חיתוך תמונה ב- Office

חתוך תמונה כדי לקצץ קצוות חיצוניים שאינם נחוצים.

כדי להסיר את הרקע מתמונה, ראה הסרת הרקע של תמונה. כדי להגדיל או להקטין תמונה, ראה שינוי הגודל של תמונה.

בנוסף לחיתוך בסיסי של השוליים, ניתן גם לחתוך תמונות לצורות ספציפיות וליחס גובה-רוחב ספציפי או לחתוך מילויי תמונה בתוך צורה (ב- Office עבור Mac וב- Office 2010 ואילך).

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

1:32

Office יכול לעזור לך עם עריכת תמונה בסיסית כמודגם בסרטון הווידאו שלעיל, אך לקבלת משימות מתקדמות יותר, ייתכן שתזדקק ליישום ייעודי לעריכת תמונות. מגמות דיגיטליות כוללת המלצות לתוכנת עריכת תמונות ללא תשלום.

חיתוך השוליים של תמונה

 1. השתמש באפשרות הוסףתמונה של > כדי להוסיף את התמונה לקובץ Office (כגון מסמך Word, PowerPoint צגת או חוברת עבודה Excel ).

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה. תפריט מוקפץ מופיע עם שני לחצנים באופן מיידי מעל או מתחת לתפריט. החיתוך הוא אחד הלחצנים.

  לחצן ' חתוך ' מופיע מעל או מתחת לתפריט המוקפץ
 3. בחר את לחצן חתוך  לחצן 'חיתוך' .

  נקודות אחיזה שחורות לחיתוך מופיעות בקצוות ובפינות של התמונה.

  נקודות אחיזה לחיתוך מופיעות בצדדים ובפינות של התמונה
 4. חתוך את התמונה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  תיאור

  פעולה

  חתוך צד אחד

  גרור כלפי פנים בנקודת האחיזה הצדדית לחיתוך

  חתוך שני צדדים סמוכים באותו הזמן

  גרור כלפי פנים בנקודת האחיזה הפינתית לחיתוך

  חתוך באופן שווה בשני צדדים מקבילים בו-זמנית

  החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך כדי גרירה כלפי פנים בנקודת האחיזה הצדדית לחיתוך

  חתוך באופן שווה בכל ארבעת הצדדים בו-זמנית

  החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך כדי גרירה כלפי פנים בנקודת אחיזה פינתית כלשהי לחיתוך

  באפשרותך גם לבצע חיתוך חיצוני או להוסיף שוליים מסביב לתמונה, על-ידי גרירת נקודות האחיזה לחיתוך כלפי חוץ, במקום כלפי פנים.

 5. (אופציונלי) כדי למקם מחדש את אזור החיתוך, שנה את אזור החיתוך על-ידי גרירת הקצוות או הפינות של מלבן החיתוך, או הזז את התמונה.

 6. כשתסיים, הקש Esc או לחץ במקום כלשהו מחוץ לתמונה במסמך.

הערה: כלי החיתוך אינם זמינים עבור צורות, אך ב- Office 2010 ואילך, ניתן לשנות גודל של צורה ולהשתמש בכלי ערוך נקודות כלי להשיג אפקט דומה לזה של חיתוך, או כדי להתאים אישית את הצורה. לקבלת מידע נוסף, ראה חיתוך כדי להתאים לצורה או למלא אותה להלן.

חיתוך לפי צורה ספציפית

שנה במהירות את הצורה של תמונה על-ידי חיתוכה לפי צורה ספציפית. התמונה נחתכת באופן אוטומטי כדי למלא את הגיאומטריה של הצורה שנבחרה, תוך שמירה על הפרופורציות שלה.

אם ברצונך לחתוך את אותה תמונה לפי יותר מצורה אחת, צור עותקים של התמונה וחתוך כל אחד מהם לפי הצורה הרצויה בנפרד.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

1:16

 1. השתמש בהוסף > תמונה כדי להוסיף את התמונה לקובץ Office (כגון מסמך Word, מצגת PowerPoint, או חוברת עבודה של Excel).

 2. לחץ על התמונה.

  ניתן לחתוך תמונות מרובות בו-זמנית, אולם עליך לחתוך אותן לפי אותה צורה. (אך ב- Word, פעולה זו קשה, מכיוון שאין באפשרותך לבחור מרובות תמונות הכוללות את ברירת המחדל באפשרות פריסת טקסט .)

 3. לחץ על כלי תמונות > עיצוב אובייקט, ובקבוצה גודל, לחץ על החץ תחת חתוך.

  לחצן 'חתוך' נמצא בכרטיסיה 'כלי תמונות | עיצוב אובייקט'

 4. בתפריט שמופיע, בחר חתוך בהתאם לצורה ולאחר מכן לחץ על הצורה שברצונך לחתוך לפיה.

  הצורה מוחלת באופן מיידי על התמונה.

 5. אם ברצונך לכוונן את הצורה, לחץ על לחצן חתוך לחצן 'חתוך' ברצועת הכלים של Office 2016 ברצועת הכלים.

  נקודות אחיזה שחורות לחיתוך מופיעות בקצוות ובפינות של התמונה.

 6. חתוך את התמונה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  תיאור

  פעולה

  חתוך צד אחד

  גרור כלפי פנים בנקודת האחיזה הצדדית לחיתוך

  חתוך שני צדדים סמוכים באותו הזמן

  גרור כלפי פנים בנקודת האחיזה הפינתית לחיתוך

  חתוך באופן שווה בשני צדדים מקבילים בו-זמנית

  החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך כדי גרירה כלפי פנים בנקודת האחיזה הצדדית לחיתוך

  חתוך באופן שווה בכל ארבעת הצדדים בו-זמנית

  החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך כדי גרירה כלפי פנים בנקודת אחיזה פינתית כלשהי לחיתוך

 7. לחץ שוב על לחצן חיתוך כאשר תסיים.

סוגים אחרים של חיתוך

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

באמצעות חיתוך תמונה לפי גודל תמונה נפוץ או יחס גובה-רוחב נפוץ, ניתן להתאים אותה בקלות למסגרת תמונה סטנדרטית. ניתן להשתמש בכלי זה גם כדי להציג בתצוגה מקדימה את האופן שבו תמונה תתאים ליחס גובה-רוחב ספציפי לפני החיתוך.

 1. השתמש בהוסף > תמונה כדי להוסיף את התמונה לקובץ Office (כגון מסמך Word, מצגת PowerPoint, או חוברת עבודה של Excel).

 2. לחץ על התמונה.

 3. לחץ על כלי תמונות > עיצוב אובייקט, ובקבוצה גודל, לחץ על החץ תחת חתוך.

  לחצן 'חתוך' נמצא בכרטיסיה 'כלי תמונות | עיצוב אובייקט'

 4. בתפריט שמופיע, בחר יחס גובה-רוחב, לאחר מכן לחץ על היחס הרצוי.

  מופיע מלבן חיתוך שמציג כיצד תיראה התמונה לאחר חיתוכה לפי יחס הגובה-רוחב שנבחר.

 5. במידת הצורך, התאם את אזור החיתוך באמצעות נקודות האחיזה לחיתוך, כמתואר במאמר חיתוך תמונה.

 6. כשתסיים, הקש Esc או לחץ במקום כלשהו מחוץ לתמונה במסמך.

באפשרותך להוסיף תמונה כמילוי לצורה ולאחר מכן לערוך או לחתוך את הצורה.

הוספת תמונה לצורה

 1. הוסף צורה למסמך (לקבלת הוראות, ראה הוספת צורות) ולאחר מכן לחץ על הצורה כדי לבחור אותה.

 2. לחץ על כלי ציור > עיצוב אובייקט. בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על מילוי צורה > תמונה.

  הוספת תמונה כמילוי צורה

 3. בחר את סוג התמונה הרצוי (כגון מתוך קובץ או תמונות מקוונות) ולאחר מכן נווט אל התמונה הרצויה והוסף אותה.

שינוי גודל הצורה

כדי לשנות את הממדים של הצורה עם המילוי תוך שמירה על העיצוב הבסיסי שלה, בחר אותה וגרור אחת מנקודות האחיזה לשינוי גודל.

בחירת האופן שבו התמונה תשתלב בצורה

אם התמונה מוטית, נחתכת או אינה ממלאת את הצורה באופן הרצוי, השתמש בכלים התאם ומילוי בתפריט חתוך כדי לכוונן אותה.

 1. לחץ על צורה שנוצרה באמצעות מילוי צורה > תמונה.

 2. לחץ על כלי תמונות > עיצוב אובייקט, ובקבוצה גודל, לחץ על החץ תחת חתוך. מופיע תפריט המציג אפשרויות חיתוך.

  לחצן 'חתוך' נמצא בכרטיסיה 'כלי תמונות | עיצוב אובייקט'

  • בחר התאם אם ברצונך שכל התמונה תיכנס לתוך הצורה; יחס הגובה-רוחב המקורי של התמונה יישמר, אך ייתכן שיהיה שטח ריק בתוך הצורה.

  • בחר מילוי כדי להתאים את הצורה לגבולות התמונה, תוך חיתוך החלקים שמחוץ לצורה.

 3. לחץ על מילוי או על התאם.

  • האפשרות מילוי מגדירה את גודל התמונה כך שיתאים לגובה או לרוחב של הצורה, הגדול מביניהם. כלי זה ממלא את הצורה בתמונה ומסיר את כל מה שמופיע מחוץ להיקף של הצורה.

   תמונה שמוחלת עליה הפקודה 'חתוך כדי למלא את הצורה'

  • האפשרות התאם מגדירה את גודל התמונה כך שהגובה והרוחב של התמונה יתאימו לגבולות הצורה. כלי זה מכניס חלק גדול ככל האפשר של התמונה לתוך הצורה, אך ייתכן שכמה אזורים של הצורה יישארו ריקים.

   'חתוך כדי להתאים לצורה' מוצג בתמונה

   באפשרותך לגרור את התמונה כדי לשנות את החלק שיוצג בתוך הצורה.

 4. במידת הצורך, התאם את אזור החיתוך באמצעות נקודות האחיזה לחיתוך, כמתואר במאמר חיתוך תמונה.

 5. כשתסיים, הקש Esc או לחץ במקום כלשהו מחוץ לתמונה במסמך.

שימוש בעריכת נקודות כדי לערוך או לחתוך את הצורה

למרות שכלי חיתוך אינם זמינים עבור צורות, באפשרותך להשתמש בכלי ערוך נקודות כדי לערוך צורה באופן ידני.

 1. בחר את הצורה שברצונך לערוך.

 2. לחץ על כלי ציור > עיצוב אובייקט. בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן ערוך צורה תמונת לחצן 'ערוך צורה' ולאחר מכן לחץ על ערוך נקודות.

 3. גרור את נקודות הקודקוד של הצורה (שמופיעות כנקודות שחורות סביב היקף הצורה) עד שתשיג את מראה הצורה הרצוי.

 4. כדי למחוק נקודת קודקוד, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ עליה. כדי להוסיף נקודת קודקוד, החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך לחיצה במקום כלשהו בהיקף הצורה שאינו כולל נקודת קודקוד.

שני היישומים, הן 'צייר' (בגירסאות שונות של Windows) והן 'צייר בתלת-ממד' (ב- Windows 10) עוזרים לך לחתוך תמונה. פתח את התמונה ביישום, ותראה לחצן חיתוך בסרגל הכלים. עיין בנושא סקירה מהירה בווידאו של תכונות ביישום 'צייר בתלת-ממד'.

לאחר חיתוך תמונה, האזורים החתוכים נשארים חלק מהקובץ, מוסתרים. ניתן להקטין את הקובץ על-ידי הסרת האזורים החתוכים מקובץ התמונה. פעולה זו עוזרת גם למנוע מאנשים אחרים להציג את חלקי התמונה שהסרת.

חשוב: אם אתה מוחק אזורים שנחתכו ולאחר מכן שינית את דעתך, באפשרותך ללחוץ על לחצן ' בטל  תמונת לחצן ' כדי לשחזר אותם. ניתן לבטל מחיקות עד לשמירת הקובץ.

 1. בחר את התמונה או התמונות שמהן ברצונך למחוק אזורים שנחתכו.

 2. לחץ על כלי תמונות > עיצוב אובייקט. בקבוצה התאמה, לחץ על דחוס תמונות. מופיעה תיבת דו-שיח שמציגה אפשרויות דחיסה.

  לחצן 'דחיסת תמונות' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב אובייקט'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות ועיצוב, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט. כמו כן, אם המסך מוקטן, ייתכן שתראה רק את סמל דחוס תמונות.

  סמל 'דחיסת תמונות' ללא תווית

 3. תחת אפשרויות דחיסה, ודא שתיבת הסימון מחק אזורים שנחתכו מתמונות נבחרה.

  תיבת הדו-שיח 'דחיסת תמונות'

  כדי להסיר חלקים שנחתכו מהתמונה או התמונות שנבחרו בלבד ולא מכל התמונות בקובץ, בחר את תיבת הסימון החל על תמונה זו בלבד.

  בחר אפשרות רזולוציה, אם אתה מעוניין בכך.

 4. לחץ על אישור.

עצה: לקבלת מידע נוסף על הקטנת קבצי תמונות ודחיסת תמונות, ראה הקטנת גודל קובץ של תמונה.

למידע נוסף

הוספת תמונות

הוספת ציור למסמך Word

הקטנת גודל קובץ של תמונה

שימוש באפשרויות הפריסה של Word להזזת תמונות

גלישת טקסט סביב תמונות ב- Word

חיתוך השוליים של תמונה

 1. השתמש באפשרות הוסףתמונה של > כדי להוסיף את התמונה לקובץ Office (כגון מסמך Word, PowerPoint צגת או חוברת עבודה Excel ).

 2. כאשר התמונה נבחרת, בכרטיסיה עיצוב תמונה , בחר חתוך.

  נקודות אחיזה שחורות לחיתוך מופיעות בקצוות ובפינות של התמונה.

  נקודות אחיזה לחיתוך מופיעות בצדדים ובפינות של התמונה
 3. חתוך את התמונה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  תיאור

  פעולה

  חתוך צד אחד

  גרור כלפי פנים את נקודת האחיזה המרכזית לחיתוך בצד זה.

  חתוך שני צדדים סמוכים באותו הזמן

  החזק את המקשים Shift+Option לחוצים בעת גרירת נקודת האחיזה המרכזית לחיתוך באחד משני הצדדים כלפי פנים.

  חתוך באופן שווה בכל ארבעת הצדדים בו-זמנית

  החזק את המקשים Shift+Option לחוצים בעת גרירת נקודת האחיזה לחיתוך כלפי פנים.

 4. לחץ מחוץ לתמונה כדי לראות את התמונה החתוכה.

הערה: לאחר חיתוך תמונה, החלקים שנחתכו נשארים חלק מקובץ התמונה. כדי להסיר לצמיתות את החלק שנחתך ולהקטין את גודל התמונה, עיין בסעיף הנמצא בהמשך העמוד שנקרא "מחיקת אזורים שנחתכו מתמונה".

חיתוך לפי צורה ספציפית

שנה במהירות את הצורה של תמונה על-ידי חיתוכה לפי צורה ספציפית. התמונה נחתכת באופן אוטומטי כדי למלא את הגיאומטריה של הצורה שנבחרה, תוך שמירה על הפרופורציות שלה.

אם ברצונך לחתוך את אותה תמונה לפי יותר מצורה אחת, צור עותקים של התמונה וחתוך כל אחד מהם לפי הצורה הרצויה בנפרד.

 1. השתמש בהוסף > תמונה כדי להוסיף את התמונה לקובץ Office (כגון מסמך Word, מצגת PowerPoint, או חוברת עבודה של Excel).

 2. בקובץ, בחר את התמונה שברצונך לחתוך.

 3. בכרטיסיה עיצוב תמונה, לחץ על החץ לצד חתוך.

  לחצן 'חתוך' בכרטיסיה 'עיצוב תמונה'

  (אם אינך רואה את הכרטיסיה עיצוב תמונה, ודא שבחרת תמונה (ולא צורה).)

 4. הצבע על חתוך לצורה ולאחר מכן בחר את הצורה שברצונך לחתוך לפיה.

  תפריט חיתוך ב- PPT for Mac

  הצורה מוחלת באופן מיידי על התמונה.

 5. אם ברצונך להתאים את הצורה, לחץ שוב על לחצן חיתוך ברצועת הכלים.

  נקודות אחיזה שחורות לחיתוך מופיעות בקצוות ובפינות של התמונה.

 6. חתוך את התמונה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  תיאור

  פעולה

  חתוך צד אחד

  גרור כלפי פנים את נקודת האחיזה המרכזית לחיתוך בצד זה.

  חתוך שני צדדים סמוכים באותו הזמן

  החזק את המקשים Shift+Option לחוצים בעת גרירת נקודת האחיזה המרכזית לחיתוך באחד משני הצדדים כלפי פנים.

  חתוך באופן שווה בכל ארבעת הצדדים בו-זמנית

  החזק את המקשים Shift+Option לחוצים בעת גרירת נקודת האחיזה לחיתוך כלפי פנים.

סוגים אחרים של חיתוך

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

לאחר שהוספת תמונה לצורה, באפשרותך לבחור כיצד התמונה תתאים לצורה באמצעות כלי ההתאמהוהמילוי עבור כוונון עדין:

 • בחר מילוי כדי להסיר (או "לחתוך") חלק מהתמונה, אך עדיין למלא את הצורה כולה.

 • בחר התאם אם ברצונך שכל התמונה תיכנס לתוך הצורה. יחס הגובה-רוחב של התמונה המקורית יישמר, אך ייתכן שיהיו שטחים ריקים בתוך הצורה.

 1. בקובץ, בחר את התמונה שברצונך להציב בתוך הצורה.

 2. בכרטיסיה עיצוב תמונה, לחץ על החץ לצד חתוך.

  לחצן 'חתוך' בכרטיסיה 'עיצוב תמונה'

  אם אינך רואה את הכרטיסיה עיצוב תמונה, ודא שבחרת תמונה (ולא צורה).

 3. לחץ על מילוי או התאמה ולאחר מכן לחץ מחוץ לתמונה.

  תפריט חיתוך ב- PPT for Mac

גם לאחר שאתה חיתוך חלקים מתמונה, החלקים שנחתכו נשארים כחלק מקובץ התמונה. באפשרותך להקטין את גודל הקובץ על-ידי הסרת החלקים שנחתכו מקובץ התמונה. פעולה זו עוזרת גם למנוע מאנשים אחרים להציג את חלקי התמונה שהסרת.

חשוב: מחיקת אזורים שנחתכו מתמונה אינה ניתנת לביטול. לכן, עליך לבצע פעולה זו רק לאחר שתוודא שביצעת את כל החיתוכים והשינויים הרצויים.

 1. לחץ על התמונה או התמונות שמהן ברצונך למחוק אזורים שנחתכו.

 2. בכרטיסיה עיצוב תמונה , לחץ על דחיסת תמונות  לחצן דחיסת תמונות .

  (אם אינך רואה את הכרטיסיה עיצוב תמונה, ודא שבחרת תמונה.)

 3. בחר את תיבת הסימון מחק אזורים שנחתכו מתמונות.

  כדי להסיר חלקים שנחתכו מהתמונה או התמונות שנבחרו בלבד ולא מכל התמונות בקובץ, בחר התמונות הנבחרות בלבד.

למידע נוסף

הוספת תמונות ל- Office עבור Mac

הזזה, סיבוב או קיבוץ של תמונה, תיבת טקסט או אובייקט אחר ב- Office עבור Mac

שינוי גודל של תמונה, צורה, תיבת טקסט או פריט WordArt

שליטה בגלישת טקסט סביב אובייקטים ב- Word עבור Mac

חיתוך השוליים של תמונה

 1. בקובץ, בחר את התמונה שברצונך לחתוך.

 2. כאשר התמונה נבחרת, בכרטיסיה עיצוב תמונה , בחר חתוך.

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'התאמה'

  נקודות אחיזה שחורות לחיתוך מופיעות בקצוות ובפינות של התמונה.

  נקודות אחיזה לחיתוך מופיעות בצדדים ובפינות של התמונה
 3. גרור את נקודות האחיזה לחיתוך בהתאם לצורך כדי לחתוך את שולי התמונה ולאחר מכן לחץ מחוץ לתמונה.

  ניתן למקם את החיתוך על-ידי הזזת אזור החיתוך (על-ידי גרירת הקצוות של מלבן החיתוך) או התמונה.

לאחר חיתוך תמונה, החלקים שנחתכו נשארים חלק מקובץ התמונה. כדי להסיר לצמיתות את החלק החתוך ולהקטין את גודל התמונה, ראה מחיקת אזורים שנחתכו מתמונה.

חיתוך לפי צורה ספציפית

דרך מהירה לשינוי צורת התמונה היא חיתוך שלה לצורה ספציפית. בעת החיתוך לפי צורה ספציפית, התמונה נחתכת באופן אוטומטי כדי למלא את הצורה הגאומטרית שלה. הפרופורציות של התמונה נשמרות.

 1. בקובץ שלך, בחר את התמונה שברצונך לחתוך לצורה ספציפית.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונה.

  (אם אינך רואה את הכרטיסיה עיצוב תמונה, ודא שבחרת תמונה (ולא צורה).)

 3. תחת התאמה, לחץ על החץ ליד חתוך, הצבע על מסיכה עבור צורה, הצבע על סוג של צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה שברצונך לחתוך לפיה את התמונה.

  הצורה מוחלת באופן מיידי על התמונה.

 4. אם ברצונך להתאים את הצורה, לחץ שוב על לחצן חיתוך ברצועת הכלים.

  נקודות אחיזה שחורות לחיתוך מופיעות בקצוות ובפינות של התמונה.

 5. גרור את נקודות האחיזה לחיתוך בהתאם לצורך כדי לחתוך את שולי התמונה ולאחר מכן לחץ מחוץ לתמונה.

 6. לאחר שתסיים, לחץ מחוץ לתמונה.

סוגים אחרים של חיתוך

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

לאחר הוספת תמונה לצורה, תוכל לבחור כיצד התמונה מתאימה לצורה באמצעות הכלים חתוך להתאמה וחתוך למילוי לצורך כוונון עדין:

 • בחר חתוך למילוי כדי להסיר (או "לחתוך") חלק מהתמונה, אך עדיין למלא את הצורה כולה.

 • בחר חתוך להתאמה אם ברצונך שכל התמונה תיכנס לתוך הצורה. יחס הגובה-רוחב של התמונה המקורית יישמר, אך ייתכן שיהיו שטחים ריקים בתוך הצורה.

 1. לחץ על התמונה הרצויה בתוך הצורה.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונה.

  (אם אינך רואה את הכרטיסיה עיצוב תמונה, ודא שבחרת את התמונה שלך.)

 3. תחת התאמה, לחץ על החץ ליד חיתוך, לחץ על חיתוך למילוי או חיתוך להתאמה ולאחר מכן לחץ מחוץ לתמונה.

 4. כשתסיים, הקש ESC.

גם לאחר שאתה חיתוך חלקים מתמונה, החלקים שנחתכו נשארים כחלק מקובץ התמונה. באפשרותך להקטין את גודל הקובץ על-ידי הסרת החלקים שנחתכו מקובץ התמונה. פעולה זו עוזרת גם למנוע מאנשים אחרים להציג את חלקי התמונה שהסרת.

חשוב: מחיקת אזורים שנחתכו מתמונה אינה ניתנת לביטול. לכן, עליך לבצע פעולה זו רק לאחר שתוודא שביצעת את כל החיתוכים והשינויים הרצויים.

 1. לחץ על התמונה או התמונות שמהן ברצונך למחוק אזורים שנחתכו.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונה.

  (אם אינך רואה את הכרטיסיה עיצוב תמונה, ודא שבחרת את התמונה שלך.)

 3. תחת התאמה, לחץ על דחס ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הסרת אזורים בתמונה שנחתכה.

למידע נוסף

הוספת תמונות ל- Office עבור Mac

הזזה, סיבוב או קיבוץ של תמונה, תיבת טקסט או אובייקט אחר

שליטה בגלישת טקסט סביב אובייקטים ב- Word עבור Mac

חיתוך תמונה

 1. בשקופית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן בחר חתוך.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחץ על 'חתוך'

 2. מקם את הסמן על אחת מנקודות האחיזה השחורות לחיתוך שמופיעות בקצוות של התמונה.

  כאשר אתה ממקם את הסמן על נקודות האחיזה השחורות לחיתוך, הסמן נראה בערך כך:

  • נקודת אחיזה פינתית לחיתוך: נקודת אחיזה לשינוי גודל לחיתוך פינתי

  • נקודת אחיזה צדדית לחיתוך: נקודת אחיזה לשינוי גודל לחיתוך צדדי

 3. כדי לחתוך כל צד, גרור את נקודת האחיזה השחורה לחיתוך כלפי פנים.

 4. בסיום החיתוך, הקש Esc או לחץ מחוץ לתמונה.

  לחלופין, בOneNote באינטרנט, בחר חתוך כדי להשלים את תהליך החיתוך.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×