חלוקה לרמות (קיבוץ) של נתונים בגליון עבודה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

אם יש לך רשימת נתונים שברצונך לקבץ ולסכם, באפשרותך ליצור חלוקה לרמות של עד שמונה רמות, אחת עבור כל קבוצה. כל רמה פנימית, המיוצגת על-ידי מספר גדול יותר בסימני חלוקה לרמות, מציגה נתוני פירוט עבור הרמה החיצונית הקודמת, המיוצגת על-ידי מספר קטן יותר בסימני החלוקה לרמות. השתמש בחלוקה לרמות כדי להציג במהירות שורות או עמודות סיכום או כדי להציג את נתוני הפירוט עבור כל קבוצה. באפשרותך ליצור חלוקה לרמות של שורות (כמוצג בדוגמה שלהלן), חלוקה לרמות של עמודות או חלוקה לרמות של עמודות ושורות יחד.

רשימה מחולקת לרמות
שורה מחולקת לרמות של נתוני מכירות המקובצים לפי אזורים גיאוגרפיים וחודשים, תוך הצגת כמה שורות סיכום ושורות פירוט.

1.  כדי להציג שורות עבור רמה מסוימת, לחץ על הסימן המתאים אחת שתיים שלוש בסימני החלוקה לרמות.

2.  רמה 1 מכילה את סך המכירות עבור כל שורות הפירוט.

3.  רמה 2 מכילה את סך המכירות עבור כל חודש בכל אזור.

4.  רמה 3 מכילה שורות פירוט - במקרה זה, שורות 11 עד 13.

5.  כדי להרחיב או לכווץ נתונים בחלוקה לרמות, לחץ על סימני החלוקה לרמות חיבור ו- חיסור .

מה ברצונך לעשות?

יצירת חלוקה לרמות של שורות

יצירת חלוקה לרמות של עמודות

הצגה או הסתרה של נתונים מחולקים לרמות

התאמה אישית של חלוקה לרמות עם סגנונות

העתקת נתונים מחולקים לרמות

הסתרה או הסרה של חלוקה לרמות

יצירת דוח סיכום עם תרשים

יצירת חלוקה לרמות של שורות

 1. ודא שלכל עמודה של הנתונים שברצונך לחלק לרמות יש תווית בשורה הראשונה, שכל שורה מכילה עובדות דומות בכל עמודה ושבטווח אין שורות או עמודות ריקות.

 2. ודא שלשורות הפירוט יש גם שורת סיכום - סכום ביניים. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הוספת שורות סיכום באמצעות הפקודה סכום ביניים   ‏

  • השתמש בפקודה סכום ביניים, המוסיפה את הפונקציה SUBTOTAL ישירות מתחת או מעל לכל קבוצה של שורות פירוט, ויוצרת עבורך אוטומטית את החלוקה לרמות. לקבלת מידע נוסף על השימוש בפונקציה Subtotal, ראה הפונקציה SUBTOTAL.

   הוספת שורות סיכום משלך   

  • הוסף שורות סיכום משלך עם נוסחאות ישירות מתחת או מעל לכל קבוצה של שורות פירוט. לדוגמה, מתחת (או מעל) לשורות של נתוני מכירות עבור חודשים מרץ ואפריל, השתמש בפונקציה SUM כדי לחשב את סכום הביניים של המכירות בחודשים אלה. הטבלה שבהמשך נושא זה מציגה דוגמה לכך.

 3. ציין אם שורות הסיכום ממוקמות מתחת לשורות הפירוט או מעליהן. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על המפעיל של תיבת הדו-שיח חלוקה לרמות.
  בקבוצה 'חלוקה לרמות', לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח

 4. אם שורות הסיכום שלך ממוקמות מעל שורות הפירוט, נקה את תיבת הסימון שורות סיכום מתחת לפירוט. אחרת, השאר את תיבת הסימון כפי שהיא.

 5. חלק את הנתונים שלך לרמות. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  חלוקת הנתונים לרמות באופן אוטומטי

  1. במקרה הצורך, בחר תא בטווח התאים שבו ברצונך לבצע חלוקה לרמות.

  2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על החץ תחת קבוצה ולאחר מכן לחץ על חלוקה לרמות אוטומטית.

   לחץ על החץ תחת 'קבוצה' ולאחר מכן לחץ על 'חלוקה לרמות אוטומטית'

  חלוקת הנתונים לרמות באופן ידני

  חשוב:  בעת קיבוץ ידני של רמות חלוקה, מומלץ להציג את כל הנתונים כדי למנוע קיבוץ שגוי של השורות.

  1. חלק לרמות את הקבוצה החיצונית.

   כיצד לחלק לרמות את הקבוצה החיצונית

   1. בחר את כל שורות הסיכום הכפופות וכן את שורות הפירוט הקשורות אליהן.

    לדוגמה, בנתונים שלהלן, שורה 6 מכילה את סכום הביניים של שורות 2 עד 5, שורה 10 מכילה את סכום הביניים של שורות 7 עד 9 ושורה 11 מכילה את הסכום הכולל. כדי לקבץ את כל נתוני הפירוט עבור שורה 11, בחר בשורות 2 עד 10.

     

    A

    B

    C

    1

    אזור

    חודש

    מכירות

    2

    מזרח

    מרץ

    ₪9,647

    3

    מזרח

    מרץ

    ₪4,101

    4

    מזרח

    מרץ

    ₪7,115

    5

    מזרח

    מרץ

    ₪2,957

    6

    מזרח

    סה"כ לחודש מרץ

    ₪23,820

    7

    מזרח

    אפריל

    ₪4,257

    8

    מזרח

    אפריל

    ₪1,829

    ‎9

    מזרח

    אפריל

    ₪6,550

    ‎10

    מזרח

    סה"כ לחודש אפריל

    ₪12,636

    ‎11

    סה"כ לאזור המזרח

    ₪36,456

    חשוב: אל תכלול את שורת הסיכום (שורה 11) בבחירה.

   2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על קבוצה,‏ לחץ עלשורות ולאחר מכן לחץ על אישור.

    לחץ על 'שורות' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'

    סימני החלוקה לרמות מופיעים לצד הקבוצה במסך.

  2. באופן אופציונלי, באפשרותך לחלק לרמות קבוצה פנימית מקוננת - שורות הפירוט של מקטע נתון בנתונים שלך.

   כיצד לחלק לרמות קבוצות פנימיות מקוננות (קבוצות של שורות פירוט)

   1. עבור כל קבוצה מקוננת פנימית, בחר את שורות הפירוט הסמוכות לשורה המכילה את שורת הסיכום.

    בדוגמה שלהלן, כדי לקבץ את שורות 2 עד 5, שלהן שורת הסיכום 6, בחר את שורות 2 עד 5. כדי לקבץ את שורות 7 עד 9, שלהן שורת הסיכום 10, בחר את שורות 7 עד 9.

     

    A

    B

    C

    1

    אזור

    חודש

    מכירות

    2

    מזרח

    מרץ

    ₪9,647

    3

    מזרח

    מרץ

    ₪4,101

    4

    מזרח

    מרץ

    ₪7,115

    5

    מזרח

    מרץ

    ₪2,957

    6

    מזרח

    סה"כ לחודש מרץ

    ₪23,820

    7

    מזרח

    אפריל

    ₪4,257

    8

    מזרח

    אפריל

    ₪1,829

    ‎9

    מזרח

    אפריל

    ₪6,550

    ‎10

    מזרח

    סה"כ לחודש אפריל

    ₪12,636

    ‎11

    סה"כ לאזור המזרח

    ₪36,456

    חשוב: אל תכלול את שורת הסיכום בבחירה.

   2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על קבוצה.

    לחץ על 'קבוצה' בכרטיסיה 'נתונים'

    סימני החלוקה לרמות מופיעים לצד הקבוצה במסך.

   3. המשך לבחור ולקבץ שורות פנימיות עד ליצירה של כל הרמות הרצויות בחלוקה לרמות.

   4. אם ברצונך לפרק קבוצת שורות, בחר את השורות ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על פרק קבוצה.

    באפשרותך גם לפרק קבוצה של מקטעים של החלוקה לרמות, מבלי להסיר את החלוקה לרמות כולה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על תיבת סימן חיבור או על תיבת סימן חיסור של הקבוצה ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על פרק קבוצה.

    חשוב: אם תפרק קבוצה של חלוקה לרמות בזמן שנתוני הפירוט מוסתרים, שורות הפירוט עשויות להישאר מוסתרות. כדי להציג את הנתונים, גרור על-פני מספרי השורות הגלויות הסמוכות לשורות המוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על עיצוב, הצבע על הסתרה וביטול הסתרה ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרת שורות.

לראש הדף

יצירת חלוקה לרמות של עמודות

 1. ודא שלכל שורה בנתונים שברצונך לחלק לרמות יש תווית בעמודה הראשונה, שיש עובדות דומות בכל שורה, ושבטווח אין שורות או עמודות ריקות.

 2. הוסף עמודות סיכום משלך עם נוסחאות ישירות מימין או משמאל לכל קבוצה של עמודות פירוט. הטבלה שמוזכרת בשלב 4 להלן כוללת דוגמה.

  הערה: כדי לחלק נתונים לרמות לפי עמודות, דרושות עמודות סיכום המכילות נוסחאות שמפנות לתאים בכל אחת מעמודות הפירוט של הקבוצה.

 3. ציין אם מיקום עמודת הסיכום יהיה מימין או משמאל לעמודות הפירוט. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על המפעיל של תיבת הדו-שיח חלוקה לרמות.

  כיצד לציין את מיקום עמודת הסיכום

  1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על המפעיל של תיבת הדו-שיח חלוקה לרמות.

   בקבוצה 'חלוקה לרמות', לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח

  2. כדי לציין עמודת סיכום מימין לעמודת הפירוט, נקה את תיבת הסימון עמודות סיכום לשמאל הפירוט. כדי לציין עמודת סיכום משמאל לעמודת הפירוט, בחר בתיבת הסימון עמודות סיכום לימין הפירוט.

  3. לחץ על אישור.

 4. כדי לחלק את הנתונים לרמות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  חלוקת הנתונים לרמות באופן אוטומטי

  1. במידת הצורך, בחר תא בטווח.

  2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על החץ תחת קבוצה ולחץ על חלוקה לרמות אוטומטית.

  חלוקת הנתונים לרמות באופן ידני

  חשוב:  בעת קיבוץ ידני של רמות חלוקה, מומלץ להציג את כל הנתונים כדי למנוע קיבוץ שגוי של העמודות.

  1. חלק לרמות את הקבוצה החיצונית.

   כיצד לחלק לרמות את הקבוצה החיצונית (כל העמודות מלבד זו של הסכום הכולל)

   1. בחר את כל עמודות הסיכום הכפופות וכן את נתוני הפירוט הקשורים שלהן.

    בדוגמה שלהלן, עמודה E מכילה את סכומי הביניים של עמודות B עד D, עמודה I מכילה את סכומי הביניים של עמודות F עד H ועמודה J מכילה את הסכומים הכוללים. כדי לקבץ את כל נתוני הפירוט של עמודה J, בחר את עמודות B עד I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    אזור

    ינו

    פבר

    מרץ

    ר1

    אפר

    מאי

    יונ

    ר2

    ח"ש1

    2

    מזרח

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    מערב

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    צפון

    447

    469

    429

    1,345

    579

    ב- 180

    367

    1,126

    2,471

    5

    דרום

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    חשוב: אל תכלול את עמודת הסיכום J (הסכומים הכוללים) בבחירה.

   2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על קבוצה.

    לחץ על 'קבוצה' בכרטיסיה 'נתונים'

    סימני החלוקה לרמות מופיעים לצד הקבוצה במסך.

  2. באופן אופציונלי, באפשרותך לחלק לרמות קבוצה פנימית מקוננת (קבוצות נפרדות של עמודות פירוט).

   כיצד לחלק לרמות קבוצה פנימית מקוננת (קבוצות של עמודות פירוט)

   1. עבור כל קבוצה מקוננת פנימית, בחר את עמודות הפירוט הסמוכות לעמודה המכילה את עמודת הסיכום.

    בדוגמה שלהלן, כדי לקבץ את עמודות B עד D, עם עמודת סיכום E, בחר את העמודות B עד D. כדי לקבץ את העמודות F עד H, עם עמודת סיכום I, בחר את העמודות F עד H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    אזור

    ינו

    פבר

    מרץ

    ר1

    אפר

    מאי

    יונ

    ר2

    ח"ש1

    2

    מזרח

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    מערב

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    צפון

    447

    469

    429

    1,345

    579

    ב- 180

    367

    1,126

    2,471

    5

    דרום

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    חשוב:  אל תכלול את עמודת הסיכום עבור קבוצה זו בבחירה.

   2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על קבוצה.

    לחץ על 'קבוצה' בכרטיסיה 'נתונים'

    סימני החלוקה לרמות מופיעים לצד הקבוצה במסך.

 5. המשך לבחור ולקבץ עמודות פנימיות עד ליצירה של כל הרמות הרצויות בחלוקה לרמות.

 6. אם ברצונך לפרק קבוצת עמודות, בחר את העמודות ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על פרק קבוצה.

בכרטיסיה 'נתונים', לחץ על 'פרק קבוצה'

באפשרותך גם לפרק קבוצה של מקטעים של החלוקה לרמות, מבלי להסיר את החלוקה לרמות כולה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על תיבת סימן חיבור או על תיבת סימן חיסור של הקבוצה ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על פרק קבוצה.

אם תפרק קבוצה של חלוקה לרמות בזמן שנתוני הפירוט מוסתרים, עמודות הפירוט עשויות להישאר מוסתרות. כדי להציג את הנתונים, גרור על-פני האותיות של העמודות הגלויות הסמוכות לעמודות המוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על עיצוב, הצבע על הסתרה וביטול הסתרה ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרת עמודות.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של נתונים מחולקים לרמות

 1. אם אינך רואה את סימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש , חיבור ו- חיסור , לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excel‎‏ (Excel 2007); לחלופין, לחץ על הכרטיסיה קובץ (גירסאות אחרות) ולאחר מכן לחץ על אפשרויות, לחץ על הקטגוריה מתקדם ולאחר מכן, תחת המקטע אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה, בחר את גליון העבודה ובחר בתיבת הסימון הצג סימני חלוקה לרמות אם קיימת חלוקה לרמות.

 2. לחץ על אישור.

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  הצגה או הסתרה של נתוני פירוט של קבוצה   

  • כדי להציג את נתוני הפירוט בקבוצה, לחץ על חיבור עבור הקבוצה.

  • כדי להסתיר נתוני פירוט של קבוצה, לחץ על חיסור עבור הקבוצה.

   הרחבה או כיווץ של החלוקה לרמות כולה, עד לרמה מסוימת   

  • בסימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש , לחץ על מספר הרמה הרצויה. לאחר מכן יוסתרו נתוני הפירוט ברמות נמוכות יותר.

   לדוגמה, אם חלוקה לרמות כוללת ארבע רמות, באפשרותך להסתיר את הרמה הרביעית ולהציג את יתר הרמות על-ידי לחיצה על שלוש .

   הצגה או הסתרה של כל נתוני הפירוט המחולקים לרמות   

  • כדי להציג את כל נתוני הפירוט, לחץ על הרמה הנמוכה ביותר בסימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש . לדוגמה, אם קיימות שלוש רמות, לחץ על שלוש .

  • כדי להסתיר את כל נתוני הפירוט, לחץ על אחת .

לראש הדף

התאמה אישית של חלוקה לרמות עם סגנונות

עבור שורות מחולקות לרמות, Microsoft Excel משתמש בסגנונות כגון RowLevel_1 ו- RowLevel_2. עבור עמודות מחולקות לרמות, Excel משתמש בסגנונות כגון ColLevel_1 ו- ColLevel_2. סגנונות אלה משתמשים בעיצובי טקסט מודגש, נטוי ואחרים כדי להבחין בין עמודות או שורות הסיכום בנתונים. על-ידי שינוי ההגדרה של כל אחד מסגנונות אלה, באפשרותך להחיל עיצובי טקסט ותא שונים כדי להתאים אישית את המראה של החלוקה לרמות. באפשרותך להחיל סגנון על חלוקה לרמות בעת יצירת החלוקה לרמות או לאחר יצירתה.

בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

החלה אוטומטית של סגנון על שורת סיכום או עמודת סיכום   

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על המפעיל של תיבת הדו-שיח חלוקה לרמות.

  בקבוצה 'חלוקה לרמות', לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח

 2. בחר בתיבת הסימון סגנונות אוטומטיים.

החלת סגנון על שורת סיכום או עמודת סיכום קיימות   

 1. בחר את התאים שעליהם ברצונך להחיל סגנונות חלוקה לרמות.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על המפעיל של תיבת הדו-שיח חלוקה לרמות.

  בקבוצה 'חלוקה לרמות', לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח

 3. בחר בתיבת הסימון סגנונות אוטומטיים.

 4. לחץ על החלת סגנונות.

באפשרותך גם להשתמש בעיצובים אוטומטיים כדי לעצב את הנתונים המחולקים לרמות.

לראש הדף

העתקת נתונים מחולקים לרמות

 1. אם אינך רואה את סימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש , חיבור ו- חיסור , לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel ‏(Excel 2007), או על הכרטיסיה קובץ (גירסאות אחרות) ולאחר מכן לחץ על אפשרויות, לחץ על הקטגוריה מתקדם ולאחר מכן, תחת המקטע אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה, בחר את גליון העבודה ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הצג סימני חלוקה לרמות אם קיימת חלוקה לרמות.

 2. השתמש בסימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש , חיסור ו- חיבור כדי להסתיר את נתוני הפירוט שאינך מעוניין להעתיק.

  לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הצגה או הסתרה של נתוני חלוקה לרמות.

 3. בחר את טווח שורות הסיכום.

 4. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על חפש ובחר ולאחר מכן לחץ על מעבר אל.

  לחץ על 'חפש ובחר' ולאחר מכן לחץ על 'מעבר אל'

 5. לחץ על מעבר מיוחד.

 6. לחץ על תאים גלויים בלבד.

 7. לחץ על אישור ולאחר מכן העתק את הנתונים.

לראש הדף

הסתרה או הסרה של חלוקה לרמות

הערה: נתונים אינם נמחקים בעת הסתרה או הסרה של חלוקה לרמות.

הסתרת חלוקה לרמות

 • (Excel 2007) לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה אפשרויות Excel, או על הכרטיסיה קובץ (גירסאות אחרות); לאחר מכן לחץ על אפשרויות, לחץ על הקטגוריה מתקדם ולאחר מכן, תחת המקטע אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה, בחר את גליון העבודה המכיל את החלוקה לרמות שברצונך להסתיר ונקה את תיבת הסימון הצג סימני חלוקה לרמות אם קיימת חלוקה לרמות.

הסרת חלוקה לרמות

 1. לחץ על גליון העבודה.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על פרק קבוצה ולחץ על נקה חלוקה לרמות.

  לחץ על 'פרק קבוצה' ולאחר מכן לחץ על 'נקה חלוקה לרמות'

  חשוב: אם תסיר חלוקה לרמות בזמן שנתוני הפירוט מוסתרים, שורות הפירוט או עמודות הפירוט עשויות להישאר מוסתרות. כדי להציג את הנתונים, גרור על-פני מספרי השורות הגלויות או אותיות העמודות הגלויות, הסמוכות לשורות ולעמודות המוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על עיצוב, הצבע על הסתרה וביטול הסתרה ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרת שורות או בטל הסתרת עמודות.

לראש הדף

יצירת דוח סיכום עם תרשים

נניח כי ברצונך ליצור דוח סיכום של הנתונים שלך, המציג רק סכומים כוללים לצד תרשים של סכומים כוללים אלה. ככלל, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

 1. יצירת דוח סיכום.

  1. חלוקה לרמות של הנתונים.

   לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף יצירת חלוקה לרמות של שורות או יצירת חלוקה לרמות של עמודות.

  2. הסתר את הפירוט על-ידי לחיצה על סימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש , חיבור ו- חיסור כדי להציג רק את הסכומים הכוללים, כמוצג בדוגמה הבאה של חלוקה לרמות של שורות:

   רשימה מחולקת לרמות שבה מוצגות שורות סכומים כוללים בלבד

  3. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הצגה או הסתרה של נתוני חלוקה לרמות.

 2. צור תרשים של דוח הסיכום.

  1. בחר את נתוני הסיכום שברצונך לכלול בתרשים.

   לדוגמה, כדי לכלול בתרשים את הסכומים של Buchanan ו- Davolio בלבד, אך לא את הסכומים הכוללים, בחר את תאים A1 עד C11, כמוצג בדוגמה שלעיל.

  2. צור את התרשים. לדוגמה, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תרשימים, לחץ על תרשימים מומלצים, או בחר סוג תרשים אחר.

   לדוגמה, אם אתה יוצר את התרשים באמצעות אשף התרשימים, הוא ייראה כמו בדוגמה הבאה.

   תרשים שנוצר מנתוני סכומי ביניים

   אם תציג או תסתיר פירוט ברשימת הנתונים המחולקת לרמות, גם התרשים יתעדכן ויציג או יסתיר את הנתונים בהתאם.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×