יצירה והדפסה של מעטפה אחת

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

אם ברצונך לכלול את כתובת השולח על המעטפה, באפשרותך להגדיר זאת לפני תחילת העבודה על המעטפה.

בעת הגדרת המעטפה באופן שהרצוי לך, אתה יכול להדפיס אותו, וכן לשמור אותו כך שתוכל להשתמש בו שוב.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הגדרת כתובת השולח

אימות אפשרויות הדפסה

יצירה והדפסה או שמירה של מעטפה

הגדרת כתובת השולח

 1. הפעל את Word.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 3. לחץ על אפשרויות.

 4. לחץ על מתקדם.

 5. גלול מטה ותחת כללי, הקלד את כתובת השולח בתיבה כתובת משלוח.

  הערה: Word מאחסן את הכתובת כך שתוכל להשתמש בה בכל פעם שתרצה להוסיף את כתובת השולח מעטפה, תווית או מסמך אחר.

 6. לחץ על אישור.

לראש הדף

אימות אפשרויות הדפסה

לפני הדפסת קבוצת מעטפות במדפסת שלך, באפשרותך לוודא כי אפשרויות המדפסת מוגדרים באופן תקין.

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה ' יצירה ', לחץ על מעטפות.

  מעטפות בקבוצה 'יצירה'

 2. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה אפשרויות מעטפה.

 3. בתיבה גודל מעטפה, לחץ על האפשרות התואמת את גודל המעטפה שלך. אם אף אחת מהאפשרויות אינה תואמת את גודל המעטפה שלך, גלול לתחתית הרשימה, לחץ על גודל מותאם אישית ולאחר מכן הקלד את מידות המעטפה שלך בתיבות גובה ורוחב.

 4. לחץ על הכרטיסיה אפשרויות הדפסה.

  מנהל המדפסת מגדיר Word לגבי האופן בו יש לטעון את המעטפה במדפסת ומידע זה מוצג בכרטיסיה אפשרויות הדפסה של תיבת הדו-שיח אפשרויות מעטפה.

  הכרטיסיה 'אפשרויות הדפסה' בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות מעטפה'

  1. שיטת ההזנה קובעת את מיקום המעטפה (מימין, אמצע, שמאל) ואם הקצה הארוך או הקצר מוזן לתוך המדפסת.

  2. המעטפה שניתן פנים למעלה או פנים למטה. החזית היא הצד עליו תודפס הכתובת.

  3. אם המעטפה מוזן הקצר תחילה, ייתכן שתצטרך המעטפה ניתן לסובב כדי למנוע את הופעתם הפוכות על-פני המעטפה של הטקסט.

  המעטפה באיור שלהלן ממוקמת לימין, פונה כלפי מטה, פנימה בחלק העליון, והקצר מוזן לתוך המדפסת, בהתאם להגדרות בתיבת הדו-שיח המוצגת לעיל.

  מדפסת עם מעטפה מוזנת לתוכה

 5. טען את המעטפה כמצוין בתיבת הדו-שיח.

 6. לחץ על אישור.

 7. הקלד טקסט ניסיון בתיבה כתובת הנמען ולאחר מכן לחץ על הדפס כדי להדפיס את המעטפה.

 8. ודא שהמעטפה הודפסה באופן תקין.

 9. אם המעטפה לא הודפסה באופן תקין, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיין במידע המדפסת שלך, אם הוא זמין לגלות כיצד לטעון את המעטפות במדפסת.

  • עדכן את מנהל המדפסת.

  • חזור אל הכרטיסיה אפשרויות הדפסה של תיבת הדו-שיח אפשרויות מעטפה, ולבצע התאמות באפשרויות ההדפסה. הדפס שוב את המעטפה. חזור על תהליך זה עד שתמצא תצורה של אפשרויות הדפסה המספקת את התוצאות הרצויות.

לראש הדף

יצירה והדפסה או שמירה של מעטפה

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה ' יצירה ', לחץ על מעטפות.

  מעטפות בקבוצה 'יצירה'

 2. בתיבה כתובת הנמען, הקלד את כתובת המשלוח.

  אם ברצונך להשתמש בכתובת מפנקס הכתובות האלקטרוני מותקן במחשב שלך, לחץ על הוסף כתובת תמונת לחצן .

 3. אם ברצונך לעצב את הטקסט, בחר את הטקסט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט הנבחר ולאחר מכן לחץ על גופן בתפריט הקיצור.

 4. בתיבה כתובת השולח, הקלד את כתובת השולח או השתמש מוגדרים מראש.

  אם ברצונך להשתמש בכתובת מפנקס הכתובות האלקטרוני מותקן במחשב שלך, לחץ על הוסף כתובת תמונת לחצן .

 5. אם ברצונך לשמור את כתובת השולח לשימוש עתידי, אך אינך מעוניין לכלול אותה על המעטפה הנוכחי, בחר את תיבת הסימון השמט.

 6. אם יש לך גישה לתא דואר אלקטרוני, לדוגמה אם רכשת אותו משירות ב- World Wide Web, באפשרותך להוסיף אותו למעטפה שלך.

  כיצד?

  1. בחר בתיבת הסימון הוסף דמי דואר אלקטרוניים.

   אם אין לך במחשב שלך מותקנת תוכנית דואר אלקטרוני, Microsoft Word מבקש ממך להתקין אחד והצעות להתחבר לאתר Office.com. שם, באפשרותך לקבל מידע נוסף וקישורים לאתרים אחרים המציעות דמי דואר אלקטרוני.

  2. כדי להגדיר אפשרויות עבור תוכניות דמי הדואר האלקטרוניים המותקנות במחשב שלך, לחץ על מאפייני דמי דואר אלקטרוניים.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. אם ברצונך להדפיס המעטפה מבלי לשמור אותה לשימוש חוזר, הכנס מעטפה למדפסת כפי שמוצג בתיבה הזנה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  2. אם ברצונך לשמור המעטפה לשימוש חוזר, לחץ על הוסף למסמך, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על שמירה בשם ולאחר הקלד שם עבור המסמך.

   Word מוסיף את המעטפה למסמך הנוכחי כעמוד 1. אם תרצה, באפשרותך להשתמש שאר המסמך להקלדת תכתובת שבו יאוחסן באופן אוטומטי עם המעטפה.

   כדי להדפיס את המעטפה, הכנס מעטפה למדפסת כפי שמוצג בתיבה Feed בכרטיסיה אפשרויות הדפסה בתיבת הדו-שיח אפשרויות מעטפה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הגדרת כתובת השולח

אימות אפשרויות הדפסה

יצירה והדפסה או שמירה של מעטפה

הגדרת כתובת השולח

 1. הפעל את Word.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

 3. לחץ על מתקדם.

 4. גלול מטה ותחת כללי, הקלד את כתובת השולח בתיבה כתובת משלוח.

  Word מאחסן את הכתובת כך שתוכל להשתמש בה בכל פעם שתרצה להוסיף את כתובת השולח מעטפה, תווית או מסמך אחר.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

אימות אפשרויות הדפסה

לפני הדפסת קבוצת מעטפות במדפסת שלך, באפשרותך לוודא כי אפשרויות המדפסת מוגדרים באופן תקין.

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה ' יצירה ', לחץ על מעטפות.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה אפשרויות מעטפה.

 3. בתיבה גודל מעטפה, לחץ על האפשרות התואמת את גודל המעטפה שלך. אם אף אחת מהאפשרויות אינה תואמת את גודל המעטפה שלך, גלול לתחתית הרשימה, לחץ על גודל מותאם אישית ולאחר מכן הקלד את מידות המעטפה שלך בתיבות גובה ורוחב.

 4. לחץ על הכרטיסיה אפשרויות הדפסה.

  מנהל המדפסת מגדיר Word לגבי האופן בו יש לטעון את המעטפה במדפסת ומידע זה מוצג בכרטיסיה אפשרויות הדפסה של תיבת הדו-שיח אפשרויות מעטפה.

  הכרטיסיה 'אפשרויות הדפסה' בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות מעטפה'

  1. שיטת ההזנה קובעת את מיקום המעטפה (מימין, אמצע, שמאל) ואם הקצה הארוך או הקצר מוזן לתוך המדפסת.

  2. המעטפה שניתן פנים למעלה או פנים למטה. החזית היא הצד עליו תודפס הכתובת.

  3. אם המעטפה מוזן הקצר תחילה, ייתכן שתצטרך המעטפה ניתן לסובב כדי למנוע את הופעתם הפוכות על-פני המעטפה של הטקסט.

  המעטפה באיור שלהלן ממוקמת לימין, פונה כלפי מטה, פנימה בחלק העליון, והקצר מוזן לתוך המדפסת, בהתאם להגדרות בתיבת הדו-שיח המוצגת לעיל.

  מדפסת עם מעטפה מוזנת לתוכה

 5. טען את המעטפה כמצוין בתיבת הדו-שיח.

 6. לחץ על אישור.

 7. הקלד טקסט ניסיון בתיבה כתובת הנמען ולאחר מכן לחץ על הדפס כדי להדפיס את המעטפה.

 8. ודא שהמעטפה הודפסה באופן תקין.

 9. אם המעטפה לא הודפסה באופן תקין, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיין במידע המדפסת שלך, אם הוא זמין לגלות כיצד לטעון את המעטפות במדפסת.

  • עדכן את מנהל המדפסת.

  • חזור אל הכרטיסיה אפשרויות הדפסה של תיבת הדו-שיח אפשרויות מעטפה, ולבצע התאמות באפשרויות ההדפסה. הדפס שוב את המעטפה. חזור על תהליך זה עד שתמצא תצורה של אפשרויות הדפסה המספקת את התוצאות הרצויות.

לראש הדף

יצירה והדפסה או שמירה של מעטפה

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה ' יצירה ', לחץ על מעטפות.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בתיבה כתובת הנמען, הקלד את כתובת המשלוח.

  אם ברצונך להשתמש בכתובת מפנקס הכתובות האלקטרוני מותקן במחשב שלך, לחץ על הוסף כתובת תמונת לחצן .

 3. אם ברצונך לעצב את הטקסט, בחר את הטקסט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט הנבחר ולאחר מכן לחץ על גופן בתפריט הקיצור.

 4. בתיבה כתובת השולח, הקלד את כתובת השולח או השתמש מוגדרים מראש.

  אם ברצונך להשתמש בכתובת מפנקס הכתובות האלקטרוני מותקן במחשב שלך, לחץ על הוסף כתובת תמונת לחצן .

 5. אם ברצונך לשמור את כתובת השולח לשימוש עתידי, אך אינך מעוניין לכלול אותה על המעטפה הנוכחי, בחר את תיבת הסימון השמט.

 6. אם יש לך גישה לתא דואר אלקטרוני, לדוגמה אם רכשת אותו משירות ב- World Wide Web, באפשרותך להוסיף אותו למעטפה שלך.

  כיצד?

  1. בחר בתיבת הסימון הוסף דמי דואר אלקטרוניים.

   אם אין לך במחשב שלך מותקנת תוכנית דואר אלקטרוני, Microsoft Word מבקש ממך להתקין אחד והצעות להתחבר לאתר האינטרנט של Microsoft Office Online. שם תוכל לקבל מידע נוסף וקישורים לאתרים אחרים המציעות דמי דואר אלקטרוני.

  2. כדי להגדיר אפשרויות עבור תוכניות דמי הדואר האלקטרוניים המותקנות במחשב שלך, לחץ על מאפייני דמי דואר אלקטרוניים.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. אם ברצונך להדפיס המעטפה מבלי לשמור אותה לשימוש חוזר, הכנס מעטפה למדפסת כפי שמוצג בתיבה הזנה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  2. אם ברצונך לשמור המעטפה לשימוש חוזר, לחץ על הוסף למסמך, ולאחר מכן לחץ על לחצן Microsoft Office, לחץ על שמירה בשם ולאחר הקלד שם עבור המסמך.

   Word מוסיף את המעטפה למסמך הנוכחי כעמוד 1. אם תרצה, באפשרותך להשתמש שאר המסמך להקלדת תכתובת שבו יאוחסן באופן אוטומטי עם המעטפה.

   כדי להדפיס את המעטפה, הכנס מעטפה למדפסת כפי שמוצג בתיבה Feed בכרטיסיה אפשרויות הדפסה בתיבת הדו-שיח אפשרויות מעטפה, לחץ על הוסף למסמך ולאחר מכן לחץ על הדפס.

   הערה: אם ברצונך להדפיס את המעטפה מבלי להדפיס את שאר המסמך, הזן עמוד 1 בתיבת הדו-שיח הדפסה. במקטע טווח עמודים של תיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על עמודים ולאחר מכן הקלד 1 בתיבה עמודים.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×