יצירה ושליחה של הודעה מיידית

באפשרותך להתחיל הפעלה של הודעות מיידיות עם איש קשר אחד או עם אנשי קשר מרובים. לאחר התחלת הפעלה של הודעות מיידיות, באפשרותך להזמין אנשי קשר נוספים להפעלה כדי ליצור שיחת ועידה של צ'אט.

Office Communicator 2007 R2 תומך בטקסט עשיר בהודעות מיידיות, כך שבאפשרותך לציין סוג גופן ומאפייני גופן כגון מודגש, קו תחתון, נטוי וצבע. באפשרותך גם להוסיף סמלי הבעה ולהדביק טקסט וטבלאות שהעתקת מיישומים אחרים של Microsoft Office, כגון Microsoft Word ו- Microsoft Excel.

הערה: בכל שלב בהפעלת הצ'אט עם איש קשר אחר של Communicator 2007 R2, באפשרותך להתחיל שיתוף שולחן עבודה כדי שתוכל להציג מסמך או יישום בשולחן העבודה. ראה שימוש בשיתוף שולחן עבודה.

מה ברצונך לעשות?

שליחת הודעה מיידית אל איש קשר אחד

שליחת הודעה מיידית אל קבוצה (יותר מאיש קשר אחד)

שליחת הודעה מיידית אל איש קשר ב- AOL‏, Yahoo‏, MSN או Windows Live

שליחת הודעה מיידית עם חשיבות גבוהה

הוספת רווח בין פיסקאות בהודעה מיידית

עיצוב ההודעה על-ידי שינוי גופן, גודל גופן, סגנון וצבע

הוספת סמלי הבעה להודעה מיידית לשם הבעת רגשות

העתקה והדבקה בהודעה מיידית

איתור שיחות שנערכו עם איש קשר

הצגת שיחות ישנות של הודעות מיידיות

שליחת הודעה מיידית אל איש קשר אחד

 1. ברשימת אנשי הקשר, לחץ פעמיים על שם של איש קשר, הקלד הודעה והקש ENTER. אם איש הקשר לא מופיע ברשימת אנשי הקשר, הקלד את שמו של איש הקשר בתיבה חיפוש ולאחר מכן לחץ פעמיים על השם בחלונית 'תוצאות חיפוש'.

 2. בחלון השיחה, הקלד את ההודעה ולאחר מכן הקש ENTER.

לראש הדף

שליחת הודעה מיידית אל קבוצה (יותר מאיש קשר אחד)

באפשרותך לשלוח הודעה מיידית אל אנשי קשר מרובים שאתה בוחר ברשימת אנשי הקשר. באפשרותך גם לשלוח הודעה מיידית אל קבוצת אנשי קשר או אל קבוצת הפצה.

כדי לשלוח הודעה מיידית לקבוצה

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לשלוח הודעה מיידית אל קבוצת הפצה או אל קבוצת אנשי קשר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקבוצה ברשימת אנשי הקשר, לחץ על שלח הודעה מיידית, הקלד הודעה והקש ENTER.

 • כדי לבחור אנשי קשר ספציפיים בקבוצה, הרחב את הקבוצה ברשימת אנשי הקשר ולאחר מכן החזק את המקש CTRL לחוץ כדי לבחור אנשי קשר. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש הקשר האחרון שנבחר ולאחר מכן לחץ על שלח הודעה מיידית. בחלון השיחה, הקלד את ההודעה ולאחר מכן הקש ENTER.

הערה: בעת התחלת הפעלה של הודעות מיידיות הכוללת שלושה משתמשים, אתה מתחיל למעשה שיחת ועידה בצ'אט ובחלון השיחה מוצגים לחצני שיחות הוועידה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול שיחות ועידה ושיתוף פעולה.

לראש הדף

שליחת הודעה מיידית אל איש קשר ב- AOL‏, Yahoo‏, MSN או Windows Live

אם החברה תומכת בקישוריות צ'אט ציבורית, באפשרותך לנהל שיחות צ'אט עם אנשי קשר המשתמשים בשירותי ההודעות המיידיות של AOL‏, Yahoo‏, MSN ו- Windows Live.

 • ברשימת אנשי הקשר, לחץ פעמיים על איש הקשר ב- AOL‏, Yahoo‏, MSN או Windows Live שאליו ברצונך לשלוח הודעה. אם אתה מתקשה לאתר את איש הקשר ברשימת אנשי הקשר, הקלד את שם ה- URI (מזהה משאבים אחיד, בדרך כלל כתובת הדואר האלקטרוני) של איש הקשר בתיבת הטקסט חיפוש ולאחר מכן לחץ פעמיים על שם איש הקשר בתיבה תוצאות חיפוש.

חשוב: ייתכן שאין תמיכה ביכולת לנהל צ'אט עם אנשי קשר מחוץ לארגון. פנה אל מנהל המערכת כדי לראות אם יש תמיכה בקישוריות צ'אט ציבורית.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת אנשי קשר מחוץ לחברה.

לראש הדף

שליחת הודעה מיידית עם חשיבות גבוהה

באפשרותך לשלוח הזמנה להפעלת הודעות מיידיות עם דגל חשיבות גבוהה. דגל החשיבות הגבוהה מופיע בהזמנה לצ'אט ומסייע לנמען הצ'אט להחליט אם לקיים את השיחה או לא.

הגדרת חשיבות גבוהה להודעה

 • ברשימת אנשי הקשר, לחץ פעמיים על איש קשר ולאחר מכן, בחלון השיחה, לחץ על לחצן הצג אפשרויות נוספות (בפינה השמאלית העליונה של חלון השיחה) ולאחר מכן לחץ על חשיבות גבוהה.

עם שליחת ההודעה, דגל החשיבות הגבוהה מופיע בחלון השיחה של הנמען.

לראש הדף

הוספת רווח בין פיסקאות בהודעה מיידית

 • כדי להוסיף רווח בין פיסקאות בהודעה מיידית, הקלד פיסקה, החזק את המקש SHIFT לחוץ והקש ENTER ולאחר מכן הקלד את הפיסקה הבאה.

לראש הדף

עיצוב ההודעה על-ידי שינוי גופן, גודל גופן, סגנון וצבע

באפשרותך לעצב מילה בודדת ואפילו תו בודד באזור הזנת ההודעות. באפשרותך להוסיף עיצוב מודגש, נטוי או קו חוצה, או לשנות את הגופן, צבע הגופן או גודל הגופן של מילים או אותיות שנבחרו. באפשרותך גם להגדיר אפשרויות קבועות לעיצוב טקסט עבור כל הפעלות הצ'אט, או לבצע שינויים זמניים בהפעלת הצ'אט הנוכחית בלבד.

עיצוב טקסט ההודעות עבור כל שיחות הצ'אט בעתיד

 1. בפס הכותרת של Office Communicator, לחץ על לחצן תפריט, לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן לחץ על שינוי גופן.

 3. בתיבת הדו-שיח שינוי הגופן או צבע הטקסט, עצב את הטקסט באופן הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

עיצוב טקסט ההודעות עבור הפעלת הצ'אט הנוכחית

באפשרותך לבצע שינויים בעיצוב טקסט ההודעות במהלך הפעלת צ'אט. ניתן גם לעצב קטעי טקסט שנבחרו כך שיופיעו בגופנים או בצבעים אחרים, או בעיצוב נטוי, מודגש וכן הלאה. שינויים בעיצוב הגופן יהיו תקפים רק במהלך השיחה הנוכחית.

 • כדי לעצב טקסט הודעות באופן סלקטיבי (לדוגמה, הדגשת מילה) בחלון 'שיחה', בחר את הטקסט שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על שנה את הצבע, הגופן ומאפייני עיצוב אחרים של הטקסט. בצע את השינויים הרצויים בתיבת הדו-שיח הנפתחת ולאחר מכן לחץ באזור ההזנה כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולאשר את השינויים. הטקסט שנבחר מעוצב כעת בהתאם לשינויים. כמו כן, כל טקסט שאתה מקליד לאחר ביצוע השינויים בעיצוב יופיע בעיצוב החדש.

 • כדי לעצב את טקסט ההודעות באופן כללי, לחץ על שנה את הצבע, הגופן ומאפייני עיצוב אחרים של הטקסט באזור ההזנה ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים בעיצוב בתיבת הדו-שיח הנפתחת ולחץ באזור ההזנה כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולאשר את השינויים. הטקסט שנבחר מעוצב כעת בהתאם לשינויים. כל טקסט שתקליד לאחר ביצוע השינויים בעיצוב יופיע בעיצוב החדש.

לראש הדף

הוספת סמלי הבעה להודעה מיידית לשם הבעת רגשות

מילים לא תמיד יכולות להביע את הרגשתך, כך שבאפשרותך להוסיף להודעות תמונות גרפיות שנקראות סמלי הבעה כדי להביע תחושות ורגשות.

 1. בחלון 'שיחה', באזור ההזנה, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף סמל הבעה ולאחר מכן לחץ על לחצן בחר סמל הבעה באזור ההזנה.

 2. לחץ על סמל הבעה כדי להוסיף אותו להודעה.

  הערה: משתמשי AOL ו- Yahoo Messenger יראו ייצוג טקסטואלי של סמל ההבעה ולא את התמונה הגרפית עצמה.

לראש הדף

העתקה והדבקה בהודעה מיידית

Office Communicator 2007 R2 תומך בתבנית טקסט עשיר (RTF), כך שבאפשרותך להעתיק טקסט מיישום אחר של Microsoft Office, לרבות Word‏, Excel‏, OneNote ו- PowerPoint ולהדביקו בהודעה מיידית. באפשרותך גם להעתיק טקסט עשיר מחלון השיחה ולהדביקו ביישום של Office. כאשר טקסט עשיר מודבק מתוך יישום Office בהודעה מיידית, או מהודעה מיידית ביישום של Office, ‏Communicator שומר על העיצוב המקורי ללא שינוי, לרבות גבולות של תאים בגליונות אלקטרוניים של Excel.

העתקת טקסט משיחת הודעות מיידיות

 1. בחלון השיחה, באזור ההודעות, בחר את הטקסט שברצונך להעתיק, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט ולאחר מכן לחץ על העתק.

 2. באפשרותך להדביק את הטקסט בכל יישום של Office ועיצוב הטקסט יישמר.

הדבקת טקסט בהודעה מיידית

 1. ביישום של Office, העתק את הטקסט שברצונך להדביק בהודעה מיידית.

 2. בחלון 'שיחה', באזור ההזנה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום שבו ברצונך להדביק את הטקסט ולאחר מכן לחץ על הדבק.

הערה: לא ניתן להדביק פריטי גרפיקה או אובייקטים אחרים באזור ההזנה של הודעה מיידית. ניתן להדביק טקסט בלבד.

איתור שיחות שנערכו עם איש קשר

Office Communicator 2007 R2 מספק תכונה של איתור שיחות שנערכו. באמצעות תכונה זו, באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש קשר ברשימת אנשי הקשר ולאחר מכן ללחוץ על אתר שיחות שנערכו כדי לפתוח את Outlook ולהחזיר רשימה של כל השיחות שנערכו עם איש הקשר, בין אם מדובר בשיחות צ'אט, טלפון, שמע/וידאו או שיחות ועידה.

כדי לאתר שיחות שנערכו עם איש קשר

 • ברשימת אנשי הקשר של Office Communicator, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש קשר ולאחר מכן לחץ על אתר שיחות שנערכו.

לראש הדף

הצגת שיחות ישנות של הודעות מיידיות

Communicator מספק את האפשרות לשמור עותק של שיחות ההודעות המיידיות בתיקיה 'היסטוריית שיחות' של Outlook בתיבת הדואר של Outlook. כברירת מחדל, אפשרות זו מבוטלת.

כדי להציג את התיקיה 'היסטוריית שיחות'

 • בפס הכותרת של Office Communicator, לחץ על לחצן תפריט, הצבע על כלים ולאחר מכן לחץ על הצג היסטוריית שיחות.

הצגת התיקיה 'היסטוריית שיחות'

 • פתח את Outlook ולאחר מכן, בתיבת הדואר, לחץ על התיקיה היסטוריית שיחות.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×