שמירה והדפסה

הדפסת תוויות מען

יצירה והדפסה של תוויות באמצעות מיזוג דואר

כאשר ברצונך להשתמש בתוויות כדי לשלוח דואר מסחרי לאנשים ברשימת הכתובות שלך, באפשרותך להשתמש במיזוג דואר כדי ליצור גיליון של תוויות כתובות. כל תווית מכילה כתובת מתוך הרשימה שלך. ניתן גם ליצור ולהדפיס תוויות מבלי להשתמש במיזוג דואר.

הערה: אם ברצונך להחיל מיזוג דואר ישירות על מעטפות, ראה מיזוג דואר עם מעטפות.

שלושה קבצים בתהליך מיזוג הדואר: מסמך ראשי בנוסף לרשימת דיוור המפיקה קבוצות של מכתבים או הודעות דואר אלקטרוני, מעטפות או תוויות.

להלן המסמכים המעורבים ביצירה ובהדפסה של תוויות באמצעות תהליך מיזוג הדואר:

 • המסמך הראשי שלך
  זהו המסמך שבו אתה משתמש כדי להגדיר את פריסת התוויות במיזוג הדואר. תוכל גם להגדיר כל תוכן שאתה מעוניין שיחזור על עצמו בכל תווית, לדוגמה סמל חברה או כתובת השולח בתוויות משלוח.

 • רשימת הדיוור שלך
  רשימת הדיוור היא מקור הנתונים שבו משתמש Word במיזוג הדואר. זהו קובץ המכיל את הכתובות שיודפסו על התוויות.

כאשר תשלב את שני המסמכים הללו, תקבל תוויות כתובת.

שלב 1: הגדרת רשימת הדיוור

רשימת הדיוור יכולה להיות גיליון אלקטרוני של Excel, מדריך כתובות של אנשי קשר של Outlook, Accessמסד נתונים, או Officeרשימת כתובות. היא מכילה את הרשומות שמהן שואב Word מידע כדי לבנות את הכתובות עבור התוויות.

שלב 2: הכנת המסמך הראשי עבור התוויות

 1. ב- Word, בחר קובץ > חדש > מסמך ריק.

 2. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה הפעל מיזוג דואר, בחר הפעל מיזוג דואר > תוויות.

  לחץ על 'הפעל מיזוג דואר' ובחר 'תוויות' כדי ליצור גיליון של תוויות למיזוג.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות תווית, תחת מידע אודות התווית, בחר את ספק התווית ברשימה ספקי תוויות.

  אפשרויות ספק תוויות ומספר מוצר

 4. ברשימה מספר מוצר, בחר את המספר המתאים למספר המוצר שעל חבילת התוויות שלך.

  הערה: אם אתה משתמש במדפסת הזנה רציפה, תהיה לך רשימה אחרת של מספרי מוצרים. הקפד לבחור מדפסות הזנה רציפה תחת מידע אודות המדפסת כדי לראות את הרשימה הרלוונטית.

 5. בחר אישור.

  על המסמך להציג את הממד והעיצוב של התוויות שבחרת. אם לא, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה טבלה, בחר הצג קווי רשת.

  עמוד של תוויות ריקות ב- Word 2016

שלב 3: קישור רשימת הדיוור לתוויות שלך

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה הפעל מיזוג דואר, בחר בחירת נמענים ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  הפקודה 'הקלד רשימה חדשה'

  • אם אין לך רשימת דיוור, בחר הקלד רשימה חדשה וצור אחת.

   או

  • אם רשימת הדיוור נמצאת בגיליון אלקטרוני של Excel, מסד נתונים של Access, או סוג אחר של קובץ נתונים, בחר השתמש ברשימה קיימת. לאחר מכן אתר את הרשימה שלך ובחר פתח.

   או

  • אם אתה משתמש באנשי הקשר שלך ב- Outlook, בחר בחר מתוך אנשי הקשר של Outlook.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור תוויות עבור רשימת הדיוור כולה, עבור אל "שלב 4: הוספת הכתובות לתוויות".

   או

  • כדי ליצור תוויות רק עבור חלק מהשמות ברשימה, בכרטיסיה דברי דואר, בחר עריכת רשימת נמענים.

   כחלק ממיזוג הדואר ב- Word, בכרטיסיה 'דברי דואר', בקבוצה 'התחל מיזוג', בחר 'עריכת רשימת נמענים'.

 3. בתיבה נמענים של מיזוג דואר, בחר את השמות שברצונך להוסיף לתוויות שלך.

  בחירת שורות על-ידי סימון תיבת הסימון

  הערה: ניתן גם למיין או לסנן את הרשימה כדי לאתר שמות וכתובות ביתר קלות.

שלב 4: הוספת הכתובות לתוויות

בלוק הכתובת הוא שדה מיזוג דואר. השתמש בשדה המיזוג, המוכר גם כ'מציין מיקום', כדי לסמן את המקום שבו אתה מעוניין שהכתובות יופיעו על התווית.

עצה: אם ברצונך להוסיף תמונה - סמל, לדוגמה - לתווית ולהגדיר שהיא תופיע לפני בלוק הכתובת, מומלץ לעשות זאת כעת. פעל בהתאם להנחיות בסעיף המשנה "הוספת תמונה לתווית" בשלב 4.

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה כתיבה והוספה של שדות, בחר בלוק הכתובת.

  כחלק ממיזוג הדואר ב- Word, בכרטיסיה 'דברי דואר', בקבוצה 'כתיבה והוספה של שדות', בחר 'בלוק כתובת'.

 2. בתיבת הדו-שיח הוספת בלוק כתובת, בחר תבנית עבור שם הנמען כפי שיופיע על התווית.

  אפשרויות בלוק כתובת

  הערה: בחר הצג תוצאות בתצוגה מקדימה ולאחר מכן בחר את לחצן הרשומה הבא לחצן הרשומה הבאה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר או הקודם לחצן הרשומה הקודמת עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר כדי לעבור בין רשומות במקור הנתונים שלך ולהציג את מראה הכתובת בתווית.

 3. בחר אישור.

  עצה: כדי לשנות את אופן היישור של בלוק הכתובת בתוויות, בחר את בלוק הכתובת ובכרטיסיה בית. בקבוצה פיסקה, בחר ישר לשמאל, מרכז, ישר לימין, או ישר לשני הצדדים.

 4. בקבוצה כתיבה והוספה של שדות, בחר עדכן תוויות כדי להחיל את השינוי על כל אחת מהתוויות.

  לחץ על לחצן 'עדכן תוויות' ברצועת הכלים כדי להחיל שינויים על-פני גיליון התוויות כולו.

  הערה: אם אינך רואה את הכתובות, בחר הצג תוצאות בתצוגה מקדימה.


הוספת תמונה לתווית

ניתן להוסיף תמונה - סמל, לדוגמה, לתוך התווית. לאחר ההוספה, ניתן לשנות את הגודל, העיצוב והסגנון של התמונה.

 1. לאחר בחירה של עיצוב תווית בתיבת הדו-שיח הוספת בלוק כתובת, מקם את הסמן מימין לקוד השדה «בלוק כתובת».

  באפשרויות פריסה, ניתן למקם את התמונה על-ידי בחירת ריבוע או צמוד.

 2. בכרטיסיה הוספה, בחר תמונות, חפש את הקובץ הרצוי, בחר אותו ולאחר מכן בחר הוסף.

 3. במידת הצורך, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להתאים את התמונה:

  • שינוי גודל באופן ידני (בחר נקודת אחיזה), שינוי הכיוון (בחר 'סובב'), או הזזת ('גרור') התמונה.

   או

  • בחר אפשרויות פריסה לחצן 'אפשרויות פריסה' ועבוד עם אחת מהאפשרויות הזמינות.

 4. בחר דברי דואר > עדכן תוויות כדי לראות את התמונה בכל תווית.

לקבלת עצות אודות העבודה עם תמונות, ראה הוספת תמונות ב- Office 2013 ו- Office 2016.


וידוא שמות של שדות מיזוג

ודא ש- Word מאתר את השמות והכתובות ברשימת הדיוור שלך.

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה כתיבה והוספה של שדות, בחר התאמת שדות.

 2. בתיבה התאמת שדות, העמודה מימין כוללת את שמות השדות המשמשים את Word בבלוק כתובת. העמודה משמאל מאפשרת לך להתאים שדות במקור הנתונים שלך לשמות השדות הללו. ודא ששמות השדות שמופיעים בצד הימני מתאימים לשמות של כותרות העמודות עבור הרשומות ברשימת הדיוור שלך כך ש- Word יכול להעביר את הנתונים הנכונים למקום הנכון בתווית.

  תיבת הדו-שיח 'התאמת שדות'
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם שמות השדות המופיעים מתאימים לכותרות העמודות שבהן השתמשת עבור רשומות במקור הנתונים ברשימת הדיוור שלך, אל תעשה דבר.

   או

  • אם מופיע הכיתוב (לא תואם) בשם שדה שציפית שיתאים לכותרת עמודה במקור הנתונים, בחר את החץ הנפתח ולאחר מכן בחר את שם השדה במקור הנתונים ברשימת הדיוור שלך. חזור על הפעולה לפי הצורך.

 4. בחר באפשרות אישור.

שלב 5: הצגה בתצוגה מקדימה והדפסה של התוויות

בצע בדיקה סופית לפני הדפסת התוויות.

 1. בכרטיסיה דברי דואר , בחר הצג תוצאות בתצוגה מקדימה.

  ב- Word, בכרטיסיה 'דברי דואר', הקבוצה 'הצג תצוגה מקדימה של תוצאות'.

 2. בחר את לחצן הרשומה הבא לחצן הרשומה הבאה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר או הקודם לחצן הרשומה הקודמת עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר כדי לוודא שהשמות והכתובות בכל התוויות נראים תקינים.

  עצה:  כדי לעבור לתחילת הרשימה, בחר את לחצן הרשומה הראשון לחצן הרשומה הראשונה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר וכדי לעבור לסוף הרשימה, בחר את לחצן הרשומה האחרון לחצן הרשומה האחרונה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר .

 3. בחר סיים ומזג > הדפס מסמכים.

  צילום מסך של הכרטיסיה 'דברי דואר' ב- Word, המציג את הפקודה 'סיים ומזג' ואת האפשרויות שלה.

שלב 6: שמירה של מסמך התוויות

במהלך שמירה של מסמך מיזוג הדואר, הוא נשאר מחובר לרשימת הדיוור שלך כך שתוכל להשתמש בו עבור הדיוור בצובר הבא. בפעם הבאה שתפתח את מסמך מיזוג הדואר, בחר כן כאשר Word מציג לך הנחיה לשמור את החיבור.

כדי לשנות את הכתובות עבור התוויות במסמך מיזוג הדואר

 • פתח את מסמך מיזוג הדואר עבור התוויות ובחר עריכת רשימת נמענים כדי למיין, לסנן ולבחור כתובות ספציפיות.

למידע נוסף

יש לך שאלה לגבי מיזוג דואר ב- Word שלא השבנו עליה כאן?

פרסם שאלה בפורום הקהילה של Word

עזור לנו לשפר את Word

האם יש לך הצעות לשיפור מיזוג הדואר (או כל תכונה אחרת) של Word? אם כן, בקר ב- User Voice עבור Word וספר לנו על כך!

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×