יצירה, עריכה או מחיקה של קשרי גומלין

לאחר שיצרת טבלה עבור כל נושא במסד הנתונים, עליך לספק ל- Office Access 2007 את האמצעים לחיבור מידע זה חזרה בעת הצורך. עליך לעשות זאת באמצעות מיקום שדות משותפים בטבלאות מקושרות ועל ידי הגדרת קשרי גומלין בין טבלאות שלך. לאחר מכן תוכל ליצור שאילתות, טפסים ודוחות המציגים מידע ממספר טבלאות בו-זמנית.

מאמר זה מספק הליכי שלב אחר שלב ליצירה, עריכה ומחיקה של קשרי גומלין בין טבלאות. תלמד כיצד לאכוף שלמות קשרים כדי למנוע יצירה של רשומות מיותמות, כיצד להגדיר את סוג הצירוף כדי לקבוע אלו רשומות מכל צד של קשר הגומלין ייכללו בתוצאת שאילתה וכיצד להגדיר את אפשרויות הדירוג כדי שההפניות יישארו מסונכרנות.

לקבלת מידע נוסף אודות קשרי גומלין בין טבלאות, עיין במאמר מדריך לקשרי גומלין בין טבלאות.

במאמר זה

יצירת קשרי גומלין בין טבלאות

יצירת קשרי גומלין בין טבלאות באמצעות לשונית המסמך 'קשרי גומלין'

יצירת קשרי גומלין בין טבלאות באמצעות החלונית 'רשימת שדות'

עריכת קשרי גומלין בין טבלאות

אכיפת שלמות הקשרים

מחיקת קשרי גומלין בין טבלאות

יצירת קשרי גומלין בין טבלאות

באפשרותך ליצור קשרי גומלין בין טבלאות בחלון 'קשרי גומלין' או על-ידי גרירת שדה לגליון הנתונים מהחלונית רשימת שדות. בעת יצירת קשרי גומלין בין טבלאות, אין צורך שלשדות משותפים יהיו שמות זהים, אף שכך הוא ברוב המקרים. במקום זאת, לשדות המשותפים חייב להיות סוג נתונים זהה. עם זאת, אם שדה המפתח הראשי הוא שדה מספור אוטומטי, שדה המפתח הזר יכול גם להיות שדה 'מספר' אם המאפיין גודל שדה של שני השדות זהה. לדוגמה, באפשרותך להתאים שדה מספור אוטומטי עם שדה מספר בתנאי שהמאפיין גודל שדה של שני השדות המתאימים הוא מספר שלם ארוך. כאשר שני השדות המשותפים הם שדות 'מספר', חייבת להיות להם אותה ההגדרה של המאפיין גודל שדה.

לראש הדף

יצירת קשרי גומלין בין טבלאות באמצעות לשונית המסמך 'קשרי גומלין'

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

  תמונת רצועת הכלים של Access

 4. אם עדיין לא הגדרת קשרי גומלין כלשהם, תיבת הדו-שיח הצגת טבלה תופיע באופן אוטומטי. אם היא אינה מופיעה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על הצגת טבלה.

  הקבוצה 'קשרי גומלין' בכרטיסיה 'עיצוב' ברצועת הכלים

  תיבת הדו-שיח הצגת טבלה תציג את כל הטבלאות והשאילתות במסד הנתונים. כדי לראות טבלאות בלבד, לחץ על טבלאות. כדי לראות שאילתות בלבד, לחץ על שאילתות. כדי לראות את שניהן, לחץ על שתיהן.

 5. בחר טבלה או שאילתה אחת או יותר ולאחר מכן לחץ על הוסף. לאחר שתסיים להוסיף טבלאות ושאילתות ללשונית המסמך 'קשרי גומלין', לחץ על סגור.

 6. גרור שדה (בדרך כלל המפתח הראשי) מטבלה אחת לשדה המשותף (המפתח הזר) בטבלה האחרת. כדי לגרור שדות מרובים, הקש על מקש CTRL, לחץ על כל שדה ולאחר מכן גרור אותם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

  תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 7. ודא ששמות השדות המוצגים הם השדות המשותפים עבור קשרי הגומלין. אם שם שדה הוא שגוי, לחץ על שם השדה ובחר את השדה המתאים מהרשימה.

  כדי לאכוף שלמות הקשרים עבור קשר גומלין זה, בחר בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות. לקבלת מידע נוסף אודות שלמות הקשרים, עיין בסעיף אכיפת שלמות הקשרים

  בנוסף לכך, עיין במאמר מדריך לקשרי גומלין בין טבלאות.

 8. לחץ על צור.

  Access ימתח קו קשרי גומלין בין שתי הטבלאות. אם בחרת בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות, הקו יהיה עבה יותר בכל קצה. בנוסף לכך, ושוב רק אם בחרת בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות, המספר 1 יופיע מעל החלק העבה בצד קו קשרי הגומלין, וסמל האינסוף () יופיע מעל לחלק העבה בצד השני של הקו, כפי שמופיע באיור הבא.

גרירת שדה מטבלה לשדה המתאים בטבלה אחרת

הערות: 

 • כדי ליצור קשר גומלין יחיד ליחיד    על שני השדות המשותפים (בדרך כלל שדה המפתח הראשי ושדה המפתח הזר) להיות בעלי אינדקס ייחודי. משתמע מכך שעל המאפיין סדור באינדקס עבור שדות אלה להיות מוגדר ככן (ללא כפילות). אם שני השדות הם בעלי אינדקס ייחודי, Access ייצור קשר גומלין יחיד ליחיד.

 • כדי ליצור קשר גומלין יחיד לרבים    על השדה בצד אחד (בדרך כלל המפתח הראשי) של קשר הגומלין להיות בעל אינדקס ייחודי. משתמע מכך שעל המאפיין סדור באינדקס עבור שדה זה להיות מוגדר ככן (ללא כפילות). אסור שהשדה בצד הרבים יהיה בעל אינדקס ייחודי. הוא יכול להיות בעל אינדקס, אך עליו לאפשר כפילויות. פירוש הדבר שהמאפיין סדור באינדקס עבור שדה זה צריך להיות מוגדר כלא או ככן (אפשר כפילות). כאשר לשדה אחד יש אינדקס ייחודי ולשני אין, Access ייצור קשר גומלין יחיד לרבים.

לראש הדף

יצירת קשרי גומלין בין טבלאות באמצעות החלונית 'רשימת שדות'

ב- Office Access 2007, באפשרותך להוסיף שדה לטבלה קיימת הפתוחה בתצוגת גליון נתונים על ידי גרירתו מהחלונית רשימת שדות . החלונית רשימת שדות מציגה שדות זמינים בטבלאות קשורות וכן שדות זמינים בטבלאות אחרות במסד הנתונים. כשתגרור שדה מטבלה "אחרת" (לא קשורה) ולאחר מכן תשלים את אשף בדיקת המידע, קשר גומלין יחיד לרבים חדש נוצר באופן אוטומטי בין הטבלה בחלונית רשימת שדות והטבלה שאליה גררת את השדה. קשר גומלין זה, שנוצר באמצעות Access, לא יאכוף שלמות הקשרים כברירת מחדל. כדי לאכוף שלמות הקשרים, עליך לערוך את קשר הגומלין. עיין בסעיף עריכת קשרי גומלין בין טבלאות לקבלת מידע נוסף.

פתיחת טבלה בתצוגה 'גליון נתונים'

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שאליה ברצונך להוסיף את השדה וליצור את קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על תצוגת גליון נתונים בתפריט הקיצור.

פתיחת החלונית רשימת שדות

 • בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה שדות ועמודות, לחץ על הוסף שדות קיימים.

  הקבוצה 'שדות ועמודות' ברצועת הכלים של Access

  מופיעה החלונית רשימת שדות.

  החלונית 'רשימת שדות'

החלונית רשימת שדות מציגה את כל הטבלאות האחרות במסד הנתונים שלך, כשהן מקובצות לקטגוריות. בעת העבודה עם טבלה בתצוגת גליון נתונים, Access מציג שדות באחת משתי קטגוריות בחלונית רשימת שדות: שדות זמינים בטבלאות קשורות ושדות זמינים בטבלאות אחרות. הקטגוריה הראשונה מפרטת את כל הטבלאות בעלות קשר גומלין עם הטבלה עליה אתה עובד כעת. הקטגוריה השניה מפרטת את כל הטבלאות שאין לטבלה הפתוחה כעת קשרי גומלין איתן.

בחלונית רשימת שדות, בעת הלחיצה על סימן החיבור (+) לצד שם הטבלה, תראה רשימה של כל השדות הזמינים בטבלה זו. כדי להוסיף שדה לטבלה שלך, גרור את השדה הרצוי מהחלונית רשימת שדות לטבלה בתצוגת גליון נתונים.

הוספת שדה ויצירת קשר גומלין מהחלונית 'רשימת שדות'

 1. בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה שדות ועמודות, לחץ על הוסף שדות קיימים.

  הקבוצה 'שדות ועמודות' ברצועת הכלים של Access

  מופיעה החלונית רשימת שדות.

 2. תחת שדות זמינים בטבלאות אחרות, לחץ על סימן החיבור (+) לצד שם טבלה כדי להציג את רשימת השדות בטבלה זו.

 3. גרור את השדה הרצוי מהחלונית רשימת שדות לטבלה הפתוחה בתצוגת גליון נתונים.

 4. כאשר קו ההוספה יופיע, שחרר את השדה למיקום הרצוי.

  אשף בדיקת המידע מופעל.

 5. עקוב אחר ההוראות כדי להשלים את אשף בדיקת המידע.

  השדה יופיע בטבלה בתצוגת גליון נתונים.

כאשר תגרור שדה מטבלה "אחרת" (לא קשורה) ולאחר מכן תשלים את אשף בדיקת המידע, קשר גומלין יחיד לרבים נוצר באופן אוטומטי בין הטבלה ברשימת השדות ובין הטבלה שאליה גררת את השדה. קשר גומלין זה, שנוצר על ידי Access, אינו אוכף שלמות הקשרים כברירת מחדל. כדי לאכוף שלמות הקשרים, עליך לערוך את קשר הגומלין. עיין בסעיף עריכת קשרי גומלין בין טבלאות לקבלת מידע נוסף.

לראש הדף

עריכת קשרי גומלין בין טבלאות

שינוי קשר גומלין בין טבלאות מתבצע על-ידי בחירתו בלשונית המסמך 'קשרי גומלין' ועריכתו.

 1. מקם בזהירות את הסמן כך שהוא יצביע על קו קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הקו כדי לבחור אותו.

  קו קשר הגומלין ייראה עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 2. כאשר קו קשר הגומלין נבחר, לחץ עליו פעמיים.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על עריכת קשרי גומלין.

תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין תופיע.

פתיחת תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

  לשונית המסמך 'קשרי גומלין' מופיעה.

  אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את לשונית המסמך 'קשרי גומלין', תיבת הדו-שיח הצגת טבלה מופיעה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  הקבוצה 'קשרי גומלין' בכרטיסיה 'עיצוב' ברצועת הכלים

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות עבורן תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

 5. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 6. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצגה/הסתרה, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

  תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 7. ערוך את השינויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין מאפשרת לך לשנות קשרי גומלין בין טבלאות. באופן ספציפי, באפשרותך לשנות טבלאות או שאילתות בכל צד של קשר הגומלין או את השדות בכל צד. תוכל גם להגדיר סוג צירוף או לאכוף שלמות הקשרים ולבחור אפשרות דירוג. לקבלת מידע נוסף אודות סוג הצירוף וכיצד להגדירו, עיין בסעיף הגדרת סוג הצירוף. לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לאכיפת שלמות הקשרים ולבחירת אפשרות דירוג, עיין במקטע אכיפת שלמות הקשרים.

הגדרת סוג הצירוף

בעת הגדרת קשרי גומלין בין טבלאות, העובדות אודות קשר הגומלין מיידעות את עיצובי השאילתה שלך. לדוגמה, אם תגדיר קשר גומלין בין שתי טבלאות ולאחר מכן תיצור שאילתה המשתמשת בשתי הטבלאות, Access יבחר באופן אוטומטי את השדות המתאימים של ברירת המחדל על סמך השדות המצוינים בקשר הגומלין. באפשרותך לעקוף ערכי ברירת מחדל ראשוניים אלה בשאילתה, אך הערכים שמספק קשר הגומלין הם בדרך כלל הערכים הנכונים. מכיוון שהתאמת נתונים והבאתם ממספר טבלאות הן פעולות שתבצע לעתים קרובות בכל מסדי הנתונים מלבד הפשוטים ביותר, הגדרת ערכי ברירת מחדל על-ידי יצירת קשרי גומלין היא יעילה וחוסכת זמן.

שאילתת טבלאות מרובות משלבת מידע ממספר טבלאות על ידי התאמת ערכים בשדות משותפים. הפעולה של התאמה ושילוב נקראת צירוף. לדוגמה, נניח שברצונך להציג הזמנות לקוחות. עליך ליצור שאילתה המצרפת את הטבלה 'לקוחות' ואת הטבלה 'הזמנות' בשדה 'מזהה לקוח'. תוצאת השאילתה מכילה מידע לקוח ומידע הזמנה עבור השורות שבהן נמצאה התאמה מתאימה בלבד.

אחד מהערכים שתוכל לציין עבור כל קשר גומלין הוא סוג הצירוף. סוג הצירוף מורה ל- Access אילו רשומות לכלול בתוצאת שאילתה. לדוגמה, חשוב שנית על שאילתה המצרפת את הטבלה 'לקוחות' ואת הטבלה 'הזמנות' בשדות משותפים המייצגים את 'מזהה לקוח'. על ידי שימוש בסוג הצירוף של ברירת המחדל (הנקרא צירוף פנימי), השאילתה תאחזר רק את השורות 'לקוח' ואת השורות 'הזמנה' שבהן השדות המשותפים (הנקראים גם שדות מצורפים) הם שווים.

עם זאת, נניח שברצונך לכלול את כל ה'לקוחות' — אפילו אלה שעדיין לא ביצעו הזמנה. כדי לעשות זאת, עליך לשנות את סוג הצירוף מצירוף פנימי למה שנקרא צירוף חיצוני שמאלי. צירוף חיצוני שמאלי מאחזר את כל השורות בטבלה שמצד שמאל של קשר הגומלין ורק את אלה המתאימות לטבלה שבצד ימין. צירוף חיצוני ימני יאחזר את כל השורות בצד ימין ורק את אלה המתאימות לשורות בשמאל.

הערה: במקרה זה, "שמאל" ו"ימין" מתייחסים למיקום הטבלאות בתיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין ולא בלשונית המסמך 'קשרי גומלין'.

עליך לחשוב מראש על התוצאה שתרצה בתדירות הגבוהה ביותר מהשאילתה שמצרפת את הטבלאות בקשר גומלין זה, ולאחר כן להגדיר בהתאם את סוג הצירוף.

הגדרת סוג הצירוף

 1. בתיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין , לחץ על סוג צירוף.

  תיבת הדו-שיח מאפייני הצירוף תופיע.

 2. לחץ על האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

הטבלה הבאה (שעושה שימוש בטבלאות 'לקוחות' ו'הזמנות') מציגה את שלוש האפשרויות המוצגות בתיבת הדו-שיח מאפייני צירוף, את סוג הצירוף בו הן משתמשות ואם כל השורות או השורות התואמות מוחזרות עבור כל טבלה.

אפשרות

צירוף יחסי

טבלה שמאלית

טבלה ימנית

1. נכללות רק שורות כאשר השדות המצורפים משתי הטבלאות הם שווים.

צירוף פנימי

שורות תואמות

שורות תואמות

2. נכללות כל הרשומות מ'לקוחות' ורק הרשומות מ'הזמנות' שבהן השדות המצורפים שווים.

צירוף חיצוני שמאלי

כל השורות

שורות תואמות

3. נכללות כל הרשומות מ'הזמנות' ורק הרשומות מ'לקוחות' שבהן השדות המצורפים הם שווים.

צירוף חיצוני ימני

שורות תואמות

כל השורות

כאשר תבחר באפשרות 2 או באפשרות 3, מוצג חץ בקו קשר הגומלין. חץ זה מצביע לצד בקשר הגומלין שמראה שורות תואמות בלבד.

עריכת שינויים בתיבת הדו-שיח 'מאפייני הצירוף'

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

  תמונת רצועת הכלים של Access

  לשונית המסמך 'קשרי גומלין' מופיע.

  אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את לשונית המסמך 'קשרי גומלין', תיבת הדו-שיח הצגת טבלה מופיעה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין לחץ על כל קשרי הגומלין.

  הקבוצה 'קשרי גומלין' בכרטיסיה 'עיצוב' ברצועת הכלים

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות עבורן תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

 5. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 6. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצגה/הסתרה, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 7. לחץ על סוג צירוף

 8. בתיבת הדו-שיח מאפייני הצירוף, לחץ על אפשרות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח 'מאפייני צירוף'

 9. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

אכיפת שלמות הקשרים

מטרת שלמות הקשרים היא למנוע רשומות מיותמות ולשמור על הפניות מסונכרנות כך שלא יהיו רשומות המפנות לרשומות אחרות שכבר אינן קיימות. שלמות הקשרים נאכפת על ידי הפיכתה לזמינה עבור קשר גומלין בין טבלאות. כאשר שלמות הקשרים נאכפת, Access דוחה כל פעולה שעלולה להפר שלמות הקשרים עבור אותו קשר גומלין בין טבלאות. כלומר, Access ידחה גם עדכונים שישנו יעד של הפניה וגם מחיקות המסירות את היעד של ההפניה. כדי ש- Access יפיץ עדכונים ומחיקות של הקשרים כך שכל השורות הקשורות ישתנו בהתאם, עיין בסעיף הגדרת אפשרויות דירוג.

הפעלה או ביטול של שלמות הקשרים

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

  תמונת רצועת הכלים של Access

  לשונית המסמך 'קשרי גומלין' מופיעה.

  אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את לשונית המסמך 'קשרי גומלין', תיבת הדו-שיח הצגת טבלה מופיעה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות עבורן תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

 5. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 6. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצגה/הסתרה, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 7. סמן את אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות.

 8. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

לאחר שאכפת שלמות הקשרים, הכללים הבאים מוחלים:

 • אין באפשרותך להזין ערך בשדה מפתח זר של טבלה קשורה אם ערך זה אינו קיים בשדה המפתח הראשי של הטבלה הראשית — פעולה זו יוצרת רשומות מיותמות.

 • אין באפשרותך למחוק רשומה מטבלה ראשית אם קיימות רשומות תואמות בטבלה קשורה. לדוגמה, לא תוכל למחוק רשומה של עובד מהטבלה 'עובדים' אם יש הזמנות המוקצות לעובד זה בטבלה 'הזמנות'. עם זאת, תוכל לבחור למחוק רשומה ראשית וגם את כל הרשומות הקשורות בפעולה אחת על ידי בחירה בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים.

 • אין באפשרותך לשנות ערך מפתח ראשי בטבלה הראשית אם פעולה זו תיצור רשומות מיותמות. לדוגמה, לא תוכל לשנות מספר הזמנה בטבלה 'הזמנות' אם פריטי שורה מוקצים לאותה הזמנה בטבלה 'פרטי הזמנה'. עם זאת, תוכל לבחור לעדכן רשומה ראשית וגם את כל הרשומות הקשורות בפעולה אחת על ידי בחירה בתיבת הסימון 'עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים'.

  הערות: אם אתה מתקשה בהפיכת שלמות הקשרים לזמינה, שים לב שהתנאים הבאים דרושים לאכיפת שלמות הקשרים:

  • על השדה המשותף מהטבלה הראשית להיות מפתח ראשי או בעל אינדקס ייחודי.

  • על השדות המשותפים להיות בעלי סוג נתונים זהה. המקרה החריג היחידי הוא ששדה 'מספור אוטומטי' יכול להיות קשור לשדה 'מספר' בעל הגדרת מאפיין גודל שדה של מספר שלם ארוך.

  • שתי הטבלאות קיימות באותו מסד נתונים של Access. לא ניתן לאכוף שלמות הקשרים בטבלאות מקושרות. עם זאת, אם טבלאות המקור הן בתבנית Access, תוכל לפתוח את מסד הנתונים שבו הן מאוחסנות ולהפוך שלמות הקשרים לזמינה במסד נתונים זה.

הגדרת אפשרויות דירוג

ייתכן שתיתקל במצב שבו יש לך צורך מבוסס לשנות את הערך בצד ה"יחיד" של קשר גומלין. במקרה כזה, תצטרך ש- Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השורות המושפעות כחלק מפעולה יחידה. באופן זה העדכון מושלם לגמרי כך שמסד הנתונים שלך לא נשאר במצב לא-עקבי — כאשר חלק מהשורות מעודכנות וחלק לא. Access מסייע לך להימנע מבעיה זו על ידי תמיכה באפשרות 'עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים'. כאשר תאכוף שלמות הקשרים ותבחר באפשרות 'עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים' ולאחר מכן תעדכן מפתח ראשי, Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השדות אשר מפנים למפתח הראשי.

ייתכן שגם תצטרך למחוק שורה ואת כל הרשומות הקשורות — לדוגמה, רשומת 'מוביל' וכל ההזמנות הקשורות עבור מוביל זה. מסיבה זו, Access תומך באפשרות 'מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים'. כאשר תאכוף שלמות הקשרים ותבחר בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים, Access ימחק באופן אוטומטי את כל הרשומות המפנות למפתח הראשי כאשר תמחק את הרשומה המכילה את המפתח הראשי.

הפעלה וביטול של עדכון ו/או מחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

  תמונת רצועת הכלים של Access

  לשונית המסמך 'קשרי גומלין' מופיעה.

  אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את לשונית המסמך 'קשרי גומלין', תיבת הדו-שיח הצגת טבלה מופיעה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות עבורן תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

 5. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 6. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצגה/הסתרה, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 7. בחר בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות.

 8. בחר בתיבת הסימון עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים או בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים, או בחר בשתיהן.

 9. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: אם המפתח העיקרי הוא שדה סוג נתונים של מספור אוטומטי, לבחירה בתיבת הסימון עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים לא תהיה כל השפעה, מפני שאין באפשרותך לשנות את הערך בשדה 'מספור אוטומטי'.

לראש הדף

מחיקת קשרי גומלין בין טבלאות

כדי להסיר קשר גומלין בין טבלאות, עליך למחוק את קו קשר הגומלין שבלשונית המסמך 'קשרי גומלין'. מקם בזהירות את הסמן כך שיצביע על קו קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הקו. קו קשר הגומלין נראה עבה יותר כאשר הוא נבחר. כאשר קו קשר הגומלין נבחר, הקש DELETE. שים לב שכאשר תסיר קשר גומלין, תסיר גם תמיכת שלמות הקשרים עבור קשר גומלין זה, אם היא זמינה. כתוצאה מכך, Access לא ימנע עוד באופן אוטומטי יצירת רשומות מיותמות בצד ה"רבים" של קשר גומלין.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

  תמונת רצועת הכלים של Access

  לשונית המסמך 'קשרי גומלין' מופיעה.

  אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את לשונית המסמך 'קשרי גומלין', תיבת הדו-שיח הצגת טבלה מופיעה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות עבורן תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

 5. לחץ על קו קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך למחוק. קו קשר הגומלין נראה עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 6. הקש על מקש DELETE.

  -לחלופין-

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מחק.

 7. ייתכן ש- Access יציג את ההודעה האם אתה בטוח שברצונך למחוק את קשר הגומלין הנבחר ממסד הנתונים שלך?. אם הודעת אישור זו מופיעה, לחץ על כן.

הערה: אם אחת הטבלאות המשמשות בקשר הגומלין בין טבלאות נמצאת בשימוש — אולי של אדם או תהליך אחר, או באובייקט מסד נתונים פתוח כגון טופס — לא תוכל למחוק את קשר הגומלין. עליך לסגור אובייקטים פתוחים כלשהם המשתמשים בטבלאות אלה לפני שתנסה להסיר את קשר הגומלין.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×