ייבוא נתונים מדוח Reporting Services

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להשתמש דוח Reporting Services שפורסמה באתר SharePoint או שרת דוחות כמקור נתונים בחוברת עבודה Power Pivot. ההליך הבא מתאר כיצד ליצור את החיבור לדוח ולייבא את הנתונים לחוברת העבודה שלך.

במאמר זה

דרישות מוקדמות

בחירה בגישת ייבוא

ייבוא נתוני דוח באמצעות כתובת של דוח שפורסמו

ייבוא נתוני דוח באמצעות כתובת URL למסמך שירות נתונים

ייצוא דוח כהזנת נתונים

שמירת Atom שירות מסמך (. atomsvc) עבור פעולות ייבוא עתידיות

דרישות מוקדמות

עליך להשתמש בקובץ הגדרת דוח (‎.rdl) כמקור נתונים. אין תמיכה בייבוא ממודל דוח.

עליך להיות בעל הרשאה לפתיחת הדוח תחת חשבון המשתמש של Windows, ועליך לדעת את כתובת הדוח או את שרת הדוחות שמארח אותו. באפשרותך לבדוק את ההרשאות שלך על-ידי כך שתנסה לפתוח את הדוח בדפדפן אינטרנט תחילה. אם הדוח נפתח, הוא מאשר שברשותך הרשאות מספיקות ואת כתובת ה- URL הנכונה.

Reporting Services חייב להיות גירסת SQL Server 2008 R2 או גירסה מתקדמת יותר. גירסאות אלה כוללים תכונת ייצוא זרמי נתוני דוח בנתוני XML תבנית הזנה הזנת הנתונים. באפשרותך לזהות בשרת הדוחות על-ידי הייצוא כאפשרות הזנת נתונים שמופיע בדף הכלים דוח כאשר תפתח את הדוח בדפדפן: סמל הזנת נתונים

לראש הדף

בחירה בגישת ייבוא

נתוני דוח מתווספת פעם אחת במהלך הייבוא. עותק של הנתונים ממוקם לחוברת העבודה Power Pivot. יטפל השינויים האחרונים שבוצעו הנתונים המשמשים כבסיס של דוח, באפשרותך לרענן את הנתונים מ- Power Pivot ב- Excel, או קביעת תצורה של תזמון רענון נתונים עבור חוברת העבודה לאחר פרסומו ל- SharePoint.

באפשרותך להשתמש בכל אחת מהגישות הבאות כדי להוסיף נתוני דוח Reporting Services לחוברת עבודה Power Pivot.

יישום

גישה

קישור

Power Pivot

לחץ על מתוך דוח כדי לציין כתובת לדוח. באפשרותך גם ללחוץ על ממקורות אחרים, ולאחר מכן על דוחות, כדי לציין כתובת לדוח.

כיצד ניתן …

Power Pivot

לחץ על מתוך הזנות נתונים כדי לציין מסמך שירות (‎.atomsvc) המכיל מידע חיבור.

כיצד ניתן …

Reporting Services

לחץ על לחצן ייצאו הזנת נתונים בסרגל הכלים דוח באופן מיידי לייצא את הנתונים ל- Power Pivot ב- Excel, אם הוא מותקן במחשב שלך, או לשמור את קובץ הייצוא כקובץ מסמך (. atomsvc) של שירות Atom לשימוש עתידי.

כיצד ניתן …

לראש הדף

ייבוא נתוני דוח באמצעות כתובת של דוח שפורסם

 1. בחלון Power Pivot, בכרטיסיה ' בית ', לחץ על דוח מתוך. אשף ייבוא הטבלאות נפתח.

 2. לחץ על עיון ובחר שרת דוחות.

  אם אתה משתמש באופן קבוע בדוחות בשרת דוחות, השרת עשוי להופיע ברשימה אתרים ושרתים אחרונים. אחרת, בתיבה 'שם', הקלד כתובת עבור שרת דוחות ולחץ על פתח כדי לאתר את התיקיות באתר שרת הדוחות. כתובת לדוגמה עבור שרת דוחות עשויה להיות http://<computername>/reportserver.

 3. בחר את הדוח ולחץ על פתח. לחלופין, באפשרותך להדביק קישור לדוח, לרבות את הנתיב המלא ואת שם הדוח, בתיבת הטקסט שם. אשף ייבוא הטבלה מתחבר לדוח ומעבד אותו באזור התצוגה המקדימה.

  אם הדוח משתמש בפרמטרים, עליך לציין פרמטר או שלא תוכל ליצור את חיבור הדוח. כאשר אתה עושה זאת, רק השורות הקשורות לערך הפרמטר מיובאות בהזנת הנתונים.

  1. בחר פרמטר באמצעות תיבת הרשימה או התיבה המשולבת שסופקה בדוח.

  2. לחץ על הצג דוח כדי לעדכן את הנתונים.

   הערה: הצגת הדוח שומרת את הפרמטרים שבחרת ביחד עם הגדרת הזנת הנתונים.

   באופן אופציונלי, לחץ על מתקדם כדי להגדיר מאפיינים ספציפיים לספק עבור הדוח.

 4. לחץ על בדוק את החיבור כדי לוודא שהדוח זמין כהזנת נתונים. לחלופין, באפשרותך גם ללחוץ על מתקדם כדי לוודא שהמאפיין מסמך שירות תוך השורה מכיל XML מוטבע המציין את חיבור הזנת הנתונים.

 5. לחץ על הבא כדי להמשיך בייבוא.

 6. בעמוד בחר טבלאות ותצוגות של האשף, בחר בתיבת הסימון לצד חלקי הדוח שברצונך לייבא כנתונים.

  דוחות מסוימים יכולים לכלול חלקים מרובים, לרבות טבלאות, רשימות או גרפים.

 7. בתיבה שם ידידותי, הקלד את שם הטבלה שבו ברצונך שהנתונים הזנת לשמור בחוברת עבודה של Power Pivot.

  שם פקד Reporting Service משמש כברירת מחדל אם לא הוקצה אף שם: לדוגמה, Tablix1‏, Tablix2. מומלץ לשנות שם זה במהלך הייבוא כך שתוכל לזהות בקלות רבה יותר את מקור הזנת הנתונים המיובאים.

 8. לחץ על תצוגה מקדימה וסינון כדי לסקור את הנתונים ולשנות את בחירות העמודה. לא ניתן להגביל את השורות המיובאות בהזנת הנתונים של הדוח, אבל באפשרותך להסיר עמודות על-ידי ניקוי תיבות הסימון. לחץ על אישור.

 9. בדף בחירת טבלאות ותצוגות, לחץ על סיום.

 10. לאחר שכל השורות יובאו, לחץ על סגור.

לראש הדף

ייבוא נתוני דוח באמצעות כתובת URL למסמך שירותי נתונים

חלופה לציון כתובת דוח היא להשתמש קובץ מסמך (. atomsvc) שירות נתונים שכבר קיימת הדוח הזנת מידע שבה ברצונך להשתמש. מסמך שירות נתונים מציין כתובת URL של הדוח. בעת ייבוא נתונים שירות המסמך, הזנה דוח שנוצר מהדוח והוספת Power Pivot בחוברת העבודה.

 1. בחלון Power Pivot, בכרטיסיה ' בית ', לחץ על מתוך הזנות נתונים. אשף ייבוא הטבלאות נפתח.

 2. בעמוד התחבר להזנת נתונים, הקלד שם ידידותי לשימוש בעת הפניה למקור הנתונים.

  שם זה משמש רק בתוך חוברת העבודה Power Pivot כדי להפנות אל מקור הנתונים. בהמשך האשף, עליך להגדיר את שם הטבלה שבה ברצונך לאחסן את הנתונים.

 3. הקלד נתיב לקובץ מסמך שירות הנתונים (‎.atomsvc) המציין את הזנת הדוח. באפשרותך לציין כתובת למסמך אם הוא מאוחסן בשרת, או לפתוח אותו מתוך תיקיה במחשב. לחלופין, באפשרותך ללחוץ על עיון כדי לנווט בשרת שבו נמצא מסמך שירות הנתונים שברצונך להשתמש בו.

 4. לחץ על בדוק את החיבור כדי לוודא שניתן ליצור הזנה באמצעות המידע במסמך שירות הנתונים.

 5. לחץ על הבא.

 6. בעמוד בחר טבלאות ותצוגות של האשף, בחר בתיבת הסימון לצד חלקי הדוח שברצונך לייבא כנתונים.

  דוחות מסוימים יכולים לכלול חלקים מרובים, לרבות טבלאות, רשימות או גרפים.

 7. בתיבה שם ידידותי, הקלד את שם הטבלה שבו ברצונך שהנתונים הזנת להישמר בחוברת העבודה שלך Power Pivot.

  שם פקד Reporting Service משמש כברירת מחדל אם לא הוקצה אף שם: לדוגמה, Tablix1‏, Tablix2. מומלץ לשנות שם זה במהלך הייבוא כך שתוכל לזהות בקלות רבה יותר את מקור הזנת הנתונים המיובאים.

 8. לחץ על תצוגה מקדימה וסינון כדי לסקור את הנתונים ולשנות את בחירות העמודה. לא ניתן להגביל את השורות המיובאות בהזנת הנתונים של הדוח, אבל באפשרותך להסיר עמודות על-ידי ניקוי תיבות הסימון. לחץ על אישור.

 9. בדף בחירת טבלאות ותצוגות, לחץ על סיום.

 10. לאחר שכל השורות יובאו, לחץ על סגור.

לראש הדף

ייצוא דוח כהזנת נתונים

 1. פתח דוח ממנהל הדוחות, SharePoint, או שרת דוחות.

 2. בסרגל הכלים של הדוח, לחץ על הייצוא כלחצן הזנת נתונים: סמל הזנת נתונים

  אם Excel מותקן במחשב שלך, תתבקש לפתוח או לשמור את הקובץ.

 3. לחץ על פתח כדי להציג מיד את הנתונים המיובאים בחלון Power Pivot ב- Excel.

אם הלחצן אינו גלוי, הדוח אינו פועל בגירסה נתמכת של Reporting Services. שקול להעביר או להעתיק את הדוח אל שרת דוחות ממהדורה נתמכת.

הערה: שירותי דיווח כולל סיומת עיבוד Atom מחולל ההזנות מקבצי הגדרת דוח. זה סיומת, במקום תוכנת שרת Power Pivot, יוצר דוח הזנות ונתונים שירות המסמכים המשמשים כדי לייצא את נתוני דוח לחוברות עבודה Power Pivot. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש הזנות ב- Power Pivot, ראה הזנות של Power Pivot נתונים ב- MSDN.

לראש הדף

שמירת מסמך שירות Atom‏ (‎.atomsvc) עבור פעולות ייבוא עתידיות

אם ברשותך יישום במחשב שלך, באפשרותך לפתוח דוח הזנה, שמור את המסמך לשימוש עתידי במחשב שבו יש Power Pivot ב- Excel. המסמך שאתה שומר ציון כתובת לדוח. הוא אינו מכיל נתונים מהדוח.

 1. פתח דוח ממנהל הדוחות, SharePoint, או שרת דוחות.

 2. בסרגל הכלים של הדוח, לחץ על הייצוא כלחצן הזנת נתונים: סמל הזנת נתונים

 3. לחץ על שמור כדי לאחסן את קובץ ‎ .atomsvcבמחשב. הקובץ מציין את שרת הדוחות ואת המיקום של קובץ הדוח.

כדי להשתמש בקובץ. atomsvc מאוחר יותר, באפשרותך לפתוח אותו ב- Power Pivot ב- Excel כדי לייבא את הדוח הזנה. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו יש לציין מסמך שירות הנתונים עבור דוח הזנות, ראה ייבוא נתוני דוח באמצעות כתובת URL למסמך שירות נתונים בנושא זה.

באפשרותך גם לפרסם בספריה ב- SharePoint כדי להפוך אותו לזמין לכל מי מעוניין להשתמש הזנות דוח חוברות עבודה אחרים או בדוחות להזנת נתונים של קובץ זה. לקבלת מידע נוסף אודות ספריות הזנת נתונים, ראה הזנות של Power Pivot נתונים ב- MSDN.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×