יצירה, הצגה וקישור של נושאים וסיכונים של פרוייקט

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

בכל הפרוייקטים יש נושאים וסיכונים שמהווים אתגר עבורם. סיכון הוא אירוע או מצב שעשוי להיות בעל השפעה שלילית על פרוייקט, במידה והוא מתרחש. בניגוד לכך, נושאים הם אירועים שכבר מתרחשים. סיכונים עשויים להפוך לנושאים במידה והם אינם מטופלים ביעילות. על-ידי זיהוי, ניתוח וטיפול באופן פעיל בנושאים ובסיכונים של הפרוייקט, באפשרותך לעזור להביא את הפרוייקט לתוצאות מוצלחות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת בעיה

יצירת סיכון של פרוייקט

לקשר בעיות או סיכונים בעיות אחרות, הסיכונים, ספריות מסמכים או משימות

הצגת הנושאים או הסיכונים

יצירת נושא

 1. ב'הפעלה מהירה', לחץ על מרכז הפרוייקטים.

 2. בחר את הפרוייקט שעבורו ברצונך ליצור נושא, לחץ על מעבר אל ולאחר מכן לחץ על נושאים.

 3. בדף נושאים, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על פריט חדש.

  כדי לשנות נושא, הצבע הנושא כדי להציג חץ של חץ למטה . לחץ על החץ כדי להציג רשימה נפתחת ולאחר מכן לחץ על ערוך פריט.

 4. במקטע כותרת, הקלד כותרת לנושא.

 5. במקטע בעלים, לחץ על עיון כדי להשתמש בשירות ספק החברות שמשמש לאימות בארגון שלך כדי לחפש משתמש שיכול לנהל את הנושא.

  הערה: אם אתה מעדיף להקליד השם של משתמש, לחץ על בדוק שמות תמונת לחצן כדי לקבוע אם המשתמש הוא חלק משירות ספק החברות של הארגון שלך.

 6. במקטע מוקצה ל, הקלד או חפש אדם שיהיה אחראי על הטיפול בנושא.

 7. במקטע מצב, לחץ על המצב של הנושא.

 8. במקטע קטגוריה, לחץ על מספר קטגוריה כדי לקבץ יחד נושאים דומים.

 9. במקטע עדיפות, לחץ על עדיפות ברשימה כדי לציין את החשיבות היחסית של נושא זה בהשוואה לנושאים אחרים בפרוייקט.

 10. במקטע תאריך יעד, הזן את התאריך והזמן שבו על הנושא להיות מטופל.

  עצה: השתמש את בורר תאריך Button image כדי להזין תאריך במהירות.

 11. במקטע דיון, הקלד תיאור עבור הנושא וכל מידע נוסף שרלוונטי להבנה וטיפול בנושא.

 12. במקטע פתרון, הקלד את אופן הטיפול בנושא.

 13. לחץ על אישור כדי לשמור את הנושא ולחזור אל הדף נושאים. הנושא נוסף כעת אל רשימת הנושאים השייכים לפרוייקט.

  בדף נושאים, באפשרותך ליצור נושאים נוספים או לסגור את החלון ולחזור אל 'מרכז הפרוייקטים'.

לראש הדף

יצירת סיכון של פרוייקט

 1. ב'הפעלה מהירה', לחץ על מרכז הפרוייקטים.

 2. בחר את הפרוייקט שעבורו ברצונך ליצור סיכון, לחץ על מעבר אל ולאחר מכן לחץ על סיכונים.

 3. בדף סיכונים, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על פריט חדש.

  כדי לשנות סיכון, הצבע הסיכון כדי להציג חץ של חץ למטה . לחץ על החץ כדי להציג רשימה נפתחת ולאחר מכן לחץ על ערוך פריט.

 4. במקטע כותרת, הקלד כותרת עבור הסיכון.

 5. במקטע בעלים, לחץ על עיון כדי להשתמש בשירות ספק החברות שמשמש לאימות בארגון שלך כדי לחפש משתמש שיכול לנהל את הסיכון.

  הערה: אם אתה מעדיף להקליד השם של משתמש, לחץ על בדוק שמות תמונת לחצן כדי לקבוע אם המשתמש הוא חלק משירות ספק החברות של הארגון שלך.

 6. במקטע מוקצה ל, הקלד או חפש אדם שיהיה אחראי על הקטנה או ניהול הסיכון.

 7. במקטע מצב, לחץ על המצב של הסיכון.

 8. במקטע קטגוריה, לחץ על מספר קטגוריה כדי לעזור לך לקבץ יחד סיכונים דומים.

 9. במקטע תאריך יעד, הזן את התאריך והזמן שבו על הסיכון להיות מטופל.

  עצה: השתמש את בורר תאריך Button image כדי להזין תאריך במהירות.

 10. במקטע סבירות, הקלד ערך באחוזים שמייצג את הסיכוי של סיכון זה להתרחש.

 11. במקטע השפעה, הקלד ערך בין 1 ל- 10 שמייצג את חומרת ההשפעה, כאשר 10 הוא דרגת החומרה הגבוהה ביותר. מאוחר יותר, באפשרותך לחפש סיכונים שהם, לדוגמה, בעלי חומרה גבוהה מ- 5.

 12. במקטע עלות, הקלד ערך (ללא סמל מטבע) שמייצג את ההשפעה הכספית של הסיכון.

 13. במקטע תיאור, הקלד תיאור של הסיכון.

 14. במקטע תוכנית להפחתת הסיכון, הקלד תיאור של תוכנית שמנהל הפרוייקט יכול להשתמש בה כדי להפחית או למנוע את הסיכוי של הסיכון, מידת ההשפעה שלו, או שניהם.

 15. במקטע תוכנית לשעת חירום, הקלד תיאור של תוכנית חלופית שיכולה לסייע להפחית את ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכון, במידה ויתרחש.

 16. במקטע תיאור אות ההפעלה, הקלד תיאור של התנאי שעשוי לגרום להתרחשות האירוע.

 17. לחץ על אישור כדי לשמור את הסיכון ולחזור אל הדף סיכונים. הסיכון נוסף כעת אל רשימת הסיכונים השייכים לפרוייקט.

  בדף סיכונים, באפשרותך ליצור סיכונים נוספים או לסגור את החלון ולחזור אל 'מרכז הפרוייקטים'.

לראש הדף

קישור נושאים או סיכונים אל נושאים וסיכונים אחרים או אל ספריות מסמכים ופעילויות אחרות

 1. ב'הפעלה מהירה', לחץ על מרכז הפרוייקטים.

 2. בחר את הפרוייקט שעבורו ברצונך לקשור נושאים או סיכונים, לחץ על מעבר אל ולאחר מכן לחץ על סיכונים או נושאים.

 3. בדף נושאים או סיכונים, הצבע על נושא או קיים הסיכון כדי להציג חץ של חץ למטה . לחץ על החץ כדי להציג רשימה נפתחת ולאחר מכן לחץ על ערוך פריט.

 4. לחץ על קשר פריטים.

 5. ברשימה הראשונה בחלק העליון של תיבת הדו-שיח, לחץ על ספריית המסמכים, הנושא, הסיכון או הפעילות שברצונך לקשור.

 6. ברשימה השניה, לחץ על פריט מתאים.

  תיבת הדו-שיח תציג את הנושאים, הסיכונים, ספריות המסמכים או הפעילויות שבחרת בשתי הרשימות בחלק העליון של תיבת הדו-שיח.

 7. בחר את הנושא או הסיכון שאליו ברצונך לקשור על-ידי בחירה בתיבת הסימון שליד הנושא או הסיכון. באפשרותך לבחור נושאים או סיכונים רבים.

 8. לחץ על אישור.

הדף נושאים או סיכונים יציג את הפריט המקושר במקטע קישורים.

הערה: אם אתה מוחק נושא או סיכון ולאחר מכן מנסה לשחזר את הנושא או הסיכון מתוך סל המיחזור, לא תהיה אפשרות לשחזר את כל הקישורים אל נושאים וסיכונים אחרים, פעילויות או ספריות מסמכים.

לראש הדף

הצגת הנושאים או הסיכונים

כדי לראות את הנושאים והסיכונים ששייכים אליך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. ב'הפעלה המהירה', תחת העבודה שלי, לחץ על מרכז הנושאים והסיכונים.

  כל הפרוייקטים שמכילים נושאים או סיכונים ששייכים לך מוצגים בדף מרכז הנושאים והסיכונים. המספרים של נושאים וסיכונים פעילים, שנדחו ושנסגרו מוצגים בעמודות פעיל‏, נדחה וסגור.

 2. כדי לראות מידע נוסף אודות נושא או סיכון, לחץ על שם הפרוייקט.

כדי לראות את כל הנושאים או הסיכונים ששייכים לפרוייקט, בצע את הפעולות הבאות:

 1. ב'הפעלה מהירה', לחץ על פרוייקטים.

 2. בחר את הפרוייקט שעבורו ברצונך להציג נושאים וסיכונים, לחץ על מעבר אל ולאחר מכן לחץ על נושאים או סיכונים.

  נפתח חלון חדש שמציג את הנושאים או הסיכונים הקיימים אשר שייכים לפרוייקט.

 3. כדי לראות מידע נוסף אודות נושא או סיכון, לחץ על שם הנושא או הסיכון.

מדוע אין באפשרותי לבצע פעולות מסוימות ב- Microsoft Office Project Web Access ?

בהתאם להגדרות הרשאות שבו השתמשת כדי להיכנס ל- Project Web Access, לא תוכל לראות או להשתמש בתכונות מסוימות. כמו כן, למה שאתה רואה דפים מסוימים עשויות להיות שונות מאלה שמתועדים אם מנהל השרת שלך התאמה אישית של Project Web Access ו- תבצע התאמה אישית של העזרה בהתאם.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×