טקסט מופיע מחוץ לגבולות הצורה בגרפיקת SmartArt

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה דן שגיאות ותיקון אוטומטיים עם מראה הטקסט בצורות בגרפיקת SmartArt. אם יש לך בעיה אחרת, ייתכן שתגלה הקישורים הבאים שימושי:

בעיות

טקסט גולש מחוץ צורה בגרפיקת SmartArt.

סיבה

בעת הוספה או מחיקה של טקסט של צורה בפריט הגרפיקה של SmartArt, גודל הגופן משתנה באופן אוטומטי כך שהטקסט יתאים בתוך הצורה, ברוב המקרים. לעתים, עם זאת, טקסט מופיע מחוץ לגבולות צורה כדי לשמור את הטקסט קריא, בדרך כלל בעת שינוי גודל הגופן הוא 5 או קטן יותר.

כמו כן, טקסט מותאם אישית, כגון שבו שונתה גודל הגופן של טקסט או טקסט עם סגנון שנוספו WordArt, שינוי גודל עוד כדי להישאר בתוך הצורה.

פתרון

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Excel

ב- outlook

PowerPoint

Word

Excel

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקטנת גודל הגופן:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על הקטן גופן תמונת לחצן כדי להקטין את גודל הגופן לטקסט בתוך הצורה, או הקש CTRL + SHIFT + <.

   סרגל הכלים המצומצם הוא סרגל כלים קטן, שימושי ושקוף שקוף למחצה אשר הופכת לזמינה בעת בחירת טקסט. כדי להציג את סרגל הכלים המצומצם בבירור, הנח את המצביע עליו.

 • חשוב: שלושת ההליכים שלהלן יגרום לשחזור התאמה אוטומטית של טקסט להתאמה בתוך הצורה, אך יסיר את ההתאמות האישיות שביצעת בטקסט או צורה.

 • נקה את העיצוב:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על נקה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על נקה עיצובים.

 • שחזור ברירות המחדל עבור צורה אחת בלבד:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. לחץ פעמיים על הצורה המכילה טקסט מחוץ הגבולות שלו ולאחר מכן לחץ על אפס צורה בדף תפריט קיצור.

 • שחזור ברירות המחדל עבור גרפיקת SmartArt כולה:

  1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt כדי לבחור בה.

  2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה איפוס, לחץ על איפוס גרפיקה.

   כלי SmartArt, הכרטיסיה 'עיצוב'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת גרפיקת SmartArt.

לראש הדף

Outlook

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקטנת גודל הגופן:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על הקטן גופן תמונת לחצן כדי להקטין את גודל הגופן לטקסט בתוך הצורה, או הקש CTRL + SHIFT + <.

   סרגל הכלים המצומצם הוא סרגל כלים קטן, שימושי ושקוף שקוף למחצה אשר הופכת לזמינה בעת בחירת טקסט. כדי להציג את סרגל הכלים המצומצם בבירור, הנח את המצביע עליו.

 • חשוב: שלושת ההליכים שלהלן יגרום לשחזור התאמה אוטומטית של טקסט להתאמה בתוך הצורה, אך יסיר את ההתאמות האישיות שביצעת בטקסט או צורה.

 • נקה את העיצוב:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. בהודעת דואר אלקטרוני, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה גופן, לחץ על נקה עיצוב תמונת הלחצן 'נקה עיצוב' .

 • שחזור ברירות המחדל עבור צורה אחת בלבד:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. לחץ פעמיים על הצורה המכילה טקסט מחוץ הגבולות שלו ולאחר מכן לחץ על אפס צורה בדף תפריט קיצור.

 • שחזור ברירות המחדל עבור גרפיקת SmartArt כולה:

  1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt כדי לבחור בה.

  2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה איפוס, לחץ על איפוס גרפיקה.

   כלי SmartArt, הכרטיסיה 'עיצוב'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת גרפיקת SmartArt.

לראש הדף

PowerPoint

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקטנת גודל הגופן:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על הקטן גופן תמונת לחצן כדי להקטין את גודל הגופן לטקסט בתוך הצורה, או הקש CTRL + SHIFT + <.

   סרגל הכלים המצומצם הוא סרגל כלים קטן, שימושי ושקוף שקוף למחצה אשר הופכת לזמינה בעת בחירת טקסט. כדי להציג את סרגל הכלים המצומצם בבירור, הנח את המצביע עליו.

 • חשוב: שלושת ההליכים שלהלן יגרום לשחזור התאמה אוטומטית של טקסט להתאמה בתוך הצורה, אך יסיר את ההתאמות האישיות שביצעת בטקסט או צורה.

 • נקה את העיצוב:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, לחץ על נקה את כל העיצוב תמונת הלחצן 'נקה עיצוב' .

 • שחזור ברירות המחדל עבור צורה אחת בלבד:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. לחץ פעמיים על הצורה המכילה טקסט מחוץ הגבולות שלו ולאחר מכן לחץ על אפס צורה בדף תפריט קיצור.

 • שחזור ברירות המחדל עבור גרפיקת SmartArt כולה:

  1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt כדי לבחור בה.

  2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה איפוס, לחץ על איפוס גרפיקה.

   כלי SmartArt, הכרטיסיה 'עיצוב'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת גרפיקת SmartArt.

לראש הדף

Word

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקטנת גודל הגופן:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על הקטן גופן תמונת לחצן כדי להקטין את גודל הגופן לטקסט בתוך הצורה, או הקש CTRL + SHIFT + <.

   סרגל הכלים המצומצם הוא סרגל כלים קטן, שימושי ושקוף שקוף למחצה אשר הופכת לזמינה בעת בחירת טקסט. כדי להציג את סרגל הכלים המצומצם בבירור, הנח את המצביע עליו.

 • חשוב: שלושת ההליכים שלהלן יגרום לשחזור התאמה אוטומטית של טקסט להתאמה בתוך הצורה, אך יסיר את ההתאמות האישיות שביצעת בטקסט או צורה.

 • נקה את העיצוב:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, לחץ על נקה עיצוב תמונת הלחצן 'נקה עיצוב' .

 • שחזור ברירות המחדל עבור צורה אחת בלבד:

  1. בחר את הטקסט בצורה שאליה מופיע מחוץ הגבולות של הצורה.

  2. לחץ פעמיים על הצורה המכילה טקסט מחוץ הגבולות שלו ולאחר מכן לחץ על אפס צורה בדף תפריט קיצור.

 • שחזור ברירות המחדל עבור גרפיקת SmartArt כולה:

  1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt כדי לבחור בה.

  2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה איפוס, לחץ על איפוס גרפיקה.

   כלי SmartArt, הכרטיסיה 'עיצוב'

   אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת גרפיקת SmartArt.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×