יצירה ושמירה של תבנית PowerPoint

יצירה ושמירה של תבנית PowerPoint

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כשאתה יוצר מצגת ולאחר מכן שמור אותה כקובץ תבנית (. potx) PowerPoint, באפשרותך לשתף אותה עם עמיתיך, להשתמש בה שוב. כדי ליצור תבנית, יהיה עליך לשנות את תבנית בסיס לשקופיות וערכה של פריסות של שקופיות.

קיימות אלפי תבניות ללא תשלום PowerPoint שבאפשרותך לחפש באינטרנט בעת פתיחת PowerPoint. באפשרותך למצוא תבניות ב- Office.com שבאפשרותך להשתמש או לתקן בהתאם לצרכים שלך.

יהיה עליך להשתמש בגירסת שולחן העבודה של PowerPoint 2016 או PowerPoint 2013 (לא PowerPoint Online) כדי לבצע שלבים אלה.

 1. פתח מצגת ריקה ולאחר מכן, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות תבנית בסיס, בחר תבנית בסיס לשקופיות.

  בכרטיסיה תצוגה, לחץ על תבנית בסיס לשקופיות

  תבנית הבסיס לשקופיות מהווה את תמונת השקופית הגדול ביותר בראש הרשימה התמונות הממוזערות של השקופית, שמאלה של השקופיות שלך. המשויכת שקופית והפריסות ממוקמות מתחת לתבנית הבסיס לשקופיות.

  תבנית בסיס לשקופיות

 2. כדי לבצע שינויים תבנית הבסיס לשקופיות או בפריסות השקופיות, בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף ערכת נושא צבעונית עם גופנים מיוחדים ואפקטים, לחץ על ערכות נושא ובחר ערכת נושא מתוך הגלריה. השתמש בפס הגלילה בצד שמאל כדי לראות ערכות נושא נוספות.

   ערכות נושא של PowerPoint

  • כדי לשנות את הרקע, לחץ על סגנונות רקע, ובחר רקע.

   סגנונות רקע של PowerPoint

  • כדי להוסיף מציין מיקום (כדי להשהות טקסט, תמונה, תרשים, וידאו, צליל ואובייקטים אחרים), בחלונית התמונות הממוזערות, בחר את פריסת השקופית שברצונך שתכיל את מציין המיקום, ובצע את הפעולות הבאות:

   לחץ על הוסף מציין מיקום ולאחר מכן בחר את סוג מציין המיקום שברצונך להוסיף.

   הצגת לחצן 'הוסף מציין מיקום' בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות ב- PowerPoint

   בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות או פריסת שקופית, לחץ וגרור כדי לצייר את הגודל של מציין מיקום.

   עצה:    כדי לשנות גודל של מציין מיקום, גרור את הפינה של אחד הגבולות שלו.

  • כדי להזיז מציין מיקום מסביב תבנית בסיס לשקופיות או פריסת שקופית, בחר את הקצה ולאחר מכן גרור אותו לתוך למיקום חדש.

   הזזת מציין מיקום בשקופית

  • כדי להסיר מציין מיקום לא רצוי תבנית הבסיס לשקופיות או פריסת שקופית, בחר אותו בחלונית התמונות הממוזערות של השקופיות ולאחר מכן בחר הגבול של מציין המיקום על השקופית והקש מחק.

  • כדי להגדיר את כיוון העמוד עבור כל השקופיות במצגת, לחץ על גודל שקופית > גודל שקופית מותאם אישית.

   אפשרות התפריט 'גודל שקופית מותאם אישית'

   תחת כיוון, בחר לאורך או לרוחב.

   לחץ על 'לאורך'

 1. בכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור בשם.

 2. תחת שמור, לחץ על עיון.

 3. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בתיבה שם הקובץ, הקלד שם קובץ עבור התבנית שלך, או אל תעשה דבר כדי לקבל את שם הקובץ המוצע.

 4. ברשימה שמור כסוג, בחר PowerPoint Template ולאחר מכן בחר שמור.

  שמירה כתבנית powerpoint

  PowerPoint מאחסן באופן אוטומטי את התבנית החדשה שלך בתיקיה Custom Office Templates.

 5. כדי להשתמש בתבנית שלך עבור מצגת חדשה, לחץ על קובץ > חדש.

  • ב- PowerPoint 2016, לחץ על מותאם אישית > Custom Office Templates, ולאחר מכן לחץ פעמיים על התבנית ששמרת.

  • ב- PowerPoint 2013, לחץ על אישי ולאחר מכן לחץ פעמיים על התבנית ששמרת.

למידע נוסף

מתן הוראות למשתמשים בתבנית שלך

יצירת ערכת נושא משלך ב- PowerPoint

שמירת עיצוב שקופית (ערכת נושא) כתבנית

שינוי גודל, שינוי מיקום או מחיקה של מציין מיקום

מהי תבנית בסיס לשקופיות?

מהי פריסת שקופית?

יצירת תבנית מצגת משלך ב- PowerPoint 2016 for Mac

בעת יצירת מצגת ולאחר מכן שמור אותה כקובץ תבנית PowerPoint (. potx), באפשרותך לשתף אותה עם עמיתיך, שימוש חוזר במפה יותר מפעם אחת.

שמירת המצגת כקובץ ‎.potx

בכרטיסיה ' קובץ ', לחץ על שמירה בשם, בתיבה שם הקובץ, תן שם התבנית שלך ולאחר מכן, ברשימה שמור כסוג, בחר תבנית PowerPoint (*.potx).

כדי להתחיל ביצירת על התבנית שבה תשתמש במצגת שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח מצגת ריקה ולאחר מכן, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות תבנית בסיס, לחץ על תבנית בסיס לשקופיות.

  עצה:    בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, בחלונית תמונה ממוזערת השקופיות, תבנית הבסיס לשקופיות מייצגת את תמונת השקופית הגדולה יותר, והם והפריסות המשויכות קטנות יותר, וממוקמות תחתיה.

  תבנית בסיס לשקופיות עם פריסות

  1. תבנית בסיס לשקופיות

  2. פריסות

 2. כדי להתאים אישית את תבנית הבסיס לשקופיות ואת הפריסות המשויכות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר מציין מיקום ברירת המחדל לא רצוי, פריסה, בחלונית התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על פריסת השקופית המכילה את מציין המיקום, לחץ גבול מציין המיקום חלון המצגת ולאחר מכן הקש על מחק.

  • כדי להוסיף טקסט מציין המיקום, בחלונית התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על פריסת השקופית שברצונך שתכיל את מציין המיקום ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

   1. בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה פריסת תבנית בסיס, לחץ על הוספת מציין מיקום ולאחר מכן לחץ על טקסט.

   2. לחץ על מיקום בתבנית הבסיס לשקופיות ולאחר מכן גרור כדי לצייר את מציין המיקום.

    עצה:    כדי לשנות גודל של מציין מיקום, גרור את הפינה של אחד הגבולות שלו.

   3. הקלד טקסט תיאורי המנחה את המשתמשים בתבנית שלך כדי להזין מידע ספציפי. כדי להוסיף טקסט הנחיה מותאם אישית, ראה הוספת מציין מיקום טקסט עם טקסט בקשה מותאם אישית.

  • כדי להוסיף סוגים אחרים של מצייני המיקום המכילים תוכן כגון תמונות, אוסף תמונות, צילומי מסך, SmartArt גרפיקה, תרשימים, סרטים, צלילים, טבלאות, בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה פריסת תבנית בסיס, לחץ על הוסף מציין מיקום, ולאחר מכן לחץ על סוג מציין המיקום שברצונך להוסיף.

  • כדי להוסיף תו באמצעות צבע ורקע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   1. כדי להחיל ערכת נושא (כדי לכלול צבע, עיצוב, אפקטים, בפריסה) למצגת שלך, בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה עריכת ערכת נושא, לחץ על ערכות נושא ולאחר מכן בחר ערכת נושא.

   2. כדי לשנות את הרקע, בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה רקע, לחץ על סגנונות רקע ולאחר מכן בחר רקע.

  • כדי להגדיר את כיוון העמוד עבור כל השקופיות במצגת, בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון שקופית ולאחר מכן לחץ על לאורך או לרוחב.

 1. כדי לשמור את התבנית שלך, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 2. בתיבה שם הקובץ, הקלד את שם הקובץ, או אל תעשה דבר כדי לקבל את שם הקובץ המוצע.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PowerPoint Template (.potx)‎ ולאחר מכן לחץ על שמור.

  1. עצה:    שמור את התבניות שלך בתיקיה Templates C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ כדי שיהיה קל לאתר אותן.

 4. אם נחוץ לך סיוע בהחלת התבנית החדשה שלך על מצגת, ראה החלת תבנית על המצגת שלך.

קישורים למידע נוסף אודות תבניות PowerPoint

בעת יצירת מצגת ולאחר מכן שמור אותה כקובץ תבנית PowerPoint (. potx), באפשרותך לשתף אותה עם עמיתיך, שימוש חוזר במפה יותר מפעם אחת.

כדי להחיל תבנית PowerPoint 2007 חדש או שונה שכבר קיים, ראה החלת תבנית על המצגת שלך.

שיטות עבודה מומלצות ליצירת תבנית

בעת יצירת תבנית, הוסף תוכן כלשהו בתבנית הבסיס לשקופיות בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות שברצונך להגן מפני משתנה על-ידי המשתמשים בתבנית שלך, כגון טקסט הנחיה מנחה, סמלים, מידע כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוכן הנושא רקע, עיצוב, צבעים, גופנים ואפקטים.

המשתמשים בתבנית שלך תפעל בתצוגה רגילה, הדרכה באמצעות לפי ההנחיות מנחה שהוספת. המשתמשים תבנית יחליפו את הטקסט המנחה הנחיה ואחרים מציין מיקום תוכן עם נתונים ספציפיים לפרוייקט או מצגת משלהם.

 1. פתח מצגת ריקה ולאחר מכן, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על תבנית בסיס לשקופיות.

 2. בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה ערוך תבנית בסיס, לחץ על הוסף תבנית בסיס לשקופיות.

  הערות: 

  • בחלונית תמונה ממוזערת לשקופיות, תבנית הבסיס לשקופיות מייצגת את תמונת השקופית הגדולה יותר ולאחר והפריסות המשויכות ממוקמות מתחתיה.

  • מצגות רבות כוללות יותר מתבנית בסיס לשקופיות אחת, ולכן ייתכן שיהיה עליך לגלול כדי לאתר את התבנית הרצויה.

 3. כדי להתחיל התאמה אישית של תבנית הבסיס לשקופיות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר כל אחת בפריסות השקופיות מוכללת שילוו שקופית ברירת המחדל הבסיס, בחלונית התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ לחיצה ימנית כל פריסת שקופית שאין ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על מחק פריסה.

  • כדי להסיר, ברירת המחדל מציין מיקום לא רצוי, בחלונית התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על פריסת השקופית המכילה את מציין המיקום, לחץ על הגבול של מציין המיקום בחלון מצגת ולאחר מכן הקש DELETE.

  • כדי להוסיף מציין מיקום של טקסט, בחלונית התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על פריסת השקופית שברצונך שתכיל את מציין המיקום ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

 4. בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה פריסת תבנית בסיס, לחץ על הוספת מציין מיקום ולאחר מכן לחץ על טקסט.

 5. לחץ על מיקום בתבנית הבסיס לשקופיות ולאחר מכן גרור כדי לצייר את מציין המיקום.

  עצה:    כדי לשנות גודל של מציין מיקום, גרור את הפינה של אחד הגבולות שלו.

 6. הקלד טקסט תיאורי המנחה את המשתמשים בתבנית שלך כדי להזין מידע ספציפי.

  • כדי להוסיף סוגים אחרים של מצייני המיקום המכילים תוכן כגון תמונות, אוסף תמונות, גרפיקה, תרשימים, סרטים, צלילים, ו- SmartArt טבלאות, בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה פריסת תבנית בסיס, לחץ על סוג מציין המיקום שברצונך להוסיף.

  • כדי להחיל ערכת נושא (כדי לכלול צבע, עיצוב, אפקטים, בפריסה) למצגת שלך, בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה עריכת ערכת נושא, לחץ על ערכות נושא ולאחר מכן לחץ על ערכת נושא.

  • כדי לשנות את הרקע, בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה רקע, לחץ על סגנונות רקע ולאחר מכן לחץ על רקע.

  • כדי להגדיר את כיוון העמוד עבור כל השקופיות במצגת, בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון שקופית ולאחר מכן לחץ על לאורך או לרוחב.

  • כדי להוסיף טקסט שיוצג בכותרת התחתונה בחלק התחתון של כל השקופיות במצגת שלך, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

   2. בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה שקופית, בחר בתיבת הסימון כותרת תחתונה ולאחר מכן הקלד את הטקסט שברצונך שיופיע בחלק התחתון של השקופיות שלך.

   3. כדי להציג את התוכן של כותרת תחתונה בכל השקופיות, לחץ על החל על הכל.

    לקבלת מידע נוסף אודות השימוש כותרות עליונות וכותרות תחתונות, ראה הוספת כותרת עליונה או כותרת תחתונה לשקופיות שלך ומידע שנה או מחק כותרת עליונה וכותרת תחתונה במצגת.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 2. בתיבה שם הקובץ, הקלד את שם הקובץ, או אל תעשה דבר כדי לקבל את שם הקובץ המוצע.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PowerPoint Template ולאחר מכן לחץ על שמור.

  עצה:    שמור את התבניות שלך בתיקיה Templates C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ כדי שיהיה קל לאתר אותן.

 4. אם נחוץ לך סיוע בהחלת התבנית החדשה שלך על מצגת, ראה החלת תבנית PowerPoint 2007.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×