חישוב תוצאות מרובות באמצעות טבלת נתונים

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

טבלת נתונים היא טווח תאים שבו באפשרותך לשנות ערכים מסוימים בחלק מהתאים ולהגדיר צצות עם תשובות שונות לבעיה. דוגמה טובה טבלת נתונים נעשה שימוש בפונקציה PMT עם כמויות הלוואה שונים ושיעורי ריבית כדי לחשב את סכום במחיר בגין הלוואה משכנתא ביתי. "משחק" עם ערכים שונים כדי לבדוק את הווריאציה המתאימה בתוצאות היא פעילות נפוצות בניתוח נתונים.

ב- Microsoft Excel, טבלאות נתונים הם חלק מחבילת פקודות המכונה כלי ניתוח "מה-אם". בעת בניית לנתח טבלאות נתונים, אתה מבצע ניתוח "מה-אם".

ניתוח מה-אם הוא התהליך של שינוי הערכים שבתאים כדי לראות כיצד שינויים אלה ישפיעו את התוצאה של נוסחאות בגליון העבודה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלת נתונים כדי לשנות את שיעור הריבית ומשך מונחים עבור הלוואה — להעריך טווחי התשלום החודשי אפשריים.

הערה: באפשרותך לבצע חישובים מהיר יותר עם טבלאות נתונים ו- Visual Basic for Applications (VBA). לקבלת מידע נוסף, ראה טבלאות נתונים מה-אם Excel: חישוב מהיר יותר עם VBA.

סוגים של ניתוח "מה-אם"   

קיימים שלושה סוגים של כלי ניתוח מה-אם ' ב- Excel: תרחישים, טבלאות נתונים, וחתירה למטרה. תרחישים וטבלאות נתונים משמשת קבוצות של ערכי הקלט מחשבת את התוצאות האפשריות. חתירה למטרה שונות ובעלות, היא משתמשת תוצאה בודדת ומחשב הערכים האפשריים קלט בדרך כלל מפיקים תוצאה זו.

בדומה לתרחישים, טבלאות נתונים מסייעות לך לחקור קבוצות של תוצאות אפשריות. בשונה מתרחישים, טבלאות נתונים מציגות את כל התוצאות בטבלה אחת בגליון עבודה אחד. שימוש בטבלאות נתונים מאפשר לך לבחון בקלות טווח של אפשרויות במבט מהיר. מאחר שאתה מתמקד במשתנה אחד או שניים בלבד, התוצאות קלות לקריאה ולשיתוף בצורת טבלה.

טבלאות נתונים אינן יכולות להכיל יותר משני משתנים. אם ברצונך לנתח יותר משני משתנים, יש להשתמש בתרחישים במקום זאת. למרות שטבלאות נתונים מוגבלות למשתנה אחד או שניים (אחד עבור תא קלט השורה ואחד עבור תא קלט העמודה), הן יכולות להכיל ערכי משתנים שונים בכמות בלתי מוגבלת. תרחיש יכול לכלול עד 32 ערכים שונים, אך ניתן ליצור כמות תרחישים בלתי מוגבלת.

קבל מידע נוסף במאמר מבוא ניתוח מה-אם.

יצירת טבלאות נתונים עם משתנה אחד או שני משתנים אחד, בהתאם למספר המשתנים והנוסחאות שעליך לבדוק.

טבלאות נתונים עם משתנה אחד   

השתמש טבלת נתונים עם משתנה אחד אם ברצונך לראות את הערכים השונים של משתנה אחד אחד או יותר של נוסחאות משתנות על התוצאות של נוסחאות אלה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלת נתונים עם משתנה אחד כדי לראות כיצד שיעורי ריבית שונים משפיעים על תשלום משכנתא חודשי באמצעות הפונקציה PMT. הזנת הערכים המשתנים בעמודה או שורה אחת, ומוצגות התוצאות עמודות סמוכות או בשורה.

באיור הבא, התא D2 מכיל את נוסחת התשלום, ‎=PMT(B3/12,B4,-B5)‎, שמפנה אל תא הקלט B3.

טבלת נתונים עם משתנה אחד

טבלאות נתונים עם שני משתנים   

השתמש בטבלת נתונים עם שני משתנים כדי לראות כיצד ערכים שונים של שני משתנים בנוסחה אחת ישנו את התוצאות של נוסחה זו. לדוגמה, ניתן להשתמש בטבלת נתונים עם שני משתנים כדי לראות כיצד צירופים שונים של שיעורי ריבית ותנאי הלוואה ישפיעו על תשלום משכנתה חודשי.

באיור הבא, תא C2 מכיל את נוסחת התשלום, ‎=PMT(B3/12,B4,-B5)‎, המשתמשת בשני תאי קלט, B3 ו- B4.

טבלת נתונים עם שני משתנים

חישובי טבלת נתונים   

בכל פעם חישוב מחדש של גליון עבודה, כל טבלאות נתונים יבצע גם חישוב מחדש — גם אם התקבלה ללא שינוי הנתונים. כדי לזרז את החישוב של גליון עבודה המכיל טבלת נתונים, באפשרותך לשנות את האפשרויות חישוב כדי לחשב מחדש באופן אוטומטי את גליון העבודה אך לא את טבלאות נתונים. כדי ללמוד עוד, עיין בסעיף האצת חישוב בגליון עבודה המכיל טבלאות נתונים.

טבלת נתונים עם משתנה אחד להכיל שלו ערכי הקלט בעמודה בודדת (בכיוון עמודה) או לאורך שורה (בכיוון שורה). כל נוסחה בטבלת נתונים עם משתנה אחד חייבות להפנות אחד בלבד תא קלט.

בצע שלבים אלה:

 1. הקלד את רשימת הערכים שברצונך להחליף בתא הקלט — כלפי מטה בעמודה אחת או לאורך שורה אחת. השאר כמה שורות ועמודות ריקות בכל צד של הערכים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית עמודה (ערך משתנה שלך הם בעמודה), הקלד את הנוסחה בשורה תא אחד מעל ותא אחד משמאל לעמודה של ערכים. טבלת נתונים עם משתנה אחד זה היא מונחית עמודה ולאחר מכן כלול את הנוסחה בתא D2.

   טבלת נתונים עם משתנה אחד

   אם ברצונך לבחון את השפעות ערכים שונים על נוסחאות אחרות, הזן את הנוסחאות נוספים תאים ימינה הנוסחה הראשונה.

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית שורה (ערך משתנה שלך נמצאים בשורה), הקלד את הנוסחה בעמודה אחת התא מימין לערך הראשון ותא אחד מתחת לשורת הערכים.

   אם ברצונך לבחון את השפעות ערכים שונים על נוסחאות אחרות, הזן את הנוסחאות נוספים תאים מתחת לנוסחה הראשונה.

 3. בחר את טווח התאים המכיל את הנוסחאות ואת הערכים שברצונך להחליף. באיור שלעיל, טווח זה הוא C2:D5.

 4. בכרטיסיה נתונים, לחץ על ניתוח מה-אם >  טבלת נתונים (בקבוצה כלי נתונים או תחזית שקבוצת Excel 2016 ).

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית עמודה, הזן את הפניה לתא עבור תא הקלט בשדה תא קלט לעמודה. באיור לעיל, הוא תא הקלט B3.

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית שורה, הזן את ההפניה לתא עבור תא הקלט בשדה תא קלט לשורה.

   הערה: לאחר יצירת טבלת נתונים שלך, כדאי לך לשנות את העיצוב של התאים התוצאה. באיור התאים התוצאה מעוצבים כבלתי מטבע.

נוסחאות הנמצאות בשימוש של טבלאות נתונים עם משתנה אחד חייבות להפנות לאותו תא קלט.

בצע שלבים אלה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית עמודה, הזן את הנוסחה החדשה בתא ריק מימין לנוסחה קיימת בשורה העליונה של הטבלה נתונים.

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית שורה, הזן את הנוסחה החדשה בתא ריק מתחת לנוסחה קיימת בעמודה הראשונה של הטבלה נתונים.

 2. בחר את טווח התאים שמכיל את טבלת הנתונים והנוסחה החדשה.

 3. בכרטיסיה נתונים, לחץ על ניתוח מה-אם > טבלת נתונים (בקבוצה כלי נתונים או תחזית שקבוצת Excel 2016 ).

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית עמודה, הזן את ההפניה לתא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לעמודה.

  • אם טבלת הנתונים היא מונחית שורה, הזן את ההפניה לתא עבור תא הקלט בתיבה תא קלט לשורה.

טבלאות נתונים עם שני משתנים משתמשות בנוסחה שמכילה שתי רשימות של ערכי קלט. הנוסחה חייבת להפנות לשני תאי קלט שונים.

בצע שלבים אלה:

 1. בתא בגליון העבודה, הזן את הנוסחה המפנה לשני תאי הקלט.

  בדוגמה הבאה — באשר הערכים ההתחלתיים הנוסחה הוזנו בתאים B3, B4 ו- B5, עליך להקליד את הנוסחה =PMT(B3/12,B4,-B5) בתא C2.

 2. הקלד רשימה אחת של ערכי קלט באותה העמודה, מתחת לנוסחה.

  במקרה זה, עליך להקליד את שיעורי הריבית השונים בתאים C3,‏ C4 ו- C5. 

 3. הזן את הרשימה השנייה באותה השורה עם הנוסחה — לימינו.

  הזן את תנאי ההלוואה (בחודשים) בתאים D2 ו- E2.

 4. בחר את טווח התאים המכיל את הנוסחה (C2), את שורת הערכים ואת עמודת הערכים (C3:C5 ו- D2:E2) ואת התאים שבהם ברצונך למקם את הערכים המחושבים (D3:E5).

  במקרה זה, בחר את הטווח C2:E5.

 5. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים או תחזית בקבוצה ( Excel 2016 ), לחץ על ניתוח מה-אם >  טבלת נתונים (בקבוצה כלי נתונים או תחזית שקבוצת Excel 2016 ).

 6. בשדה תא קלט לשורה, הזן את ההפניה לתא הקלט עבור ערכי הקלט בשורה.
  הקלד בתא B4 בתיבה תא קלט לשורה.

 7. בשדה תא קלט לעמודה, הזן את ההפניה לתא הקלט עבור ערכי הקלט בעמודה.
  הקלד B3 בתיבה תא קלט לעמודה.

 8. לחץ על אישור.

דוגמה של טבלת נתונים עם שני משתנים

טבלת נתונים עם שני משתנים יכול להציג השילובים השונים של שיעורי ריבית וותנאי הלוואה ישפיעו תשלום משכנתא חודשי. באיור כאן, תא C2 מכיל את נוסחת התשלום, =PMT(B3/12,B4,-B5), אשר משתמשת בשני תאי קלט, B3 ו- B4.

טבלת נתונים עם שני משתנים

כאשר אתה מגדיר באפשרות חישוב זו, לא חישובים טבלת נתונים להתרחש בעת חישוב מחדש מתבצע על חוברת העבודה כולה. כדי לחשב את טבלת נתונים באופן ידני, בחר נוסחאות שלו ולאחר מכן הקש F9.

בצע שלבים אלה כדי לשפר את הביצועים של חישוב:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excel ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות.

  • כל הגירסאות האחרות, לחץ על קובץ > אפשרויות > נוסחאות.

 2. במקטע אפשרויות חישוב, תחת חישוב, לחץ על אוטומטי למעט טבלאות נתונים .

  עצה: באופן אופציונלי, בכרטיסיה נוסחאות, לחץ על החץ באפשרויות חישוב ולאחר מכן לחץ על אוטומטי למעט טבלאות נתונים (בקבוצה חישוב ).

באפשרותך להשתמש בכמה כלים אחרים ב- Excel כדי לבצע ניתוח 'מה-אם' אם יש לך מטרות ספציפיות או ערכות גדולות יותר של נתוני משתנים.

חתירה למטרה

אם אתה יודע את התוצאה לצפות מנוסחה, אך אינך יודע בדיוק אילו ערך הקלט הדרוש לנוסחה לשם השגת אותה תוצאה, השתמש בתכונה חתירה למטרה. עיין במאמר שימוש חתירה למטרה כדי למצוא את התוצאה שהרצויה על-ידי שינוי ערך קלט.

Excel Solver

באפשרותך להשתמש Excel Solver add-in כדי למצוא את הערך מיטבית עבור קבוצה של משתני הקלט. Solver עובד עם קבוצת תאים (הנקרא משתני החלטה או תאים משתנים פשוט) הנמצאים בשימוש בעת חישוב הנוסחאות את התאים מטרה ואילוץ. Solver משנה את הערכים בתאים משתנים החלטה כדי למלא את המגבלות שבתאים אילוץ ולספק את התוצאה שהרצויה עבור תא המטרה. קבל מידע נוסף במאמר זה: הגדרה ופתרון של בעיה באמצעות Solver.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×