תאים

חיפוש או החלפה של טקסט ומספרים בגליון עבודה

חיפוש או החלפה של טקסט ומספרים בגליון עבודה

השתמש בתכונות החיפוש וההחלפה ב- Excel כדי לחפש פריט בחוברת העבודה, כגון מספר או מחרוזת טקסט. באפשרותך לאתר את פריט החיפוש לצורך הפניה, או להחליף אותו במשהו אחר. באפשרותך לכלול תווים כלליים כגון סימני שאלה, סימן טילדה וכוכביות או מספרים במונחי החיפוש. באפשרותך לחפש לפי שורות ועמודות, לחפש בתוך הערות או ערכים ולחפש בתוך גליונות עבודה או חוברות עבודה שלמות.

חיפוש

כדי למצוא משהו, הקש Ctrl + F, או עבור אל Home _GT_ עריכה > find & בחר > find.

הערה: בדוגמה הבאה, לחצת על לחצן ' אפשרויות >> ' כדי להראות את תיבת הדו ' חיפוש כולו '. כברירת מחדל, היא תוצג עם אפשרויות מוסתרות.

הקש Ctrl + F כדי להפעיל את תיבת הדו ' חיפוש '

 1. בתיבה חפש את: , הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש, או לחץ על החץ בתיבה חפש את: ולאחר מכן בחר פריט חיפוש אחרון מתוך הרשימה.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים -סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 2. לחץ על חפש את הכל או חפש את הבא כדי להפעיל את החיפוש.

  עצה: כאשר תלחץ על חיפוש הכל, כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יופיע, ולחיצה על מופע ספציפי ברשימה תבחר את התא שלו. באפשרותך למיין את התוצאות של חיפוש מסוג חפש הכל על-ידי לחיצה על כותרת עמודה.

 3. לחץ על Options>> כדי להמשיך להגדיר את החיפוש במידת הצורך:

  • בתוך כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברת עבודה.

  • חיפוש באפשרותך לבחור לחפש לפי שורות (ברירת מחדל) או לפי עמודות.

  • חפש ב: כדי לחפש נתונים עם פרטים ספציפיים, בתיבה, לחץ על נוסחאות, ערכים, הערותאו הערות.

   הערה:  נוסחאות, ערכים, הערותוהערות זמינות בכרטיסיה חיפוש בלבד; רק נוסחאות זמינות בכרטיסיה ' החלפה '.

  • התאם רישיות -סמן זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו -סמן זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדת בתיבה חפש את: .

 4. אם ברצונך לחפש טקסט או מספרים עם עיצוב ספציפי, לחץ על עיצובולאחר מכן בצע את הבחירות שלך בתיבת הדו חיפוש תבנית .

  עצה: אם ברצונך לחפש תאים שתואמים לעיצוב ספציפי בלבד, באפשרותך למחוק קריטריונים בתיבה חפש את ולאחר מכן לבחור עיצוב תא ספציפי כדוגמה. לחץ על החץ לצד עיצוב, לחץ על בחירת עיצוב מתוך תא ולאחר מכן לחץ על עיצוב התא שברצונך לחפש.

החלפה

כדי להחליף טקסט או מספרים, הקש Ctrl + H, או עבור אל Home _GT_ עריכה > Find & בחר > replace.

הערה: בדוגמה הבאה, לחצת על לחצן ' אפשרויות >> ' כדי להראות את תיבת הדו ' חיפוש כולו '. כברירת מחדל, היא תוצג עם אפשרויות מוסתרות.

הקש Ctrl + H כדי להפעיל את תיבת הדו החלפה.

 1. בתיבה חפש את: , הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש, או לחץ על החץ בתיבה חפש את: ולאחר מכן בחר פריט חיפוש אחרון מתוך הרשימה.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים -סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 • בתיבה החלף ב: , הזן את הטקסט או המספרים שבהם ברצונך להשתמש כדי להחליף את טקסט החיפוש.

 1. לחץ על החלף הכל או על החלף.

  עצה: בעת לחיצה על החלף הכל, כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יוחלף, בזמן שהמחליף יעדכן מופע אחד בכל פעם.

 2. לחץ על Options>> כדי להמשיך להגדיר את החיפוש במידת הצורך:

  • בתוך כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברת עבודה.

  • חיפוש באפשרותך לבחור לחפש לפי שורות (ברירת מחדל) או לפי עמודות.

  • חפש ב: כדי לחפש נתונים עם פרטים ספציפיים, בתיבה, לחץ על נוסחאות, ערכים, הערותאו הערות.

   הערה:  נוסחאות, ערכים, הערותוהערות זמינות בכרטיסיה חיפוש בלבד; רק נוסחאות זמינות בכרטיסיה ' החלפה '.

  • התאם רישיות -סמן זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו -סמן זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדת בתיבה חפש את: .

 3. אם ברצונך לחפש טקסט או מספרים עם עיצוב ספציפי, לחץ על עיצובולאחר מכן בצע את הבחירות שלך בתיבת הדו חיפוש תבנית .

  עצה: אם ברצונך לחפש תאים שתואמים לעיצוב ספציפי בלבד, באפשרותך למחוק קריטריונים בתיבה חפש את ולאחר מכן לבחור עיצוב תא ספציפי כדוגמה. לחץ על החץ לצד עיצוב, לחץ על בחירת עיצוב מתוך תא ולאחר מכן לחץ על עיצוב התא שברצונך לחפש.

קיימות שתי שיטות שונות לאיתור או החלפה של טקסט או מספרים ב-Mac. הראשונה היא להשתמש בתיבת הדו ' חיפוש _AMP_ Replace '. השניה היא להשתמש בסרגל החיפוש ברצועת הכלים.

חיפוש תיבת הדו ' איתור החלפת & '

סרגל חיפוש ואפשרויות

החלפת טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl + H

כאשר סרגל החיפוש מופעל, לחץ על הזכוכית המגדלת כדי להפעיל את תיבת הדו אפשרויות חיפוש נוספות

כדי למצוא משהו, הקש Ctrl + F, או עבור אל Home > find & בחר > חיפוש.

חיפוש טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl + F

 1. בתיבה חפש את: , הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש.

 2. לחץ על חפש את הבא כדי להפעיל את החיפוש.

 3. באפשרותך להמשיך להגדיר את החיפוש במידת הצורך:

  • בתוך כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברת עבודה.

  • חיפוש באפשרותך לבחור לחפש לפי שורות (ברירת מחדל) או לפי עמודות.

  • חפש ב: כדי לחפש נתונים עם פרטים ספציפיים, בתיבה, לחץ על נוסחאות, ערכים, הערותאו הערות.

   הערה:  נוסחאות, ערכים, הערותוהערות זמינות בכרטיסיה חיפוש בלבד; רק נוסחאות זמינות בכרטיסיה ' החלפה '.

  • התאם רישיות -סמן זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו -סמן זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדת בתיבה חפש את: .

עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים -סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

 • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

 • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

 • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

כדי להחליף טקסט או מספרים, הקש Ctrl + Hאו עבור אל Home > Find & בחר > replace.

החלפת טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl + H

 1. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש.

 2. בתיבה החלף ב , הזן את הטקסט או המספרים שבהם ברצונך להשתמש כדי להחליף את טקסט החיפוש.

 3. לחץ על החלף או החלף הכל.

  עצה: בעת לחיצה על החלף הכל, כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יוחלף, בזמן שהמחליף יעדכן מופע אחד בכל פעם.

 4. באפשרותך להמשיך להגדיר את החיפוש במידת הצורך:

  • בתוך כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברת עבודה.

  • חיפוש באפשרותך לבחור לחפש לפי שורות (ברירת מחדל) או לפי עמודות.

  • התאם רישיות -סמן זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו -סמן זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדת בתיבה חפש את: .

עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים -סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

 • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

 • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

 • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 1. לחץ על תא כלשהו כדי לחפש בגיליון כולו, או בחר טווח ספציפי של תאים לחיפוש.

 2. הקש על תמונה של סמל לחצן הפקודה ב- MAC + F או לחץ על הסמל כדי להרחיב את סרגל החיפוש, ולאחר מכן, בשדה החיפוש תיבת חיפוש , הקלד את הטקסט או המספר שברצונך לחפש.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים -סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 3. הקש על מקש Return .

 4. כדי למצוא את המופע הבא של הפריט שאתה מחפש, לחץ בשדה החיפוש והקש Return, או בתיבת הדו חיפוש , לחץ על חפש את הבא.

  עצה: באפשרותך לבטל חיפוש שמתבצע על-ידי הקשה על ESC .

 5. כדי לציין אפשרויות חיפוש נוספות, לחץ על הזכוכית המגדלת ולאחר מכן לחץ על חיפוש בגיליון או חפש בחוברת עבודה. באפשרותך גם לבחור באפשרות מתקדם , אשר תפעיל את תיבת הדו חיפוש .

 1. לחץ על תא כלשהו כדי לחפש בגיליון כולו, או בחר טווח ספציפי של תאים לחיפוש.

 2. הקש על תמונה של סמל לחצן הפקודה ב- MAC + F כדי להרחיב את סרגל החיפוש, ולאחר מכן, בשדה החיפוש תיבת חיפוש , הקלד את הטקסט או המספר שברצונך לחפש.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים -סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 3. בשדה החיפוש, לחץ על הזכוכית המגדלת ולאחר מכן לחץ על החלף.

 4. בתיבה החלף ב, הקלד את התווים החלופיים.

  כדי להחליף את התווים בשדה ' חפש את ' עם כלום, השאר את השדה ' החלף ב -ריק '.

 5. לחץ על חפש את הבא.

 6. כדי להחליף את המופע המודגש, לחץ על החלף.

  כדי להחליף את כל המופעים של התווים בגיליון ללא סקירתם תחילה, לחץ על החלף הכל.

  עצה: ביטול חיפוש שמתבצע פשוט על-ידי הקשה על ESC.

 7. כדי לציין אפשרויות חיפוש נוספות, לחץ על הזכוכית המגדלת ולאחר מכן לחץ על חיפוש בגיליון או חפש בחוברת עבודה. באפשרותך גם לבחור את האפשרות ' מתקדם ', שתפעיל את תיבת הדו ' החלפה '.

חיפוש

כדי למצוא משהו, הקש Ctrl + F, או עבור אל Home _GT_ עריכה > find & בחר > find.

הערה: בדוגמה הבאה, לחצת על אפשרויות החיפוש של > כדי להראות את תיבת הדו ' חיפוש כולו '. כברירת מחדל, היא תוצג עם אפשרויות חיפוש מוסתרות.

חיפוש טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl + F

 1. בתיבה חפש את: , הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים -סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 2. לחץ על חפש את הבא או על חפש הכל כדי לנהל את החיפוש.

  עצה: כאשר תלחץ על חיפוש הכל, כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יופיע, ולחיצה על מופע ספציפי ברשימה תבחר את התא שלו. באפשרותך למיין את התוצאות של חיפוש מסוג חפש הכל על-ידי לחיצה על כותרת עמודה.

 3. לחץ על אפשרויות חיפוש של > כדי להמשיך להגדיר את החיפוש במידת הצורך:

  • בתוך כדי לחפש נתונים בתוך בחירה מסוימת, בחר באפשרות בחירה. כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברת עבודה.

  • כיוון באפשרותך לבחור לבצע חיפוש כלפי מטה (ברירת מחדל) או כלפי מעלה.

  • התאם רישיות -סמן זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו -סמן זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדת בתיבה חפש את.

החלפה

כדי להחליף טקסט או מספרים, הקש Ctrl + H, או עבור אל Home _GT_ עריכה > Find & בחר > replace.

הערה: בדוגמה הבאה, לחצת על אפשרויות החיפוש של > כדי להראות את תיבת הדו ' חיפוש כולו '. כברירת מחדל, היא תוצג עם אפשרויות חיפוש מוסתרות.

החלפת טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl + H

 1. בתיבה חפש את: , הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים -סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 2. בתיבה החלף ב: , הזן את הטקסט או המספרים שבהם ברצונך להשתמש כדי להחליף את טקסט החיפוש.

 3. לחץ על החלף או החלף הכל.

  עצה: בעת לחיצה על החלף הכל, כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יוחלף, בזמן שהמחליף יעדכן מופע אחד בכל פעם.

 4. לחץ על אפשרויות חיפוש של > כדי להמשיך להגדיר את החיפוש במידת הצורך:

  • בתוך כדי לחפש נתונים בתוך בחירה מסוימת, בחר באפשרות בחירה. כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברת עבודה.

  • כיוון באפשרותך לבחור לבצע חיפוש כלפי מטה (ברירת מחדל) או כלפי מעלה.

  • התאם רישיות -סמן זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו -סמן זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדת בתיבה חפש את.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×