עיצוב

יצירה או מחיקה של תבנית מספר מותאמת אישית

יצירה או מחיקה של תבנית מספר מותאמת אישית

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Excel מספק אפשרויות רבות להצגת מספרים כאחוזים, כמטבעות, כתאריכים וכדומה. אם תבניות מוכללות אלה אינן עונות על הצרכים שלך, באפשרותך להתאים אישית תבנית מספר מוכללת כדי ליצור תבנית מספר משלך. כדי ללמוד פרטים נוספים אודות שינוי קודים של תבניות מספר, כדאי לך לעיין בקווים המנחים להתאמה אישית של תבניות מספר לפני שתתחיל.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

עיון בקווים מנחים להתאמה אישית של תבנית מספר

יצירת תבנית מספר מותאמת אישית

מחיקת תבנית מספר מותאמת אישית

עיון בקווים מנחים להתאמה אישית של תבניות מספר

כדי ליצור תבנית מספר מותאמת אישית, יש לבחור תחילה אחת מתבניות המספר המוכללות כנקודת פתיחה. לאחר מכן, תוכל לשנות את מקטעי הקוד של אותה תבנית כדי ליצור תבנית מספר מותאמת אישית משלך.

כל תבנית מספר יכולה להכיל עד ארבעה מקטעי קוד, המופרדים באמצעות תווי נקודה-פסיק. מקטעי קוד אלה מגדירים את התבניות עבור מספרים חיוביים, מספרים שליליים, ערכי אפס וטקסט - בסדר זה.

‎<POSITIVE>‎;‏‎<NEGATIVE>‎;‏‎<ZERO>‎;‏‎<TEXT>‎

לדוגמה, באפשרותך להשתמש במקטעי קוד אלה כדי ליצור את התבנית המותאמת אישית הבאה:

‎[Blue]#,##0.00_);[Red](#,##0.00);0.00;"sales "@‎

אין צורך לכלול את כל מקטעי הקוד בתבנית המספר המותאמת אישית. אם תציין רק שני מקטעי קוד עבור תבנית המספר המותאמת אישית שלך, המקטע הראשון ישמש עבור מספרים חיוביים ואפסים, בעוד שהמקטע השני ישמש עבור מספרים שליליים. אם תציין רק מקטע קוד אחד, הוא ישמש עבור כל המספרים. אם ברצונך לדלג על מקטע קוד ולכלול מקטע קוד שמופיע אחריו, עליך לכלול את תו הנקודה-פסיק הסוגר עבור המקטע שעליו אתה מדלג.

הקווים המנחים הבאים אמורים לעזור לך להתאים אישית כל אחד ממקטעי הקוד הבאים של תבנית מספר.

קווים מנחים להכללת טקסט ולהוספת ריווח

 • הצגת טקסט ומספרים    כדי להציג טקסט ומספרים בתא, כלול את התווים במרכאות כפולות ("") או לפני תו בודד עם קו נטוי (\). כלול את התווים במקטע המתאים של קודי התבנית. לדוגמה, הקלד את התבנית $0.00 "יתרה"; $-0.00 "מחסור" כדי להציג סכום חיובי כ- "$125.74 עודף" ואת סכום שלילי כ- "במרכאות כפולות". שים לב שאין תו רווח אחד לפני "עודף" ו- "מחסור" בכל מקטע הקוד.

  התווים הבאים מוצגים ללא שימוש במרכאות.

$

סימן דולר

+

סימן חיבור

(

תו סוגריים ימני

:

נקודתיים

^

דגש Circumflex

'

גרש

{

סוגר מסולסל ימני

<

סימן קטן

=

סימן שוויון

-

סימן חיסור

/

קו נטוי

)

תו סוגריים שמאלי

!

סימן קריאה

&

אמפרסנד

~

טילדה

}

סוגר מסולסל שמאלי

‎>‎

סימן גדול

תו רווח

 • הכללת מקטע להזנת טקסט    מקטע הטקסט, אם הוא נכלל, תמיד יהיה המקטע האחרון בתבנית המספר. כלול תו "at" ‏(@) במקטע שבו ברצונך להציג טקסט כלשהו שאתה מקליד בתא. אם לא תכלול תו @ במקטע הטקסט, הטקסט שתקליד לא יוצג. אם ברצונך להציג תמיד תווי טקסט ספציפיים עם הטקסט המוקלד, הקף את הטקסט הנוסף במרכאות כפולות (" "). לדוגמה, "הכנסות ברוטו עבור "@

  אם התבנית אינה כוללת מקטע טקסט, כל ערך לא מספרי שתקליד בתא שתבנית זו חלה עליו לא יושפע מהתבנית. בנוסף, התא כולו יומר לטקסט.

 • הוספת רווחים    כדי ליצור רווח ברוחב של תו בתבנית מספר, כלול תו מקף תחתון (_‏) ולאחריו את התו שבו ברצונך להשתמש. לדוגמה, כאשר אתה מזין תו סוגריים שמאלי לאחר מקף תחתון, כגון _)‏, מספרים חיוביים מסתדרים בצורה תקינה עם מספרים שליליים התחומים בסוגריים.

 • חזרה על תווים    כדי לחזור על התו הבא בתבנית כדי למלא את רוחב העמודה, כלול כוכבית (*) בתבנית המספר. לדוגמה, הקלד ‎0*-‎‏ כדי לכלול מספיק מקפים לאחר מספר כדי למלא את התא, או הקלד ‎*0‏‎‏ לפני כל תבנית כדי לכלול אפסים מובילים.

קווים מנחים לשימוש במקומות עשרוניים, רווחים, צבעים ותנאים

 • הכללת מקומות עשרוניים וספרות מובהקות    כדי לעצב שברים או מספרים המכילים נקודות עשרוניות, כלול את מצייני המיקום לספרות, הנקודות העשרוניות ומפרידי האלפים הבאים במקטע.

0 (אפס)

מציין מיקום ספרה זה מציג אפסים לא מובהקים אם המספר מכיל פחות ספרות מהאפסים בתבנית. לדוגמה, אם אתה מקליד 8.9 וברצונך להציג את המספר בתור 8.90, השתמש בתבנית ‎#.00.

#

מציין מיקום ספרה זה מציית לאותם כללים כמו 0 (אפס). עם זאת, Excel אינו מציג אפסים נוספים כאשר המספר המוקלד מכיל פחות ספרות בכל צד של הנקודה העשרונית מאשר מספר סמלי # בתבנית. לדוגמה, אם התבנית המותאמת אישית היא ‎#.##‎, ואתה מקליד 8.9 בתא, מוצג המספר 8.9.

?

מציין מיקום ספרה זה מציית לאותם כללים כמו 0 (אפס). עם זאת, Excel מוסיף רווח עבור אפסים לא מובהקים בכל צד של הנקודה העשרונית כך שנקודות עשרוניות יתיישרו בעמודה. לדוגמה, התבנית המותאמת אישית ‎0.0?‎‏ מיישרת את הנקודות העשרוניות עבור המספרים 8.9 ו- 88.99 בעמודה.

‏‏‏‏‏. (נקודה)

מציין מיקום ספרה זה מציג את הנקודה העשרונית במספר.

 • אם מספר כולל יותר ספרות מימין לנקודה העשרונית מאשר מצייני מיקום בתבנית, המספר מעוגל למספר המקומות העשרוניים בהתאם למספר מצייני המיקום. אם מספר כולל יותר ספרות משמאל לנקודה העשרונית מאשר מצייני מיקום, הספרות הנוספות מוצגות. אם התבנית מכילה סמלי מספרים בלבד (#) משמאל לנקודה העשרונית, מספרים קטנים מ- 1 מתחילים בנקודה עשרונית; לדוגמה, 47.

כדי להציג

בתור

השתמש בקוד זה

1234.59

1234.6

####.#

8.9

8.900

‎#.000‎

‎.631

0.6

‎0.#‎

12
1234.568

12.0
1234.57

‎#.0#

44.398
102.65
2.8

‎ 44.398
102.65
    2.8
(עם נקודות עשרוניות מיושרות)

???.???

5.25
5.3

‎5 1/4‎
‎5 3/10‎
(עם שברים מיושרים)

# ???/???

 • הצגת מפריד אלפים    כדי להציג פסיק בתור מפריד אלפים או כדי לאמוד מספר באמצעות כפולה של 1,000, יש לכלול את המפריד שלהלן בתבנית המספר.

, (פסיק)

מפריד האלפים הצגת במספר. Excel מפריד אלפים באמצעות פסיקים אם התבנית מכילה פסיק המוקף על-ידי סולמית (#) או אפסים. מופיע פסיק לאחר מציין מיקום ספרה שינוי קנה המידה של המספר על-ידי 1,000. לדוגמה, אם התבנית היא #. 0,, ותקליד 12,200,000 בתוך התא, מספר 12.200.0 מוצג.

כדי להציג

בתור

השתמש בקוד זה

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12.2

‎0.0,,‎

 • ציון צבעים    כדי לציין את הצבע עבור מקטע תבנית, הקלד את השם של אחד משמונת הצבעים התחומים בסוגריים מרובעים במקטע. קוד הצבע חייב להיות הפריט הראשון במקטע.

[שחור]

[ירוק]

[לבן]

[כחול]

[מגנטה]

[צהוב]

[תכלת]

[אדום]

 • ציון תנאים    כדי לציין תבניות מספר שמוחלות רק אם מספר עומד בתנאי שאתה מציין, הקף את התנאי בסוגריים מרובעים. התנאי מורכב מאופרטור השוואה ומערך. לדוגמה, התבנית הבאה מציגה מספרים הקטנים מ- 100 או שווים ל- 100 בגופן אדום ומספרים הגדולים מ- 100 בגופן כחול.

  [Red][<=100];[Blue][>100]

  כדי להחיל עיצוב מותנה על תאים (לדוגמה, הצללת צבע התלויה בערך של תא), בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על עיצוב מותנה.

קווים מנחים עבור תבנית מטבע, אחוזים וסימון מדעי

 • כלול סמלי מטבע    כדי להקליד אחד מסמלי המטבע הבאים בתבנית מספר, הקש NUM LOCK והשתמש המקשים המספרי להקלדת קוד ה-ANSI של הסמל.

כדי להזין

הקש קוד זה

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

אירו

ALT+0128

 • הערה: תבניות מותאמות אישית נשמרות עם חוברת העבודה. כדי ש- Excel ישתמש תמיד בסמל מטבע ספציפי, עליך לשנות את סמל המטבע שנבחר ב'הגדרות אזוריות' בלוח הבקרה לפני שתפעיל את Excel.

 • הצגת אחוזים    כדי להציג מספרים בתור אחוזים מתוך  100— לדוגמה, כדי להציג את ‎.08 בתור 8% או את 2.8 בתור 280% — כלול את סימן האחוז (%) בתבנית המספר.

 • הצגת סימונים מדעיים    כדי להציג מספרים בתבנית מדעית (מעריכית), השתמש בקודים המעריכיים הבאים במקטע.

‎E (E-, E+, e-, e+)‎

להצגת מספר בתבנית מדעית (מעריכית). Excel מציג מספר מימין לתו "E" או "e" המתאים למספר המקומות שהנקודה העשרונית הוזזה. לדוגמה, אם התבנית היא 0.00E+00 ואתה מקליד 12,200,000 בתא, מוצג המספר 1.22E+07. אם תשנה את תבנית המספר ל- ‎#0.0E+0, מוצג המספר 12.2E+6.

קווים מנחים עבור תבניות תאריך ושעה

 • הצגת ימים, חודשים ושנים    כדי להציג מספרים כתבניות תאריך (כגון ימים, חודשים ושנים), השתמש בקודים הבאים במקטע.

m

להצגת החודש כמספר ללא אפס מוביל.

mm

להצגת החודש כמספר עם אפס מוביל בעת הצורך.

mmm

להצגת החודש כקיצור (ינו'-דצמ').

mmmm

להצגת החודש כשם מלא (ינואר-דצמבר).

mmmmm

להצגת החודש כאות יחידה (י'-ד').

d

להצגת היום כמספר ללא אפס מוביל.

dd

להצגת היום כמספר עם אפס מוביל בעת הצורך.

ddd

להצגת היום כקיצור (א'-ש').

dddd

להצגת היום כשם מלא (ראשון-שבת).

yy

להצגת השנה כמספר בן שתי ספרות.

yyyy

להצגת השנה כמספר בן ארבע ספרות.

כדי להציג

בתור

השתמש בקוד זה

חודשים

1–12

m

חודשים

01–12

mm

חודשים

ינו'-דצמ'

mmm

חודשים

ינואר-דצמבר

mmmm

חודשים

י'-ד'

mmmmm

ימים

1–31

d

ימים

01–31

dd

ימים

א'-ש'

ddd

ימים

ראשון-שבת

dddd

שנים

‎00-99‎

yy

שנים

‎1900-9999‎

yyyy

 • הצגת שעות, דקות ושניות    כדי להציג תבניות שעה (כגון שעות, דקות ושניות), השתמש בקודים הבאים במקטע.

H

להצגת השעה כמספר ללא אפס מוביל.

[h]

להצגת זמן שחלף בשעות. אם אתה עובד עם תבנית המחזירה שעה שמספר השעות בה עולה על 24, השתמש בתבנית מספר הדומה ל- ‎[h]‎:mm:ss‎.

hh

להצגת השעה כמספר עם אפס מוביל בעת הצורך. אם התבנית מכילה AM או PM, השעה מבוססת על שעון של 12 שעות. בכל שאר המקרים, השעה מבוססת על שעון של 24 שעות.

m

להצגת הדקה כמספר ללא אפס מוביל.

הערה: הקוד m או mm חייב להופיע מיד לאחר הקוד h או hh או מיד לפני הקוד ss; אחרת, Excel יציג את החודש במקום את הדקות.

[m]

להצגת זמן שחלף בדקות. אם אתה עובד עם תבנית המחזירה שעה שמספר הדקות בה עולה על 60, השתמש בתבנית מספר הדומה ל- ‎[‎mm‎]‎:ss‎.

mm

להצגת הדקה כמספר עם אפס מוביל בעת הצורך.

הערה: הקוד m או mm חייב להופיע מיד לאחר הקוד h או hh או מיד לפני הקוד ss; אחרת, Excel יציג את החודש במקום את הדקות.

s

להצגת השניה כמספר ללא אפס מוביל.

[s]

להצגת זמן שחלף בשניות. אם אתה עובד עם תבנית המחזירה שעה שמספר השניות בה עולה על 60, השתמש בתבנית מספר הדומה ל- ‎[ss]‎.

ss

להצגת השניה כמספר עם אפס מוביל בעת הצורך. אם ברצונך להציג שברי שניה, השתמש בתבנית מספר הדומה ל- ‎h:mm:ss.00‎.

AM/PM, ‏am/pm, ‏A/P, ‏a/p

להצגת השעה באמצעות שעון של 12 שעות. Excel מציג את הכיתוב AM‏, am‏, A או a עבור שעות החל מחצות ועד 12 בצהריים ואת הכיתוב PM‏, pm‏, P או p עבור שעות החל מ- 12 בצהריים ועד חצות.

כדי להציג

בתור

השתמש בקוד זה

שעות

0–23

H

שעות

00–23

hh

דקות

0–59

m

דקות

00–59

mm

שניות

0–59

s

שניות

00–59

ss

שעה

‎4 AM

h AM/PM

שעה

‎4:36 PM

h:mm AM/PM

שעה

‎4:36:03 P

h:mm:ss A/P

שעה

‎4:36:03.75

h:mm:ss.00

זמן שחלף (שעות ודקות)

‎1:02

‎[h]:mm

זמן שחלף (דקות ושניות)

‎62:16

‎[mm]:ss

זמן שחלף (שניות ומאיות השניה)

3735.80

‎[ss].00

לראש הדף

יצירת תבנית מספר מותאמת אישית

 1. פתח את חוברת העבודה שבה ברצונך ליצור ולאחסן תבנית מספר מותאמת אישית.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח ליד מספר.

  לחצן מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'מספר'

 3. בתיבה קטגוריה, לחץ על מותאם אישית.

 4. ברשימה סוג, בחר את תבנית המספר שאותה ברצונך להתאים אישית.

  תבנית המספר שבה תבחר תופיע בתיבה סוג מעל לרשימה סוג.

  הערה: כאשר אתה בוחר תבנית מספר מוכללת ברשימה סוג, Excel יוצר עותק של תבנית מספר זו שניתן להתאים אישית. לא ניתן לשנות או למחוק את תבנית המספר המקורית ברשימה סוג.

 5. בתיבה סוג, בצע את השינויים הדרושים בתבנית המספר שנבחרה.

  עצה: לקבלת מידע נוסף אודות השינויים שניתן לבצע, ראה עיון בקווים מנחים להתאמה אישית של תבנית מספר המפורטים במאמר זה.

הערה: כל תבנית מספר מותאמת אישית מאוחסנת בחוברת העבודה שבה היא נוצרה ולא תהיה זמינה בחוברות עבודה אחרות. כדי להשתמש בתבנית מותאמת אישית בחוברת עבודה חדשה, באפשרותך לשמור את חוברת העבודה הנוכחית כתבנית Excel שבה תוכל להשתמש כבסיס לחוברת העבודה החדשה.

לראש הדף

מחיקת תבנית מספר מותאמת אישית

 1. פתח את חוברת העבודה המכילה את תבנית המספר המותאמת אישית שברצונך למחוק.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח ליד מספר.

  לחצן מפעיל תיבת הדו-שיח בקבוצה 'מספר'

 3. בתיבה קטגוריה, לחץ על מותאם אישית.

 4. ברשימה סוג, בחר את תבנית המספר המותאמת אישית שברצונך למחוק.

  הערה: לא ניתן למחוק תבניות מספר מוכללות ברשימה סוג.

 5. לחץ על מחק.

  הערה: כל התאים בחוברת העבודה שעוצבו באמצעות התבנית המותאמת אישית שנמחקה יוצגו בתבנית ברירת המחדל כללי.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×