יצירה והגשה של הצגה מותאמת אישית

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת יצירת הצגה מותאמת אישית ב- PowerPoint, באפשרותך להתאים מצגת עבור קהל שונים. השתמש הצגה מותאמת אישית כדי להציג רק מסוימים שקופיות ממצגת, או כדי ליצור היפר-קישור לקבוצה של שקופיות במצגת שלך.

קיימים שני סוגים של הצגות מותאמות אישית: בסיסיות ועם היפר-קישורים. הצגה מותאמת אישית בסיסית היא מצגת נפרדת או מצגת הכוללת כמה שקופיות של המקור. הצגה מותאמת אישית עם היפר-קישורים היא דרך מהירה לנווט למצגת נפרדת אחת או יותר.

הצגות מותאמות אישית בסיסיות

השתמש הצגה מותאמת אישית בסיסית כדי לתת מצגות נפרדות לקבוצות שונות בארגון שלך. לדוגמה, אם המצגת שלך מכילה מספר כולל של 5 שקופיות, באפשרותך ליצור הצגה מותאמת אישית בשם "אתר 1" הכוללת רק את שקופיות 1, 3 ו- 5. באפשרותך ליצור הצגה מותאמת אישית שניה בשם "אתר 2" הכוללת את השקופיות 1, 2, 4 ו- 5. בעת יצירת הצגה מותאמת אישית ממצגת, באפשרותך תמיד להפעיל את המצגת כולה בסדר שלו המקורי רציף, מדי.

הצגה מותאמת אישית בסיסית

1 שקופיות עבור אתר 1

2 שקופיות עבור אתר 2

הצגות מותאמות אישית עם היפר-קישורים

השתמש בהצגה מותאמת אישית עם היפר-קישורים כדי לארגן תוכן במצגת. לדוגמה, אם תיצור הצגה מותאמת אישית ראשית אודות הארגון הכללי החדש של החברה שלך, תוכל ליצור לאחר מכן הצגה מותאמת אישית עבור כל מחלקה בתוך הארגון ולקשר להצגות אלה מהמצגת הראשית.

הצגות מותאמות אישית עם היפר-קישורים

שקופית 1 עם היפר-קישורים

2 הצגה מותאמת אישית עבור מחלקה א'

3 הצגה מותאמת אישית עבור מחלקה ב'

באפשרותך גם להשתמש בהצגה מותאמת אישית עם היפר-קישורים כדי ליצור שקופית של תוכן עניינים. שקופית של תוכן עניינים מאפשרת לך לנווט בין המקטעים השונים של המצגת, כך שתוכל לבחור אילו מקטעים להציג לקהל שלך ברגע מסוים.

יצירת הצגה מותאמת אישית בסיסית

 1. עבור אל הצגת שקופיות > הצגת שקופיות מותאמת אישית ולאחר מכן בחר הצגות מותאמות אישית.

 2. בתיבת הדו-שיח הצגות מותאמות אישית, בחר חדש.

  עצה: כדי להציג תצוגה מקדימה של הצגה מותאמת אישית, לחץ על שם ההצגה בתיבת הדו-שיח הצגות מותאמות אישית ולאחר מכן לחץ על הצג.

 3. תחת שקופיות במצגת, בחר את השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית ולאחר מכן בחר באפשרות הוסף.

 4. כדי לשנות את הסדר שבו מופיעות השקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, בחר שקופית ולאחר מכן לחץ על אחד מהחצים כדי להעביר את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 5. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה התחל הצגת שקופיות, לחץ על החץ לצד הצגת שקופיות מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על הצגות מותאמות אישית.

 2. בתיבת הדו-שיח הצגות מותאמות אישית, לחץ על חדש.

 3. תחת שקופיות במצגת, לחץ על השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לבחור מספר שקופיות ברצף, לחץ על השקופית הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על השקופית האחרונה שברצונך לבחור. כדי לבחור מספר שקופיות לא רציף, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על כל שקופית שברצונך לבחור.

 4. כדי לשנות את סדר הופעת השקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, לחץ על שקופית ולאחר מכן לחץ על אחד החצים כדי להזיז את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 5. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור. כדי ליצור הצגות מותאמות אישית נוספות עם שקופיות מתוך המצגת, חזור על שלבים 1 עד 5.

יצירת הצגה מותאמת אישית עם היפר-קישורים

 1. עבור אל הצגת שקופיות > הצגת שקופיות מותאמת אישית ולאחר מכן בחר הצגות מותאמות אישית.

 2. בתיבת הדו-שיח הצגות מותאמות אישית, בחר חדש.

 3. תחת שקופיות במצגת, לחץ על השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית העיקרית, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לשנות את הסדר שבו מופיעות השקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, בחר שקופית ולאחר מכן לחץ על אחד מהחצים כדי להעביר את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 4. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כדי ליצור היפר-קישור אל הצגה תמיכה במצגת שלך, בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך שיהיה הקישור.

 6. עבור אל הוספה > היפר-קישור.

 7. בתיבת הדו-שיח הוספת קישורים, תחת קישור אל, לחץ על מקום במסמך זה.

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור קישור להצגה מותאמת אישית, ברשימה בחר מקום במסמך זה, בחר את ההצגה המותאמת אישית שאליה ברצונך לעבור ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג וחזור.

  • כדי ליצור קישור למיקום במצגת הנוכחית, ברשימה בחר מקום במסמך זה, בחר את השקופית שאליה ברצונך לעבור.

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה התחל הצגת שקופיות, לחץ על החץ לצד הצגת שקופיות מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על הצגות מותאמות אישית.

 2. בתיבת הדו-שיח הצגות מותאמות אישית, לחץ על חדש.

 3. תחת שקופיות במצגת, לחץ על השקופיות שברצונך לכלול בהצגה המותאמת אישית העיקרית, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: כדי לבחור מספר שקופיות ברצף, לחץ על השקופית הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על השקופית האחרונה שברצונך לבחור. כדי לבחור מספר שקופיות לא רציף, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על כל שקופית שברצונך לבחור.

 4. כדי לשנות את סדר הופעת השקופיות, תחת שקופיות בהצגה מותאמת אישית, לחץ על שקופית ולאחר מכן לחץ על אחד החצים כדי להזיז את השקופית למעלה או למטה ברשימה.

 5. הקלד שם בתיבה שם הצגת שקופיות ולאחר מכן לחץ על אישור. כדי ליצור הצגות מותאמות אישית נוספות עם שקופיות מתוך המצגת, חזור על שלבים 1 עד 5.

 6. כדי ליצור היפר-קישור מההצגה הראשית קישור מההצגה תמיכה, בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך לייצג את ההיפר-קישור.

 7. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה קישורים, לחץ על היפר-קישור.

 8. תחת קישור אל, לחץ על מקום במסמך זה.

 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור קישור להצגה מותאמת אישית, ברשימה בחר מקום במסמך זה, בחר את ההצגה המותאמת אישית שאליה ברצונך לעבור ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג וחזור.

  • כדי ליצור קישור למיקום במצגת הנוכחית, ברשימה בחר מקום במסמך זה, בחר את השקופית שאליה ברצונך לעבור.

הפעלת הצגה מותאמת אישית מתוך PowerPoint

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדרת הצגת שקופיות.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת הצגה, תחת הצגת שקופיות, לחץ על הצגה מותאמת אישית, ולאחר מכן לחץ על ההצגה המותאמת אישית הרצויה.

 3. לחץ על אישור.

 4. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה התחל הצגת שקופיות, לחץ על הצגת שקופיות מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על הצגות מותאמות אישית.

 5. ברשימה הצגות מותאמות אישית, בחר הצגה ולאחר מכן לחץ על הצג.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×