יצירה, עריכה או מחיקה של קשרי גומלין

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קשר גומלין עוזר לך לשלב נתונים משתי טבלאות שונות. כל קשר גומלין כולל שדות בשתי טבלאות, עם נתונים תואמים. לדוגמה, נניח שיש שדה ProductID בטבלה 'מוצרים' ובטבלה 'פרטי הזמנה'. לכל רשומה בטבלה 'פרטי הזמנה' יש ProductID התואם לרשומה בעלת ProductID זהה בטבלה 'מוצרים'.

כשאתה משתמש בטבלאות קשורות בשאילתה, קשר הגומלין מאפשר ל- Access לקבוע אילו רשומות מכל טבלה ישולבו בערכת התוצאות. קשר גומלין עשוי לסייע גם למנוע מצב של נתונים חסרים בכך שהוא שומר על סינכרון נתונים שנמחקו.

מאמר זה מספק הליכים של שלב אחר שלב ליצירה, עריכה ומחיקה של קשר גומלין. הוא גם מתאר כיצד לאכוף שלמות הקשרים כדי למנוע יצירה של רשומות מיותמות, כיצד להגדיר את סוג הצירוף כדי לקבוע אילו רשומות מכל צד של קשרי הגומלין ייכללו בתוצאת שאילתה, וכיצד להגדיר את אפשרויות הדירוג כדי שההפניות יישארו מסונכרנות.

בנושא זה

סקירה

יצירת קשר גומלין של טבלה באמצעות החלון 'קשרי גומלין'

יצירת קשר גומלין בין טבלאות תוך שימוש בחלונית 'רשימת שדות' להוספת שדה

יצירה או שינוי של קשר גומלין במסד נתונים באינטרנט

עריכת קשר גומלין

אכיפת שלמות הקשרים

מחיקת קשר גומלין בין טבלאות

סקירה

במסד נתונים רגיל של Access, ניתן ליצור קשר גומלין בין טבלאות באמצעות אחת השיטות הבאות:

 • בחלון 'קשרי גומלין', הוסף את הטבלאות שברצונך לקשר ולאחר מכן גרור את השדות כדי לקשר ביניהם מטבלה אחת לאחרת.

 • גרור שדה לגליון נתונים של טבלה מתוך החלונית רשימת שדות.

בעת יצירת קשר גומלין בין טבלאות, אין צורך שלשדות המשותפים יהיו שמות זהים, אם כי לעתים קרובות יש להם שמות זהים. השדות המשותפים צריכים להיות בעלי אותו סוג נתונים. עם זאת, אם שדה המפתח הראשי הוא שדה 'מספור אוטומטי', גם שדה המפתח הזר יכול להיות שדה 'מספר' אם המאפיין גודל שדה של שני השדות זהה. לדוגמה, באפשרותך להתאים שדה 'מספור אוטומטי' לשדה 'מספר' אם המאפיין גודל שדה של שני השדות הוא 'מספר שלם ארוך'. כאשר שני השדות המשותפים הם שדות 'מספר', הגדרת המאפיין גודל שדה בשניהם חייבת להיות זהה.

קשרי גומלין בין מסדי נתונים באינטרנט

חשוב: החלון 'קשרי גומלין' אינו זמין במסד נתונים באינטרנט.

במסד נתונים באינטרנט, אתה יוצר קשר גומלין באמצעות אשף בדיקת מידע וקשרי גומלין. אתה מוסיף שדה חדש לאחת הטבלאות, והשדה החדש מקבל את הערכים שלו על-ידי חיפושם בטבלה קיימת.

אם ברצונך לשנות קשר גומלין במסד נתונים באינטרנט, אתה בוחר את השדה הקשור ולאחר מכן מפעיל שוב את אשף בדיקת מידע כדי לשנות את קשר הגומלין.

לראש הדף

יצירת קשר גומלין בין טבלאות באמצעות החלון 'קשרי גומלין'

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. אם עדיין לא הגדרת קשרי גומלין כלשהם, תיבת הדו-שיח הצגת טבלה תופיע באופן אוטומטי. אם היא אינה מופיעה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על הצגת טבלה.

  תיבת הדו-שיח הצגת טבלה תציג את כל הטבלאות והשאילתות במסד הנתונים. כדי לראות טבלאות בלבד, לחץ על טבלאות. כדי לראות שאילתות בלבד, לחץ על שאילתות. כדי לראות את שניהן, לחץ על שתיהן.

 3. בחר טבלה או שאילתה אחת או יותר ולאחר מכן לחץ על הוסף. לאחר שתסיים להוסיף טבלאות ושאילתות ללשונית המסמך 'קשרי גומלין', לחץ על סגור.

 4. גרור שדה (בדרך כלל המפתח הראשי) מטבלה אחת לשדה המשותף (המפתח הזר) בטבלה האחרת. כדי לגרור שדות מרובים, הקש על מקש CTRL, לחץ על כל שדה ולאחר מכן גרור אותם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

  תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 5. ודא ששמות השדות המוצגים הם השדות המשותפים עבור קשרי הגומלין. אם שם שדה הוא שגוי, לחץ על שם השדה ובחר את השדה המתאים מהרשימה.

  כדי לאכוף שלמות הקשרים עבור קשר גומלין זה, בחר בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות. לקבלת מידע נוסף אודות שלמות הקשרים, עיין בסעיף אכיפת שלמות הקשרים

 6. לחץ על צור.

  Access ימתח קו קשרי גומלין בין שתי הטבלאות. אם בחרת בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות, הקו יהיה עבה יותר בכל קצה. בנוסף לכך, ושוב רק אם בחרת בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות, המספר 1 יופיע מעל החלק העבה בצד קו קשרי הגומלין, וסמל האינסוף () יופיע מעל לחלק העבה בצד השני של הקו, כפי שמופיע באיור הבא.

גרירת שדה מטבלה לשדה המתאים בטבלה אחרת

הערות: 

 • כדי ליצור קשר גומלין של יחיד ליחיד    שני השדות המשותפים (בדרך כלל המפתח הראשי ובשדות מפתח זר) חייבים להכיל אינדקס ייחודי. פירוש הדבר כי עליך להגדיר את המאפיין סדור באינדקס עבור שדות אלה לכן (ללא כפילויות). אם שני השדות מכילים אינדקס ייחודי, Access יוצר קשר גומלין יחיד ליחיד.

 • כדי ליצור קשר גומלין של יחיד-לרבים    השדה בצד אחד (בדרך כלל המפתח הראשי) של קשר הגומלין חייב להכיל אינדקס ייחודי. פירוש הדבר כי עליך להגדיר את המאפיין סדור באינדקס עבור שדה זה לכן (ללא כפילויות). השדה בצד הרבים אמור לא בעל אינדקס ייחודי. הוא יכול להכיל אינדקס, אך הוא חייב לאפשר כפילויות. פירוש הדבר שעל המאפיין אינדקס עבור שדה זה להיות מוגדר כללא או כן (אפשר כפילות). כאשר שדה אחד בעל אינדקס ייחודי השני אינו, Access יוצר קשר גומלין של יחיד-לרבים.

לראש הדף

יצירת קשר גומלין בין טבלאות תוך שימוש בחלונית 'רשימת שדות' להוספת שדה

באפשרותך להוסיף שדה לטבלה קיימת הפתוחה בתצוגת גליון נתונים על ידי גרירתו מהחלונית רשימת שדות. החלונית רשימת שדות מציגה שדות זמינים בטבלאות קשורות וכן שדות זמינים בטבלאות אחרות במסד הנתונים.

כשתגרור שדה מטבלה "אחרת" (לא קשורה) ולאחר מכן תשלים את פעולת אשף בדיקת המידע, קשר גומלין חדש של יחיד לרבים ייווצר באופן אוטומטי בין הטבלה בחלונית רשימת שדות לבין הטבלה שאליה גררת את השדה. קשר גומלין זה, שנוצר על-ידי Access, אינו אוכף שלמות הקשרים כברירת מחדל. כדי לאכוף שלמות הקשרים, עליך לערוך את קשר הגומלין. עיין בסעיף עריכת קשר גומלין בין טבלאות לקבלת מידע נוסף.

פתיחת טבלה בתצוגה 'גליון נתונים'

 • בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה.

פתיחת החלונית רשימת שדות

 • הקש ALT+F8. מופיעה החלונית רשימת שדות.

  החלונית רשימת שדות

החלונית רשימת שדות מציגה את כל הטבלאות האחרות במסד הנתונים שלך, כשהן מקובצות לקטגוריות. בעת העבודה עם טבלה בתצוגת גליון נתונים, Access מציג שדות באחת משתי קטגוריות בחלונית רשימת שדות: שדות זמינים בטבלאות קשורות ושדות זמינים בטבלאות אחרות. הקטגוריה הראשונה מפרטת את כל הטבלאות בעלות קשר גומלין עם הטבלה עליה אתה עובד כעת. הקטגוריה השניה מפרטת את כל הטבלאות שאין לטבלה הפתוחה כעת קשרי גומלין איתן.

בחלונית רשימת שדות, בעת הלחיצה על סימן החיבור (+) לצד שם הטבלה, תראה רשימה של כל השדות הזמינים בטבלה זו. כדי להוסיף שדה לטבלה שלך, גרור את השדה הרצוי מהחלונית רשימת שדות לטבלה בתצוגת גליון נתונים.

הוספת שדה ויצירת קשר גומלין מהחלונית 'רשימת שדות'

 1. כאשר הטבלה פתוחה בתצוגת גליון נתונים, הקש ALT+F8. מופיעה החלונית רשימת שדות.

 2. תחת שדות זמינים בטבלאות אחרות, לחץ על סימן החיבור (+) לצד שם טבלה כדי להציג את רשימת השדות בטבלה זו.

 3. גרור את השדה הרצוי מהחלונית רשימת שדות לטבלה הפתוחה בתצוגת גליון נתונים.

 4. כאשר קו ההוספה יופיע, שחרר את השדה למיקום הרצוי.

  אשף בדיקת המידע מופעל.

 5. עקוב אחר ההוראות כדי להשלים את אשף בדיקת המידע.

  השדה יופיע בטבלה בתצוגת גליון נתונים.

כאשר תגרור שדה מטבלה "אחרת" (לא קשורה) ולאחר מכן תשלים את אשף בדיקת המידע, קשר גומלין יחיד לרבים נוצר באופן אוטומטי בין הטבלה ברשימת השדות ובין הטבלה שאליה גררת את השדה. קשר גומלין זה, שנוצר על ידי Access, אינו אוכף שלמות הקשרים כברירת מחדל. כדי לאכוף שלמות הקשרים, עליך לערוך את קשר הגומלין. עיין בסעיף עריכת קשרי גומלין בין טבלאות לקבלת מידע נוסף.

לראש הדף

יצירה או שינוי של קשר גומלין במסד נתונים באינטרנט

כדי ליצור קשר גומלין במסד נתונים באינטרנט, עליך להשתמש באשף בדיקת מידע. החלון 'קשרי גומלין' אינו זמין במסד נתונים באינטרנט. אתה משתמש בשדה מטבלה אחת כמקור לערכים בשדה הקשור בטבלה אחרת.

הערה: השדה שבו אתה משתמש כמקור לערכים חייב להיות קיים מראש כדי שתוכל להשתמש באשף בדיקת מידע.

יצירת קשר גומלין באמצעות אשף בדיקת מידע

 1. פתח את הטבלה שאמורה לקבל את הערכים שלה מהטבלה האחרת.

 2. משמאל לשדה האחרון, לחץ על לחץ כדי להוסיף ולאחר מכן לחץ על בדיקת מידע וקשרי גומלין.

  ייתכן שיהיה עליך לגלול אופקית כדי לראות את לחץ כדי להוסיף.

 3. במסך הראשון של אשף בדיקת מידע, בחר באפשרות ברצוני ששדה בדיקת המידע יקבל את הערכים מטבלה אחרת ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בחר בטבלה המכילה את ערכי המקור ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בתיבה שדות זמינים, לחץ פעמיים על השדה המכיל את ערכי המקור ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. אם רצונך בכך, ציין סדר מיון עבור שדה בדיקת המידע. לחץ על הבא.

 7. אם רצונך בכך, כוונן את רוחבו של שדה בדיקת המידע. זהו רעיון טוב אם הערכים ארוכים. לחץ על הבא.

 8. הזן שם עבור השדה החדש. אם ברצונך להבטיח שהערכים בשתי הטבלאות יהיו תואמים תמיד, בחר בתיבת הסימון אפשר תקינות נתונים ולאחר מכן לחץ על אחת האפשרויות הבאות:

  • מחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים – אפשרות זו מציינת שאם תמחק רשומה מטבלה אחת, גם הרשומות התואמות בטבלה האחרת יימחקו.

  • מחיקה מוגבלת – אפשרות זו מציינת שאם תנסה למחוק רשומה מטבלה אחת אך קיימת רשומה תואמת בטבלה האחרת, פעולת המחיקה לא תורשה.

   הערה:  אל תבחר באפשרות אפשר ערכים מרובים באשף בדיקת מידע כשאתה משתמש באשף כדי ליצור קשר גומלין.

שינוי קשר גומלין במסד נתונים באינטרנט

 1. פתח את הטבלה שמקבלת את הערכים שלה מטבלה אחרת.

 2. בחר את השדה שמקבל את הערכים שלו מטבלה אחרת.

 3. בכרטיסיה שדות, בקבוצה מאפיינים, לחץ על שנה בדיקות מידע.

 4. מלא את השלבים באשף כדי לבצע את השינויים הרצויים. באפשרותך לשנות את הפריטים הבאים:

  • השדה המהווה את מקור הערכים

  • סדר המיון של הערכים

  • רוחב השדה והאם להסתיר את עמודת המפתח

  • התווית של שדה בדיקת המידע

  • האם תקינות נתונים זמינה

  • אם תקינות נתונים זמינה, האם המחיקות מבוצעות בהתאם להירארכיית הקשרים או מוגבלות

לראש הדף

עריכת קשר גומלין

כדי לשנות קשר גומלין, בחר בו בחלון 'קשרי גומלין' ולאחר מכן ערוך אותו.

 1. מקם בזהירות את הסמן כך שהוא יצביע על קו קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הקו כדי לבחור אותו.

  קו קשר הגומלין ייראה עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 2. כאשר קו קשר הגומלין נבחר, לחץ עליו פעמיים.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על עריכת קשרי גומלין.

תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין תופיע.

פתיחת תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

  החלון 'קשרי גומלין' מופיע.

  אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את החלון 'קשרי גומלין', מופיעה תיבת הדו-שיח הצגת טבלה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות שתיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה עבורן) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 4. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על עריכת קשרי גומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

  תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 5. ערוך את השינויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין מאפשרת לך לשנות קשרי גומלין בין טבלאות. באופן ספציפי, באפשרותך לשנות טבלאות או שאילתות בכל צד של קשר הגומלין או את השדות בכל צד. תוכל גם להגדיר סוג צירוף או לאכוף שלמות הקשרים ולבחור אפשרות דירוג. לקבלת מידע נוסף אודות סוג הצירוף וכיצד להגדירו, עיין בסעיף הגדרת סוג הצירוף. לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לאכיפת שלמות הקשרים ולבחירת אפשרות דירוג, עיין במקטע אכיפת שלמות הקשרים.

הגדרת סוג הצירוף

בעת הגדרת קשרי גומלין בין טבלאות, העובדות אודות קשר הגומלין מיידעות את עיצובי השאילתה שלך. לדוגמה, אם תגדיר קשר גומלין בין שתי טבלאות ולאחר מכן תיצור שאילתה המשתמשת בשתי הטבלאות, Access יבחר באופן אוטומטי את השדות המתאימים של ברירת המחדל על סמך השדות המצוינים בקשר הגומלין. באפשרותך לעקוף ערכי ברירת מחדל ראשוניים אלה בשאילתה, אך הערכים שמספק קשר הגומלין הם בדרך כלל הערכים הנכונים. מכיוון שהתאמת נתונים והבאתם ממספר טבלאות הן פעולות שתבצע לעתים קרובות בכל מסדי הנתונים מלבד הפשוטים ביותר, הגדרת ערכי ברירת מחדל על-ידי יצירת קשרי גומלין היא יעילה וחוסכת זמן.

שאילתת טבלאות מרובות משלבת מידע ממספר טבלאות על ידי התאמת ערכים בשדות משותפים. הפעולה של התאמה ושילוב נקראת צירוף. לדוגמה, נניח שברצונך להציג הזמנות לקוחות. עליך ליצור שאילתה המצרפת את הטבלה 'לקוחות' ואת הטבלה 'הזמנות' בשדה 'מזהה לקוח'. תוצאת השאילתה מכילה מידע לקוח ומידע הזמנה עבור השורות שבהן נמצאה התאמה מתאימה בלבד.

אחד מהערכים שתוכל לציין עבור כל קשר גומלין הוא סוג הצירוף. סוג הצירוף מורה ל- Access אילו רשומות לכלול בתוצאת שאילתה. לדוגמה, חשוב שנית על שאילתה המצרפת את הטבלה 'לקוחות' ואת הטבלה 'הזמנות' בשדות משותפים המייצגים את 'מזהה לקוח'. על ידי שימוש בסוג הצירוף של ברירת המחדל (הנקרא צירוף פנימי), השאילתה תאחזר רק את השורות 'לקוח' ואת השורות 'הזמנה' שבהן השדות המשותפים (הנקראים גם שדות מצורפים) הם שווים.

עם זאת, נניח שברצונך לכלול את כל ה'לקוחות' — אפילו אלה שעדיין לא ביצעו הזמנה. כדי לעשות זאת, עליך לשנות את סוג הצירוף מצירוף פנימי למה שנקרא צירוף חיצוני שמאלי. צירוף חיצוני שמאלי מאחזר את כל השורות בטבלה שמצד שמאל של קשר הגומלין ורק את אלה המתאימות לטבלה שבצד ימין. צירוף חיצוני ימני יאחזר את כל השורות בצד ימין ורק את אלה המתאימות לשורות בשמאל.

במקרה זה, "שמאל" ו"ימין" מתייחסים למיקום של הטבלאות בתיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין ולא לחלון 'קשרי גומלין'.

חשוב על התוצאה שלרוב תצפה לה משאילתה המצרפת את הטבלאות בקשר גומלין זה ולאחר מכן הגדר את סוג הצירוף בהתאם.

הגדרת סוג הצירוף

 1. בתיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין , לחץ על סוג צירוף.

  תיבת הדו-שיח מאפייני הצירוף תופיע.

 2. לחץ על האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

הטבלה הבאה (שעושה שימוש בטבלאות 'לקוחות' ו'הזמנות') מציגה את שלוש האפשרויות המוצגות בתיבת הדו-שיח מאפייני צירוף, את סוג הצירוף בו הן משתמשות ואם כל השורות או השורות התואמות מוחזרות עבור כל טבלה.

הבחירה

צירוף יחסי

טבלה שמאלית

טבלה ימנית

1. נכללות רק שורות כאשר השדות המצורפים משתי הטבלאות הם שווים.

צירוף פנימי

שורות תואמות

שורות תואמות

2. נכללות כל הרשומות מ'לקוחות' ורק הרשומות מ'הזמנות' שבהן השדות המצורפים שווים.

צירוף חיצוני שמאלי

כל השורות

שורות תואמות

3. נכללות כל הרשומות מ'הזמנות' ורק הרשומות מ'לקוחות' שבהן השדות המצורפים הם שווים.

צירוף חיצוני ימני

שורות תואמות

כל השורות

כאשר תבחר באפשרות 2 או באפשרות 3, מוצג חץ בקו קשר הגומלין. חץ זה מצביע לצד בקשר הגומלין שמראה שורות תואמות בלבד.

עריכת שינויים בתיבת הדו-שיח 'מאפייני הצירוף'

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

  הערה: אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את החלון 'קשרי גומלין', מופיעה תיבת הדו-שיח הצגת טבלה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

 3. כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות שתיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה עבורן) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 4. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. בעת בחירה בקו של קשר הגומלין, הוא נעשה עבה יותר.

 5. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין. מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 6. לחץ על סוג צירוף.

 7. בתיבת הדו-שיח מאפייני הצירוף, לחץ על אפשרות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  1. תיבת הדו-שיח 'מאפייני צירוף'

 8. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

אכיפת שלמות הקשרים

מטרתה של שלמות הקשרים היא למנוע רשומות יתומות - רשומות שמפנות לרשומות אחרות שאינן קיימות עוד. שלמות הקשרים נאכפת על ידי הפיכתה לזמינה עבור קשר גומלין בין טבלאות. כאשר שלמות הקשרים נאכפת, Access דוחה כל פעולה שעלולה להפר שלמות הקשרים עבור אותו קשר גומלין בין טבלאות. כלומר, Access ידחה גם עדכונים שישנו יעד של הפניה וגם מחיקות המסירות את יעד ההפניה. כדי לגרום ל- Access להפיץ עדכונים ומחיקות של הקשרים כך שכל השורות הקשורות ישתנו בהתאם, עיין בסעיף הגדרת אפשרויות הדירוג.

הפעלה או ביטול של שלמות הקשרים

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות שתיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה עבורן) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. בעת בחירה בקו של קשר הגומלין, הוא נעשה עבה יותר.

 4. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין. מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 5. בחר או נקה את האפשרות אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות.

 6. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם אתה אוכף שלמות הקשרים, הכללים הבאים חלים:

 • אין באפשרותך להזין ערך בשדה מפתח זר של טבלה קשורה אם ערך זה אינו קיים בשדה המפתח הראשי של הטבלה הראשית — פעולה זו יוצרת רשומות מיותמות.

 • אין באפשרותך למחוק רשומה מטבלה ראשית אם קיימות רשומות תואמות בטבלה קשורה. לדוגמה, לא תוכל למחוק רשומה של עובד מהטבלה 'עובדים' אם יש הזמנות המוקצות לעובד זה בטבלה 'הזמנות'. עם זאת, תוכל לבחור למחוק רשומה ראשית וגם את כל הרשומות הקשורות בפעולה אחת על ידי בחירה בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים.

 • אין באפשרותך לשנות ערך מפתח ראשי בטבלה הראשית אם פעולה זו תיצור רשומות מיותמות. לדוגמה, לא תוכל לשנות מספר הזמנה בטבלה 'הזמנות' אם פריטי שורה מוקצים לאותה הזמנה בטבלה 'פרטי הזמנה'. עם זאת, תוכל לבחור לעדכן רשומה ראשית וגם את כל הרשומות הקשורות בפעולה אחת על ידי בחירה בתיבת הסימון 'עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים'.

  הערות: אם אתה מתקשה בהפיכת שלמות הקשרים לזמינה, שים לב שהתנאים הבאים דרושים לאכיפת שלמות הקשרים:

  • על השדה המשותף מהטבלה הראשית להיות מפתח ראשי או בעל אינדקס ייחודי.

  • על השדות המשותפים להיות בעלי סוג נתונים זהה. המקרה החריג היחידי הוא ששדה 'מספור אוטומטי' יכול להיות קשור לשדה 'מספר' בעל הגדרת מאפיין גודל שדה של מספר שלם ארוך.

  • שתי הטבלאות קיימות באותו מסד נתונים של Access. לא ניתן לאכוף שלמות הקשרים בטבלאות מקושרות. עם זאת, אם טבלאות המקור הן בתבנית Access, תוכל לפתוח את מסד הנתונים שבו הן מאוחסנות ולהפוך שלמות הקשרים לזמינה במסד נתונים זה.

הגדרת אפשרויות דירוג

ייתכן שתיתקל במצב שבו יש לך צורך מבוסס לשנות את הערך בצד ה"יחיד" של קשר גומלין. במקרה כזה, תצטרך ש- Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השורות המושפעות כחלק מפעולה יחידה. באופן זה העדכון מושלם לגמרי כך שמסד הנתונים שלך לא נשאר במצב לא-עקבי — כאשר חלק מהשורות מעודכנות וחלק לא. Access מסייע לך להימנע מבעיה זו על ידי תמיכה באפשרות 'עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים'. כאשר תאכוף שלמות הקשרים ותבחר באפשרות 'עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים' ולאחר מכן תעדכן מפתח ראשי, Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השדות אשר מפנים למפתח הראשי.

ייתכן שגם תצטרך למחוק שורה ואת כל הרשומות הקשורות — לדוגמה, רשומת 'מוביל' וכל ההזמנות הקשורות עבור מוביל זה. מסיבה זו, Access תומך באפשרות 'מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים'. כאשר תאכוף שלמות הקשרים ותבחר בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים, Access ימחק באופן אוטומטי את כל הרשומות המפנות למפתח הראשי כאשר תמחק את הרשומה המכילה את המפתח הראשי.

הפעלה וביטול של עדכון ו/או מחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות שתיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה עבורן) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 4. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 5. בחר בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות.

 6. בחר בתיבת הסימון עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים או בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים, או בחר בשתיהן.

 7. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: אם המפתח הראשי הוא שדה של מספור אוטומטי, לבחירה בתיבת הסימון עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים לא תהיה כל השפעה, מכיוון שאין באפשרותך לשנות את הערך בשדה של מספור אוטומטי.

לראש הדף

מחיקת קשרי גומלין בין טבלאות

חשוב: כאשר תסיר קשר גומלין, תסיר גם תמיכה בשלמות הקשרים עבור קשר גומלין זה, אם היא זמינה. כתוצאה מכך, Access לא ימנע עוד באופן אוטומטי יצירת רשומות מיותמות בצד ה"רבים" של קשר גומלין.

כדי להסיר קשר גומלין בין טבלאות, עליך למחוק את קו קשר הגומלין בחלון 'קשרי גומלין'. מקם את הסמן כך שיצביע על קו קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הקו. בעת בחירה בקו של קשר הגומלין, הוא נעשה עבה יותר. כאשר קו קשר הגומלין מסומן, הקש DELETE.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות שתיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה עבורן) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. לחץ על קו קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך למחוק. קו קשר הגומלין נראה עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 4. הקש על מקש DELETE.

 5. ייתכן ש- Access יציג את ההודעה האם אתה בטוח שברצונך למחוק את קשר הגומלין הנבחר ממסד הנתונים שלך?. אם הודעת אישור זו מופיעה, לחץ על כן.

הערה: אם אחת הטבלאות המשמשות בקשר הגומלין בין טבלאות נמצאת בשימוש — אולי של אדם או תהליך אחר, או באובייקט מסד נתונים פתוח כגון טופס — לא תוכל למחוק את קשר הגומלין. עליך לסגור אובייקטים פתוחים כלשהם המשתמשים בטבלאות אלה לפני שתנסה להסיר את קשר הגומלין.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×