יצירה והדפסה של תוויות מען עבור רשימת כתובות ב- Excel

יצירה והדפסה של תוויות מען עבור רשימת כתובות ב- Excel

אם ברצונך לשלוח דואר המוני לרשימת כתובות שאתה שומר ב-Microsoft Excel גליון עבודה, באפשרותך להשתמש במיזוג דואר של microsoft Word. תהליך מיזוג הדואר יוצר גיליון של תוויות מען הניתנות להדפסה, וכל תווית בגיליון מכילה כתובת מהרשימה.

כדי ליצור ולהדפיס את תוויות המען, עליך להכין תחילה את נתוני גליון העבודה ב- Excel ולאחר מכן להשתמש ב- Word כדי לקבוע את התצורה של תוויות המען ולארגן, לסקור ולהדפיס אותן. כאשר ברצונך להשתמש בתוויות מען כדי לשלוח דברי דואר לנמענים מרובים לפי רשימת הכתובות שלך, באפשרותך להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור גיליון של תוויות מען. כל תווית מכילה כתובת מהרשימה שלך.

תהליך מיזוג הדואר כרוך בשלבים הכוללים הבאים:

 1. הכנת נתוני גליון העבודה ב-Excel עבור מיזוג הדואר   לפני שתתחיל בתהליך מיזוג הדואר, רשימת הכתובות שלך צריכה להתאים למבנה הטבלאי שנדרש עבור מיזוג דואר.

 2. הגדרת התוויות עבור מיזוג הדואר ב-Word    אתה מגדיר את הפריסה של התוויות פעם אחת, עבור כל התוויות במיזוג הדואר. במיזוג דואר, המסמך שבו אתה משתמש כדי לבצע פעולה זו נקרא המסמך הראשי. במסמך הראשי של התוויות, באפשרותך גם להגדיר כל תוכן שברצונך שיחזור על עצמו בכל תווית, כגון סמל חברה או כתובת השולח שלך בתוויות משלוח.

 3. חיבור התוויות לנתוני גליון העבודה    רשימת הכתובות שלך היא מקור הנתונים ש-Microsoft Word משתמש בה במיזוג הדואר. במקרה זה, זהו גליון עבודה של Excel המכיל את הכתובות שיודפסו על התוויות.

 4. מיקוד רשימת הנמענים שברצונך לכלול בתוויות    Word יוצר תווית עבור כל כתובת ברשימת הדיוור שלך. אם ברצונך ליצור תוויות רק עבור כתובות מסוימות ברשימת הדיוור, באפשרותך לבחור את הכתובות או את הרשומות שייכללו.

 5. הוספת מצייני מיקום, הנקראים שדות מיזוג דואר, לתוויות    בעת ביצוע מיזוג הדואר, שדות מיזוג הדואר מתמלאים במידע מרשימת הכתובות.

 6. תצוגה מקדימה, השלמת המיזוג והדפסת התוויות    באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה כל תווית לפני הדפסת הערכה כולה.

 7. שמירת התוויות לשימוש עתידי   

עצה: אם Microsoft Office Access מותקן במחשב שלך, באפשרותך לייצא את רשימת הכתובות שלך מ-Excel ל-Access ולאחר מכן להשתמש ב-Access כדי ליצור ולהדפיס תוויות מען. לקבלת מידע נוסף, ראה העברת נתונים מ-Excel כדי לגשת וליצור תוויות מען ב-Access.

שלב 1: הכנת נתוני גליון העבודה ב- Excel עבור מיזוג הדואר

ב- Excel, על רשימת הכתובות להתאים למבנה הטבלאי הנדרש למיזוג דואר.

 1. בגליון עבודה, בצע את הפעולות הבאות כדי לארגן את רשימת הכתובות:

  1. השתמש בכותרות עמודות המזהות בבירור את סוג הנתונים שכל עמודה מכילה.

   עצה: לדוגמה, השתמש בכותרות עמודות כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת ועיר במקום עמודה 1, עמודה 2, עמודה 3 ועמודה 4.

  2. השתמש בעמודה נפרדת עבור כל רכיב שברצונך לכלול במיזוג הדואר.

   עצה: אם אתה מאחסן שם פרטי ושם משפחה בעמודות נפרדות, באפשרותך גם להשתמש במיזוג הדואר כדי ליצור מכתבים הפונים לכל נמען בשמו הפרטי. באפשרותך גם להוסיף עמודה נפרדת עבור תואר, כגון מר או גב'.

  3. כלול רק שורות ועמודות המכילות נתונים. אל תכלול שורות או עמודות ריקות ברשימת הכתובות כיוון שייתכן שרשימת התוויות שתיווצר לא תושלם מעבר לשורות ולעמודות הריקות בעת הגדרת התוויות עבור מיזוג הדואר ב- Word.

 2. כדי לעזור באיתור ובבחירה של רשימת הכתובות במהלך מיזוג הדואר, בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר שם עבור רשימת הכתובות:

  1. בגליון העבודה, בחר את רשימת הכתובות המלאה, כולל התאים המכילים כותרות עמודות.

  2. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על הגדר שם.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

  3. בתיבה שם, הקלד שם עבור רשימת הכתובות, כגון כרטיסי_ברכה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   עצה: התו הראשון בשם חייב להיות אות, ואין להוסיף רווח בין מילים. במקום רווח, השתמש בתו קו תחתון (_).

 3. שמור וסגור את חוברת העבודה.

שלב 2: הגדרת התוויות עבור מיזוג הדואר ב- Word

באפשרותך לקבוע את התצורה של פריסת התוויות פעם אחת בלבד עבור כל התוויות במיזוג הדואר. במיזוג דואר, המסמך שתקבע את תצורתו עבור הפריסה נקרא המסמך הראשי של התוויות (או מסמך התוויות הראשי). במסמך זה, באפשרותך גם לקבוע את התצורה של כל תוכן שעליו ברצונך לחזור בכל תווית, כגון סמל חברה או כתובת השולח שלך בתוויות משלוח.

קרוב לוודאי שכבר יש לך חבילת גליונות של תוויות מאחד מהספקים של גליונות תוויות, כגון Avery, ‏AOne או Formtec. לכל גליון תוויות יש גודל מסוים והוא מכיל מספר מסוים של תוויות בממדים ספציפיים.

כדי לקבוע את תצורת מסמך התוויות הראשי, התאם את הממדים שלו לממדי התוויות בגליונות העבודה שבהם בכוונתך להשתמש.

 1. הפעל את Word.

  כברירת מחדל, מסמך ריק נפתח. השאר אותו פתוח. אם תסגור אותו, הפקודות בשלב הבא לא יהיו זמינות.

 2. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על התחל מיזוג דואר.

  רצועת הכלים של Office 2010

 3. לחץ על תוויות.

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות תווית, עליך לבצע כמה בחירות.

  תיבת הדו-שיח 'אפשרויות תווית'

  1. סוג המדפסת שבה אתה משתמש להדפסת התוויות.

  2. הספק שמייצר את גליונות התוויות.

  3. המספר המתאים למספר המוצר הרשום על החבילה של גליונות התוויות.

 5. תחת מידע אודות המדפסת, לחץ על סוג המדפסת שבה תשתמש להדפסת התוויות.

 6. ברשימה ספקי תוויות, לחץ על שם החברה שייצרה את גליונות התוויות שבהם אתה משתמש.

 7. ברשימה מספר מוצר, לחץ על מספר המוצר המופיע על גבי האריזה של גליונות התוויות.

  מספר המוצר עבור גליונות התוויות שלי אינו תואם לאף אחת מהאפשרויות בתיבת הדו אפשרויות תווית .

  עדיין תוכל להדפיס את התוויות שלך. כל שעליך לעשות הוא לבצע התאמה אישית.

  1. מדוד את התוויות בגיליון שברשותך, ורשום את המידות ואת מספר התוויות שמכיל גיליון יחיד.

   הערה: מדוד את התוויות בקפדנות. גודל התווית בפועל עשוי להיות קטן מהגודל שציין יצרן התוויות. לדוגמה, תווית של 1x2 אינץ' עשויה למעשה להיות בגובה של 15/16 אינץ' וברוחב של 1 ו-‏15/16 אינץ'.

  2. ברשימה מספר מוצר, בחר סוג של תווית הדומה בגודלה לתוויות שלך.

   אם אינך רואה את סוג התווית הרצוי בתיבה מספר מוצר, אולי תוכל להשתמש באחת מהתוויות האחרות המפורטות או ליצור גודל תוויות חדש.

  3. לחץ על פרטים ולאחר מכן השווה בין ממדי התווית לבין מספר התוויות בגיליון (עבור תוויות המודפסות במדפסות לייזר ובמדפסות הזרקת דיו) או מספר העמודות בטופס התוויות (עבור תוויות המודפסות במדפסות סיכות).

  4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • אם הממדים ופריסת התוויות מתאימים לאלה של התוויות שברשותך, השתמש בסוג זה של תוויות.

   • אם הממדים והפריסה אינם תואמים לממדים ולפריסה שלך, לחץ על ביטול והמשך לשלב 5.

  5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות תווית, לחץ על סוג המדפסת (מדפסות הזנה רציפה או מדפסות עמודים) ולאחר מכן לחץ על תווית חדשה.

  6. הקלד שם בתיבה שם תווית, בחר גובה, רוחב, שוליים ואפשרויות אחרות עבור התווית שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  התווית החדשה מופיעה בקטגוריה אחר/מותאם אישית. בפעם הבאה שתשתמש בתוויות המותאמות אישית שלך, הקפד לבחור באפשרות אחר/מותאם אישית ברשימה ספקי תוויות.

 8. לאחר בחירה באפשרויות התוויות הרצויות, לחץ על אישור.

  Word יוצר מסמך המשתמש בטבלה כדי לפרוס את התוויות. אם אינך רואה קווים המפרידים בין התוויות בפריסה, לחץ על הכרטיסיה פריסה תחת כלי טבלאות ולאחר מכן, בקבוצה טבלה, לחץ על הצג קווי רשת.

הפסקת תהליך מיזוג דואר וחידושו

אם עליך להפסיק את פעולת מיזוג הדואר, באפשרותך לשמור את מסמך התוויות הראשי ולחדש את המיזוג מאוחר יותר. Word שומר את מקור הנתונים ואת פרטי השדות במסמך שאתה שומר. אם השתמשת בחלונית המשימות מיזוג דואר כאשר הפסקת לעבוד על המיזוג, Word חוזר למקום שלך בחלונית המשימות בעת חידוש המיזוג.

 1. כאשר אתה מוכן לחדש את המיזוג, פתח את מסמך התוויות הראשי ששמרת.

  Word מציג תיבת הודעה המבקשת ממך לאשר כי ברצונך לפתוח את המסמך ולהפעיל פקודת SQL (פקודת ה- SQL מחברת את Word לקובץ המקור ב- Excel).

 2. לחץ על כן כדי להתחבר לקובץ המקור ב- Excel ולאחזר את רשימת הכתובות.

  הטקסט של מסמך התוויות הראשי מופיע ביחד עם כל השדות שהוספת.

 3. לחץ על הכרטיסיה דברי דואר והמשך בעבודתך.

שלב 3: חיבור התוויות לנתוני גליון העבודה

כדי למזג את פרטי הכתובות עם התוויות, עליך לחבר את התוויות לגליון העבודה המכיל את רשימת הכתובות שלך.

 1. אם זוהי הפעם הראשונה שאתה מתחבר לגליון עבודה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות.

  2. לחץ על מתקדם.

  3. גלול אל המקטע כללי, ובחר בתיבת הסימון אשר המרת תבנית קובץ בעת הפתיחה.

  4. לחץ על אישור.

 2. כאשר המסמך הראשי של מיזוג הדואר פתוח, בקבוצה הפעל מיזוג דואר בכרטיסיה דברי דואר , לחץ על בחירת נמעניםולאחר מכן לחץ על השתמש ברשימה קיימת.

  רצועת הכלים של Office 2010

 3. אתר את גליון העבודה של Excel בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, ולחץ עליו פעמיים.

 4. בתיבת הדו אישור מקור נתונים , לחץ על גליונות עבודה של MS Excel באמצעות DDE (*. xls)ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: אם אינך רואה גליונות עבודה של MS Excel באמצעות DDE (*. xls) ברשימה, בחר בתיבת הסימון הצג הכל .

 5. בתיבת הדו-שיח Microsoft Office Excel, עבור טווח נקוב או טווח תאים, בחר בטווח התאים או בגליון העבודה המכילים את המידע שברצונך למזג ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: התוויות מחוברות כעת לנתוני גליון העבודה, אך גליון התוויות עדיין ריק. במקרה הצורך, באפשרותך להגדיר את רשימת הנמענים כמתואר בשלב 4, או להתחיל לאכלס את התוויות במצייני מיקום עבור פרטי הכתובות, כמתואר בשלב 5.

שלב 4: מיקוד רשימת הנמענים שברצונך לכלול בתוויות

Word יוצר תווית עבור כל כתובת ברשימת הדיוור שלך. אם ברצונך ליצור תוויות רק עבור כתובות מסוימות ברשימת הדיוור שלך, באפשרותך לבחור אילו כתובות (רשומות) לכלול.

כדי לצמצם את רשימת הנמענים או כדי להשתמש בקבוצת משנה של הרשומות בקובץ הנתונים שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על ערוך רשימת נמענים.

  רצועת הכלים של Office 2010

 2. בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחירת רשומות בודדות    שיטה זו שימושית ביותר אם הרשימה קצרה. בחר את תיבות הסימון לצד הנמענים שברצונך לכלול, ונקה את תיבות הסימון לצד הנמענים שאין ברצונך לכלול.

   עצה: אם ידוע לך שברצונך לכלול רשומות מעטות בלבד במיזוג, באפשרותך לנקות את תיבת הסימון בשורת הכותרת ולאחר מכן לבחור רק ברשומות הרצויות. באופן דומה, אם ברצונך לכלול את רוב הרשימה, בחר בתיבת הסימון בשורת הכותרת ולאחר מכן נקה את תיבות הסימון עבור הרשומות שאין ברצונך לכלול.

  • רשומות קצרות    לחץ על כותרת העמודה שלפיה ברצונך למיין. Word ממיין את הרשימה בסדר אלפביתי עולה (מא' עד ת'). לחץ שוב על כותרת העמודה כדי למיין את הרשימה בסדר אלפביתי יורד (ת' עד א').

   כדי לציין אפשרויות מיון מתקדמות יותר, לחץ על מיון תחת מקד את רשימת הנמענים ובחר בהעדפות המיון שלך בכרטיסיה מיון רשומות בתיבת הדו-שיח סינון ומיון. לדוגמה, באפשרותך לציין כי יש לסדר את כתובות הנמענים בסדר אלפביתי לפי שם משפחה בתוך כל מיקוד דואר, וכי מיקודי הדואר מופיעים בסדר מספרי.

  • סינון רשומות    שיטה זו שימושית אם הרשימה מכילה רשומות שאין ברצונך לראות או לכלול במיזוג. לאחר שתסנן את הרשימה, תוכל לבחור או לנקות את תיבות הסימון כדי לכלול או לא לכלול רשומות מסוימות.

   כדי לסנן רשומות, בצע את הפעולות הבאות:

   1. תחת מקד את רשימת הנמענים, לחץ על סינון.

   2. בכרטיסיה סנן רשומות בתיבת הדו-שיח סינון ומיון, בחר בקריטריונים שבהם ברצונך להשתמש כדי לסנן את הרשומות.

    לדוגמה, כדי ליצור תוויות עבור כתובות באוסטרליה בלבד, לחץ על מדינה או אזור ברשימה שדה, על שווה ל ברשימה השוואה ולחץ על אוסטרליה ברשימה השווה ל.

   3. כדי להוסיף ולמקד את הסינון, לחץ על וגם או על או ולאחר מכן בחר קריטריונים נוספים.

    לדוגמה, כדי ליצור תוויות עבור עסקים בהרצליה בלבד, ציין רשומות שהשדה עיר שלהן מכיל את הערך הרצליה ושהשדה שם חברה שלהן אינו ריק. אם תשתמש באפשרות או במקום באפשרות וגם במסנן זה, מיזוג הדואר יכלול את כל הכתובות בהרצליה בנוסף לכל הכתובות הכוללות שם חברה, ללא קשר לעיר.

אם התקנת במחשב תוכנה לאימות כתובות, באפשרותך ללחוץ על אימות כתובות בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר כדי לאמת את כתובות הנמענים.

שלב 5: הוספת מצייני מיקום (שדות מיזוג דואר) לתוויות

לאחר חיבור התוויות לרשימת הכתובות, אתה מוכן להוסיף מצייני מיקום המציינים היכן יופיעו הכתובות בכל תווית. באפשרותך גם להקליד טקסט שברצונך לחזור עליו בכל תווית, כגון סמל חברה או כתובת השולח שלך בתווית משלוח.

מצייני המיקום עבור הכתובות קרויים שדות מיזוג דואר. בעת ביצוע מיזוג הדואר, שדות מיזוג הדואר מתמלאים במידע מרשימת הכתובות. שדות מיזוג הדואר ב- Word מתאימים לכותרות העמודות בגליון העבודה ב- Excel.

קובץ נתונים עם עמודות (קטגוריות) ושורות (רשומות)

1. העמודות בקובץ נתונים מייצגות קטגוריות של מידע. שדות מיזוג הדואר שאתה מוסיף לתוויות הם מצייני מיקום עבור קטגוריות אלה.

2. השורות בקובץ נתונים מייצגות רשומות של מידע. Word יוצר תווית עבור כל רשומה כשאתה מבצע מיזוג דואר.

בהצבתו של שדה מיזוג דואר בתווית המקורית שאת תצורתה קבעת במסמך התוויות הראשי, אתה מציין כי ברצונך שקטגוריית מידע מסוימת, כגון שם או כתובת, תופיע במיקום זה.

שדות שנוספו למסמך Word

הערה: כאשר אתה מוסיף שדה מיזוג דואר למסמך התוויות הראשי, שם השדה מוקף תמיד בסוגריים זוויתיים (« »). סוגריים זוויתיים אלה אינם מופיעים בתוויות הסופיות — הם רק מסייעים לך להבדיל בין השדות במסמך התוויות הראשי לטקסט הרגיל.

מה קורה בעת המיזוג    

בעת ביצוע מיזוג הדואר, מידע מהשורה הראשונה בקובץ הנתונים מחליף את השדות בתווית הראשונה. לאחר מכן, מידע מהשורה השניה בקובץ הנתונים מחליף את השדות בתווית השניה, וכן הלאה.

מיזוג מידע מקובץ נתונים לתוך תווית

עבודה עם שדות: דוגמאות    

בעת עיצוב תוויות, באפשרותך לקשר כל כותרת עמודה מקובץ הנתונים שלך לשדה בתווית.

לדוגמה, נניח שרשימת הדיוור שלך מיועדת למנויים לידיעון שלך, וקובץ הנתונים כולל עמודה הנקראת "תאריך תפוגה" למיון התאריך שבו התוקף של כל מינוי יפוג. אם תמקם את השדה «תאריך תפוגה» במסמך הראשי של התווית לפני הפעלת המיזוג, כל אחד מהמנויים יוכל לראות את תאריך התפוגה שלו בתווית הדיוור שלו.

באפשרותך לשלב שדות ולהפריד אותם באמצעות סימני פיסוק. לדוגמה, כדי ליצור כתובת, באפשרותך לקבוע את תצורת השדות במסמך התוויות הראשי באופן הבא:

«שם פרטי» «שם משפחה»

«כתובת רחוב»

«עיר» «מיקוד דואר»

עבור שילובים שבהם אתה משתמש לעתים קרובות, כגון בלוקים של כתובת ושורות ברכה, Word מספק שדות מורכבים המקבצים כמה שדות ביחד. לדוגמה, השדה 'בלוק כתובת' הוא שילוב של מספר שדות, כולל שם פרטי, שם משפחה, כתובת רחוב, עיר ומיקוד דואר.

רכיבים בשדה 'בלוק כתובת'

באפשרותך להתאים אישית את התוכן של כל אחד מהשדות המורכבים האלה. לדוגמה, בכתובת, ייתכן שתרצה לבחור תבנית שם רשמית (מר שי כהן). במשפט הפתיחה, ייתכן שתעדיף להשתמש ב"נכבד" במקום ב"יקר".

מיפוי שדות מיזוג הדואר לקובץ הנתונים    

כדי לוודא של- Word תהיה אפשרות למצוא בקובץ הנתונים עמודה המתאימה לכל רכיב כתובת, ייתכן שיהיה עליך למפות את שדות מיזוג הדואר ב- Word לעמודות בקובץ האלקטרוני ב- Excel.

כדי למפות את השדות, לחץ על התאמת שדות בקבוצה כתוב והוסף שדות בכרטיסיה דברי דואר.

רצועת הכלים של Office 2010

תיבת הדו-שיח התאמת שדות מופיעה.

תיבת הדו-שיח 'התאמת שדות'

רכיבי הכתובת מפורטים מצד ימין. כותרות העמודות מקובץ הנתונים מפורטות משמאל.

Word מחפש את העמודה המתאימה ביותר לכל רכיב. כמודגם בתמונה, Word התאים אוטומטית את העמודה תואר בקובץ הנתונים לתואר כבוד, אך ל- Word לא היתה אפשרות להתאים רכיבים אחרים, כגון שם פרטי שני.

ברשימה משמאל, באפשרותך לבחור בעמודה מקובץ הנתונים התואמת לרכיב מימין. העובדה שאין התאמה עבור מזהה ייחודי ושם פרטי שני היא תקינה, מאחר שתווית מיזוג הדואר אינה צריכה להשתמש בכל השדות. אם תוסיף שדה שאינו מכיל נתונים מקובץ הנתונים, הוא יופיע במסמך הממוזג כמציין מיקום ריק - בדרך כלל שורה ריקה או בלוק שטח ריק.

הקלדת התוכן והוספת מצייני המיקום או שדות    

 1. בתווית הראשונית שהגדרת (במסמך התוויות הראשי), הקלד את התוכן שברצונך שיופיע בכל התוויות.

  כדי להוסיף תמונה, כגון סמל, לחץ על תמונה בקבוצה איורים שבכרטיסיה הוספה.

 2. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את השדה.

 3. השתמש בקבוצה כתוב והוסף שדות שבכרטיסיה דברי דואר.

  רצועת הכלים של Office 2010

 4. הוסף אחד מהפריטים הבאים:

  בלוק כתובת עם שם, כתובת ומידע אחר

  1. לחץ על בלוק הכתובת.

  2. בתיבת הדו-שיח הוספת בלוק כתובת, בחר ברכיבי הכתובת שברצונך לכלול ובתבניות שברצונך להחיל ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. אם תיבת הדו-שיח התאמת שדות מופיעה, משמעות הדבר היא של- Word אין אפשרות למצוא חלק מהמידע הדרוש לו כדי להשלים את בלוק הכתובת. לחץ על החץ לצד (לא תואם) ולאחר מכן בחר את השדה ממקור הנתונים המתאים לשדה הדרוש למיזוג הדואר.

  שדות בודדים

  באפשרותך להוסיף מידע משדות בודדים, כגון שם פרטי, מספר טלפון או סכום תרומה מתוך רשימה של תורמים. כדי להוסיף במהירות שדה מקובץ הנתונים למסמך התוויות הראשי, לחץ על החץ לצד הוסף שדה מיזוג ולאחר מכן לחץ על שם השדה.

  כדי להוסיף שדות אופציונליים אחרים למסמך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה כתוב והוסף שדות, לחץ על הוסף שדה מיזוג.

  2. בתיבת הדו-שיח הוספת שדה מיזוג, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לבחור שדות כתובת שיתאימו אוטומטית לשדות במקור הנתונים, גם אם שמות השדות האלה אינם זהים לשמות השדות ב- Word, לחץ על שדות כתובת.

   • כדי לבחור שדות שלוקחים תמיד נתונים ישירות מעמודה בקובץ הנתונים, לחץ על שדות מסד נתונים.

  3. בתיבה שדות, לחץ על השדה הרצוי.

  4. לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על סגור.

  5. אם תיבת הדו-שיח התאמת שדות מופיעה, משמעות הדבר היא של- Word אין אפשרות למצוא חלק מהמידע הדרוש לו כדי להוסיף את השדה. לחץ על החץ לצד (לא תואם) ולאחר מכן בחר את השדה ממקור הנתונים המתאים לשדה הדרוש למיזוג הדואר.

   הערה: אם תוסיף שדה מהרשימה שדות מסד נתונים ולאחר מכן תעבור למקור נתונים שאינו מכיל עמודה באותו שם, ל- Word לא תהיה אפשרות להוסיף את פרטי השדה לתוך המסמך הממוזג.

  שדות מותאמים אישית מאנשי הקשר של Microsoft Office Outlook

  הדרך היחידה לכלול שדות אנשי קשר מותאמים אישית במסמך הראשי היא להתחיל את מיזוג הדואר מתוך Outlook. ראשית, הגדר תצוגה של אנשי הקשר שלך עם השדות שבהם ברצונך להשתמש במיזוג. לאחר מכן התחל במיזוג הדואר. לאחר בחירת ההגדרות הרצויות, Word מופעל באופן אוטומטי, ובאפשרותך להשלים את המיזוג.

  הגדרת תצוגה של אנשי הקשר הכוללת שדות מותאמים אישית

  1. באנשי הקשר של Outlook, בכרטיסיה תצוגה, לחץ על שינוי תצוגה ולאחר מכן לחץ על רשימה.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת עמודה ולאחר מכן לחץ על בוחר השדות בתפריט הקיצור.

  3. ברשימה הנפתחת בראש תיבת הדו-שיח בוחר השדות, בחר באפשרות שדות מוגדרים על-ידי המשתמש בתיקיה.

  4. גרור את השדה שברצונך להוסיף מתיבת הדו-שיח לכותרת העמודה. חץ אדום קטן מסייע לך להציב את השדה במיקום הרצוי.
   גרירת שדה מותאם אישית מבוחר השדות לתצוגת תיקיית 'אנשי קשר'

   הערה: באפשרותך להוסיף שדה חדש בתיבת הדו-שיח בוחר השדות על-ידי לחיצה על חדש בתחתית התיבה.

  5. לאחר שתוסיף את כל השדות המותאמים אישית לתצוגה, סגור את תיבת הדו-שיח בוחר השדות.

  6. כדי להסיר שדה שאינך מעוניין לכלול במיזוג הדואר, לחץ על שם השדה בכותרת העמודה בתצוגת רשימה, וגרור אותו מכותרת העמודה.

   הפעלת מיזוג הדואר מ- Outlook

  7. באנשי הקשר של Outlook, בחר אנשי קשר בודדים על-ידי החזקת מקש SHIFT לחוץ ולחיצה כדי לבחור טווח או על-ידי החזקת מקש CTRL לחוץ ולחיצה כדי לבחור אנשים. אם ברצונך לכלול את כל אנשי הקשר הגלויים כעת בתצוגה, אל תלחץ על אנשי קשר כלשהם.

  8. בכרטיסיה בית, לחץ על מיזוג דואר.

  9. אם בחרת אנשי קשר בודדים שאותם יש לכלול במיזוג הדואר, לחץ על אנשי קשר נבחרים בלבד. אם ברצונך לכלול את כל אנשי הקשר הגלויים כעת בתצוגה, לחץ על כל אנשי הקשר בתצוגה הנוכחית.

  10. אם קבעת את התצורה של תצוגת הרשימה כך שתציג בדיוק את השדות שבהם ברצונך להשתמש במיזוג הדואר, לחץ על שדות אנשי קשר בתצוגה הנוכחית. אם לא, לחץ על כל שדות אנשי הקשר כדי להפוך את כל שדות אנשי הקשר לזמינים במיזוג הדואר.

  11. אם ברצונך ליצור מסמך ראשי חדש עבור מיזוג הדואר, לחץ על מסמך חדש. אחרת, לחץ על מסמך קיים ולאחר מכן לחץ על עיון כדי לאתר את המסמך שישמש כמסמך הראשי.

  12. אם ברצונך לשמור את אנשי הקשר והשדות שבחרת כך שניתן יהיה להשתמש בהם מחדש, בחר בתיבת הסימון קובץ קבוע ולאחר מכן לחץ על עיון כדי לשמור את הקובץ. הנתונים נשמרים בקובץ Word כנתונים המופרדים באמצעות פסיק.

  13. תחת סוג מסמך, לחץ על תוויות מען.

  14. לחץ על אישור. כאשר המסמך נפתח ב- Word, בכרטיסיה דברי דואר בקבוצה כתוב והוסף שדות, לחץ על החץ לצד הוסף שדה מיזוג ולאחר מכן לחץ על השדות שברצונך להוסיף למסמך התוויות הראשי.

 5. לאחר שתסיים להגדיר את התווית הראשונה כרצוי, בקבוצה כתוב והוסף שדות, לחץ על עדכן תוויות.

  Word משכפל את הפריסה של התווית הראשונה לכל התוויות האחרות.

 • אין באפשרותך להקליד תווים של שדה מיזוג («« »») באופן ידני או להשתמש בפקודה סימן בתפריט הוספה ב- Word. עליך להשתמש במיזוג דואר.

 • אם שדות המיזוג מופיעים בסוגריים מסולסלים, כגון {MERGEFIELD City }, Word מציג קודי שדה במקום תוצאות שדה. פעולה זו אינה משפיעה על מיזוג הדואר, אך אם ברצונך להציג את התוצאות במקום זאת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קוד השדה ולאחר מכן לחץ על החלף מצב קודי שדה.

עיצוב הנתונים הממוזגים    

תוכניות מסדי נתונים וגליונות אלקטרוניים, כגון Access ו- Excel, מאחסנות את המידע המוקלד בתאים כנתונים גולמיים. עיצוב, כגון גופנים וצבעים שאתה מחיל ב- Access או ב- Excel, אינו מאוחסן עם הנתונים הגולמיים. בעת מיזוג מידע מתוך קובץ נתונים למסמך Word, אתה ממזג את הנתונים הגולמיים ללא העיצוב שהוחל עליהם.

כדי לעצב את הנתונים במסמך, בחר את שדה מיזוג הדואר ועצב אותו, באותו אופן שאתה מעצב כל טקסט. ודא כי הבחירה כוללת את תווי הסוגריים הזוויתיים (« ») המקיפים את השדה.

שלב 6: תצוגה מקדימה והדפסה של התוויות

לאחר הוספת השדות לתווית המקורית שאת תצורתה קבעת במסמך התוויות הראשי, באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה את תוצאות מיזוג הדואר. כשהתצוגה המקדימה תהיה לשביעות רצונך, השלם את מיזוג הדואר והדפס את התוויות. לאחר מכן, תוכל לשמור את מסמך התוויות הראשי לשימוש עתידי.

הצגת מיזוג הדואר בתצוגה מקדימה

באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה את התוויות ולערוך שינויים לפני השלמת מיזוג הדואר.

כדי להציג מסמכים בתצוגה מקדימה, בצע אחת מהפעולות הבאות בקבוצה הצג תצוגה מקדימה של תוצאות בכרטיסיה דברי דואר:

תמונה של רצועת הכלים של Word

 • לחץ על הצג תצוגה מקדימה של תוצאות.

 • דפדף בין כל התוויות באמצעות לחיצה על הלחצנים הרשומה הבאה והרשומה הקודמת בקבוצה הצג תצוגה מקדימה של תוצאות בכרטיסיה דברי דואר.

 • כדי להציג בתצוגה מקדימה מסמך תוויות מסוים, לחץ על חיפוש נמען.

הערה: לחץ על עריכת רשימת נמענים בקבוצה התחל מיזוג דואר שבכרטיסיה דברי דואר כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר, שבה באפשרותך לסנן את הרשימה או להסיר נמענים מהמיזוג אם תראה רשומות שאינך מעוניין לכלול.

תמונה של רצועת הכלים של Word

הערה: Word משתמש בטבלה כדי לפרוס גיליון של תוויות על-גבי העמוד. בעת דפדוף בין התוויות, הרשומה הפעילה מוצגת בתא הראשון של הטבלה, כאשר הרשומות הבאות מוצגות בתאים עוקבים.

השלמת מיזוג הדואר

כדי להדפיס את התוויות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה סיום, לחץ על סיים ומזג ולאחר מכן לחץ על הדפסת מסמכים.

  תמונה של רצועת הכלים של Word

 2. בחר אם להדפיס את קבוצת התוויות במלואה, רק את התווית הגלויה כעת או קבוצת משנה ספציפית של התוויות.

כדי לשנות תוויות בודדות, בצע את הפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה סיום, לחץ על סיים ומזג ולאחר מכן לחץ על עריכת מסמכים נפרדים.

  תמונה של רצועת הכלים של Word

 • בחר אם ברצונך לערוך את קבוצת התוויות במלואה, רק את התווית הגלויה כעת או קבוצת משנה ספציפית של התוויות. Word שומר בקובץ נפרד את התוויות שברצונך לערוך.

שלב 7: שמירת התוויות לשימוש עתידי

זכור כי התוויות הממוזגות שאתה שומר נפרדות מן התווית המקורית שאת תצורתה קבעת במסמך התוויות הראשי. מומלץ לשמור את מסמך התוויות הראשי אם בכוונתך להשתמש בו עבור מיזוג דואר נוסף.

בעת שמירת מסמך התוויות הראשי, אתה שומר גם את החיבור שלו לקובץ הנתונים. בפעם הבאה שתפתח את מסמך התוויות הראשי, Word יבקש ממך לבחור אם למזג שוב את המידע מקובץ הנתונים אל מסמך התוויות הראשי.

 • אם תלחץ על כן, המסמך ייפתח עם המידע מהרשומה הראשונה שמוזגה בו.

 • אם תלחץ על לא,‏ Word ינתק את החיבור בין מסמך התוויות הראשי לקובץ הנתונים, יעצב מחדש את מסמך התוויות הראשי כמסמך Word רגיל, ויחליף את השדות במידע הייחודי מהרשומה הראשונה.

תכונה זו אינה זמינה ב- Excel Online.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×