ייצוא נתוני XML מתוך Excel 2016

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר ייבוא נתוני XML, מיפוי הנתונים לתאים בגליון העבודה שלך וביצוע שינויים בנתונים, לעתים קרובות תרצה לייצא או לשמור את הנתונים בקובץ XML.

חשוב: בעת יצירת מפות XML וייצוא נתונים ב- Excel לקבצי נתוני XML, יש מגבלה על מספר השורות שניתן לייצא. ייצוא ל- XML מ- Excel ישמור 65,536 שורות לכל היותר. אם הקובץ שלך כולל יותר מ- 65,536 שורות, עליך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • יצא את הנתונים באמצעות תבנית הקובץ xlsx.

 • שמור את הקובץ כגיליון אלקטרוני של XML‏ (‎.xml), פעולה שתביא לאובדן המיפויים.

 • מחק את כל השורות לאחר 65,536 ולאחר מכן יצא שוב כדי לשמור על המיפויים, כשבמקביל תאבד את הנתונים בסוף הקובץ.

ייצוא נתוני XML מגליון עבודה הכולל לא יותר מ- 65,536 שורות

 1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה XML, לחץ על יצא.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים, ראה הצגת הכרטיסיה 'מפתחים'.

 2. אם מופיעה תיבת דו-שיח קטנה שכותרתה ייצוא XML, לחץ על מפת ה- XML שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת דו-שיח זו מופיעה רק אם טבלת XML לא נבחרה ואם חוברת העבודה כוללת יותר ממפת XML אחת.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדולה ייצוא XML, בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור קובץ נתוני ה- XML.

 4. לחץ על יצא.

  הערה: אם בגליון העבודה שלך יש כותרות או תוויות השונות משמות רכיבי ה- XML שבמפת ה- XML‏, Excel ישתמש בשמות רכיבי ה- XML בעת ייצוא או שמירה של נתוני XML מגליון העבודה.

ייצוא נתוני XML מגליון עבודה הכולל יותר מ- 65,536 שורות

 1. החסר 65537 ממספר השורות הכולל בקובץ שלך.

  מתקבלות x שורות.

 2. מחק x שורות מתחילת גליון העבודה של Excel.

 3. יצא את גליון העבודה כקובץ נתוני XML.

 4. לחץ על סגור ולאחר מכן פתח מחדש את גליון העבודה של Excel.

 5. מחק את כל התוכן לאחר x השורות ולאחר מכן יצא כקובץ נתוני XML.

  הליך זה יספק לך את יתר השורות. בנקודה זו יהיו לך שני קבצי ייצוא מסוג XML, שאותם תוכל לשלב כדי ליצור עותק של גליון העבודה המקורי.

שמירת נתוני XML בתאים ממופים כקובץ נתוני XML

לצורך תאימות לאחור לפונקציונליות XML מגירסאות קודמות, ייתכן שתרצה לשמור את הקובץ כקובץ נתוני XML‏ (‎.xml) במקום להשתמש בפקודה יצא.

 1. הקש Ctrl+S כדי לשמור את הקובץ.

  שלב זה מבטיח שכל השינויים שביצעת בחוברת העבודה לא יאבדו בעת שמירת חוברת העבודה כקובץ נתוני XML.

 2. לחץ על קובץ, לחץ על שמור בשם ובחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ.

 3. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור קובץ נתוני ה- XML.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XML Data ולאחר מכן לחץ על שמור.

 5. אם אתה מקבל הודעה המציינת ששמירת הקובץ כנתוני XML עלולה לגרום לאובדן תכונות, לחץ על המשך.

 6. אם מופיעה תיבת דו-שיח קטנה שכותרתה ייצוא XML, לחץ על מפת ה- XML שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת דו-שיח זו מופיעה רק אם טבלת XML לא נבחרה וחוברת העבודה כוללת יותר ממפת XML אחת.

 7. בתיבת הדו-שיח הגדולה ייצוא XML, בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור קובץ נתוני ה- XML.

 8. לחץ על יצא.

הערה: אם בגליון העבודה שלך יש כותרות או תוויות השונות משמות רכיבי ה- XML שבמפת ה- XML‏, Excel ישתמש בשמות רכיבי ה- XML בעת ייצוא או שמירה של נתוני XML מגליון העבודה.

בעיות נפוצות בייצוא נתוני XML

בעת ייצוא נתוני XML, ייתכן שתקבל הודעות כגון אלה המופיעות להלן.

ניתן לייצא את מפת ה- XML אך כמה רכיבים נדרשים אינם ממופים

ייתכנו מספר סיבות להודעה זו:

 • מפת ה- XML המשויכת לטבלת XML זו כוללת רכיב נדרש אחד או יותר שאינו ממופה לטבלת ה- XML.

  הרשימה ההירארכית של הרכיבים בחלונית המשימות של מקור ה- XML מציינים רכיבים נדרשים על-ידי הצבת כוכבית אדומה בפינה השמאלית העליונה של הסמל מימין לכל רכיב. כדי למפות רכיב נדרש, גרור אותו למיקום בגליון העבודה שבו ברצונך שהוא יופיע.

 • הרכיב הוא מבנה רקורסיבי.

  דוגמה נפוצה של מבנה רקורסיבי היא הירארכיה של עובדים ומנהלים שבה אותם רכיבי XML מקוננים במספר רמות. למרות שייתכן שמיפית את כל הרכיבים בחלונית המשימות 'מקור XML'‏, Excel אינו תומך במבנים רקורסיביים בעלי עומק של יותר מרמה אחת, ולכן אין לו אפשרות למפות את כל הרכיבים.

 • טבלת ה- XML מכילה תוכן מעורב.

  תוכן מעורב נוצר כאשר רכיב כולל רכיב צאצא וטקסט פשוט מחוץ לרכיב צאצא. אחד המקרים הנפוצים הוא כאשר תגי עיצוב (כגון תגי כתב מודגש) משמשים לסימון נתונים בתוך רכיב. למרות שניתן להציג את רכיב הצאצא (אם Excel תומך בו), תוכן הטקסט יאבד בעת ייבוא הנתונים, אינו זמין כאשר הנתונים מיוצאים, ולכן לא ניתן להשתמש בו הלוך ושוב.

לא ניתן לייצא מפות XML בחוברת העבודה שלך

לא ניתן לייצא מפת XML אם לא ניתן לשמור על קשר הגומלין של הרכיב הממופה עם רכיבים אחרים. ייתכן שקשר גומלין זה לא יישמר מהסיבות הבאות:

 • הגדרת הסכימה של רכיב ממופה כלולה בתוך רצף עם התכונות הבאות:

  • התכונה maxoccurs אינה שווה ל- 1.

  • הרצף כולל יותר מרכיב צאצא ישיר מוגדר אחד או כולל קומפוזיטור אחר כצאצא ישיר.

 • רכיבי אח שאינם חוזרים עם אותו רכיב אב חוזר ממופים לטבלאות XML שונות.

 • מספר רכיבים חוזרים ממופים לאותה טבלת XML והחזרה אינו מוגדרת על-ידי רכיב אב.

 • רכיבי צאצא מרכיבי אב שונים ממופים לאותה טבלת XML.

בנוסף, לא ניתן לייצא את מפת ה- XML אם היא כוללת אחד ממבני סכימת ה- XML הבאים:

 • רשימה של רשימות    רשימה אחת של פריטים ורשימה שניה של הפריטים.

 • נתונים לא מנורמלים    טבלת XML מכילה רכיב שהוגדר בסכימה להופיע פעם אחת (התכונה maxoccurs מוגדרת כ- 1). כאשר אתה מוסיף רכיב כזה לטבלת XML‏, Excel ממלא את עמודת הטבלה במופעים מרובים של רכיב.

 • בחירה    רכיב ממופה מהווה חלק ממבנה הסכימה <choice>.

ל- Excel אין אפשרות לשמור את חוברת העבודה מאחר שהיא אינה כוללת טווחים ממופים

ל- Excel אין אפשרות לשמור את חוברת העבודה בקובץ נתוני ה- XML אלא אם אתה יוצר טווח ממופה אחד או יותר.

אם הוספת מפת XML לחוברת העבודה שלך, בצע את השלבים הבאים כדי למפות רכיבי XML לגליון העבודה:

 1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה XML, לחץ על מקור.

  פקודות XML בכרטיסיה 'מפתחים'

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים, ראה הצגת הכרטיסיה 'מפתחים'.

 2. בחלונית המשימות מקור XML, בחר את הרכיבים שברצונך למפות לגליון העבודה שלך.

  כדי לבחור רכיבים שאינם סמוכים, לחץ על רכיב אחד, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על כל שאר הרכיבים.

 3. גרור את הרכיבים שנבחרו למיקום בגליון העבודה שבו ברצונך שהם יופיעו.

אם לא הוספת מפת XML לחוברת העבודה, או אם הנתונים שלך אינם נמצאים טבלת XML, שמור את חוברת העבודה בתבנית הקובץ Excel Macro-Enabled Workbook‏ (‎.xlsm).

הצגת הכרטיסיה 'מפתחים'

 1. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על הקטגוריה התאמה אישית של רצועת הכלים.

 3. תחת כרטיסיות ראשיות, בחר בתיבת הסימון מפתחים ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×