חיפוש והחלפה של טקסט או עיצוב ב- Word עבור Mac

באפשרותך לחפש ולהחליף טקסט, כולל תווים מיוחדים (כגון מקפים ארוכים) ורכיבי מסמך (כגון מעברי עמוד). באפשרותך גם לחפש עיצוב מיוחד (כגון תבניות תו ופיסקה), סגנונות וסימונים, ולשנות את העיצוב מבלי לשנות את הטקסט. כאשר אתה מחפש טקסט, Word מסמן כל התאמה במסמך. ניתן גם להשתמש בתווים כלליים כדי לחפש ולהחליף טקסט.

בפינה השמאלית העליונה של המסמך, בתיבת החיפוש הזן את הטקסט שברצונך לחפש במסמך , הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ו- Word יסמן את כל המופעים של המילה או צירוף המילים במסמך כולו.

כדי להחליף טקסט שנמצא:

 1. לחץ על הזכוכית המגדלת ולאחר מכן לחץ על החלף.

  האפשרות 'החלף' מסומנת בתיבת החיפוש

 2. בתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי.

 3. לחץ על החלף הכל או על החלף.

  עצות: 

  • באפשרותך גם לפתוח את חלונית חיפוש והחלפה הבסיסית עם קיצור המקשים CONTROL + H.

  • כאשר תחליף טקסט, כדאי ללחוץ על החלף במקום על החלף הכל. כך תוכל לבדוק כל פריט לפני החלפתו.

באפשרותך לחפש טקסט עם עיצוב מיוחד, כמו טקסט מודגש או מסומן בעט באמצעות תפריט עיצוב.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

  בכרטיסיה 'תצוגה', חלונית הניווט מסומנת

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

  הערות: 

  • לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.

  • מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'עיצוב'

 4. בתפריט עיצוב, לחץ על האפשרות הרצויה.

  הצגת אפשרויות העיצוב

  אם נפתחת תיבת דו-שיח נוספת, בחר את האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, לחץ על חפש את הבא או על חפש הכל.

באפשרותך לחפש ולהחליף טקסט עם עיצוב מיוחד, כגון עיצוב מודגש או סימון בעט באמצעות תפריט עיצוב.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

  בכרטיסיה 'תצוגה', חלונית הניווט מסומנת

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

 4. בחלק העליון של תיבת הדו-שיח, לחץ על החלפה.

  הערות: 

  • לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.

  • מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'עיצוב'

 5. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש.

 6. בתפריט עיצוב, בחר את העיצוב שברצונך לחפש.

  הצגת אפשרויות העיצוב

  אם נפתחת תיבת דו-שיח נוספת, בחר את האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. לחץ בתיבה לצד החלף ב.

 8. בתפריט עיצוב, בחר את העיצוב החלופי. אם מופיעה תיבת דו-שיח שניה, בחר את העיצובים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. לחץ על החלף, החלף הכל או חפש את הבא.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

  הערות: 

  • לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.

  • מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'עיצוב'

 4. בתפריט מיוחד, לחץ על התו המיוחד שברצונך לחפש.

  חיפוש תווים מיוחדים

 5. לחץ על חפש את הבא.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

  בכרטיסיה 'תצוגה', חלונית הניווט מסומנת

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

  הערות: 

  • לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.

  • מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'עיצוב'

 4. בחלק העליון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, לחץ על החלף ולאחר מכן לחץ בתיבה חפש את, אך עוד אל תקליד שום דבר. מאוחר יותר, כאשר תבחר תו מיוחד, Word יציב את קוד התו בתיבה עבורך באופן אוטומטי.

  הערה: לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.
  מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'עיצוב'

 5. בתפריט מיוחד, לחץ על התו המיוחד שברצונך לחפש.

 6. לחץ בתיבה החלף ב.

 7. בתפריט מיוחד, לחץ על התו המיוחד שברצונך שישמש כתו חלופי.

 8. לחץ על החלף או על חפש את הבא.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

  בכרטיסיה 'תצוגה', חלונית הניווט מסומנת

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

 4. בחר בתיבת הסימון השתמש בתווים כלליים.

  אם אינך רואה את תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים, לחץ על חץ למטה להצגת אפשרויות נוספות .

 5. לחץ על תפריט מיוחד, לחץ על תו כללי ולאחר מכן הקלד מלל נוסף בתיבה חפש את.

  שימוש בתווים כלליים בתיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה'

 6. לחץ על חפש את הבא.

  עצות: 

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש פקודה +נקודה.

  • ניתן גם להזין תו כללי ישירות בתיבה חפש את במקום לבחור פריט מהתפריט המוקפץ מיוחד.

  • כדי לחפש תו המוגדר כתו כללי, הקלד קו נטוי הפוך ‎‏(\) לפני התו. לדוגמה, הקלד ‎\?‎‏ כדי לחפש סימן שאלה.

  • באפשרותך להשתמש בסוגריים כדי לקבץ את התווים הכלליים ואת המלל ולציין את סדר הבדיקה. לדוגמה, חפש <(חד)*(ני)> כדי למצוא את המילים "חדשני" ו"חדגוני".

  • באפשרותך לחפש ביטוי ולהשתמש בתו הכללי ‎\n‎ כדי להחליף את מחרוזת החיפוש בביטוי שהכנת. לדוגמה, הקלד (כהן) (אברהם) בתיבה חפש את ו- ‎\2 \1‏‎ בתיבה החלף ב. Word ימצא "כהן אברהם" ויחליף זאת ב"אברהם כהן".

 7. כדי להחליף טקסט שנמצא:

  1. לחץ על הכרטיסיה החלפה ולאחר מכן לחץ בתיבה החלף ב.

  2. לחץ על מיוחד, לחץ על תו כללי ולאחר מכן הקלד מלל נוסף בתיבה החלף ב .

  3. לחץ על החלף את הכל, החלף או חפש את הבא.

   עצה: כאשר אתה מחליף טקסט, כדאי ללחוץ על החלף במקום על החלף הכל. כך תוכל לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

באפשרותך למקד חיפוש באמצעות כל אחד מהתווים הכלליים הבאים.

כדי לחפש

השתמש בפריט זה

לדוגמה

כל תו יחיד

?

ג?ר ימצא את 'גשר' ואת 'גדר'.

מחרוזת תווים כלשהי

*

כ*ב ימצא את 'כלב' ואת 'כיתוב'.

אחד מהתווים שצוינו

[ ]

ר[כו]ב ימצא את המילים 'רכב' ו'רוב'.

כל תו בודד בטווח זה

[-]

‎[r-t]ight ימצא את 'right' ואת 'sight' ואת 'tight'.

הטווחים חייבים להיות בסדר עולה.

כל תו בודד פרט לתווים שבתוך הסוגריים המרובעים

[!]

m[!a]st ימצא את 'mist' ואת 'most', אך לא את 'mast'.

כל תו בודד פרט לתווים בטווח שבתוך הסוגריים

[!ר-ת]

ג[!א-ד]ר ימצא את המילים 'גור' ו'גזר', אך לא את המילים 'גבר' או 'גדר'.

הטווחים חייבים להיות בסדר עולה.

בדיוק n מופעים של תו או ביטוי

{ n}

בנ{2}ה מוצא את המילה 'בננה', אך לא את המילה 'בנה'.

לפחות n מופעים של תו או ביטוי

{ n,‎}

בנ{1,‏}ה מוצא את המילים 'בנה' ו'בננה'.

טווח מופעים של תו או ביטוי

‎{ n, n}‎

10{1,3} ימצא '10', '100' ו- '1000'.

מופע אחד או יותר של תו או ביטוי

@

טי@ס ימצא את המילים 'טיס' ו'טייס'.

תחילת מילה

<

<(גב) ימצא את 'גבורה' ו'גבינה', אך לא את 'עגבניה'.

סוף מילה

>

(חצ)> ימצא את 'חץ' ואת 'לוחץ', אך לא את 'חצוצרה'.

 1. בשדה החיפוש שדה החיפוש ב- Word , הקלד את המילה או את צירוף המילים שברצונך לחפש.

  Word מסמן כל המופעים של המילה או צירוף המילים במסמך.

 2. כדי להחליף טקסט שנמצא:

  1. בתפריט המוקפץ של הזכוכית המגדלת, לחץ על החלף.

   תפריט מוקפץ של חיפוש

   לחלופין, השתמש בקיצור המקשים COMMAND פקודה +SHIFT + H.

  2. בתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי.

  3. לחץ על החלפת הכל, החלף או חיפוש.

  עצות: 

  • כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך תוכל לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש פקודה +נקודה.

 1. בתפריט עריכה, הצבע על חיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

 2. בתפריט המוקפץ עיצוב, לחץ על העיצובים שברצונך לחפש.

  אם אינך רואה את התפריט המוקפץ עיצוב, לחץ על לחצן חץ .

 3. אם מופיעה תיבת דו-שיח שניה, בחר את העיצובים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. לחץ על חפש את הבא.

  עצות: 

  • כדי לבחור חיפוש קודם, לחץ על לחצן 'חיפוש הקודם' .

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש פקודה +נקודה.

 5. כדי להחליף טקסט שנמצא:

  1. בכרטיסיה החלפה, לחץ בתיבה שליד החלף ב.

  2. בתפריט המוקפץ עיצוב, לחץ על העיצובים שברצונך להחליף.

  3. אם מופיעה תיבת דו-שיח שניה, בחר את העיצובים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. לחץ על החלפת הכל, החלף או חיפוש.

   עצה: כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך תוכל לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

 1. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את הסרגל הצידי לחצן סרגל צידי .

 2. בסרגל הצידי, לחץ על 'חיפוש והחלפה' לחצן חיפוש והחלפה .

 3. בתפריט המוקפץ של אפשרויות החיפוש לחצן 'אפשרויות חיפוש' , לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

 4. בתפריט המוקפץ מיוחד, לחץ על התו המיוחד הרצוי.

  אם אינך רואה את התפריט המוקפץ מיוחד, לחץ על לחצן חץ .

 5. לחץ על חפש את הבא.

  עצות: 

  • כדי לבחור חיפוש קודם, לחץ על לחצן 'חיפוש הקודם' .

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש פקודה +נקודה.

 6. כדי להחליף סימנים או תווים שנמצאו, לחץ על החלף הכל, החלף או חפש.

  עצה: כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך תוכל לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

 1. בתפריט עריכה, הצבע על חיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

 2. בחר בתיבת הסימון השתמש בתווים כלליים.

  אם אינך רואה את תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים, לחץ על לחצן חץ .

 3. בתפריט המוקפץ מיוחד, לחץ על תו כללי ולאחר מכן הקלד מלל נוסף בתיבה חפש את.

 4. לחץ על חפש את הבא.

  עצות: 

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש פקודה +נקודה.

  • ניתן גם להזין תו כללי ישירות בתיבה חפש את במקום לבחור פריט מהתפריט המוקפץ מיוחד.

  • כדי לחפש תו המוגדר כתו כללי, הקלד קו נטוי הפוך ‎‏(\) לפני התו. לדוגמה, הקלד ‎\?‎‏ כדי לחפש סימן שאלה.

  • באפשרותך להשתמש בסוגריים כדי לקבץ את התווים הכלליים ואת המלל ולציין את סדר הבדיקה. לדוגמה, חפש <(חד)*(ני)> כדי למצוא את המילים "חדשני" ו"חדגוני".

  • באפשרותך לחפש ביטוי ולהשתמש בתו הכללי ‎\n‎ כדי להחליף את מחרוזת החיפוש בביטוי שהכנת. לדוגמה, הקלד (כהן) (אברהם) בתיבה חפש את ו- ‎\2 \1‏‎ בתיבה החלף ב. Word ימצא "כהן אברהם" ויחליף זאת ב"אברהם כהן".

 5. כדי להחליף טקסט שנמצא:

  1. לחץ על הכרטיסיה החלפה ולאחר מכן לחץ בתיבה החלף ב.

  2. לחץ על מיוחד, לחץ על תו כללי ולאחר מכן הקלד מלל נוסף בתיבה החלף ב .

  3. לחץ על החלף הכל, החלף או חיפוש.

   עצה: כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך תוכל לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

באפשרותך למקד חיפוש באמצעות כל אחד מהתווים הכלליים הבאים.

כדי לחפש

השתמש בפריט זה

לדוגמה

כל תו יחיד

?

ג?ר ימצא את 'גשר' ואת 'גדר'.

מחרוזת תווים כלשהי

*

כ*ב ימצא את 'כלב' ואת 'כיתוב'.

אחד מהתווים שצוינו

[ ]

ר[כו]ב ימצא את המילים 'רכב' ו'רוב'.

כל תו בודד בטווח זה

[-]

‎[r-t]ight ימצא את 'right' ואת 'sight' ואת 'tight'.

הטווחים חייבים להיות בסדר עולה.

כל תו בודד פרט לתווים שבתוך הסוגריים המרובעים

[!]

m[!a]st ימצא את 'mist' ואת 'most', אך לא את 'mast'.

כל תו בודד פרט לתווים בטווח שבתוך הסוגריים

[!ר-ת]

ג[!א-ד]ר ימצא את המילים 'גור' ו'גזר', אך לא את המילים 'גבר' או 'גדר'.

הטווחים חייבים להיות בסדר עולה.

בדיוק n מופעים של תו או ביטוי

{ n}

בנ{2}ה מוצא את המילה 'בננה', אך לא את המילה 'בנה'.

לפחות n מופעים של תו או ביטוי

{ n,‎}

בנ{1,‏}ה מוצא את המילים 'בנה' ו'בננה'.

טווח מופעים של תו או ביטוי

‎{ n, n}‎

10{1,3} ימצא '10', '100' ו- '1000'.

מופע אחד או יותר של תו או ביטוי

@

טי@ס ימצא את המילים 'טיס' ו'טייס'.

תחילת מילה

<

<(גב) ימצא את 'גבורה' ו'גבינה', אך לא את 'עגבניה'.

סוף מילה

>

(חצ)> ימצא את 'חץ' ואת 'לוחץ', אך לא את 'חצוצרה'.

למידע נוסף

חיפוש והחלפה של טקסט ונתונים אחרים ב- Word for Windows

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×