יצירה והקצאה של קטגוריות צבעים

Outlook עבור Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

קטגוריות צבעים מאפשרות לך לזהות ולקבץ בקלות פריטים משויכים ב- Microsoft Outlook. הקצה קטגוריית צבע לקבוצה של פריטים הקשורים זה לזה – כגון פתקים, אנשי קשר, פעילויות והודעות דואר אלקטרוני – כך שתוכל לעקוב אחריהם ולארגן אותם במהירות. באפשרותך גם להקצות יותר מקטגוריית צבע אחת לפריטים.

הצג קטגוריות צבעים בתיבת הדואר הנכנס
קטגוריות צבעים מאפשרות לך לסרוק ולאתר במהירות פריטים קשורים.

בחר מתוך קבוצת קטגוריות המהוות ברירת מחדל או צור קטגוריות משלך, ולאחר מכן הקצה את הקטגוריות לפריטי Outlook שלך. צבעי הקטגוריות מוצגים בצורה בולטת בתצוגות טבלה, כגון תיבת הדואר הנכנס שלך, ובתוך הפריטים הפתוחים עצמם. באפשרותך לשנות את השם של הקטגוריות לשם בעל משמעות רבה יותר, או לבחור צבעים שונים עבור הקטגוריות. גמישות זו מאפשרת לך לעצב מערכת קטגוריות צבעים המתאימה לסגנון העבודה האישי שלך.

הקצאת קטגוריית צבע להודעת דואר אלקטרוני

כדי להקצות קטגוריית צבע להודעה מרשימת ההודעות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההודעה. בחר חלק לקטגוריות, לאחר מכן בחר קטגוריה מהרשימה.

עצה: אם תלחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההודעה ותראה רק אפשרויות לסימון ההודעה, נסה ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השטח הריק המופיע משמאל לשם השולח.

הערות: 

 • אם ברצונך להקצות קטגוריית צבע שניה או שלישית, ניתן לבצע פעולה זו מספר פעמים.

 • לא ניתן להקצות קטגוריית צבע להודעה מחלונית הקריאה או מרשימת ההודעות אם אתה משתמש בתצוגת שיחה ב- Outlook 2016. למידע נוסף, ראה קבלת מידע נוסף אודות תצוגת שיחה.

כדי להקצות קטגוריית צבע מחלונית הקריאה או מהודעה פתוחה, בחר חלק לקטגוריות בקבוצה תגיות ברצועת הכלים ולאחר מכן בחר קטגוריה מהרשימה.

אם אינך רואה את חלק לקטגוריות ברצועת הכלים, בחר את הרשימה הנפתחת תחת תגיות.

בחר את התיבה הנפתחת 'תגיות' ולאחר מכן בחר 'חלק לקטגוריות'.

הערה: הרשימה הנפתחת חלק לקטגוריות מציגה את עשר הקטגוריות שהיו בשימוש הנפוץ ביותר לאחרונה. אם יש לך קטגוריות נוספות, יהיה עליך לבחור כל הקטגוריות כדי לראות את שאר הרשימה.

 1. בכל תיקיית הודעות, בקבוצה תגיות ברצועת הכלים, בחר חלק לקטגוריות >כל הקטגוריות.

  הפקודה 'כל הקטגוריות' בקבוצה 'תגיות'

  הערה:  עבור פריטי לוח שנה, הקבוצה תגיות מופיעה בכרטיסיה פעילות או בכרטיסיה פגישה. עבור איש קשר או משימה פתוחים, הקבוצה תגיות מופיעה בכרטיסיה איש קשר או משימה.

 2. בתיבת הדו-שיח קטגוריות צבעים, בחר חדש.

 3. הקלד שם עבור הקטגוריה ובחר צבע; ניתן גם לבחור מקש קיצור. לאחר מכן בחר אישור.

  תיבת הדו-שיח 'הוספת קטגוריה חדשה'

קטגוריית 'לחיצה מהירה' היא קטגוריית ברירת מחדל שניתן להגדיר בתצוגות טבלה מסוימות. לדוגמה, אם תבטל את חלונית הקריאה או תעביר את חלונית הקריאה אל מתחת לרשימת ההודעות, תראה עמודות נוספות בתיבת הדואר הנכנס שלך, כולל 'התקבל', 'קטגוריה' ו'אזכור'. כדי להקצות קטגוריית 'לחיצה מהירה' באחת מתצוגות אלה, ניתן ללחוץ בעמודת הקטגוריות כדי להגדיר קטגוריה.

 1. ברצועת הכלים, בקבוצה תגיות, בחר חלק לקטגוריות > קביעת לחיצה מהירה.

 2. השתמש ברשימה הנפתחת כדי לבחור קטגוריית צבע ולאחר מכן בחר 'אישור'.

עצה: מהודעה פתוחה, באפשרותך ללחוץ על קביעת לחיצה מהירה בתפריט חלק לקטגוריות כדי לקבוע את קטגוריית הצבע המשמשת כברירת מחדל עבור כל ההודעות העתידיות, ולא רק עבור ההודעה הנבחרת כעת.

מה ברצונך לעשות?

צבע מוסיף ניראות לפריטי Outlook שלך. אם תיצור קטגוריה בשם 'פרוייקט קרטן', לדוגמה, ותקצה לו פריטים, תוכל לעקוב אחר כל הפגישות, אנשי הקשר וההודעות המשויכים לפרוייקט.

קטגוריות צבעים ב'לוח שנה'
קטגוריות צבעים מחברות בין פריטים קשורים של Outlook כדי לאפשר זיהוי קל. בתמונה זו, שבה קטגוריית הצבע מוצגת בכותרת של פריט פתוח ובלוח השנה, באפשרותך לראות ששני הפריטים קשורים ל'פרוייקט קרטן'.

קטגוריות צבעים מוצגות בצורה בולטת בתצוגות טבלה, כגון תיבת הדואר הנכנס שלך, ובתוך הפריטים הפתוחים עצמם. קבוצת ברירת המחדל של שש קטגוריות הצבעים מתוכננת להתאמה אישית. באפשרותך לשנות את השם של הקטגוריות לשם בעל משמעות רבה יותר, או לבחור צבעים שונים עבור הקטגוריות. מעבר לשש קטגוריות אלה, באפשרותך ליצור קטגוריות צבעים נוספות לפי צרכיך וללא הגבלה, ובאפשרותך גם להקצות קטגוריות צבעים מרובות לפריטים. גמישות זו מאפשרת לך לעצב מערכת קטגוריות צבעים המתאימה לסגנון העבודה האישי שלך.

הצג קטגוריות צבעים בתיבת הדואר הנכנס
קטגוריות צבעים מאפשרות לך לסרוק ולאתר במהירות פריטים קשורים.

באפשרותך גם לבחור קטגוריית לחיצה מהירה המאפשרת לך ללחוץ פעם אחת בלבד בתיבת הדואר הנכנס או בתצוגת טבלה אחרת כדי להקצות קטגוריית צבע המהווה ברירת מחדל לפריט של Microsoft Outlook. קבל מידע נוסף בסעיף הקצאת קטגוריית לחיצה מהירה.

כדי שתוכל למצוא פריטי דואר המחולקים לקטגוריות ביתר קלות, תיקיית חיפוש בשם דואר מחולק לקטגוריות נוספה לתיקיות חיפוש בחלונית הניווט ומספקת תצוגה של כל פריטי הדואר המחולקים לקטגוריות. בתוך תיקיה זו, באפשרותך למיין ולקבץ את הפריטים המחולקים לקטגוריות. באפשרותך גם ליצור תיקיות חיפוש נוספות עבור קטגוריות ספציפיות.

למרות שבאפשרותך להשתמש בשש קטגוריות הצבעים המהוות ברירת מחדל ולהתאים אותן אישית, ייתכן שתצטרך ליצור קטגוריות חדשות כשתמשיך לארגן את הפריטים שלך. המאפיינים שניתן להחיל על כל קטגוריה הם צבע, שם וקיצור מקשים.

 1. בסרגל הכלים, לחץ על חלק לקטגוריות תמונת לחצן .

 2. לחץ על כל הקטגוריות.

  תפריט קטגוריות צבעים

 3. לחץ על חדש.

  תיבת הדו-שיח הוספת קטגוריה חדשה נפתחת.

  תיבת הדו-שיח 'הוספת קטגוריה חדשה'

 4. בתיבה שם, הקלד שם עבור קטגוריית הצבעים החדשה.

 5. ברשימה צבע, בחר את הצבע הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות: 

  • בחירה בקיצור מקשים היא אופציונלית.

  • אם ברצונך ליצור קטגוריית צבע מבלי להקצות לה צבע, לחץ על ללא בלוח הצבעים. הקטגוריה תחיל שם (וקיצור מקשים אם תבחר קיצור) על פריטים, ותוכל למיין ולקבץ את הפריטים בהתאם לקטגוריה. הפריטים יהיו זמינים גם בתיקיית החיפוש המתאימה של הקטגוריה.

הקצאת קטגוריית צבע לפריט של Outlook

קטגוריית צבע חייבת להופיע ברשימת קטגוריות הצבעים כדי שתוכל להקצות אותה. אם קטגוריית הצבע אינה מופיעה ברשימה, באפשרותך ליצור קטגוריית צבע חדשה ולהקצות אותה לפריט בו-זמנית.

הערה: בפעם הראשונה שבה תקצה לפריט קטגוריית צבע המהווה ברירת מחדל, תתבקש לשנות את שם הקטגוריה. במקביל, תוכל גם לשנות את צבע הקטגוריה, לשנות את שמה ולבחור קיצור מקשים.

הקצאת קטגוריית צבע לפריט בתצוגת טבלה

הקצאת קטגוריות צבעים לפריטים בתיבת הדואר הנכנס או בתצוגות טבלה אחרות מתבצעת באופן דומה עבור פריטי Outlook מכל הסוגים.

הערה: הקצאת קטגוריות צבעים בתצוגת כרטיס ב'אנשי קשר' (כגון תצוגת כרטיסי ביקור) או בתצוגת סמלים ב'פתקים' היא תהליך זהה להקצאת קטגוריות צבעים בתצוגת טבלה.

 • כדי להקצות קטגוריית צבע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את הפריט, לחץ על חלק לקטגוריות תמונת לחצן בסרגל הכלים ולאחר מכן לחץ על קטגוריית צבע.

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט, הצבע על חלק לקטגוריות תמונת לחצן בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על קטגוריית צבע.

   רק 15 קטגוריות הצבעים האחרונות שהיו בשימוש מופיעות בתפריט חלק לקטגוריות. כדי לראות קטגוריות נוספות או כדי ליצור קטגוריה חדשה, לחץ על כל הקטגוריות. כדי להקצות קטגוריית צבע מתיבת הדו-שיח קטגוריות צבעים, עליך לבחור את תיבת הסימון לצד קטגוריית הצבע.

   תיבת הדו-שיח קטגוריות צבעים היא גם דרך מהירה להקצות קטגוריות מרובות לפריט.

   הערות: 

   • בתצוגות ציר זמן כגון אלו המופיעות ב'משימות' וב'יומן', הדרך היחידה להקצות קטגוריית צבע לפריט היא באמצעות שיטת תפריט הקיצור המתוארת לעיל.

   • עבור תצוגת יומן, לחצן חלק לקטגוריות אינו מוצג בסרגל הכלים כברירת מחדל. כדי להוסיף לחצן זה, בתפריט כלים, לחץ על התאמה אישית. בכרטיסיה פקודות, ברשימה קטגוריות, לחץ על פעולות. ברשימה פקודות, לחץ על חלק לקטגוריות וגרור את הלחצן לסרגל הכלים, אל המקום שבו ברצונך שהוא יופיע.

לקטגוריות הצבעים המהוות ברירת מחדל יש שמות כלליים, כגון 'קטגוריה אדומה' ו'קטגוריה כחולה'. כדי לזהות ולארגן בקלות את הפריטים המחולקים לקטגוריות, באפשרותך לשנות את השמות של קטגוריות הצבעים לשמות בעלי משמעות עבורך.

הערה: אם תשנה קטגוריית צבע המוקצית כבר לפריטים, כל הפריטים שקטגוריה זו הוקצתה להם יעודכנו לשם החדש.

 1. בסרגל הכלים, לחץ על חלק לקטגוריות תמונת לחצן .

 2. לחץ על כל הקטגוריות.

  תפריט קטגוריות צבעים

 3. ברשימה שם, לחץ על השם של קטגוריית צבע ולאחר מכן לחץ על שנה שם.

 4. ברשימה שם, הקלד את השם החדש עבור קטגוריית הצבע.

  • כדי להקצות אוטומטית את קטגוריית הצבע שאתה משנה את שמה לפריטים שנבחרו בחלון Microsoft Outlook הראשי, בחר את תיבת הסימון לצד קטגוריית הצבע ברשימה שם ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • בפעם הראשונה שאתה מקצה קטגוריית צבע קיימת לפריט, אתה מתבקש לשנות את השם של קטגוריית הצבע.

 1. בסרגל הכלים, לחץ על חלק לקטגוריות תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קביעת לחיצה מהירה.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת לחיצה מהירה, ברשימה, בחר קטגוריית צבע.

שינוי לקטגוריית לחיצה מהירה אחרת אינו משנה את קטגוריית הצבע שהוקצתה כבר לפריט כלשהו. עם זאת, אם תשנה את השם או הצבע של קטגוריית צבע כלשהי, כל הפריטים שקטגוריית צבע זו הוקצתה להם מתעדכנים כדי לשקף את השם או הצבע החדש.

באפשרותך גם להגדיר את קטגוריית הלחיצה המהירה הנוכחית מתפריט חלק לקטגוריות בכל פריט פתוח.

באפשרותך להקצות קטגוריית לחיצה מהירה לרוב פריטי Outlook כאשר אתה מציג אותם בתצוגת טבלה, כגון תיבת הדואר הנכנס, או בשורת המשימות לביצוע.

 • בתיבת הדואר הנכנס או בתצוגת טבלה אחרת, לחץ על העמודה קטגוריות לצד הודעה. פעולה זו מוסיפה את הצבע המשויך לקטגוריית הלחיצה המהירה לעמודה. אם תפתח את הפריט, הצבע והשם של קטגוריית הצבע יופיעו בסמוך לחלק העליון של הפריט.

  הערות: 

  • באפשרותך להסיר את קטגוריית הלחיצה המהירה על-ידי לחיצה חוזרת על העמודה קטגוריות.

  • באפשרותך להקצות קטגוריית לחיצה מהירה לפריטים מרובים בו-זמנית. פשוט בחר את כל הפריטים ולאחר מכן לחץ על העמודה קטגוריות לצד אחד מהפריטים.

על-ידי שיוך מקש קיצור לקטגוריית צבע, באפשרותך להקצות במהירות את קטגוריית הצבע לפריט, כגון הודעת דואר אלקטרוני, על-ידי בחירת הפריט בתיבת הדואר הנכנס או בתצוגת טבלה אחרת והקשה על מקש הקיצור. כמו כן, באפשרותך להשתמש במקש הקיצור כדי להקצות קטגוריית צבע לפריטים מרובים בו-זמנית.

 1. בסרגל הכלים של חלון Microsoft Office Outlook 2007 הראשי, לחץ על חלק לקטגוריות תמונת לחצן .

 2. בחלק התחתון של התפריט, לחץ על כל הקטגוריות.

 3. ברשימה שם, בחר את תיבת הסימון של קטגוריית צבע.

 4. ברשימה קיצור מקשים, בחר קיצור מקשים.

לא תוכל לאפס את הרשימה לשש קטגוריות ברירת המחדל מתוך Office Outlook 2007. קטגוריות ברירת מחדל אלה מוצעות כמצייני מיקום שניתן להתאים אישית, לפי הצורך.

על אף שלא ניתן לשחזר את שש הקטגוריות המהוות ברירת מחדל מתוך Outlook, תוכל ליצור מחדש את הרשימה. לחלופין, ניתן להפעיל פקודה באמצעות בורר שורת הפקודה בתיבת הדו-שיח הפעלה של Windows כדי לשחזר באופן אוטומטי את רשימת ברירת המחדל של שש קטגוריות.

יצירה מחדש של הרשימה ב- Outlook

ערכה בסיסית זו של קטגוריות צבעים מתוכננת להתאמה אישית. באפשרותך לשנות את שם הקטגוריות ולשייך אותן לצבעים שונים. מעבר לשש קטגוריות הצבעים הללו, קל ליצור קטגוריות צבעים חדשות. להלן שש קטגוריות צבעים המוגדרות כברירת מחדל ב- Outlook 2007.

קטגוריה אדומה

קטגוריה צהובה

קטגוריה כחולה

קטגוריה כתומה

קטגוריה ירוקה

קטגוריה סגולה

המאפיינים שניתן להחיל על כל קטגוריה הם צבע, שם וקיצור מקשים. אם תשנה קטגוריית צבע שכבר הוקצתה לפריטים, קטגוריית הצבע תתעדכן בפריטים אלה.

הערה: אם תשדרג מגירסה אחרת של Outlook בעת התקנת Office Outlook 2007, בפעם הראשונה שתפתח את הרשימה 'קטגוריות צבעים', יוצגו שש קטגוריות הצבעים המוגדרות כברירת מחדל, יחד עם כל הקטגוריות אשר הוחלו על פריטים בגירסה הקודמת שלך ב- Outlook.

שחזור הרשימה באמצעות בורר שורת פקודה

ישנו בורר שורת פקודה אשר ישחזר את ששת צבעי הקטגוריות המוגדרים כברירת מחדל ואת השמות ברשימת הקטגוריות. קבל מידע נוסף אודות השימוש בבוררי שורת פקודה.

חשוב: הפעלה של בורר שורת פקודה זה תמחק את כל הקטגוריות המותאמות אישית שיצרת. אם שדרגת ל- Office Outlook 2007 מגירסה אחרת של Outlook, כל הקטגוריות המותאמות אישית או הקטגוריות מרשימת הקטגוריות הראשית יימחקו. הפריטים עדיין ישמרו על שם הקטגוריה, אך לא על צבע.

תחילה ודא את מיקומו של outlook.exe במחשב שלך. אם קיבלת את מיקומי ברירת המחדל של התיקיות בעת התקנת Office Outlook 2007, outlook.exe ממוקם בנתיב c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

אם אינך מוצא את outlook.exe במיקום זה, חפש את הקובץ ורשום את הנתיב המלא.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • Windows Vista    

   • לחץ על התחל תמונת לחצן , הצבע על כל התוכניות, לחץ על עזרים ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

  • Microsoft Windows XP או Microsoft Windows Server 2003    

   • לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

 2. בתיבת הדו-שיח הפעלה, הקלד תו מרכאות, הזן את הנתיב המלא עבור הקובץ outlook.exe ולאחר מכן הקלד תו מרכאות נוסף. לחלופין, לחץ על עיון כדי לאתר את הקובץ ולבחור אותו. במקרה זה, תווי המרכאות יופיעו באופן אוטומטי.

 3. לאחר תו המרכאות הסוגר, הקלד רווח ולאחר מכן הקלד את הבורר ‎/cleancategories. לדוגמה, אם אתה משתמש במיקום ברירת המחדל של ההתקנה, הטקסט שיהיה עליך להקליד ייראה כך:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. לחץ על אישור.

  הערה: 

  • בוררים אינם תלויי רישיות. לדוגמה, ‎/CLEANCATEGORIES פועל בדיוק כמו ‎/cleancategories.

  • זכור לכלול רווח אחד לפני הבורר.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×