חלוקת עבודת הפרוייקט באופן שווה (החלקת הקצאות משאבים)

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

חלק משאבי עבודה שלך יש שהוקצו להם עבודה רבה מדי? באפשרותך לפתור התנגשויות משאבים או הקצאות יתר באמצעות התכונה ' החלקת משאבים ' ב- Project. החלקת המשאבים פועלת על-ידי לעכב פעילויות או פיצול אותם כך עוד עמוס מדי המשאבים המוקצים לפעילויות אלה.

גרפיקת החלקת משאב

בעת ביצוע החלקה, Project אינו משנה המשתמש המוקצה לכל פעילות. Project מבצע החלקת רק את משאבי עבודה, משאבים כלליים ומשאבים מחויב. אותו החלקה את משאבי חומרים, משאבי עלות או משאבים מוצעים.

הערה: בשל השינויים בפעילויות, החלקה עשויה לעכב את תאריך הסיום של כמה משימות, לכן וגם של הפרוייקט תאריך סיום.

עצה: הקצאת יתר של משאבים מסומנים בצבע אדום בתצוגות משאבים, כולל לוח תכנון של צוות. בתרשים גנט, הקצאת יתר של משאבים מצוינים על-ידי איור אדום בעמודה מחוונים.

לפני ההחלקה, ייתכן שתרצה לשנות כמה הגדרות.

 • עדיפויות של פעילות,    אשר נתמכות סימון של החשיבות של פעילות וזמינות שלו להחלקת משאבים.

 • סדרי עדיפויות של פרוייקטים,    אשר קובעות את הזמינות של הפרוייקט להחלקת משאבים.

 • החלקה אפשרויות,    המסייעות לך לכוונן כיצד Project קובע אילו פעילויות הן החלקה וובאיזו מידה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

חלוקת עבודת הפרוייקט על-ידי החלקת משאבים

שינוי הגדרות של החלקת משאבים

הגדרת עדיפויות פעילות

הגדר את סדרי עדיפויות של פרוייקטים

הפצת עבודת פרוייקט על-ידי החלקת משאבים

 1. לחץ על הכרטיסיה משאבים.

 2. רמת הקבוצה, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות.

  גרפיקה של הקבוצה 'החלק'

 3. בחירת הרמה    השתמש באפשרות זו כדי לבצע החלקה רק את הפעילויות שנבחרו. כדי לבחור פעילויות מרובות המהווים סמוכים זה לזה, בחר את הפעילות הראשונה בבחירה ולאחר מכן הקש shift לחוץ בעת בחירת הפעילות האחרונה בבחירה. כדי לבחור פעילויות מרובות שאינם סמוכים זה לזה, בחר כל פעילות על-ידי הקשה על CTRL בעת בחירת הפעילות.

  זו שימושית כאשר ייתכן שהוא קביל עבור משאבים כדי להיות בהקצאת יתר בפעילויות מסוימים בתוכנית הפרוייקט, אולם מנהלי הפרוייקט תרצה לפתור הקצאת יתר עבור פעילויות ספציפיות אחרות

 4. החלקת משאב    השתמש באפשרות זו כדי לבצע החלקה של פעילויות אלה רק עם ספציפי המשאבים המוקצים. לחץ על החלק משאב ולאחר מכן בחר את המשאב למי המשימות מוקצות. השתמש ב- CTRL כדי לבחור משאבים מרובים.
  אם המשאב שנבחר עובד פעילויות בעלות משאבים מרובים, משימות אחרות לא יועברו.

 5. כל רמה    השתמש באפשרות זו כדי לבצע החלקה של כל המשאבים בכל הפעילויות בתוך תוכנית הפרוייקט.

 6. אפשרויות החלקה    השתמש באפשרות זו כדי לשנות את הגדרות המשתמש להחלקת משאבים ב- Project. עיין בסעיף שינוי הגדרות איזון המפורטים במאמר זה.

 7. החלקת משאבים    השתמש באפשרות זו כדי לבטל את השפעות ההחלקה הקודמת.

 8. הקצאת יתר הבא    השתמש באפשרות זו כדי לעבור לפעילות הבאה עם הקצאת יתר של משאבים. השתמש באפשרות זו כדי לראות את השפעות החלקת משאבים בפעילויות בודדות ביתר קלות.

לראש הדף

שינוי הגדרות של החלקת משאבים

באפשרותך לשנות את החלקת המשאבים כך שתסייע לך למקד את האופן שבו Project קובע אילו פעילויות יוחלקו ובאיזו מידה.

 1. לחץ על הכרטיסיה משאבים. רמת הקבוצה, לחץ על אפשרויות החלקה.

  גרפיקה של הקבוצה 'החלק'

 2. בתיבת הדו-שיח החלקת משאבים, תחת החלקה חישובים, בחר כיצד ברצונך החלקה להתרחש.

  אוטומטית    אם בחרת בהחלקה אוטומטית, נקה את תיבת הסימון נקה ערכי החלקה לפני ביצוע החלקה. כאשר תיבת סימון זו אינה מסומנת, Project רמות חדשים ולא מוחלקים רק הקצאות. תיבת סימון זו נבחרת כברירת מחדל, אך בעת ביצוע החלקה באופן אוטומטי, לעזוב אותו שנבחרו באפשרותך באופן משמעותי להאט את עבודתך בלוח הזמנים מאחר לבצע החלקה של כל הפעילויות.

  ב- בדוק הקצאות יתר, לחץ על פרק זמן, או בסיס, עבור הרגישות ההחלקה בזיהוי הקצאות יתר. ברירת המחדל היא יום אחר. הגדרה זו קובעת את הנקודה שבה ברצונך שההחלקה תתרחש: כאשר יש לך הקצאת יתר במהלך דקה אחת בלבד, יום אחד, שבוע או חודש אחד.

  ידני    החלקה ידנית (ברירת המחדל) מתרחשת רק בעת לחיצה על כל רמה. החלקה אוטומטית מתרחשת באופן מיידי בעת שינוי פעילות או משאב. השתמש בהחלקה אוטומטית אם ברצונך לתזמן מחדש פעילויות כאשר למשאבים מוקצית עבודה רבה מכפי להם את קיבולת כדי להשלים.

 3. תחת טווח החלקה עבור בחר אם ברצונך לבצע החלקת משאבים עבור הפרוייקט כולו או רק עבור הפעילויות החלות בטווח זמן מוגדר.

 4. בתיבה סדר החלקה, בחר בסדר ההחלקה הרצוי:

  • בחר מזהה בלבד כדי להחליק פעילויות בסדר עולה של מספרי המזהה שלהן לפני בחינת קריטריונים אחרים.

  • בחר רגיל כדי לבדוק תחילה יחסי תלות פעילות קדם, מרווח, תאריכים, עדיפויות ואילוצים כדי לקבוע אם וכיצד יש לבצע החלקת פעילויות. (זוהי הגדרת ברירת המחדל).

  • בחר בעדיפות, סטנדרטי כדי לבדוק תחילה את עדיפויות הפעילות ורק לאחר מכן לבדוק את הקריטריונים הרגילים.

 5. כדי למנוע את עיכוב תאריך הסיום של הפרוייקט, בחר בתיבת הסימון החלק רק במרווח זמין.

  הערה: אם תבחר בתיבת סימון זו, אתה עשוי לקבל הודעות שגיאה המציינות של- Project אין אפשרות להחליק את לוח הזמנים כולו. Project עשוי שלא להחליק את לוח הזמנים משום שלעתים רחוקות יש מספיק מרווח בלוח זמנים כדי לתזמן מחדש הקצאות מבלי שייגמר זמן המרווח.

 6. כדי לאפשר התאמה של החלקת המשאבים כאשר משאב עובד על פעילות באופן בלתי תלוי במשאבים אחרים העובדים על אותה פעילות, בחר בתיבת הסימון החלקה יכולה להתאים הקצאה יחידה לפעילות.

 7. אם ברצונך שההחלקה תקטע פעילויות על-ידי יצירת פיצולים בעבודה הנותרת בפעילויות או בהקצאות משאבים, בחר בתיבת הסימון החלקה יכולה ליצור פיצול בעבודה הנותרת. אם משאב מוקצה לפעילויות בו-זמנית ולוח הזמנים שלו אינו מאפשר זאת, ניתן לפצל פעילות שנותרה בה עבודה ולעבוד עליה כאשר לוח הזמנים של המשאב יאפשר זאת.

 8. כדי לכלול משאבים מוצעים, בחר את תיבת הסימון פעילויות ברמה עם סוג הזמנת המשאב המוצע.

 9. כדי לאפשר להחלקה לשנות פעילויות המתוזמנות באופן ידני, בחר בתיבת הסימון בצע החלקה של פעילויות המתוזמנות באופן ידני.

 10. אם ברצונך לנקות את תוצאות ההחלקה הקודמת לפני ביצוע החלקה נוספת לחץ על ביטול החלקה.

 11. אם אתה מבצע החלקה באופן ידני, לחץ על החלק הכל. אם אתה מבצע החלקה באופן אוטומטי, לחץ על אישור.

הערה: 

 • כדי לנקות את החלקה מיידית בטרם ביצוע כל פעולה אחרת, לחץ על ביטול החלקה. אם אינך מבטל את ההחלקה, באפשרותך גם ללחוץ על ביטול החלקת משאבים כדי לנקות את תוצאות ההחלקה הקודמת.

 • אם תבצע החלקת פעילויות בפרוייקטים המתוזמנים מתאריך סיום, ערכי עיכוב שליליים יוחלו מסוף הפעילות או ההקצאה ויגרמו להקדמת תאריך הסיום של הקצאת הפעילות או המשאב.

 • כדי לראות את השינויים שבוצעו לפעילויות על-ידי החלקת משאבים, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות, לחץ על החלק התחתון של לחצן ' תרשים גנט ' ולאחר מכן לחץ על תצוגות נוספות. לחץ על גנט החלקה ולאחר מכן לחץ על החל.

לראש הדף

הגדרה של עדיפויות הפעילות

הגדרת עדיפויות של פעילות מאפשרות לך לציין החשיבות של פעילות וזמינות שלו להחלקת משאבים. בערך priority שאתה מזין הוא ערך סובייקטיבי בין 1 ל- 1000, אשר מאפשר לך לציין את כמות פקד שיש לך להחלקת משאבים. לדוגמה, אם אין ברצונך ש- Project כדי לבצע החלקה של משימה מסוימת, קבע את רמת העדיפות שלו ל- 1,000. כברירת מחדל, ערכי העדיפות נקבעים 500 או ברמה בינונית של הפקד. פעילויות בעלות עדיפות נמוכה יותר הם לעכב או לפצל לפני רשומות בעלות עדיפות גבוהה יותר.

 1. בשדה שם פעילות, לחץ פעמיים על שם הפעילות שאת העדיפות שלה ברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על מידע אודות פעילות.

 2. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן הקלד עדיפות או בחר עדיפות בתיבה עדיפות.

לראש הדף

הגדרה של עדיפויות הפרוייקט

באפשרותך להגדיר הזמינות של פרוייקט שלם להחלקת משאבים על-ידי הגדרת עדיפות הפרוייקט. לדוגמה, אם אתה משתף משאבים עם מפרוייקט אחר שעושה כנקודת מאגר משאבים, ואם אינך מעוניין לבצע החלקת הפעילויות באחד הקבצים המשותפים, קבע ששותפו רמת העדיפות של קובץ ל- 1,000.

 1. לחץ על הכרטיסיה פרוייקט. בקבוצה מאפיינים, לחץ על מידע אודות פרוייקט.

 2. הקלד או בחר עדיפות בתיבה עדיפות.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×