ייבוא נתוני XML

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

אם אתה בעבר שנוצרו מפת XML, באפשרותך להשתמש אותה כדי לייבא נתוני XML לתאים הממופים, אך גם קיימות כמה שיטות ופקודות עבור ייבוא נתוני XML ללא מפת XML.

אם יש לך מפת XML, בצע פעולות אלה כדי לייבא נתוני XML בתאים ממופים:

 1. מפת ה-XML, בחר אחד מהתאים ממופה.

 2. לחץ על מפתחים > ייבוא.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים, ראה הצגת הכרטיסיה ' מפתחים '.

 3. בתיבת הדו-שיח ייבוא XML, אתר ובחר את קובץ הנתונים של XML (. xml) שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על ייבוא.

דרכים אחרות כדי לייבא נתוני XML

לקבלת מידע נוסף אודות בעיות, ראה בעיות נפוצות עם ייבוא נתוני XML בסוף מאמר זה.

ייבוא קובץ נתוני XML בתור טבלת XML

 1. לחץ על מפתחים > ייבוא.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים, ראה הצגת הכרטיסיה ' מפתחים '.

 2. בתיבת הדו-שיח ייבוא XML, אתר ובחר את קובץ הנתונים של XML (. xml) שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על ייבוא.

  אם קובץ נתוני XML אינו מפנה לסכימה, Excel מורה הסכימה מתוך קובץ נתוני XML.

 3. בתיבת הדו-שיח ייבוא נתונים , בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. בחר טבלת XML בגליון עבודה קיים כדי לייבא את התוכן של קובץ נתוני XML לתוך טבלת XML בגליון העבודה שלך במיקום התא שצוין.

  2. בחר טבלת XML בחוברת עבודה חדשה כדי לייבא את תוכן הקובץ לתוך טבלת XML בגליון עבודה חדש המתחיל בתא A1. הסכימה של קובץ נתוני ה-XML מוצגת בחלונית המשימות מקור XML.

 4. אם קובץ נתוני XML אינו מפנה לסכימה, Excel מורה הסכימה מתוך קובץ נתוני XML.

 5. כדי לקבוע את אופן הפעולה של נתוני XML (כגון איגוד נתונים, עיצוב ופריסה), לחץ על מאפיינים, אשר מציגה את תיבת הדו-שיח מאפייני מפת XML. לדוגמה, נתונים קיימים בטווח ממופה יוחלף בעת ייבוא נתונים כברירת מחדל, אך באפשרותך לשנות זאת.

ייבוא קבצי נתוני XML מרובים

 1. בחר תא ממופה כדי לייבא קבצי XML מרובים לערכה אחת של תאים ממופים.

  אם ברצונך לייבא קבצי XML מרובים לתוך קבוצות מרובות של תאים ממופים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה שאינו ממופה.

 2. לחץ על מפתחים > ייבוא.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים, ראה הצגת הכרטיסיה ' מפתחים '.

 3. בתיבת הדו-שיח ייבוא XML, אתר ובחר את קובץ נתוני XML (. xml) שברצונך לייבא.

  • אם הקבצים רציף, הקש Shift, ולחץ על הראשון ולחץ על הקובץ האחרון ברשימה. תוכלו לייבא כל הנתונים מתוך קבצי XML ולהשתמש מצורף בתאים ממופים.

  • אם הקבצים אינם רציפים, הקש והחזק את מקש Ctrl ולאחר לחץ על כל קובץ שברצונך לייבא מתוך הרשימה.

 4. לחץ על ייבוא.

  אם בחרת קבצים שאינם רציפים, מופיעה תיבת הדו-שיח ייבוא < filename >. xml . בחר את מפת XML המתאימה לקובץ XML הנתונים שאתה מייבא עבור כל קובץ.

  כדי להשתמש יחיד עבור כל הקבצים שנבחרו שלא עדיין אינם לייבא, בחר השתמש במפת XML זו עבור כל הקבצים שנבחרו סכימת זה.

ייבוא קבצי נתונים של XML מרובים נתונים חיצוניים

כדי לייבא קבצי XML מרובים המשתמשות אותו טווח שמות אך סכימות XML שונות, באפשרותך להשתמש בפקודה מ- XML ייבוא נתונים . Excel יוצר מפת XML ייחודי עבור כל קובץ נתונים של XML שאתה מייבא.

הערה: אם אתה מייבא מרובים קבצי XML המגדירים אין מרחב שמות, קבצי XML אלה מטופלים כאילו הם להשתמש באותו מרחב השמות.

 1. אם אתה משתמש ב- Excel עם מנוי Office 365, לחץ על נתונים > קבל נתונים > מקובץ > מ- XML.

  אם אתה משתמש ב- Excel 2016 או קודם לכן, לחץ על נתונים > ממקורות אחרים > מתוך ייבוא נתוני XML.

 2. מעבר אל הכונן, תיקיה או מיקום אינטרנט המכיל את קובץ הנתונים של XML (. xml) שברצונך לייבא.

 3. בחר את הקובץ ולחץ על פתח.

 4. בתיבת הדו-שיח ייבוא נתונים , בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • טבלת XML בגליון עבודה קיים    התוכן של הקובץ יובאו לתוך טבלה חדשה XML בגליון עבודה חדש. אם קובץ נתוני XML אינו מפנה לסכימה, Excel מורה הסכימה מתוך קובץ נתוני XML.

  • גליון עבודה קיים    נתוני XML מיובא בטבלה דו-ממדי עם שורות ועמודות המציג תגי XML בתור כותרות עמודות ונתונים בשורות מתחת לכותרות העמודות. הרכיב הראשון (צומת הבסיס) משמש כגון כותרת ומוצגת מיקום התא שצוין. שאר התגיות ממוינות לפי סדר אלפביתי על-פני השורה השניה. במקרה זה, Excel אינו להצביע על סכימה, ואינך מצליח להשתמש מפת XML.

  • גליון עבודה חדש    Excel מוסיף גליון עבודה חדש לחוברת העבודה ומציב באופן אוטומטי את נתוני XML בפינה הימנית העליונה של גליון העבודה החדש. אם קובץ נתוני XML אינו מפנה לסכימה, Excel מורה הסכימה מתוך קובץ נתוני XML.

 5. כדי לקבוע את אופן הפעולה של נתוני XML, כגון איגוד נתונים, עיצוב ופריסה, לחץ על מאפיינים, אשר מציגה את תיבת הדו-שיח מאפייני מפת XML. לדוגמה, נתונים קיימים בטווח ממופה מוחלפת בעת ייבוא נתונים כברירת מחדל, אך באפשרותך לשנות זאת.

פתיחת קובץ נתונים של XML כדי לייבא את הנתונים שלה

 1. לחץ על קובץ ‏> פתח.

  אם אתה משתמש ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, לחץ על הכונן, תיקיה או מיקום אינטרנט המכילה את הקובץ שברצונך לפתוח.

 3. בחר את הקובץ ולחץ על פתח.

 4. אם מופיעה תיבת הדו-שיח ייבוא XML, הקובץ שפתחת מפנה אל גליון סגנונות המרת שפת גליון סגנונות מורחבת (XSLT) אחד או יותר, כך באפשרותך ללחוץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • פתח את הקובץ ללא החלת גליון סגנונות    נתוני ה-XML מיובא בטבלה דו-ממדי עם שורות ועמודות המציג תגי XML בתור כותרות עמודות ונתונים בשורות מתחת לכותרות העמודות. הרכיב הראשון (צומת הבסיס) משמש כגון כותרת ומוצגת מיקום התא שצוין. שאר התגיות ממוינות לפי סדר אלפביתי על-פני השורה השניה. במקרה זה, Excel אינו להצביע על סכימה, ואינך מצליח להשתמש מפת XML.

  • פתח את הקובץ עם הבאים גליון הסגנונות המוחל (בחר אחד)    בחר את גליון הסגנונות שברצונך להחיל ולאחר מכן לחץ על אישור. נתוני XML מאותחל בהתאם גליון הסגנונות שבחרת.

   הערה: נתוני ה-XML נפתח לקריאה בלבד ב- Excel כך בטעות, אל תשמור את קובץ המקור המקורי שלך בתבנית קובץ חוברת עבודה של excel macro-enabled (. xlsm). במקרה זה, Excel אינו להצביע על סכימה, ואינך מצליח להשתמש מפת XML.

 5. אם מופיעה תיבת הדו-שיח פתיחת XML, קובץ ה-XML אינו כולל הפניות גליון סגנונות XSLT. כדי לפתוח את הקובץ, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • לחץ על כטבלת xml כדי ליצור טבלת XML בחוברת עבודה חדשה.

   באפשרותך לייבא את תוכן הקובץ לתוך טבלת ה-XML. אם קובץ נתוני XML אינו מפנה לסכימה, Excel מורה הסכימה מתוך קובץ נתוני XML.

  • לחץ על חוברת עבודה לקריאה בלבד.

   נתוני XML מיובא בטבלה דו-ממדי עם שורות ועמודות המציג תגי XML בתור כותרות עמודות ונתונים בשורות מתחת לכותרות העמודות. הרכיב הראשון (צומת הבסיס) משמש כגון כותרת ומוצגת מיקום התא שצוין. שאר התגיות ממוינות לפי סדר אלפביתי על-פני השורה השניה. במקרה זה, Excel אינו להצביע על סכימה, ואינך מצליח להשתמש מפת XML.

   נתוני ה-XML נפתח לקריאה בלבד ב- Excel כך בטעות, אל תשמור את קובץ המקור המקורי שלך בתבנית קובץ חוברת עבודה של excel macro-enabled (. xlsm). במקרה זה, Excel אינו להצביע על סכימה, ואינך מצליח להשתמש מפת XML.

  • לחץ על השתמש חלונית המשימות מקור XML.

   הסכימה של קובץ נתוני ה-XML מוצגת בחלונית המשימות מקור XML . לאחר מכן באפשרותך לגרור רכיבים של סכימת לחוברת העבודה כדי למפות רכיבים אלה לגליון העבודה.

   אם קובץ נתוני XML אינו מפנה לסכימה, Excel מורה הסכימה מתוך קובץ נתוני XML.

בעיות נפוצות עם ייבוא נתוני XML

Excel מציג את תיבת הדו-שיח שגיאת ייבוא XML כאשר אין אפשרות לאמת את הנתונים בהתאם מפת ה-XML. בתיבת דו-שיח זו, לחץ על פרטים לקבלת מידע נוסף על כל שגיאה. הטבלה הבאה מפרטת מספר שגיאות ייבוא נפוצים:

שגיאה

מה קרה

אימות סכימה נכשל

בעת הלחיצה על אמת נתונים כנגד סכימה לייצוא וייבוא בתיבת הדו-שיח מאפייני מפת XML , הנתונים יובאה, אך הנתונים לא מאומתים כנגד מפת ה-XML שצוין.

חלק מהנתונים יובאה כטקסט

כל או חלק ממנו הנתונים שייבאת הומרה לטקסט מסוג נתונים המוצהרים שלו. כדי להשתמש בנתונים אלו בחישוב, יהיה עליך להמיר את הנתונים מטקסט מספרים או תאריכים. לדוגמה, ערך תאריך המרה לטקסט לא יפעל כמתוכנן בפונקציה YEAR עד שתמיר אותה לסוג הנתונים תאריך. Excel המרת נתונים לטקסט כאשר:

 • הנתונים הם בתבנית ש-excel אינו תומך.

 • הנתונים אינה תואמת ל- Excel הייצוג הפנימי של סוג הנתונים XSD. כדי לפתור בעיה זו, סמן כל הצהרה על סוג נתונים כדי לוודא שהנתונים XML חוקי בהתאם סכימת ה-XML.

שגיאת ניתוח XML

מנתח XML אין אפשרות לפתוח את קובץ ה-XML שצוין. ודא כי קובץ ה-XML אינו כולל שגיאות תחביר, וכי XML תקין.

אין אפשרות למצוא את מפת XML המתאימה לנתונים

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר תבחר יותר מרשומה אחת קובץ נתוני XML לייבוא, Excel אין אפשרות למצוא מפת XML תואמים לאחד הקבצים. עבור הקובץ בשם בפס הכותרת של תיבת הדו-שיח, ייבוא סכימת המתאים תחילה ולאחר מכן נסה שוב לייבא את הקובץ.

לא ניתן לשנות את גודל טבלת XML כדי להכיל נתונים

אתה מנסה להוסיף שורות על-ידי ייבוא או צירוף נתונים טבלת XML, אך אין עוד מקום עבור הטבלה להרחיב. טבלת XML באפשרותך להרחיב רק מהקצה התחתון מטה. לדוגמה, ייתכן שיהיו אובייקט, כגון תמונה או טבלה אחרת, שנמצא ישירות מתחת לטבלת ה-XML המונעת הרחבה של טבלת ה-XML. לחלופין, עבור טבלת XML להרחיב, שהוא יחרוג למגבלת השורות של 1,048,576 Excel. כדי לפתור בעיה זו, לסדר מחדש את הטבלאות והאובייקטים בגליון העבודה כדי לאפשר טבלת ה-XML להרחיב מהקצה התחתון מטה.

קובץ ה-XML שצוין אינו מפנה לסכימה

אתה מנסה לפתוח את קובץ ה-XML אינו מפנה סכימת XML. כדי לעבוד עם נתוני XML שבו נמצא הקובץ, Excel צריך סכימה המבוססת על התוכן של קובץ ה-XML. אם סכימת זה אינו נכון או לא מספיק, הסר אותו מרשימת חוברת העבודה שלך. לאחר מכן יצירת קובץ של סכימת XML ועריכת קובץ נתוני XML כך קובץ נתוני XML מפנה לסכימה. לקבלת מידע נוסף, ראה רכיבי מפת XML לתאים מפת XML.

הערה: לא ניתן לייצא את סכימת Excel להסיק קיום כקובץ נפרד XML סכימת נתונים (. xsd). למרות שנוצרים עורכי סכימה של XML ובשיטות אחרות ליצירת קובץ של סכימת XML, ייתכן שלא גישה נוחה אליהם או יודע כיצד להשתמש בהם.

בצע שלבים אלה כדי להסיר את הסכימה ש- Excel יצר מחוברת העבודה שלך:

 1. לחץ על מפתחים > מקור.

  פקודות XML בכרטיסיה 'מפתחים'

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים, ראה הצגת הכרטיסיה ' מפתחים '.

 2. בחלונית המשימות מקור XML, לחץ על מפות XML.

 3. בתיבת הדו-שיח מפות XML, לחץ על Excel מפת XML שנוצרו, ולחץ על מחק.

ייבוא קבצי XML מרובים המשתמשות אותו טווח שמות אך סכימות שונות אינו פועל כצפוי

בעת עבודה עם קבצי נתונים של XML וסכימות XML מרובים, אתה בדרך כלל יוצר מפת XML עבור כל סכימת, למפות את הרכיבים שהרצויים, ולאחר מכן לייבא כל קובץ נתוני XML אל מפת XML המתאימה. באמצעות הפקודה ייבוא כדי לפתוח קבצי XML מרובים לאותו טווח שמות, באפשרותך להשתמש רק סכימת XML אחת. בעת שימוש בפקודה זו כדי לפתוח קבצי XML מרובים המשתמשות אותו טווח שמות אך סכימות שונות, באפשרותך לקבל תוצאות בלתי צפויות. לדוגמה, ייתכן מוחלפים נתונים, או הקבצים אינם נפתחים.

כדי לייבא קבצי XML מרובים המשתמשות אותו טווח שמות אך סכימות XML שונות, נסה להשתמש בפקודה מ- XML ייבוא נתונים (לחץ על נתונים > ממקורות אחרים ). פקודה זו מאפשרת קבצי XML מרובים לאותו טווח שמות לשימוש סכימות XML מרובים. Excel יוצר מפת XML ייחודי עבור כל קובץ נתוני XML שברצונך לייבא.

הערה: אם אתה מייבא מרובים קבצי XML המגדירים אין מרחב שמות, קבצי XML אלה מטופלים כאילו הם להשתמש באותו מרחב השמות.

הצגת הכרטיסיה 'מפתחים'

אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים, בצע את הפעולות הבאות כדי להציגה:

 • ב- Excel 2013 וב- Excel 2010:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על הקטגוריה התאמה אישית של רצועת הכלים.

  3. תחת כרטיסיות ראשיות, סמן את התיבה מפתחים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • ב- Excel 2007:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות Excel.

  2. לחץ על הקטגוריה פופולרי.

  3. תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, סמן את התיבה הצג את הכרטיסיה ׳מפתחים׳ ברצועת הכלים ולחץ על אישור.

למידע נוסף

מעל תצוגה של XML ב- Excel

רכיבי מפת XML לתאים מפת XML

נתוני XML ייצוא

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×