חיפוש מילים באוצר המילים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באמצעות אוצר המילים, באפשרותך לחפש מילים נרדפות (מילים שונות בעלות משמעות זהה) ומילות הפך (מילים בעלות משמעות מנוגדת).

עצה: ב- Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ו- Microsoft Outlook, באפשרותך לחפש מילה במהירות אם באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו במסמך, במצגת, פתח את ההודעה, או ההודעה בתצוגה מקדימה בחלונית הקריאה, ולאחר מכן לחץ על מילה נרדפת בתפריט הקיצור.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים.

  'אוצר מילים' בכרטיסיה 'סקירה' ברצועת הכלים של Excel

 2. הקש ALT ולחץ על המילה שברצונך לחפש.

  ב- Excel 2007 או ב- Excel 2010, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות מחקר. ב- Excel 2013 או ב- Excel 2016, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות אוצר מילים.

 3. כדי להשתמש באחת המילים ברשימת התוצאות או לחפש מילים נוספות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש באחת המילים, הצבע עליו, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוספה או העתקה.

  • כדי לחפש מילים קרובות נוספות, לחץ על מילה ברשימת התוצאות.

באפשרותך גם לחפש מילים באוצר המילים של שפה אחרת. אם, לדוגמה, המסמך שלך כתוב בצרפתית ואתה מעוניין מילים נרדפות, בצע פעולות אלה:

 • ב- Excel 2007, לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- Excel 2010 או ב- Excel 2013, בכרטיסיה סקירה, לחץ על מחקר. לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- Excel 2016, בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים. בחלק התחתון של חלונית המשימות אוצר מילים, בחר שפה מתוך הרשימה הנפתחת.

לראש הדף

 1. ב- OneNote 2007, בתפריט כלים, לחץ על מחקר ולאחר מכן, ברשימה כל ספרי העיון, לחץ על אוצר מילים.

  חלונית המשימות 'מחקר'

  ב- OneNote 2010, בכרטיסיה סקירה, לחץ על מחקר ולאחר מכן, ברשימה כל ספרי העיון, לחץ על אוצר מילים.

  הכרטיסיה 'סקירה', לחצן 'מחקר'

  חלונית המשימות 'מחקר'

  ב- OneNote 2013 או ב- OneNote 2016, בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים.

 2. הקש ALT ולחץ על המילה שברצונך לחפש. התוצאות מופיעות בחלונית המשימות מחקר.

 3. כדי להשתמש באחת המילים ברשימת התוצאות או לחפש מילים נוספות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש באחת המילים, הצבע עליו, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוספה או העתקה.

  • כדי לחפש מילים קרובות נוספות, לחץ על מילה ברשימת התוצאות.

באפשרותך גם לחפש מילים באוצר המילים של שפה אחרת. אם, לדוגמה, המסמך שלך כתוב בצרפתית ואתה מעוניין מילים נרדפות, בכרטיסיה סקירה, לחץ על מחקר. לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

לראש הדף

 1. ב- Outlook 2007, בהודעה חדשה, לחץ על גוף ההודעה ולאחר מכן, בכרטיסיה הודעה, בקבוצה הגהה, לחץ על בדיקת איות, ולאחר מכן לחץ על אוצר מילים.

  ב- Outlook 2010, Outlook 2013 או Outlook 2016, בהודעה חדשה, לחץ על גוף ההודעה ולאחר מכן, בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים.

  סמל 'אוצר מילים' ברצועת הכלים של Outlook

  ב- Outlook 2007 או Outlook 2010, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות מחקר. ב- Outlook 2013 או Outlook 2016, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות אוצר מילים.

  הערה: ב- Microsoft Outlook, חלונית המשימות אוצר מילים או מחקר זמין בכל פריט Outlook חדש, כגון הודעה שבאפשרותך לחבר, אך לא מתוך החלון הראשי של Outlook.

 2. הקש ALT ולחץ על המילה שברצונך לחפש. התוצאות מופיעות בחלונית המשימות מחקר.

 3. כדי להשתמש באחת המילים ברשימת התוצאות או לחפש מילים נוספות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש באחת המילים, הצבע עליו, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוספה או העתקה.

  • כדי לחפש מילים קרובות נוספות, לחץ על מילה ברשימת התוצאות.

באפשרותך גם לחפש מילים באוצר המילים של שפה אחרת. אם, לדוגמה, המסמך שלך הוא בצרפתית וברצונך מילים נרדפות, בצע פעולות אלה:

 • ב- Outlook 2007, לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- Outlook 2010 או Outlook 2013, בכרטיסיה סקירה, לחץ על מחקר. לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- Outlook 2016, בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים. בחלק התחתון של חלונית המשימות אוצר מילים, בחר שפה מתוך הרשימה הנפתחת.

לראש הדף

הערה: ALT + לחיצה באמצעות אינו נתמך ב- Microsoft PowerPoint.

 1. סמן את המילה שברצונך לחפש.

 2. בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים.

  'אוצר מילים' בכרטיסיה 'סקירה' ברצועת הכלים של PowerPoint

  ב- PowerPoint 2007 או ב- PowerPoint 2010, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות מחקר. ב- PowerPoint 2013 או PowerPoint 2016, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות אוצר מילים.

 3. כדי להשתמש באחת המילים ברשימת התוצאות או לחפש מילים נוספות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש באחת המילים, הצבע עליו, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוספה או העתקה.

  • כדי לחפש מילים קרובות נוספות, לחץ על מילה ברשימת התוצאות.

באפשרותך גם לחפש מילים באוצר המילים של שפה אחרת. אם, לדוגמה, המסמך שלך הוא בצרפתית וברצונך מילים נרדפות, בצע פעולות אלה:

 • ב- PowerPoint 2007, לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- PowerPoint 2010 או ב- PowerPoint 2013, בכרטיסיה סקירה, לחץ על מחקר. לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- Outlook 2016, בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים. בחלק התחתון של חלונית המשימות אוצר מילים, בחר שפה מתוך הרשימה הנפתחת.

לראש הדף

 1. ב- Publisher 2007, בתפריט כלים, לחץ על מחקר ולאחר מכן, ברשימה כל ספרי העיון, לחץ על אוצר מילים.

  חלונית המשימות 'מחקר'

  ב- Publisher 2010, בכרטיסיה בית, לחץ על איות ולאחר מכן לחץ על אוצר מילים.

  פקודת התפריט 'אוצר מילים'

  ב- Publisher 2013 או Publisher 2016, בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים.

 2. הקש ALT ולחץ על המילה שברצונך לחפש. התוצאות מופיעות בחלונית המשימות מחקר.

 3. כדי להשתמש באחת המילים ברשימת התוצאות או לחפש מילים נוספות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש באחת המילים, הצבע עליו, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוספה או העתקה.

  • כדי לחפש מילים קרובות נוספות, לחץ על מילה ברשימת התוצאות.

באפשרותך גם לחפש מילים באוצר המילים של שפה אחרת. אם, לדוגמה, המסמך שלך הוא בצרפתית וברצונך מילים נרדפות, בכרטיסיה סקירה, לחץ על מחקר. לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

לראש הדף

 1. ב- Visio 2007, בתפריט כלים, לחץ על מחקר ולאחר מכן, ברשימה כל ספרי העיון, לחץ על אוצר מילים.

  חלונית המשימות 'מחקר'

  ב- Visio 2010, Visio 2013, או ב- Visio 2016, בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים.

  'אוצר מילים' בכרטיסיה 'סקירה' ברצועת הכלים של Visio

 2. הקש ALT ולחץ על המילה שברצונך לחפש. ב- Visio 2010, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות מחקר. ב- Visio 2013 או ב- Visio 2016, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות אוצר מילים.

 3. כדי להשתמש באחת המילים ברשימת התוצאות או לחפש מילים נוספות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש באחת המילים, הצבע עליו, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוספה או העתקה.

  • כדי לחפש מילים קרובות נוספות, לחץ על מילה ברשימת התוצאות.

באפשרותך גם לחפש מילים באוצר המילים של שפה אחרת. אם, לדוגמה, המסמך שלך כתוב בצרפתית ואתה מעוניין מילים נרדפות, בצע פעולות אלה:

 • ב- Visio 2007, לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- Visio 2010 או ב- Visio 2013, בכרטיסיה סקירה, לחץ על מחקר. לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- Visio 2016, בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים. בחלק התחתון של חלונית המשימות אוצר מילים, בחר שפה מתוך הרשימה הנפתחת.

לראש הדף

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים.

  'אוצר מילים' בכרטיסיה 'סקירה' ברצועת הכלים של Word

 2. הקש ALT ולחץ על המילה שברצונך לחפש. ב- Word 2007 או ב- Word 2010, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות מחקר. ב- Word 2013 או ב- Word 2016, התוצאות מופיעות בחלונית המשימות אוצר מילים.

 3. כדי להשתמש באחת המילים ברשימת התוצאות או לחפש מילים נוספות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש באחת המילים, הצבע עליו, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוספה או העתקה.

  • כדי לחפש מילים קרובות נוספות, לחץ על מילה ברשימת התוצאות.

באפשרותך גם לחפש מילים באוצר המילים של שפה אחרת. אם, לדוגמה, המסמך שלך כתוב בצרפתית ואתה מעוניין מילים נרדפות, בצע פעולות אלה:

 • ב- Word 2007, לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- Word 2010 או ב- Word 2013, בכרטיסיה סקירה, לחץ על מחקר. לחץ על אפשרויות מחקר בחלונית המשימות מחקר ולאחר מכן תחת ספרי עיון, בחר באפשרויות אוצר המילים הרצויות.

 • ב- Word 2016, בכרטיסיה סקירה, לחץ על אוצר מילים. בחלק התחתון של חלונית המשימות אוצר מילים, בחר שפה מתוך הרשימה הנפתחת.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×