יצירה והצגה של הצגה מותאמת אישית

ניתן למעשה לתייג קבוצת משנה של שקופיות בקובץ מצגת למטרת הצגת קבוצת משנה זו לקהל מסוים. ייתכן שתחשוב עליו כעל רשימת השמעה. PowerPoint שיחות זו הציגה מותאמת אישית.

בעת יצירת הצגה מותאמת אישית ב- PowerPoint, באפשרותך להתאים מצגת לקהלים שונים. השתמש בהצגה מותאמת אישית כדי להציג רק שקופיות מסוימות מהמצגת שלך, או כדי ליצור היפר-קישור לקבוצת שקופיות במצגת שלך.

קיימים שני סוגים של הצגות מותאמות אישית: בסיסיותוהיפר-קישור. הצגה מותאמת אישית בסיסית היא מצגת נפרדת או מצגת הכוללת חלק מהשקופיות של המקור. הצגה מותאמת אישית עם היפר-קישור היא דרך מהירה לנווט אל מצגת נפרדת אחת או יותר.

הצגות מותאמות אישית בסיסיות

השתמש בהצגה מותאמת אישית בסיסית כדי להציג קבוצת משנה של השקופיות בקובץ מצגת. לדוגמה, אם המצגת שלך מכילה סך של חמש שקופיות, הצגה מותאמת אישית בשם "Site 1" עשויה להכיל רק שקופיות 1, 3 ו-5. תצוגה מותאמת אישית שניה בשם "Site 2" יכולה לכלול שקופיות 1, 2, 4 ו-5. בעת יצירת הצגה מותאמת אישית ממצגת, תמיד תוכל לנהל את המצגת כולה בסדר הסדרתי המקורי שלה.

הצגה מותאמת אישית בסיסית

1 שקופיות עבור אתר 1

2 שקופיות עבור אתר 2

הצגות מותאמות אישית עם היפר-קישורים

השתמש בהצגה מותאמת אישית עם היפר-קישור כדי לארגן תוכן במצגת. לדוגמה, אם אתה יוצר הצגה מותאמת אישית ראשית אודות הארגון הכללי החדש של החברה שלך, באפשרותך ליצור הצגה מותאמת אישית עבור כל מחלקה בתוך הארגון ולקשר למופעים אלה מהמצגת הראשית.

באפשרותך גם להשתמש בהצגה מותאמת אישית עם היפר-קישור כדי ליצור שקופית של תוכן עניינים. שקופית של תוכן עניינים מאפשרת לך לנווט למקטעים שונים של המצגת כדי שתוכל לבחור אילו מקטעים להציג לקהל שלך במועד מסוים.

הצגות מותאמות אישית עם היפר-קישורים

1 שקופית עם היפר-קישורים

2 ההצגה המותאמת אישית עבור מחלקה A

3 ההצגה המותאמת אישית עבור מחלקה ב'

יצירת הצגת מותאמת אישית והצגת התצוגה

יצירת הצגות מותאמות אישית בסיסיות

 1. עבור אל הצגת שקופיות מותאמת אישיתשל 'הצגת שקופיות ' > '

 2. בתיבת הדו הצגות מותאמות אישית , בחר חדש.

  עצה: כדי להציג תצוגה מקדימה של הצגה מותאמת אישית, לחץ על שם ההצגה בתיבת הדו הצגות מותאמות אישית ולאחר מכן לחץ על הצג.

 3. תחת שקופיות במצגת, בחר את השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית ולאחר מכן בחר הוסף.

 4. כדי לשנות את הסדר שבו מופיעים שקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, בחר שקופית ולאחר מכן לחץ על אחד החצים כדי להזיז את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 5. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור.

יצירת הצגה מותאמת אישית עם היפר-קישור

 1. עבור אל הצגת שקופיות מותאמת אישיתשל 'הצגת שקופיות ' > '

 2. בתיבת הדו הצגות מותאמות אישית , בחר חדש.

 3. תחת שקופיות במצגת, לחץ על השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית הראשית ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לשנות את הסדר שבו מופיעים שקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, בחר שקופית ולאחר מכן לחץ על אחד החצים כדי להזיז את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 4. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כדי ליצור היפר-קישור להצגה תומכת במצגת, בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להפוך לקישור.

 6. עבור אל הוספתהיפר-קישור>.

 7. בתיבת הדו הוספת קישורים , תחת קישור אל, לחץ על מקום במסמך זה.

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לקשר להצגה מותאמת אישית, ברשימה בחר מקום במסמך זה , בחר את ההצגה המותאמת אישית שאליה ברצונך לעבור ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג והחזר .

  • כדי לקשר למיקום במצגת הנוכחית, ברשימה בחר מקום במסמך זה , בחר את השקופית שאליה ברצונך לעבור.

הפעלת ההצגה המותאמת אישית מתוך PowerPoint

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדרת הצגת שקופיות.

 2. בתיבת הדו הגדרת הגדרה , תחת המציג שקופיות, לחץ על ההצגה מותאמת אישיתולאחר מכן לחץ על ההצגה המותאמת אישית הרצויה.

 3. לחץ על אישור.

 4. בכרטיסיה הצגת שקופיות , בקבוצה התחל הצגת שקופיות , לחץ על הצגת שקופיות מותאמת אישיתולאחר מכן לחץ על הצגות מותאמות אישית.

 5. ברשימה הוראות מותאמות אישית , בחר הצגה ולאחר מכן לחץ על הצג.

יצירת הצגות מותאמות אישית בסיסיות

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות , בקבוצה התחל הצגת שקופיות , לחץ על החץ לצד הצגת שקופיות מותאמת אישיתולאחר מכן לחץ על הצגות מותאמות אישית.

 2. בתיבת הדו הצגות מותאמות אישית , לחץ על חדש.

 3. תחת שקופיות במצגת, לחץ על השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לבחור מספר שקופיות ברצף, לחץ על השקופית הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT ולחץ על השקופית האחרונה שברצונך לבחור. כדי לבחור שקופיות קופיות מרובות, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על כל שקופית שברצונך לבחור.

 4. כדי לשנות את הסדר שבו מופיעים שקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, לחץ על שקופית ולאחר מכן לחץ על אחד החצים כדי להזיז את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 5. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור. כדי ליצור הצגות מותאמות אישית נוספות עם שקופיות במצגת, חזור על שלבים 1 עד 5.

יצירת הצגה מותאמת אישית עם היפר-קישור

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות , בקבוצה התחל הצגת שקופיות , לחץ על החץ לצד הצגת שקופיות מותאמת אישיתולאחר מכן לחץ על הצגות מותאמות אישית.

 2. בתיבת הדו הצגות מותאמות אישית , לחץ על חדש.

 3. תחת שקופיות במצגת, לחץ על השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית הראשית ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לבחור מספר שקופיות ברצף, לחץ על השקופית הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT ולחץ על השקופית האחרונה שברצונך לבחור. כדי לבחור שקופיות קופיות מרובות, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על כל שקופית שברצונך לבחור.

 4. כדי לשנות את הסדר שבו מופיעים שקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, לחץ על שקופית ולאחר מכן לחץ על אחד החצים כדי להזיז את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 5. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור. כדי ליצור הצגות מותאמות אישית נוספות עם שקופיות במצגת, חזור על שלבים 1 עד 5.

 6. כדי ליצור היפר-קישור מההצגה הראשית להצגה תומכת, בחר את הטקסט או את האובייקט שברצונך לייצג את ההיפר-קישור.

 7. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה קישורים, לחץ על היפר-קישור.

 8. תחת קישור אל, לחץ על מקום במסמך זה.

 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לקשר להצגה מותאמת אישית, ברשימה בחר מקום במסמך זה , בחר את ההצגה המותאמת אישית שאליה ברצונך לעבור ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג והחזר .

  • כדי לקשר למיקום במצגת הנוכחית, ברשימה בחר מקום במסמך זה , בחר את השקופית שאליה ברצונך לעבור.

הפעלת ההצגה המותאמת אישית מתוך PowerPoint

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדרת הצגת שקופיות.

 2. בתיבת הדו הגדרת הגדרה , תחת המציג שקופיות, לחץ על ההצגה מותאמת אישיתולאחר מכן לחץ על ההצגה המותאמת אישית הרצויה.

 3. לחץ על אישור.

 4. בכרטיסיה הצגת שקופיות , בקבוצה התחל הצגת שקופיות , לחץ על הצגת שקופיות מותאמת אישיתולאחר מכן לחץ על הצגות מותאמות אישית.

 5. ברשימה הוראות מותאמות אישית , בחר הצגה ולאחר מכן לחץ על הצג.

יצירת התראה מותאמת אישית

 1. פתח את המצגת שבה ברצונך להשתמש כדי ליצור הצגה מותאמת אישית.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות , לחץ על הצגת מותאם אישיתולאחר מכן לחץ על הצגת שקופיות מותאמת אישית.

  לחץ על ההצגה המותאמת אישית.

 3. לחץ על +.

 4. תחת שקופיות במצגת, לחץ על השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לבחור שקופיות מרובות, החזק את COMMAND לחוץ בעת הלחיצה על השקופיות.

 5. כדי לשנות את סדר הופעת השקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, לחץ על שקופית ולאחר מכן לחץ על חץ למעלה של 'שנה סדר' או על חץ למטה של 'שנה סדר' כדי להזיז את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 6. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור. כדי ליצור הצגות מותאמות אישית נוספות עם שקופיות במצגת, חזור על שלבים אלה.

  עצה: כדי לראות כיצד תופיע הצגה מותאמת אישית בתצוגת הצגת שקופיות, בתיבת הדו הצגות מותאמות אישית , לחץ על שם ההצגה ולאחר מכן לחץ על התחל הצג.

קישור לתצוגות מכס אחרות

הצגה מותאמת אישית עם היפר-קישורים היא דרך מהירה לנווט להצגות מותאמות אישית אחרות מתוך המצגת הראשית. ניתן גם ליצור שקופית תוכן עניינים ולקשר ממנה. עיצוב המצגת שלך באופן זה מאפשר לך לנווט מתוך שקופית תוכן העניינים למקטעים שונים במצגת, וכך ניתן לבחור אילו מקטעים להציג לקהל ברגע מסוים. ההוראות הבאות מסבירות כיצד ליצור הצגה מותאמת אישית אחת או יותר, ולאחר מכן להוסיף היפר-קישור מהמצגת הראשית להצגות המותאמות אישית.

הערה: אם ברצונך ליצור היפר-קישור ממצגת אחת למצגת שונה לחלוטין, באפשרותך להוסיף היפר-קישור למסמך אחר. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה, עריכה או הסרה של היפר-קישור.

 1. בחר את הטקסט או את האובייקט שברצונך לייצג את ההיפר-קישור. באפשרותך גם ליצור תוכן עניינים ולהגדיר היפר-קישור מכל ערך טקסט כאמצעי לנווט בהצגה המותאמת אישית. לשם כך, הוסף שקופית חדשה למצגת, הקלד תוכן עניינים ולאחר מכן צור קישור מכל ערך.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על פעולה.

  לחץ על 'פעולה'

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולה, בחר כיצד לאתחל את הפעולה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לאתחל פעולה

  לחץ על

  כשאתה לוחץ על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה לחיצת עכבר

  כשאתה מניח את מצביע העכבר על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה מעבר העכבר

 4. לחץ על היפר-קישור אל ולאחר מכן, בתפריט המוקפץ, לחץ על הצגה מותאמת אישית.

 5. תחת הצגות מותאמות אישית, בחר את ההצגה המותאמת אישית שאליה ברצונך לקשר.

  כדי לחזור לשקופית שממנה התחלת את ההצגה המותאמת אישית לאחר הפעלתה, בחר את תיבת הסימון הצג וחזור. אפשרות זו שימושית אם יש לך שקופית המשמשת כתוכן עניינים להצגות מותאמות אישית.

 6. לחץ על אישור

  כדי להוסיף קישורים נוספים להצגות מותאמות אישית אחרות, חזור על שלבים אלה.

הפעלת הצגה מותאמת אישית

 • בכרטיסיה הצגת שקופיות , לחץ על הצגה מותאמת אישיתולאחר מכן לחץ על ההצגה המותאמת אישית שברצונך להפעיל.

  הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'הפעל הצגת שקופיות'

  הערה: אם עדיין לא יצרת הצגת מותאמת אישית, לחץ על הצגת מותאמת אישית, לחץ על הצגת שקופיות מותאמת אישיתולאחר מכן לחץ על +.

יצירת התראה מותאמת אישית

 1. פתח את המצגת שבה ברצונך להשתמש כדי ליצור הצגה מותאמת אישית.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת הפעל הצגת שקופיות, לחץ על הצגות מותאמות אישית ולאחר מכן לחץ על ערוך הצגות מותאמות אישית.

  הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'הפעל הצגת שקופיות'

 3. לחץ על חדש.

 4. תחת שקופיות במצגת, לחץ על השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לבחור שקופיות מרובות, החזק את COMMAND לחוץ בעת הלחיצה על השקופיות.

 5. כדי לשנות את סדר הופעת השקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, לחץ על שקופית ולאחר מכן לחץ על חץ למעלה של 'שנה סדר' או על חץ למטה של 'שנה סדר' כדי להזיז את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 6. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור. כדי ליצור הצגות מותאמות אישית נוספות עם שקופיות במצגת, חזור על שלבים אלה.

  עצה: כדי לראות כיצד תופיע הצגה מותאמת אישית בתצוגת הצגת שקופיות, בתיבת הדו הצגות מותאמות אישית , לחץ על שם ההצגה ולאחר מכן לחץ על הצג.

קישור לתצוגות מכס אחרות

הצגה מותאמת אישית עם היפר-קישורים היא דרך מהירה לנווט להצגות מותאמות אישית אחרות מתוך המצגת הראשית. ניתן גם ליצור שקופית תוכן עניינים ולקשר ממנה. עיצוב המצגת שלך באופן זה מאפשר לך לנווט מתוך שקופית תוכן העניינים למקטעים שונים במצגת, וכך ניתן לבחור אילו מקטעים להציג לקהל ברגע מסוים. ההוראות הבאות מסבירות כיצד ליצור הצגה מותאמת אישית אחת או יותר, ולאחר מכן להוסיף היפר-קישור מהמצגת הראשית להצגות המותאמות אישית.

הערה: אם ברצונך ליצור היפר-קישור ממצגת אחת למצגת שונה לחלוטין, באפשרותך להוסיף היפר-קישור למסמך אחר. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה, עריכה או הסרה של היפר-קישור.

 1. כדי ליצור היפר-קישור מהמצגת הראשית להצגה מותאמת אישית תומכת, במצגת שלך, בחר את הטקסט או את האובייקט שברצונך שייצג את ההיפר-קישור. באפשרותך גם ליצור תוכן עניינים ולהגדיר היפר-קישור מכל ערך טקסט כאמצעי לנווט בהצגה המותאמת אישית. לשם כך, הוסף שקופית חדשה למצגת, הקלד תוכן עניינים ולאחר מכן צור קישור מכל ערך.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות, תחת הגדרה, לחץ על הגדרות פעולה.

  הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'הגדרה'

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרות פעולה, בחר כיצד לאתחל את הפעולה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לאתחל פעולה

  לחץ על

  כשאתה לוחץ על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה לחיצת עכבר

  כשאתה מניח את מצביע העכבר על לחצן הפעולה

  הכרטיסיה מעבר העכבר

 4. לחץ על היפר-קישור אל ולאחר מכן, בתפריט המוקפץ, לחץ על הצגה מותאמת אישית.

 5. תחת הצגות מותאמות אישית, בחר את ההצגה המותאמת אישית שאליה ברצונך לקשר.

  כדי לחזור לשקופית שממנה התחלת את ההצגה המותאמת אישית לאחר הפעלתה, בחר את תיבת הסימון הצג וחזור. אפשרות זו שימושית אם יש לך שקופית המשמשת כתוכן עניינים להצגות מותאמות אישית.

 6. לחץ על אישור

  כדי להוסיף קישורים נוספים להצגות מותאמות אישית אחרות, חזור על שלבים 1 עד 6.

הפעלת הצגה מותאמת אישית

 • בכרטיסיה הצגת שקופיות , תחת הפעלת הצגת שקופיות, לחץ על הצגות מותאמות אישיתולאחר מכן לחץ על ההצגה המותאמת אישית שברצונך להפעיל.

  הכרטיסיה 'הצגת שקופיות', הקבוצה 'הפעל הצגת שקופיות'

  הערה: אם עדיין לא יצרת הצגה מותאמת אישית, לחץ על ערוך הצגות מותאמות אישיתולאחר מכן לחץ על חדש.

למידע נוסף

הוספה, עריכה או הסרה של מעברים בין שקופיות

PowerPoint באינטרנט אינו תומך בהצגות מותאמות אישית. עליך להשתמש בגירסת שולחן העבודה של PowerPoint כדי ליצור התראה מותאמת אישית.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×