טווחי קלט עבור פקדי InfoPath

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

במאמר זה

מבוא לטווחי קלט

סוגים של טווחי קלט

מבוא לטווחי קלט

אם ברצונך לשפר את זיהוי קלט טקסט שאינו מלוח המקשים בפקד, כגון טקסט המוזן לתוך תיבת טקסט עם עט של מחשב לוח, באפשרותך לציין טווח קלט עבור הפקד. טווח קלט מאפשרת לך לציין את סוג קלט משתמש, המיועד עבור הפקד. לדוגמה, אם אתה משתמש IS_URL לטווח הקלט עבור תיבת טקסט, מתעלמת רווחים שהוזנו בין מילים.

ניתן להגדיר טווח קלט עבור סוגי הפקדים הבאים:

 • תיבת טקסט

 • תיבת טקסט עשיר

 • בורר תאריכים

 • רשימה מובלטת

 • רשימה ממוספרת

 • רשימה רגילה

 • תיבה משולבת

 • רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות

כדי לציין טווח קלט, לחץ פעמיים על הפקד. בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד, לחץ על הכרטיסיה מתקדם ולאחר מכן לחץ על טווח קלט.

לראש הדף

סוגים של טווחי קלט

ישנם שלושה סוגים של טווחי קלט:

ניתן לקבוע את התצורה של כל סוגי טווחי הקלט להגבלת קלט כך שיתאים לתבנית טווח קלט ספציפית בלבד או רק להסטת קלט אל תבנית זו. כברירת מחדל, טווח קלט מוגבל להתאמה לתבנית טווח הקלט בלבד. כדי לאפשר קלט שאינו תואם, אך עדיין מוסט לטווח הקלט, בחר בתיבת הסימון זהה קלט לא תואם בתיבת הדו-שיח טווח קלט.

הערות: 

 • טווח קלט מוחל על הבקר שבו הוא מוגדר בלבד, לא לשדה שאליו הפקד מאוגד.

 • תכונת טווחי הקלט אינה פועלת עם מזהי שפות מזרח-אסיאתיות.

הסעיפים הבאים מתארים כל סוג של טווח קלט.

רגיל

כדי להגדיר טווח קלט רגיל, לחץ על רגיל בתיבת הדו-שיח טווח קלט ולאחר מכן לחץ על ההגדרה ברשימה טווח קלט. הטבלה הבאה מתארת את התבנית המוגדרת עבור כל טווח קלט רגיל ומספקת דוגמה של סוג הקלט שעליו היא אמורה להיות מוחלת.

טווח קלט

תיאור

IS_DEFAULT

סטיית זיהוי רגילה. נחשב לברירת המחדל ועושה שימוש בלקסיקון ברירת המחדל (אוצר מילים).

IS_URL

תבניות URL, 'קובץ' ו- FTP.

דוגמאות:

 • http://www.humongousinsurance.com/‎

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

תווים המשמשים בתיאור נתיב קובץ. כולל את התנאים הבאים:

 • עבור שם שרת ושם שיתוף, מאפשר את כל תווי IS_ONECHAR מלבד: * ? : < > |

 • עבור שם קובץ, מאפשר את כל תווי IS_ONECHAR מלבד: \ / : < > |

 • על קלט להתחיל ב- \\ או שם כונן \ או ..\ או .\ או /

 • השימוש ברווחים מותר.

דוגמאות:

 • ‎\\servername\sharename\filename.txt

 • C:\temp\current work.doc

 • ‎..\images\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

תווים המשמשים בתיאור שם קובץ. כולל את התנאים הבאים:

 • מאפשר עם סיומת או ללא סיומת.

 • מאפשר את כל תווי IS_ONECHAR מלבד: \ / : < > |

 • השימוש ברווחים מותר.

דוגמאות:

 • filename.txt

 • שם קובץ

 • file name.txt

IS_EMAIL_USERNAME

שמות משתמשי דואר אלקטרוני.

דוגמאות:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

כתובת דואר אלקטרוני של SMTP מלאה. לדוגמה, someone@example.com.

IS_LOGINNAME

שם כניסה ותחום. כולל את התנאים הבאים:

 • מאפשר את כל תווי IS_ONECHAR.

 • אינו מאפשר שתחום או שם משתמש יתחיל או יסתיים בתו שאינו אלפאנומרי.

 • השימוש ברווחים אסור.

 • השימוש בתווים הבאים אינו מותר: + * / (סימן החיבור, כוכבית, קו נטוי).

דוגמאות:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

שילובים של שמות פרטיים, שמות אמצעיים ושמות משפחה.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

תואר כבוד או תואר לפני שם.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

שם פרטי או אות ראשונה של השם.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • Jeff

 • J‎.

 • ‎J.A.‎

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

שם אמצעי או אות ראשונה של השם.

דוגמאות:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

שם משפחה.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

סיומת לשם, קיצורים וספרות רומיות. לדוגמה, Jr.‎

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

כתובת מלאה, כולל מספרים.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

אזור מיקוד אלפאנומרי (לתמיכה בינלאומית).

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

מספר בית, מספר רחוב, שם ומספר דירה ומיקוד בלבד. לדוגמה, ‎123 Main Street.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

שם מלא או קיצור של שם מדינה או מחוז.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

שם או קיצור לשם של עיר.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Name of Country.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • Italy

 • Japan

 • United States of America

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

קיצור עבור מדינה.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • USA

 • ‎U.S.A.‎

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

סמלים ומספרים של שערי מטבע.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • ‎$ 2,100.25‎

 • ‎$.35‎

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

ערכים מספריים עבור שערי מטבע, לא כולל סמלים. לדוגמה, 2,100.25.

IS_DATE_FULLDATE

תאריך מלא, במגוון תבניות.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

ייצוג מספרי של חודשים, מוגבל ל- 1-‎12.

דוגמאות:

 • 7

 • 07

 • ‎11

IS_DATE_DAY

ייצוג מספרי של ימים, מוגבל ל- 1-‎31.

דוגמאות:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

ייצוג מספרי של שנים.

דוגמאות:

 • 1988

 • 2147483647-

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

ייצוג בתווים של חודשים.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

ייצוג בתווים של ימים.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

מספרים שלמים חיוביים. השימוש מחרוזות מספרים המורכבות מ- 0-‎9 מותר.

IS_NUMBER

מספרים, כולל פסיקים, סימן החיסור ונקודה עשרונית. עבור מיקומים בארצות הברית, כולל את התנאים הבאים:

 • מפריד האלפים הוא פסיק.

 • המפריד העשרוני הוא נקודה.

 • מספרים שליליים מיוצגים עם מקף ללא רווח, ללא סוגריים.

IS_ONECHAR

תוו ANSI יחיד, קידוד 1252. עבור מיקומים בארצות הברית, כולל את התווים הבאים:

‎ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~‎

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

מספר טלפון. אינו תומך במספרי טלפון עם אותיות.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • ‎(425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • ‎+1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

אזורי חיוג של מדינות.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • ‎+1‎

 • ‎+44‎

 • 001

 • ‎00 44‎

IS_TELEPHONE_AREACODE

אזורי חיוג של טלפון.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

מספר טלפון, לא כולל אזור חיוג של מדינה או אזור.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • 555-0112

 • ‎555 0112‎

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

שעות, דקות, שניות וקיצור שעה אלף-ביתיים. אנגלית אמריקאית עושה שימוש בשעון בן 12 שעות. האפסים המקדימים הם אופציונליים עבור שעות אך דרושים עבור דקות ושניות. שעות מוגבלות ל- 0-‎24; דקות ושניות מוגבלות ל- 0-‎59.

דוגמאות, מעוצבות עבור אנגלית (ארצות הברית):

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • ‎11:15 am

 • ‎4:30 AM

IS_TIME_HOUR

ייצוג מספרי של שעות. מוגבל ל- 0-‎24.

IS_TIME_MINORSEC

ייצוג מספרי של דקות או שניות. מוגבל ל- 0-‎59.

רשימת צירופי מילים

הגדרת טווח קלט כרשימת צירופי מילים מאפשרת לך לציין רשימה של מילים או צירופי מילים כדי להגביל או להסיט את הקלט שהוזנו לפקד. לדוגמה, עשוי ליצור רשימת צירופי מילים הנקראת "צבעי יסוד" עבור תיבת טקסט ולאחר מכן הגדר את הרשימה "אדום", "צהוב" ו- "כחול". בתרחיש זה, אם המשתמש Tablet PC כותב את המילה "Fred" בתיבת הטקסט, שהוא ישתנה זיהה כעמודה ואז להמיר את המילה "אדום".

כדי ליצור טווח קלט של רשימת צירופי מילים:

 1. לחץ על מותאם אישית בתיבת הדו-שיח טווח קלט ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. בתיבה שם, הקלד את השם של הגדרת טווח הקשב של רשימת צירופי המילים.

 3. ברשימה סוג, לחץ על רשימת צירופי מילים.

 4. עבור כל מילה או צירוף מילים ברשימה, הקלד את המילה או צירוף המילים בתיבה צירוף מילים ולאחר מכן לחץ על הוסף.

לאחר שרשימת צירופי מילים נוצרה בתבנית טופס, באפשרותך להחיל אותה על פקדים אחרים על ידי בחירתה מהרשימה טווח קלט.

הערה: אם תמחק טווח קלט של רשימת צירופי מילים שהוחל על פקד, גם טווח הקלט ימחק מכל הפקדים האחרים שעליהם הוא הוחל, וההגדרה שלו תוסר מתבנית הטופס.

ביטוי רגיל

הגדרת טווח קלט של ביטוי רגיל מאפשרת לך לציין ביטוי רגיל המגדיר תבנית מותאמת אישית עבור הגבלה או הסטה של קלט שהוזנו לפקד. באפשרותך ללמוד עוד אודות תחביר ביטוי רגיל המשמשת Microsoft Office InfoPath 2007 טווחי קלט ב- Microsoft ב- Tablet PC תוכנה Development Kit (SDK).

כדי ליצור הגדרת טווח קלט של ביטוי רגיל:

 1. לחץ על מותאם אישית בתיבת הדו-שיח טווח קלט ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. בתיבה שם, הקלד את השם של הגדרת טווח הקלט של ביטוי רגיל.

 3. ברשימה סוג, לחץ על ביטוי רגיל.

 4. בתיבה ביטוי רגיל, הקלד את נוסחת הביטוי הרגיל.

לאחר שביטוי רגיל נוצר בתבנית טופס, באפשרותך להחיל אותו על פקדים אחרים בטופס על ידי בחירתו מהרשימה טווח קלט.

הערה: אם תמחק טווח קלט של ביטוי רגיל שהוחל על פקד, טווח הקלט ימחק מכל הפקדים האחרים שעליהם הוא הוחל, וההגדרה שלו תוסר מתבנית הטופס.

הטבלה הבאה מציגה מספר דוגמאות של ביטויים רגילים שניתן להשתמש בהם כדי ליצור הגדרות טווח קלט מותאמות אישית.

ביטוי

תיאור

תואם

אינו תואם

(‎0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

תואם כל ספרה יחידה, 1 עד 9.

1
6
0

42
אחד

‎(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+‎

תואם לספרה יחידה אחת או יותר, פסיקים או מקפים. שימושי עובר הגבלת קלט לטווח או ערכה של מספרים, כגון טווח של דפים להדפסה.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

שלוש
7 עד 9

‎(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)‎

מספר ביטוח לאומי. בתנית מספר הביטוח הלאומי היא nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

‎(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)‎

מספר חלקי של תבנית זו :
###-AAA-###
שבו # הוא כל ספרה יחידה מ- 0 כד 9, ו- A כל אות גדולה יחידה מ- A עד Z.

‎123-ABC-456‎

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

תואם כל מילה שמתחילה באות הקטנה "s", מכיל תו אחד או יותר (כפי שהוגדר על ידי טווח הקלט של IS_ONECHAR ), ומסתיים באות הקטנה "p".

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×