חישוב תוצאות מרובות באמצעות טבלת נתונים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

טבלת נתונים היא טווח של תאים המציג כיצד שינוי אחד או שני משתנים בשלך נוסחה ישפיע על התוצאות של נוסחאות אלה. טבלאות נתונים מספקות קיצור דרך לחישוב תוצאות מרובות בפעולה אחת ודרך להציג ולהשוות את התוצאות של כל הווריאציות השונות יחד בגיליון שלך.

טבלאות נתונים הם חלק מחבילת פקודות הנקראות כלי ניתוח "מה-אם". בעת שימוש טבלאות נתונים, אתה מבצע ניתוח "מה-אם". ניתוח מה-אם תשנה את הערכים בתאים כדי לראות כיצד שינויים אלה ישפיעו את התוצאה של נוסחאות בגיליון. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלת נתונים כדי לשנות את שיעור הריבית ומשך המונחים המשמשים הלוואה לקביעת כמויות התשלום החודשי אפשריות.

קיימים שלושה סוגים של כלי ניתוח מה-אם ' ב- Excel: תרחישים, טבלאות נתונים, וחתירה למטרה. תרחישים וטבלאות נתונים קבוצות של ערכי הקלט וקביעת לקבוע את התוצאות האפשריות. חתירה למטרה ' פועלת בצורה שונה תרחישים וטבלאות נתונים זה מוביל תוצאה וקובעת הערכים האפשריים קלט מפיקים תוצאה זו. תרחישים, כגון טבלאות נתונים לעזור לך לחקור סדרת האפשריות. בניגוד תרחישים, טבלאות נתונים להראות לך כל התוצאות בטבלה אחת בגיליון אחד. שימוש בטבלאות נתונים מקל עליך לבחון טווח אפשרויות במבט חטוף. מאחר לך להתמקד רק אחד או שני משתנים, תוצאות נוחים לקרוא ולשתף בצורת טבלה.

טבלת נתונים אין אפשרות להכיל יותר משני משתנים. אם ברצונך לנתח משתנים יותר משני, עליך להשתמש במקום זאת תרחישים. למרות מוגבלת במשתנה אחד או שניים בלבד (אחת עבור תא הקלט שורה) ואחת עבור תא הקלט עמודה, טבלת נתונים באפשרותך לכלול ערך משתנה שונים רבים. תרחיש יכולה להכיל עד 32 ערכים שונים, אך באפשרותך ליצור תרחישים רבים ככל שתרצה.

עקרונות של טבלאות נתונים

באפשרותך ליצור טבלאות נתונים עם משתנה אחד או שניים, בהתאם למספר המשתנים והנוסחאות שברצונך לבדוק. השתמש טבלת נתונים עם משתנה אחד אם ברצונך לראות את הערכים השונים של משתנה אחד אחד או יותר של נוסחאות משתנות על התוצאות של נוסחאות אלה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלת נתונים עם משתנה אחד כדי לראות כיצד שיעורי ריבית שונים משפיעים על תשלום משכנתא חודשי על-ידי שימוש בפונקציה PMT. הזנת הערכים המשתנים בעמודה או שורה אחת, ומוצגות התוצאות עמודות סמוכות או בשורה.

לקבלת מידע נוסף, ראה הפונקציה PMT.

תא D2 מכיל את נוסחת התשלום = PMT(B3/12,B4,-B5), אשר מפנה לתא הקלט B3.

טבלת נתונים עם משתנה אחד

ניתוח 'מה-אם' - טבלה של משתנה אחד

הסבר 1 תא קלט.

הסבר 2 רשימת ערכים שמחליפה את Excel בתא קלט, B3.

השתמש טבלת נתונים עם שני משתנים כדי להציג הערכים השונים של שני משתנים בנוסחה אחת משתנות התוצאות של נוסחה זו. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלת נתונים עם שני משתנים כדי לראות השילובים השונים של שיעורי ריבית ואת ותנאי הלוואה ישפיעו תשלום משכנתא חודשי.

תא C2 מכיל את נוסחת התשלום = PMT(B3/12,B4,-B5), אשר משתמשת בשני תאי קלט, B3 ו- B4.

טבלת נתונים עם שני משתנים

ניתוח 'מה-אם' - טבלת נתונים בעלת שני משתנים

הסבר 1 תא קלט לעמודה.

הסבר 2 רשימת ערכים שמחליפה תא קלט לשורה, B4 ב- Excel.

הסבר 3 תא קלט לשורה.

הסבר 4 רשימת ערכים שמחליפה תא קלט לעמודה, B3 ב- Excel.

טבלאות נתונים מחושבות בעת חישוב מחדש של גליון, גם אם הן לא השתנו. כדי לזרז את החישוב של גליון המכיל טבלת נתונים, באפשרותך לשנות את האפשרויות חישוב כדי לחשב מחדש באופן אוטומטי את הגיליון, אך לא את טבלאות הנתונים.

טבלת נתונים עם משתנה אחד מכיל קלט לערכים המופיעים לאורך עמודה (בכיוון עמודה) או לאורך שורה (בכיוון שורה). נוסחאות שנעשה בהן שימוש בטבלאות נתונים עם משתנה אחד להפנות לתא קלט אחד בלבד.

 1. הקלד את רשימת הערכים שברצונך להחליף בתא הקלט כלפי מטה בעמודה אחת או לאורך שורה אחת. השאר את מספר שורות ועמודות ריקות בכל צד של הערכים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

אם טבלת הנתונים היא

בצע פעולה זו:

מונחית עמודה (את הערכים המופיעים עמודה המשתנה)

הקלד את הנוסחה בשורה תא אחד מעל ותא אחד משמאל לעמודה של ערכים.

טבלת נתונים עם משתנה אחד האיור שמוצג בסעיף מבט כולל על היא מונחית עמודה ולאחר מכן כלול את הנוסחה בתא D2.

הערה: אם ברצונך לבחון את השפעות ערכים שונים על נוסחאות אחרות, הקלד את הנוסחאות נוספים בתאים משמאל לנוסחה הראשונה.

מונחית שורה (את הערכים המופיעים שורה המשתנה)

הקלד את הנוסחה בעמודה אחת התא מימין לערך הראשון ותא אחד מתחת לשורת הערכים

הערה: אם ברצונך לבחון את השפעות ערכים שונים על נוסחאות אחרות, הקלד את הנוסחאות נוספים בתאים מתחת לנוסחה הראשונה.

 1. בחר את טווח התאים המכיל את הנוסחאות ואת הערכים שברצונך להחליף. טווח זה, בהתבסס על האיור הראשונה בסעיף מבט כולל על הקודם, הוא C2:D5.

 2. ב- Excel 2016 for Mac: לחץ על נתונים > ניתוח מה-אם > טבלת נתונים.

  אפשרות טבלה של נתונים

  ב- Excel for Mac 2011: על הכרטיסיה נתונים, תחת ניתוח, לחץ על מה-אם, ולאחר מכן לחץ על טבלת נתונים.

  תיבת הדו-שיח 'טבלת נתונים'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

אם טבלת הנתונים היא

בצע פעולה זו

מונחית עמודה

הקלד את ההפניה לתא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לעמודה. באמצעות הדוגמה המוצגת באיור הראשונה, תא הקלט היא B3.

מונחית שורה

הקלד את ההפניה לתא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לשורה.

הערה: לאחר יצירת טבלת נתונים שלך, כדאי לך לשנות את העיצוב של התאים התוצאה. באיור, התאים התוצאה מעוצבים כבלתי מטבע.

נוסחאות שנעשה בהן שימוש בטבלאות נתונים עם משתנה אחד חייבות להפנות לאותו תא קלט.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

אם טבלת הנתונים היא

בצע פעולה זו

מונחית עמודה (את הערכים המופיעים עמודה המשתנה)

הקלד את הנוסחה החדשה בתא ריק מימין לנוסחה קיימת בשורה העליונה של הטבלה נתונים.

מונחית שורה (את הערכים המופיעים שורה המשתנה)

הקלד את הנוסחה החדשה בתא ריק מתחת לנוסחה קיימת בעמודה הראשונה של הטבלה נתונים.

 1. בחר את טווח התאים שמכיל את טבלת הנתונים והנוסחה החדשה.

 2. ב- Excel 2016 for Mac: לחץ על נתונים > ניתוח מה-אם > טבלת נתונים.

  אפשרות טבלה של נתונים

  ב- Excel for Mac 2011: על הכרטיסיה נתונים, תחת ניתוח, לחץ על מה-אם, ולאחר מכן לחץ על טבלת נתונים.

  תיבת הדו-שיח 'טבלת נתונים'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

אם טבלת הנתונים היא

בצע פעולה זו

מונחית עמודה

הקלד את ההפניה לתא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לעמודה.

מונחית שורה

הקלד את ההפניה לתא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לשורה.

טבלאות נתונים עם שני משתנים משתמשות בנוסחה שמכילה שתי רשימות של ערכי קלט. הנוסחה חייבת להפנות לשני תאי קלט שונים.

 1. בתא בגיליון, הזן את הנוסחה המפנה לשני תאי הקלט. בדוגמה הבאה, בה ערכי ההתחלה של הנוסחה הוזנו בתאים B3, B4 ו- B5, להקליד את הנוסחה =PMT(B3/12,B4,-B5) בתא C2.

 2. הקלד רשימה אחת של ערכי קלט באותה עמודה, מתחת לנוסחה. במקרה זה, הקלד את שיעורי הריבית השונים בתאים C3, C4 ו- C5.

 3. הזן את הרשימה השנייה באותה השורה עם הנוסחה, משמאל לנוסחה. הקלד את תנאי ההלוואה (בחודשים) בתאים D2 ו- E2.

 4. בחר את טווח התאים המכיל את הנוסחה (C2), הן השורה והעמודה של ערכים (c3: c5 ו- D2:E2), ואת התאים שבהם ברצונך שהערכים מחושב (D3:E5). במקרה זה, בחר את הטווח c2: e5.

 5. ב- Excel 2016 for Mac: לחץ על נתונים > ניתוח מה-אם > טבלת נתונים.

  אפשרות טבלה של נתונים

  ב- Excel for Mac 2011: על הכרטיסיה נתונים, תחת ניתוח, לחץ על מה-אם, ולאחר מכן לחץ על טבלת נתונים.

  תיבת הדו-שיח 'טבלת נתונים'

 6. בתיבה תא קלט לשורה, הזן את ההפניה לתא הקלט עבור ערכי הקלט בשורה. הקלד B4 בתיבה תא קלט לשורה.

 7. בתיבה תא תא קלט לעמודה, הזן את ההפניה לתא הקלט עבור ערכי הקלט בעמודה. הקלד B3 בתיבה תא קלט לעמודה.

טבלת נתונים עם שני משתנים יכול להציג השילובים השונים של שיעורי ריבית וותנאי הלוואה ישפיעו תשלום משכנתא חודשי. באיור הבא, תא C2 מכיל את נוסחת התשלום = PMT(B3/12,B4,-B5), אשר משתמשת בשני תאי קלט, B3 ו- B4.

ניתוח 'מה-אם' - טבלת נתונים בעלת שני משתנים

הסבר 1 תא קלט לעמודה.

הסבר 2 רשימת ערכים שמחליפה תא קלט לשורה, B4 ב- Excel.

הסבר 3 תא קלט לשורה.

הסבר 4 רשימת ערכים שמחליפה תא קלט לעמודה, B3 ב- Excel.

חשוב: כאשר אתה בוחר באפשרות חישוב זו, טבלאות נתונים מושמטים בעת חישוב מחדש של שאר חוברת העבודה. כדי לחשב את טבלת נתונים באופן ידני, בחר נוסחאות שלו ולאחר מכן הקש F9. כדי להשתמש בקיצור מקשים זה ב- Mac OS X גירסה 10.3 ואילך, עליך לבטל תחילה את קיצור המקשים Exposé עבור מפתח זה. לקבלת מידע נוסף, ראה קיצורי מקשים של Excel.

 1. בתפריט Excel, לחץ על העדפות.

 2. במקטע נוסחאות ורשימות, לחץ על חישוב ולאחר מכן לחץ על אוטומטי למעט טבלאות נתונים.

למידע נוסף

מבוא לניתוח "מה-אם"

מגמות נתונים Predict

הגדרה ופתרון של בעיה באמצעות Solver

השתמש חתירה למטרה כדי למצוא את התוצאה הרצויה של נוסחה

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×