יצירה וקביעת תצורה של סוג תוכן חדש של ערכת מסמכים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

נושא זה מסביר כיצד להפוך את התכונה 'ערכות מסמכים' לזמינה עבור אוסף אתרים, ולאחר מכן כיצד לקבוע את תצורת סוג התוכן של 'ערכת מסמכים'.

במאמר זה

הפיכת ערכות מסמכים לזמינות עבור אוסף אתרים

יצירת ערכת מסמכים סוג תוכן חדש

קביעת תצורה או התאמה אישית של סוג תוכן של ערכת מסמכים

משימות קשורות

הפיכת ערכות מסמכים לזמינות עבור אוסף אתרים

אם התכונה 'ערכות מסמכים' לא הופעלה באוסף האתרים שלך, יהיה עליך להפעיל אותה לפני שתוכל ליצור או לקבוע את התצורה של סוגי תוכן חדשים של ערכת מסמכים. עליך להיות מנהל אוסף אתרים כדי להפעיל את התכונה 'ערכות מסמכים'.

 1. עבור אל האתר ברמה העליונה באוסף האתרים שעבורו ברצונך להפוך את התכונה 'ערכות מסמכים' לזמינה.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת ניהול אוסף אתרים, לחץ על תכונות אוסף אתרים.

 4. חפש ערכות מסמכים ברשימה ולאחר מכן לחץ על הפעל.

יצירת סוג תוכן חדש של ערכת מסמכים

כדי לאפשר למשתמשי האתר להשתמש בערכות מסמכים ליצירת מופעים חדשים של תוצרי עבודה מרובי מסמכים, תחילה עליך ליצור ולקבוע את התצורה של סוג תוכן של ערכת מסמכים עבור כל תוצר עבודה שברצונך לנהל, ולאחר מכן להוסיף אותו לספריית המסמכים שבה הוא יהיה בשימוש. לאחר שתיצור ותקבע את התצורה של סוג תוכן של ערכת מסמכים, יהיה עליך להוסיף את סוג התוכן לספריה שבה תרצה שמשתמשים ייצרו את ערכות המסמכים שלהם.

עליך להיות מנהל אוסף אתרים או בעל אתר כדי ליצור או לקבוע את התצורה של סוגי תוכן של ערכת מסמכים.

 1. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 2. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 3. בדף 'סוגי תוכן של אתר', לחץ על צור.

 4. במקטע שם ותיאור, בתיבה שם, הקלד את השם שברצונך להעניק לערכת המסמכים החדשה שלך. זהו השם שמשתמשים יראו כאשר ייצרו מופע חדש של ערכת מסמכים.

 5. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור ערכת המסמכים.

 6. תחת בחר סוג תוכן אב מתוך, לחץ על סוגי תוכן של ערכת מסמכים. (אם האפשרות סוגי תוכן של ערכת מסמכים אינה מופיעה, ייתכן שלא ניתן להפעיל את התכונה 'ערכות מסמכים' עבור אוסף אתרים זה.)

 7. במקטע קבוצה, ציין אם ברצונך לכלול את סוג התוכן החדש של ערכת המסמכים שלך בקבוצה חדשה או בקבוצה קיימת.

 8. לחץ על אישור.
  לאחר יצירת סוג התוכן החדש של ערכת המסמכים, תראה את דף המידע 'סוג תוכן אתר' עבור סוג התוכן, שבו באפשרותך לקבוע את התצורה של הגדרות נוספות עבור סוג התוכן.

קביעת התצורה או התאמה אישית של סוג תוכן של ערכת מסמכים

 1. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 2. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 3. בדף 'סוגי תוכן של אתר', לחץ על שם סוג התוכן של ערכת המסמכים שברצונך לקבוע את תצורתו.

 4. תחת הגדרות, לחץ על הגדרות ערכת מסמכים.

 5. במקטע סוגי תוכן מותרים, תחת 'סוגי תוכן אתר זמינים', בחר בסוג התוכן שברצונך לאפשר בתוך ערכת מסמכים זו, ולאחר מכן לחץ על לחצן הוסף כדי להעביר סוג תוכן זה לתיבה סוגי תוכן מותרים בערכת המסמכים. חזור על שלב זה עבור כל סוג תוכן שברצונך לכלול בערכת המסמכים.

 6. במקטע תוכן ברירת מחדל, בחר בסוג התוכן שעבורו ברצונך להעלות תוכן שיהווה ברירת מחדל, ולאחר מכן לחץ על עיון כדי לאתר את הקובץ שברצונך להעלות. תוכן ברירת מחדל נוצר באופן אוטומטי עבור עורכים כאשר הם יוצרים מופעים חדשים של ערכת מסמכים.

  לדוגמה, נניח שאתה יוצר ערכת מסמכים לניהול של תהליך עיצוב מוצר. ערכת מסמכים זו עשויה לכלול מסמך עיצוב מוצר (מסמך של Microsoft Word), ציור של העיצוב (ציור של Microsoft Visio) ומפרט ביצועים (גליון עבודה של Microsoft Excel). ייתכן שלארגון שלך יש תבנית סטנדרטית של מסמך Microsoft Word עבור מסמך עיצוב המוצר, המאוכלסת מראש בחלק מהמידע הסטנדרטי שעל העורכים להשלים. באפשרותך להעלות תבנית זו כתוכן ברירת מחדל. כאשר עורכים יוצרים מופע חדש של ערכת המסמכים של עיצוב המוצר, עותק של מסמך עיצוב המוצר נוצר עבורם, ובאפשרותם לערוך אותו כדי להוסיף בו מידע נוסף.

  אם תבחר שלא לכלול תוכן ברירת מחדל עבור סוגי התוכן שבערכת המסמכים, לא ייווצרו קבצים באופן אוטומטי עבור עורכים כאשר הם יוצרים מופע חדש של ערכת מסמכים, ועורכים יוכלו ליצור קבצים מאפס בתוך ערכת המסמכים, או להעלות מסמכים לערכת המסמכים.

 7. אם ישנם סוגי תוכן מרובים בתוך ערכת מסמכים זו, וברצונך להעלות תוכן ברירת מחדל עבור כל אחד מהם, לחץ על הוספת תוכן ברירת מחדל חדש, בחר בסוג התוכן הבא שעבורו ברצונך לציין תוכן ברירת מחדל, ולאחר מכן לחץ על עיון כדי לאתר את הקובץ שברצונך להעלות. חזור על שלב זה עד שתציין את כל תוכן ברירת המחדל הרצוי עבור כל אחד מסוגי התוכן בערכת מסמכים זו.

 8. אם ברצונך לצרף את שם ערכת המסמכים לשמות הקבצים הבודדים בתוך מופע של ערכת מסמכים, בחר בתיבת הסימון שלצד הוסף את שם ערכת המסמכים לכל שם קובץ. הכללת מידע זה עשויה לסייע למשתמשים לזהות קבצים בתצוגות מסוימות בספריה, במיוחד אם ספריה מכילה יותר מסוג אחד של ערכת מסמכים.

 9. במקטע עמודות משותפות, בחר בעמודות שאתה מעוניין כי יהיו משותפות לכל אחד מסוגי התוכן בתוך ערכת המסמכים.

  עמודות משותפות משמשות לקריאה בלבד עבור המסמכים שבתוך ערכת המסמכים, וניתן לערוך אותן בערכת המסמכים עצמה בלבד. בעת ביצוע שינויים בערכים של העמודות המשותפות של ערכת המסמכים, עדכונים אלה מסונכרנים עם ערכי העמודות המשותפות במסמכים שבתוך הערכה.

 10. במקטע עמודות דף פתיחה, ציין אילו עמודות ברצונך להציג בדף הפתיחה של ערכת המסמכים.

 11. במקטע דף פתיחה, לחץ על התאמה אישית של דף הפתיחה כדי להתאים אישית את מראה דף הפתיחה המוצג למשתמשים בכל מופע של ערכת המסמכים.

 12. אם ברצונך להחיל שינויים אלה בדף הפתיחה על כל ערכות המסמכים היורשות מערכת מסמכים זו, בחר בתיבת הסימון שלצד עדכן את דף הפתיחה של ערכות מסמכים היורשות מסוג תוכן זה.

 13. במקטע עדכון סוגים של רשימות ותוכן אתר, ציין אם ברצונך לעדכן סוגי תוכן היורשים מערכת מסמכים זו בשינויים שביצעת.

 14. לחץ על אישור.

לאחר שתיצור ותקבע את התצורה של סוג תוכן של ערכת מסמכים, יהיה עליך להוסיף את סוג התוכן לספריה שבה תרצה שמשתמשים ייצרו את ערכות המסמכים שלהם.

לראש הדף

משימות קשורות

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×