טקסט גולש מודבק בדף הבא או בתיבת הטקסט הבאה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כאשר תיבת טקסט או צורה אוטומטית בפרסום שלך מכילה יותר טקסט מכפי יכולים להציג, Publisher מאחסן את הטקסט הנוסף ב- גלישה. באפשרותך להזיז את הטקסט שלך מחוץ לגלישה וחזרה לפרסום באופן ידני על-ידי העברת הטקסט אחר בתיבת הטקסט או בצורה האוטומטית. כאשר אתה מדביק טקסט לתוך תיבת טקסט, באפשרותך להשתמש גלישה אוטומטית כדי שהטקסט אל התיבה הבאה של עמודים או טקסט יגלוש באופן אוטומטי.

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות העברת טקסט מחוץ לגלישה באופן אוטומטי, לחץ על הקישור בסעיף למידע נוסף, הגלוי כאשר אתה מחובר לאינטרנט.

בעת הדבקת טקסט רב יותר ממה שתיבת טקסט יכולה להכיל — לדוגמה, בעת הדבקת טקסט שהעתקת מפרסום אחר או מתוכנית אחרת — הודעה תשאל אם ברצונך להשתמש בזרימה אוטומטית. הודעה זהה לזו תופיע כאשר תוסיף טקסט מקובץ טקסט (קובץ טקסט בתפריט הוספה) שהוא יותר ממה שתיבת הטקסט יכולה להכיל. גלישה אוטומטית מסייעת לך לאתר תיבת טקסט ריקה או ליצור תיבת טקסט חדשה כדי שתכיל את הטקסט הנוסף.

כאשר הודעת גלישה אוטומטית מופיעה, באפשרותך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות כדי לשלוט בדרך בה טקסט יגלוש בפרסום שלך:

הערה: בעת הדבקת טקסט ישירות בפרסום ללא שימוש תיבת טקסט, תיבת טקסט גדולה אחת נוספת בעמוד הנוכחי ולאחר הטקסט המודבק מצורף ללא שימוש בגלישה אוטומטית או בגלישה. כדי להזיז את הטקסט הבא לתיבת עמודים או טקסט במקרה זה, באפשרותך לשנות את הגודל של תיבת הטקסט (כך שהטקסט הנוסף יעבור לגלישה) ולאחר מכן לאתר או ליצור תיבת טקסט כדי שתכיל את הטקסט הנוסף.

עצות להוספת דפים ותיבות טקסט

בעת השימוש בגלישה אוטומטית כדי ליצור דף חדש, דף ריק נוסף בסוף הפרסום שלך. אם ברצונך בשליטה נוספת על פריסת הפרסום שלך, באפשרותך להוסיף דפים לפני השימוש בגלישה אוטומטית, או שתוכל ליצור תיבות טקסט בעצמך. באפשרותך לכלול את העיצוב הרצוי על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. בפרסום הפתוח שלך, בחר את הדף שיופיע לפני או אחרי הדפים שברצונך להוסיף.

 2. בתפריט הוספה, לחץ על עמוד.

 3. כדי להוסיף יותר מדף חדש אחד לפרסום שלך, הקלד את מספר הדפים שברצונך להוסיף בתיבה מספר עמודים חדשים: .

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תיבת טקסט אחת בגודל דף לכל דף חדש, לחץ על צור תיבת טקסט אחת בכל עמוד .

  • כדי להעתיק את כל האובייקטים והעיצובים מכל דף בפרסום לכל דף חדש, לחץ על שכפל את כל האובייקטים בעמוד: ולאחר מכן הקלד בתיבה את מספר הדף שברצונך להעתיק.

שימוש בגלישה אוטומטית

אם הפרסום שלך מכיל לפחות תיבת טקסט אחת ריקה וברצונך להשתמש בגלישה אוטומטית כדי להעביר טקסט לתיבת טקסט זו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על כן בהודעה המוצגת ששואלת אם ברצונך להשתמש בגלישה אוטומטית.

  תיבת הטקסט הריקה הראשונה בפרסום שלך נבחרת, והודעה חדשה שואלת אם ברצונך להמשיך בגלישה אל תיבת הטקסט הנבחרת.

 2. לחץ על כן כדי שהטקסט יגלוש לתיבת הטקסט הקיימת.

  אם לאחר מכן מצורף טקסט נוסף שהוא יותר ממה שתיבת הטקסט יכולה להכיל, תיבת הטקסט הריקה הבאה תיבחר, וכך הלאה.

  אם אין מספיק מקום בתיבות הטקסט הריקות בפרסום שלך לכל הטקסט הנוסף, הודעה תשאל אם ברצונך ליצור תיבות טקסט.

 3. לחץ על כן כדי להוסיף דפים חדשים לפרסום שלך, אחד עבור כל תיבת טקסט מקושרת הנחוצה כדי שכל הטקסט שהוספת לפרסום שלך יכנס בו.

אם הפרסום שלך לא מכיל אף תיבת טקסט ריקה וברצונך להשתמש בגלישה אוטומטית כדי להעביר טקסט לתיבת טקסט חדשה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על Yes בהודעה המוצגת ששואלת אם ברצונך להשתמש בגלישה אוטומטית.

  הודעה תשאל אם ברצונך ליצור תיבות טקסט.

 2. לחץ על Yes כדי להוסיף דפים חדשים לפרסום שלך, אחד עבור כל תיבת טקסט מקושרת הנחוצה כדי שכל הטקסט שהוספת ייכנס בפרסום שלך.

איתור או יצירה של תיבת טקסט עבור טקסט גלישה אוטומטית

אם תוסיף טקסט לתוך תיבת טקסט ממה שהיא יכולה להכיל, ואין ברצונך להשתמש בגלישה אוטומטית, הטקסט יצורף לתיבת הטקסט ומסמכים הטקסט שאינו מתאים יעבור לגלישה. מחוון גלישה מחוון גלישה מופיעה בחלק התחתון של תיבת הטקסט כדי להציג יותר טקסט נמצא באזור הגלישה אינה מופיעה במסך.

חיבור תיבות טקסט כדי לקבל גלישת טקסט בפרסום

1. מחוון הגלישה יופיע מתחת לתיבת טקסט המכילה יותר טקסט ממה שהיא יכולה להציג.

2. לאחר שתזהה תיבת טקסט שאליה יגלוש טקסט נוסף, לחץ על תיבת הטקסט החדשה ולאחר מכן לחץ על צור קישור תיבת טקסט בסרגל הכלים קישור תיבות טקסט כדי להעביר את טקסט הגלישה מתיבת הטקסט הנבחרת לתיבת טקסט ריקה בפרסום.

3. המצביע ישתנה לכד מוזג כשתניח אותו מעל תיבת טקסט ריקה בפרסום.

4. טקסט הגלישה יגלוש לתיבת הטקסט הריקה, והמחוון עבור אל תיבת הטקסט הקודמת יופיע כדי להראות שתיבות הטקסט מקושרות.

כדי להעביר טקסט גלישה לתיבת טקסט חדשה או קיימת כך שהוא יהיה גלוי, בצע את הפעולות הבאות:

 1. אם אין ברשותך תיבת טקסט ריקה בפרסום שלך, צור תיבת טקסט חדשה בגודל ובמיקום הרצויים.

  אופן

  1. אם ברצונך שתיבת הטקסט החדשה תופיע בדף חדש בפרסום, לחץ על עמוד בתפריט הוספה, לחץ על הוסף עמודים ריקים תחת אפשרויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  2. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על תיבת הטקסט תמונת לחצן .

  3. בתוך הפרסום שלך, הצבע על המקום הרצוי בו ברצונך שפינה אחת של הטקסט תופיע ולאחר מכן גרור באלכסון עד לגודל התיבה הרצוי.

 2. לחץ על תיבת הטקסט עם טקסט בגלישה (תיבת הטקסט שיש בה יותר טקסט ממה שהיא יכולה להכיל).

 3. בסרגל הכלים קישור תיבות טקסט , לחץ על צור קישור תיבת טקסט.

  המצביע משתנה מיכל מיכל קישור תיבות טקסט, המשמש לקישור תיבות טקסט. .

 4. הזז את המצביע לתיבת הטקסט החדשה (המצביע משתנה כד אודות כד יוצק טקסט אל תוך תיבת טקסט מקושרת ) ולחץ בתוכה.

  טקסט הגלישה מהתיבה הראשונה יוצג בתיבת הטקסט המקושרת.

 5. אם תיבת טקסט מקושרת מציגה את מחוון גלישה מחוון גלישה , חזור על שלבים 1 עד 4 עד שכל הטקסט מוצג.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×