יצירה או התאמה אישית של סוג תוכן של אתר

מאמר זה מסביר כיצד ליצור סוגי תוכן אתר חדשים או לשנות סוגי תוכן אתר קיימים

במאמר זה

אודות סוגי תוכן של אתר וירושה

יצירת סוג תוכן של אתר

שיוך תבנית מסמך לסוג תוכן של אתר

ביצוע שינויים בעמודות עבור סוג תוכן

הוספת זרימת עבודה לסוג תוכן של אתר

הפיכת סוג תוכן לקריאה בלבד

מחיקת סוג תוכן של אתר

עם ההרשאות הנכונות באפשרותך ליצור סוגי תוכן חדשים של אתר. לאחר מכן תוכל להוסיף סוגי תוכן אלה לרשימות ולספריות ברמת האתר שבו יצרת אותם, בנוסף לאתרים ברמה נמוכה יותר. לדוגמה, סוג תוכן של אתר שנוצר באתר הראשי זמין לרשימות ולספריות בכל האתרים באוסף האתרים. סוגי תוכן שנוצרים באתר ברמה נמוכה יותר אינם זמינים לאתרים ברמה גבוהה יותר.

חשוב:  כדי ליצור ולשנות סוגי תוכן של אתר, דרושה לך רמת ההרשאה שליטה מלאה, כגון הקבוצה 'בעלים' של שם אתר המוגדרת כברירת המחדל, וזכויות הגישה הבאות של משתמש:

 • אתר אב    ניהול רשימות, הוספה והתאמה אישית של דפים

 • אתר צאצא    ניהול רשימות, הוספה והתאמה אישית של דפים

 • רשימה או ספריית מסמכים    ניהול רשימות

לראש הדף

אודות סוגי תוכן של אתר וירושה

במהלך עבודה על פרוייקט יחיד, עסק עשוי לייצר כמה סוגים שונים של תוכן, לדוגמה, הצעות, חוזים משפטיים, הצהרות עבודה ומפרטי עיצוב מוצר. עסק עשוי לרצות לאסוף ולשמור סוגים שונים של מטה-נתונים אודות כל סוג של תוכן. המטה-נתונים עשויים לכלול מספר חשבון, מספר פרוייקט או מנהל פרוייקט, לדוגמה. אף שייתכן כי מסמכים אלה יאוחסנו יחד משום שהם קשורים לפרוייקט יחיד, ניתן ליצור אותם, להשתמש בהם, לשתף ולשמור אותם בדרכים שונות. ארגונים יכולים להגדיר ערכות שונות של מסמכים כסוגי תוכן.

סוגי תוכן מאפשרים לארגונים לארגן תוכן, לנהל אותו ולטפל בו באופן עקבי על-פני אוסף אתרים. על-ידי הגדרת סוגי תוכן עבור סוגים מסוימים של מסמכים או מוצרי מידע, ארגון יכול להבטיח שהתוכן ינוהל באופן עקבי. ניתן להתייחס אל סוגי תוכן כאל תבניות שאתה מחיל על רשימה או ספריה, ובאפשרותך להחיל תבניות מרובות על רשימה או ספריה כך שהן יכילו סוגי פריטים או מסמכים מרובים.

סוגי תוכן מאורגנים בהירארכיה    סוגי תוכן מאורגנים בהירארכיה המאפשרת לסוג תוכן אחד לרשת את מאפייניו מסוג אחר. מבנה זה מאפשר לך לטפל בקטגוריות שלמות של מסמכים באופן עקבי בכל רחבי הארגון.

סוגי תוכן חדשים של אתר מבוססים על סוג תוכן אב    בעת הגדרת סוג תוכן אתר מותאם אישית חדש בגלריית סוג תוכן האתר עבור אתר, עליך להתחיל בבחירת סוג תוכן קיים של אתר אב בגלריית סוג תוכן האתר כנקודת ההתחלה. סוג תוכן האתר החדש שאתה יוצר יורש את כל התכונות של סוג תוכן אתר האב שלו, כגון תבנית המסמך שלו, הגדרה לקריאה בלבד, זרימות עבודה ועמודות. לאחר יצירת סוג תוכן אתר חדש זה, באפשרותך לבצע בו שינויים, כגון הוספה או הסרה של עמודות.

סוגי תוכן של אתר צאצא יורשים מהאב    סוגי תוכן שאתה יוצר מבוססים על סוג תוכן אב, וכך מקבלים בירושה את התכונות של אותו סוג תוכן אב. דוגמה לסוג תוכן צאצא היא סוג תוכן של רשימה, המבוססת על סוג תוכן אב, שאתה מחיל על רשימה או ספריה. שינויים המבוצעים ישירות בסוג תוכן רשימה של צאצא אינם משפיעים על סוג תוכן האב שעליו הוא מבוסס. התכונות הניתנות להעברה בירושה מסוג תוכן אב הן:

 • תבנית מסמך

 • הגדרת לקריאה בלבד

 • זרימות עבודה

 • עמודות

 • תכונות ניתנות להרחבה שנוספו על-ידי יישומים אחרים

בעת עדכון סוג תוכן אב, באפשרותך לבחור אם ברצונך שכל סוגי תוכן הצאצא יירשו שינויים אלה. בעת בחירה לעדכן את כל סוגי התוכן היורשים מסוגי תוכן האב, כל ההגדרות בדף זה מעודכנות גם הן עבור סוגי התוכן המהווים צאצאים של סוג התוכן שאתה משנה. עדכון זה מחליף את כל ההתאמות האישיות הקודמת בסוגי תוכן של רשימה ואתר שמקבלים בירושה מאב זה.

ירושת סוג תוכן

לדוגמה, אם תשנה את תבנית המסמך בלבד בדף 'הגדרות מתקדמות' ותבחר לעדכן סוגי תוכן של רשימה וסוגי תוכן המהווים צאצא של אתר, תבנית המסמך וההגדרה לקריאה בלבד יעודכנו בכל סוגי התוכן המהווים צאצא, כיוון ששתי הגדרות אלה נמצאות באותו דף. בדומה, כל השינויים שבוצעו בדף 'הגדרות זרימת עבודה' יעודכנו יחד בסוגי תוכן המהווים צאצא. לכל עמודה יש דף 'שינוי של עמודת סוג תוכן אתר' משלה, כך שיש לעדכן את ההגדרות עבור כל עמודה בנפרד.

שים לב שכל התכונות של סוג תוכן המופיעות בסוג תוכן האב — מלבד שם, תיאור וקבוצה — ניתנות לעדכון בסוגי צאצא. עמודות או הגדרות שאינן מופיעות בסוג האב אינן ניתנות לעדכון.

כדי להבטיח ששינויים המבוצעים בסוג תוכן האב לא יחליפו הגדרות בסוגי תוכן צאצא, באפשרותך לסמן את סוג התוכן הצאצא לקריאה בלבד. על אף שפעולה זו רצויה במצבים מסוימים, היא גם תצמצם את היכולת שלך לנהל את הירארכיית סוגי התוכן שלך באופן מרוכז.

אם תגדיר סוג תוכן לקריאה בלבד, הגדרות האב יוכלו עדיין להחליף את הגדרות הצאצא אם תגדיר באופן מפורש כי האב אינו לקריאה בלבד ולאחר מכן תעדכן שינויים בסוגי תוכן צאצא.

סוגי תוכן של אתר מאוחסנים בקבוצות    בעת יצירת סוג תוכן חדש של אתר, עליך לבחור אם לאחסן אותו בקבוצה קיימת או לאחסן אותו בקבוצה חדשה שתיצור. אם אינך רוצה שאחרים יעשו שימוש בסוג תוכן האתר החדש שלך, באפשרותך ליצור קבוצה בשם '_מוסתרת' ולאחסן בה את סוג תוכן האתר שלך.

לראש הדף

יצירת סוג תוכן של אתר

כדי ליצור סוגי תוכן של אתר עבור אתר, אתה זקוק להרשאות שליטה מלאה עבור אתר זה. כדי ליצור סוגי תוכן של אתר עבור האתר ברמה העליונה באוסף אתרים, עליך להיות מנהל אוסף אתרים:

 1. עבור אל האתר בו ברצונך ליצור סוג תוכן חדש של אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר פעולות אתר , לחץ על הגדרות האתר.

 3. במקטע גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

  הדף 'גלריה של סוגי תוכן אתר' מופיע.

 4. בדף הגלריה סוג תוכן של אתר, לחץ על צור.

  הדף 'סוג תוכן חדש של אתר' מופיע.

  החלון 'סוג תוכן אתר חדש'

 5. במקטע שם ותיאור, הקלד שם ותיאור עבור הסוג החדש של תוכן אתר.

 6. ברשימה בחר סוג תוכן אב מתוך, בחר את הקבוצה שממנה ברצונך לבחור את סוג התוכן המהווה האב עבור סוג התוכן החדש. רשימה זו מכילה את כל הקבוצות של 'סוג תוכן אתר' שבהן נעשה שימוש באתר הנוכחי.

 7. ברשימה סוג תוכן אב, בחר את סוג תוכן האב שעליו ברצונך לבסס את את סוג התוכן שלך. הרשימה של סוגי תוכן האב משתנה בהתאם לקבוצה 'סוג תוכן אתר' שבחרת מהרשימה בחר סוג תוכן אב מתוך.

 8. במקטע קבוצה, בחר אם לאחסן סוג תוכן חדש זה של אתר בקבוצה קיימת או בקבוצה חדשה.

 9. לחץ על אישור.

  הדף 'סוג תוכן של אתר: שם סוג התוכן החדש שלך' מופיע. תוכל לבחור אפשרויות בדף זה כדי להוסיף הגדרות לסוג התוכן החדש שלך.

לראש הדף

שיוך תבנית מסמך לסוג תוכן של אתר

הערה: ניתן לשייך תבניות מסמך לסוגי תוכן של מסמכים בלבד, ולא לתיקיות, לרשימות או ללוחות דיונים.

 1. עבור אל האתר בו מוגדר סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

 2. בתפריט פעולות אתר פעולות אתר , לחץ על הגדרות האתר.

 3. במקטע גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. בדף 'גלריה של סוגי תוכן אתר', לחץ על הקישור עבור סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  דף התצורה עבור סוג תוכן האתר שבחרת מופיע.

 5. במקטע הגדרות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

  הדף 'הגדרות מתקדמות של סוג תוכן של אתר' מופיע.

  הגדרות מתקדמות עבור סוגי תוכן אתר

 6. כדי לספק את כתובת ה- URL עבור תבנית מסמך קיימת, במקטע תבנית מסמך, הקלד את כתובת ה- URL עבור המיקום של תבנית המסמך שבה תרצה להשתמש. הטבלה הבאה מספקת דוגמאות לסוגים של כתובות ה- URL שבהן ניתן להשתמש. הדוגמאות מבוססות על תיקיית המשאבים של סוג תוכן האתר, שהיא http://Server NameSite/_cts/Content Type Name/‎ ותבנית המסמך, שהיא docname.doc.

שם URL

דוגמה

נתיב יחסי לשרת

Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

נתיב מוחלט לשרת

http://contoso/Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

 1. אם ברצונך להעלות את תבנית המסמך בה ברצונך להשתמש, במקטע תבניות מסמך מוצעות, לחץ על העלה תבנית מסמך חדשה ולאחר מכן לחץ על עיון. בתיבת הדו-שיח בחירת קובץ, דפדף למיקום הקובץ בו ברצונך להשתמש, בחר בו ולאחר מכן לחץ על פתח.

  בעת טעינה של תבנית מסמך חדשה, התבנית מאוחסנת באופן אוטומטי בתיקיית המשאבים של תבנית המסמכים המוגדרת כברירת מחדל, הממוקמת ב- http://Server Name/Site/_cts/Content Type Name/‎

 2. במקטע עדכון של אתרים ורשימות, ציין אם כל סוגי התוכן שיורשים מסוג תוכן זה יעודכנו בשינויים שלך.

  אם תבחר כן, סוגי תוכן (סוגי תוכן צאצא) אחרים היורשים מסוג תוכן זה (סוג תוכן אב) ישתמשו בתבנית מסמך שבחרת.

 3. לחץ על אישור.

לראש הדף

ביצוע שינויים בעמודות עבור סוג תוכן

באפשרותך לציין את המאפיינים או את המטה-נתונים שברצונך לאסוף עבור פריט של סוג תוכן מסוים על-ידי הוספת עמודות לסוג תוכן האתר. לדוגמה, הארגון שלך עשוי לרצות לבצע מעקב אחר קבוצה מסוימת של מטה-נתונים עבור כל הזמנות הרכש שלו, כגון מספר חשבון, מספר פרוייקט ומנהל פרוייקט. אם תוסיף עמודות עבור מספר חשבון, מספר פרוייקט ומנהל פרוייקט לסוג התוכן של הזמנת רכש, המשתמשים יתבקשו לספק מטה-נתונים אלה עבור פריטים מסוג תוכן זה.

יש כמה דרכים שבהן באפשרותך לשנות עמודות עבור סוג תוכן. באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

הוספת עמודה קיימת לסוג תוכן של אתר

בצע הליך זה כדי להוסיף עמודה שכבר מוגדרת באתר שלך או באתר האב שלו לסוג תוכן אתר. הוספת עמודה לסוג תוכן מבטיחה שהשדה או העמודה יופיעו ברשימה או בספריה שאליה אתה משייך את סוג התוכן.

 1. עבור אל האתר בו מוגדר סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

 2. בתפריט פעולות אתר פעולות אתר , לחץ על הגדרות האתר.

 3. במקטע גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. בדף 'גלריה של סוגי תוכן אתר', לחץ על הקישור עבור סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  דף התצורה עבור סוג תוכן האתר שבחרת מופיע.

  אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים או זמינים לבחירה, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, ושיהיה צורך לעדכן את סוג תוכן האתר באתר זה.

 5. במקטע עמודות, לחץ על הוסף מעמודות אתר קיימות.

  הדף 'הוספת עמודות לסוג תוכן אתר' מופיע.

 6. במקטע בחירת עמודות, בחר את הקבוצה שלפיה ברצונך מתוך הרשימה בחר עמודות מתוך.

  הטבלה הבאה מתארת את הקבוצות הזמינות כברירת מחדל ואת סוגי העמודות שהן מכילות.

בחר באפשרות זו

כדי להציג פריט זה

כל הקבוצות

כל העמודות הזמינות עבור קבוצה כלשהי.

עמודות בסיס

עמודות שימושיות בסוגים רבים של רשימות או ספריות.

עמודות 'אנשי קשר מרכזיים' ו'לוח שנה'

עמודות שהן שימושיות ברשימות אנשי קשר ורשימות לוח שנה. עמודות אלה משמשות בדרך כלל כדי לסנכרן מטה-נתונים מתוך תוכניות לקוח לניהול אנשי קשר ולוח שנה שתואמות לטכנולוגות SharePoint, כגון Microsoft Office Outlook 2007.

עמודות מסמכים מרכזיים

עמודות מסמך סטנדרטיות מתוך ערכת המטה-נתונים של Dublin Core.

עמודות נושאים ומשימות מרכזיים

עמודות שהן שימושיות ברשימות משימות ורשימות בעיות. עמודות אלה משמשות בדרך כלל כדי לסנכרן מטה-נתונים מתוך תוכניות לקוח לניהול משימות ובעיות שתואמות לטכנולוגות SharePoint, כגון Microsoft Office Outlook 2007.

עמודות של קבוצת עבודה

עמודות שימושיות ברשימות עבודה קבוצתית שבהן נעשה שימוש בסביבת העבודה של לוח הקבוצה.

עמודות מורחבות

ערכה של עמודות למטרות מיוחדות.

 1. בחר את העמודה שברצונך להוסיף מהרשימה עמודות זמינות, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  כדי להוסיף במהירות סוגי עמודה מרובים, תוכל להקיש CTRL וללחוץ על על עמודה זמינה שברצונך להוסיף.

 2. במקטע עדכון רשימות וסוגי תוכן של אתר, ציין אם סוגי תוכן האתר המהווים צאצא אשר יורשים מסוג תוכן אתר זה יעודכנו בשינויים.

 3. לאחר שתסיים להוסיף את העמודות הרצויות, לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספת עמודה חדשה לסוג תוכן אתר

בצע הליך זה כדי להגדיר עמודה חדשה ולהוסיף אותה לסוג תוכן אתר. שים לב שהעמודה החדשה שאתה יוצר הופכת לזמינה לאתר שבו היא נוצרת ולאתרי הצאצא שלו. לאחר יצירת עמודה חדשה, באפשרותך להוסיף אותה לסוגי תוכן אחרים וגם לרשימות ולספריות. אם אינך מעוניין שאנשים אחרים ישתמשו בעמודה החדשה, באפשרותך להסתיר אותה על-ידי הוספתה לקבוצה חדשה בשם "‎_Hidden".

 1. עבור לאתר בו מוגדר סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

 2. בתפריט פעולות אתר פעולות אתר , לחץ על הגדרות האתר.

 3. במקטע גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. בדף 'גלריה של סוגי תוכן אתר', לחץ על הקישור עבור סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  דף התצורה עבור סוג תוכן האתר שבחרת מופיע.

 5. במקטע עמודות, לחץ על הוסף מעמודת אתר חדשה.

  הדף 'עמודות אתר' מופיע.

 6. במקטע שם וסוג, הקלד שם עבור סוג העמודה החדש ולאחר מכן בחר את סוג המידע שניתן לאחסן בעמודה זו.

  שמות העמודות אינם תלויי רישיות. לדוגמה, אם עמודה המכונה "Description" כבר מוגדרת באוסף האתרים שלך, אינך יכול ליצור עמודה חדשה בשם "description".

 7. במקטע קבוצה, בחר קבוצה קיימת או הקלד שם של קבוצה חדשה שבה תאוחסן עמודה חדשה זו.

 8. במקטע הגדרות נוספות של עמודות, ניתן לציין הגדרות נוספות עבור העמודה. לדוגמה, באפשרותך להקליד תיאור של העמודה, לציין אם המידע נדרש עבור עמודה זו, לציין את המספר המרבי של תווים שניתן לאחסן בעמודה זו ואת ערך ברירת המחדל עבור העמודה.

 9. במקטע עדכון סוגים של רשימות ותוכן אתר, ציין אם סוגי תוכן האתר המהווים צאצא שיורשים מסוג תוכן אתר זה יעודכנו בשינויים שלך.

 10. במקטע אימות עמודה, הזן את הנוסחה שבה ברצונך להשתמש כדי לאמת את הנתונים בעמודה זו בעת הוספת פריטים חדשים לרשימה. לדוגמה, באפשרותך להגדיר מספר מרבי שמשתמש יכול להזין בעמודה או להשתמש בנוסחה כדי להבטיח שאזור החיוג של מספר טלפון ייכלל בעמודה.

 11. לאחר שתסיים להוסיף את העמודות הרצויות, לחץ על אישור.

לראש הדף

הסרת עמודה

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים או זמינים לבחירה, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, ושיהיה צורך לעדכן את סוג תוכן האתר באתר זה.

תחת עמודות, לחץ על שם העמודה שברצונך להסיר מסוג התוכן.

 1. לחץ על הסר ולאחר מכן לחץ על אישור כאשר תישאל אם ברצונך להסיר את העמודה מסוג התוכן.

שינוי סדר העמודות עבור סוג תוכן של אתר

באפשרותך לשנות את הסדר שבו מופיעות עמודות עבור סוג תוכן אתר כך שהן יקובצו באופן הגיוני, לדוגמה.

 1. עבור אל האתר בו מוגדר סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

 2. בתפריט פעולות אתר פעולות אתר , לחץ על הגדרות האתר.

 3. במקטע גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. בדף 'גלריה של סוגי תוכן אתר', לחץ על הקישור עבור סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  דף התצורה עבור סוג תוכן האתר שבחרת מופיע.

 5. במקטע עמודות, לחץ על סדר עמודות.

 6. במקטע סדר עמודות, השתמש ברשימות הנפתחות שבעמודה מיקום מלמעלה כדי לשנות את סדר העמודות בדרך הרצויה לך.

  שינוי סדר העמודות

 7. במקטע עדכון של אתרים ורשימות, ציין אם סוגי תוכן האתר המהווים צאצא שיורשים מסוג תוכן אתר זה יעודכנו בשינויים שלך.

הפיכת עמודה לנדרשת, לאופציונלית או למוסתרת

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר פעולות אתר , לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

בחר התראה והזן טקסט כאן. באפשרותך גם להגדיר את המאפיין AlertPosition שלה.

 1. תחת עמודות, לחץ על שם העמודה שברצונך להפוך לעמודה נדרשת.

 2. במקטע הגדרות עמודה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לדרוש ממשתמשים לציין מידע עבור עמודה, לחץ על נדרש.

  • כדי לקבוע את ציון המידע עבור עמודה כאופציונלי עבור המשתמשים, לחץ על אופציונלי.

  • כדי להסתיר עמודה כך שלא תופיע בטפסי 'חדש', 'עריכה' או 'תצוגה' עבור סוג התוכן, לחץ על מוסתר.

  • במקטע עדכון של אתרים ורשימות, תחת האם לעדכן את כל סוגי התוכן היורשים מסוג זה? לחץ על כן אם ברצונך לעדכן את כל סוגי התוכן המתקבלים בירושה מסוג תוכן אתר זה.

 3. לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספת זרימת עבודה לסוג תוכן של אתר

הערה: עליך לפרוס זרימת עבודה באוסף האתרים שלך לפני שתוכל להוסיף אותה לסוג תוכן אתר. פנה למנהל השרת שלך אם זרימת העבודה שברצונך להוסיף אינה זמינה.

 1. עבור אל האתר בו מוגדר סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

 2. בתפריט פעולות אתר פעולות אתר , לחץ על הגדרות האתר.

 3. במקטע גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. בדף 'גלריה של סוגי תוכן אתר', לחץ על הקישור עבור סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  דף התצורה עבור סוג תוכן האתר שבחרת מופיע.

 5. במקטע הגדרות, לחץ על הגדרות זרימת עבודה.

  הדף 'שינוי הגדרות זרימת עבודה' מופיע.

 6. לחץ על הוסף זרימת עבודה.

 7. בדף 'הוספת זרימת עבודה', בחר את תבנית זרימת העבודה שברצונך להוסיף ואת ההגדרות הרצויות עבור זרימת העבודה.

  חלון הוספת זרימת עבודה

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם בזרימת העבודה שאתה מוסיף קיים דף 'התאמה אישית של זרימת עבודה', לחץ על הבא כדי להמשיך לדף 'התאמה אישית של זרימת עבודה', בחר את ההגדרות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • אם בזרימת העבודה שאתה מוסיף לא קיים דף 'התאמה אישית של זרימת עבודה', לחץ על אישור.

   לקבלת מידע נוסף אודות הוספת זרימות עבודה לרשימות, ספריות וסוגי תוכן, עיין בקישורים תחת למידע נוסף.

לראש הדף

הפיכת סוג תוכן לקריאה בלבד

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר פעולות אתר , לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים או זמינים לבחירה, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, ושיהיה צורך לעדכן את סוג תוכן האתר באתר זה.

 5. תחת הגדרות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

 6. במקטע לקריאה בלבד, תחת האם תוכן זה צריך להיות לקריאה בלבד?, לחץ על כן.

 7. במקטע עדכון של אתרים ורשימות, תחת האם לעדכן את כל סוגי התוכן היורשים מסוג זה? לחץ על כן אם ברצונך לעדכן את כל סוגי התוכן המתקבלים בירושה מסוג תוכן אתר זה.

 8. לחץ על אישור.

לראש הדף

מחיקת סוג תוכן של אתר

בעת מחיקת סוג אתר מתוך הרשימה או הספריה, משתמשים כבר לא יוכלו להוסיף מופעים חדשים של סוג תוכן אתר זה לרשימות או לספריות. מחיקת סוג תוכן אתר אינה מסירה מופעים של סוג תוכן אתר זה ששויכו קודם לכן לרשימות או לספריות וקיימים כעת כסוגי תוכן רשימה, וכן אינה מוחקת פריטים שנוצרו מסוג התוכן.

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך למחוק סוג תוכן של אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר פעולות אתר , לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך למחוק.

  אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים או זמינים לבחירה, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, ושיהיה צורך לעדכן את סוג תוכן האתר באתר זה.

 5. תחת הגדרות, לחץ על מחק סוג תוכן אתר זה.

 6. כאשר תישאל אם ברצונך למחוק את סוג תוכן האתר, לחץ על אישור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×