חיפוש ובחירה של תאים העומדים בתנאים מסוימים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להשתמש בפקודה מעבר אל כדי לחפש ולבחור במהירות את כל התאים המכילים סוגים מסוימים של נתונים (כגון נוסחאות) או רק את התאים העומדים בקריטריונים מסוימים (כגון התא האחרון בגליון עבודה המכיל נתונים או עיצוב).

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש תאים ספציפיים בגליון העבודה כולו, לחץ על תא כלשהו.

  • כדי לחפש תאים ספציפיים באזור מוגדר, בחר את הטווח, את השורות או את העמודות הרצויים.

   כיצד לבחור טווחים, שורות או עמודות

   כדי לבחור

   בצע פעולה זו

   תא בודד

   לחץ על התא או הקש על מקשי החצים כדי לעבור לתא.

   טווח תאים

   לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על מקשי החצים כדי להרחיב את הבחירה.

   בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח, ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

   טווח גדול של תאים

   לחץ על התא הראשון בטווח, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובו-זמנית לחץ על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי שהתא האחרון ייראה לעין.

   כל התאים בגליון עבודה

   לחץ על לחצן בחר הכל.

   לחצן 'בחר הכל'

   כדי לבחור את כל גליון העבודה, באפשרותך גם להקיש CTRL+A.

   הערה: אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על CTRL+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על CTRL+A פעם נוספת בוחרת את גליון העבודה כולו.

   תאים או טווחי תאים שאינם סמוכים

   בחר את התא או טווח התאים הראשון ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת התאים או הטווחים האחרים.

   באפשרותך גם לבחור בתא או בטווח התאים הראשון ולאחר מכן להקיש SHIFT+F8 כדי להוסיף תא או טווח אחר שאינו סמוך לבחירה. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש SHIFT+F8 שוב.

   הערה: לא ניתן לבטל את הבחירה של תא או של טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה מבלי לבטל את הבחירה כולה.

   שורה שלמה או עמודה שלמה

   לחץ על כותרת השורה או העמודה.

   גליון עבודה המציג כותרת שורה וכותרת עמודה

   1. כותרת שורה

   2. כותרת עמודה

   באפשרותך גם לבחור תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון ולאחר מכן הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

   הערה: אם השורה או העמודה מכילה נתונים, הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ בוחרת את השורה או העמודה עד לתא האחרון שבו נעשה שימוש. הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ פעם נוספת בוחרת את כל השורה או את כל העמודה.

   שורות או עמודות סמוכות

   גרור לאורך כותרות השורה או העמודה. לחלופין, בחר את השורה או העמודה הראשונה, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובחר את השורה או העמודה האחרונה.

   שורות או עמודות שאינן סמוכות

   לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירתך; לאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כותרות העמודה או השורה של שורות או עמודות נוספות שברצונך להוסיף לבחירה.

   התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

   בחר תא בשורה או בעמודה ולאחר מכן הקש CTRL+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

   התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Microsoft Office Excel

   הקש CTRL+HOME כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או ברשימה של Excel.

   הקש CTRL+END כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או ברשימה של Excel המכיל נתונים או עיצוב.

   תאים עד התא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה)

   בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+END כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנעשה בו שימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).

   תאים עד לתחילת גליון העבודה

   בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+HOME כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.

   יותר תאים או פחות תאים מהבחירה הפעילה

   החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין תא פעיל והתא שעליו אתה לוחץ הופך לבחירה החדשה.

   עצה: כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על חפש ובחר ולאחר מכן לחץ על מעבר אל. תמונת רצועת הכלים של Excel

  קיצור מקשים באפשרותך גם להקיש CTRL + G.

 3. לחץ על מיוחד.

 4. בתיבת הדו-שיח מעבר מיוחד, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות.

לחץ על

כדי לבחור

הערות

תאים המכילים הערות.

קבועים

תאים המכילים קבועים.

נוסחאות

תאים המכילים נוסחאות.

הערה: תיבות הסימון שתחת נוסחאות מגדירות את סוג הנוסחה שברצונך לבחור.

ריקים

תאים ריקים.

אזור נוכחי

אזור נוכחי, כגון רשימה שלמה.

מערך נוכחי

מערך שלם אם תא פעיל כלול במערך.

אובייקטים

אובייקטים גרפיים, כולל תרשימים ולחצנים, בגליון העבודה ובתיבות טקסט.

הבדלי שורות

כל התאים השונים מהתא הפעיל בשורה נבחרת. בכל בחירה יש תמיד תא פעיל, בין אם מדובר בטווח, בשורה או בעמודה. הקשה על ENTER או TAB מאפשרת לך לשנות את מיקומו של התא הפעיל, שהוא התא הראשון בשורה כברירת מחדל.

אם נבחרה יותר משורה אחת, מתבצעת ההשוואה עבור כל שורה בודדים בחירה זו, ונמצא התא המשמש בהשוואה עבור כל שורה נוספת באותה עמודה התא הפעיל.

הבדלי עמודות

כל התאים השונים מהתא הפעיל בעמודה נבחרת. בכל בחירה יש תמיד תא פעיל, בין אם מדובר בטווח, בשורה או בעמודה. הקשה על ENTER או TAB מאפשרת לך לשנות את מיקומו של התא הפעיל, שהוא התא הראשון בעמודה כברירת מחדל.

אם נבחרה יותר מעמודה אחת, בהשוואה מתבצע עבור כל עמודה בודדים של בחירה זו, ונמצא התא המשמש בהשוואה עבור כל עמודה נוספת באותה שורה של התא הפעיל.

תאים מזינים

תאים שמתבצעת אליהם הפניה מהנוסחה בתא הפעיל. תחת תאים ניזונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

לחץ על ישירות בלבד כדי לחפש רק תאים שמתבצעת אליהם הפניה ישירות מנוסחאות.

לחץ על כל הרמות כדי לחפש את כל התאים שמתבצעת אליהם הפניה ישירה או עקיפה מתאים הכלולים בבחירה.

תאים ניזונים

תאים עם נוסחאות המפנות לתא הפעיל.

לחץ על ישירות בלבד כדי לחפש רק תאים עם נוסחאות המפנות ישירות לתא הפעיל.

לחץ על כל הרמות כדי לחפש את כל התאים המפנים באופן ישיר או עקיף לתא הפעיל.

תא אחרון

התא האחרון בגליון העבודה המכיל נתונים או עיצוב.

תאים גלויים בלבד

רק תאים הגלויים בטווח החוצה שורות או עמודות מוסתרות.

עיצובים מותנים

רק תאים שחלים עליהם עיצובים מותנים. תחת אימות נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

לחץ על הכל כדי לחפש את כל התאים שחלים עליהם עיצובים מותנים.

לחץ על זהים כדי לחפש תאים בעלי עיצובים מותנים זהים לאלה של התא הנבחר הנוכחי.

אימות נתונים

רק תאים שחלים עליהם כללי אימות נתונים.

לחץ על הכל כדי לחפש את כל התאים שחל עליהם אימות נתונים.

לחץ על זהים כדי לחפש תאים בעלי אימות נתונים זהה לזה של התא הנבחר הנוכחי.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×