חיפוש והחלפה של טקסט בתוך פריט או הודעת דואר אלקטרוני

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Outlook, יש לך גישה לעריכת כלים שבהם לספק לך את היכולת לחפש ולהחליף טקסט פשוט או צירופי מילים בהודעת דואר אלקטרוני. ובאפשרותך להרחיב את החיפוש כדי לאתר מילים או צירופי מילים המכילות אותיות ספציפיות או שילובי אותיות על-ידי שימוש בתווים כלליים וקודים. גם באפשרותך לחפש ולהחליף עיצוב — לדוגמה, לחפש לפי גודל גופן, סגנון, שפה, ואת סימוני הפיסקה — או חיפוש והחלפת טפסים עצם שונה או פועל שגויים, כגון ההודעה לעומת הודעות ושימוש לעומת שהיו בשימוש.

באפשרותך לחפש במהירות כל המופעים של מילה מסוימת או צירוף מילים שימוש באפשרות חפש.

 1. הודעת דואר אלקטרוני או פריטים שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש.

  בחר עיצוב טקסט ולאחר מכן עריכה כדי לפתוח את הרשימה הנפתחת

 2. בתיבה חפש את, הזן את הטקסט שברצונך לחפש.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש כל מופע של מילה או צירוף מילים, בחר חפש את הבא.

  • כדי לחפש את כל המופעים של מילה מסוימת או צירוף מילים בבת אחת, בחר חיפוש > מסמך ראשי.

עצה: כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש ESC.

באפשרותך להחליף מילה או צירוף מילים אחר — לדוגמה, באפשרותך להחליף את משרד במילה Apex.

הערה: הטקסט החלופי ישתמש באותן רישיות כמו הטקסט אותו הוא מחליף. לדוגמה, אם אתה AKA לחפש ולהחליף אותם נקרא גם, התוצאה תהיה המוכר גם AS.

 1. הודעת דואר אלקטרוני או פריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר החלף.

  ב- Outlook, עיצוב טקסט, תחת עריכה, בחר החלף.

  הערה: באפשרותך גם הכרטיסיה החלפה בתיבת הדו-שיח חיפוש.

 2. בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, בחר את הכרטיסיה החלפה ולאחר בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש.

 3. בתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי.

  ב- Outlook, חיפוש והחלפה של תיבת הדו-שיח.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש את המופע הבא של הטקסט, בחר חפש את הבא.

  • כדי להחליף מופע של הטקסט, בחר מעבר Outlookולהחליף המופע הבא.

  • כדי להחליף את כל מופעי הטקסט, בחר החלף הכל.

עצה: כדי לבטל החלפה שמתבצע, הקש ESC.

כדי לעזור לך באופן חזותי סריקת מסמך כל המופעים של מילה או צירוף מילים, באפשרותך לחפש את כל המופעים, סמן אותם על-גבי המסך. למרות הטקסט יודגש על המסך, הוא אינו מסומן בעת הדפסת המסמך.

 1. הודעת דואר אלקטרוני או פריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש.

 2. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש.

 3. בחר סימון הקריאה > סמן הכל.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  הערה: כדי לבטל את הסימונים על המסך, בחר סימון קריאה > נקה סימון.

חיפוש מתקדם והחלפה

באפשרותך לחפש יותר מאשר רק טקסט. Outlook מאפשר לך לחפש עיצוב כגון מודגש או נטוי, גופנים, פיסקה סימוני, רווחים, סימניות, או אפילו שפות.

באפשרותך לחפש ולהחליף או הסרה של עיצוב תו. באפשרותך לחפש מילה ספציפית או צירוף מילים ולשנות את צבע הגופן, לדוגמה, או באפשרותך לחפש עיצוב ספציפי, כגון מודגש, ולשנות אותו.

 1. הודעת דואר אלקטרוני או פריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר החלף.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש טקסט עם עיצוב ספציפי, בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש.

  • כדי לחפש עיצוב בלבד, השאר את התיבה חפש את ריק.

 3. (אופציונלי) תחת אפשרויות חיפוש, בחר את תיבת הסימון חיפוש.

 4. בחר תבנית, ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב שברצונך לחפש ולהחליף.

  בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, בחר תבנית, ולאחר מכן אפשרות ברשימה הנפתחת.

  הערות: 

  • אם אינך רואה את תבנית, בחר נוסף.

  • ב- Outlook, למצוא ולהחליף תיבת הדו-שיח, בחר את לחצן עוד כדי לראות אפשרויות נוספות.

 5. בתיבה החלף ב, בחר תבנית ולאחר מכן בחר באפשרויות עיצוב החלופי.

  הערה: אם ברצונך גם להחליף את הטקסט שהזנת בתיבה חפש ב, בתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש ולהחליף כל מופע של העיצוב שצוין, בחר חפש את הבא > החלף.

  • כדי להחליף את כל המופעים של העיצוב שצוין, בחר החלף הכל.

באפשרותך לחפש ולהחליף תווים מיוחדים ורכיבי מסמך כגון מעברי עמוד ידניים וכרטיסיות. לדוגמה, באפשרותך למצוא את כל סימוני הפיסקה הכפולים ולהחליף אותם בסימוני פיסקה בודדים.

 1. הודעת דואר אלקטרוני או פריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש.

 2. בחר מיוחד, ולאחר מכן בחר פריט.

  בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, בחר מיוחד, ולאחר מכן אפשרות ברשימה.

  הערות: 

  • אם אינך רואה מיוחדת, בחר נוסף.

  • ב- Outlook, למצוא ולהחליף תיבת הדו-שיח, בחר את לחצן עוד כדי לראות אפשרויות נוספות.

 3. כדי להחליף את הפריט, בחר את הכרטיסיה החלפה ולאחר בתיבה החלף ב, הזן מה אתה רוצה שישמש להחלפה.

 4. בחר חפש את הבא, חפש הכל, החלף או החלף הכל.

  עצה: כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש ESC.

באפשרותך להשתמש בתווים כלליים כדי לחפש טקסט. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בתו הכללי כוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת תווים (לדוגמה, הטקסט "מס*ים" ימצא את "מסכים" ואת "מסמכים").

שימוש בתווים כלליים כדי לחפש ולהחליף טקסט

 1. הודעת דואר אלקטרוני או פריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש או החלפה.

 2. תחת אפשרויות חיפוש, בחר בתיבת הסימון השתמש בתווים כלליים.

  הערה: אם אינך רואה אפשרויות חיפוש, בחר נוסף.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר מיוחדת, בחר בתו כללי ולאחר מכן, בתיבה חפש את, הקלד טקסט נוסף. לקבלת מידע נוסף, עיין בטבלת תחת "תווים כלליים עבור פריטים שברצונך לחפש ולהחליף," מאוחר יותר בסעיף זה.

  • בתיבה חפש את, הזן ישירות בתו כללי. לקבלת מידע נוסף, עיין בטבלת תחת "תווים כלליים עבור פריטים שברצונך לחפש ולהחליף," מאוחר יותר בסעיף זה.

  הערה: אם ברצונך גם להחליף פריט שהזנת בתיבה חפש ב, בתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי.

 4. (אופציונלי) אם ברצונך גם להחליף את הפריט שהזנת בתיבה חפש ב, בחר את הכרטיסיה החלפה והזן בתיבה החלף ב, מה אתה רוצה שישמש להחלפה.

 5. בחר חפש את הבא, חפש הכל, החלף או החלף הכל.

  עצה: כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש ESC.

תווים כלליים עבור פריטים שברצונך לחפש ולהחליף

 • כאשר אתה בוחר את תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים, Outlook מחפש רק את הטקסט המדויק שצוין. שים לב תיבות הסימון התאם רישיות ו מילים שלמות בלבד זמינה (מעומעמת) כדי לציין אפשרויות אלה פועלות באופן אוטומטי ולא ניתן לבטל.

 • כאשר ברצונך לחפש תו המוגדר כתו כללי, הקלד קו נטוי (\) לפני התו. לדוגמה, הקלד \? כדי לחפש סימן שאלה.

 • כאשר ברצונך לקבץ את התווים הכלליים ואת הטקסט כדי לציין את סדר החישוב, השתמש בסוגריים. לדוגמה, הקלד < (לפני) * (ed) > כדי למצוא את "שארית ו"שלולית""מנע".

 • כאשר ברצונך לחפש ביטוי ולאחר מכן להחליף אותו הביטוי מסודרים מחדש, השתמש בתו הכללי \n. לדוגמה, הקלד (כהן) (כריס) בתיבה חפש את ו- \2 \1 בתיבה החלף. Outlook איתור כריס כהן ולהחליף אותם כהן כריס.

כדי לחפש

הקלד

דוגמה

כל תו יחיד

?

s? t מוצא sat והגדר

מחרוזת תווים כלשהי

*

s * ד מוצא עצוב ותחילת העבודה

תחילת מילה

<

< (בין-חברתי) מוצא מעניינת וחיתוך, אך לא נשמר

סוף מילה

>

(ב) > מוצא ב ובתוך, אך לא מעניינת

אחד מהתווים שצוינו

[ ]

n w [קלט/פלט] מוצא win וזכייה

כל תו בודד בטווח זה

[-]

מוצא [כס] תח הימני והשמאלי גלויות. טווחים חייבים להיות בסדר עולה

כל תו בודד פרט לתווים בטווח שבתוך הסוגריים המרובעים

[!ר-ת]

t [!-m] בה מוצא ו"רעבה והכנס, אך לא רגבה או שנתות

בדיוק n מופעים של התו הקודם או ביטוי

{n}

fe {2} d מוצא הזנה, אך לא להזנה

לפחו n מופעים של התו או הביטוי הקודם

{n,}

fe {1}, ד מוצא הן והזנה

בין n ל- m מופעים של התו הקודם או ביטוי

{n,m}

10 {1, 3} מוצאת 10, 100 ו- 1000

מופע אחד או יותר של התו או הביטוי הקודם

@

lo@t מוצא את רבה ורבבה

השתמש בקודים הבאים לשם מציאת אותיות, עיצוב, שדות או תווים מיוחדים. שים לב קודים מסוימים יפעלו רק אם האפשרות השתמש בתווים כלליים מופעל או כבוי.

קודים הפועלים בתיבה חפש את מה או החלף עם תיבה

כדי לחפש

הקלד

סימון פיסקה ( סימון פיסקה )

^p (אינו פועל בתיבה חפש את כאשר האפשרות השתמש בתווים כלליים מופעלת) או ^13

תו טאב ( תו טאב )

^t או ^9

תו ASCII

^nnn, כאשר nnn הוא קוד התו

תו ANSI

^0nnn, כאשר 0 הוא אפס ו- nnn הוא קוד התו

מקף ארוך (—)

^+

מקף בינוני (–)

^=

תו ^

^^

מעבר שורה ידני ( מעבר שורה ידני )

^l או ^11

מעבר טור

^n או ^14

מעבר עמוד או מקטע

^12 (בעת ההחלפה, מוסיף מעבר עמוד)

מעבר עמוד ידני

^m (בנוסף, מחפש או מחליף מעברי מקטע כאשר האפשרות השתמש בתווים כלליים מופעלת)

רווח קשיח ( רווח קשיח )

^s

מקף קשיח ( מקף קשיח )

^~

מקף אופציונלי ( מקף אופציונלי )

^-

קוד הפועל רק בתיבה חפש את מה (כאשר האפשרות השתמש בתווים כלליים מופעלת)

כדי לחפש

הקלד

תמונה או גרפיקה (מוטבעות בלבד)

^g

קודי הפועלים רק בתיבה חפש את אילו (כאשר האפשרות השתמש בתווים כלליים כבויה)

כדי לחפש

הקלד

תו כלשהו

^?

ספרה כלשהי

^#

אות כלשהי

^$

תו Unicode

^ Unnnn כאשר nnnn הוא קוד תו

תמונה או גרפיקה (מוטבעות בלבד)

^ 1

סימון הערת שוליים

^f או ^2

סימון הערת סיום

^e

שדה

^ d

סוגר מסולסל פותח שדה (כאשר קודי השדה גלויים)

^ 19

סוגר מסולסל סוגר של שדות (כאשר קודי השדה גלויים)

^ 21

הערה

^a או ^5

מעבר מקטע

^b

רווח מלא (Unicode)

^ u8195

רווח בינוני (Unicode)

^ u8194

רווח לבן

^ w (כל שילוב של רגיל, רווחים קשיחים, תווי טאב)

קודים הפועלים בתיבה החלף ב בלבד

כדי לחפש

הקלד

תוכן הלוח של Microsoft Windows

^c

תוכן התיבה חפש

^ &

באפשרותך לעבור אל פריטים ספציפיים, כגון עמוד, סימניה, או קו בהודעת דואר אלקטרוני.

 1. הודעת דואר אלקטרוני או פריט שאתה יוצר, בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה עריכה, בחר חיפוש > מעבר אל.

  בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה ' עריכה ', בחר באפשרות חפש ולאחר מכן בחר מעבר אל.

 2. ברשימה עבור אל מה, בחר פריט.

  בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, בכרטיסיה מעבר אל, בחר עבור למסגרת לאפשרות כדי להתחיל.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעבור אל פריט מסוים, בתיבה הזן, הקלד את המידע המתאים מזהים עבור הפריט ולאחר מכן בחר מעבר אל.

  • כדי לעבור אל הפריט הבא או הקודם מהסוג שצוין, השאר את התיבה הזן ריקה ולאחר מכן בחר הבא או הקודם.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×