חיתוך תמונה

באפשרותך להשתמש בכלי החיתוך של Office כדי לחתוך ולהסיר חלקים בלתי רצויים של תמונות. כדי להסיר את הרקע של תמונה, ראה הסרת רקע תמונה. בנוסף לחיתוך רגיל של תמונה, ב- Office עבור Mac וב- Office 2010 ואילך ניתן גם לחתוך תמונות לצורות ספציפיות ולחתוך מילויי תמונה בתוך צורה.

הערה: כלי החיתוך אינם זמינים עבור צורות, אבל ב- Office 2010 ואילך, באפשרותך לשנות גודל של צורה ולהשתמש בכלי ערוך נקודות כלי להשיג אפקט דומה לזה של חיתוך, או כדי להתאים אישית צורה. לקבלת מידע נוסף, ראה להלן חיתוך כדי להתאים לצורה או למלא אותה.

 1. בקובץ, בחר את התמונה שברצונך לחתוך.

 2. לחץ על כלי תמונות > עיצוב אובייקט, ובקבוצה גודל, לחץ על חתוך.

  לחצן 'חתוך' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה (ולא צורה). ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחתוך צד אחד, גרור כלפי פנים את נקודת האחיזה המרכזית לחיתוך בצד זה.

  • כדי לחתוך שני צדדים סמוכים בבת אחת, גרור נקודת אחיזה פינתית לחיתוך כלפי פנים.

  • כדי לחתוך באופן שווה משני צדדים בו-זמנית, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה המרכזית לחיתוך באחד משני הצדדים כלפי פנים.

  • כדי לחתוך באופן שווה מכל ארבעת הצדדים בו-זמנית, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת גרירת נקודת אחיזה פינתית לחיתוך כלפי פנים.

 4. כדי למקם את החיתוך, הזז את אזור החיתוך (על-ידי גרירת הקצוות של מלבן החיתוך) או את התמונה.

 5. כשתסיים, הקש Esc.

  הערה: כדי לבצע חיתוך חיצוני או להוסיף שוליים מסביב לתמונה, גרור את נקודות האחיזה לחיתוך הרחק ממרכז התמונה.

הערה: לאחר חיתוך תמונה, החלקים שנחתכו נשארים חלק מקובץ התמונה. כדי להסיר לצמיתות את החלק החתוך ולהקטין את גודל התמונה, ראה מחיקת אזורים שנחתכו מתמונה.

דרך מהירה לשינוי צורת התמונה היא לחתוך אותה לפי צורה ספציפית. בעת החיתוך לפי צורה ספציפית, התמונה נחתכת באופן אוטומטי כדי למלא את הצורה הגאומטרית שלה והפרופורציות של התמונה נשמרות.

 1. בחר את התמונה או התמונות שברצונך לחתוך לפי צורה ספציפית.

  אם אתה חותך תמונות מרובות, עליך לחתוך אותן לפי אותה צורה. כדי לחתוך לפי צורות שונות, חתוך כל תמונה בנפרד.

 2. לחץ על כלי תמונות > עיצוב אובייקט, ובקבוצה גודל, לחץ על החץ תחת חתוך.

  לחצן 'חתוך' נמצא בכרטיסיה 'כלי תמונות | עיצוב אובייקט'

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה (ולא צורה). ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. הצבע על חתוך בהתאם לצורה ולאחר מכן לחץ על הצורה שברצונך לחתוך לפיה.

עצה: אם אתה מעוניין באותה תמונה בצורות שונות, צור עותק או עותקים של התמונה ולאחר מכן חתוך כל תמונה בנפרד לצורה הרצויה.

ייתכן שתרצה לחתוך את התמונה לפי גודל תמונה נפוץ או יחס גובה-רוחב כך שתתאים בקלות למסגרת תמונה סטנדרטית. זוהי גם דרך טובה לראות את הפרופורציות של התמונה כשחותכים אותה.

 1. בחר את התמונה שברצונך לחתוך לפי יחס גובה-רוחב נפוץ.

 2. לחץ על כלי תמונות > עיצוב אובייקט, ובקבוצה גודל, לחץ על החץ תחת חתוך.

  לחצן 'חתוך' נמצא בכרטיסיה 'כלי תמונות | עיצוב אובייקט'

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה (ולא צורה). ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. הצבע על יחס גובה-רוחב ולאחר מכן לחץ על היחס הרצוי.

 4. כשתסיים, הקש Esc.

באפשרותך להוסיף תמונה כמילוי לצורה ולאחר מכן לערוך או לחתוך את הצורה.

הוספת תמונה לצורה

 1. הוסף צורה למסמך (לקבלת הוראות ראה הוספת צורות) ולאחר מכן לחץ על הצורה כדי לבחור אותה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על מילוי צורה > תמונה ובחר את התמונה הרצויה.

  הוספת תמונה כמילוי צורה

הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

שינוי גודל הצורה

כדי לשנות את הממדים של צורה תוך שמירה על העיצוב הבסיסי שלה, בחר את הצורה וגרור אחת מנקודות האחיזה לשינוי גודל עד שהצורה תגיע לגודל ולממדים הרצויים.

בחירת האופן שבו התמונה תשתלב בצורה

אם התמונה מוטית, נחתכת או אינה ממלאת את הצורה באופן הרצוי, השתמש בכלים התאם ומילוי כדי לכוונן אותה. כדי להסיר (או "לחתוך") חלק מהתמונה, אך עדיין למלא את הצורה כולה, בחר בכלי מילוי. אם ברצונך שכל התמונה תיכנס לתוך הצורה, בחר בכלי התאם. יחס הגובה-רוחב של התמונה המקורית יישמר, אך ייתכן שיהיו שטחים ריקים בתוך הצורה.

 1. בחר את התמונה הרצויה בתוך הצורה.

 2. לחץ על כלי תמונות > עיצוב אובייקט, ובקבוצה גודל, לחץ על החץ תחת חתוך.

  לחצן 'חתוך' נמצא בכרטיסיה 'כלי תמונות | עיצוב אובייקט'

  הערה:  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת את התמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. לחץ על מילוי או על התאם.

  • מילוי מגדיר את גודל התמונה כך שיתאים לגובה או לרוחב של הצורה, הגדול מביניהם. כלי זה ממלא את הצורה בתמונה ומרוקן את הצורה מכל מילוי אחר.

   תמונה שמוחלת עליה הפקודה 'חתוך כדי למלא את הצורה'

  • התאמה מגדיר את גודל התמונה כך שגובה ורוחב התמונה יותאמו שניהם לגבולות הצורה. פעולה זו מכניסה חלק גדול ככל האפשר של התמונה לתוך הצורה. ייתכן שכמה אזורים של הצורה יישארו ריקים.

   'חתוך כדי להתאים לצורה' מוצג בתמונה

   באפשרותך לגרור את התמונה כדי לשנות את החלק שיוצג בתוך הצורה.

 4. כשתסיים, הקש ESC.

שימוש בעריכת נקודות או חיתוך הצורה

אף-על-פי שכלי חיתוך אינם זמינים עבור צורות, באפשרותך להשתמש בכלי ערוך נקודות כדי לערוך צורה באופן ידני:

 1. בחר את הצורה שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, לחץ על ערוך צורה תמונת לחצן 'ערוך צורה' ולאחר מכן לחץ על ערוך נקודות.

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. גרור את נקודות הקודקוד (נקודות שחורות) עד להשגת מראה הצורה הרצוי. באפשרותך להוסיף או למחוק נקודות על-ידי הקשה על Ctrl תוך לחיצה על מיתאר הצורה.

גם לאחר חיתוך חלקים מתמונה, החלקים החתוכים נשארים חלק מקובץ התמונה. ניתן להקטין את גודל הקובץ על-ידי הסרת החיתוכים מקובץ התמונה. פעולה זו עוזרת גם למנוע מאנשים אחרים להציג את חלקי התמונה שהסרת.

חשוב: אם מחקת חלקים שנחתכו ושינית את דעתך, תוכל ללחוץ על לחצן בטל תמונת לחצן כדי לשחזר את החלקים שנחתכו. עם זאת, לאחר מחיקת חלקים שנחתכו, לא ניתן לבטל את השינויים אם שמרת את הקובץ. שמור את הקובץ רק לאחר שתוודא שביצעת את כל החיתוכים והשינויים הרצויים.

 1. בחר את התמונה או התמונות שמהן ברצונך למחוק אזורים שנחתכו.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה התאמה, לחץ על דחוס תמונות.

  לחצן 'דחיסת תמונות' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  הערות: 

  • אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט. כמו כן, אם המסך מוקטן, ייתכן שתראה רק את סמל דחיסת תמונות.

  • סמל 'דחיסת תמונות' ללא תווית

 3. תחת אפשרויות דחיסה, בחר את תיבת הסימון מחק אזורים שנחתכו מתמונות.

  כדי להסיר חלקים שנחתכו מהתמונה או התמונות שנבחרו בלבד ולא מכל התמונות בקובץ, בחר בתיבת הסימון החל על תמונה זו בלבד.

עצה: לקבלת מידע נוסף אודות הקטנת קבצי תמונה ודחיסת תמונות, ראה הקטנת גודל קובץ של תמונה.

חיתוך תמונה

 1. בקובץ, בחר את התמונה שברצונך לחתוך.

 2. לחץ על כלי תמונות > עיצוב אובייקט, ובקבוצה גודל, לחץ על חתוך.

  לחצן 'חתוך' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה (ולא צורה). ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחתוך צד אחד, גרור כלפי פנים את נקודת האחיזה המרכזית לחיתוך בצד זה.

  • כדי לחתוך שני צדדים סמוכים בבת אחת, גרור נקודת אחיזה פינתית לחיתוך כלפי פנים.

   הערה: כדי לבצע חיתוך חיצוני או להוסיף שוליים מסביב לתמונה, גרור את נקודות האחיזה לחיתוך הרחק ממרכז התמונה.

חיתוך תמונה

 1. בקובץ Word‏, PowerPoint או OneNote, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה שברצונך לחתוך ולחץ על חתוך.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחתוך צד אחד, גרור כלפי פנים את נקודת האחיזה המרכזית לחיתוך בצד זה.

  • כדי לחתוך שני צדדים סמוכים בבת אחת, גרור נקודת אחיזה פינתית לחיתוך כלפי פנים.

  • כדי לחתוך באופן שווה משני צדדים בו-זמנית, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה המרכזית לחיתוך באחד משני הצדדים כלפי פנים.

  • כדי לחתוך באופן שווה מכל ארבעת הצדדים בו-זמנית, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת גרירת נקודת אחיזה פינתית לחיתוך כלפי פנים.

   עצה: ב- Word Online ניתן לחתוך פיקסל בכל פעם: בחר את התמונה, ובכרטיסיה עיצוב אובייקט תחת כלי תמונות, לחץ על תפריט חתוך ולאחר מכן לחץ על אפשרויות חיתוך נוספות. ציין את מספר הפיקסלים שיש להסיר מהגבול העליון, התחתון, השמאלי והימני של התמונה.

 3. כשתסיים, לחץ מחוץ לתמונה.

 4. אם תשנה את דעתך, הקש Ctrl+Z כדי לבטל את החיתוך.

הערה: לאחר חיתוך תמונה, החלקים שנחתכו נשארים חלק מקובץ התמונה. כדי להסיר לצמיתות את החלק החתוך ולהקטין את גודל התמונה, פתח את הקובץ ביישום שולחן העבודה וראה מחיקת אזורים שנחתכו מתמונה.

למידע נוסף

חיתוך תמונה ב- Office עבור Mac

הוספת תמונות

הוספת ציור למסמך Word

הקטנת גודל קובץ של תמונה

שינוי גודל של תמונה, צורה, תיבת טקסט או פריט WordArt

סיבוב תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה

שימוש באפשרויות הפריסה של Word להזזת תמונות

גלישת טקסט סביב תמונות ב- Word

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×