יצירה והדפסה של תוויות באמצעות מיזוג דואר

יצירה והדפסה של תוויות באמצעות מיזוג דואר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כאשר ברצונך להשתמש בתוויות כדי לשלוח דואר מסחרי לאנשים ברשימת הכתובות שלך, באפשרותך להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור גיליון של תוויות כתובת. כל תווית מכילה כתובת מהרשימה שלך. באפשרותך גם ליצור ולהדפיס תוויות מבלי להשתמש במיזוג דואר.

הערה: אם אתה מעוניין מיזוג דואר ישירות למעטפות, ראה מיזוג דואר עם מעטפות.

שלושה קבצים בתהליך מיזוג הדואר: מסמך ראשי בנוסף לרשימת דיוור המפיקה קבוצות של מכתבים או הודעות דואר אלקטרוני, מעטפות או תוויות.

אלה הן המסמכים הכרוכים יצירה והדפסה של תוויות באמצעות תהליך מיזוג הדואר:

 • המסמך הראשי
  זהו המסמך תשתמש כדי להגדיר את הפריסה של התוויות במיזוג הדואר. באפשרותך גם להגדיר כל תוכן שברצונך שיחזור בכל תווית, כגון סמל חברה או כתובת השולח בתוויות משלוח.

 • רשימת הדיוור שלך
  רשימת הדיוור שלך היא מקור נתונים זה Word משתמשת במיזוג הדואר. זהו קובץ המכיל את הכתובות שיודפסו על התוויות.

בעת שילוב שני מסמכים אלה, תהיה לך תוויות כתובת שלך.

שלב 1: הגדרת רשימת הדיוור

רשימת הנמענים יכול להיות גיליון אלקטרוני של Excel, ספריה של אנשי קשר של Outlook, מסד נתונים של Access או רשימת כתובות Office. היא מכילה את הרשומות Word מושך ממידע כדי לבנות את הכתובות עבור התוויות.

 • אם עדיין אין לך רשימת דיוור, באפשרותך ליצור רשימה חדשה ב- Word במהלך מיזוג דואר.

 • אם אתה משתמש גיליון אלקטרוני Excel, ודא שהעמודה עבור מספרי מיקוד או קודי מיקוד מעוצב כטקסט כך שלא תאבד את אפסים. לקבלת מידע נוסף, ראה הכנת מקור הנתונים שלך Excel עבור מיזוג דואר של Word.

 • אם ברצונך להשתמש באנשי הקשר שלך ב- Outlook, ודא ש- Outlook הוא תוכנית הדואר האלקטרוני שלך המהווה ברירת מחדל.

שלב 2: הכנת המסמך הראשי עבור התוויות

 1. ב- Word, בחר קובץ > חדש > מסמך ריק.

 2. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, בחר התחל מיזוג דואר > תוויות.

  לחץ על התחל מיזוג דואר ובחר תוויות כדי ליצור גיליון של תוויות כדי למזג.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות תווית, תחת פרטי התווית, בחר את ספק התוויות ברשימה ספקי תוויות.

  תווית ספק אפשרויות מספר מוצר

 4. ברשימה מספר מוצר, בחר את המספר המתאים למספר המוצר שעל החבילה של תוויות.

  הערה: אם אתה משתמש במדפסת הזנה רציפה, תהיה לך רשימה אחרת של מספרים המוצר. הקפד לבחור באפשרות מדפסות הזנה רציפה תחת מידע אודות המדפסת כדי לראות את רשימת הרלוונטיות.

 5. בחר OK.

  המסמך שלך אמור להציג את הממד והצורה התוויות שבחרת. אם לא, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ' טבלה ', בחר הצג קווי רשת.

  עמוד של תוויות ריק ב- Word 2016

שלב 3: קישור רשימת הדיוור שלך לתוויות שלך

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, בחר בחר נמענים ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  הקלד את שם הפקודה רשימה חדשה

  • אם אין לך רשימת דיוור, בחר הקלד רשימה חדשה וצור אחת.

   או

  • אם רשימת הדיוור נמצאת בגיליון אלקטרוני של Excel, מסד נתונים של Access, או סוג אחר של קובץ נתונים, בחר השתמש ברשימה קיימת. לאחר מכן אתר את הרשימה שלך ובחר פתח.

   או

  • אם אתה משתמש באנשי הקשר שלך ב- Outlook, בחר בחר מתוך אנשי הקשר של Outlook.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפוך את תוויות עבור רשימת הדיוור שלך כולה, עבור אל "שלב 4: הוספת הכתובות לתוויות."

   או

  • כדי ליצור תוויות רק חלק מהשמות ברשימה שלך, בכרטיסיה דברי דואר, בחר עריכת רשימת נמענים.

   כחלק ממיזוג דואר של Word, בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג, בחר עריכת רשימת נמענים.

 3. בתיבה נמענים של מיזוג דואר, בחר את השמות שברצונך להוסיף לתוויות שלך.

  בחירת שורות על-ידי סימון תיבת הסימון

  הערה: ניתן גם למיין או לסנן את הרשימה כדי לאתר שמות וכתובות ביתר קלות.

שלב 4: הוספת הכתובות לתוויות

בלוק הכתובת הוא שדה מיזוג דואר. נקרא גם מציין מיקום, תשתמש שדה המיזוג כדי לסמן את המקום שבו ברצונך שהכתובות יופיעו בתווית.

עצה: אם ברצונך להוסיף תמונה — סמל, לדוגמה — לתווית ולגרום לו להופיע לפני בלוק הכתובת, מומלץ לעשות זאת כעת. פעל בהתאם להנחיות בסעיף "להוסיף תמונה התווית" של שלב 4.

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה כתיבה והוספה של שדות, בחר בלוק הכתובת.

  כחלק ממיזוג דואר של Word, בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה כתוב והוסף שדות, בחר בלוק כתובת.

 2. בתיבת הדו-שיח הוספת בלוק כתובת, בחר תבנית עבור שם הנמען כפי שהוא יופיע בתווית.

  אפשרויות בלוק כתובת

  הערה: בחר הצג תוצאות בתצוגה מקדימה, ולאחר מכן בחר בלחצן הבא רשומה לחצן הרשומה הבאה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר או בחר את לחצן רשומה לחצן הרשומה הקודמת עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר הקודם כדי לעבור בין רשומות במקור הנתונים שלך ולהציג כיצד כתובת תופיע בתווית.

 3. בחר אישור.

  עצה: כדי לשנות את אופן יישור בתוויות שלך בלוק כתובת, בחר בלוק הכתובת ולאחר מכן בכרטיסיה בית בקבוצה פיסקה, בחר ישר לשמאל, מרכז, ישר לימין, או לשני הצדדים.

 4. בקבוצה כתוב והוסף שדות, בחר באפשרות עדכן תוויות כדי להחיל את השינוי על כל תווית.

  לחץ על לחצן ' עדכן תוויות ' ברצועת הכלים כדי להחיל את השינויים על-פני הגיליון כולו של תוויות.

  הערה: אם אינך רואה את הכתובות שלך, בחר הצג תוצאות בתצוגה מקדימה.


הוסף תמונה לתווית

באפשרותך להוסיף תמונה — סמל, לדוגמה, לתוך התווית. לאחר הוספת, באפשרותך לטפל את גודל, עיצוב וסגנון של התמונה.

 1. לאחר שתבחר תבנית תווית בתיבת הדו-שיח הוספת בלוק כתובת, מקם את הסמן מימין קוד השדה «בלוק כתובת».

  במקטע אפשרויות פריסה, באפשרותך לנסות מיקום התמונה על-ידי בחירת ריבוע או צמוד.

 2. בכרטיסיה הוספה, בחר תמונות, אתר את הקובץ שהרצוי, בחר אותו ולאחר מכן בחר באפשרות הוסף.

 3. במידת הצורך, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להתאים את התמונה:

  • שינוי גודל באופן ידני (בחר נקודת אחיזה), שינוי הכיוון (בחר לסובב), או העבר (גרור) התמונה.

   או

  • בחר אפשרויות פריסה לחצן 'אפשרויות פריסה' ועבודה עם כל אחת האפשרויות הזמינות.

 4. בחר דברי דואר > עדכן תוויות כדי לראות את התמונה בכל תווית.

לקבלת עצות אודות עבודה עם תמונות, ראה הוספת תמונות ב- Office 2013 ו- Office 2016.


אמת שמות שדות מיזוג

ודא ש- Word מאתר את השמות והכתובות ברשימת הדיוור שלך.

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה כתיבה והוספה של שדות, בחר התאמת שדות.

 2. בתיבה התאמת שדות, העמודה מימין הם שמות השדות ש- Word משתמש בבלוק כתובת. העמודה משמאל מאפשר לך תואמות לשדות במקור הנתונים שלך כדי שמות שדות אלה. לוודא שמות השדות המופיעים בצד ימין תואמות את השמות של כותרות עמודות עבור רשומות ברשימת הדיוור שלך כך Word באפשרותך למקם את הנתונים הנכונים מקום הנכון התווית שלך.

  תיבת הדו-שיח התאמת שדות
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם שמות השדות המופיעים מתאימים לכותרות העמודות שבהן השתמשת עבור רשומות במקור הנתונים ברשימת הדיוור שלך, אל תעשה דבר.

   או

  • אם מופיע הכיתוב (לא תואם) בשם שדה שציפית שיתאים לכותרת עמודה במקור הנתונים, בחר את החץ הנפתח ולאחר מכן בחר את שם השדה במקור הנתונים ברשימת הדיוור שלך. חזור על הפעולה לפי הצורך.

 4. בחר באפשרות אישור.

שלב 5: תצוגה מקדימה והדפסה של התוויות

בצע בדיקה הסופית לפני הדפסת התוויות.

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בחר הצג תוצאות בתצוגה מקדימה.

  ב- Word, בכרטיסיה 'דברי דואר', הקבוצה 'הצג תצוגה מקדימה של תוצאות'.

 2. בחר לחצן רשומה לחצן הרשומה הבאה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר הבא או לחצן רשומה לחצן הרשומה הקודמת עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר הקודם כדי לוודא שהכתובות על כל התוויות נראות טוב.

  עצה:  כדי לעבור לתחילת הרשימה, בחר את לחצן הרשומה הראשון לחצן הרשומה הראשונה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר וכדי לעבור לסוף הרשימה, בחר את לחצן הרשומה האחרון לחצן הרשומה האחרונה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר .

 3. בחר באפשרות סיים ומזג > הדפס מסמכים.

  צילום מסך של הכרטיסיה 'דברי דואר' ב- Word, המציג את הפקודה 'סיים ומזג' ואת האפשרויות שלה.

שלב 6: שמירת המסמך תוויות

בעת שמירת המסמך של מיזוג הדואר, היא נשארת מחובר לרשימת הדיוור שלך כך שתוכל להשתמש בו עבור דואר מסחרי הבאה שלך. בפעם הבאה שתפתח את מסמך מיזוג הדואר, בחר כן כאשר תתבקש לשמור את החיבור Word.

כדי לשנות את הכתובות עבור התוויות במסמך מיזוג דואר

 • פתח את מסמך מיזוג דואר עבור תוויות ובחר באפשרות עריכת רשימת נמענים כדי למיין, לסנן, ובחר כתובות ספציפיות.

למידע נוסף

האם יש לך שאלה אודות מיזוג דואר Word אנו לא לענות על כאן?

פרסם שאלה בפורום הקהילה Word

עזור לנו לשפר את Word

האם יש לך הצעות אודות וכיצד אנו יכולים לשפר מיזוג דואר (או כל תכונה אחרת) של Word ? אם כן, בקר בכתובת Word משתמש קול וידע אותנו!

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×