יצירה וניהול של קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית בחלונית הניווט

כדי להשתמש באובייקטים של מסד נתונים ולנהל אותם ב- Access, עליך להשתמש בחלונית הניווט. באפשרותך ליצור קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית בחלונית הניווט, כדי שתוכל לסדר את אובייקטי מסד הנתונים באופן הרצוי. לדוגמה, באפשרותך לספק קיצורי דרך רק לאובייקטים שהמשתמשים צריכים לראות, ובכך להקל עליהם להישאר ממוקדים במשימה. נושא זה מסביר כיצד ליצור ולנהל קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית בחלונית הניווט.

במאמר זה

יצירת קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית

הצגה או הסתרה של הקבוצות והאובייקטים בקטגוריה

הסרה ושחזור של אובייקטים בקבוצות מותאמות אישית

יצירת קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית

בעת יצירה של קטגוריה מותאמת אישית, אתה יוצר אותה עבור מסד הנתונים הפתוח והיא נעה עם מסד הנתונים. לא ניתן להעביר קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית למסדי נתונים אחרים.

אתה משתמש בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט כדי ליצור ולנהל קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית. התהליך כולל שלבים מקיפים אלה:

 • תחילה, אתה יוצר קטגוריה מותאמת אישית. Access מספק לך קטגוריה אחת: מותאם אישית. באפשרותך לשנות את שמה של קטגוריה זו ולהוסיף או להסיר קבוצות לפי צרכיך, או ליצור קטגוריה חדשה בכל עת.

 • לאחר שאתה יוצר קטגוריה, אתה יוצר קבוצה אחת או יותר עבור הקטגוריה החדשה.

 • אתה סוגר את תיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט ובחלונית הניווט, אתה גורר או מעתיק ומדביק את אובייקטי מסד הנתונים שברצונך להקצות לקבוצה המותאמת אישית שלך. אתה גורר או מעתיק את האובייקטים מקבוצה מיוחדת הנקראת אובייקטים שלא הוקצו אשר Access יוצר עבורך כאשר אתה יוצר קטגוריה מותאמת אישית.

  הערה: כאשר אתה מוסיף אובייקט מסד נתונים מהקבוצה 'אובייקטים שלא הוקצו' לקבוצה המותאמת אישית, Access יוצר קיצור דרך לאובייקט זה - אינך מעביר או מעתיק את האובייקט עצמו. אם אתה משנה את שמו של קיצור דרך בקבוצה מותאמת אישית או מוחק אותו, שינויים אלה אינם משפיעים על האובייקט עצמו אלא רק על קיצור הדרך שלו.

 • לאחר אכלוס הקבוצות המותאמות אישית, באפשרותך להסתיר את הקבוצה 'אובייקטים שלא הוקצו' וכן קבוצות אחרות שאינך מעוניין להציג.

יצירת קטגוריה מותאמת אישית

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החלק העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט, תחת הרשימה קטגוריות, לחץ על הוסף פריט. קטגוריה חדשה מופיעה ברשימה. איור זה מציג קטגוריה מותאמת אישית חדשה:

  קטגוריה מותאמת אישית חדשה בחלונית הניווט

 3. הקלד שם עבור הקטגוריה החדשה ולאחר מכן הקש ENTER.

  נסה ליצור שם בעל היגיון עבור האנשים המשתמשים במסד הנתונים שלך. לאחר יצירת השם, שים לב שהכיתוב עבור הרשימה מצד שמאל משתנה ומתאים לשם זה. לדוגמה, אם אתה מכנה את הקטגוריה החדשה מסך הניווט שלי, בכיתוב ברשימה מצד שמאל מופיע קבוצות עבור "מסך הניווט שלי". בנוסף, שים לב שהרשימה מכילה קבוצה בשם 'אובייקטים שלא הוקצו'. Access יוצר קבוצה זו כברירת מחדל. קבוצה זו מכילה את כל האובייקטים במסד הנתונים שלך ואתה משתמש באובייקטים אלה כדי לאכלס את הקבוצה המותאמת אישית שלך.

  לאחר יצירת קבוצה מותאמת אישית, אתה יוצר קבוצה אחת או יותר עבור קטגוריה זו. באפשרותך ליצור כמה קבוצות שצריך. השאר את תיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט פתוחה ופעל לפי השלבים הבאים.

יצירת קבוצה מותאמת אישית

 1. תחת הרשימה קבוצות עבור "שם הקבוצה", לחץ על הוסף קבוצה ולאחר מכן הקלד שם עבור הקבוצה. באפשרותך לחזור על הליך זה כמה פעמים שתצטרך. לדוגמה, מסך הניווט שלי יכול להכיל שלוש קבוצות — טפסי הזנת נתונים, דוחות ושאילתות. הצרכים של המשתמשים שלך, או ההעדפות האישיות שלך, צריכים להיות הגורמים שיקבעו אילו קבוצות אתה מוסיף בשלב זה.

 2. השאר את תיבת הסימון לצד 'אובייקטים שלא הוקצו' מסומנת ולאחר מכן לחץ על אישור. Access סוגר את תיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט ומוסיף את הקבוצה המותאמת אישית החדשה שלך לחלונית הניווט, אבל עדיין אין באפשרותך לראות את הקבוצה החדשה.

 3. עבור לסדרת השלבים הבאה כדי להפוך את הקבוצה החדשה לגלויה וכדי להוסיף אובייקטים לקבוצה.

הוספת אובייקטים לקבוצה מותאמת אישית

 1. לחץ על התפריט בחלק העליון של חלונית הניווט ובמקטע העליון של התפריט, לחץ על הקטגוריה החדשה שלך. הקבוצה או הקבוצות אשר יצרת עבור הקטגוריה שלך מופיעות במקטע התחתון של התפריט יחד עם הקבוצה 'אובייקטים שלא הוקצו'.

 2. בקבוצה אובייקטים שלא הוקצו, בחר בפריטים שברצונך להשתמש בהם בקבוצה המותאמת אישית שלך ולאחר מכן העבר אותם לקבוצה זו. Access מספק מספר דרכים להעברת הפריטים שנבחרו. באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

  • לגרור כל פריט בנפרד.

  • החזק את CTRL לחוץ, לחץ על פריטים מרובים ולאחר מכן גרור את הפריטים לקבוצה המותאמת אישית שלך.

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אחד הפריטים הנבחרים, הצבע על הוסף לקבוצה ולאחר מכן לחץ על השם של הקבוצה המותאמת אישית שלך.

לאחר שתסיים, תוכל להשאיר את הקבוצה אובייקטים שלא הוקצו גלויה בחלונית הניווט או להסתיר אותה.

הסתרת הקבוצה 'אובייקטים שלא הוקצו'

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלק העליון של חלונית הניווט ולחץ על אפשרויות ניווט.

 2. בחלונית קבוצות עבורקטגוריה, נקה את תיבת הסימון אובייקטים שלא הוקצו.

לאחר יצירת קטגוריה וקבוצה מותאמות אישית והוספת כמה קיצורי דרך לקבוצה זו, באפשרותך להשתמש בקיצורי דרך אלה כדי ליצור קבוצות נוספות. השלבים הבאים מסבירים כיצד לעשות זאת.

יצירת קבוצה מותאמת אישית חדשה באמצעות אובייקט בקבוצה מותאמת אישית קיימת

הערה: כדי להשתמש בשיטה זו, עליך ליצור תחילה קטגוריה וקבוצה מותאמות אישית על-ידי ביצוע השלבים בסעיפים הקודמים.

 1. לאחר פתיחת קטגוריה וקבוצה מותאמות אישית בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט שברצונך למקם בקבוצה חדשה.

 2. הצבע על הוסף לקבוצה, ולאחר מכן לחץ על קבוצה חדשה.
  קבוצה חדשה מופיעה בחלונית הניווט.
  קבוצה מותאמת אישית חדשה בחלונית הניווט
  הזן שם עבור הקבוצה החדשה, ולאחר מכן גרור קיצורי דרך נוספים לקבוצה החדשה לפי הצורך.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של הקבוצות והאובייקטים בקטגוריה

באפשרותך להסתיר חלק מהקבוצות או את כולן בקטגוריה מותאמת אישית וחלק מהאובייקטים או את כולם בקבוצה. זכור את העובדות הבאות בהמשך העבודה:

 • Access מספק שתי דרכים להסתרה של אובייקט. באפשרותך להשתמש בפקודות המסופקות בחלונית הניווט כדי להסתיר אובייקט מקבוצת האב ומקטגוריית האב שלו או לבחור מאפיין עבור כל אובייקט ולהסתיר אותו מכל הקבוצות והקטגוריות במסד הנתונים הפתוח.

 • באפשרותך להפוך קבוצות ואובייקטים מוסתרים לבלתי נראים לחלוטין או להציג אותם בחלונית הניווט כסמלים מעומעמים ולא זמינים. הבחירה נעשית על-ידי סימון או ניקוי של תיבת הסימון הצג אובייקטים מוסתרים בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט. נעשה שימוש בתיבת סימון זו גם כאשר עליך לחשוף או לשחזר קבוצה או אובייקט.

השלבים בסעיפים הבאים מסבירים כיצד לבצע כל אחת מהמשימות.

הסתרת קבוצה בקטגוריה

 • בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פס הכותרת של הקבוצה שברצונך להסתיר ולאחר מכן לחץ על הסתר.

  הערה: באפשרותך גם לבצע משימה זו באמצעות תיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט. פתח את תיבת הדו-שיח (עיין בשלבים בסעיף הבא אם אינך יודע כיצד לבצע זאת) וברשימה קבוצות עבור "קטגוריה"‎, נקה את תיבת הסימון לצד הקבוצה שברצונך להסתיר.

שחזור קבוצה מוסתרת לקטגוריה

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת התפריטים בחלק העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט בתפריט הקיצור.

 2. ברשימה קטגוריות, בחר את הקטגוריה המכילה את הקבוצה המוסתרת.

 3. ברשימה קבוצות עבור "קטגוריה", בחר בתיבת הסימון לצד הקבוצה המוסתרת.

 4. לחץ על אישור.

הסתרת אובייקט בקבוצה האב שלו

 • בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט ולאחר מכן לחץ על הסתר.

הסתרת אובייקט מכל הקטגוריות והקבוצות

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט שברצונך להסתיר ולאחר מכן לחץ על מאפייני אובייקט.

  תיבת הדו-שיח מאפיינים מופיעה ו- Access מוסיף את שם האובייקט לכותרת תיבת הדו-שיח. לדוגמה, אם תפתח טופס בשם 'הזמנות', כותרת תיבת הדו-שיח תוצג בתור 'מאפייני הזמנות'. האיור הבא מציג את תיבת הדו-שיח.

  תיבת הדו-שיח 'מאפיינים' עבור אובייקט מסד נתונים ב- Access

 2. בחר בתיבת הסימון מוסתר.

 3. לחץ על אישור.

שחזור (ביטול הסתרה) של אובייקט מוסתר

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלק העליון של חלונית הניווט ולחץ על אפשרויות ניווט בתפריט הקיצור.

 2. תחת אפשרויות תצוגה, בחר בתיבת הסימון הצג אובייקטים מוסתרים.

 3. לחץ על אישור וחזור לחלונית הניווט. החלונית מציגה סמל מעומעם עבור כל האובייקטים המוסתרים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם הסתרת את האובייקט רק מקבוצת האב וקטגוריית האב שלו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרה.

  • אם הסתרת את האובייקט מכל הקטגוריות והקבוצות על-ידי הגדרת המאפיין מוסתר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט, לחץ על הצג מאפיינים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון מוסתר.

לראש הדף

הסרה ושחזור של אובייקטים בקבוצות מותאמות אישית

הקבוצות המותאמות אישית עשויות להשתנות לאורך הזמן כאשר המשתמשים והעסק דורשים שינוי. באפשרותך להוסיף או להסיר אובייקטים בקבוצה בכל עת. הפרוצדורות הבאות מסבירות כיצד לעשות זאת.

מחיקת אובייקטים מקבוצה מותאמת אישית

 • בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על מחק.

שחזור אובייקט לקבוצה מותאמת אישית

 1. אם הקבוצה 'אובייקטים שלא הוקצו' מוסתרת, הצג אותה.

  כיצד ניתן להציג את הקבוצה 'אובייקטים שלא הוקצו'?

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלק העליון של חלונית הניווט ולחץ על אפשרויות ניווט בתפריט הקיצור.

  2. בחלונית קבוצות עבור "קטגוריה", בחר בתיבת הסימון לצד אובייקטים שלא הוקצו.

 2. לפי הצורך, גרור או העתק והדבק את האובייקט הרצוי מתוך הקבוצה 'אובייקטים שלא הוקצו' אל הקבוצה המותאמת אישית שלך.

שינוי שם של אובייקט בקבוצה מותאמת אישית

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט שברצונך לשנות את שמו ולאחר מכן לחץ על שנה שם קיצור דרך.

 2. הקלד את השם החדש עבור קיצור הדרך ולאחר מכן הקש ENTER.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×