יצירה והדפסה של דוח בסיסי

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך ליצור ו- basic ההדפסה מראש פעילות, משאב ודוחות הצלבות כדי לסייע בהצגת נתוני הפרוייקט שלך לאחרים. באפשרותך לשנות כל אחד מדוחות אלה כדי להציג את המידע הרצוי.

הערה: Microsoft Office Project 2007 כולל גם דוחות חזותיים, המספקים אפשרויות דיווח עשירות לשימוש ב- Microsoft Office Excel וב- Microsoft Office Visio.

אילו דוחות בסיסיים זמינים?

דוחות בסיסיים מחולקים לשש קטגוריות בתיבת הדו-שיח דוחות (תפריט דוח). הסעיפים הבאים מספקים תיאורים של הדוחות בכל קטגוריה.

הערה: באפשרותך לשנות דוח כלשהו בקטגוריות 'פעילויות נוכחיות', 'עלויות' ו'הקצאות' על-ידי שינוי מסנן הפעילויות או על-ידי החלת טבלה שונה. ניתן גם לשנות את מראה הטקסט בכל אחד מהדוחות הבסיסיים.

הקטגוריה 'מבט כולל'

הדוחות בקטגוריה 'מבט כולל' מספקים הבנה כוללת של הפרוייקט שלך.

שם

תיאור

תקציר פרוייקט

השתמש בדוח זה, המציג מבט כולל, כדי להדפיס תקציר של מספר הפעילויות והמשאבים, של עלות הפרוייקט, של תאריכי התחלה וסיום ושל כמות העבודה הכוללת.

פעילויות ברמה העליונה

השתמש בדוח זה, המציג מבט כולל, כדי להדפיס רשימה של פעילויות ברמה הגבוהה ביותר ותקציר פעילויות המציגות את תאריכי ההתחלה והסיום, המשך, אחוז הביצוע, העלות והעבודה המתוזמנים. באפשרותך לשנות את התוכן (על-ידי שימוש בטבלאות ומסנני פעילויות), את פרק (או יחידת) הזמן ואת הפרטים (כולל הערות ואובייקטים) וניתן למיין את הנתונים בדוח זה.

פעילויות קריטיות

השתמש בדוח זה, המציג מבט כולל, כדי להדפיס רשימה של פעילויות קריטיות המציגות את תאריכי ההתחלה והסיום המתוזמנים ואת פעילויות הקדם והפעילויות העוקבות עבור כל פעילות. באפשרותך לשנות את מסנן הפעילויות או להחיל טבלה אחרת כדי לשנות את התוכן המוצג בדוח זה.

אבני דרך

השתמש בדוח זה, המציג מבט כולל, כדי להדפיס רשימה של אבני דרך הממוינות לפי תאריך התחלה. באפשרותך לשנות את מסנן הפעילויות או להחיל טבלה שונה כדי לשנות את התוכן המוצג בדוח זה.

ימי עבודה

השתמש בדוח זה, המציג מבט כולל, כדי להדפיס רשימה של זמני עבודה עבור כל יום בשבוע בלוח תאריכים בסיסי.

הקטגוריה 'פעילויות נוכחיות'

הדוחות בקטגוריה 'פעילויות נוכחיות' מספקים את מצב פעילויות הפרוייקט שלך.

שם

תיאור

פעילויות שלא התחילו

השתמש בדוח זה, המציג את הפעילויות הנוכחיות, כדי להדפיס רשימה של פעילויות שביצוען טרם החל, המשך שלהן, פעילויות הקדם ותאריכי ההתחלה והסיום שלהן וכן משאבים והקצאות, כולם ממוינים לפי תאריך התחלה.

פעילויות שמתחילות בקרוב

השתמש בדוח זה של פעילויות נוכחיות כדי להדפיס רשימה של פעילויות שביצוען יחל במהלך פרק הזמן שתציין.

פעילויות בביצוע

השתמש בדוח פעילויות מעודכן זה כדי להדפיס רשימה של פעילויות המתבצעות כעת, תוך הצגת החודשים שבמהלכם מתבצעות פעילויות אלה.

פעילויות שהסתיימו

השתמש בדוח זה של פעילויות נוכחיות כדי להדפיס רשימה של פעילויות שהסתיימו, תוך הצגת החודשים שבמהלכם בוצעו הפעילויות.

פעילויות שהיו אמורות להתחיל

השתמש בדוח זה של פעילויות נוכחיות כדי להדפיס רשימה של הפעילויות שהיו אמורות להתחיל בתאריך שציינת.

פעילויות גולשות

השתמש בדוח זה של פעילויות נוכחיות כדי להדפיס רשימה של כל הפעילויות שהיה צורך לתזמן אותן מחדש כך שיסתיימו לאחר תאריכי הסיום שנקבעו עבורן בתוכנית הבסיסית.

הקטגוריה 'עלויות'

הדוחות בקטגוריה 'עלויות' מסייעים לך להבין כיצד העלויות בפועל של הפרוייקט שלך משתוות לעלויות המתוקצבות ברמות הפרוייקט, הפעילות והמשאב.

שם

תיאור

תזרים מזומנים

השתמש בדוח עלויות זה כדי להדפיס טבלה המציגה עלויות עבור כל פעילות לפי חתך שבועי. באפשרותך לערוך דוח זה ולשנות את פרק הזמן.

תקציב

השתמש בדוח עלויות זה כדי להדפיס רשימה של פעילויות המציגה את העלות המתוקצבת של כל פעילות ואת הסטיה בין העלות שתוקצבה לבין העלות הנוכחית.

פעילויות חורגות מהתקציב

השתמש בדוח עלויות זה כדי להדפיס רשימת פעילויות שעלותן חורגת מן העלות הבסיסית.

משאבים חורגים מהתקציב

השתמש בדוח עלויות זה כדי להדפיס רשימה של משאבים שעלותן חורגת מן העלות הבסיסית.

ערך מזוכה

השתמש בדוח עלויות זה כדי להדפיס רשימה של פעילויות עם ערכים מתוכננים, ערכים מזוכים, עלויות בפועל וסטיות, בהתבסס על העלות המתקוצבת של העבודה שהתבצעה והעלות בפועל של העבודה שהתבצעה. דוח זה מסייע לך לראות את מידת הצמידות של הפעילויות לתקציב הפרוייקט.

הקטגוריה 'הקצאות'

הדוחות בקטגוריה הקצאות מספקים מידע אודות הקצאות הפעילות שלהם ומשאבים של הפרוייקט.

שם

תיאור

מי עושה מה

השתמש בדוח הקצאות זה כדי להדפיס רשימת משאבים הכוללת את הפעילויות המוקצות להם, את העבודה המתוזמנת עבור כל פעילות, את תאריכי ההתחלה והסיום ואת פרטי המשאבים. ניתן לערוך דוח זה ולכלול פרטים כגון הערות ואובייקטים.

מי עושה מה ומתי

השתמש בדוח הקצאות זה כדי להדפיס רשימת משאבים המציגה את המשימות שאליהן הוקצו ואת העבודה היומית שתוזמנה עבור כל פעילות.

רשימת פעילויות לביצוע

השתמש בדוח הקצאות זה כדי להדפיס רשימה של פעילויות יחד עם המשך שלהן, תאריכי ההתחלה והסיום ופעילויות הקדם שלהן, בהתפלגות לפי שבוע עבור המשאב שתציין.

משאבים בהקצאת יתר

השתמש בדוח הקצאות זה כדי להדפיס רשימה של משאבים בהקצאת יתר ושל הפעילויות שעבורן הוקצו משאבים אלה.

הקטגוריה 'היקף עבודה'

הדוחות בקטגוריה 'היקף עבודה' מסייעים לך להבין את כמויות עבודה המשאבים לאורך הפרוייקט שלך לפי חתך שבועי.

באפשרותך לשנות את הנתונים המוצגים בדוחות בקטגוריה 'היקף עבודה' ולשנות את הפרשי הזמן הקבועים לפרקי זמן אחרים. ניתן גם לשנות דוחות אלה על-ידי שינוי מסנן הפעילויות או מסנן המשאבים.

שם

תיאור

שימוש בפעילויות

השתמש בדוח זה של היקף עבודה כדי להדפיס רשימת פעילויות ואת המשאבים המוקצים להן ואת כמות העבודה המתוזמנת לפי חתך שבועי.

שימוש במשאבים

השתמש בדוח זה של היקף עבודה כדי להדפיס רשימת משאבים ואת הפעילויות המוקצות להם ואת כמות העבודה המתוזמנת לפי חתך שבועי.

דוחות מותאמים אישית

הדוחות בקטגוריה 'מותאם אישית' מספקים בסיס לפיתוח דוחות בסיסיים מותאמים אישית משלך. באפשרותך לערוך את הדוחות המותאמים אישית או ליצור דוחות מותאמים אישית חדשים, כדי להתאימם לצרכי הדיווח שלך.

שם

תיאור

שימוש במשאבים (חומרים או עבודה)

השתמש בדוח מותאם אישית זה כדי להדפיס רשימת משאבים המציגה את הפעילויות שאליהן הוקצה כל משאב יחד עם כמות העבודה שתוזמנה לפי חתך שבועי. באפשרותך לשנות את הנתונים המוצגים בדוח זה ולשנות את פרק הזמן. ניתן לשנות את מסנן הפעילויות או המשאבים כדי לשנות את התוכן המוצג.

לוח תאריכים בסיסי

השתמש בדוח מותאם אישית זה כדי להדפיס טבלה המציגה את ימי העבודה, שעות העבודה ושעות שאינן מוקדשות לעבודה עבור כל לוחות השנה הבסיסיים בפרוייקט שלך.

פעילות

השתמש בדוח מותאם אישית זה כדי להדפיס דוח מותאם אישית המציג מידע אודות פעילות. ניתן להשתמש בטבלאות, במסנני פעילויות וברכיבים אחרים כדי ליצור דוח פעילות מותאם אישית.

משאב (חומרים, עבודה או שניהם)

השתמש בדוח מותאם אישית זה כדי להדפיס דוח מותאם אישית המציג מידע אודות משאב. ניתן להשתמש בטבלאות, במסנני משאבים וברכיבים אחרים כדי ליצור דוח משאב מותאם אישית.

הצלבות

השתמש בדוח מותאם אישית זה כדי להדפיס דוח מותאם אישית ערוך בטבלאות, המציג מידע אודות פעילויות ומשאבים בשורות ופרקי זמן בעמודות. ניתן להשתמש במסנני פעילויות או במשאבים וברכיבים אחרים כדי ליצור דוח הצלבות מותאם אישית. ייתכן שתרצה גם להשתמש בתצוגות 'שימוש בפעילויות' ו'שימוש במשאבים' עבור מידע מסוג זה.

לראש הדף

הדפסת דוח

  1. בתפריט דוח, לחץ על דוחות.

  2. לחץ על קטגוריית הדוח הרצויה ולאחר מכן לחץ על בחר.

    אם בחרת באפשרות התאמה אישית כקטגוריית הדוח, לחץ על דוח בתיבה דוחות ולאחר מכן עבור לשלב 5.

  3. לחץ על הדוח שברצונך להדפיס ולאחר מכן לחץ על בחר.

    לחלופין, כדי להתאים אישית הגדרות מוגדרות מראש, לחץ על עריכה, ערוך את השינויים הנחוצים, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על בחר.

  4. כדי לשנות את מראה עמודי הדוח שלך, לחץ על הגדרת עמוד, ערוך את השינויים הנחוצים ולאחר מכן לחץ על תצוגה מקדימה כדי לצפות בשינויים שערכת.

  5. לחץ על הדפס.

הערה: בעת בחירת דוח מותאם אישית, לא תראה אותו מוצג באופן אוטומטי בחלון התצוגה המקדימה. כדי להציג את הדוח בתצוגה מקדימה לפני הדפסה, לחץ על תצוגה מקדימה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×