חיפוש והחלפה של טקסט או עיצוב ב- Word for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לחפש ולהחליף טקסט, כולל תווים מיוחדים (כגון מקף ארוך) ורכיבי מסמך (כגון מעברי עמוד). באפשרותך גם לחפש מיוחדים העיצוב (כגון תבניות פסקה ותו), סגנונות וסימון, ולשנות את העיצוב מבלי לשנות את הטקסט. כאשר אתה מחפש טקסט, Word מסמן את כל ההתאמות במסמך. כמו כן, באפשרותך להשתמש בתווים כלליים כדי לחפש ולהחליף טקסט.

בפינה השמאלית העליונה של המסמך, ב- תיבת החיפוש הזן טקסט כדי לחפש במסמך , הקלד את המילה או צירוף המילים שברצונך לחפש ולאחר Word תסמן את כל המופעים של מילה או צירוף מילים במסמך כולו.

כדי להחליף טקסט שנמצא:

 1. לחץ על הזכוכית המגדלת ולאחר מכן לחץ על החלף.

  האפשרות 'החלפה' מסומנת בתיבת החיפוש

 2. בתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי.

 3. לחץ על החלף הכל או על החלף.

  עצות: 

  • באפשרותך גם לפתוח את basic בחלונית חיפוש והחלפה באמצעות קיצור המקשים CONTROL + h.

  • כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך באפשרותך לסקור כל פריט לפני החלפה של הצורה.

באפשרותך לחפש טקסט עם עיצוב מיוחד, כגון מודגש או לסמן, באמצעות תפריט עיצוב.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

  בכרטיסיה 'תצוגה', חלונית הניווט מסומנת

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

  הערות: 

  • לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.

  • מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'תבנית'

 4. בתפריט עיצוב, לחץ על האפשרות הרצויה.

  מציג את אפשרויות 'עיצוב'

  אם נפתחת תיבת דו-שיח שניה, בחר את האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, לחץ על חפש את הבא או על חפש הכל.

באפשרותך למצוא והחלפת טקסט עם עיצוב מיוחד, כגון מודגש או לסמן, באמצעות תפריט עיצוב.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

  בכרטיסיה 'תצוגה', חלונית הניווט מסומנת

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

 4. בחלק העליון של תיבת הדו-שיח, לחץ על החלפה.

  הערות: 

  • לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.

  • מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'תבנית'

 5. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך למצוא.

 6. בתפריט ' עיצוב ', בחר את העיצוב שברצונך למצוא.

  מציג את אפשרויות 'עיצוב'

  אם נפתחת תיבת דו-שיח שניה, בחר את האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. לחץ בתיבה לצד החלף ב.

 8. בתפריט עיצוב, בחר את העיצוב החלופי. אם מופיעה תיבת דו-שיח שניה, בחר את העיצובים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. לחץ על החלף, החלף הכל או חפש את הבא.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

  הערות: 

  • לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.

  • מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'תבנית'

 4. בתפריט מיוחד, לחץ על התו המיוחד שברצונך למצוא.

  מצא תווים מיוחדים

 5. לחץ על חפש את הבא.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

  בכרטיסיה 'תצוגה', חלונית הניווט מסומנת

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

  הערות: 

  • לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.

  • מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'תבנית'

 4. בחלק העליון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, לחץ על החלף ולאחר מכן לחץ על התיבה חפש את, אך אל תקליד דבר קיים. מאוחר יותר, בעת בחירת תו מיוחד, Word באופן אוטומטי תמקם קוד התו בתיבה עבורך.

  הערה: לחץ על החץ בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי להציג את כל האפשרויות.
  מראה כיצד לפתוח את התפריט המוקפץ 'תבנית'

 5. בתפריט מיוחד, לחץ על התו המיוחד שברצונך למצוא.

 6. לחץ בתיבה החלף ב.

 7. בתפריט מיוחד, לחץ על התו המיוחד שברצונך שישמש להחלפה.

 8. לחץ על החלף או על חפש את הבא.

 1. לחץ על תצוגה > חלונית הניווט.

  בכרטיסיה 'תצוגה', חלונית הניווט מסומנת

 2. בחלונית הניווט, לחץ על הזכוכית המגדלת.

 3. לחץ על כפתור ההגדרות ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

  בתיבה 'חיפוש והחלפה', האפשרות 'חיפוש והחלפה מתקדמים' מסומנת

 4. בחר בתיבת הסימון השתמש בתווים כלליים.

  אם אינך רואה את תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים, לחץ על לקבלת אפשרויות נוספות חץ למטה .

 5. לחץ על תפריט מיוחד, לחץ על תו כללי ולאחר מכן הקלד טקסט נוסף בתיבה חפש.

  שימוש בתווים כלליים בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה

 6. לחץ על חפש את הבא.

  עצות: 

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש COMMAND + נקודה.

  • ניתן גם להזין תו כללי ישירות בתיבה חפש את במקום לבחור פריט מהתפריט המוקפץ מיוחד.

  • כדי לחפש תו המוגדר כתו כללי, הקלד קו נטוי הפוך ‎‏(\) לפני התו. לדוגמה, הקלד ‎\?‎‏ כדי לחפש סימן שאלה.

  • באפשרותך להשתמש בסוגריים כדי לקבץ את התווים הכלליים ואת המלל ולציין את סדר הבדיקה. לדוגמה, חפש <(חד)*(ני)> כדי למצוא את המילים "חדשני" ו"חדגוני".

  • באפשרותך לחפש הביטוי ושימוש \n בתו כללי כדי להחליף את מחרוזת החיפוש בביטוי מסודרים מחדש. לדוגמה, הקלד (Newman) (Belinda) בתיבה חפש את ו- \2 \1 בתיבה החלף. Word איתור "Newman Belinda" ולהחליף אותם "Belinda Newman".

 7. כדי להחליף טקסט שנמצא:

  1. לחץ על הכרטיסיה החלפה ולאחר מכן לחץ בתיבה החלף ב.

  2. לחץ על מיוחד, לחץ על תו כללי ולאחר מכן הקלד מלל נוסף בתיבה החלף ב .

  3. לחץ על החלף הכל, החלפה או חפש את הבא.

   עצה: כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך באפשרותך לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

באפשרותך למקד חיפוש באמצעות כל אחד מהתווים הכלליים הבאים.

כדי לחפש

השתמש בפריט זה

לדוגמה

כל תו יחיד

?

ג?ר ימצא את 'גשר' ואת 'גדר'.

מחרוזת תווים כלשהי

*

כ*ב ימצא את 'כלב' ואת 'כיתוב'.

אחד מהתווים שצוינו

[ ]

ר[כו]ב ימצא את המילים 'רכב' ו'רוב'.

כל תו בודד בטווח זה

[-]

‎[r-t]ight ימצא את 'right' ואת 'sight' ואת 'tight'.

הטווחים חייבים להיות בסדר עולה.

כל תו בודד פרט לתווים שבתוך הסוגריים המרובעים

[!]

m[!a]st ימצא את 'mist' ואת 'most', אך לא את 'mast'.

כל תו בודד פרט לתווים בטווח שבתוך הסוגריים

[!ר-ת]

ג[!א-ד]ר ימצא את המילים 'גור' ו'גזר', אך לא את המילים 'גבר' או 'גדר'.

הטווחים חייבים להיות בסדר עולה.

בדיוק n מופעים של תו או ביטוי

{ n}

בנ{2}ה מוצא את המילה 'בננה', אך לא את המילה 'בנה'.

לפחות n מופעים של תו או ביטוי

{ n,‎}

בנ{1,‏}ה מוצא את המילים 'בנה' ו'בננה'.

טווח מופעים של תו או ביטוי

‎{ n, n}‎

10{1,3} ימצא '10', '100' ו- '1000'.

מופע אחד או יותר של תו או ביטוי

@

טי@ס ימצא את המילים 'טיס' ו'טייס'.

תחילת מילה

<

<(גב) ימצא את 'גבורה' ו'גבינה', אך לא את 'עגבניה'.

סוף מילה

>

(חצ)> ימצא את 'חץ' ואת 'לוחץ', אך לא את 'חצוצרה'.

 1. בשדה החיפוש שדה החיפוש ב- Word , הקלד את המילה או את צירוף המילים שברצונך לחפש.

  Word מסמן כל המופעים של המילה או צירוף המילים במסמך.

 2. כדי להחליף טקסט שנמצא:

  1. בתפריט המוקפץ של הזכוכית המגדלת, לחץ על החלף.

   תפריט מוקפץ של חיפוש

   לחלופין, השתמש בפקודה קיצור מקשים COMMAND + SHIFT + h.

  2. בתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט החלופי.

  3. לחץ על החלף הכל, החלף או חיפוש.

  עצות: 

  • כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך תוכל לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש COMMAND + נקודה.

 1. בתפריט עריכה, הצבע על חיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

 2. בתפריט המוקפץ עיצוב, לחץ על העיצובים שברצונך לחפש.

  אם אינך רואה את התפריט המוקפץ עיצוב, לחץ על לחצן חץ .

 3. אם מופיעה תיבת דו-שיח שניה, בחר את העיצובים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. לחץ על חפש את הבא.

  עצות: 

  • כדי לבחור חיפוש קודם, לחץ על לחצן לחיפוש קודם .

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש COMMAND + נקודה.

 5. כדי להחליף טקסט שנמצא:

  1. בכרטיסיה החלפה, לחץ בתיבה שליד החלף ב.

  2. בתפריט המוקפץ עיצוב, לחץ על העיצובים שברצונך להחליף.

  3. אם מופיעה תיבת דו-שיח שניה, בחר את העיצובים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. לחץ על החלף הכל, החלף או חיפוש.

   עצה: כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך תוכל לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

 1. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את הסרגל הצידי לחצן סרגל צידי .

 2. בסרגל הצידי, לחץ על 'חיפוש והחלפה' לחצן 'חיפוש והחלפה' .

 3. בתפריט המוקפץ של אפשרויות החיפוש לחצן 'אפשרויות חיפוש' , לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

 4. בתפריט המוקפץ מיוחד, לחץ על התו המיוחד הרצוי.

  אם אינך רואה את התפריט המוקפץ מיוחד, לחץ על לחצן חץ .

 5. לחץ על חפש את הבא.

  עצות: 

  • כדי לבחור חיפוש קודם, לחץ על לחצן לחיפוש קודם .

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש COMMAND + נקודה.

 6. כדי להחליף למצוא סימוני או תווים, לחץ על החלף הכל, החלף או חפש.

  עצה: כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך תוכל לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

 1. בתפריט עריכה, הצבע על חיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש והחלפה מתקדמים.

 2. בחר בתיבת הסימון השתמש בתווים כלליים.

  אם אינך רואה את תיבת הסימון השתמש בתווים כלליים, לחץ על לחצן חץ .

 3. בתפריט המוקפץ מיוחד, לחץ על תו כללי ולאחר מכן הקלד מלל נוסף בתיבה חפש את.

 4. לחץ על חפש את הבא.

  עצות: 

  • כדי לבטל חיפוש שמתבצע, הקש COMMAND + נקודה.

  • ניתן גם להזין תו כללי ישירות בתיבה חפש את במקום לבחור פריט מהתפריט המוקפץ מיוחד.

  • כדי לחפש תו המוגדר כתו כללי, הקלד קו נטוי הפוך ‎‏(\) לפני התו. לדוגמה, הקלד ‎\?‎‏ כדי לחפש סימן שאלה.

  • באפשרותך להשתמש בסוגריים כדי לקבץ את התווים הכלליים ואת המלל ולציין את סדר הבדיקה. לדוגמה, חפש <(חד)*(ני)> כדי למצוא את המילים "חדשני" ו"חדגוני".

  • באפשרותך לחפש הביטוי ושימוש \n בתו כללי כדי להחליף את מחרוזת החיפוש בביטוי מסודרים מחדש. לדוגמה, הקלד (Newman) (Belinda) בתיבה חפש את ו- \2 \1 בתיבה החלף. Word איתור "Newman Belinda" ולהחליף אותם "Belinda Newman".

 5. כדי להחליף טקסט שנמצא:

  1. לחץ על הכרטיסיה החלפה ולאחר מכן לחץ בתיבה החלף ב.

  2. לחץ על מיוחד, לחץ על תו כללי ולאחר מכן הקלד מלל נוסף בתיבה החלף ב .

  3. לחץ על החלף הכל, החלף או חיפוש.

   עצה: כאשר אתה מחליף טקסט, מומלץ ללחוץ על החלף במקום החלף הכל. כך תוכל לאשר כל החלפה כדי לוודא שהיא נכונה.

באפשרותך למקד חיפוש באמצעות כל אחד מהתווים הכלליים הבאים.

כדי לחפש

השתמש בפריט זה

לדוגמה

כל תו יחיד

?

ג?ר ימצא את 'גשר' ואת 'גדר'.

מחרוזת תווים כלשהי

*

כ*ב ימצא את 'כלב' ואת 'כיתוב'.

אחד מהתווים שצוינו

[ ]

ר[כו]ב ימצא את המילים 'רכב' ו'רוב'.

כל תו בודד בטווח זה

[-]

‎[r-t]ight ימצא את 'right' ואת 'sight' ואת 'tight'.

הטווחים חייבים להיות בסדר עולה.

כל תו בודד פרט לתווים שבתוך הסוגריים המרובעים

[!]

m[!a]st ימצא את 'mist' ואת 'most', אך לא את 'mast'.

כל תו בודד פרט לתווים בטווח שבתוך הסוגריים

[!ר-ת]

ג[!א-ד]ר ימצא את המילים 'גור' ו'גזר', אך לא את המילים 'גבר' או 'גדר'.

הטווחים חייבים להיות בסדר עולה.

בדיוק n מופעים של תו או ביטוי

{ n}

בנ{2}ה מוצא את המילה 'בננה', אך לא את המילה 'בנה'.

לפחות n מופעים של תו או ביטוי

{ n,‎}

בנ{1,‏}ה מוצא את המילים 'בנה' ו'בננה'.

טווח מופעים של תו או ביטוי

‎{ n, n}‎

10{1,3} ימצא '10', '100' ו- '1000'.

מופע אחד או יותר של תו או ביטוי

@

טי@ס ימצא את המילים 'טיס' ו'טייס'.

תחילת מילה

<

<(גב) ימצא את 'גבורה' ו'גבינה', אך לא את 'עגבניה'.

סוף מילה

>

(חצ)> ימצא את 'חץ' ואת 'לוחץ', אך לא את 'חצוצרה'.

למידע נוסף

חיפוש והחלפה של טקסט ונתונים אחרים ב- Word עבור Windows

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×