חיפוש והחלפה של טקסט ונתונים אחרים במסמך Word

חיפוש והחלפה של טקסט ונתונים אחרים במסמך Word

Word מציע כמה אפשרויות לאיתור תוכן ספציפי במסמך. באפשרותך לחפש ולהחליף פריטים כגון טקסט, תמונות, כיתובים, סימניות או סוגים מסוימים של עיצוב, כגון פיסקאות או מעברי עמוד. באפשרותך להשתמש בפקודה עבור אל כדי לעבור אל מופע מסוים של תוכן במסמך, ובאפשרותך גם להרחיב את החיפוש באמצעות תווים כלליים, קודים או ביטויים רגילים כדי לחפש מילים או צירופי מילים שמכילים תווים ספציפיים או צירופי תווים ספציפיים.

הערות: 

 • בשלב זה, Word Online כולל תכונות בסיסיות של חיפוש והחלפה. פתח את המסמך ביישום שולחן העבודה של Word כדי להשתמש בתכונות המתקדמות של חיפוש והחלפה, כגון חיפוש אובייקטים, חיפוש עיצוב, שימוש ב'עבור אל' ושימוש בתווים כלליים, בקודים ובביטויים רגילים.

 • ייתכן שחלק מהתוכן בנושא זה לא יהיה ישים בשפות מסוימות.

חיפוש והחלפה

באפשרותך לחפש במהירות כל מופע של מילה ספציפית או צירוף מילים ספציפי.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש. לחלופין, הקש Ctrl+F בלוח המקשים.

  האפשרות 'חיפוש' בכרטיסיה 'בית'

  חלונית הניווט מוצגת.

  חלונית הניווט
 2. בתיבת החיפוש, הקלד את הטקסט שברצונך לאתר. כל המופעים של הטקסט שנמצא מסומנים במסמך ומופיעים בחלונית הניווט.

  תוצאות החיפוש מסומנות במסמך ובחלונית הניווט
 3. עיין בתוצאות באמצעות פקדי החצים למעלה ולמטה.

הערה: אם תבצע שינוי במסמך, ותוצאות החיפוש ייעלמו, לחץ על החץ למטה מתחת לתיבת החיפוש כדי להציג שוב את רשימת התוצאות.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, בחר החלפה. לחלופין, הקש Ctrl+F בלוח המקשים.

  האפשרות 'החלף' מסומנת בכרטיסיה 'בית'.

 2. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש ולהחליף.

 3. בתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי.

  חיפוש והחלפה של טקסט

 4. בחר חפש את הבא ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחליף את הטקסט המסומן, לחץ על החלף.

  • כדי להחליף את כל המופעים של הטקסט במסמך, לחץ על החלף הכל.

  • כדי לדלג על מופע זה של הטקסט ולהמשיך למופע הבא, לחץ על חפש את הבא.

  הכרטיסיה 'החלפה' בתיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה'

  הערה: Word Online אינו כולל את לחצן חפש את הבא. נווט בתוצאות באמצעות החצים למעלה ולמטה כדי להחליף מופעים של הטקסט המסומן.

כדי לחפש אובייקטים כגון טבלאות, גרפיקה, הערות, הערות שוליים, הערות סיום או משוואות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על חיפוש. לחלופין, הקש CTRL+F בלוח המקשים.

  האפשרות 'חיפוש' בכרטיסיה 'בית'

  חלונית הניווט מוצגת.

  חלונית הניווט
 2. לחץ על החץ משמאל לתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר אפשרות מהרשימה.

  רשימה של אפשרויות לחיפוש אובייקטים

  תוצאות החיפוש מוצגות מתחת לתיבת החיפוש.

 3. בחר תוצאה כדי לראות אותה במסמך או עיין בכל התוצאות על-ידי לחיצה על פקדי החצים.

מחפש את תיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה'?

כדי לבצע חיפוש מתקדם על-ידי שימוש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, בחר את החץ לצד חיפוש ולאחר מכן בחר חיפוש מתקדם.

  או

 • בחלונית הניווט, לחץ על החץ משמאל לתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר חיפוש מתקדם.

בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, לחץ על עוד כדי להציג אפשרויות חיפוש מפורטות.

הערה:  להצגת קבוצה קטנה יותר של אפשרויות חיפוש מתקדמות, כמו התאם רישיות או חפש מילים שלמות בלבד, בחלונית הניווט, בחר את החץ משמאל לתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר אפשרויות.

באפשרותך לחפש ולאחר מכן להחליף או להסיר עיצוב תו במסמך. לדוגמה, באפשרותך לחפש מילה ספציפית או צירוף מילים ספציפי ולשנות את צבע הגופן, או לחפש עיצוב ספציפי, כגון עיצוב מודגש או סימון, ולשנות אותו.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, בחר החלפה. לחלופין, הקש Ctrl+F בלוח המקשים.

  האפשרות 'החלף' מסומנת בכרטיסיה 'בית'.

 2. אם אינך רואה את לחצן עיצוב, לחץ על עוד.

  לחצן 'עוד'

 3. כדי לחפש טקסט עם עיצוב ספציפי, הקלד את הטקסט בתיבה חפש את. כדי לחפש עיצוב בלבד, השאר את התיבה ריקה.

 4. לחץ על עיצוב ולאחר מכן בחר את העיצובים שברצונך לחפש ולהחליף. לדוגמה, כדי לחפש טקסט מסומן, לחץ על עיצוב > סימון; כדי לחפש טקסט מודגש, לחץ על עיצוב > גופן, ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח חיפוש גופן, בחר מודגש ברשימה סגנון גופן.

 5. לחץ על התיבה החלף ב, לחץ על עיצוב ולאחר מכן בחר את העיצובים החלופיים, כמתואר בשלב 4.

  הערה: אם ברצונך גם להחליף את הטקסט, הקלד את הטקסט החלופי בתיבה החלף ב.

 6. כדי לחפש ולהחליף כל מופע של העיצוב שצוין, לחץ על חפש את הבא ולאחר מכן לחץ על החלף. כדי להחליף את כל המופעים של הטקסט במסמך, לחץ על החלף הכל.

באפשרותך לחפש ולהחליף תווים מיוחדים ורכיבי מסמך כגון כרטיסיות, סימוני פיסקה (החזרות גררה) ומעברי עמוד ידניים. לדוגמה, באפשרותך לחפש את כל מרווחי השורות הכפולים (שני סימוני פיסקה) ולהחליף אותם במרווחי שורה יחידה (סימון פיסקה אחד). בודדים.

עצה: כדי להציג סמלי עיצוב מוסתרים, כגון רווחים, סימוני פיסקה ומעברי עמוד, לחץ על בקבוצה פיסקה בכרטיסיה בית.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ לצד חיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש מתקדם.

  אפשרות חיפוש מתקדם בתפריט 'חיפוש'

 2. אם אינך רואה את הלחצן מיוחד, לחץ על עוד.

  לחצן 'עוד'

 3. לחץ על מיוחד, ולאחר מכן לחץ על הפריט הרצוי.

 4. אם ברצונך להחליף את הפריט, לחץ על הכרטיסיה החלפה ולאחר מכן הקלד את הפריט החלופי בתיבה החלף ב.

 5. כדי לחפש ולהחליף כל אחד מהמופעים של הפריטים שצוין, לחץ על חפש את הבא ולאחר מכן לחץ על החלף. כדי להחליף את כל המופעים של הפריט שצוין, לחץ על החלף הכל.

חיפוש באמצעות 'מעבר אל'

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ לצד חיפוש ולאחר מכן לחץ על מעבר אל.

  האפשרות 'עבור אל' בתפריט 'חיפוש'

 2. בתיבה עבור אל, לחץ על סוג הפריט.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעבור לפריט ספציפי, הקלד את המידע המזהה המתאים עבור הפריט בתיבה הזן סוג פריט ולאחר מכן לחץ על עבור אל.

  • כדי לעבור לפריט הבא או הקודם מהסוג שצוין, השאר את התיבה הזן ריקה ולאחר מכן לחץ על הבא או על הקודם.

חיפוש באמצעות תווים כלליים

השתמש בתווים כלליים כדי לחפש טקסט. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בתו הכללי כוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת תווים (לדוגמה, הטקסט "מס*ים" ימצא את "מסכים" ואת "מסמכים").

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ לצד חיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש מתקדם.

  אפשרות חיפוש מתקדם בתפריט 'חיפוש'

 2. בחר בתיבת הסימון השתמש בתווים כלליים.

  אם אינך רואה את תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים, לחץ על עוד.

  לחצן 'עוד'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור תו כללי מתוך רשימה, לחץ על מיוחד, לחץ על תו כללי מסוים ולאחר מכן הקלד טקסט נוסף בתיבה חפש את. לקבלת מידע נוסף, עיין בטבלה תווים כלליים עבור פריטים שברצונך לחפש ולהחליף למטה.

  • הקלד תו כללי ישירות בתיבה חפש את. לקבלת מידע נוסף, עיין בטבלה תווים כלליים עבור פריטים שברצונך לחפש ולהחליף, למטה.

 4. אם ברצונך להחליף את הפריט, לחץ על הכרטיסיה החלפה ולאחר מכן הקלד את הפריט החלופי בתיבה החלף ב.

 5. לחץ על חפש את הבא או על חפש הכל ולאחר מכן לחץ על החלף, או לחץ על החלף הכל כדי להחליף את כל המופעים של הפריט.

  הערה: כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש ESC.

השתמש בסוגריים () כדי ליצור קבוצות של תווים כלליים וטקסט בתיבה חפש את ולאחר מכן השתמש ב- ‎\n בתיבה החלף ב כדי להשתמש בתוצאות של כל ביטוי.

תוכל להשתמש בתו הכללי ‎\n כדי לחפש ביטוי ולאחר מכן להחליפו בביטוי שסודר מחדש. לדוגמה, הקלד (גרין) (אברי) בתיבה חפש את ואת הטקסט ‎\2 \1 בתיבה החלף ב. Word יחפש את צירוף המילים גרין אברי ויחליף אותו באברי גרין.

 • כאשר תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים נבחרה, Word מחפש רק את הטקסט המדויק שציינת. שים לב שתיבות הסימון התאם רישיות ואתר מילים שלמות בלבד אינן זמינות (מופיעות באפור) כדי לציין שאפשרויות אלה פועלות באופן אוטומטי. לא ניתן לבטל אפשרויות אלה.

 • כדי לחפש תו המוגדר כתו כללי, הקלד קו נטוי הפוך ‎‏(\) לפני התו. לדוגמה, הקלד \? כדי לחפש סימן שאלה או \\ כדי לחפש תו קו נטוי הפוך (לעתים קרובות נקרא "תו ביטול").

 • באפשרותך להשתמש בסוגריים כדי לקבץ את התווים הכלליים והטקסט ולציין את סדר הבדיקה. לדוגמה, הקלד <(חד)*(ני)> כדי למצוא את המילים "חדשני" ו"חדגוני".

כדי לחפש

הקלד

דוגמה

תו בודד כלשהו, כולל תווי רווח וסימני פיסוק

?

ג?ר ימצא את גשר, גדר וג ר.

אחד מהתווים האלה

[ ]

ר[כו]ב ימצא את המילים רכב ורוב.

כל תו בודד בטווח זה

[-]

[ע-ק]ובר ימצא את עובר, צובר וקובר. הטווחים חייבים להיות בסדר עולה.

תחילת מילה

<

<(גב) ימצא את גבורה וגבינה, אך לא את 'עגבניה'.

סוף מילה

>

(חצ)> ימצא את חץ ואת לוחץ, אך לא את חצוצרה.

ביטוי

()

Word זוכר את התוצאות של שילוב חיפוש לשימוש בפעולת החלפה.

כל תו בודד פרט לתווים בטווח שבתוך הסוגריים המרובעים

[!ר-ת]

ג[!א-ד]ר ימצא את המילים גור וגזר, אך לא את המילים גבר או גדר.

בדיוק n מופעים של התו או הביטוי הקודם

{n}

בנ{2}ה מוצא את המילה בננה, אך לא את המילה בנה.

לפחו n מופעים של התו או הביטוי הקודם

{n,}

בנ{1,‏}ה מוצא את המילים בנה ובננה.

n עד m מופעים של התו או הביטוי הקודם

{n,m}

10{1,3} מוצא 10, 100 ו- 1000.

מופע אחד או יותר של התו או הביטוי הקודם

@

טי@ס ימצא את המילים טיס וטייס.

מחרוזת תווים כלשהי, כולל תווי רווח ופיסוק

*

מס*ים מוצא את מסכים, מסמכים ומספר תפוחים.

שימוש בקודים לחיפוש אותיות, עיצוב, שדות או תווים מיוחדים

כדי לחפש

הקלד

סימון פיסקה ( סימון פיסקה )

^p (אינו פועל בתיבה חפש את כאשר האפשרות השתמש בתווים כלליים מופעלת) או ^13

תו טאב ( תו טאב )

^t או ^9

תו ASCII

^ nnn, כאשר nnn הוא קוד התו

תו ANSI

^0 nnn, כאשר 0 הוא אפס ו-nnn הוא קוד התו

מקף ארוך (—)

^+

מקף בינוני (–)

^=

תו ^

^^

מעבר שורה ידני ( מעבר שורה ידני )

^l או ^11

מעבר טור

^n או ^14

מעבר עמוד או מקטע

^12 (בעת ההחלפה, מוסיף מעבר עמוד)

מעבר עמוד ידני

^m (בנוסף, מחפש או מחליף מעברי מקטע כאשר האפשרות השתמש בתווים כלליים מופעלת)

רווח קשיח ( רווח קשיח )

^s

מקף קשיח ( מקף קשיח )

^~

מקף אופציונלי ( מקף אופציונלי )

^-

כדי לחפש

הקלד

תו כלשהו

^?

ספרה כלשהי

^#

אות כלשהי

^$

תמונה או גרפיקה (מוטבעות בלבד)

^g

סימון הערת שוליים

^f או ^2

סימון הערת סיום

^e

שדה (כאשר קודי שדה גלויים)

^d או ^19 או ^21

הערה (כאשר ההערות מוטבעות)

^a או ^5

מעבר מקטע

^b

רווח לבן

^w (רווח כלשהו או צירוף כלשהו של רווחים רגילים וקשיחים, ותווי טאב)

כדי להחליף ב...

הקלד

תוכן הלוח

^c

טקסט בתיבת החיפוש

^&

חיפוש והחלפה של טקסט באמצעות ביטויים רגילים (מתקדם)

באפשרותך להפוך משימות חיפוש והחלפה רבות לאוטומטיות על-ידי שימוש בתווים כלליים לבניית ביטויים רגילים, שהם שילובים של טקסט מילולי ותווים כלליים. תווי הטקסט המילולי מציינים טקסט שחייב להימצא במחרוזת היעד של הטקסט. התווים הכלליים מציינים את הטקסט שעשוי להשתנות במחרוזת היעד. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בביטויים רגילים כדי לחפש ולהסיר שורות כפולות מטבלה גדולה או כדי לבצע חילוף ברשימת שמות (לשנות אותם מ"פרטי משפחה" ל"משפחה, פרטי").

הנה דוגמה שתוכל לנסות. השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד להשתמש בביטוי רגיל שמבצע חילוף של שמות. זכור שעליך להשתמש תמיד בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להפעיל ביטויים רגילים. בנוסף, זכור שאם ביטוי אינו פועל כצפוי, תוכל להקיש CTRL+Z בכל עת כדי לבטל את השינויים ולאחר מכן לנסות ביטוי אחר.

 1. הפעל את Word ופתח מסמך ריק חדש.

 2. העתק את השמות הבאים למסמך.

  יאיר ברקוביץ'

  נויה שטיינברג

  הגר חזן

  גיל גבאי

 3. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החלפה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

  האפשרות 'החלף' מסומנת בכרטיסיה 'בית'.

 4. אם אינך רואה את תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים, לחץ על עוד ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון. אם לא תבחר את תיבת הסימון, Word יתייחס לתווים הכלליים כטקסט.

 5. הקלד את התווים הבאים בתיבה חפש את. הקפד לכלול את הרווח בין שתי ערכות הסוגריים ואל תכלול רווח בסוף.

  (<*>) (<*>)

 6. בתיבה החלף ב, הקלד את התווים הבאים. הקפד לכלול את הרווח בין הפסיק לקו הנטוי השני.

  \2, \1

 7. בחר את השמות ולאחר מכן לחץ על החלף הכל. Word יבצע חילוף של השמות ויפריד ביניהם באמצעות פסיק, באופן הבא:

  ברקוביץ', יאיר

  שטיינברג, נויה

  חזן, הגר

  גבאי, גיל

תוכן המסמך קובע את רוב (אך לא את כל) העיצוב של הביטויים הרגילים. בדוגמה שלעיל, כל פריט (שם) כלל שתי מילים. אם הפריט היה כולל שתי מילים ושם שני, היה עליך להשתמש בביטוי אחר.

בוא נבחן כל ביטוי:

בביטוי הראשון, (<*>) (<*>):

 • הכוכבית (*) מחזירה את כל הטקסט שבמילה.

 • הסימנים 'גדול מ' ו'קטן מ'(< >) מציינים את ההתחלה והסיום של כל מילה, בהתאמה. הם מבטיחים שהחיפוש יחזיר מילה בודדת.

 • הסוגריים והרווח ביניהם מחלקים את המילים לקבוצות נפרדות: (מילה ראשונה) (מילה שניה). בנוסף, הסוגריים מציינים את הסדר שבו ברצונך שהחיפוש יעריך כל ביטוי.

במילים אחרות, הביטוי מציין: "חפש את שתי המילים".

הביטוי השני, \2, \1:

 • הקו הנטוי (\) פועל עם המספרים ומשמש כמציין מיקום (באפשרותך להשתמש בקו הנטוי לאיתור תווים כלליים אחרים (עיין בסעיף הבא לקבלת מידע נוסף).

 • הפסיק אחרי מציין המיקום הראשון מוסיף את הפיסוק הנכון בין השמות שבוצע בהם חילוף.

במילים אחרות, הביטוי מציין: "כתוב את המילה השניה, הוסף פסיק, כתוב את המילה הראשונה".

הדוגמאות הבאות מציגות כמה דרכים שבהן תוכל להשתמש בתווים כלליים ובביטויים רגילים ב- Word. לקבלת רשימה של התווים הכלליים שבהם ניתן להשתמש, עיין בסעיף תווים כלליים עבור פריטים שברצונך לחפש ולהחליף לעיל.

דוגמה 1: ביצוע חילוף של שמות הכוללים שם שני

דוגמה 2: ביצוע חילוף של תאריכים

דוגמה 3: הוספה או הסרה של נקודות בתארים

דוגמה 4: חיפוש פיסקאות או שורות כפולות

דוגמה 1: ביצוע חילוף של שמות הכוללים שם שני

בדוגמה זו נעשה שימוש בשילוב של תווים כלליים וקודי תווים כדי לבצע חילוף של שמות הכוללים שם שני. אם אינך מכיר קודי תווים, עיין בסעיף שימוש בקודים לחיפוש אותיות, עיצוב, שדות או תווים מיוחדים לעיל.

זכור את העובדות הבאות בהמשך העבודה:

 • בכל פעם שתשתמש בביטוי זה עבור שמות הממוקמים בטבלה, עליך להמיר תחילה את הטבלה לטקסט.

 • אם הטבלה מכילה יותר מעמודה אחת, העתק את העמודה המכילה את השמות למסמך ריק והמר אותה לטקסט במסמך זה.

 • לאחר ביצוע חילוף של השמות, המר את הטקסט בחזרה לטבלה. לאחר מכן, תוכל למחוק את העמודה המקורית ולהחליף אותה בנתונים שהשתנו.

תחילה, הכן את הנתונים לדוגמה:

 1. אם טרם עשית זאת, הפעל את Word וצור מסמך ריק חדש.

 2. הוסף טבלה ריקה למסמך. עצב את הטבלה כך שתכלול עמודה אחת וארבע שורות.

 3. העתק את השמות הבאים בנפרד והדבק כל אחד מהם בתא טבלה ריק:

  יאיר שמואל ברקוביץ'
  נויה א. שטיינברג
  הגר ל. חזן
  גיל גבאי

  הטבלה תיראה כך:

  יאיר שמואל ברקוביץ'

  נויה א. שטיינברג

  הגר ל. חזן

  גיל גבאי

 4. בחר את הטבלה. בכרטיסיה כלי טבלאות - פריסה, בקבוצה נתונים, לחץ על המר לטקסט.

 5. בחר סימוני פיסקה כמפריד הטקסט ולאחר מכן לחץ על אישור.

כעת, בצע חילוף של השמות:

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החלפה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

 2. בחר את תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים (ייתכן שתצטרך ללחוץ על עוד כדי לראות את תיבת הסימון) ולאחר מכן הקלד את הביטוי הבא בתיבה חפש את:

  (*) ([! ]@)^13

  הקפד לכלול את הרווח בין שתי ערכות הסוגריים ואחרי סימן הקריאה. אם אינך מכיר את התו ^13, נסביר את הפעולה שהוא מבצע בסעיף הבא.

 3. בתיבה החלף ב, הקלד את הביטוי הבא:

  \2, \1^p

 4. בחר את רשימת השמות ולאחר מכן לחץ על החלף הכל. Word מבצע חילוף של השמות, כולל השם השני או האות הראשונה של השם השני, באופן הבא:

  ברקוביץ', יאיר שמואל
  שטיינברג, נויה א.
  חזן, הגר ל.
  גבאי, גיל

המר את הטקסט שהשתנה בחזרה לטבלה:

 1. בחר את רשימת השמות שבוצע בהם חילוף.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה ולאחר מכן לחץ על המרת טקסט לטבלה.

 3. בתיבת הדו-שיח המרת טקסט לטבלה, תחת הפרד טקסט בין, לחץ על פיסקאות ולאחר מכן לחץ על אישור.

ביצוע חילוף של שמות הכוללים שם שני: פירוט

בוא נבחן את החלקים הנפרדים בביטוי כדי לראות כיצד הם פועלים, החל מהביטוי בתיבה חפש את.

הביטוי כולו מחפש שתי קבוצות של תבניות: שם ראשון עם שם שני (או אות ראשונה של שם שני) ושם משפחה. הכוכבית (*) מחפשת את כל השמות הפרטיים. שים לב שיש רווח אחריה.

חלק זה של הביטוי תואם לשמות המשפחה:

([! ]@)^13

סימן הקריאה מציין שאין לכלול את התווים שצוינו בתוך הסוגריים. במקרה זה, [! ] פירושו "חפש הכל למעט רווחים". מטרתו היא להסיר את הרווח שמופיע לפני שמות המשפחה.

התו @ מחפש מופע אחד או יותר של התו הקודם, כך שהוא פשוט מוודא שכל הרווחים לפני שם המשפחה יוסרו.

אנחנו צריכים לדעת היכן שם המשפחה מסתיים, ולכן נשתמש גם בתו ^13 כדי לחפש סימון פיסקה בסוף כל שורה. עם זאת, מאחר שלא נשתמש שוב בסימון הפיסקה, נקיף את כל השאר בסוגריים.

תוכל לנסות זאת על-ידי העתקת השמות למסמך הבדיקה שוב (הקפד להפריד ביניהם באמצעות סימוני פיסקה) ולאחר מכן ביצוע חיפוש באמצעות ([! ]@)^13 בתיבה חפש את. החיפוש ימצא התאמה לכל שם משפחה.

מאחר החיפוש מתחיל שוב בתחילת השורה הבאה, אנו משתמשים בתו הכללי כוכבית (*) ליצירת התאמה ממיקום זה ועד לתחילת שם המשפחה הבא.

מאחר שלא נשתמש שוב ברווח שלפני שם המשפחה, נשתמש בסוגריים כדי לא לכלול אותו בשתי הקבוצות:

(*) ([! ]@)^13

חשוב: השתמש בקוד התו ^13 בזהירות. בדרך כלל, באפשרותך להשתמש בקוד התו ^p כדי לחפש סימוני פיסקה. עם זאת, קוד זה אינו פועל בחיפושים לפי תו כללי. במקום זאת, עליך להשתמש בקוד החלופי ^13. למרות שקוד התו ^p אינו פועל בחיפושים לפי תו כללי, עליך להשתמש בו בפעולות החלפה הכוללות תווים כלליים, מכיוון שהוא כולל מידע עיצוב, בעוד שהתו ^13 אינו כולל מידע מסוג זה. בנוסף, לא ניתן להקצות מידע סגנון כלשהו לתו ^13. שימוש לא תקין בתו ^13 בפעולת החלפה עלול להמיר את המסמך לקובץ שלא תוכל לעצב.

ביטוי ההחלפה (\2 \1) מבצע את החילוף בפועל. בתיבה החלף ב, התווים \2, קובעים שהחיפוש יכתוב תחילה את התבנית השניה ויוסיף פסיק אחרי התבנית. התווים \1^p מציינים את המקום שבו החיפוש יכתוב את התבנית הראשונה וכן קובעים שהוא יכתוב סימון פיסקה אחרי תבנית זו.

דוגמה 2: ביצוע חילוף של תאריכים

בדוגמה זו נעשה שימוש בביטויים רגילים להמרת תאריכים בתבנית אירופאית לתאריכים בתבנית של ארה"ב.

 1. העתק והדבק את התאריך הבאים במסמך שלך: 28th May 2003

 2. פתח את תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה והקלד את הביטוי הבא בתיבה חפש את:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  הקפד להוסיף רווח בין תווי הסוגריים הפותחים והסוגרים הבאים: 2}) (<[ ו- *>) ([0.

 3. הזן את הביטוי הבא בתיבה החלף ב:

  \3 \1, \4

  הקפד להוסיף רווח בין כל ערכת תווים.

 4. לחץ על החלף הכל.

  החיפוש יחליף את 28th May 2003 ב- May 28, 2003.

ביצוע חילוף של תאריכים: פירוט

נתחיל בביטוי שבתיבה חפש את. הביטוי פועל על-ידי פירוק תאריכים לארבע תבניות, שצוינו על-ידי ערכות הסוגריים. כל תבנית מכילה את הרכיבים שנמצאים בכל התאריכים שנכתבו בסגנון שבו השתמשת בדוגמה. משמאל לימין:

 • טווח המספרים [0-9] תואם למספרים בעלי ספרה אחת בתבנית הראשונה. מאחר שתאריכים עשויים להיות מורכבים משני מספרים, נקבע שהחיפוש יחזיר תאריכים בעלי ספרה אחת או שתי ספרות: {1,2}. התוצאה היא התבנית הראשונה: ([0-9]{1,2}).

  התבנית השניה כוללת את האותיות הסודרות. האותיות הסודרות כוללות את th‏, nd‏, st ו- rd, ולכן נוסיף אותיות אלה לטווח [dhnrst]. מכיוון שאותיות סודרות מורכבות תמיד משתי אותיות, נגביל את ספירת האותיות לשתיים: ([dhnrst]{2}).

 • לאחר מכן מופיע רווח ואחריו ליטרל ותווים כלליים שמחפשים את שמות החודשים. כל שמות החודשים מתחילים באותיות רישיות אלה: ADFJMNOS. לא ידוע לנו כמה תווים מופיעים אחרי כל אות רישית, ולכן נוסיף את הכוכבית (*). אנו מעוניינים בשם החודש עצמו, ולכן נשתמש בתווי 'גדול מ' ו'קטן מ' כדי להגביל את התוצאות למילה אחת. התוצאה היא התבנית הרביעית: (<[ADFJMNOS]*>).

 • לבסוף, נחפש את השנה. נשתמש באותו טווח, אך הפעם נגביל את הספירה לארבע אותיות ([0-9]{4}).

שים לב שבתיבה החלף ב, כתבנו רק שלוש מתוך ארבע תבניות התאריך. השמטנו את האותיות הסודרות (th), מכיוון שלא נעשה בהן שימוש עבור תאריכים בארה"ב. אם ברצונך להשאיר את האותיות הסודרות בתאריך, הזן \3 \1\2, \4 בתיבה החלף ב. במקרה זה, הזן רווח גם אחרי המספר 3 וגם אחרי הפסיק, אך לא בשום מקום אחר.

בשלב זה, ייתכן שאתה תוהה כיצד ניתן לטפל בתאריכים ששם החודש אינו מאוית בהם, כגון 28/05/03. בצע חיפוש באמצעות ביטוי זה:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

והחלף את התוצאה בביטוי זה:

\3/\1/\2

אם התאריך מופיע בתבנית 28/05/2003, תשתמש ב- {4} בתבנית האחרונה במקום ב- {2}.

אודות השימוש במפרידי רשימה בביטויים רגילים

בדוגמה הקודמת השתמשנו בארגומנט הבא כדי לחפש תאריכים בעלי ספרה אחת או שתי ספרות: {1,2}. במקרה זה, פסיק מפריד בין שני הערכים. עם זאת, ההגדרות האזוריות ב- Windows קובעות את מפריד הרשימה שבו נעשה שימוש. אם ההגדרות האזוריות שלך מציינות שימוש בתווי נקודה-פסיק כמפרידי רשימה, עליך להשתמש בהם במקום בפסיקים.

כדי לגלות איזה מפריד רשימה צוין במערכת ההפעלה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את לוח הבקרה (ב- Windows 8 ואילך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל של Windows ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. ב- Windows 7, לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה).

 2. לחץ על שעון, שפה ואזור.

 3. לחץ על שנה תבניות תאריך, שעה או מספר ולאחר מכן לחץ על הגדרות נוספות.

 4. לחץ על הכרטיסיה מספרים ולאחר מכן אתר את הערך מפריד רשימה.

דוגמה 3: הוספה או הסרה של נקודות בתארים

במדינות מסוימות, תארי כבוד (Mr.‎‏, Mrs.‎ וכן הלאה) אינם כוללים נקודות. דוגמה זו מראה לך כיצד להוסיף או להסיר נקודות בתארי כבוד. מנקודה זו והלאה, אנו מניחים שאתה כבר יודע להשתמש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

ביטוי זה מחפש את התארים Mr‏, Ms‏, Mrs ו- Dr ללא נקודות:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

שים לב שהביטוי משתמש בתבנית שניה המכילה רווח בלבד. רווח זה מופיע לאחר תואר הכבוד אם הוא אינו כולל נקודה. ביטוי זה מוסיף את הנקודה:

\1.\2

כדי לבצע את הפעולה ההפוכה, בצע חיפוש באמצעות ביטוי זה:

<([DM][ rs ]{1,2}).

והחלף את התוצאה בביטוי זה:

\1

דוגמה 4: חיפוש פיסקאות או שורות כפולות

בעת השימוש בביטוי זה, מומלץ למיין תחילה את הרשימה כדי למקם שורות כפולות בסמיכות זו לזו. בנוסף, יש להסיר את כל סימוני הפיסקה הריקים. במילים אחרות, אם אתה משתמש בפיסקאות ריקות כדי להפריד בין בלוקים של טקסט, כגון:

יאיר שמואל ברקוביץ'¶

יאיר שמואל ברקוביץ'¶

נויה א. שטיינברג¶

עליך להסיר פיסקאות אלה:

יאיר שמואל ברקוביץ'¶
יאיר שמואל ברקוביץ'¶
נויה א. שטיינברג¶

באפשרותך להשתמש בשיטה המועדפת עליך כדי להסיר פיסקאות ריקות, אך הנה שיטה שמוצאת שני תווי פיסקה עוקבים. בצע חיפוש באמצעות ביטוי זה (התו @ חוזר על פעולת החיפוש וההחלפה ומסיר את כל השורות המרובות הריקות):

(^13)\1@

החלף את התוצאות בביטוי זה:

^p

כעת נבחן דרכים להחלפת טקסט. ביטוי זה מוצא כל רצף של שתי פיסקאות זהות עוקבות:

(*^13)\1

בנוסף, ביטוי זה מוצא התאמות עבור חזרות ארוכות יותר של טקסט שמסתיים בפיסקאות. לדוגמה, הפעל את הביטוי על הרשימה הבאה:

יאיר שמואל ברקוביץ'¶
נויה א. שטיינברג¶
יאיר שמואל ברקוביץ'¶
נויה א. שטיינברג¶
הגר ל. חזן¶

החיפוש ימצא את ארבע השורות הראשונות ויעצור רק כאשר התבנית הכללית תשתנה. לעומת זאת, אם תפעיל את הביטוי על רשימה זו:

יאיר שמואל ברקוביץ'¶
יאיר שמואל ברקוביץ'
נויה א. שטיינברג¶
נויה א. שטיינברג¶

הביטוי ימצא רק את שתי הפיסקאות הראשונות. 

כדי לחפש מספר גבוה יותר של פריטים זהים, הוסף מצייני מיקום נוספים. לדוגמה, ביטוי זה מוצא שלוש פיסקאות זהות עוקבות:

(*^13)\1\1

באפשרותך להשתמש גם בסוגריים מסולסלים כדי לבצע את אותה פעולה. הדוגמאות הבאות מוצאות שתי פיסקאות זהות או שלוש פיסקאות זהות, בהתאמה:

(*^13){2}‏ (*^13){3}

לחלופין, תוכל למצוא שתי פיסקאות זהות או שלוש פיסקאות זהות באותו ביטוי:

(*^13){2,3}

תוכל גם למצוא שתי פיסקאות זהות או יותר:

(*^13){2,}

תוכל להחליף כל אחד מביטויים אלה במחרוזת הבאה:

\1

בנוסף, תוכל לחזור על פעולת החיפוש וההחלפה בהתאם לצורך כדי להחליף את כל הפיסקאות הכפולות במסמך, או להוסיף את התו הכללי @ כדי שהביטוי יחזור על הפעולה עבורך:

(*^13)\1@

ניתן להשתמש בשיטה זו גם כדי להחליף שורות כפולות בטבלה. לשם כך, הסר תחילה את כל התאים הממוזגים ולאחר מכן מיין את הטבלה כדי למקם תאים כפולים בסמיכות זה לזה. בשלב הבא, המר את הטבלה לטקסט (בתפריט טבלה, הצבע על המר ולאחר מכן לחץ על טבלה לטקסט; כאשר תתבקש לעשות זאת, השתמש במפריד טאב). לאחר שתבצע את ההחלפות, המר את הטקסט בחזרה לטבלה.

דוגמאות נוספות

לקבלת דוגמאות נוספות של אופן השימוש בביטויים רגילים ב- Word, ראה חיפוש והחלפה של תווים באמצעות תווים כלליים באתר השאלות הנפוצות של MVP.

למידע נוסף

קביעת התצורה או ביטול של עיצוב טקסט אוטומטי (עיצוב אוטומטי)

מחיקת מספרי עמודים

מחיקת עמוד ב- Word

הוספת סימנים

חיפוש והחלפה של טקסט או עיצוב ב- Word עבור Mac

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×