יצירה או התאמה אישית של סוג תוכן של אתר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מסביר כיצד ליצור ולהתאים אישית סוגי תוכן של אתר.

כדי ליצור סוגי תוכן של אתר עבור אתר, דרושה לך שליטה מלאה באתר זה. כדי ליצור סוגי תוכן של אתר עבור האתר ברמה העליונה באוסף אתרים, עליך להיות מנהל אוסף אתרים.

בנושא זה

אודות סוגי תוכן של אתר ובירושה

יצירת סוג תוכן אתר

הוספת תבנית מסמך לסוג תוכן

ביצוע שינויים העמודות עבור סוג תוכן

הוספת זרימת עבודה לסוג תוכן

הפיכת סוג תוכן לקריאה בלבד

ציון מדיניות ניהול מידע עבור סוג תוכן

שינוי הגדרות לוח פרטי המסמך עבור סוג תוכן

ניהול המרות מסמכים עבור סוג תוכן אתר

מחק סוג תוכן אתר

משימות קשורות

אודות סוגי תוכן של אתר וירושה

סוגי תוכן מאורגנים בהירארכיה אשר מאפשרת לסוג תוכן אחד לקבל בירושה את התכונות שלו מסוג תוכן אחר. דבר זה מאפשר לקטגוריות של מסמכים לשתף תכונות לאורך ארגון בזמן שהוא מאפשר לצוותים להתאים בהתאמה אישית תכונות אלה עבור רשימות או אתרים מסוימים.

סוגי תוכן מוגדרים ראשית באופן מרכזי בגלריית סוג תוכן האתר עבור אתר. סוגי תוכן המוגדרים ברמת האתר קרויים סוגי תוכן אתר. סוגי תוכן אתר זמינים לשימוש בכל אתר משנה של האתר אשר עבורו הם הוגדרו. לדוגמה, אם סוג תוכן אתר מוגדר בגלריית סוג תוכן האתר עבור האתר ברמה העליונה באוסף אתרים, הוא זמין לשימוש ברשימות ובספריות בכל האתרים באוסף אתרים זה. סוגי תוכן אתר יכולים להתווסף באופן נפרד לרשימות או לספריות ולעבור התאמה אישית לשימוש ברשימות או בספריות אלה. כאשר מופע של סוג תוכן אתר מתווסף לרשימה או לספריה, הוא נקרא סוג תוכן אתר. סוגי תוכן אתר הם צאצאים של סוגי תוכן האתר אשר מהם נוצרו.

בעת הגדרת סוג תוכן חדש מותאם אישית של אתר בגלריית סוגי התוכן של האתר עבור אתר מסוים, התחל בבחירה של סוג תוכן של אתר אב קיים בגלריית סוגי התוכן של האתר כנקודת ההתחלה. סוג התוכן של האתר החדש שאתה יוצר מקבל בירושה את כל התכונות של סוג התוכן של אתר האב שלו, כגון תבנית המסמך שלו, הגדרת 'לקריאה בלבד', זרימות עבודה ועמודות. לאחר יצירת סוג תוכן חדש זה של אתר, באפשרותך לבצע שינויים בתכונות אלה. בכל פעם שאתה מבצע שינויים בסוגי תוכן של אתר, באפשרותך לציין אם ברצונך להחיל שינויים אלה על סוגי תוכן של אתר נוספים המהווים צאצאים או על סוגי תוכן של רשימה היורשים את תכונותיהם מסוגי תוכן של אתר אלה. ניתן לעדכן רק את התכונות המשותפות לסוגי תוכן אב ולסוגי תוכן של אתר או של רשימה המהווים צאצא. אם סוג תוכן של אתר המהווה צאצא הותאם אישית עם תכונות נוספות שאינן קיימות בסוג תוכן של אתר המהווה אב (לדוגמה, עמודות נוספות), התאמות אישיות אלה אינן מוחלפות כאשר סוג התוכן של האתר המהווה צאצא מתעדכן. שינויים המתבצעים בסוג תוכן של אתר אינם משפיעים על סוג התוכן של אתר המהווה אב שממנו נוצר סוג התוכן של אתר.

לראש הדף

יצירת סוג תוכן של אתר

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך ליצור סוג תוכן חדש של אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על צור.

 5. בדף סוג תוכן אתר חדש, במקטע שם ותיאור, הקלד שם ותיאור עבור סוג התוכן החדש של אתר.

 6. ברשימה בחר סוג תוכן אב מתוך, בחר את הקבוצה שממנה ברצונך לבחור את סוג התוכן החדש.

  קבוצת סוגי התוכן המיוחד כוללת סוגי תוכן המשנים את אופן הפעולה של הרשימה או הספריה שלך בעת הוספתם.

 7. בתיבה סוג תוכן אב, בחר את סוג תוכן האב שעליו ברצונך לבסס את סוג התוכן שלך.

  רשימת סוגי תוכן האב משתנה בהתאם לאפשרות שבחרת בשלב הקודם.

 8. במקטע קבוצה, בחר אם לאחסן סוג תוכן חדש זה של אתר בקבוצה קיימת או בקבוצה חדשה.

 9. לחץ על אישור.

 10. המידע של תוכן האתר עבור סוג התוכן החדש שלך מופיע. תוכל לבחור אפשרויות בדף זה כדי להמשיך ולהגדיר את סוג התוכן החדש שלך. לקבלת מידע אודות אופן ההתאמה האישית של סוג תוכן האתר שלך, עיין בסעיפים השונים בנושא זה.

לראש הדף

הוספת תבנית מסמך לסוג תוכן

באפשרותך לשייך תבנית מסמך לסוג תוכן של מסמך בלבד (כל סוג תוכן הנגזר מסוג תוכן האב של המסמך). על-ידי שיוך תבנית מסמך לסוג תוכן, באפשרותך לסייע להבטיח שכאשר מחברים יוצרים מסמכים חדשים מסוג תוכן זה, כל המסמכים מתבססים על תבנית זהה.

לדוגמה, ייתכן שהארגון שלך ישתמש בתבנית מסמך מסוימת עבור חוזים משפטיים. אם תשייך לתבנית מסמך זו את סוג התוכן שבו הארגון שלך משתמש עבור חוזים משפטיים, כל החוזים המשפטיים שייווצרו באמצעות סוג תוכן זה יתבססו על תבנית מסמך זו של חוזים משפטיים.

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת הגדרות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

 6. אם תבנית המסמך שבה ברצונך להשתמש מאוחסנת במיקום כלשהו באתר שלך, לחץ על הזן את כתובת ה- URL של תבנית מסמך קיימת ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- URL של התבנית שבה ברצונך להשתמש.

  באפשרותך להשתמש בכתובת URL יחסית למיקום תיקיה אתר או משאב. ניתן לאחסן תבניות המסמך במיקום אחד ברירת המחדל אתר משאב http://Server שם סוג שם/טפסים/תוכן של ספריית שם/האתר/מסמך / או מיקום ספריית הוגדר במיוחד לאחסון תבניות מסמכים.

  בטבלה הבאה מסופקות דוגמאות לסוגים של כתובות URL שבהן באפשרותך להשתמש. בדוגמאות אלה קיימת הנחה כי ישנה תיקיית משאבים של תבניות מסמכים המוגדרת כברירת מחדל (התיקיה המכילה את הקבצים עבור סוגי תוכן אתר) הממוקמת ב- http://Server Name/Site/Document Library Name/Forms/Content Type Name/‎, וכן כי תבנית המסמך נקראת Docname.doc.

סוג כתובת URL

דוגמה

יחסית לאתר

Server Name/Site/Library Name/Forms/Docname.doc

יחסית לתיקיית משאבים

Docname.doc

 1. אם ברצונך להעלות את תבנית המסמך שבה ברצונך להשתמש, במקטע תבנית מסמך, לחץ על העלה תבנית מסמך חדשה ולאחר מכן לחץ על עיון. בתיבת הדו-שיח בחירת קובץ, דפדף למיקום הקובץ שבו ברצונך להשתמש, בחר בו ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. במקטע עדכון של אתרים ורשימות, תחת האם לעדכן את כל סוגי התוכן היורשים מסוג זה? לחץ על כן אם ברצונך לעדכן בתבנית המסמך את כל סוגי התוכן המתקבלים בירושה מסוג תוכן זה.

 3. לחץ על אישור.

לראש הדף

ביצוע שינויים בעמודות עבור סוג תוכן

באפשרותך לציין את המאפיינים או את המטה-נתונים שברצונך לאסוף עבור פריט של סוג תוכן מסוים על-ידי הוספת עמודות לסוג תוכן האתר. לדוגמה, הארגון שלך עשוי לרצות לבצע מעקב אחר קבוצה מסוימת של מטה-נתונים עבור כל הזמנות הרכש שלו, כגון מספר חשבון, מספר פרוייקט ומנהל פרוייקט. אם תוסיף עמודות עבור מספר חשבון, מספר פרוייקט ומנהל פרוייקט לסוג התוכן של הזמנת רכש, המשתמשים יתבקשו לספק מטה-נתונים אלה עבור פריטים מסוג תוכן זה.

יש כמה דרכים שבהן באפשרותך לשנות עמודות עבור סוג תוכן. באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

הוספת עמודה

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת עמודות, לחץ על הוסף מעמודות אתר קיימות.

 6. במקטע בחירת עמודות, תחת בחר עמודות מתוך, לחץ על החץ כדי לבחור את הקבוצה שממנה ברצונך להוסיף עמודה.

 7. תחת עמודות זמינות, לחץ על העמודה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוספה כדי להעביר את העמודה לרשימה עמודות להוספה.

 8. כדי להוסיף עמודות נוספות, חזור על שלבים 6 ו- 7.

 9. במקטע עדכון סוגים של רשימות ותוכן אתר , תחת האם לעדכן את כל סוגי התוכן היורשים מסוג זה? לחץ על כן אם ברצונך לעדכן את כל סוגי התוכן המתקבלים בירושה מסוג תוכן אתר זה.

לראש הדף

הסרת עמודה

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת עמודות, לחץ על שם העמודה שברצונך להסיר מסוג התוכן.

 6. לחץ על לחצן הסר ולאחר מכן לחץ על אישור כאשר תישאל אם ברצונך להסיר את העמודה מסוג התוכן.

  הערה: ייתכן שלחצן הסר לא יהיה זמין עבור כל העמודות המשויכות לסוג תוכן.

לראש הדף

שינוי סדר עמודות

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת עמודות, לחץ על סדר עמודות.

 6. במקטע סידור עמודות, לחץ על החץ שבסמוך לעמודה אותה ברצונך לסדר מחדש בעמודה מיקום מלמעלה ולאחר מכן בחר את מספר ההזמנה הרצוי.

 7. במקטע עדכון של אתרים ורשימות, תחת האם לעדכן את כל סוגי התוכן היורשים מסוג זה? לחץ על כן אם ברצונך לעדכן את כל סוגי התוכן המתקבלים בירושה מסוג תוכן אתר זה.

לראש הדף

הפיכת עמודה לנדרשת, לאופציונלית או למוסתרת

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת עמודות, לחץ על שם העמודה שברצונך להפוך לעמודה נדרשת.

 6. במקטע הגדרות עמודה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לדרוש ממשתמשים לציין מידע עבור עמודה, לחץ על נדרש.

  • כדי לקבוע את ציון המידע עבור עמודה כאופציונלי עבור המשתמשים, לחץ על אופציונלי.

  • כדי להסתיר עמודה כך שלא תופיע בטפסי 'חדש', 'עריכה' או 'תצוגה' עבור סוג התוכן, לחץ על מוסתר.

  • במקטע עדכון סוגים של רשימות ותוכן אתר , תחת האם לעדכן את כל סוגי התוכן היורשים מסוג זה? לחץ על כן אם ברצונך לעדכן את כל סוגי התוכן המתקבלים בירושה מסוג תוכן אתר זה.

 7. לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספת זרימת עבודה לסוג תוכן

זרימות עבודה מאפשרות לציין תהליך עסקי עבור פריטים ומסמכים באתר. ארגונים יכולים להשתמש בזרימות עבודה כדי להפוך לאוטומטיות ולנהל תהליכים עסקיים משותפים מסוימים, כגון אישור מסמכים או סקירה. על-ידי הוספת זרימת עבודה לסוג תוכן, באפשרותך להבטיח שכל הפריטים מסוג תוכן זה יהיו כפופים לתהליכים עסקיים עקביים. אם זרימת עבודה נוספה לסוג תוכן, ניתן להפעיל זרימת עבודה זו בפריטים בודדים של סוג תוכן זה.

הערה: באפשרותך להוסיף זרימת עבודה לסוג תוכן רק אם נפרסה זרימת עבודה עבור האתר או סביבת העבודה שלך. אם נראה שזרימות עבודה אינן זמינות, פנה למנהל המרכזי שלך.

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת הגדרות, לחץ על הגדרות זרימת עבודה.

 6. לחץ על הוסף זרימת עבודה.

 7. בעמוד הוספת זרימת עבודה, במקטע זרימת עבודה, לחץ על תבנית זרימת העבודה שבה ברצונך להשתמש.

 8. במקטע שם, הקלד שם ייחודי עבור זרימת העבודה.

 9. במקטע רשימת משימות, ציין רשימת משימות בה יש להשתמש עם זרימת עבודה זו.

  הערות: 

  • באפשרותך להשתמש ברשימת ברירת המחדל 'משימות' או ליצור רשימה חדשה. אם תשתמש ברשימת ברירת המחדל 'משימות', המשתתפים בזרימת העבודה יוכלו לאתר ולהציג את משימות זרימת העבודה שלהם בקלות באמצעות התצוגה המשימות שלי של הרשימה 'משימות'.

  • צור רשימה חדשה של 'משימות' אם המשימות עבור זרימת עבודה זו מערבות או חושפות נתונים רגישים או סודיים שאותם ברצונך לשמור בנפרד מהרשימה 'משימות' הכללית.

  • צור רשימה חדשה של 'משימות' אם בבעלות הארגון שלך זרימות עבודה מרובות או אם זרימות העבודה מערבות משימות מרובות. במקרה זה, ייתכן שתרצה ליצור רשימות 'משימות' עבור כל זרימת עבודה.

 10. במקטע רשימת היסטוריה, בחר רשימת היסטוריה שבה יש להשתמש עם זרימת עבודה זו. רשימת ההיסטוריה מציגה את כל האירועים המתרחשים במהלך כל מופע של זרימת העבודה.

  הערה: באפשרותך להשתמש ברשימת ברירת המחדל היסטוריה או ליצור רשימה חדשה. אם בבעלות הארגון שלך זרימות עבודה מרובות, ייתכן שתרצה ליצור רשימת היסטוריה נפרדת עבור כל זרימת עבודה.

 11. במקטע אפשרויות הפעלה, ציין את האופן והמועד בהם ניתן להתחיל זרימת עבודה או את האדם שיכול להתחיל זרימת עבודה.

  הערה: ייתכן שאפשרויות מסוימות לא יהיו זמינות אם תבנית זרימת העבודה שבחרת אינה תומכת בהן.

 12. במקטע עדכון סוגים של רשימות ותוכן אתר, לחץ על כן אם ברצונך להוסיף זרימת עבודה זו לכל סוגי התוכן המתקבלים בירושה מסוג תוכן זה.

 13. לחץ על אישור או על הבא.

 14. בעמוד התאמה אישית של זרימת עבודה, בחר אפשרויות נוספות רצויות כלשהן ולאחר מכן לחץ על שמור.

לראש הדף

הפיכת סוג תוכן לקריאה בלבד

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת הגדרות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

 6. במקטע לקריאה בלבד, תחת האם תוכן זה צריך להיות לקריאה בלבד?, לחץ על כן.

 7. במקטע עדכון של אתרים ורשימות, תחת האם לעדכן את כל סוגי התוכן היורשים מסוג זה? לחץ על כן אם ברצונך לעדכן את כל סוגי התוכן המתקבלים בירושה מסוג תוכן אתר זה.

 8. לחץ על אישור.

לראש הדף

ציון מדיניות ניהול מידע עבור סוג תוכן

באפשרותך להחיל מדיניות אוסף אתרים קיימת לסוג תוכן אתר. לחלופין, באפשרותך ליצור מדיניות ניהול מידע חדשה אשר חל רק על סוג תוכן אתר ספציפי.

החלת מדיניות של אוסף אתרים על סוג תוכן אתר

אם כבר נוצרה מדיניות ניהול מידע עבור האתר שלך כמדיניות אוסף אתרים, באפשרותך להחיל אותה על סוגי תוכן אתר בנפרד.

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת הגדרות, לחץ על הגדרות מדיניות ניהול מידע.

 6. תחת ציון המדיניות, לחץ על השתמש במדיניות אוסף אתרים ולאחר מכן בחר את המדיניות שברצונך להחיל.

 7. לחץ על אישור.

לראש הדף

יצירת מדיניות ניהול מידע חדשה עבור סוג תוכן של רשימה

באפשרותך להגדיר מדיניות ניהול מידע שתחול רק על סוג מסוים של תוכן אתר. אם תיצור מדיניות ניהול מידע בדרך זו, לא תהיה לך אפשרות לעשות שימוש חוזר במדיניות זו עבור סוגי תוכן, רשימות, ספריות או אתרים אחרים.

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת הגדרות, לחץ על הגדרות מדיניות ניהול מידע.

 6. תחת ציון המדיניות, לחץ על הגדר מדיניות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. בעמוד עריכת מדיניות, במקטע שם ותיאור ניהולי, הקלד תיאור קצר של המדיניות שבכוונתך ליצור.

  הערה: בעת הגדרת מדיניות עבור סוג תוכן של רשימה, השם של סוג תוכן הרשימה הופך לשם המדיניות. באפשרותך לציין שמות ייחודיים רק עבור פריטי מדיניות של ניהול מידע המוגדרים ברשימה 'פריטי מדיניות של אוסף אתרים'.

 8. במקטע הצהרת מדיניות, הקלד הצהרה המסבירה את מטרת המדיניות למשתמשים. ההצהרה תוצג למשתמשים כאשר הם יפתחו מסמכים או פריטים הכפופים למדיניות. בהצהרה יש להסביר אילו תכונות מדיניות חלות על התוכן או איזה טיפול מיוחד נדרש עבורו. הצהרת מדיניות יכולה להכיל עד 512 תווים.

 9. במקטעים הבאים, בחר את תכונות המדיניות הבודדות שברצונך להוסיף למדיניות ניהול המידע שלך.

  לקבלת מידע נוסף אודות קביעת התצורה של התכונות של כל אחד מפריטי מדיניות ניהול המידע, ראה את הקישורים המופיעים תחת למידע נוסף.

 10. לאחר סיום בחירת האפשרויות עבור תכונות המדיניות הבודדות שברצונך להוסיף למדיניות ניהול מידע זו, לחץ על אישור כדי להחיל את תכונות המדיניות.

לראש הדף

שינוי ההגדרות של לוח פרטי המסמך עבור סוג תוכן

לוח פרטי המסמך - המוצג בתוכניות Microsoft Office 2010‎ הבאות: Word‏, Excel ו- PowerPoint - מאפשר למשתמשים להציג ולשנות את מאפייני סוג התוכן עבור מסמך שנשמר בשרת ניהול מסמכים ישירות בתוכנית Office שבה הם משתמשים כדי לערוך את המסמך. לדוגמה, אם סוג התוכן של המסמך עבור ספריה מסוימת מכיל עמודת 'מצב', משתמשים יוכלו להציג את המאפיין 'מצב' בלוח פרטי המסמך ב- Word בעת עריכת המסמך. ניתן גם להשתמש בלוח פרטי המסמך כדי לשנות את הערך של המאפיין 'מצב' מ'טיוטה' ל'סופי'. כאשר המסמך נשמר בשרת, מאפיין זה מעודכן באופן אוטומטי בעמודה 'מצב' של הספריה.

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך לשנות סוג תוכן אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך לשנות.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת הגדרות, לחץ על הגדרות לוח פרטי המסמך.

 6. במקטע תבנית לוח פרטי המסמך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בתבנית ברירת מחדל המציגה את המאפיינים (עמודות) שהוגדרו עבור סוג התוכן, לחץ על השתמש בתבנית ברירת המחדל עבור יישומי Microsoft Office.

  • כדי להשתמש בתבנית מותאמת אישית קיימת, לחץ על השתמש בתבנית מותאמת אישית קיימת (URL, ‏UNC או URN)‏ ולאחר מכן הקלד את הנתיב למיקום התבנית.

  • כדי להעלות תבנית מותאמת אישית קיימת (XSN), לחץ על טען תבנית מותאמת אישית קיימת (XSN) לשימוש ולאחר מכן לחץ על עיון כדי לאתר את התבנית בה ברצונך להשתמש.

   הערה: אם אתה מתכנן להעלות תבנית באופן זה, עליך להסיר את כתובת ה- URL לפרסום מהתבנית ב- InfoPath לפני פרסום והעלאת התבנית.

  • כדי ליצור לוח מותאם אישית ב- InfoPath, לחץ על צור תבנית מותאמת אישית חדשה.

   הערה: אם תבחר באפשרות זו, InfoPath יופעל ויציג את תבנית ברירת המחדל, אותה באפשרותך להתאים אישית כדי ליצור לוח מותאם אישית.

 7. במקטע הצג תמיד, ציין אם ברצונך שלוח פרטי מסמך זה יוצג באופן אוטומטי כאשר מסמכים מסוג תוכן זה ייפתחו או יישמרו בתוך תוכנית Office 2010 לראשונה.

 8. לחץ על אישור.

לראש הדף

ניהול המרות מסמכים עבור סוג תוכן של אתר

מנהלי אתרים יכולים להפוך המרות מסמכים לזמינות כך שמשתמשי קצה יוכלו להמיר מסמכים מסוג קובץ אחד לתבנית אחרת. המרת מסמך עבור סוגי תוכן אתר גם מאפשרת למנהלי אתרים לקבוע תצורה של סוגי תוכן לצורך אחסון הגדרות הקובעות אילו ממירים זמינים וכיצד פועלים ממירים אלה על מסמכים מסוג תוכן זה. מספר ממירי מסמכים כלולים ביישום וייתכן כי קיימים בארגון שלך גם ממירים נוספים מותאמים אישית. לאחר שהמרת מסמך הופכת לזמינה ב'ניהול מרכזי', הממירים זמינים כברירת מחדל עבור כל הסוגים של תוכן אתר הניתנים לשימוש בספריית מסמכים. אלה כוללים את סוגי התוכן הבאים:

 • סוגי תוכן מסמך, כגון דף בסיסי, מסמך, טופס ותמונה

 • סוגי תוכן של פריסת דף, כגון דף מאמר, דף ניתוב מחדש ודף פתיחה

ממירים שהופעלו זמינים למשתמשי קצה כאשר הם בוחרים מסמך מסוג תוכן נתון ולוחצים לאחר מכן על המר מסמך מהתפריט תלוי ההקשר. רק הממיר או הממירים הספציפיים לסוג הקובץ של המסמך (לדוגמה, ‎.docx) מופיעים ברשימה.

כאשר קיימים ממירים מרובים עבור סוג קובץ, כגון XML, ייתכן שתעדיף לערוך את רשימת הממירים כדי לוודא שמשתמשים יראו רק ממירים הרלוונטיים עבור מסמכים מסוג תוכן זה. כמו כן, ייתכן שתרצה לשנות אפשרויות תצורה עבור ממיר. עבור כל אחד ממצבים אלה, תוכל להשתמש בשלבים הבאים כדי לבצע שינויים בממירי מסמכים.

 1. בדף הבית של אוסף האתרים, בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 2. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 3. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שעבורו ברצונך לנהל המרת מסמכים.

 4. תחת הגדרות, לחץ על נהל המרת מסמכים עבור סוג תוכן זה.

  הערה: ממירי מסמכים זמינים רק עבור סוגי תוכן של מסמך.

 5. נקה את תיבת הסימון עבור כל הממירים שאינך רוצה שיוצגו למשתמשי קצה. ודא שכל הממירים בהם ברצונך להשתמש נבחרו ולאחר מכן לחץ על החל.

 6. אם קיימת לצד הממיר הרצוי אפשרות קביעת תצורה, באפשרותך ללחוץ עליה כדי להגדיר הגדרות המרה חדשות.

לראש הדף

מחיקת סוג תוכן של אתר

ייתכן שלא תוכל למחוק סוג תוכן של אתר אם הוא נמצא בשימוש באתר.

 1. עבור אל האתר שעבורו ברצונך למחוק סוג תוכן של אתר.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. לחץ על השם של סוג תוכן האתר שברצונך למחוק.

  הערה: אם השמות של סוגי תוכן האתר אינם היפר-קישורים, פירוש הדבר שאתר זה מקבל בירושה את סוגי תוכן האתר שלו מאתר אחר, וסוג תוכן האתר יצטרך להתעדכן באתר זה.

 5. תחת הגדרות, לחץ על מחק סוג תוכן אתר זה.

 6. כאשר תישאל אם ברצונך למחוק את סוג תוכן האתר, לחץ על אישור.

לראש הדף

משימות קשורות

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×