חיפוש ביומן הביקורת במרכז האבטחה והתאימות של Office 365

הנה התהליך לחיפוש יומן הביקורת ב- Office 365.

שלב 1: ביצוע חיפוש ביומן הביקורת

שלב 2: הצגת תוצאות החיפוש

שלב 3: סינון תוצאות החיפוש

שלב 4: ייצוא תוצאות החיפוש לקובץ

עיין בסעיף לפני שתתחיל כדי ללמוד אודות הדרישות המוקדמות לחיפוש ביומן הביקורת של Office 365.

שלב 1: ביצוע חיפוש ביומן הביקורת

 1. עבור אל https://protection.office.com.

  עצה: השתמש בהפעלת גלישה פרטית (ולא בהפעלה רגילה) כדי לגשת אל מרכז האבטחה והתאימות של Office 365 מאחר שהדבר ימנע שימוש באישור שעמו אתה מחובר כעת. כדי לפתוח הפעלה מסוג גלישת InPrivate ב- Internet Explorer או ב- Microsoft Edge, פשוט הקש CTRL+SHIFT+P. כדי לפתוח הפעלת גלישה פרטית ב- Google Chrome (המכונה חלון גלישה בסתר), הקש CTRL+SHIFT+N.

 2. היכנס ל- Office 365 באמצעות החשבון שבעבודה או בבית הספר שלך.

 3. בחלונית הימנית של מרכז האבטחה והתאימות, לחץ על חיפוש וחקירה, ולאחר מכן לחץ על חיפוש ביומן ביקורת.

  הדף חיפוש ביומן ביקורת מוצג.

  קבע את התצורה של קריטריונים ולאחר מכן לחץ על אפשרות החיפוש כדי להפעיל דוח

  הערה: עליך להפעיל רישום ביומן ביקורת כדי שתוכל לבצע חיפוש ביומן הביקורת. אם הקישור התחל לתעד פעילות של משתמשים ומנהלי מערכת מוצג, לחץ עליו כדי להפעיל ביקורת. אם אינך רואה קישור זה, הביקורת כבר הופעלה עבור הארגון.

 4. הגדר את קריטריוני החיפוש הבאים:

  1. פעילויות   לחץ על הרשימה הנפתחת כדי להציג את הפעילויות שניתן לחפש. פעילויות משתמשים ומנהלי מערכת מסודרות בקבוצות של פעילויות קשורות. ניתן לבחור פעילויות ספציפיות או ללחוץ על שם קבוצת הפעילויות כדי לבחור את כל הפעילויות בקבוצה. ניתן גם ללחוץ על פעילות שנבחרה כדי לנקות את הבחירה. לאחר החיפוש, רק ערכי יומן הביקורת של הפעילויות שנבחרו מוצגים. בחירה באפשרות הצג תוצאות עבור כל הפעילויות תציג תוצאות עבור כל הפעילויות המבוצעות על-ידי המשתמש או קבוצת המשתמשים שנבחרו.

   יותר מ- 100 פעילויות של משתמשים ומנהלי מערכת רשומות ביומן הביקורת של Office 365. לחץ על הכרטיסיה פעילויות מבוקרות בחלק העליון של נושא זה כדי לראות את התיאורים של כל פעילות בכל אחד משירותי Office 365 השונים.

  2. תאריך התחלה ותאריך סיום    שבעת הימים האחרונים נבחרים כברירת מחדל. בחר טווח תאריכים ושעות כדי להציג את האירועים שהתרחשו במהלך תקופה זו. התאריך והשעה מוצגים בתבנית זמן אוניברסלי מתואם (UTC). טווח התאריכים המרבי שניתן לציין הוא 90 יום. מוצגת שגיאה אם טווח התאריכים שנבחר גדול מ- 90 יום.

   עצה: אם אתה משתמש בטווח התאריכים המרבי של 90 יום, בחר את השעה הנוכחית עבור תאריך התחלה. אם לא, תקבל שגיאה שלפיה תאריך ההתחלה מתרחש לפני תאריך הסיום. אם הפעלת ביקורת ב- 90 הימים האחרונים, טווח התאריכים המרבי לא יכול להתחיל לפני התאריך שבו הופעלה הביקורת.

  3. משתמשים  לחץ בתיבה זו ולאחר מכן בחר משתמש אחד או יותר כדי להציג תוצאות חיפוש עבורו. ערכי יומן הביקורת של הפעילות שנבחרה ושבוצעה על-ידי המשתמשים שבחרת בתיבה זו מוצגים ברשימת התוצאות. השאר תיבה זו ריקה כדי להחזיר ערכים עבור כל המשתמשים (וחשבונות השירות) בארגון.

  4. קובץ או תיקיה   הקלד חלק משם של קובץ או תיקיה או את השם המלא כדי לחפש פעילות הקשורה לקובץ או לתיקיה המכילים את מילת המפתח שצוינה. ניתן גם לציין כתובת URL של קובץ או תיקיה. אם אתה משתמש בכתובת URL, ודא שהקלדת את נתיב ה- URL המלא. אם אתה מקליד רק חלק מכתובת ה- URL, אל תכלול תווים מיוחדים או רווחים.

   השאר תיבה זו ריקה כדי להחזיר ערכים עבור כל הקבצים והתיקיות בארגון שלך.

 5. לחץ על חיפוש כדי להפעיל את החיפוש באמצעות קריטריוני החיפוש שלך.

  תוצאות החיפוש נטענות ולאחר כמה רגעים הן מוצגות תחת תוצאות. עם סיום החיפוש, מספר התוצאות מוצג. שים לב כי ניתן להציג עד 5,000 אירועים בחלונית תוצאות בהפרשים קבועים של 150 אירועים; אם יותר מ- 5,000 אירועים תואמים לקריטריוני החיפוש, מוצגים 5,000 האירועים העדכניים ביותר.

  מספר התוצאות מוצג בתום החיפוש

חזור לראש הדף

עצות לחיפוש ביומן הביקורת

 • באפשרותך לבחור פעילויות ספציפיות לחיפוש על-ידי לחיצה על שם הפעילות. אפשר גם לחפש את כל הפעילויות בקבוצה (כגון פעילויות קבצים ותיקיות) על-ידי לחיצה על שם הקבוצה. אם פעילות כלשהי נבחרת, ניתן ללחוץ עליה כדי לבטל את הבחירה. כמו כן, ניתן להשתמש בתיבת החיפוש כדי להציג את הפעילויות המכילות את מילת המפתח שאתה מקליד.

  לחץ על שם קבוצת הפעילות כדי לבחור את כל הפעילויות
 • יש לבחור באפשרות הצג תוצאות עבור כל הפעילויות ברשימה פעילויות כדי להציג אירועים מיומן ביקורת הניהול של Exchange. אירועים מיומן ביקורת זה מציגים שם cmdlet (לדוגמה, Set-Mailbox) בעמודה פעילות בתוצאות. לקבלת מידע נוסף, לחץ על הכרטיסיה פעילויות מבוקרות בנושא זה ולאחר מכן לחץ על פעילויות ניהול Exchange.

  באופן דומה, קיימות כמה פעילויות ביקורת שאין להן פריט תואם ברשימה פעילויות. אם ידוע לך שם הפעולה עבור פעילויות אלה, באפשרותך לחפש את כל הפעילויות ולאחר מכן לסנן את התוצאות על-ידי הקלדת שם הפעולה בתיבה עבור העמודה פעילות. ראה שלב 3 לקבלת מידע נוסף אודות סינון התוצאות.

 • לחץ על נקה כדי לנקות את קריטריוני החיפוש הנוכחיים. טווח התאריכים חוזר לברירת המחדל של שבעת הימים האחרונים. ניתן גם ללחוץ על נקה הכל להצגת תוצאות עבור כל הפעילויות כדי לבטל את כל הפעילויות שנבחרו.

 • אם נמצאו 5,000 תוצאות, סביר להניח שיש יותר מ- 5,000 אירועים התואמים לקריטריוני החיפוש. באפשרותך למקד את קריטריוני החיפוש ולהפעיל את החיפוש מחדש כדי להחזיר פחות תוצאות, או לייצא את כל תוצאות החיפוש על-ידי בחירת ייצוא תוצאות > הורד את כל התוצאות.

חזור לראש הדף

שלב 2: הצגת תוצאות החיפוש

תוצאות חיפושים ביומני ביקורת מוצגות תחת תוצאות בדף חיפוש ביומן ביקורת. כפי שצוין קודם לכן, מוצגים 5,000 אירועים (החדשים ביותר) לכל היותר בהפרשים קבועים של 150 אירועים. כדי להציג אירועים נוספים באפשרותך להשתמש בפס הגלילה בחלונית תוצאות. לחלופין, באפשרותך להקיש Shift + End כדי להציג את 150 האירועים הבאים.

התוצאות מכילות את המידע הבא לגבי כל אירוע שהחיפוש מחזיר.

 • תאריך    התאריך והשעה (בתבנית UTC) שבהם התרחש האירוע.

 • כתובת IP    כתובת ה- IP של המכשיר שבו נעשה שימוש כשהפעילות נרשמה. כתובת ה- IP מוצגת בתבנית כתובת IPv4 או IPv6.

 • משתמש    המשתמש (או חשבון השירות) שביצע את הפעולה שגרמה לאירוע.

 • פעילות   הפעילות שבוצעה על-ידי המשתמש. ערך זה תואם לפעילויות שנבחרו ברשימה הנפתחת פעילויות. עבור אירועים מיומן ביקורת הניהול של Exchange, הערך בעמודה זו הוא cmdlet של Exchange.

 • פריט    האובייקט שנוצר או השתנה כתוצאה מהפעילות התואמת. לדוגמה, הקובץ שהוצג או השתנה או חשבון המשתמש שעודכן. לא לכל הפעילויות יש ערך בעמודה זו.

 • פירוט   פרטים נוספים על הפעילות. שוב, לא לכל הפעילויות יש ערך.

עצה: לחץ על כותרת עמודה תחת תוצאות כדי למיין את התוצאות. באפשרותך למיין את התוצאות מ- A עד Z או מ- Z עד A. לחץ על הכותרת תאריך כדי למיין את התוצאות מהישנה ביותר לחדשה ביותר או מהחדשה ביותר לישנה ביותר.

הצגת הפרטים של אירוע ספציפי

באפשרותך להציג פרטים נוספים לגבי האירוע על-ידי לחיצה על רשומת האירוע ברשימת תוצאות החיפוש. דף פרטים מוצג והוא מכיל את המאפיינים המפורטים מרשומת האירוע. המאפיינים המוצגים תלויים בשירות Office 365 שבו התרחש האירוע. כדי להציג פרטים נוספים, לחץ על מידע נוסף. לקבלת תיאורים, ראה מאפיינים מפורטים ביומן הביקורת של Office 365.

לחץ על 'מידע נוסף' כדי להציג את המאפיינים המפורטים של רשומת האירוע ביומן הביקורת

חזור לראש הדף

שלב 3: סינון תוצאות החיפוש

בנוסף למיון, ניתן גם לסנן את התוצאות של חיפושים ביומני ביקורת. זו תכונה נהדרת שיכולה לעזור לך לסנן במהירות את התוצאות לאיתור משתמש או פעילות ספציפיים. באפשרותך ליצור תחילה חיפוש רחב ואז לסנן במהירות את התוצאות להצגת אירועים ספציפיים. לאחר מכן, תוכל לצמצם את קריטריוני החיפוש ולהפעיל מחדש את החיפוש כדי להחזיר קבוצה קטנה ותמציתית יותר של תוצאות.

כדי לסנן את התוצאות:

 1. בצע חיפוש ביומן הביקורת.

 2. כאשר התוצאות מוצגות, לחץ על סנן תוצאות.

  תיבות מילות מפתח מוצגות מתחת לכל כותרת עמודה.

 3. לחץ על אחת מהתיבות תחת כותרת עמודה כלשהי ולאחר מכן הקלד מילה או צירוף מילים, בהתאם לעמודה שלפיה אתה מסנן. התוצאות יותאמו באופן דינאמי כדי להציג את האירועים התואמים למסנן.

  הקלד מילה במסנן כדי להציג אירועים התואמים למסנן
 4. כדי לנקות מסנן, לחץ על ה- X בתיבת הסינון או פשוט לחץ על הסתר סינון.

עצה: כדי להציג אירועים מיומן הביקורת של ניהול Exchange, הקלד (מקף) בתיבת הסינון פעילות. פעולה זו תציג שמות cmdlet, המוצגים בעמודה פעילות של אירועי הניהול של Exchange. לאחר מכן תוכל למיין את שמות ה- cmdlet בסדר אלפביתי.

חזור לראש הדף

שלב 4: ייצוא תוצאות החיפוש לקובץ

באפשרותך לייצא את התוצאות של חיפוש ביומן ביקורת לקובץ ערכים המופרדים באמצעות פסיק (CSV) במחשב המקומי. תוכל לפתוח קובץ זה ב- Microsoft Excel ולהשתמש בתכונות כגון חיפוש, מיון, סינון ופיצול עמודה בודדת (המכילה תאים עם ערכים מרובים) לעמודות מרובות.

 1. בצע חיפוש ביומן ביקורת ולאחר מכן שנה את קריטריוני החיפוש עד שתקבל את התוצאות הרצויות.

 2. לחץ על ייצוא תוצאות ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • שמור תוצאות שנטענו    בחר באפשרות זו כדי לייצא רק את הערכים המוצגים תחת תוצאות בדף חיפוש ביומן ביקורת. קובץ ה- CSV שהמערכת מורידה מכיל אותן עמודות (ואותם נתונים) כפי שמוצג בדף ('תאריך', 'משתמש', 'פעילות', 'פריט' ו'פרטים'). עמודה נוספת (בשם עוד) כלולה בקובץ ה- CSV ומכילה מידע נוסף מתוך ערך יומן הביקורת. מאחר שאתה מייצא את אותן תוצאות שנטענו (וניתנות להצגה) בדף חיפוש ביומן ביקורת, ניתן לייצא עד 5,000 ערכים.

  • הורד את כל התוצאות    בחר באפשרות זו כדי לייצא את כל הערכים מתוך יומן הביקורת של Office 365 התואמים לקריטריוני החיפוש. עבור קבוצה גדולה של תוצאות חיפוש, בחר באפשרות זו כדי להוריד את כל הערכים מיומן הביקורת בנוסף ל- 5,000 התוצאות המוצגות בדף חיפוש ביומן ביקורת. אפשרות זו תוריד את הנתונים הגולמיים מיומן הביקורת לקובץ CSV, והיא מכילה מידע נוסף מערכי יומן הביקורת בעמודה בשם AuditData. ייתכן שהורדת הקובץ תימשך זמן רב יותר אם תבחר באפשרות ייצוא זו מאחר שהקובץ עשוי להיות גדול בהרבה מהקובץ שתוריד אם תבחר באפשרות השניה.

   חשוב: באפשרותך להוריד 50,000 ערכים לכל היותר לקובץ CSV מחיפוש אחד ביומן ביקורת. אם המערכת מורידה 50,000 תוצאות לקובץ CSV, סביר להניח שיש יותר מ- 50,000 אירועים התואמים לקריטריוני החיפוש. כדי לייצא יותר מכמות מוגבלת זו, נסה להשתמש בטווח תאריכים כדי להפחית את מספר הערכים ביומן הביקורת. ייתכן שתצטרך לבצע כמה חיפושים עם טווחי תאריכים קטנים יותר כדי לייצא יותר מ- 50,000 ערכים.

 3. לאחר בחירת אפשרות ייצוא, מוצגת הודעה בחלק התחתון של החלון אשר מבקשת ממך לפתוח את קובץ ה- CSV, לשמור אותו בתיקיה 'הורדות' או לשמור אותו בתיקיה ספציפית.

חזור לראש הדף

מידע נוסף על ייצוא תוצאות חיפוש ביומן ביקורת

 • האפשרות הורד את כל התוצאות מורידה את הנתונים הגולמיים מתוך יומן הביקורת של Office 365 לקובץ CSV. קובץ זה מכיל שמות שונים של עמודות (CreationDate‏ UserIds‏, Operation‏, AuditData) מאלה שבקובץ שהמערכת מורידה בעת בחירת האפשרות שמור תוצאות שנטענו. הערכים בשני קבצי ה- CSV השונים עבור אותה פעילות עשויים גם הם להיות שונים. לדוגמה, הפעילות בעמודה פעולה בקובץ ה- CSV עשויה לכלול ערך שונה מזה הנמצא בגירסה ה"ידידותית למשתמש" המוצגת בעמודה פעילות בדף חיפוש ביומן ביקורת; לדוגמה, MailboxLogin לעומת משתמש נכנס לתיבת הדואר.

 • אם תוריד את כל התוצאות, קובץ ה- CSV יכיל עמודה בשם AuditData, המכילה מידע נוסף לגבי כל אירוע. כפי שצוין קודם לכן, עמודה זו מכילה מאפיין מרובה ערכים עבור מאפיינים מרובים מהרשומה ביומן הביקורת. כל אחד מהזוגות property:value במאפיין מרובה ערכים זה מופרד באמצעות פסיק. באפשרותך להשתמש ב- Power Query ב- Excel כדי לפצל עמודה זו לעמודות מרובות, כך שכל מאפיין יופיע בעמודה משלו. פעולה זו תאפשר לך למיין ולסנן לפי אחד או יותר ממאפיינים אלה. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, עיין בסעיף "פיצול עמודה לפי מפריד" בנושא פיצול עמודת טקסט (Power Query).

  לאחר פיצול העמודה AuditData, באפשרותך לסנן לפי העמודה Operations כדי להציג את המאפיינים המפורטים של סוג ספציפי של פעילות.

 • קיימת מגבלה של 3,060 תווים עבור הנתונים המוצגים בשדה AuditData עבור רשומת ביקורת. במקרה של חריגה ממגבלת 3,060 התווים, הנתונים בשדה זה ייחתכו.

 • כאשר אתה מוריד את כל התוצאות משאילתת חיפוש המכילה אירועים משירותים שונים של Office 365, העמודה AuditData בקובץ ה- CSV מכילה מאפיינים שונים בהתאם לשירות שבו בוצעה הפעולה. לדוגמה, ערכים מיומני ביקורת של Exchange ו- Azure AD יכללו מאפיין בשם ResultStatus שיציין אם הפעולה הצליחה או לא. מאפיין זה אינו כלול עבור אירועים ב- SharePoint. בדומה, לאירועי SharePoint יש מאפיין המזהה את כתובת ה- URL של האתר עבור פעילויות הקשורות לקבצים ולתיקיות. כדי לצמצם אופן פעולה זה, שקול להשתמש בחיפושים שונים כדי לייצא תוצאות של פעילויות מתוך שירות יחיד.

  לקבלת תיאור של המאפיינים המופיעים בעמודה AuditData בקובץ ה- CSV בעת הורדת כל התוצאות, ושל השירות שכל אחד מהם קשור אליו, ראה מאפיינים מפורטים ביומן הביקורת של Office 365.

חזור לראש הדף

הקפד לקרוא את הפריטים הבאים לפני שתתחיל חיפוש ביומן הביקורת של Office 365.

 • אתה (או מנהל מערכת אחר) חייב תחילה להפעיל רישום ביומן ביקורת כדי שתוכל להתחיל לחפש ביומן הביקורת של Office 365. כדי להפעיל את הרישום ביומן, פשוט לחץ על התחל לתעד פעילות של משתמשים ומנהלי מערכת בדף חיפוש ביומן ביקורת במרכז האבטחה והתאימות. (אם אינך רואה קישור זה, כבר הופעלה ביקורת עבור הארגון שלך.) לאחר ההפעלה, מוצגת הודעה המציינת שהמערכת מכינה את יומן הביקורת ושניתן יהיה לבצע חיפוש בעוד כמה שעות, לאחר השלמת ההכנה. יש לעשות זאת פעם אחת בלבד.

  הערה: אנחנו בעיצומה של הפעלת ביקורת כברירת מחדל. עד אז, באפשרותך להפעיל אותה כפי שתואר לפני כן.

 • התפקיד 'יומני ביקורת להצגה בלבד' או 'יומני ביקורת' צריך להיות מוקצה לך ב- Exchange Online כדי שתוכל לחפש ביומן הביקורת של Office 365. כברירת מחדל, תפקידים אלה מוקצים לקבוצות התפקידים 'ניהול תאימות' ו'ניהול הארגון' בדף הרשאות במרכז הניהול של Exchange. כדי להעניק למשתמש את היכולת לחפש ביומן הביקורת של Office 365 עם רמה מינימלית של הרשאות, ניתן ליצור קבוצת תפקידים מותאמת אישית ב- Exchange Online, להוסיף את התפקיד 'יומני ביקורת להצגה בלבד' או 'יומני ביקורת' ולאחר מכן להוסיף את המשתמש כחבר בקבוצת התפקידים החדשה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול קבוצות תפקידים ב- Exchange Online.

  חשוב: אם אתה מקצה למשתמש את התפקיד 'יומני ביקורת להצגה בלבד' או 'יומני ביקורת' בדף הרשאות במרכז האבטחה והתאימות, הוא לא יוכל לבצע חיפושים ביומן הביקורת של Office 365. עליך להקצות את ההרשאות ב- Exchange Online. הסיבה לכך היא שה- cmdlet הבסיסי המשמש לחיפוש ביומן הביקורת הוא cmdlet של Exchange Online.

 • אם ברצונך לבטל חיפוש ביומן ביקורת ב- Office 365 עבור הארגון שלך, באפשרותך להפעיל את הפקודה הבאה ב- PowerShell מרוחק המחובר לארגון Exchange Online שלך:

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $false

  כדי להפעיל חיפוש ביקורת שוב, באפשרותך להפעיל את הפקודה הבאה ב- Exchange Online PowerShell:

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $true

  לקבלת מידע נוסף, ראה ביטול חיפוש ביומן ביקורת ב- Office 365.

 • כפי שצוין קודם לכן, ה- cmdlet הבסיסי המשמש לחיפוש ביומן הביקורת הוא cmdlet של Exchange Online, שהוא Search-UnifiedAuditLog. פירוש הדבר הוא שניתן להשתמש ב- cmdlet זה כדי לחפש ביומן הביקורת של Office 365 במקום להשתמש בדף חיפוש ביומן ביקורת במרכז האבטחה והתאימות. יש להפעיל cmdlet זה ב- PowerShell מרוחק המחובר לארגון Exchange Online שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה Search-UnifiedAuditLog.

 • אם ברצונך להוריד נתונים מיומן הביקורת של Office 365 באופן תוכניתי, אנו ממליצים להשתמש ב- API לפעילויות ניהול של Office 365 במקום להשתמש בקובץ Script של PowerShell. ה- API לפעילויות ניהול של Office 365 הוא שירות אינטרנט מסוג REST שבו באפשרותך להשתמש כדי לפתח פתרונות ניטור של פעולות, אבטחה ותאימות עבור הארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה חומר עזר בנושא ה- API לפעילויות ניהול של Office 365.

 • באפשרותך לחפש ביומן הביקורת של Office 365 אחר פעילויות שבוצעו ב- 90 הימים האחרונים.

 • יכולות לעבור עד 30 דקות או עד 24 שעות לאחר שמתרחש אירוע עד שערך יומן הביקורת המקביל יופיע. הטבלה הבאה מציגה את הזמן הנדרש לשירותים השונים ב- Office 365.

  שירות Office 365

  30 דקות

  24 שעות

  Azure Active Directory (אירועי ניהול)

  סימן ביקורת

  Azure Active Directory (אירועי כניסת משתמשים)

  סימן ביקורת

  Exchange Online

  סימן ביקורת

  Microsoft Teams

  סימן ביקורת

  Power BI

  סימן ביקורת

  מרכז האבטחה והתאימות

  סימן ביקורת

  SharePoint Online ו- OneDrive for Business

  סימן ביקורת

  Sway

  סימן ביקורת

  Yammer

  סימן ביקורת

 • Azure Active Directory ‏(Azure AD) הוא שירות מדריך הכתובות של Office 365. יומן הביקורת המאוחד מכיל פעילויות של משתמשים, קבוצות, יישומים, תחומים ומדריכי כתובות שבוצעו במרכז הניהול של Office 365 או בפורטל הניהול של Azure. לקבלת רשימה מלאה של אירועי Azure AD, ראה אירועי דוח הביקורת של Azure Active Directory.

 • יומני הביקורת של Exchange Online כוללים שני סוגים של אירועים: אירועי ניהול של Exchange (פעולות שבוצעו על-ידי מנהלי מערכת) ואירועי תיבת דואר (פעולות שבוצעו על-ידי משתמשים בתיבות דואר). שים לב שביקורת של תיבות דואר לא זמינה כברירת מחדל. יש להפעיל אותה עבור כל תיבת דואר של משתמש לפני שניתן לחפש אירועים של תיבות דואר ביומן הביקורת של Office 365. לקבלת מידע נוסף אודות ביקורת של תיבות דואר ופעולות ביקורת של תיבות דואר הרשומות, ראה הפעלת ביקורת של תיבות דואר ב- Office 365.

 • רישום הביקורת עבור Power BI לא מופעל כברירת מחדל. כדי לחפש פעילויות של Power BI ביומן הביקורת של Office 365, עליך להפעיל ביקורת בפורטל הניהול של Power BI. לקבלת הוראות, ראה ביקורת של Power BI.

חזור לראש הדף

הטבלאות בסעיף זה מתארות את הפעילויות המבוקרות ב- Office 365. באפשרותך לחפש אחר אירועים אלה על-ידי חיפוש ביומן הביקורת במרכז האבטחה והתאימות. לחץ על הכרטיסיה חיפוש ביומן הביקורת לקבלת הוראות שלב אחר שלב.

טבלאות אלה מקבצות פעילויות קשורות או את הפעילויות משירות Office 365 ספציפי. הטבלאות כוללות את השם הידידותי המוצג ברשימה הנפתחת פעילויות ואת שם הפעולה המתאימה במידע המפורט של רשומת ביקורת ובקובץ ה- CSV בעת ייצוא תוצאות החיפוש. לקבלת תיאורים של המידע המפורט, ראה מאפיינים מפורטים ביומן הביקורת של Office 365.

לחץ על אחד מהקישורים הבאים כדי לעבור לטבלה ספציפית.

פעילויות קובץ ודף

פעילויות תיקיה

פעילויות בקשות שיתוף וגישה

פעילויות סינכרון

פעילויות ניהול אתר

פעילויות תיבת דואר של Exchange

פעילויות Sway

פעילויות ניהול משתמשים

פעילויות ניהול קבוצות ב- Azure AD

פעילויות ניהול יישומים

פעילויות ניהול תפקידים

פעילויות ניהול מדריכי כתובות

פעילויות גילוי אלקטרוני

פעילויות Power BI

פעילויות Microsoft Teams

פעילויות Yammer

Microsoft Stream

פעילויות ניהול Exchange

פעילויות קובץ ודף

הטבלה הבאה מתארת את פעילויות הקבצים והדפים ב- SharePoint Online וב- OneDrive for Business.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

גישה לקובץ

FileAccessed

המשתמש או חשבון המערכת ניגש לקובץ.

(ללא)

FileAccessedExtended

פעילות זו קשורה לפעילות "גישה לקובץ" (FileAccessed). אירוע FileAccessedExtended נרשם כאשר אותו אדם ניגש שוב ושוב לקובץ במשך פרק זמן ממושך (עד 3 שעות). מטרת הרישום של אירועי FileAccessedExtended היא להפחית את המספר של אירועי FileAccessed הנרשמים כאשר מתבצעת גישה לקובץ שוב ושוב. פעולה זו עוזרת להפחית את הרעש של רשומות FileAccessed מרובות עבור פעילויות משתמש שהן למעשה זהות, ומאפשרת לך להתמקד באירוע FileAccessed הראשוני (והחשוב יותר).

הכנסת קובץ

FileCheckedIn

המשתמש מכניס מסמך שהוא הוציא מספריית מסמכים.

הוצאת קובץ

FileCheckedOut

המשתמש מוציא מסמך שנמצא בספריית מסמכים. המשתמשים יכולים להוציא מסמכים ששותפו עמם ולבצע בהם שינויים.

העתקת קובץ

FileCopied

המשתמש מעתיק מסמך מאתר. ניתן לשמור את הקובץ המועתק בתיקיה אחרת באתר.

מחיקת קובץ

FileDeleted

המשתמש מוחק מסמך מאתר.

קובץ נמחק מסל המיחזור

FileDeletedFirstStageRecycleBin

המשתמש מוחק קובץ מסל המיחזור של אתר.

קובץ נמחק מסל המיחזור של השלב השני

FileDeletedSecondStageRecycleBin

המשתמש מוחק קובץ מסל המיחזור של השלב השני של אתר.

זוהתה תוכנה זדונית בקובץ

FileMalwareDetected

SharePoint מנגנון האנטי-וירוס מזהה תוכנה זדונית בקובץ.

ביטול הוצאת קובץ

FileCheckOutDiscarded

המשתמש מבטל הוצאת קובץ. כלומר, כל השינויים שבוצעו בקובץ לאחר ההוצאה נמחקים ולא נשמרים בגירסת המסמך שבספריית המסמכים.

הורדת קובץ

FileDownloaded

המשתמש מוריד מסמך מאתר.

שינוי קובץ

FileModified

המשתמש או חשבון מערכת משנים את התוכן או המאפיינים של מסמך הממוקם באתר.

(ללא)

FileModifiedExtended

פעילות זו קשורה לפעילות "שינוי קובץ" (FileModified). אירוע FileModifiedExtended נרשם כאשר אותו אדם משנה שוב ושוב קובץ במשך פרק זמן ממושך (עד 3 שעות). מטרת הרישום של אירועי FileModifiedExtended היא להפחית את המספר של אירועי FileModified הנרשמים כאשר מתבצעים שינויים בקובץ שוב ושוב. פעולה זו עוזרת להפחית את הרעש של רשומות FileModified מרובות עבור פעילויות משתמש שהן למעשה זהות, ומאפשרת לך להתמקד באירוע FileModified הראשוני (והחשוב יותר).

העברת קובץ

FileMoved

המשתמש מעביר מסמך מהמיקום הנוכחי שלו באתר למיקום חדש.

כל הגירסאות המשניות של קובץ מוחזרו

FileVersionsAllMinorsRecycled

משתמש מוחק את כל הגירסאות המשניות מהיסטוריית הגירסאות של קובץ. הגירסאות שנמחקו מועברות לסל המיחזור של האתר.

כל הגירסאות של קובץ מוחזרו

FileVersionsAllRecycled

משתמש מוחק את כל הגירסאות מהיסטוריית הגירסאות של קובץ. הגירסאות שנמחקו מועברות לסל המיחזור של האתר.

גירסת קובץ מוחזרה

FileVersionRecycled

משתמש מוחק גירסה מהיסטוריית הגירסאות של קובץ. הגירסה שנמחקה מועברת לסל המיחזור של האתר.

שינוי שם קובץ

FileRenamed

המשתמש משנה שם של מסמך באתר.

שחזור קובץ

FileRestored

המשתמש משחזר מסמך מסל המיחזור באתר.

העלאת קובץ

FileUploaded

המשתמש מעלה מסמך לתיקיה באתר.

דף נצפה

PageViewed

המשתמש מציג דף באתר. פעולה זו אינה כוללת שימוש בדפדפן אינטרנט כדי להציג קבצים הממוקמים בספריית מסמכים.

(ללא)

PageViewedExtended

פעילות זו קשורה לפעילות "דף נצפה" (PageViewed). אירוע PageViewedExtended נרשם כאשר אותו אדם מציג שוב ושוב דף אינטרנט במשך פרק זמן ממושך (עד 3 שעות). מטרת הרישום של אירועי PageViewedExtended היא להפחית את המספר של אירועי PageViewed הנרשמים כאשר הדף נצפה שוב ושוב. פעולה זו עוזרת להפחית את הרעש של רשומות PageViewed מרובות עבור פעילויות משתמש שהן למעשה זהות, ומאפשרת לך להתמקד באירוע PageViewed הראשוני (והחשוב יותר).

חזור לראש הדף

פעילויות תיקיה

הטבלה הבאה מתארת את פעילויות התיקיות ב- SharePoint Online וב- OneDrive for Business.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

תיקיה הועתקה

FolderCopied

המשתמש מעתיק תיקיה מתוך אתר למיקום אחר ב- SharePoint או OneDrive for Business.

תיקיה נוצרה

FolderCreated

המשתמש יוצר תיקיה באתר.

תיקיה נמחקה

FolderDeleted

המשתמש מוחק תיקיה באתר.

תיקיה נמחקה מסל המיחזור

FolderDeletedFirstStageRecycleBin

המשתמש מוחק תיקיה מסל המיחזור באתר.

תיקיה נמחקה מסל המיחזור של השלב השני

FolderDeletedSecondStageRecycleBin

המשתמש מוחק תיקיה מסל המיחזור של השלב השני באתר.

תיקיה השתנתה

FolderModified

המשתמש משנה תיקיה באתר. פעילות זו כוללת שינוי של המטה-נתונים של התיקיה, כגון שינוי תגיות ומאפיינים.

תיקיה הועברה

FolderMoved

המשתמש מעביר תיקיה למיקום אחר באתר.

שם התיקיה השתנה

FolderRenamed

המשתמש משנה שם של תיקיה באתר.

תיקיה שוחזרה

FolderRestored

המשתמש משחזר תיקיה שנמחקה מסל המיחזור באתר.

חזור לראש הדף

פעילויות בקשות שיתוף וגישה

הטבלה הבאה מתארת את הפעילויות הקשורות לבקשות שיתוף וגישה של משתמשים ב- SharePoint Online וב- OneDrive for Business. עבור אירועי שיתוף, העמודה פרטים תחת תוצאות מזהה את שם המשתמש או הקבוצה שאתם הפריט שותף, ואם המשתמש או הקבוצה חברים בארגון שלך או אורחים. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בביקורת שיתוף ביומן הביקורת של Office 365.

הערה: המשתמשים יכולים להיות חברים או אורחים בהתבסס על המאפיין UserType של אובייקט המשתמש. חבר הוא בדרך כלל עובד, ואורח הוא בדרך כלל מישהו שמשתף פעולה מחוץ לארגון. כאשר משתמש מאשר הזמנה לשיתוף (והוא אינו מהווה חלק מהארגון), נוצר עבורו חשבון אורח במדריך הכתובות של הארגון. כאשר למשתמש האורח יש חשבון במדריך הכתובות, ניתן לשתף עמו משאבים באופן ישיר (ללא צורך בהזמנה).

שם ידידותי

פעולה

תיאור

אישור בקשת גישה

AccessRequestAccepted

בקשת גישה לאתר, לתיקיה או למסמכים אושרה והמשתמש המבקש קיבל גישה.

אושרה הזמנה לשיתוף

SharingInvitationAccepted

המשתמש (חבר או אורח) אישר הזמנה לשיתוף וקיבל גישה למשאב. אירוע זה כולל מידע לגבי המשתמש שהוזמן וכתובת הדואר האלקטרוני שבה נעשה שימוש לאישור ההזמנה (הם עשויים להיות שונים). פעילות זו מלווה לעתים קרובות באירוע שני המתאר כיצד הוענקה למשתמש גישה למשאב, לדוגמה, הוספת המשתמש לקבוצה בעלת גישה למשאב.

נוספה רמת הרשאה לאוסף אתרים

PermissionLevelAdded

נוספה רמת הרשאה לאוסף אתרים.

משתמש התווסף לקישור המאובטח

AddedToSecureLink

התווסף משתמש לרשימה של ישויות שיכולות להשתמש בקישור המאובטח לשיתוף.

חסימת הזמנה לשיתוף

SharingInvitationBlocked

הזמנה לשיתוף שנשלחה על-ידי משתמש בארגון שלך נחסמה בשל מדיניות שיתוף חיצוני שמאפשרת או מונעת שיתוף חיצוני, בהתבסס על התחום של משתמש היעד. במקרה זה, ההזמנה לשיתוף נחסמה מהסיבה הבאה:

 • התחום של משתמש היעד אינו כלול ברשימת התחומים המותרים.

  לחלופין

 • התחום של משתמש היעד כלול ברשימת התחומים החסומים.

לקבלת מידע נוסף אודות מתן אפשרות או חסימה של שיתוף חיצוני בהתבסס על תחומים, ראה שיתוף תחומים מוגבל ב- SharePoint Online ו- OneDrive for Business.

ניתוק ירושת רמת הרשאה

PermissionLevelsInheritanceBroken

פריט השתנה כך שאינו יורש עוד רמות הרשאה מהאב שלו.

ניתוק ירושת שיתוף

SharingInheritanceBroken

פריט השתנה כך שאינו יורש עוד הרשאות שיתוף מהאב שלו.

יצירת קישור הניתן לשיתוף בחברה

CompanyLinkCreated

המשתמש יצר קישור עבור כלל החברה למשאב. קישורים לכלל החברה יכולים לשמש חברים בארגון בלבד. אורחים לא יכולים להשתמש בהם.

יצירת בקשת גישה

AccessRequestCreated

המשתמש ביקש גישה לאתר, לתיקיה, או למסמך שאין לו הרשאות גישה אליהם.

יצירת קישור אנונימי

AnonymousLinkCreated

המשתמש יצר קישור אנונימי למשאב. כל אחד עם קישור זה יכול לגשת למשאב ללא צורך באימות.

יצירת קישור מאובטח

SecureLinkCreated

נוצר קישור מאובטח לשיתוף לפריט זה.

יצירת הזמנה לשיתוף

SharingInvitationCreated

המשתמש שיתף משאב ב- SharePoint Online או ב- OneDrive for Business עם משתמש שלא נמצא במדריך הכתובות של הארגון.

מחיקת קישור מאובטח

SecureLinkDeleted

קישור מאובטח לשיתוף נמחק.

דחיית בקשת גישה

AccessRequestDenied

בקשת גישה לאתר, לתיקיה או למסמך נדחתה.

השתנתה רמת הרשאה באוסף אתרים

PermissionLevelModified

השתנתה רמת הרשאה באוסף אתרים.

הסרת קישור הניתן לשיתוף בחברה

CompanyLinkRemoved

המשתמש הסיר קישור עבור כלל החברה למשאב. הקישור כבר לא יכול לשמש לגישה למשאב.

הסרת קישור אנונימי

AnonymousLinkRemoved

המשתמש הסיר קישור אנונימי למשאב. הקישור כבר לא יכול לשמש לגישה למשאב.

הוסרה רמת הרשאה מאוסף אתרים

PermissionLevelRemoved

הוסרה רמת הרשאה מאוסף אתרים.

שוחזרה ירושת שיתוף

SharingInheritanceReset

התבצע שינוי כך שפריט יורש הרשאות שיתוף מהאב שלו.

קובץ, תיקיה או אתר משותפים

SharingSet

המשתמש (חבר או אורח) שיתף קובץ, תיקיה או אתר ב- SharePoint או ב- OneDrive for Business עם משתמש המופיע במדריך הכתובות של הארגון. הערך בעמודה פרטים עבור פעילות זו מזהה את שם המשתמש שהמשאב שותף עמו ובודק אם משתמש זה הוא חבר או אורח. פעילות זו מלווה לעתים קרובות באירוע שני המתאר כיצד הוענקה למשתמש גישה למשאב; לדוגמה, הוספת המשתמש לקבוצה בעלת גישה למשאב.

עדכון בקשת גישה

AccessRequestUpdated

עודכנה בקשת גישה לפריט.

עדכון קישור אנונימי

AnonymousLinkUpdated

המשתמש עדכן קישור אנונימי למשאב. השדה המעודכן נכלל במאפיין EventData בעת ייצוא תוצאות החיפוש.

עדכון הזמנה לשיתוף

SharingInvitationUpdated

עודכנה הזמנה לשיתוף חיצוני.

שימוש בקישור אנונימי

AnonymousLinkUsed

משתמש אנונימי ניגש למשאב באמצעות קישור אנונימי. ייתכן שזהות המשתמש לא תהיה ידועה, אך תוכל לקבל פרטים נוספים כגון כתובת ה- IP של המשתמש.

ביטול שיתוף של קובץ, תיקיה או אתר

SharingRevoked

המשתמש (חבר או אורח) ביטל את השיתוף של קובץ, תיקיה או אתר ששותפו קודם לכן עם משתמש אחר.

שימוש בקישור הניתן לשיתוף בחברה

CompanyLinkUsed

המשתמש ניגש למשאב באמצעות קישור עבור כלל החברה.

שימוש בקישור מאובטח

SecureLinkUsed

המשתמש השתמש בקישור מאובטח.

משתמש התווסף לקישור המאובטח

AddedToSecureLink

התווסף משתמש לרשימת ישויות שיכולות להשתמש בקישור המאובטח לשיתוף.

הסרת משתמש מקישור מאובטח

RemovedFromSecureLink

משתמש הוסר מרשימת הישויות שיכולות להשתמש בקישור המאובטח לשיתוף.

משיכת הזמנה לשיתוף

SharingInvitationRevoked

המשתמש משך הזמנה לשיתוף של משאב.

חזור לראש הדף

פעילויות סינכרון

הטבלה הבאה מפרטת פעילויות של סינכרון קבצים ב- SharePoint Online וב- OneDrive for Business.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

מתן רשות למחשב לסנכרן קבצים

ManagedSyncClientAllowed

המשתמש יצר בהצלחה קשרי גומלין של סינכרון עם אתר. קשר הגומלין של הסינכרון הצליח מאחר שהמחשב של המשתמש חבר בתחום שנוסף לרשימת התחומים (הנקראת רשימת נמענים בטוחים) שיכולים לגשת לספריות מסמכים בארגון.

לקבלת מידע נוסף על תכונה זו, ראה שימוש ברכיבי cmdlet של Windows PowerShell כדי לאפשר סינכרון של OneDrive עבור תחומים הנמצאים ברשימת הנמענים הבטוחים.

חסימת סינכרון קבצים במחשב

UnmanagedSyncClientBlocked

המשתמש מנסה ליצור קשר גומלין של סינכרון עם אתר ממחשב שאינו חבר בתחום של הארגון או שהוא חבר בתחום שלא נוסף לרשימת התחומים (הנקראת רשימת הנמענים הבטוחים) שיכולים לגשת לספריות מסמכים בארגון. קשר הגומלין של הסינכרון נדחה, והסינכרון, ההורדה או ההעלאה של קבצים בספריות מסמכים נחסמים במחשב של המשתמש.

לקבלת מידע על תכונה זו, ראה שימוש ברכיבי cmdlet של Windows PowerShell כדי לאפשר סינכרון של OneDrive עבור תחומים הנמצאים ברשימת הנמענים הבטוחים.

הורדת קבצים למחשב

FileSyncDownloadedFull

המשתמש יוצר קשרי גומלין של סינכרון ומוריד קבצים בהצלחה בפעם הראשונה למחשב שלו מספריית מסמכים.

הורדת שינויי קבצים למחשב

FileSyncDownloadedPartial

המשתמש מוריד בהצלחה שינויים בקבצים מספריית מסמכים. פעילות זו מציינת שהמערכת הורידה למחשב של המשתמש שינויים שבוצעו בקבצים בספריית המסמכים. המערכת הורידה רק את השינויים מאחר שקודם לכן המשתמש הוריד את ספריית המסמכים (כפי שצוין על-ידי הפעילות הורדת קבצים למחשב).

העלאת קבצים לספריית מסמכים

FileSyncUploadedFull

המשתמש יוצר קשרי גומלין של סינכרון ומעלה בהצלחה בפעם הראשונה קבצים מהמחשב שלו לספריית מסמכים.

העלאת שינויי קבצים לספריית מסמכים

FileSyncUploadedPartial

המשתמש מעלה בהצלחה שינויים בקבצים לספריית מסמכים. אירוע זה מציין ששינויים שבוצעו בגירסה המקומית של קובץ כלשהו מספריית מסמכים הועלו בהצלחה לספריית המסמכים. המערכת העלתה רק את השינויים מאחר שקודם לכן המשתמש העלה את הקבצים (כפי שצוין על-ידי הפעילות העלאת קבצים לספריית מסמכים).

חזור לראש הדף

פעילויות ניהול אתר

הטבלה הבאה מפרטת את האירועים הנובעים ממשימות ניהול אתר ב- SharePoint Online.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

הוספת סוכן משתמש פטור

ExemptUserAgentSet

SharePoint או מנהל מערכת כללי מוסיף סוכן משתמש לרשימת הסוכנים המשתמשים הפטורים במרכז הניהול של SharePoint.

הוספת מנהל אוסף אתרים

SiteCollectionAdminAdded

מנהל אוסף אתרים או בעלים מוסיף אדם בתור מנהל אוסף אתרים עבור אתר כלשהו. מנהלי אוסף אתרים נהנים מהרשאות שליטה מלאות עבור אוסף האתרים וכל אתרי המשנה.

הוספת משתמש או קבוצה לקבוצת SharePoint

AddedToGroup

המשתמש הוסיף חבר או אורח לקבוצת SharePoint. ייתכן שזו פעולה מכוונת או תוצאה של פעילות אחרת, כגון אירוע שיתוף.

מתן רשות למשתמש ליצור קבוצות

AllowGroupCreationSet

מנהל אתר או בעלים מוסיף רמת הרשאה לאתר המאפשרת למשתמש שהרשאה זו מוקצית לו ליצור קבוצה עבור אתר זה.

בוטלה העברה גיאוגרפית של אתר

SiteGeoMoveCancelled

SharePoint או מנהל מערכת כללי מבטל בהצלחה העברה גיאוגרפית של אתר SharePoint או OneDrive. היכולת Multi-Geo מאפשרת לארגון של Office 365 להתפרס על מרכזי נתונים של Office 365 באזורים גיאוגרפיים מרובים, הנקראים מרחבים גיאוגרפיים. לקבלת מידע נוסף, ראה Multi-Geo Capabilities ב- OneDrive ו- SharePoint Online ב- Office 365.

שינוי מדיניות שיתוף

SharingPolicyChanged

SharePoint או מנהל מערכת כללי שינה מדיניות שיתוף של SharePoint באמצעות פורטל הניהול של Office 365, פורטל הניהול של SharePoint, או מעטפת ניהול SharePoint Online. כל שינוי בהגדרות במדיניות השיתוף בארגון שלך יירשם. המדיניות ששונתה מזוהה בשדה ModifiedProperties במאפיינים המפורטים של רשומת האירוע.

מדיניות גישה של מכשירים שונתה

DeviceAccessPolicyChanged

SharePoint או מנהל מערכת כללי שינה את מדיניות המכשירים הלא מנוהלים עבור הארגון שלך. מדיניות זו שולטת בגישה ל- SharePoint, OneDrive ו- Office 365 ממכשירים שאינם מצורפים לארגון שלך. קביעת התצורה של מדיניות זו דורשת מנוי Enterprise Mobility + Security. לקבלת מידע נוסף, ראה שליטה בגישה ממכשירים לא מנוהלים.

שינוי סוכנים משתמשים פטורים

CustomizeExemptUsers

SharePoint או מנהל מערכת כללי מתאים אישית את רשימת הסוכנים המשתמשים הפטורים במרכז הניהול של SharePoint. באפשרותך לציין אילו סוכנים משתמשים יש לפטור מקבלת דף אינטרנט שלם ליצירת אינדקס. כלומר, כאשר סוכן משתמש שציינת כפטור נתקל בטופס InfoPath, הטופס מוחזר כקובץ XML במקום כדף אינטרנט שלם. כך, יצירת האינדקס של טפסי InfoPath מתבצעת מהר יותר.

מדיניות הגישה לרשת השתנתה

NetworkAccessPolicyChanged

SharePoint או מנהל מערכת כללי שינה את מדיניות הגישה המבוססת על מיקום (הנקראת גם גבול רשת מהימן) במרכז הניהול של SharePoint או באמצעות PowerShell של SharePoint Online. סוג זה של פקדי מדיניות שיכולים לגשת אל משאבי SharePoint ו- OneDrive בארגון שלך מבוססים על טווחי כתובת IP מורשים שאתה מציין. לקבלת מידע נוסף, ראה שליטה בגישה אל נתוני SharePoint Online ו- OneDrive המבוססים על מיקומי רשת מוגדרים.

הושלמה העברה גיאוגרפית של אתר

SiteGeoMoveCompleted

העברה גיאוגרפית של אתר שתוזמנה על-ידי מנהל מערכת כללי בארגון שלך הושלמה בהצלחה.היכולת Multi-Geo מאפשרת לארגון של Office 365 להתפרס על מרכזי נתונים של Office 365 באזורים גיאוגרפיים מרובים, הנקראים מרחבים גיאוגרפיים. לקבלת מידע נוסף, ראה Multi-Geo Capabilities ב- OneDrive ו- SharePoint Online ב- Office 365.

יצירת קבוצה

GroupAdded

מנהל אתר או בעלים יוצר קבוצה עבור אתר או מבצע משימה שמובילה ליצירת קבוצה. לדוגמה, בפעם הראשונה שמשתמש יוצר קישור כדי לשתף קובץ, נוספת קבוצת מערכת לאתר OneDrive for Business של המשתמש. אירוע זה יכול גם להיות תוצאה של משתמש היוצר קישור עם הרשאות עריכה לקובץ משותף.

יצירת חיבור 'שלח אל'

SendToConnectionAdded

SharePoint או מנהל מערכת כללי יוצר חיבור חדש מסוג 'שלח אל' בדף 'ניהול רשומות' במרכז הניהול של SharePoint. חיבור 'שלח אל' מציין הגדרות עבור מאגר מסמכים או מרכז רשומות. בעת יצירת חיבור 'שלח אל', סדרן תוכן יכול לשלוח מסמכים למיקום שצוין.

יצירת אוסף אתרים

SiteCollectionCreated

SharePoint או מנהל מערכת כללי יוצר אוסף אתרים חדש בארגון SharePoint Online שלך או שמשתמש מקצה משאבים לאתר OneDrive for Business שלו.

מחיקת קבוצה

GroupRemoved

המשתמש מוחק קבוצה מאתר.

מחיקת חיבור 'שלח אל'

SendToConnectionRemoved

SharePoint או מנהל מערכת כללי מוחק חיבור מסוג 'שלח אל' בדף 'ניהול רשומות' במרכז הניהול של SharePoint.

אתר נמחק

SiteDeleted

מנהל אתר מוחק אתר.

הפיכת תצוגה מקדימה של מסמך לזמינה

PreviewModeEnabledSet

מנהל אתר הופך תצוגה מקדימה של מסמך לזמינה עבור אתר.

הפיכת זרימת עבודה מדור קודם לזמינה

LegacyWorkflowEnabledSet

מנהל אתר או בעלים מוסיף את סוג התוכן 'משימת זרימת עבודה של SharePoint 2013' לאתר. מנהלי מערכת כלליים יכולים גם להפוך זרימות עבודה לזמינות עבור הארגון כולו במרכז הניהול של SharePoint.

הפיכת 'Office לפי דרישה' לזמין

OfficeOnDemandSet

מנהל אתר הופך את 'Office לפי דרישה' לזמין, מה שמאפשר למשתמשים לגשת לגירסה העדכנית ביותר של יישומי שולחן העבודה של Office‏. 'Office לפי דרישה' זמין במרכז הניהול של SharePoint ודורש מנוי Office 365 הכולל התקנה של יישומי Office המלאים.

הפיכת הזנות RSS לזמינות

NewsFeedEnabledSet

מנהל אתר או בעלים הופך הזנות RSS לזמינות עבור אתר. מנהלי מערכת כלליים יכולים להפוך הזנות RSS לזמינות עבור הארגון כולו במרכז הניהול של SharePoint.

שינוי הגדרות של בקשת הגישה

WebRequestAccessModified

ההגדרות של בקשת הגישה שונו באתר.

שינוי ההגדרה ’חברים יכולים לשתף’

WebMembersCanShareModified

ההגדרה ’חברים יכולים לשתף’ שונתה באתר.

שינוי הרשאות אתר

SitePermissionsModified

מנהל אתר או בעלים (או חשבון מערכת) משנה את רמת ההרשאה שהוקצתה לקבוצה באתר. פעילות זו נרשמת גם אם כל ההרשאות הוסרו מקבוצה כלשהי.

הערה: פעולה זו הוצאה משימוש ב- SharePoint Online. כדי לחפש אירועים קרובים, באפשרותך לחפש פעילויות אחרות הקשורות להרשאות כגון הוספת מנהל אוסף אתרים, הוספת משתמש או קבוצה לקבוצת SharePoint, מתן רשות למשתמש ליצור קבוצות, יצירת קבוצה ומחיקת קבוצה.

הסרת משתמש או קבוצה מקבוצת SharePoint

RemovedFromGroup

המשתמש הסיר חבר או אורח מקבוצת SharePoint. ייתכן שזו פעולה מכוונת או תוצאה של פעילות אחרת, כגון אירוע ביטול שיתוף.

שינוי שם אתר

SiteRenamed

מנהל אתר או בעלים משנה שם של אתר.

בקשת הרשאות ניהול אתר

SiteAdminChangeRequest

המשתמש מבקש להתווסף בתור מנהל אוסף אתרים עבור אוסף אתרים. מנהלי אוסף אתרים נהנים מהרשאות שליטה מלאות עבור אוסף האתרים וכל אתרי המשנה.

תוזמנה העברה גיאוגרפית של אתר

SiteGeoMoveScheduled

SharePoint או מנהל מערכת כללי מתזמן בהצלחה העברה גיאוגרפית של אתר SharePoint או OneDrive. היכולת Multi-Geo מאפשרת לארגון של Office 365 להתפרס על מרכזי נתונים של Office 365 באזורים גיאוגרפיים מרובים, הנקראים מרחבים גיאוגרפיים. לקבלת מידע נוסף, ראה Multi-Geo Capabilities ב- OneDrive ו- SharePoint Online ב- Office 365.

הגדרת אתר מארח

HostSiteSet

SharePoint או מנהל מערכת כללי משנה את האתר המיועד לאירוח אתרים אישיים או אתרי OneDrive for Business.

עדכון קבוצה

GroupUpdated

מנהל אתר או בעלים משנה את ההגדרות של קבוצה כלשהי עבור אתר. פעילות זו יכולה לכלול את שינוי השם של הקבוצה, המשתמשים שיכולים להציג או לערוך את החברות בקבוצה ואופן הטיפול בבקשות חברות.

חזור לראש הדף

פעילויות תיבת דואר של Exchange

הטבלה הבאה מפרטת את הפעילויות שעשויות להירשם כתוצאה מרישום ביומן ביקורת של תיבות דואר. נרשמות פעילויות תיבת דואר שבוצעו על-ידי בעלים של תיבת דואר, משתמש מוסמך או מנהל מערכת. כברירת מחדל, ביקורת תיבות דואר ב- Office 365 אינה מופעלת. רישום ביומן ביקורת תיבות דואר צריך להיות מופעל עבור כל תיבת דואר לפני הרישום של פעילויות תיבת דואר. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת ביקורת תיבות דואר לזמינה ב- Office 365.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

הרשאות תיבת דואר של נציג נוספו

Add-MailboxPermission

מנהל מערכת הקצה את הרשאת תיבת הדואר FullAccess למשתמש (המכונה נציג) לתיבת הדואר של אדם אחר. ההרשאה FullAccess מאפשרת לנציג לפתוח את תיבת הדואר של האדם השני, ולקרוא ולנהל את התוכן של תיבת הדואר.

העתקת הודעות לתיקיה אחרת

העתקה

הודעה הועתקה לתיקיה אחרת.

פריט תיבת דואר נוצר

Create

פריט נוצר בתיקיה 'לוח שנה', 'אנשי קשר', 'הערות' או 'משימות' בתיבת הדואר; לדוגמה, בקשה חדשה לפגישה נוצרה. שים לב שיצירה, שליחה או קבלה של הודעה אינן נתונות לביקורת. כמו כן, יצירת תיקיה בתיבת הדואר אינה נתונה לביקורת.

מחיקת הודעות מהתיקיה 'פריטים שנמחקו'

SoftDelete

הודעה נמחקה לצמיתות או נמחקה מהתיקיה 'פריטים שנמחקו'. פריטים אלה מועברים לתיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור'. הודעות מועברות לתיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' גם כשהמשתמש בוחר אותן ומקיש Shift+Delete.

העברת הודעות לתיקיה אחרת

העברה

הודעה הועברה לתיקיה אחרת.

העברת הודעות לתיקיה 'פריטים שנמחקו'

MoveToDeletedItems

הודעה נמחקה והועברה לתיקיה 'פריטים שנמחקו'.

הרשאות תיקיה שהשתנו

UpdateFolderPermissions

הרשאת תיקיה השתנתה. הרשאות תיקיה קובעות אילו משתמשים בארגון שלך יכולים לגשת לתיקיות תיבת הדואר ולהודעות בתיקיה.

הודעות נמחקו לצמיתות מתיבת הדואר

HardDelete

הודעה נמחקה לצמיתות מהתיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' (נמחקה לצמיתות מתיבת הדואר).

הרשאות תיבת דואר של נציג הוסרו

Remove-MailboxPermission

מנהל מערכת הסיר את ההרשאה FullAccess (שהוקצתה לנציג) מתיבת דואר של אדם כלשהו. לאחר שההרשאה FullAccess הוסרה, הנציג לא יכול לפתוח את תיבת הדואר של האדם השני או לגשת לתוכן שנמצא בתוכה.

שליחת הודעה באמצעות הרשאות 'שליחה בתור'

SendAs

הודעה נשלחה באמצעות ההרשאה 'שליחה בתור'. כלומר, משתמש אחר שלח את ההודעה כאילו הגיעה מהבעלים של תיבת הדואר.

שליחת הודעה באמצעות הרשאות 'שליחה בשם'

SendOnBehalf

הודעה נשלחה באמצעות ההרשאה 'שליחה בשם'. כלומר, משתמש אחר שלח את ההודעה בשמו של הבעלים של תיבת הדואר. ההודעה מציינת לנמען בשם מי ההודעה נשלחה ומי שלח אותה בפועל.

עדכון הודעה

עדכון

הודעה או המאפיינים שלה השתנו.

כניסת משתמש לתיבת דואר

MailboxLogin

המשתמש נכנס לתיבת הדואר שלו.

חזור לראש הדף

פעילויות Sway

הטבלה הבאה מפרטת פעילויות משתמשים ומנהלי מערכת ב- Sway‏. ‏Sway הוא אפליקציה של Office 365 העוזרת למשתמשים לאסוף, לעצב ולשתף סיפורים, רעיונות ומצגות על גבי בד ציור אינטראקטיבי ומקוון. לקבלת מידע נוסף, ראה שאלות נפוצות אודות Sway – עזרה למנהלי מערכת.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

שינוי רמת שיתוף של Sway

SwayChangeShareLevel

משתמש משנה את רמת השיתוף של Sway. אירוע זה מתעד את המשתמש כשהוא משנה את טווח השיתוף המשויך ל- Sway; לדוגמה, טווח ציבורי לעומת טווח פנים-ארגוני.

יצירת Sway

SwayCreate

משתמש יוצר Sway.

מחיקת Sway

SwayDelete

משתמש מוחק Sway.

הפיכת שכפול Sway ללא זמין

SwayDisableDuplication

המשתמש הופך שכפול של Sway ללא זמין.

שכפול Sway

SwayDuplicate

המשתמש משכפל Sway.

עריכת Sway

SwayEdit

המשתמש עורך Sway.

הפיכת שכפול Sway לזמין

EnableDuplication

משתמש הופך שכפול של Sway לזמין; היכולת של המשתמש להפוך שכפול Sway לזמין זמינה כברירת מחדל.

ביטול שיתוף Sway

SwayRevokeShare

משתמש מפסיק שיתוף של Sway על-ידי ביטול הגישה אליו. ביטול הגישה משנה את הקישורים המשויכים ל- Sway.

שיתוף Sway

SwayShare

המשתמש מתכוון לשתף Sway. אירוע זה מתעד את פעולת הלחיצה של המשתמש על יעד שיתוף ספציפי בתפריט השיתוף של Sway. האירוע אינו מציין אם המשתמש השלים את פעולת השיתוף.

ביטול שיתוף חיצוני של Sway

SwayExternalSharingOff

מנהל מערכת הופך שיתוף חיצוני של Sway ללא זמין עבור הארגון כולו באמצעות מרכז הניהול של Office 365.

הפעלת שיתוף חיצוני של Sway

SwayExternalSharingOn

מנהל מערכת הופך שיתוף חיצוני של Sway לזמין עבור הארגון כולו באמצעות מרכז הניהול של Office 365.

ביטול שירות Sway

SwayServiceOff

מנהל מערכת הופך את Sway ללא זמין עבור הארגון כולו באמצעות מרכז הניהול של Office 365.

הפעלת שירות Sway

SwayServiceOn

מנהל מערכת הופך את Sway לזמין עבור הארגון כולו באמצעות מרכז הניהול של Office 365 (שירות Sway מופעל כברירת מחדל).

הצגת Sway

SwayView

המשתמש מציג Sway.

חזור לראש הדף

פעילויות ניהול משתמשים

הטבלה הבאה מפרטת פעילויות ניהול משתמשים המתועדות ביומן כשמנהל מערכת מוסיף או משנה חשבונות משתמש באמצעות מרכז הניהול של Office 365 או פורטל הניהול של Azure.

פעילות

פעולה

תיאור

הוספת משתמש

הוספת משתמש

חשבון משתמש של Office 365 נוצר.

שינוי רשיון משתמש

שינוי רשיון משתמש

הרשיון שהוקצה למשתמש השתנה. כדי לראות אילו רשיונות השתנו, עיין בפעילות עדכון משתמש התואמת.

שינוי סיסמת משתמש

שינוי סיסמת משתמש

מנהל מערכת שינה את הסיסמה עבור משתמש.

מחיקת משתמש

מחיקת משתמש

חשבון משתמש של Office 365 נמחק.

איפוס סיסמת משתמש

איפוס סיסמת משתמש

מנהל מערכת איפס את הסיסמה עבור משתמש.

הגדרת מאפיין המאלץ את המשתמש לשנות סיסמה

הגדרת שינוי מאולץ של סיסמת משתמש

מנהל מערכת הגדיר את המאפיין שמאלץ את המשתמש לשנות סיסמה בפעם הבאה שהוא נכנס ל- Office 365.

הגדרת מאפייני רשיון

הגדרת מאפייני רשיון

מנהל מערכת משנה את המאפיינים של רשיון שהוקצה למשתמש.

עדכון משתמש

עדכון משתמש

מנהל מערכת משנה מאפיין אחד או יותר של חשבון משתמש. לקבלת רשימה של מאפייני משתמש שניתן לעדכן, עיין בסעיף "עדכון תכונות משתמש" תחת אירועי דוח ביקורת של Azure Active Directory.

חזור לראש הדף

פעילויות ניהול קבוצות ב- Azure AD

הטבלה הבאה מפרטת פעילויות ניהול קבוצות המתועדות ביומן כשמנהל מערכת או משתמש יוצר או משנה קבוצה של Office 365, או כאשר מנהל מערכת יוצר קבוצת אבטחה באמצעות מרכז הניהול של Office 365 או פורטל הניהול של Azure. לקבלת מידע נוסף על קבוצות ב- Office 365, ראה הצגה, יצירה ומחיקה של קבוצות במרכז הניהול של Office 365.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

הוספת קבוצה

הוספת קבוצה

קבוצה נוצרה.

הוספת חבר לקבוצה

הוספת חבר לקבוצה

חבר נוסף לקבוצה.

מחיקת קבוצה

מחיקת קבוצה

קבוצה נמחקה.

הסרת חבר מקבוצה

הסרת חבר מקבוצה

חבר הוסר מקבוצה.

עדכון קבוצה

עדכון קבוצה

מאפיין של הקבוצה השתנה.

חזור לראש הדף

פעילויות ניהול יישומים

הטבלה הבאה מפרטת פעילויות ניהול יישומים המתועדות ביומן כשמנהל מערכת מוסיף או משנה יישום הרשום ב- Azure AD. כל יישום המסתמך על Azure AD לאימות חייב להיות רשום במדריך הכתובות.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

הוספת ערך הקצאה

הוספת ערך הקצאה

הרשאת אימות נוצרה/הוענקה ליישום ב- Azure AD.

הוספת מנהל שירות

הוספת מנהל שירות

יישום נרשם ב- Azure AD. היישום מיוצג על-ידי מנהל שירות במדריך הכתובות.

הוספת אישורים למנהל שירות

הוספת אישורים למנהל שירות

אישורים נוספו למנהל שירות ב- Azure AD. מנהל שירות מייצג יישום במדריך הכתובות.

הסרת ערך הקצאה

הסרת ערך הקצאה

הרשאת אימות הוסרה מיישום ב- Azure AD.

הסרת מנהל שירות ממדריך הכתובות

הסרת מנהל שירות

יישום נמחק מ- Azure AD או שהרישום שלו בוטל. היישום מיוצג על-ידי מנהל שירות במדריך הכתובות.

הסרת אישורים ממנהל שירות

הסרת אישורים ממנהל שירות

אישורים הוסרו ממנהל שירות ב- Azure AD. מנהל שירות מייצג יישום במדריך הכתובות.

הגדרת ערך הקצאה

הגדרת ערך הקצאה

הרשאת אימות עודכנה עבור יישום ב- Azure AD.

חזור לראש הדף

פעילויות ניהול תפקידים

הטבלה הבאה מפרטת פעילויות ניהול תפקידים של Azure AD המתועדות ביומן כשמנהל מערכת מנהל תפקידי ניהול ב- מרכז הניהול של Office 365 או בפורטל הניהול של Azure.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

הוספת חבר לתפקיד

הוספת חבר בתפקיד לתפקיד

המערכת הוסיפה משתמש לתפקיד ניהול ב- Office 365.

הסרת משתמש מתפקיד במדריך כתובות

הסרת חבר בתפקיד מתפקיד

המערכת הסירה משתמש מתפקיד ניהול ב- Office 365.

הגדרת פרטי קשר של חברה

הגדרת פרטי קשר של חברה

המערכת עדכנה את העדפות ההתקשרות ברמת החברה עבור ארגון Office 365. פעילות זו כוללת את כתובות הדואר האלקטרוני עבור דואר אלקטרוני הקשור למנוי שנשלח על-ידי Office 365, וכן הודעות טכניות לגבי שירותי Office 365.

חזור לראש הדף

פעילויות ניהול מדריכי כתובות

הטבלה הבאה מפרטת פעילויות הקשורות למדריך הכתובות ולתחום של Azure AD המתועדות ביומן כשמנהל מערכת מנהל את ארגון Office 365 ב- מרכז הניהול של Office 365 או בפורטל הניהול של Azure.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

הוספת תחום לחברה

הוספת תחום לחברה

המערכת הוסיפה תחום לארגון Office 365.

הוספת שותף למדריך כתובות

הוספת שותף לחברה

המערכת הוסיפה שותף (מנהל מוסמך) לארגון Office 365.

הסרת תחום מחברה

הסרת תחום מחברה

המערכת הסירה תחום מארגון Office 365.

הסרת שותף ממדריך הכתובות

הסרת שותף מחברה

המערכת הסירה שותף (מנהל מוסמך) מארגון Office 365.

הגדרת פרטי חברה

הגדרת פרטי חברה

המערכת עדכנה את פרטי החברה עבור ארגון Office 365. פעילות זו כוללת את כתובות הדואר האלקטרוני עבור דואר אלקטרוני הקשור למנוי שנשלח על-ידי Office 365, וכן הודעות טכניות לגבי שירותי Office 365.

הגדרת אימות תחום

הגדרת אימות תחום

המערכת שינתה את הגדרת אימות התחום עבור ארגון Office 365.

עדכון הגדרות האיחוד עבור תחום

קביעת הגדרות איחוד בתחום

המערכת שינתה את הגדרות האיחוד (שיתוף חיצוני) עבור ארגון Office 365.

הגדרת מדיניות סיסמאות

הגדרת מדיניות סיסמאות

המערכת שינתה את אילוצי האורך והתווים עבור סיסמאות משתמש בארגון Office 365.

הפעלת סינכרון של Azure AD

הגדרת דגל DirSyncEnabled בחברה

המערכת הגדירה את המאפיין שהופך מדריך כתובות לזמין לסינכרון עם Azure AD.

עדכון תחום

עדכון תחום

המערכת עדכנה הגדרות תחום בארגון Office 365.

אימות תחום

אימות תחום

המערכת אימתה כי הארגון שלך הוא הבעלים של תחום כלשהו.

אימות תחום מאומת של דואר אלקטרוני

אימות תחום מאומת של דואר אלקטרוני

המערכת השתמשה באימות דואר אלקטרוני כדי לאמת שהארגון שלך הוא הבעלים של תחום כלשהו.

חזור לראש הדף

פעילויות גילוי אלקטרוני

פעילויות הקשורות לחיפוש תוכן ולגילוי אלקטרוני המבוצעות במרכז האבטחה והתאימות של Office 365 או על-ידי הפעלת רכיבי ה- cmdlet התואמים ב- Windows PowerShell נרשמות ביומן הביקורת של Office 365. אפשרות זו כוללת את הפעילויות הבאות:

 • יצירה וניהול של אירועי גילוי אלקטרוני

 • יצירה, הפעלה ועריכה של חיפושי תוכן

 • ביצוע פעולות חיפוש תוכן כגון תצוגה מקדימה, ייצוא ומחיקה של תוצאות חיפוש

 • קביעת תצורה של סינון הרשאות עבור חיפוש תוכן

 • ניהול התפקיד של מנהל הגילוי האלקטרוני

לקבלת רשימה ותיאור מפורט של פעילויות הגילוי האלקטרוני הרשומות, ראה חיפוש פעילויות גילוי אלקטרוני ביומן הביקורת של Office 365.

הערה: חולפות עד 30 דקות עד שאירועים שנובעים מהפעילויות שמופיעות תחת פעילויות גילוי אלקטרוני ברשימה הנפתחת פעילויות מוצגים בתוצאות החיפוש. לעומת זאת, חולפות עד 24 שעות עד שהאירועים המתאימים מפעילויות ה- cmdlet של גילוי אלקטרוני מופיעים בתוצאות החיפוש.

חזור לראש הדף

פעילויות Power BI

הטבלה הבאה מפרטת את פעילויות המשתמשים והניהול ב- Power BI הרשומות ביומן הביקורת של Office 365.

חשוב: רישום הביקורת עבור Power BI לא מופעל כברירת מחדל. כדי לחפש פעילויות של Power BI Office 365ביומן הביקורת של , עליך להפעיל ביקורת בפורטל הניהול של Power BI. לקבלת הוראות, ראה ביקורת של Power BI.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

הוספת חברי קבוצת Power BI

AddGroupMembers

חבר מתווסף לסביבת עבודה של קבוצת Power BI.

ערכת נתונים של Power BI שעברה ניתוח

AnalyzedByExternalApplication

ערכת נתונים עוברת ניתוח על-ידי יישום חיצוני.

יצירת לוח מחוונים של Power BI

CreateDashboard

לוח מחוונים חדש נוצר.

יצירת קבוצת Power BI

CreateGroup

קבוצה נוצרה.

יצירת ערכת תוכן ארגוני של Power BI

CreateOrgApp

חבילת תוכן ארגוני נוצרה.

מחיקת לוח מחוונים של Power BI

DeleteDashboard

לוח מחוונים נמחק.

מחיקת ערכת נתונים של Power BI

DeleteDataset

ערכת נתונים נמחקה.

מחיקת דוח Power BI

DeleteReport

דוח נמחק.

הורדת דוח Power BI

DownloadReport

משתמש מוריד דוח Power BI מהשירות למחשב שלו.

עריכת לוח מחוונים של Power BI

EditDashboard

שמו של לוח מחוונים השתנה.

ייצוא נתונים חזותיים של דוח Power BI

ExportReport

הנתונים יוצאו מאריח דוח.

ייצוא נתוני אריח Power BI

ExportTile

הנתונים יוצאו מאריח לוח מחוונים.

הדפסת לוח מחוונים של Power BI

PrintDashboard

לוח מחוונים מודפס.

הדפסת דף דוח Power BI

PrintReport

דוח מודפס.

פרסום דוח Power BI באינטרנט

PublishToWebReport

דוח פורסם באינטרנט.

שיתוף לוח מחוונים של Power BI

ShareDashboard

לוח מחוונים משותף.

הפעלת גירסת הניסיון של Power BI

OptInForProTrial

משתמש מפעיל את המנוי לגירסת הניסיון של Power BI Pro.

עדכון הגדרות Power BI של הארגון

UpdatedAdminFeatureSwitch

מנהל מערכת שינה הגדרה ארגונית בפורטל הניהול של Power BI.

הצגת לוח מחוונים של Power BI

ViewDashboard

לוח מחוונים הוצג.

הצגת דוח Power BI

ViewReport

דוח מוצג.

חזור לראש הדף

פעילויות Microsoft Teams

הטבלה הבאה מפרטת את פעילויות המשתמשים והניהול ב- Microsoft Teams הרשומות ביומן הביקורת של Office 365‏. Microsoft Teams הוא סביבת עבודה המבוססת על צ'אט ב- Office 365. הוא מרכז את השיחות, הפגישות, הקבצים וההערות של צוותים במקום אחד. לקבלת מידע נוסף וקישורים לנושאי עזרה, ראה:

שם ידידותי

פעולה

תיאור

נוספה תוכנית Bot לצוות

BotAddedToTeam

משתמש מוסיף תוכנית Bot לצוות.

נוסף ערוץ

ChannelAdded

משתמש מוסיף ערוץ לצוות.

נוסף מחבר

ConnectorAdded

משתמש מוסיף מחבר לערוץ.

חברי צוות שנוספו

MemberAdded

בעלים של צוות מוסיף חברים לצוות.

נוספה כרטיסיה

TabAdded

משתמש מוסיף כרטיסיה לערוץ.

הגדרת ערוץ שהשתנתה

ChannelSettingChanged

הפעולה ChannelSettingChanged נרשמת ביומן כאשר חבר צוות מבצע את הפעילויות הבאות. עבור כל אחת מהפעילויות הללו, מוצג תיאור של ההגדרה שהשתנתה (מוצגת בסוגריים להלן) בעמודה פריט בתוצאות החיפוש ביומן הביקורת.

 • משנה את השם של ערוץ צוות (שם ערוץ).

 • משנה את התיאור של ערוץ צוות (תיאור ערוץ).

הגדרת ארגון שהשתנתה

OrganizationSettingChanged

הפעולה OrganizationSettingChanged נרשמת ביומן כאשר מנהל מערכת כללי מבצע את הפעילויות הבאות (באמצעות מרכז הניהול של Office 365); שים לב כי פעילויות אלה משפיעות על הגדרות Microsoft Teams של הארגון כולו. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרות מנהל המערכת עבור Microsoft Teams.

עבור כל אחת מהפעילויות הללו, מוצג תיאור של ההגדרה שהשתנתה (מוצגת בסוגריים להלן) בעמודה פריט בתוצאות החיפוש ביומן הביקורת.

 • הופך את Microsoft Teams לזמין או ללא זמין עבור הארגון (Microsoft Teams).

 • הופך את יכולת הפעולה ההדדית בין Microsoft Teams לבין Skype for Business לזמינה או ללא זמינה עבור הארגון (יכולת פעולה הדדית של Skype for Business).

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את תצוגת התרשים הארגוני בלקוחות Microsoft Teams (תצוגת תרשים ארגוני).

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את היכולת של חברי צוות לקבוע פגישות פרטיות (קביעת פגישות פרטיות).

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את היכולת של חברי צוות לקבוע פגישות ערוציות (קביעת פגישות ערוציות).

 • הופך שיחות וידאו לזמינות או ללא זמינות בפגישות Teams (פגישות Video for Skype).

 • הופך שיתוף מסך לזמין או ללא זמין בפגישות Microsoft Teams עבור הארגון (שיתוף מסך בפגישות Skype).

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את היכולת להוסיף תמונות מונפשות (הנקראות Giphys) לשיחות Teams (תמונות מונפשות).

 • משנה את הגדרת דירוג התוכן עבור הארגון (דירוג תוכן).

  דירוג התוכן מגביל את סוג התמונה המונפשת שניתן להציג בשיחות.

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את היכולת של חברי צוות להוסיף תמונות הניתנות להתאמה אישית (הנקראות ממים מותאמים אישית) מהאינטרנט לשיחות צוות (תמונות מהאינטרנט הניתנות להתאמה אישית).

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את היכולת של חברי צוות להוסיף תמונות הניתנות לעריכה (הנקראות מדבקות) לשיחות צוות (תמונות הניתנות לעריכה).

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את היכולת של חברי צוות להשתמש בתוכניות Bot בשיחות צ'אט ובערוצים של Microsoft Teams (תוכניות Bot כלל-ארגוניות).

 • הופך תוכניות Bot ספציפיות לזמינות עבור Microsoft Teams; לא כולל T-Bot, שהוא תוכנית ה- Bot המשמשת לעזרה עבור Teams הזמינה כאשר תוכניות Bot מוגדרות כזמינות עבור הארגון (תוכניות Bot מסוימות).

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את היכולת של חברי צוות להוסיף הרחבות או כרטיסיות (הרחבות או כרטיסיות).

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את הטעינה הצדית של תוכניות Bot קנייניות עבור Microsoft Teams (טעינה צדית של תוכניות Bot).

 • הופך לזמינה או ללא זמינה את היכולת של המשתמשים לשלוח דואר אלקטרוני לערוץ Microsoft Teams (דואר אלקטרוני לערוץ).

תפקיד של חברי צוות שהשתנה

MemberRoleChanged

בעלים של צוות משנה את התפקיד של החברים בצוות. הערכים הבאים מציינים את סוג התפקיד המוקצה למשתמש.

1      מציין את התפקיד 'בעלים'.

2      מציין את התפקיד 'חבר'.

3      מציין את התפקיד 'אורח'.

המאפיין 'חברים' כולל גם את שם הארגון שלך ואת כתובת הדואר האלקטרוני של החבר.

הגדרת צוות שהשתנתה

TeamSettingChanged

הפעולה TeamSettingChanged נרשמת ביומן כאשר בעלים של צוות מבצע את הפעילויות הבאות. עבור כל אחת מהפעילויות הללו, מוצג תיאור של ההגדרה שהשתנתה (מוצגת בסוגריים להלן) בעמודה פריט בתוצאות החיפוש ביומן הביקורת.

 • משנה את סוג הגישה של צוות. ניתן להגדיר צוותים כפרטיים או כציבוריים (סוג גישת צוות).

  כאשר צוות מוגדר כפרטי (הגדרת ברירת המחדל), משתמשים יכולים לגשת לצוות רק באמצעות הזמנה. כאשר צוות מוגדר כציבורי, הוא ניתן לגילוי על-ידי כולם.

 • משנה את סיווג המידע של צוות (סיווג צוות).

  לדוגמה, ניתן לסווג נתוני צוותים כבעלי השפעה גבוהה על העסק, השפעה בינונית על העסק או השפעה נמוכה על העסק.

 • משנה את שם הצוות (שם צוות).

 • משנה את תיאור הצוות (תיאור צוות).

 • שינויים שבוצעו באחת מהגדרות הצוות. בעלים של צוות יכול לגשת להגדרות אלה בלקוח צוותים על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על צוות, לחיצה על ניהול צוות ולאחר מכן לחיצה על הכרטיסיה הגדרות. עבור הפעילויות הללו, מוצג שם ההגדרה שהשתנתה בעמודה פריט בתוצאות החיפוש ביומן הביקורת.

צוות נוצר

TeamCreated

משתמש יוצר צוות חדש.

ערוץ נמחק

ChannelDeleted

משתמש מוחק ערוץ מצוות.

צוות נמחק

TeamDeleted 

בעלים של צוות מוחק צוות.

הוסרה תוכנית Bot מצוות

BotRemovedFromTeam

משתמש מסיר תוכנית Bot מצוות.

הוסר מחבר

ConnectorRemoved

משתמש מסיר מחבר מערוץ.

חברי צוות שהוסרו

MemberRemoved

בעלים של צוות מסיר חברים מצוות.

הוסרה כרטיסיה

TabRemoved

משתמש מסיר כרטיסיה מערוץ.

מחבר שעודכן

ConnectorUpdated

משתמש שינה מחבר בערוץ.

כרטיסיה שעודכנה

TabUpdated

משתמש שינה כרטיסיה בערוץ.

משתמש נכנס ל- Teams

TeamsSessionStarted

משתמש נכנס ללקוח Microsoft Teams.

חזור לראש הדף

פעילויות Yammer

הטבלה הבאה מפרטת את פעילויות המשתמשים והניהול ב- Yammer הרשומות ביומן הביקורת של Office 365. כדי להחזיר פעילויות קשורות ל- Yammer מיומן הביקורת של Office 365, עליך לבחור את הצג תוצאות עבור כל הפעילויות ברשימה פעילויות. השתמש בתיבות טווח התאריכים וברשימה משתמשים כדי לצמצם את תוצאות החיפוש.

שם ידידותי

פעולה

תיאור

שינוי מדיניות שמירת נתונים

SoftDeleteSettingsUpdated

מנהל מערכת מאומת מעדכן את ההגדרה עבור מדיניות השמירה של נתוני הרשת ל'מחיקה לצמיתות' או 'מחיקה זמנית'. רק מנהלי מערכת מאומתים יכולים לבצע פעולה זו.

שינוי תצורת הרשת

NetworkConfigurationUpdated

מנהל מערכת של רשת או מנהל מערכת מאומת משנה את תצורת הרשת של Yammer. אפשרות זו כוללת את הגדרת המרווח עבור ייצוא נתונים והפיכת צ'אט לזמין.

שינוי הגדרות פרופיל הרשת

ProcessProfileFields

מנהל רשת או מנהל מאומת משנה את המידע המופיע בפרופילי חברים עבור משתמשי רשת.

שינוי מצב תוכן פרטי

SupervisorAdminToggled

מנהל מערכת מאומת מפעיל או מבטל את מצב תוכן פרטי. מצב זה מאפשר למנהל מערכת להציג רשומות בקבוצות פרטיות והודעות פרטיות בין משתמשים (או קבוצות משתמשים). רק מנהלי מערכת מאומתים יכולים לבצע פעולה זו.

שינוי תצורת האבטחה

NetworkSecurityConfigurationUpdated

מנהל מערכת מאומת מעדכן את תצורת האבטחה של רשת Yammer. אפשרות זו כוללת הגדרת מדיניות תפוגת סיסמה ומגבלות על כתובות IP. רק מנהלי מערכת מאומתים יכולים לבצע פעולה זו.

יצירת קובץ

FileCreated

משתמש מעלה קובץ.

יצירת קבוצה

GroupCreation

משתמש יוצר קבוצה חדשה.

מחיקת קבוצה

GroupDeletion

קבוצה נמחקת מ- Yammer.

מחיקת הודעה

MessageDeleted

משתמש מוחק הודעה.

הורדת קובץ

FileDownloaded

משתמש מוריד קובץ.

ייצוא נתונים

DataExport

מנהל מערכת מאומת מייצא נתוני רשת Yammer. רק מנהלי מערכת מאומתים יכולים לבצע פעולה זו.

קובץ משותף

FileShared

משתמש משתף קובץ עם משתמש אחר.

משתמש רשת מושעה

NetworkUserSuspended

מנהל רשת או מנהל מערכת מאומת משעה (מבטל) משתמש מ- Yammer.

משתמש מושעה

UserSuspension

חשבון המשתמש מושעה (מבוטל).

עדכון תיאור קובץ

FileUpdateDescription

משתמש משנה את תיאור הקובץ.

עדכון שם קובץ

FileUpdateName

משתמש משנה את שם הקובץ.

הצגת קובץ

FileVisited

משתמש מציג קובץ.

חזור לראש הדף

Microsoft Stream

באפשרותך לחפש ביומן הביקורת פעילויות ב- Microsoft Stream. פעילויות אלה כוללות פעילויות וידאו שבוצעו על-ידי משתמשים, פעילויות ערוצים של קבוצות ופעילויות מנהל מערכת כגון ניהול משתמשים, ניהול הגדרות ארגון, וייצוא דוחות. לקבלת תיאור של פעילויות אלה, עיין בסעיף "פעילויות שנרשמות ביומן ב- Microsoft Stream" במאמר יומני ביקורת ב- Microsoft Stream.

יומן ביקורת הניהול של Exchange

רישום ביקורת של מנהל מערכת של Exchange – הזמין כברירת מחדל ב- Office 365 – רושם אירוע ביומן הביקורת של Office 365 כשמנהל מערכת (או משתמש שהוקצו לו הרשאות ניהול) מבצע שינוי בארגון Exchange Online. שינויים שבוצעו באמצעות מרכז הניהול של Exchange או על-ידי הפעלת cmdlet ב- Windows PowerShell נרשמים ביומן ביקורת הניהול של Exchange. לקבלת מידע מפורט יותר על רישום ביקורת של מנהל מערכת ב- Exchange, ראה רישום ביקורת של מנהל מערכת.

הנה כמה עצות לחיפוש פעילויות ביומן הביקורת של מנהל המערכת של Exchange:

 • כדי להחזיר ערכים מיומן ביקורת הניהול של Exchange, עליך לבחור את הצג תוצאות עבור כל הפעילויות ברשימה פעילויות. השתמש בתיבות טווח התאריכים וברשימה משתמשים כדי לצמצם את תוצאות החיפוש עבור פקודות cmdlet שבוצעו על-ידי מנהל Exchange ספציפי בטווח תאריכים ספציפי.

 • כדי להציג אירועים מיומן ביקורת הניהול של Exchange, סנן את תוצאות החיפוש והקלד (מקף) בתיבת הסינון פעילות. פעולה זו תציג שמות cmdlet המוצגים בעמודה פעילות של אירועי הניהול של Exchange. לאחר מכן תוכל למיין את שמות ה- cmdlet בסדר אלפביתי.

  הקלד מקף בתיבה 'פעילויות' כדי לסנן אירועי ניהול של Exchange
 • כדי לקבל מידע על ה- cmdlet שהופעל, הפרמטרים וערכי הפרמטרים שהיו בשימוש והאובייקטים שהושפעו, עליך לייצא את תוצאות החיפוש ולבחור את האפשרות הורד את כל התוצאות.

 • ניתן להציג אירועים ביומן הביקורת של מנהל המערכת של Exchange גם באמצעות מרכז הניהול של Exchange. לקבלת הוראות, ראה הצגת יומן הביקורת של מנהל המערכת.

חזור לראש הדף

צריך לברר אם משתמש כלשהו צפה במסמך מסוים או מחק פריט מתיבת הדואר שלו לצמיתות? אם כן, תוכל להשתמש במרכז האבטחה והתאימות של Office 365 לחיפוש ביומן הביקורת המאוחד כדי להציג פעילויות של משתמשים ומנהלי מערכת בארגון Office 365 שלך. למה להשתמש ביומן ביקורת מאוחד? מאחר שהוא יאפשר לך לחפש אחר סוגי הפעילות הבאים של משתמשים ומנהלי מערכת ב- Office 365:

 • פעילות משתמשים ב- SharePoint Online וב- OneDrive for Business

 • פעילות משתמשים ב- Exchange Online (רישום ביומן ביקורת של תיבות הדואר של Exchange)

  חשוב: יש להפעיל רישום ביומן ביקורת של תיבות דואר עבור תיבת הדואר של כל משתמש לפני שניתן לבצע רישום של פעילויות משתמשים ב- Exchange Online. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת ביקורת תיבות דואר לזמינה ב- Office 365.

 • פעילות מנהלי מערכת ב- SharePoint Online

 • פעילות מנהלי מערכת ב- Azure Active Directory (שירות מדריך הכתובות עבור Office 365)

 • פעילות מנהלי מערכת ב- Exchange Online (רישום ביומן ביקורת הניהול של Exchange)

 • פעילות משתמשים ומנהלי מערכת ב- Sway

 • פעילות משתמשים ומנהלי מערכת ב- Power BI for Office 365

 • פעילות משתמשים ומנהלי מערכת ב- Microsoft Teams

 • פעילות משתמשים ומנהלי מערכת ב- Yammer

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×