יישור או סידור של תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt

יישור או סידור של תמונה, צורה, תיבת טקסט או WordArt

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

במאמר זה

מבט כולל על יישור וסידור של תמונות, צורות, תיבות טקסט, גרפיקת SmartArt ו- WordArt

יישור תמונה, צורה, תיבת טקסט, גרפיקת SmartArt או WordArt

סידור אובייקטים שווה המרחק זו מזו

מבט כולל על יישור וסידור של תמונות, צורות, תיבות טקסט, גרפיקת SmartArt ו- WordArt

בתוכניות Microsoft Office, באפשרותך ליישר אובייקטים, כגון תמונות, צורות, תיבות טקסט, גרפיקת SmartArt ו- WordArt, בדרכים הבאות:

 • עם אובייקטים אחרים, כגון בעת יישור הצדדים, המרכזים או למעלה או לקצה התחתון של אובייקטים.

  אובייקטים מיושרים בחלקם התחתון
  אובייקטים מיושרים בחלקם התחתון
 • ביחס המסמך כולו — לדוגמה, בקצה העליון או השמאלי של מסמך.

  אובייקטים מיושרים בחלקם התחתון
  אובייקטים מיושרים בחלקם התחתון
 • באמצעות קו יישור.

  אובייקטים מיושרים לקו יישור
  אובייקטים מיושרים לקו יישור
 • באמצעות רשת.

  אובייקט מיושר לרשת
  אובייקט מיושר עם פינה של רשת
 • לפזר אובייקטים כך שהן במרחק שווה זו מזו — באופן אנכי או אופקי, או ביחס המסמך כולו.

  אובייקטים מפוזרים באופן שווה
  אובייקטים רווחים המרחק שווה זו מזו

לראש הדף

יישור תמונה, צורה, תיבת טקסט, גרפיקת SmartArt או WordArt

כדי לראות את הוראות שלב אחר שלב, בחר תוכנית של Office מהרשימה הנפתחת.

 1. בחר את תמונות, צורות, תיבות טקסט או WordArt שברצונך ליישר.

  אם אפשרויות יישור אינן זמינות, ייתכן שיהיה לבחירת נוספות אובייקט.

  כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון, ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על אובייקטים אחרים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר תמונה, תחת כלי תמונות, לחץ על הכרטיסיה תבנית
   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי ליישר צורה, תיבת טקסט או WordArt, תחת כלי ציור, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 3. בקבוצה סדר, לחץ על ישר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר את קצות האובייקטים משמאל, לחץ על ישר לשמאל.

  • כדי ליישר את האובייקטים באופן אנכי לאורך המרכז שלו, לחץ על ישר למרכז.

  • כדי ליישר את קצות האובייקטים מימין, לחץ על ישר לימין.

  • כדי ליישר את הקצוות העליונים של האובייקטים, לחץ על ישר לקצה העליון.

  • כדי ליישר את האובייקטים אופקית דרך סידור מרכזי בשורה שלהם, לחץ על ישר למרכז.

  • כדי ליישר את לקצה התחתון של האובייקטים, לחץ על ישר לקצה התחתון.

   הערות: 

   • בעת יישור אובייקטים ביחס לזה לפי הקצוות שלהם, אחד מהאובייקטים נשאר ניירות. לדוגמה, ישר לשמאל יישור הקצוות השמאלי של כל האובייקטים שנבחרו עם הקצה השמאלי של האובייקט השמאלי ביותר — כלומר, האובייקט השמאלי ביותר נשאר ניירות ולאחר מיושרים אובייקטים אחרים ביחס אותו. אם יישור אובייקט לגרפיקת SmartArt, האובייקט מיושר לקצה השמאלי ביותר של גרפיקת SmartArt, לא על הצורה הימנית ביותר בגרפיקת ה-smartart.

   • ישר לאמצע מיישרת אובייקטים אופקית דרך סידור מרכזי האובייקטים בשורה וישר למרכז מיישרת אובייקטים אנכית דרך מרכז האובייקטים. בעת יישור אובייקטים ביחס מזה על-ידי סידור מרכזי בשורה או המרכז שלו, האובייקטים מיושרים לאורך קו אופקי או אנכי המייצג את הממוצע של למיקומן המקורי. אובייקט לא בהכרח נשארת ניירות והעברת כל האובייקטים ייתכן.

   • בהתאם לאפשרות היישור שאתה לחץ, אובייקטים תזיז ישר למעלה, למטה, שמאלה או ימינה ולאחר עלולים לכסות אובייקט קיים כבר הממוקמת. אם אתה ליישור אובייקטים שלך ולאתר הם מוערמים זה מעל זה, באפשרותך לבטל את היישור ולאחר מכן הזז את האובייקטים למיקומים חדשים לפני לך ליישר אותם שוב.

לראש הדף

 1. בחר את תמונות, צורות, תיבות טקסט, גרפיקת SmartArt או WordArt שברצונך ליישר.

  אם אפשרויות יישור אינן זמינות, ייתכן שיהיה לבחירת נוספות אובייקט.

  כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון, ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על אובייקטים אחרים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר תמונה, תחת כלי תמונות, לחץ על הכרטיסיה תבנית
   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי ליישר צורה, תיבת טקסט, גרפיקת SmartArt או WordArt, תחת כלי ציור, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 3. בקבוצה סדר, לחץ על ישר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר את קצות האובייקטים שמאלה, לחץ על ישר לשמאל.

  • כדי ליישר את האובייקטים באופן אנכי לאורך המרכז שלו, לחץ על ישר למרכז.

  • כדי ליישר את קצות האובייקטים מימין, לחץ על ישר לימין.

  • כדי ליישר את הקצוות העליונים של האובייקטים, לחץ על ישר לקצה העליון.

  • כדי ליישר את האובייקטים אופקית דרך סידור מרכזי בשורה שלהם, לחץ על ישר למרכז.

  • כדי ליישר את הקצוות התחתונים האובייקטים, לחץ על ישר לקצה התחתון.

   הערות: 

   • בעת יישור אובייקטים ביחס לזה לפי הקצוות שלהם, אחד מהאובייקטים נשאר ניירות. לדוגמה, ישר לשמאל יישור הקצוות השמאלי של כל האובייקטים שנבחרו עם הקצה השמאלי של האובייקט השמאלית ביותר — כלומר, האובייקט השמאלית ביותר נשאר ניירות ולאחר מיושרים אובייקטים אחרים ביחס אותו. אם יישור אובייקט לגרפיקת SmartArt, האובייקט מיושר לקצה השמאלי ביותר של גרפיקת SmartArt, לא על הצורה הימנית ביותר בגרפיקת ה-smartart.

   • ישר לאמצע מיישרת אובייקטים אופקית דרך סידור מרכזי האובייקטים בשורה וישר למרכז מיישרת אובייקטים אנכית דרך מרכז האובייקטים. בעת יישור אובייקטים ביחס מזה על-ידי סידור מרכזי בשורה או המרכז שלו, האובייקטים מיושרים לאורך קו אופקי או אנכי המייצג את הממוצע של למיקומן המקורי. אובייקט לא בהכרח נשארת ניירות והעברת כל האובייקטים ייתכן.

   • בהתאם לאפשרות היישור שאתה לחץ, אובייקטים תזיז ישר למעלה, למטה, שמאלה או ימינה ולאחר עלולים לכסות אובייקט קיים כבר הממוקמת. אם אתה ליישור אובייקטים שלך ולאתר הם מוערמים זה מעל זה, באפשרותך לבטל את היישור ולאחר מכן הזז את האובייקטים למיקומים חדשים לפני לך ליישר אותם שוב.

לראש הדף

 1. בחר את תמונות, צורות, תיבות טקסט, גרפיקת SmartArt או WordArt שברצונך ליישר.

  אם אפשרויות יישור אינן זמינות, ייתכן שיהיה לבחירת נוספות אובייקט.

  כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון, ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על אובייקטים אחרים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר תמונה, תחת כלי תמונות, לחץ על הכרטיסיה תבנית
   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי ליישר צורה, תיבת טקסט, גרפיקת SmartArt או WordArt, תחת כלי ציור, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 3. בקבוצה סדר, לחץ על ישר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר את קצות האובייקטים שמאלה, לחץ על ישר לשמאל.

  • כדי ליישר את האובייקטים באופן אנכי לאורך המרכז שלו, לחץ על ישר למרכז.

  • כדי ליישר קצוות האובייקטים מימין, לחץ על ישר לימין.

  • כדי ליישר את הקצוות העליונים של האובייקטים, לחץ על ישר לקצה העליון.

  • כדי ליישר את האובייקטים אופקית דרך סידור מרכזי בשורה שלהם, לחץ על ישר למרכז.

  • כדי ליישר את לקצה התחתון של האובייקטים, לחץ על ישר לקצה התחתון.

   הערות: 

   • כדי ליישר אובייקט אחד לשקופית, לחץ על ישר לשקופית.

   • בעת יישור אובייקטים ביחס לזה לפי הקצוות שלהם, אחד מהאובייקטים נשאר ניירות. לדוגמה, ישר לשמאל יישור הקצוות השמאלי של כל האובייקטים שנבחרו עם הקצה השמאלי של האובייקט השמאלי ביותר — כלומר, האובייקט השמאלי ביותר נשאר ניירות ולאחר מיושרים אובייקטים אחרים ביחס אותו. אם יישור אובייקט לגרפיקת SmartArt, האובייקט מיושר לקצה השמאלי ביותר של גרפיקת SmartArt, לא על הצורה הימנית ביותר בגרפיקת ה-smartart.

   • ישר לאמצע מיישרת אובייקטים אופקית דרך סידור מרכזי האובייקטים בשורה וישר למרכז מיישרת אובייקטים אנכית דרך מרכז האובייקטים. בעת יישור אובייקטים באופן יחסי זה לזה על-ידי סידור מרכזי בשורה או המרכז שלו, האובייקטים מיושרים לאורך קו אופקי או אנכי המייצג את הממוצע של למיקומן המקורי. אובייקט לא בהכרח נשארת ניירות והעברת כל האובייקטים ייתכן.

   • בהתאם לאפשרות היישור שאתה לחץ, אובייקטים תזיז ישר למעלה, למטה, שמאלה או ימינה ולאחר עלולים לכסות אובייקט קיים כבר הממוקמת. אם אתה ליישור אובייקטים שלך ולאתר הם מוערמים זה מעל זה, באפשרותך לבטל את היישור ולאחר מכן הזז את האובייקטים למיקומים חדשים לפני לך ליישר אותם שוב.

לראש הדף

 1. בחר את תמונות, צורות, תיבות טקסט, גרפיקת SmartArt או WordArt שברצונך ליישר.

  אם אפשרויות יישור אינן זמינות, ייתכן שיהיה לבחירת נוספות אובייקט.

  כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון, ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על אובייקטים אחרים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר תמונה, תחת כלי תמונות, לחץ על הכרטיסיה תבנית
   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי ליישר צורה או WordArt, תחת כלי ציור (או תחת כלי תיבות טקסט אם הם יישור תיבת טקסט, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 3. בקבוצה סדר, לחץ על ישר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר את קצות האובייקטים משמאל, לחץ על ישר לשמאל.

  • כדי ליישר את האובייקטים באופן אנכי לאורך המרכז שלו, לחץ על ישר למרכז.

  • כדי ליישר את קצות האובייקטים מימין, לחץ על ישר לימין.

  • כדי ליישר את הקצוות העליונים של האובייקטים, לחץ על ישר לקצה העליון.

  • כדי ליישר את האובייקטים אופקית דרך סידור מרכזי בשורה שלהם, לחץ על ישר למרכז.

  • כדי ליישר את לקצה התחתון של האובייקטים, לחץ על ישר לקצה התחתון.

   הערות: 

   • כדי ליישר אובייקטים ביחס העמוד במקום לאובייקטים אחרים, לחץ על ישר לדף.

   • בעת יישור אובייקטים ביחס לזה לפי הקצוות שלהם, אחד מהאובייקטים נשאר ניירות. לדוגמה, ישר לשמאל יישור הקצוות השמאלי של כל האובייקטים שנבחרו עם הקצה השמאלי של האובייקט השמאלי ביותר — כלומר, האובייקט השמאלי ביותר נשאר ניירות ולאחר מיושרים אובייקטים אחרים ביחס אותו. אם יישור אובייקט לגרפיקת SmartArt, האובייקט מיושר לקצה השמאלי ביותר של גרפיקת SmartArt, לא על הצורה הימנית ביותר בגרפיקת ה-smartart.

   • ישר לאמצע מיישרת אובייקטים אופקית דרך סידור מרכזי האובייקטים בשורה וישר למרכז מיישרת אובייקטים אנכית דרך מרכז האובייקטים. בעת יישור אובייקטים ביחס מזה על-ידי סידור מרכזי בשורה או המרכז שלו, האובייקטים מיושרים לאורך קו אופקי או אנכי המייצג את הממוצע של למיקומן המקורי. אובייקט לא בהכרח נשארת ניירות והעברת כל האובייקטים ייתכן.

   • בהתאם לאפשרות היישור שאתה לחץ, אובייקטים תזיז ישר למעלה, למטה, שמאלה או ימינה ולאחר עלולים לכסות אובייקט קיים כבר הממוקמת. אם אתה ליישור אובייקטים שלך ולאתר הם מוערמים זה מעל זה, באפשרותך לבטל את היישור ולאחר מכן הזז את האובייקטים למיקומים חדשים לפני לך ליישר אותם שוב.

לראש הדף

סידור אובייקטים שווה המרחק זו מזו

באפשרותך לסדר אובייקטים באופן אופקי או אנכי עם המרחק שווה ביניהן.

כדי לראות את הוראות שלב אחר שלב, בחר תוכנית של Office מהרשימה הנפתחת.

 1. בחר לפחות שלושה אובייקטים שברצונך לסדר המרחק שווה זו מזו. כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון, ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על אובייקטים אחרים.

  כדי לבחור אובייקטים מוסתרים, מוערמים, או מאחורי טקסט, בצע את הפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על חפש ובחר, לחץ על בחר אובייקטים ולאחר מכן צייר תיבה מעל האובייקטים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסדר את התמונות באופן שווה, תחת כלי תמונות, לחץ על הכרטיסיה תבנית
   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי לסדר קבוצה עם צורות, תיבות טקסט או WordArt באופן שווה, תחת כלי ציור, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 3. בקבוצה סדר, לחץ על ישר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למרכז את האובייקטים באופן אופקי, לחץ על פזר אופקית.

  • כדי למרכז את האובייקטים באופן אנכי, לחץ על פזר אנכית.

לראש הדף

 1. בחר לפחות שלושה אובייקטים שברצונך לסדר המרחק שווה זו מזו. כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון, ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על אובייקטים אחרים.

  כדי לבחור אובייקטים מוסתרים, מוערמים, או מאחורי טקסט, בצע את הפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר, לחץ על בחר אובייקטים ולאחר מכן צייר תיבה מעל האובייקטים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסדר את התמונות באופן שווה, תחת כלי תמונות, לחץ על הכרטיסיה תבנית
   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי לסדר קבוצה עם צורות, תיבות טקסט, גרפיקת SmartArt או WordArt באופן שווה, תחת כלי ציור, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 3. בקבוצה סדר, לחץ על ישר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למרכז את האובייקטים באופן אופקי, לחץ על פזר אופקית.

  • כדי למרכז את האובייקטים באופן אנכי, לחץ על פזר אנכית.

לראש הדף

 1. בחר לפחות שלושה אובייקטים שברצונך לסדר המרחק שווה זו מזו. כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון, ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על אובייקטים אחרים.

  כדי לבחור אובייקטים מוסתרים, מוערמים, או מאחורי טקסט, בצע את הפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר, לחץ על בחר אובייקטים ולאחר מכן צייר תיבה מעל האובייקטים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסדר את התמונות באופן שווה, תחת כלי תמונות, לחץ על הכרטיסיה תבנית
   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי לסדר קבוצה עם צורות, תיבות טקסט, גרפיקת SmartArt או WordArt באופן שווה, תחת כלי ציור, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 3. בקבוצה סדר, לחץ על ישר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למרכז את האובייקטים באופן אופקי, לחץ על פזר אופקית.

  • כדי למרכז את האובייקטים באופן אנכי, לחץ על פזר אנכית.

לראש הדף

 1. בחר לפחות שלושה אובייקטים שברצונך לסדר המרחק שווה זו מזו. כדי לבחור אובייקטים מרובים, לחץ על האובייקט הראשון, ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על אובייקטים אחרים.

  כדי לבחור אובייקטים מוסתרים, מוערמים, או מאחורי טקסט, בצע את הפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר, לחץ על בחר אובייקטים ולאחר מכן צייר תיבה מעל האובייקטים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסדר את התמונות באופן שווה, תחת כלי תמונות, לחץ על הכרטיסיה תבנית
   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי לסדר קבוצה עם צורות, תיבות טקסט או WordArt באופן שווה, תחת כלי ציור, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 3. בקבוצה סדר, לחץ על ישר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למרכז את האובייקטים באופן אופקי, לחץ על פזר אופקית.

  • כדי למרכז את האובייקטים באופן אנכי, לחץ על פזר אנכית.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×