יצירה והדפסה של עמודי הערות

PowerPoint עבור Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

באפשרותך ליצור עמודי הערות בעת בניית המצגת. ייתכן שתרצה להדפיס אותם ולסקור אותם במהלך הגשת המצגת.

רעיון ידידותי לסביבה... עלה ירוק   

עם זאת, לפני הדפסת עמודי הערות, שקול להציג את ההערות שלך בתצוגת המגיש במקום זאת. תוכל להציג את ההערות שלך במהלך הגשת המצגת על-גבי צג שני כדי לחסוך בנייר ובדיו עבור המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת הערות דובר באופן פרטי בעת הגשת מצגת בצגים מרובים.

השתמש בחלונית ההערות בתצוגה רגילה כדי לכתוב הערות לגבי השקופיות שלך. כדי לעבור לתצוגה רגילה, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגילה.

חלונית ההערות

איור: חלונית ההערות (מוקפת בעיגול אדום) בתצוגה רגילה

באפשרותך להקליד ולעצב את ההערות שלך בזמן שאתה עובד בתצוגה רגילה, אך כדי לראות כיצד יודפסו עמודי ההערות שלך וכדי לראות את ההשפעה המלאה של עיצוב הטקסט, כגון צבעי גופן, עבור לתצוגת עמוד הערות. באפשרותך גם לבדוק ולשנות את הכותרות העליונות והתחתונות של ההערות בתצוגת עמוד הערות.

כל עמוד הערות מציג תמונה ממוזערת של השקופית, יחד עם ההערות הנלוות לשקופית זו. בתצוגת עמוד הערות, תוכל להוסיף להערות שלך תרשימים, תמונות, טבלאות או איורים אחרים.

עמודי הערות ב- PowerPoint

(המספרים הבאים מתאימים למספרים באיור).

 1. עמודי ההערות כוללים את ההערות שלך וכל שקופית במצגת.

 2. כל שקופית מודפסת על-גבי עמוד הערות משלה.

 3. ההערות שלך נלוות לשקופית.

 4. באפשרותך להוסיף נתונים, כגון תרשימים או תמונות, לעמודי ההערות.

בעת הוספת הערות, זכור את הפרטים הבאים:

 • שינויים, הוספות ומחיקות שאתה יוצר בעמוד הערות חלים רק על עמוד הערות זה ועל טקסט ההערה בתצוגה רגילה.

 • אם ברצונך להגדיל או לעצב את אזור התמונה או ההערות של השקופית או לשנות את מיקומו, בצע את השינויים בתצוגת עמוד הערות.

 • לא ניתן לצייר או למקם תמונות בחלונית ההערות בתצוגה רגילה. עבור לתצוגת עמוד הערות וצייר או הוסף את התמונה שם.

 • תמונות ואובייקטים שאתה מוסיף בתצוגת עמוד הערות מופיעים בעמוד ההערות המודפס, אך לא על-גבי המסך בתצוגה רגילה.

עמוד הערות המהווה ברירת מחדל כולל תמונה ממוזערת של השקופית בחלק העליון של העמוד ומקטעים בגודל שווה עבור הערות במחצית התחתונה של העמוד.

עמודי הערות המהווים ברירת מחדל

אם חצי עמוד אינו מספיק עבור ההערות שלך, באפשרותך להוסיף שטח נוסף.

כדי להוסיף שטח נוסף בעמוד הערות יחיד:

 1. בתצוגה רגילה, בחלונית המכילה את הכרטיסיות חלוקה לרמות ושקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופיות ולאחר מכן לחץ על השקופית שאליה ברצונך להוסיף שטח נוסף עבור הערות.

  החלונית המכילה את הכרטיסיות 'חלוקה לרמות' ו'שקופיות'

 2. בתפריט תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על עמוד הערות.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק את התמונה הממוזערת של השקופית, בעמוד ההערות, לחץ על השקופית ולאחר מכן הקש DELETE.

  • כדי להקטין את התמונה הממוזערת של השקופית בעמוד ההערות, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל בתמונה הממוזערת של השקופית.

 4. בגבול העליון של מציין המיקום של ההערות, גרור את נקודת האחיזה לשינוי גודל כדי להגדיל את מציין המיקום של ההערות למספר העמודים הרצוי.

כדי להוסיף תמונות, כגון צורה, או כדי לעצב את כל עמודי ההערות במצגת, שנה את תבנית הבסיס להערות. לדוגמה, כדי להוסיף סמל חברה או תמונה אחרת לכל עמודי ההערות, הוסף את הפריט לתבנית הבסיס להערות. אם ברצונך לשנות את סגנון הגופן עבור כל ההערות, שנה את הסגנון בתבנית הבסיס להערות. ניתן לשנות את המראה והמיקום של אזור השקופית, אזור ההערות, הכותרות העליונות, הכותרות התחתונות, מספרי העמודים והתאריך.

באפשרותך להדפיס את עמודי ההערות עם תמונה ממוזערת של השקופית. תוכל לחלק את עמודי ההערות הללו לקהל שלך או להיעזר בהם כדי להתכונן למצגת.

הערה: ניתן להדפיס רק תמונה ממוזערת אחת של שקופית עם הערות בכל עמוד מודפס.

 1. פתח את המצגת שעבורה ברצונך להדפיס עמודי הערות עם תמונות ממוזערות של השקופיות.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 3. בצד הימני של הכרטיסיה קובץ, לחץ על הדפס.

 4. תחת הגדרות, לחץ על החץ לצד שקופיות בעמוד מלא ולאחר מכן, תחת פריסת הדפסה, לחץ על עמודי הערות.

 5. כדי לציין את כיוון ההדפסה של העמוד, לחץ על החץ לצד כיוון הדפסה לאורך ולאחר מכן לחץ על כיוון הדפסה לאורך או על כיוון הדפסה לרוחב ברשימה.

 6. אם ברצונך להדפיס את ההערות ואת התמונות הממוזערות של השקופיות בצבע, בחר מדפסת צבע. לחץ על החץ לצד צבע ולאחר מכן לחץ על צבע ברשימה.

 7. לחץ על הדפס.

הערה: באפשרותך להדפיס עמוד הערות אחד בלבד לכל עמוד מודפס.

 1. פתח את המצגת שעבורה ברצונך להדפיס עמודי הערות ללא תמונות ממוזערות של השקופיות.

 2. פתח כל שקופית בתצוגת עמוד הערות. כדי לעבור לתצוגת עמוד הערות, בתפריט תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על עמוד הערות.

 3. מחק את התמונה הממוזערת של השקופית מכל אחד מעמודי ההערות. כדי למחוק את התמונה הממוזערת של השקופית, בעמוד ההערות, לחץ על התמונה הממוזערת של השקופית ולאחר מכן הקש DELETE.

 4. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 5. בצד הימני של הכרטיסיה קובץ, לחץ על הדפס.

 6. תחת הגדרות, לחץ על החץ לצד שקופיות בעמוד מלא ולאחר מכן, תחת פריסת הדפסה, לחץ על עמודי הערות.

 7. כדי לציין את כיוון ההדפסה של העמוד, לחץ על החץ לצד כיוון הדפסה לאורך ולאחר מכן לחץ על כיוון הדפסה לאורך או על כיוון הדפסה לרוחב ברשימה.

 8. אם ברצונך להדפיס את ההערות ואת התמונות הממוזערות של השקופיות בצבע, בחר מדפסת צבע. לחץ על החץ לצד צבע ולאחר מכן לחץ על צבע ברשימה.

 9. לחץ על הדפס.

השתמש בחלונית ההערות בתצוגה רגילה כדי לכתוב הערות לגבי השקופיות שלך.

שקופית בתצוגה רגילה עם הערות שקופית המסומנות בתווית

1. חלונית ההערות בתצוגה רגילה

באפשרותך להקליד ולעצב את ההערות שלך בזמן שאתה עובד בתצוגה רגילה, אך כדי לראות כיצד יודפסו עמודי ההערות שלך וכדי לראות את ההשפעה המלאה של עיצוב הטקסט, כגון צבעי גופן, עבור לתצוגת עמוד הערות. באפשרותך גם לבדוק ולשנות את הכותרות העליונות והתחתונות של ההערות בתצוגת עמוד הערות.

כל עמוד הערות מציג תמונה ממוזערת של השקופית, יחד עם ההערות הנלוות לשקופית זו. בתצוגת עמוד הערות, תוכל להוסיף להערות שלך תרשימים, תמונות, טבלאות או איורים אחרים. 

עמודי הערות ב- PowerPoint

1. עמודי ההערות כוללים את ההערות שלך וכל שקופית במצגת.

2. כל שקופית מודפסת על-גבי עמוד הערות משלה.

3. ההערות שלך נלוות לשקופית.

4. באפשרותך להוסיף נתונים, כגון תרשימים או תמונות, לעמודי ההערות.

תמונות ואובייקטים שאתה מוסיף בתצוגת עמוד הערות מופיעים בעמוד ההערות המודפס, אך לא על-גבי המסך בתצוגה רגילה. אם תשמור את המצגת שלך כדף אינטרנט, התמונות והאובייקטים לא יופיעו בעת הצגת המצגת בדפדפן האינטרנט, למרות שההערות כן יופיעו.

שינויים, הוספות ומחיקות שאתה יוצר בעמוד הערות חלים רק על עמוד הערות זה ועל טקסט ההערה בתצוגה רגילה.

אם ברצונך להגדיל או לעצב את אזור התמונה או ההערות של השקופית או לשנות את מיקומו, בצע את השינויים בתצוגת עמוד הערות.

לא ניתן לצייר או למקם תמונות בחלונית ההערות בתצוגה רגילה. עבור לתצוגת עמוד הערות וצייר או הוסף את התמונה שם. 

עמוד הערות המהווה ברירת מחדל כולל תמונה ממוזערת של השקופית בחלק העליון של העמוד ומקטעים בגודל שווה עבור הערות במחצית התחתונה של העמוד.

עמודי הערות המהווים ברירת מחדל

אם חצי עמוד אינו מספיק עבור ההערות שלך, בצע את הפעולות הבאות כדי להוסיף שטח נוסף עבור ההערות שלך:

 • כדי להוסיף שטח נוסף בעמוד הערות יחיד, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בתצוגה רגילה, בחלונית המכילה את הכרטיסיות 'חלוקה לרמות' ו'שקופיות', בכרטיסיה שקופיות,לחץ על השקופית שאליה ברצונך להוסיף שטח נוסף עבור הערות.

  2. בתפריט תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על עמוד הערות.

  3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי למחוק את התמונה הממוזערת של השקופית, בעמוד ההערות, לחץ על השקופית ולאחר מכן הקש Delete.

   • כדי להקטין את התמונה הממוזערת של השקופית בעמוד ההערות, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל בתמונה הממוזערת של השקופית.

  4. בגבול העליון של מציין המיקום של ההערות, גרור את נקודת האחיזה לשינוי גודל כדי להגדיל את מציין המיקום של ההערות למספר העמודים הרצוי.

 • אם אתה זקוק ליותר מעמוד אחד עבור ההערות שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בתצוגה הרגילה, בחלונית המכילה את הכרטיסיות 'חלוקה לרמות' ו'שקופיות', בכרטיסיה שקופיות, לחץ על האזור שאחרי השקופית שאליה ברצונך להוסיף הערות נוספות.
   הוסף שקופית מוסתרת

  2. בכרטיסיה בית, בקבוצה שקופיות, לחץ על שקופית חדשה ולאחר מכן לחץ על פריסה מותאמת אישית.

  3. בתצוגה רגילה, בחלונית המכילה את הכרטיסיות 'חלוקה לרמות' ו'שקופיות', בכרטיסיה שקופיות,לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית שהוספת זה עתה ולאחר מכן לחץ על הסתר שקופית.

   הערות: 

   • בכרטיסיה שקופיות, מופיע סמל השקופית המוסתרת תמונת סמל עם מספר השקופית בתוכו, לצד התמונה הממוזערת של השקופית שהסתרת.

   • שקופיות מוסתרות אינן מופיעות במצגת, אלא אם אתה מבטל את הסתרתן על-ידי לחיצה חוזרת באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת של השקופית ולאחר מכן לחיצה חוזרת על הסתר שקופית.

  4. בתפריט תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על עמוד הערות.

  5. בעמוד ההערות, לחץ על השקופית ולאחר מכן הקש Delete.

  6. גרור את נקודת האחיזה לשינוי גודל בגבול העליון של מציין המיקום של ההערות כך שיקיף את העמוד כולו.

   הערה: לאחר מילוי ההערות עבור השקופיות הגלויות, תצטרך לפתוח את השקופיות המוסתרות בתצוגת עמוד הערות ולהמשיך להקליד את ההערות.

  7. כדי להוסיף שקופיות מוסתרות שישמשו כעמודי הערות נוספים, חזור על שלבים 1 עד 6.

כדי להוסיף תמונות, כגון צורה, או כדי לעצב את כל עמודי ההערות במצגת, שנה את תבנית הבסיס להערות. לדוגמה, כדי להוסיף סמל חברה או תמונה אחרת לכל עמודי ההערות, הוסף את הפריט לתבנית הבסיס להערות. אם ברצונך לשנות את סגנון הגופן עבור כל ההערות, שנה את הסגנון בתבנית הבסיס להערות. ניתן לשנות את המראה והמיקום של אזור השקופית, אזור ההערות, הכותרות העליונות, הכותרות התחתונות, מספרי העמודים והתאריך.

אם תשמור את המצגת כדף אינטרנט, ההערות שלך יוצגו באופן אוטומטי, אלא אם תבחר להסתיר אותן. כותרות השקופיות יהפכו לתוכן עניינים במצגת, וההערות של השקופיות יופיעו מתחת לכל שקופית. ההערות יכולות למלא את תפקיד הדובר ולספק לקהל את הרקע והפרטים שבדרך כלל מספק הדובר במהלך מצגת חיה.

אם אינך מעוניין שההערות יוצגו בדף האינטרנט, באפשרותך לבטל אותן לפני שמירת הקובץ כדף אינטרנט.

באפשרותך להדפיס את עמודי ההערות עם תמונה ממוזערת של השקופית. תוכל לחלק את עמודי ההערות הללו לקהל שלך או להיעזר בהם כדי להתכונן למצגת. בעת הדפסה בדרך זו, ניתן להדפיס רק תמונה ממוזערת אחת של שקופית בכל עמוד.

 1. פתח את המצגת שעבורה ברצונך להדפיס עמודי הערות עם תמונות ממוזערות של השקופיות.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על החץ לצד הדפס ולאחר מכן לחץ על הצג לפני הדפסה.

 3. בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על החץ תחת התיבה הדפס את ולאחר מכן לחץ על עמודי הערות.

 4. כדי לציין את כיוון העמוד, לחץ על החץ תחת כיוון ולאחר מכן לחץ על לאורך או על לרוחב.

 5. כדי להגדיר כותרות עליונות ותחתונות, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 6. לחץ על הדפס.

  הערה: אם ברצונך להדפיס את ההערות ואת התמונות הממוזערות של השקופיות בצבע, בחר מדפסת צבע. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על החץ לצד הדפס ולאחר מכן לחץ על הצג לפני הדפסה. תחת </c3>הדפס</c0>, לחץ על אפשרויות, הצבע על צבע/גווני אפור ולאחר מכן לחץ על צבע.

 1. פתח את המצגת שעבורה ברצונך להדפיס עמודי הערות ללא תמונות ממוזערות של השקופיות.

 2. פתח כל שקופית בתצוגת עמוד הערות.

 3. מחק את התמונה הממוזערת של השקופית מכל אחד מעמודי ההערות.

 4. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על החץ לצד הדפס ולאחר מכן לחץ על הצג לפני הדפסה.

 5. בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על החץ תחת התיבה הדפס את ולאחר מכן לחץ על עמודי הערות.

 6. כדי לציין את כיוון העמוד, לחץ על החץ תחת כיוון ולאחר מכן לחץ על לאורך או על לרוחב.

 7. כדי להגדיר כותרות עליונות ותחתונות, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 8. לחץ על הדפס.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×