חיפוש רשומות בכלי טפסים מותאם אישית גירסה 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בנושא זה מתוארות שלוש הדרכים לחיפוש פריטים בכלי טפסים מותאם אישית בגירסת 2007‏.

חיפוש

איתור באמצעות טופס

חיפוש מתקדם

חיפוש

חיפוש מאפשר לך לחפש את הפריט הבא או הקודם בתצוגת הנתונים הנוכחית המכילה טקסט ספציפי.

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על חפש ולאחר מכן לחץ על חיפוש....

 2. בתיבת הדו-שיח חיפוש, הזן את הטקסט שברצונך לחפש.

 3. בחר אפשרויות אם ברצונך למקד את החיפוש לחיפוש תלוי-רישיות ו/או להתאמה למילה שלמה.

 4. לחץ על חפש את הבא או על חפש את הקודם‏.

SharePoint Workspace מאתר את הפריט הבא או הקודם המכיל את הטקסט שצוין. אם לא נמצאה התאמה עבור טקסט החיפוש,‏ SharePoint Workspace יציג את ההודעה "לא נמצאו התאמות עבור טקסט חיפוש זה". שים לב שהחיפוש ממשיך תמיד מהחלק העליון או התחתון של הרשימה, בהתאם לכיוון שבו מתבצע החיפוש.

לראש הדף

חיפוש באמצעות טופס

חיפוש באמצעות טופס מאפשר לך לחפש את כל הפריטים התואמים לערכי השדות שהזנת בטופס.

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על חפש ולאחר מכן לחץ על חפש באמצעות טופס.

 2. בחר את הטופס שבו תציין את קריטריוני החיפוש מתוך הרשימה הנפתחת.

 3. בחר או הזן ערך חיפוש בשדות הזמינים בטופס.

  פרטים

  שים לב לכללים הבאים אודות בחירה או הזנה של ערכים:

  • עבור שדות שבהם תזין ערכים, באפשרותך לבצע חיפוש באמצעות כל חלק של ערך השדה. לדוגמה, באפשרותך לאתר את כל הפריטים המכילים את השם "Baker" על-ידי הזנת קריטריון החיפוש "Bak"‏.

  • החיפושים אינם תלויי-רישיות. לדוגמה, הזנה של "Baker" כקריטריון חיפוש זהה להזנה של "baker"‏.

   בנוסף, שים לב שייתכן שחלק מטפסי החיפוש יכילו רק שדות שאליהם יש התייחסות בעמודות התצוגה של הכלי המותאם אישית.

 4. בחר אפשרות עבור אופן השימוש בקריטריון המסוים בחיפוש.

  בחר כל אחד מערכי השדה שלעיל כדי לערוך חיפוש באמצעות האופרטור הלוגי OR‏, או כל ערכי השדה שלעיל כדי לערוך חיפוש באמצעות האופרטור הלוגי AND‏.

 5. לחץ על חפש‏.

  רק הפריטים התואמים לקריטריונים שציינת מוצגים בתצוגת הנתונים. כדי לשחזר את תצוגת הנתונים המקורית, לחץ על נקה תוצאות חיפוש.

  הערה: עליך לנקות את תוצאות החיפוש לפני שתתחיל חיפוש נוסף.

לראש הדף

חיפוש מתקדם

חיפוש מתקדם מאפשר לך לחפש ולהציג ברשימה את כל הפריטים התואמים לביטוי לוגי אחד או יותר.

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על חיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש מתקדם.

 2. סמן את הטפסים שברצונך לכלול בחיפוש, או בטל את סימונם אם אין ברצונך לכלול אותם.

 3. הוסף ביטויי חיפוש, בהתאם לצורך, כדי לכלול או לא לכלול פריטים.

  ביטויים חיפוש ערכי שדה בדיקה ולהציג פריטים בתצוגת הנתונים התואמים את התנאים שצוינו בביטוי. באפשרותך להוסיף ביטויים בסיסיות או ביטויים מתקדמים.

 4. לחץ על חפש‏.

  רק את הפריטים שתואמים לפריטים שציינת מוצגים בתצוגת הנתונים. כדי לשחזר את תצוגת הנתונים המקורית, לחץ על נקה תוצאות חיפוש.

  הערה: עליך לנקות את תוצאות החיפוש לפני שתתחיל חיפוש נוסף.

הוספת ביטוי בסיסי לחיפוש

כדי להוסיף ביטוי בסיסי, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את השדה שעבורו ברצונך לבדוק ערכים מהרשימה הנפתחת.

  שים לב לפרטים הבאים אודות שדות ברשימה:

  • שדות מסוג 'תאריך/שעה' אינם נתמכים בביטויי חיפוש ולכן אינם מופיעים ברשימה הנפתחת של שדות.

  • בהתאם לעיצוב הכלי המותאם אישית, ייתכן שרשימת השדות תכיל רק שדות שאליהם יש התייחסות בעמודות התצוגה של הכלי.

 2. בחירת אופרטור מהרשימה הנפתחת

  האופרטורים שתראה משתנים בהתאם לסוג השדה. שדות הקשורים לטקסט מספקים אופרטורים הפועלים עם מחרוזות טקסט, כגון "מכיל" וכן "מתחיל ב"; שדות הקשורים למספרים מספקים אופרטורים של השוואה כגון <, =<, > וכן =>.

 3. הזן את הערך שאותו ברצונך לבדוק בתיבת הטקסט.

 4. לחץ על סמל הוספת תנאי

בדוגמה הבאה, ביטוי החיפוש מציג את כל הפריטים שבהם הערך בשדה "עיר" הוא "חיפה".

ביטוי של חיפוש פשוט

הוספת ביטוי בסיסי לחיפוש עם תנאים מרובים

ייתכן שמדי פעם תרצה לבדוק יותר מתנאי אחד. כדי לעשות זאת, באפשרותך להוסיף ביטוי המכיל אופרטורים לוגיים. באפשרותך ליצור ביטוי המפרט פריטים רק אם כל התנאים תואמים (אופרטור AND לוגי), או אם חלק מהתנאים תואמים (אופרטור OR לוגי).

 1. בחר כל התנאים שלהלן (AND לוגי) או כל אחד מהתנאים שלהלן (OR לוגי)‏, בהתאם לאופן שבו ברצונך לציין את הקריטריונים לאיתור פריטים.

 2. הוסף כל תנאי בנפרד, אחד בכל פעם.

בדוגמה הבאה, נוספו שני ביטויים על-ידי בחירה באפשרות "‏OR לוגי"‏. התוצאה תציג את כל הפריטים שבהם הערך בשדה "עיר" הוא "חיפה" או "הרצליה"‏.

ביטוי בסיסי לחיפוש עם OR לוגי

עדכון תנאי בביטוי

כדי לעדכן תנאי, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את התנאי שאותו ברצונך לעדכן בתיבת התצוגה של הביטוי.

  חלקי התנאי מוצגים ברשימות הנפתחות ובתיבת הטקסט של הערך.

 2. שנה חלק כלשהו בתנאי.

 3. לחץ על סמל עדכון תנאי

הסרת תנאי מביטוי

כדי להסיר תנאי מביטוי, בחר אותה בתיבה תצוגה ביטוי ולחץ על סמל הסרת תנאי

הוספת ביטוי מתקדם

לחץ על סמל אפשרויות מתקדמות כדי לראות אפשרויות המאפשרות לך להמשיך ולשנות ביטוי החיפוש. באפשרותך ליצור ביטויים המשלבות AND ו- OR אופרטורים לוגיים וערכות קבוצה של תנאים יחד.

שנה ביטויים באופן הבא:

 • כדי לשנות אופרטור לוגי, בחר את התנאי ולחץ על AND או OR‏.

 • כדי לשלב תנאים כך שיהיו מפרשת כולו בביטוי, הקש SHIFT ובחר אותם ולחץ על סמל שילוב תנאים .

  בדוגמה הבאה, תנאי השדה AccountNumber ו'עיר' משולבים כך שהביטוי בודק את הערכים בכל תנאי משולב בנפרד. במקרה זה, כל הפריטים נבחרו, כאשר הערך שלהם בשדה AccountNumber הוא ‎>=300 וגם ‎<=400 ‏והערך בשדה 'עיר' הוא לא 'חיפה' ולא 'הרצליה'.

  דוגמה לחיפוש של ביטוי מורכב

 • כדי ביטול שילוב תנאי המשולבים, הקש SHIFT ובחר אותו ולחץ על סמל ביטול שילוב תנאים

 • כדי להזיז תנאים בחלון תצוגה ביטוי, לחץ על סמל 'הזז מעלה' או סמל 'הזז מטה' . פעולה זו שימושית במיוחד כאשר ברצונך להזיז תנאי כחלק קבוצת תנאים מקובצים.

הוספת ביטוי עם המשתנה {UserName}

באפשרותך להשתמש במשתנה {UserName} כדי ליצור חיפוש המאתר פריטים שנוצרו על-ידי המשתמש הנוכחי בלבד. יש להשתמש במשתנה זה תמיד עם השדה ‎_CreatedByUrl‏.

 1. בחר את ‎_CreatedByURL מהרשימה הנפתחת של השדות.

 2. בחר את = כמשתנה.

 3. בחר את {UserName} מהרשימה הנפתחת של הערכים.

 4. לחץ על סמל הוספת תנאי . ביטוי המסנן מציג בתיבה ביטוי מסנן:

  דוגמה של ביטוי {UserName}

 5. לחץ על חפש‏.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×