ייבוא נתונים ל-Office Publisher‏, Visio או Word באמצעות אשף חיבורי הנתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אין עולם של נתונים מחוץ לתוכנית Microsoft Office Publisher, Visio או Word שבהם תוכל להשתמש בתוך כל תוכנית. אך כיצד לך לייבא את הנתונים ולאבטח אותה? הגיע הכל אודות הפיכת החיבורים הנכונים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

מבט כולל על חיבורי נתונים של Office

הפיכת גישה לנתונים למאובטחת יותר

יצירה או עריכה של קובץ חיבור נתונים של Office על-ידי שימוש ב- Excel

Office Publisher: ייבוא נתונים חיצוניים באמצעות אשף חיבורי הנתונים

Office Visio: ייבוא נתונים חיצוניים באמצעות אשף חיבורי הנתונים

Office Word: ייבוא נתונים חיצוניים באמצעות אשף חיבורי הנתונים

מבט כולל על חיבורי נתונים של Office

הסעיפים הבאים דנים חיבורי נתונים חיצוניים כיצד עבודה וכיצד לשתף את פרטי החיבור עם יישומים ומשתמשים אחרים.

הבנת היסודות של חיבורי נתונים

נתונים בתוכנית יכולות להגיע ממקור נתונים חיצוני, כגון קובץ טקסט, חוברת עבודה או מסד נתונים. התוכנית שלך באמצעות חיבור נתונים, שהוא ערכה של מידע זה מתאר כיצד לאתר, להיכנס, ולגשת מקור הנתונים החיצוני מחובר למקור נתונים חיצוני זה.

היתרון העיקרי של התחברות לנתונים חיצוניים האם זהו: באפשרותך לנתח נתונים אלה מעת לעת מבלי להעתיק את הנתונים שוב ושוב. העתקת נתונים שוב ושוב הוא פעולה אשר יש לשגיאות.

מידע החיבור מאוחסן בחוברת העבודה שלך, והוא גם שניתן לאחסן בקובץ חיבור, כגון קובץ חיבור נתוני Office (ODC) (. odc) או בקובץ שם מקור הנתונים (DSN) (.dsn).

כדי להעביר נתונים חיצוניים לתוך תוכנית הדואר, דרושה לך גישה לנתונים. אם חיצוניים מקור נתונים שברצונך לגשת אינה במחשב המקומי שלך, ייתכן שתצטרך פנה למנהל מסד הנתונים לקבלת סיסמה, הרשאת משתמש או מידע אחר חיבור. אם מקור הנתונים הוא מסד נתונים, ודא כי מסד הנתונים אינו נפתח במצב בלעדי. אם מקור הנתונים הוא קובץ טקסט או חוברת עבודה, ודא כי משתמש אחר אינה כוללת את קובץ הטקסט או את חוברת העבודה פתוחה עבור גישה בלעדית.

מקורות נתונים רבים דורשים גם מנהל התקן ODBC או ספק OLE DB כדי לתאם את זרימת נתונים בין תוכנית הדואר את קובץ החיבור וכן את מקור הנתונים.

הדיאגרמה הבאה מסכמת את הנקודות המרכזיות המתארות חיבורי נתונים.

התחברות לנתונים חיצוניים

1. קיימות מגוון של מקורות נתונים שבהם באפשרותך להתחבר: קבצי Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel וטקסט.

2. לכל מקור נתונים יש מנהל התקן ODBC או ספק OLE DB משויך.

3. קובץ החיבור מגדיר את כל המידע הדרוש לך כדי לגשת לנתונים ולאחזר אותם מתוך מקור הנתונים.

4. פרטי החיבור מועתקים מקובץ החיבור לתוכנית.

שיתוף חיבורים

קבצי חיבור שימושיים במיוחד לשיתוף חיבורים על בסיס עקבי, יצירת חיבורים לגילוי יותר, מסייע בשיפור האבטחה וטכנולוגיית ניהול מקורות נתונים. הדרך הטובה ביותר לשיתוף קבצי חיבור היא כדי להציב אותם במיקום מאובטח ומהימן, כגון תיקיית הרשת או ספריה Microsoft Office SharePoint Designer 2007, שבו משתמשים יכולים לקרוא את הקובץ, אך רק ייעודי משתמשים יכולים לשנות את הקובץ.

באפשרותך ליצור קבצי חיבור נתונים של Office (ODC) (. odc) על-ידי שימוש ב- Excel, או באמצעות אשף חיבורי הנתונים כדי להתחבר למקורות נתונים חדשים. קובץ. odc משתמש תגי HTML ו- XML מותאמים אישית כדי לאחסן את פרטי החיבור. באפשרותך להציג או לערוך את התוכן של הקובץ ב- Excel בקלות.

באפשרותך לשתף קבצי חיבור עם משתמשים אחרים כדי להעניק להם גישה זהה שיש לך למקור נתונים חיצוני. אינך צריך להגדיר מקור נתונים כדי לפתוח את קובץ החיבור משתמשים אחרים, אך הם ייתכן שיהיה עליך להתקין את מנהל התקן ODBC או ספק OLE DB והעבודה הנדרשת לשם גישה לנתונים חיצוניים במחשבים שלהם.

הכרת רכיבי הגישה לנתונים של Microsoft

Microsoft נתוני Access רכיבים (MDAC) 2.8 הוא כלול ב- Microsoft Windows Server 2003 ו- Microsoft Windows XP SP2 ואילך. עם MDAC, באפשרותך להתחבר ולהשתמש נתונים ממגוון רחב של מקורות נתונים יחסיים ו- nonrelational. באפשרותך להתחבר מקורות נתונים רבים ושונים באמצעות מנהל התקן של קישוריות מסד נתונים פתוחה (ODBC) או ספקי OLE DB. באפשרותך להיות שבנית ושנשלחו על-ידי Microsoft או שפותחה על-ידי ספקים שונים. בעת התקנת Microsoft Office, מנהלי התקנים נוספים של ODBC וספקי OLE DB נוספים למחשב שלך.

כדי לראות רשימה מלאה של ספקי OLE DB המותקנים במחשב שלך, להציג את תיבת הדו-שיח מאפייני קישור נתונים מקובץ קישור נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה ספק.

כדי לראות רשימה מלאה של ספקי ODBC מותקן במחשב שלך, להציג את תיבת הדו-שיח מנהל מסד נתונים של ODBC, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה התקנים.

באפשרותך גם להשתמש מנהלי התקנים של ODBC וספקי OLE DB יצרנים אחרים כדי לקבל מידע ממקורות אחרים מלבד מקורות נתונים של Microsoft, כולל סוגים אחרים של מסדי נתונים של ODBC ו- OLE DB. לקבלת מידע אודות התקנת ספקי OLE DB או ODBC מנהלי התקנים אלה, עיין בתיעוד עבור מסד הנתונים או פנה לספק מסד הנתונים שלך.

באמצעות ODBC כדי להתחבר למקורות נתונים

הסעיפים הבאים מתארים קישוריות מסד נתונים פתוחה (ODBC) ביתר פירוט.

הארכיטקטורה ODBC

בארכיטקטורת ODBC, יישום (כגון תוכנית הדואר) מתחבר ל- ODBC Driver Manager, אשר בתורו משתמש מנהל התקן ODBC מסוים (כגון מנהל התקן ODBC SQL של Microsoft) כדי להתחבר למקור נתונים (כגון מסד נתונים של Microsoft SQL Server).

הגדרת מידע חיבור

כדי להתחבר למקורות נתונים של ODBC, בצע את הפעולות הבאות:

 1. ודא כי מנהל התקן ODBC המתאים מותקן במחשב המכיל את מקור הנתונים.

 2. הגדרת שם מקור הנתונים (DSN) באמצעות אחד מנהל מקור נתונים של ODBC כדי לאחסן את פרטי החיבור הרישום של Microsoft Windows או של קובץ. dsn או על-ידי שימוש במחרוזת חיבור בקוד Microsoft Visual Basic כדי להעביר את החיבור מידע ישירות ל- ODBC Driver Manager.

  כדי להגדיר מקור נתונים, פתח את לוח הבקרה של Microsoft Windows, לחץ פעמיים על סמל כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל מקורות נתונים (ODBC).

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות, לחץ על לחצן עזרה בכל תיבת דו-שיח.

מקורות נתונים של מחשב

מקורות נתונים מכונה מאחסנים מידע החיבור ברישום של Windows במחשב מסוים עם שם מוגדרות משתמש. באפשרותך להשתמש מקורות נתונים מכונה רק מחשב שהם הוגדרו. קיימים שני סוגים של מקורות נתונים מכונה-משתמש ומערכת. מקורות נתונים משתמש יכולים לשמש רק המשתמש הנוכחי והם גלויים למשתמש זה בלבד. מקורות נתונים מערכת יכולים לשמש את כל המשתמשים במחשב והם גלויים לכל המשתמשים במחשב. מקור נתונים של מחשב שימושי במיוחד כאשר ברצונך לספק אבטחה נוספת, מכיוון שהוא מסייע להבטיח רק משתמשים מחוברים יכולים להציג מקור נתונים מכונה, לא ניתן להעתיק מקור נתונים מכונה על-ידי משתמש מרוחק למחשב אחר.

מקורות נתונים של קובץ

מקורות נתונים קובץ (הנקראים גם קבצי DSN) מאחסנים את מידע ההתקשרות בקובץ טקסט, לא ברישום של Windows, והם באופן כללי גמישים יותר ממקורות נתונים מכונה. לדוגמה, באפשרותך להעתיק מקור נתונים קובץ לכל מחשב בעל הנכון מנהל התקן ODBC, כך שהיישום שלך יכול להסתמך על מידע חיבור עקביים ומדויקים לכל המחשבים שבהם היא משתמשת. לחלופין, באפשרותך למקם את מקור הנתונים קובץ בשרת יחיד, לשתף אותו בין מחשבים רבים ברשת, ולתחזק בקלות את פרטי החיבור במיקום אחד.

ניתן גם מקור נתונים קובץ לשיתוף. מקור נתונים קובץ לשיתוף שוכן במחשב יחיד ומצביע על מקור נתונים מכונה. באפשרותך להשתמש מקורות נתונים של קובץ לשיתוף כדי לגשת למקורות נתונים מכונה קיימים ממקורות נתונים קובץ.

באמצעות ספק OLE DB כדי להתחבר למקורות נתונים

הסעיפים הבאים מתארים אובייקט קישור ומסד והטבעה של אובייקטים (OLE DB) ביתר פירוט.

הארכיטקטורה של OLE DB

בארכיטקטורת OLE DB, היישום שניגשת אל הנתונים נקרא לצרכן נתונים (כגון Publisher), בעוד התוכנית המאפשרת גישה מקורית לנתונים נקרא ספק מסד נתונים (כגון Microsoft ספק OLE DB עבור SQL Server).

הגדרת מידע חיבור

קובץ קישור נתונים אוניברסלי (udl.) מכיל את פרטי החיבור המשתמשת לצרכן נתונים כדי לגשת למקור הנתונים באמצעות ספק OLE DB של מקור נתונים זה. באפשרותך ליצור את פרטי החיבור על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 • באשף חיבורי הנתונים, השתמש בתיבת הדו-שיח מאפייני קישור נתונים להגדרת קישור נתונים עבור ספק OLE DB.

 • צור קובץ טקסט ריק עם סוג קובץ .udl ולאחר מכן ערוך את הקובץ, אשר מציגה את תיבת הדו-שיח מאפייני קישור נתונים.

לראש הדף

הפיכת גישה לנתונים למאובטחת יותר

בעת התחברות למקור נתונים חיצוני או לרענן את הנתונים, חשוב להיות מודע לבעיות אבטחה פוטנציאליות לדעת מה ניתן לעשות בנושא בעיות אבטחה אלה. השתמש בקווים המנחים הבאים שיטות עבודה מומלצות כדי לעזור לאבטח הנתונים שלך.

אחסון חיבורי נתונים במיקום מהימן

קובץ חיבור נתונים מכיל בדרך כלל שאילתה אחת או יותר למקור נתונים. על-ידי החלפת קובץ זה, משתמש בעל כוונת זדוניות באפשרותך לעצב שאילתה כדי לגשת למידע סודי ולהפיץ אותו למשתמשים אחרים או לבצע פעולות אחרות מזיקים. לכן, חשוב להבטיח את הפעולות הבאות:

 • קובץ החיבור נכתב על-ידי אדם אמין.

 • קובץ החיבור בטוח ומגיע אותו ממיקום מהימן.

כדי לעזור לשפר את האבטחה, ייתכן חיבורים לנתונים חיצוניים אינה זמינה במחשב שלך. כדי להתחבר לנתונים בעת פתיחת חוברת עבודה, עליך להפעיל חיבורי נתונים באמצעות סרגל מרכז יחסי האמון או על-ידי העברת חוברת העבודה במיקום מהימן.

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה, הסרה, או שינוי של מיקום מהימן עבור הקבצים שלך, להוסיף, להסיר, או הצגה של מפרסם מהימןוהצג את הגדרות האבטחה שלי במרכז יחסי האמון.

באמצעות אישורי בצורה בטוחה

גישה למקור נתונים חיצוני בדרך כלל דורש אישורי (כגון שם משתמש וסיסמה) המשמשים לאימות המשתמש. ודא כי אישורים אלה ניתנים לך בצורה בטוחה, כי לא בטעות שתחשוף אישורים אלה לאחרים.

השתמש בסיסמאות חזקות המשלבות אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים וסמלים. סיסמאות חלשות אינן מערבבות רכיבים אלה. סיסמה חזקה: Y6dh!et5. סיסמה חלשה: House27. סיסמאות צריכות להכיל 8 תווים או יותר. ביטוי סיסמה המשתמש ב- 14 תווים או יותר עדיף.

חיוני שתזכור את הסיסמה שלך. אם תשכח את הסיסמה שלך, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמור את הסיסמאות שאתה כותב במקום בטוח הרחק מהמידע המוגן באמצעות סיסמאות אלה.

הימנע שמירת פרטי כניסה כאשר תבצע חיבור למקורות נתונים. ניתן לאחסן מידע זה כטקסט רגיל בחוברת העבודה וייתכן את קובץ החיבור ולאחר שמשתמש זדוני באפשרותך לגשת לפרטי ולחשוף את האבטחה של מקור הנתונים.

במידת האפשר, השתמש אימות Windows (מכונה גם חיבור מהימן), אשר משתמשת חשבון משתמש Windows כדי להתחבר ל- SQL Server. כאשר משתמש מתחבר באמצעות חשבון משתמש Windows, SQL Server משתמש מידע במערכת ההפעלה Windows כדי לאמת את שם החשבון והסיסמה שלך. לפני שתוכל להשתמש באימות של Windows, מנהל שרת צריך להגדיר את SQL Server כדי להשתמש במצב אימות זה. אם אימות Windows אינה זמינה, הימנע שמירת פרטי כניסה של משתמשים. הגיע למאובטחת יותר ממשתמשים להזין את פרטי הכניסה שלהם בכל פעם שייכנסו.

לראש הדף

יצירה או עריכה של קובץ חיבור נתונים של Office על-ידי שימוש ב- Excel

ייתכן שתרצה לשתף קובץ חיבור נתוני Office (ODC) (. odc) עם משתמשים אחרים או בין תוכניות שונות. כדי ליצור או לערוך קובץ. odc, באפשרותך להשתמש ב- Excel.

צור קובץ ODC חדש על-ידי שימוש ב- Excel

 1. אתר את התיקיה מקורות הנתונים שלי במחשב שלך.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור כל סוג של קובץ חיבור, לחץ לחיצה ימנית הקובץ + התחבר ל- Source.odc נתונים חדש ולאחר מכן לחץ על פתח ב- Excel בתפריט הקיצור.

   Excel מופעל. אם מופיעה ההודעה הודעת אבטחה של Microsoft Office Excel, לחץ על הפוך לזמין.

   הדף ' ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים ' של אשף חיבורי הנתונים מופיע. בצע את ההוראות באשף.

  • כדי ליצור קובץ חיבור של SQL Server, לחץ לחיצה ימנית הקובץ + Connection.odc שרת SQL החדש ולאחר מכן לחץ על פתח ב- Excel בתפריט הקיצור.

   הפעלות וערכות העמוד התחבר לשרת מסד נתונים של excel של אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

עריכת קובץ ODC קיים על-ידי שימוש ב- Excel

 1. אתר את התיקיה המכילה את הקובץ. odc, כגון התיקיה מקורות הנתונים שלי במחשב שלך, או תיקיית רשת מהימן.

 2. הימני, לחץ על הקובץ. odc ולאחר מכן לחץ על פתח ב- Excel בתפריט הקיצור.

 3. ההודעה הודעת אבטחה של Microsoft Office Excel עשוי להופיע. אם אתה נותן אמון במקור הנתונים, לחץ על הפוך לזמין.

  הנתונים מאוחזרים באמצעות הקובץ. odc מוצג בגליון העבודה הראשון של חוברת עבודה חדשה, כדי לאשר שקיבלת את החיבור הנכון.

 4. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על חיבורים.

 5. בתיבת הדו-שיח חיבורי חוברת עבודה, בחר את החיבור ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 6. בצע את השינויים הרצויים בתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור.

  לקבלת מידע נוסף אודות שינוי פרטי קובץ החיבור, עיין במערכת העזרה של Excel.

 7. לאחר ביצוע כל השינויים, לחץ על הכרטיסיה הגדרה ולאחר מכן לחץ על ייצוא קובץ חיבור.

 8. בתיבת הדו-שיח שמירת קובץ, לחץ על שמור.

 9. סגור בתיבות הדו-שיח ' מאפייני חיבור ' חיבורי חוברת עבודה ולאחר מכן צא מ- Excel מבלי לשמור את חוברת העבודה החדשה.

לראש הדף

Office Publisher: ייבוא נתונים חיצוניים באמצעות אשף חיבורי הנתונים

ב- Microsoft Office Publisher, יבא נתונים חיצוניים באמצעות מיזוג דואר. השתמש במיזוג דואר כדי ליצור מספר רב של מסמכים בעיקר זהים אך לכלול מידע ייחודי, כגון הכרזה על מוצר שאתה שולח ל- 100 הלקוחות העיקריים שלך. ניתן גם לייבא קבצי טקסט, גליונות עבודה של Excel, ו- Access טבלאות או שאילתות ישירות, מבלי להשתמש קובץ חיבור. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת מיזוג דואר.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

ייבוא קובץ טקסט באמצעות ספק OLE DB

ייבוא קובץ טקסט באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים מחוברת עבודה של Excel 97-2003 או 2007 באמצעות ספק OLE DB

ייבוא נתונים מחוברת עבודה של Excel 97-2003 או 2007 באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים ממסד נתונים של Access 2000, 2003 או 2007 באמצעות ספק OLE DB

ייבוא נתונים ממסד נתונים של Access 2000, 2003 או 2007 באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות ספק OLE DB

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא קובץ טקסט באמצעות ספק OLE DB

ייבוא קובץ טקסט ערכים המופרדים באמצעות פסיק (CSV) (. csv) היא פעולה פשוטה. אם קובץ הטקסט שלך הוא קובץ. csv שאינו משתמש תו מפריד רשימה המוגדר במחשב שלך, או אם את קובץ הטקסט אינה קובץ. csv, באפשרותך להשתמש בקובץ schema כדי לציין את תבנית הקובץ הנכון.

יבא את קובץ

 1. בתפריט כלים, הצבע על קטלוגים והודעות ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר, מיזוג דואר או מיזוג קטלוג.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג קטלוג, לחץ על יצירה או להתחבר רשימת מוצרים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. הנתונים מיובאים ולאחר שתסיים.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 4. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על אחר/מתקדם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח ' מאפייני קישור נתונים.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

 5. בכרטיסיה ספק, בחר Microsoft Jet 4.0 ספק OLE DB ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בכרטיסיה חיבורים, בתיבה בחר או הזן שם מסד נתונים, הזן את הנתיב המלא אל התיקיה המכילה את קובץ הטקסט.

  כדי לעזור לך לאתר את התיקיה, לחץ על לחצן עיון לצד התיבה.

 7. לחץ על הכרטיסיה הכל, בחר מאפיינים מורחבים ולאחר מכן לחץ על עריכת ערך.

 8. בתיבת המאפיין ערך, הזן את אחת מהפעולות הבאות:

  • אם קובץ הטקסט מכיל כותרות עמודה, הזן טקסט; עליונה = כן.

  • אם קובץ הטקסט אינו כולל כותרות עמודה, הזן טקסט; עליונה = לא.

 9. לחץ על אישור.

 10. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על הכרטיסיה חיבור ולאחר מכן לחץ על בדוק חיבור.

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדוק חיבור הצליחה", לחץ על אישור.

 12. לחץ על אישור.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה שוב.

 13. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, תחת שם העמודה, בחר את קובץ הטקסט שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על הבא.

 14. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 15. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

השתמש בקובץ schema כדי לציין רשימה שונות מפריד תו או טקסט תבנית קובץ

בקובץ schema הוא קובץ טקסט המכיל ערכים עקיפת הגדרות ברירת מחדל של מנהל ההתקן טקסט ברישום של Windows. באופן כללי, כדי להשתמש בקובץ schema, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

 • אחסן את קובץ schema. ini באותה תיקיה כקובץ טקסט שאתה מייבא.

 • שם הקובץ schema. ini.

 • בשורה הראשונה של הקובץ schema. ini, הקלד את השם של קובץ הטקסט שאתה מקשר, והקף אותו בסוגריים מרובעים.

 • הוסף מידע נוסף כדי לציין את תבנית הקובץ של טקסט אחרת.

הסעיפים הבאים מציגים דוגמאות נפוצות לשימוש הקובץ schema. ini.

דוגמה: לציין תו נקודה-פסיק (;) כמפריד

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex די: ציון תו טאב כמפריד

[Products.txt] Format=TabDelimited

דוגמה: ציין קובץ ברוחב קבוע

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא קובץ טקסט באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא קובץ טקסט באמצעות מנהל התקן ODBC הוא, לכל הפחות, תוכל להסירו בתהליך. תחילה, במידת הצורך, להגדיר DSN של משתמש במחשב שלך עבור מנהל התקן ODBC טקסט. שנית, לייבא את קובץ הטקסט באמצעות ה-DSN של המשתמש. אם קובץ הטקסט שלך הוא קובץ ערכים מופרד באמצעות פסיק (CSV) שאינו משתמש תו מפריד רשימה המוגדר במחשב שלך, או אם את קובץ הטקסט אינה קובץ. csv, באפשרותך להשתמש בקובץ schema כדי לציין את תבנית הקובץ הנכון.

הגדרת DSN של משתמש

 1. פתח את לוח הבקרה של Microsoft Windows, לחץ פעמיים על סמל כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל מקורות נתונים (ODBC).

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל מסד נתונים של ODBC, בכרטיסיה DSN של משתמש, לחץ על הוסף.

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש, בחר מנהל טקסט של Microsoft (*. txt; *. csv) ולאחר מכן לחץ על סיום.

  מופיעה תיבת הדו-שיח הגדרת טקסט ODBC.

 4. הזן שם שם מקור הנתונים.

 5. נקה את תיבת הסימון השתמש הספריה הנוכחית.

 6. לחץ על בחר ספריה.

 7. בתיבת הדו-שיח בחר ספריה, אתר את התיקיה המכילה את קובץ הטקסט שברצונך לייבא, ודא קובץ הטקסט מופיע ברשימה תחת התיבה שם קובץ ולאחר מכן לחץ על אישור.

 8. לחץ פעמיים על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

יבא את קובץ

 1. בתפריט כלים, הצבע על קטלוגים והודעות ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר, מיזוג דואר או מיזוג קטלוג.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג קטלוג, לחץ על יצירה או להתחבר רשימת מוצרים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 4. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 5. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר DSN המשתמש שזה עתה יצרת ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את קובץ הטקסט תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 8. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

השתמש בקובץ schema כדי לציין רשימה שונות מפריד תו או טקסט תבנית קובץ

בקובץ schema הוא קובץ טקסט המכיל ערכים עקיפת הגדרות ברירת מחדל של מנהל ההתקן טקסט ברישום של Windows. באופן כללי, כדי להשתמש בקובץ schema, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

 • אחסן את קובץ schema. ini באותה תיקיה כקובץ טקסט שאתה מייבא.

 • שם הקובץ schema. ini.

 • בשורה הראשונה של הקובץ schema. ini, הקלד את השם של קובץ הטקסט שאתה מקשר, והקף אותו בסוגריים מרובעים.

 • הוסף מידע נוסף כדי לציין את תבנית הקובץ של טקסט אחרת.

הסעיפים הבאים מציגים דוגמאות נפוצות לשימוש הקובץ schema. ini.

דוגמה: ציין כותרת עמודה

[Categories.txt] ColNameHeader=True

דוגמה: לציין תו נקודה-פסיק (;) כמפריד

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

דוגמה: ציון תו טאב כמפריד

[Products.txt] Format=TabDelimited

דוגמה: ציין קובץ ברוחב קבוע

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים מחוברת עבודה של Excel 97-2003 או 2007 באמצעות ספק OLE DB

 1. בתפריט כלים, הצבע על קטלוגים והודעות ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר, מיזוג דואר או מיזוג קטלוג.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג קטלוג, לחץ על יצירה או להתחבר רשימת מוצרים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 4. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על אחר/מתקדם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח ' מאפייני קישור נתונים.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

 5. בכרטיסיה ספק, בחר Microsoft Office 12.0 Access מסד נתונים מנגנון ספק OLE DB ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בכרטיסיה חיבורים, בתיבה מקור נתונים, הזן את הנתיב המלא ושם הקובץ של חוברת העבודה של Excel.

 7. לחץ על הכרטיסיה הכל, בחר מאפיינים מורחבים ולאחר מכן לחץ על עריכת ערך.

 8. בתיבת המאפיין ערך, הזן את אחת מהפעולות הבאות:

  • אם הנתונים בחוברת העבודה יש כותרות עמודה, הזן Excel 8.0; עליונה = כן.

  • אם הנתונים בחוברת העבודה אינו כולל כותרות עמודה, הזן Excel 8.0; עליונה = לא.

 9. לחץ על אישור.

 10. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על הכרטיסיה חיבור ולאחר מכן לחץ על בדוק חיבור.

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדוק חיבור הצליחה", לחץ על אישור.

 12. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את גליון העבודה תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 13. לחץ על אישור.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה שוב.

 14. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 15. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים מחוברת עבודה של Excel 97-2003 או 2007 באמצעות מנהל התקן ODBC

 1. בתפריט כלים, הצבע על קטלוגים והודעות ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר, מיזוג דואר או מיזוג קטלוג.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג קטלוג, לחץ על יצירה או להתחבר רשימת מוצרים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 4. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 5. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר קבצי Excel ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בתיבת הדו-שיח בחירת חוברת העבודה, בתיבה שם מסד נתונים, הזן את התיקיה המכילה את חוברת העבודה של Excel, בחר את חוברת העבודה ברשימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, תחת שם העמודה, בחר את גליון העבודה שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 9. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים ממסד נתונים של Access 2000, 2003 או 2007 באמצעות ספק OLE DB

 1. בתפריט כלים, הצבע על קטלוגים והודעות ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר, מיזוג דואר או מיזוג קטלוג.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג קטלוג, לחץ על יצירה או להתחבר רשימת מוצרים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 4. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על אחר/מתקדם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח ' מאפייני קישור נתונים.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

 5. בכרטיסיה ספק, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם מסד הנתונים מסד נתונים של Microsoft Access 2000 או ב- Microsoft Office Access 2003, בחר Microsoft Jet 4.0 ספק OLE DB.

  • אם מסד הנתונים Microsoft Office Access 2007 מסד נתונים, בחר Microsoft Office 12.0 Access מסד נתונים מנגנון ספק OLE DB.

 6. לחץ על הבא.

 7. בכרטיסיה חיבורים, בתיבה בחר או הזן שם מסד נתונים, הזן את הנתיב המלא ושם הקובץ של מסד הנתונים של Access.

  אם בחרת Microsoft Jet 4.0 ספק OLE DB בכרטיסיה ספק, כדי לעזור לך לאתר את מסד הנתונים, לחץ על לחצן עיון לצד התיבה.

 8. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על הכרטיסיה חיבור ולאחר מכן לחץ על בדוק חיבור.

 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדוק חיבור הצליחה", לחץ על אישור.

 10. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את הטבלה או השאילתה תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: טבלה מקושרת אינו מופיע ברשימה זו. אם ברצונך לייבא טבלה מקושרת, צור שאילתה כדי הטבלה המקושרת מסד הנתונים של Access לפני ביצוע פעולת הייבוא.

 11. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 12. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים ממסד נתונים של Access 2000, 2003 או 2007 באמצעות מנהל התקן ODBC

 1. בתפריט כלים, הצבע על קטלוגים והודעות ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר, מיזוג דואר או מיזוג קטלוג.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג קטלוג, לחץ על יצירה או להתחבר רשימת מוצרים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 4. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 5. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר MS Access database ולאחר מכן לחץ על הבא.

  מופיעה תיבת הדו-שיח בחירת מסד נתונים.

 6. בתיבת הדו-שיח בחר ספריה, אתר את התיקיה המכילה את מסד הנתונים של Access שברצונך לייבא, ודא כי מסד הנתונים של Access מופיעה ברשימה מתחת לתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה שוב.

 7. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את הטבלה או השאילתה תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 9. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות ספק OLE DB

 1. בתפריט כלים, הצבע על קטלוגים והודעות ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר, מיזוג דואר או מיזוג קטלוג.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג קטלוג, לחץ על יצירה או להתחבר רשימת מוצרים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 4. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על Microsoft SQL Server.

 5. בדף התחבר לשרת מסד נתונים, בצע את הפעולות הבאות:

  • הזן את השם של שרת מסד הנתונים בתיבה שם שרת.

   אם מסד הנתונים נמצא במחשב שלך, הזן (מקומי).

  • תחת אישורי כניסה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להשתמש Windows את שם המשתמש והסיסמה שלך, לחץ על השתמש באימות של Windows.

   • כדי להשתמש של מסד הנתונים את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך, לחץ על השתמש בשם המשתמש ובסיסמה הבאים ולאחר מכן הזן את מסד הנתונים את שם המשתמש והסיסמה שלך בתיבות המתאימות.

 6. לחץ על הבא.

 7. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את מסד הנתונים בתיבה מסד נתונים, בחר טבלה, תצוגה או לחצן דו-מצבי תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 9. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים ממסד נתונים SQL Server באמצעות מנהל התקן ODBC היא תהליך בן שני שלבים. תחילה, במידת הצורך, להגדיר DSN של משתמש במחשב שלך עבור מנהל התקן ODBC. שנית, לייבא את הנתונים ממסד הנתונים של SQL Server.

הגדרת DSN של משתמש

 1. פתח את לוח הבקרה של Microsoft Windows, לחץ פעמיים על סמל כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל מקורות נתונים (ODBC).

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל מסד נתונים של ODBC, בחר את הכרטיסיה DSN של משתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש, בחר SQL Server ולאחר מכן לחץ על סיום.

  מופיעה תיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש ל- SQL Server.

 4. בתיבה שם, הזן שם מקור נתונים.

 5. לחלופין, הזן תיאור מקור הנתונים בתיבה תיאור.

 6. הזן את שם השרת של מסד הנתונים בתיבה שרת.

  אם מסד הנתונים נמצא במחשב שלך, הזן (מקומי).

 7. לחץ על הבא.

 8. תחת כיצד יש ל- SQL Server אפשרות לאמת את מקוריות מזהה הכניסה?, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש Windows את שם המשתמש והסיסמה שלך, לחץ על אימות עם Windows NT באמצעות מזהה כניסה הרשת.

  • כדי להשתמש של מסד הנתונים את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך, לחץ על אימות עם שרת SQL באמצעות מזהה הכניסה ואת הסיסמה שהוזן על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הזן את מזהה הכניסה של מסד הנתונים ואת הסיסמה בתיבות המתאימות.

 9. לחץ פעמיים על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.

 10. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על מקור נתונים הבדיקה .

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדיקות הושלמה בהצלחה!", לחץ על אישור.

 12. לחץ פעמיים על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

לייבא את הנתונים ממסד הנתונים של SQL Server

 1. בתפריט כלים, הצבע על קטלוגים והודעות ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר, מיזוג דואר או מיזוג קטלוג.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני, לחץ על יצירה או להתחבר אל רשימת נמענים.

  • בחלונית המשימות מיזוג קטלוג, לחץ על יצירה או להתחבר רשימת מוצרים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 4. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 5. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר שם מקור הנתונים שהגדרת בסעיף הקודם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את מסד הנתונים בתיבה מסד נתונים, בחר טבלה, תצוגה או פונקציה תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 8. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לראש הדף לראש הסעיף

לראש הדף

Office Visio: ייבוא נתונים חיצוניים באמצעות אשף חיבורי הנתונים

ב- Microsoft Office Visio, יבא נתונים חיצוניים כך שלא ניתן להוסיף ישירות לצורות בציור. השתמש ציור לנטר מידע באופן חזותי, כגון דיאגרמת רשת המציגה את זמן ההשבתה סטטיסטיקה או תרשים זרימה המציג קווי התקדמות ומטרים לסיכום פעילויות פרוייקט. ההנחיות הבאות הן עבור קבצי טקסט ומקורות נתונים של SQL Server. ניתן גם לייבא גליונות עבודה של Excel, Access טבלאות או שאילתות ורשימות SharePoint ישירות לתוך קובץ מבלי להשתמש קובץ חיבור. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא נתונים מ- Excel, SQL Server, אתרי SharePoint, ומקורות חיצוניים אחרים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

ייבוא קובץ טקסט באמצעות ספק OLE DB

ייבוא קובץ טקסט באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות ספק OLE DB

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא קובץ טקסט באמצעות ספק OLE DB

ייבוא קובץ טקסט ערכים המופרדים באמצעות פסיק (CSV) (. csv) היא פעולה פשוטה. אם קובץ הטקסט שלך הוא קובץ. csv שאינו משתמש תו מפריד רשימה המוגדר במחשב שלך, או אם את קובץ הטקסט אינה קובץ. csv, באפשרותך להשתמש בקובץ schema כדי לציין את תבנית הקובץ הנכון.

יבא את קובץ

 1. בתפריט נתונים, לחץ על קישור נתונים לצורות.

 2. בעמוד הראשון של אשף בורר הנתונים, לחץ על אחרים OLE DB או על מקור נתונים של ODBC.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. לחץ על אחר/מתקדם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח ' מאפייני קישור נתונים.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

 4. בכרטיסיה ספק, בחר Microsoft Jet 4.0 ספק OLE DB ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בכרטיסיה חיבורים, בתיבה בחר או הזן שם מסד נתונים, הזן את הנתיב המלא אל התיקיה המכילה את קובץ הטקסט.

  כדי לעזור לך לאתר את התיקיה, לחץ על לחצן עיון לצד התיבה.

 6. לחץ על הכרטיסיה הכל, בחר מאפיינים מורחבים ולאחר מכן לחץ על עריכת ערך.

 7. בתיבת המאפיין ערך, הזן את אחת מהפעולות הבאות:

  • אם קובץ הטקסט מכיל כותרות עמודה, הזן טקסט; עליונה = כן.

  • אם קובץ הטקסט אינו כולל כותרות עמודה, הזן טקסט; עליונה = לא.

 8. לחץ על אישור.

 9. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על הכרטיסיה חיבור ולאחר מכן לחץ על בדוק חיבור.

 10. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדוק חיבור הצליחה", לחץ על אישור.

 11. לחץ על אישור.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה שוב.

 12. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, תחת שם העמודה, בחר את קובץ הטקסט שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על הבא.

 13. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 14. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

 15. לחץ על סיום.

  אשף בורר הנתונים מופיעה שוב.

 16. בדף בחר חיבור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc שזה עתה יצרת מקבל את כל השורות והעמודות במקור הנתונים, לחץ על סיום.

  • כדי להמשיך באמצעות אשף בורר הנתונים, כך באפשרותך לבחור שורות ועמודות ספציפי, כך שבאפשרותך ליצור מזהה ייחודי, לחץ על הבא.

   לקבלת מידע נוסף על כל דף באשף בורר הנתונים, הקש F1.

השתמש בקובץ schema כדי לציין רשימה שונות מפריד תו או טקסט תבנית קובץ

בקובץ schema הוא קובץ טקסט המכיל ערכים עקיפת הגדרות ברירת מחדל של מנהל ההתקן טקסט ברישום של Windows. באופן כללי, כדי להשתמש בקובץ schema, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

 • אחסן את קובץ schema. ini באותה תיקיה כקובץ טקסט שאתה מייבא.

 • שם הקובץ schema. ini.

 • בשורה הראשונה של הקובץ schema. ini, הקלד את השם של קובץ הטקסט שאתה מקשר, והקף אותו בסוגריים מרובעים.

 • הוסף מידע נוסף כדי לציין את תבנית הקובץ של טקסט אחרת.

הסעיפים הבאים מציגים דוגמאות נפוצות לשימוש הקובץ schema. ini.

דוגמה: לציין תו נקודה-פסיק (;) כמפריד

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

דוגמה: ציון תו טאב כמפריד

[Products.txt] Format=TabDelimited

דוגמה: ציין קובץ ברוחב קבוע

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא קובץ טקסט באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא קובץ טקסט באמצעות מנהל התקן ODBC הוא, לכל הפחות, תוכל להסירו בתהליך. תחילה, במידת הצורך, להגדיר DSN של משתמש במחשב שלך עבור מנהל התקן ODBC טקסט. שנית, לייבא את קובץ הטקסט באמצעות ה-DSN של המשתמש. אם קובץ הטקסט שלך הוא קובץ ערכים מופרד באמצעות פסיק (CSV) שאינו משתמש תו מפריד רשימה המוגדר במחשב שלך, או אם את קובץ הטקסט אינה קובץ. csv, באפשרותך להשתמש בקובץ schema כדי לציין את תבנית הקובץ הנכון.

הגדרת DSN של משתמש

 1. פתח את לוח הבקרה של Microsoft Windows, לחץ פעמיים על סמל כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל מקורות נתונים (ODBC).

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל מסד נתונים של ODBC, בכרטיסיה DSN של משתמש, לחץ על הוסף.

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש, בחר מנהל טקסט של Microsoft (*. txt; *. csv) ולאחר מכן לחץ על סיום.

  מופיעה תיבת הדו-שיח הגדרת טקסט ODBC.

 4. הזן שם שם מקור הנתונים.

 5. נקה את תיבת הסימון השתמש הספריה הנוכחית.

 6. לחץ על בחר ספריה.

 7. בתיבת הדו-שיח בחר ספריה, אתר את התיקיה המכילה את קובץ הטקסט שברצונך לייבא, ודא קובץ הטקסט מופיע ברשימה תחת התיבה שם קובץ ולאחר מכן לחץ על אישור.

 8. לחץ פעמיים על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

יבא את קובץ

 1. בתפריט נתונים, לחץ על קישור נתונים לצורות.

 2. בעמוד הראשון של אשף בורר הנתונים, לחץ על אחרים OLE DB או על מקור נתונים של ODBC.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 4. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר DSN המשתמש שזה עתה יצרת ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את קובץ הטקסט תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 7. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

 8. לחץ על סיום.

  אשף בורר הנתונים מופיעה שוב.

 9. בדף בחר חיבור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc שיצרת זה עתה ולאחר מכן, כדי לקבל את כל השורות והעמודות במקור הנתונים, לחץ על סיום.

  • כדי להמשיך באמצעות אשף בורר הנתונים, כך באפשרותך לבחור שורות ועמודות ספציפי, כך שבאפשרותך ליצור מזהה ייחודי, לחץ על הבא.

   לקבלת מידע נוסף על כל דף באשף בורר הנתונים, הקש F1.

השתמש בקובץ schema כדי לציין רשימה שונות מפריד תו או טקסט תבנית קובץ

בקובץ schema הוא קובץ טקסט המכיל ערכים עקיפת הגדרות ברירת מחדל של מנהל ההתקן טקסט ברישום של Windows. באופן כללי, כדי להשתמש בקובץ schema, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

 • אחסן את קובץ schema. ini באותה תיקיה כקובץ טקסט שאתה מייבא.

 • שם הקובץ schema. ini.

 • בשורה הראשונה של הקובץ schema. ini, הקלד את השם של קובץ הטקסט שאתה מקשר, והקף אותו בסוגריים מרובעים.

 • הוסף מידע נוסף כדי לציין את תבנית הקובץ של טקסט אחרת.

הסעיפים הבאים מציגים דוגמאות נפוצות לשימוש הקובץ schema. ini.

דוגמה: ציין כותרת עמודה

[Categories.txt] ColNameHeader=True

דוגמה: לציין תו נקודה-פסיק (;) כמפריד

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

דוגמה: ציון תו טאב כמפריד

[Products.txt] Format=TabDelimited

דוגמה: ציין קובץ ברוחב קבוע

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות ספק OLE DB

 1. בתפריט נתונים, לחץ על קישור נתונים לצורות.

 2. בעמוד הראשון של אשף בורר הנתונים, לחץ על Microsoft SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף התחבר לשרת מסד נתונים, בצע את הפעולות הבאות:

  • הזן את השם של שרת מסד הנתונים בתיבה שם שרת.

   אם מסד הנתונים נמצא במחשב שלך, הזן (מקומי).

  • תחת אישורי כניסה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להשתמש Windows את שם המשתמש והסיסמה שלך, לחץ על השתמש באימות של Windows.

   • כדי להשתמש של מסד הנתונים את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך, לחץ על השתמש בשם המשתמש ובסיסמה הבאים ולאחר מכן הזן את מסד הנתונים את שם המשתמש והסיסמה שלך בתיבות המתאימות.

 4. לחץ על הבא.

 5. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את מסד הנתונים בתיבה מסד נתונים, בחר טבלה, תצוגה או לחצן דו-מצבי תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 7. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

 8. לחץ על סיום.

  אשף בורר הנתונים מופיעה שוב.

 9. בדף בחר חיבור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc שיצרת זה עתה ולאחר מכן, כדי לקבל את כל השורות והעמודות במקור הנתונים, לחץ על סיום.

  • כדי להמשיך באמצעות אשף בורר הנתונים, כך באפשרותך לבחור שורות ועמודות ספציפי, כך שבאפשרותך ליצור מזהה ייחודי, לחץ על הבא.

   לקבלת מידע נוסף על כל דף באשף בורר הנתונים, הקש F1.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים ממסד נתונים SQL Server באמצעות מנהל התקן ODBC היא תהליך בן שני שלבים. תחילה, במידת הצורך, להגדיר DSN של משתמש במחשב שלך עבור מנהל התקן ODBC. שנית, לייבא את הנתונים ממסד הנתונים של SQL Server.

הגדרת DSN של משתמש

 1. פתח את לוח הבקרה של Microsoft Windows, לחץ פעמיים על סמל כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל מקורות נתונים (ODBC).

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל מסד נתונים של ODBC, בחר את הכרטיסיה DSN של משתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש, בחר SQL Server ולאחר מכן לחץ על סיום.

  מופיעה תיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש ל- SQL Server.

 4. בתיבה שם, הזן שם מקור נתונים.

 5. לחלופין, הזן תיאור מקור הנתונים בתיבה תיאור.

 6. הזן את שם השרת של מסד הנתונים בתיבה שרת.

  אם מסד הנתונים נמצא במחשב שלך, הזן (מקומי).

 7. לחץ על הבא.

 8. תחת כיצד יש ל- SQL Server אפשרות לאמת את מקוריות מזהה הכניסה?, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש Windows את שם המשתמש והסיסמה שלך, לחץ על אימות עם Windows NT באמצעות מזהה כניסה הרשת.

  • כדי להשתמש של מסד הנתונים את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך, לחץ על אימות עם שרת SQL באמצעות מזהה הכניסה ואת הסיסמה שהוזן על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הזן את מזהה הכניסה של מסד הנתונים ואת הסיסמה בתיבות המתאימות.

 9. לחץ פעמיים על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.

 10. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על מקור נתונים הבדיקה .

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדיקות הושלמה בהצלחה!", לחץ על אישור.

 12. לחץ פעמיים על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

לייבא את הנתונים ממסד הנתונים של SQL Server

 1. בתפריט נתונים, לחץ על קישור נתונים לצורות.

 2. בעמוד הראשון של אשף בורר הנתונים, לחץ על אחרים OLE DB או על מקור נתונים של ODBC.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 4. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר שם מקור הנתונים שהגדרת בסעיף הקודם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את מסד הנתונים בתיבה מסד נתונים, בחר טבלה, תצוגה או פונקציה תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 7. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

 8. לחץ על סיום.

  אשף בורר הנתונים מופיעה שוב.

 9. בדף בחר חיבור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc שיצרת זה עתה ולאחר מכן, כדי לקבל את כל השורות והעמודות במקור הנתונים, לחץ על סיום.

  • כדי להמשיך באמצעות אשף בורר הנתונים, כך באפשרותך לבחור שורות ועמודות ספציפי, כך שבאפשרותך ליצור מזהה ייחודי, לחץ על הבא.

   לקבלת מידע נוסף על כל דף באשף בורר הנתונים, הקש F1.

לראש הדף לראש הסעיף

לראש הדף

Office Word: ייבוא נתונים חיצוניים באמצעות אשף חיבורי הנתונים

ב- Microsoft Office Word, יבא נתונים חיצוניים באמצעות מיזוג דואר. השתמש במיזוג דואר כדי ליצור קבוצת מסמכים, כגון מכתב אחיד הנשלח ללקוחות רבים או גיליון של תוויות כתובת עבור דיוור כרטיס חג. ניתן גם לייבא קבצי טקסט, גליונות עבודה של Excel, ו- Access טבלאות או שאילתות ישירות, מבלי להשתמש קובץ חיבור. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת מיזוג דואר.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

ייבוא קובץ טקסט באמצעות ספק OLE DB

ייבוא קובץ טקסט באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים מחוברת עבודה של Excel 97-2003 או 2007 באמצעות ספק OLE DB

ייבוא נתונים מחוברת עבודה של Excel 97-2003 או 2007 באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים ממסד נתונים של Access 2000, 2003 או 2007 באמצעות ספק OLE DB

ייבוא נתונים ממסד נתונים של Access 2000, 2003 או 2007 באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות ספק OLE DB

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא קובץ טקסט באמצעות ספק OLE DB

ייבוא קובץ טקסט ערכים המופרדים באמצעות פסיק (CSV) (. csv) היא פעולה פשוטה. אם קובץ הטקסט שלך הוא קובץ. csv שאינו משתמש תו מפריד רשימה המוגדר במחשב שלך, או אם את קובץ הטקסט אינה קובץ. csv, באפשרותך להשתמש בקובץ schema כדי לציין את תבנית הקובץ הנכון.

יבא את קובץ

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על בחר נמענים ולאחר מכן לחץ על השתמש ברשימה קיימת.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על אחר/מתקדם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח ' מאפייני קישור נתונים.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

 4. בכרטיסיה ספק, בחר Microsoft Jet 4.0 ספק OLE DB ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בכרטיסיה חיבורים, בתיבה בחר או הזן שם מסד נתונים, הזן את הנתיב המלא אל התיקיה המכילה את קובץ הטקסט.

  כדי לעזור לך לאתר את התיקיה, לחץ על לחצן עיון לצד התיבה.

 6. לחץ על הכרטיסיה הכל, בחר מאפיינים מורחבים ולאחר מכן לחץ על עריכת ערך.

 7. בתיבת המאפיין ערך, הזן את אחת מהפעולות הבאות:

  • אם קובץ הטקסט מכיל כותרות עמודה, הזן טקסט; עליונה = כן.

  • אם קובץ הטקסט אינו כולל כותרות עמודה, הזן טקסט; עליונה = לא.

 8. לחץ על אישור.

 9. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על הכרטיסיה חיבור ולאחר מכן לחץ על בדוק חיבור.

 10. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדוק חיבור הצליחה", לחץ על אישור.

 11. לחץ על אישור.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה שוב.

 12. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, תחת שם העמודה, בחר את קובץ הטקסט שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על הבא.

 13. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 14. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

השתמש בקובץ schema כדי לציין רשימה שונות מפריד תו או טקסט תבנית קובץ

בקובץ schema הוא קובץ טקסט המכיל ערכים עקיפת הגדרות ברירת מחדל של מנהל ההתקן טקסט ברישום של Windows. באופן כללי, כדי להשתמש בקובץ schema, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

 • אחסן את קובץ schema. ini באותה תיקיה כקובץ טקסט שאתה מייבא.

 • שם הקובץ schema. ini.

 • בשורה הראשונה של הקובץ schema. ini, הקלד את השם של קובץ הטקסט שאתה מקשר, והקף אותו בסוגריים מרובעים.

 • הוסף מידע נוסף כדי לציין את תבנית הקובץ של טקסט אחרת.

הסעיפים הבאים מציגים דוגמאות נפוצות לשימוש הקובץ schema. ini.

דוגמה: לציין תו נקודה-פסיק (;) כמפריד

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

דוגמה: ציון תו טאב כמפריד

[Products.txt] Format=TabDelimited

דוגמה: ציין קובץ ברוחב קבוע

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא קובץ טקסט באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא קובץ טקסט באמצעות מנהל התקן ODBC הוא, לכל הפחות, תוכל להסירו בתהליך. תחילה, במידת הצורך, להגדיר DSN של משתמש במחשב שלך עבור מנהל התקן ODBC טקסט. שנית, לייבא את קובץ הטקסט באמצעות ה-DSN של המשתמש. אם קובץ הטקסט שלך הוא קובץ ערכים מופרד באמצעות פסיק (CSV) שאינו משתמש תו מפריד רשימה המוגדר במחשב שלך, או אם את קובץ הטקסט אינה קובץ. csv, באפשרותך להשתמש בקובץ schema כדי לציין את תבנית הקובץ הנכון.

הגדרת DSN של משתמש

 1. פתח את לוח הבקרה של Microsoft Windows, לחץ פעמיים על סמל כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל מקורות נתונים (ODBC).

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל מסד נתונים של ODBC, בכרטיסיה DSN של משתמש, לחץ על הוסף.

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש, בחר מנהל טקסט של Microsoft (*. txt; *. csv) ולאחר מכן לחץ על סיום.

  מופיעה תיבת הדו-שיח הגדרת טקסט ODBC.

 4. הזן שם שם מקור הנתונים.

 5. נקה את תיבת הסימון השתמש הספריה הנוכחית.

 6. לחץ על בחר ספריה.

 7. בתיבת הדו-שיח בחר ספריה, אתר את התיקיה המכילה את קובץ הטקסט שברצונך לייבא, ודא קובץ הטקסט מופיע ברשימה תחת התיבה שם קובץ ולאחר מכן לחץ על אישור.

 8. לחץ פעמיים על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

יבא את קובץ

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על בחר נמענים ולאחר מכן לחץ על השתמש ברשימה קיימת.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 4. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר DSN המשתמש שזה עתה יצרת ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את קובץ הטקסט תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 7. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

השתמש בקובץ schema כדי לציין רשימה שונות מפריד תו או טקסט תבנית קובץ

בקובץ schema הוא קובץ טקסט המכיל ערכים עקיפת הגדרות ברירת מחדל של מנהל ההתקן טקסט ברישום של Windows. באופן כללי, כדי להשתמש בקובץ schema, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

 • אחסן את קובץ schema. ini באותה תיקיה כקובץ טקסט שאתה מייבא.

 • שם הקובץ schema. ini.

 • בשורה הראשונה של הקובץ schema. ini, הקלד את השם של קובץ הטקסט שאתה מקשר, והקף אותו בסוגריים מרובעים.

 • הוסף מידע נוסף כדי לציין את תבנית הקובץ של טקסט אחרת.

הסעיפים הבאים מציגים דוגמאות נפוצות לשימוש הקובץ schema. ini.

דוגמה: ציין כותרת עמודה

[Categories.txt] ColNameHeader=True

דוגמה: ציון נקודה-פסיק תווים (;) כמפריד

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

דוגמה: ציון תו טאב כמפריד

[Products.txt] Format=TabDelimited

דוגמה: ציין קובץ ברוחב קבוע

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים מחוברת עבודה של Excel 97-2003 או 2007 באמצעות ספק OLE DB

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על בחר נמענים ולאחר מכן לחץ על השתמש ברשימה קיימת.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על אחר/מתקדם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח ' מאפייני קישור נתונים.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

 4. בכרטיסיה ספק, בחר Microsoft Office 12.0 Access מסד נתונים מנגנון ספק OLE DB ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בכרטיסיה חיבורים, בתיבה מקור נתונים, הזן את הנתיב המלא ושם הקובץ של חוברת העבודה של Excel.

 6. לחץ על הכרטיסיה הכל, בחר מאפיינים מורחבים ולאחר מכן לחץ על עריכת ערך.

 7. בתיבת המאפיין ערך, הזן את אחת מהפעולות הבאות:

  • אם הנתונים בחוברת העבודה יש כותרות עמודה, הזן Excel 8.0; עליונה = כן.

  • אם הנתונים בחוברת העבודה אינו כולל כותרות עמודה, הזן Excel 8.0; עליונה = לא.

 8. לחץ על אישור.

 9. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על הכרטיסיה חיבור ולאחר מכן לחץ על בדוק חיבור.

 10. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדוק חיבור הצליחה", לחץ על אישור.

 11. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את גליון העבודה תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 12. לחץ על אישור.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה שוב.

 13. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 14. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים מחוברת עבודה של Excel 97-2003 או 2007 באמצעות מנהל התקן ODBC

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על בחר נמענים ולאחר מכן לחץ על השתמש ברשימה קיימת.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 4. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר קבצי Excel ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בתיבת הדו-שיח בחירת חוברת העבודה, בתיבה שם מסד נתונים, הזן את התיקיה המכילה את חוברת העבודה של Excel, בחר את חוברת העבודה ברשימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, תחת שם העמודה, בחר את גליון העבודה שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 8. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים ממסד נתונים של Access 2000, 2003 או 2007 באמצעות ספק OLE DB

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על בחר נמענים ולאחר מכן לחץ על השתמש ברשימה קיימת.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על אחר/מתקדם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח ' מאפייני קישור נתונים.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

 4. בכרטיסיה ספק, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם מסד הנתונים של מסד נתונים של Access 2000 או Access 2003, בחר Microsoft Jet 4.0 ספק OLE DB.

  • אם מסד הנתונים Office Access 2007 מסד נתונים, בחר Microsoft Office 12.0 Access מסד נתונים מנגנון ספק OLE DB.

 5. לחץ על הבא.

 6. בכרטיסיה חיבורים, בתיבה בחר או הזן שם מסד נתונים, הזן את הנתיב המלא ושם הקובץ של מסד הנתונים של Access.

  אם בחרת Microsoft Jet 4.0 ספק OLE DB בכרטיסיה ספק (כדי לסייע לך לאתר את מסד הנתונים) לחץ על לחצן עיון לצד התיבה.

 7. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על הכרטיסיה חיבור ולאחר מכן לחץ על בדוק חיבור.

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדוק חיבור הצליחה", לחץ על אישור.

 9. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את הטבלה או השאילתה תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: טבלה מקושרת אינו מופיע ברשימה זו. אם ברצונך לייבא טבלה מקושרת, צור שאילתה כדי הטבלה המקושרת מסד הנתונים של Access לפני ביצוע פעולת הייבוא.

 10. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 11. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים ממסד נתונים של Access 2000, 2003 או 2007 באמצעות מנהל התקן ODBC

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על בחר נמענים ולאחר מכן לחץ על השתמש ברשימה קיימת.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 4. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר MS Access database ולאחר מכן לחץ על הבא.

  מופיעה תיבת הדו-שיח בחירת מסד נתונים.

 5. בתיבת הדו-שיח בחר ספריה, אתר את התיקיה המכילה את מסד הנתונים של Access שברצונך לייבא, ודא כי מסד הנתונים של Access מופיעה ברשימה מתחת לתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אשף חיבורי הנתונים מופיעה שוב.

 6. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את הטבלה או השאילתה תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 8. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות ספק OLE DB

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על בחר נמענים ולאחר מכן לחץ על השתמש ברשימה קיימת.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על Microsoft SQL Server.

 4. בדף התחבר לשרת מסד נתונים, בצע את הפעולות הבאות:

  • הזן את השם של שרת מסד הנתונים בתיבה שם שרת.

   אם מסד הנתונים נמצא במחשב שלך, הזן (מקומי).

  • תחת אישורי כניסה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להשתמש Windows את שם המשתמש והסיסמה שלך, לחץ על השתמש באימות של Windows.

   • כדי להשתמש של מסד הנתונים את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך, לחץ על השתמש בשם המשתמש ובסיסמה הבאים ולאחר מכן הזן את מסד הנתונים את שם המשתמש והסיסמה שלך בתיבות המתאימות.

 5. לחץ על הבא.

 6. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את מסד הנתונים בתיבה מסד נתונים, בחר טבלה, תצוגה או לחצן דו-מצבי תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 8. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לראש הדף לראש הסעיף

ייבוא נתונים של SQL Server 2000 או 2005 מסד נתונים באמצעות מנהל התקן ODBC

ייבוא נתונים ממסד נתונים SQL Server באמצעות מנהל התקן ODBC היא תהליך בן שני שלבים. תחילה, במידת הצורך, להגדיר DSN של משתמש במחשב שלך עבור מנהל התקן ODBC. שנית, לייבא את הנתונים ממסד הנתונים של SQL Server.

הגדרת DSN של משתמש

 1. פתח את לוח הבקרה של Microsoft Windows, לחץ פעמיים על סמל כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל מקורות נתונים (ODBC).

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל מסד נתונים של ODBC, בחר את הכרטיסיה DSN של משתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש, בחר SQL Server ולאחר מכן לחץ על סיום.

  מופיעה תיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש ל- SQL Server.

 4. בתיבה שם, הזן שם מקור נתונים.

 5. לחלופין, הזן תיאור מקור הנתונים בתיבה תיאור.

 6. הזן את שם השרת של מסד הנתונים בתיבה שרת.

  אם מסד הנתונים נמצא במחשב שלך, הזן (מקומי).

 7. לחץ על הבא.

 8. תחת כיצד יש ל- SQL Server אפשרות לאמת את מקוריות מזהה הכניסה?, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש Windows את שם המשתמש והסיסמה שלך, לחץ על אימות עם Windows NT באמצעות מזהה כניסה הרשת.

  • כדי להשתמש של מסד הנתונים את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך, לחץ על אימות עם שרת SQL באמצעות מזהה הכניסה ואת הסיסמה שהוזן על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הזן את מזהה הכניסה של מסד הנתונים ואת הסיסמה בתיבות המתאימות.

 9. לחץ פעמיים על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.

 10. כדי לוודא שהזנת את המידע הנכון, לחץ על מקור נתונים הבדיקה.

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בדוק את הערכים שהזנת בשלבים הקודמים.

  • אם אתה מקבל את ההודעה "בדיקות הושלמה בהצלחה!", לחץ על אישור.

 12. לחץ פעמיים על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות בתיבות הדו-שיח שונים, לחץ על עזרה.

ייבוא נתונים ממסד נתונים SQL Server

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בקבוצה התחל מיזוג דואר, לחץ על בחר נמענים ולאחר מכן לחץ על השתמש ברשימה קיימת.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בקובץ. odc קיים, לחץ פעמיים על קובץ ה-odc. ייבוא הנתונים ולחץ על סיום.

  • כדי ליצור קובץ. odc חדש, לחץ על מקור חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בהליך.

   אשף חיבורי הנתונים מופיעה.

 3. בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, לחץ על ODBC/DSN.

 4. בדף התחבר למקור נתונים של ODBC, בחר שם מקור הנתונים שהגדרת בסעיף הקודם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בדף בחר מסד נתונים וטבלה, בחר את מסד הנתונים בתיבה מסד נתונים, בחר טבלה, תצוגה או פונקציה תחת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בדף שמירת קובץ חיבור נתונים וסיום, הזן שם עבור קובץ ה-odc בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על סיום.

  כדי לשנות את מיקום התיקיה, היא תיקיית מקורות הנתונים שלי כברירת מחדל, לחץ על עיון.

 7. לחלופין, כדי להפוך את קובץ החיבור לניתן לגילוי יותר, באפשרותך להזין מידע נוסף בתיבות תיאור, שם ידידותי ומילות חיפוש.

לראש הדף לראש הסעיף

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×