חידוש תוכניות Project Online בארגון גדול

באוגוסט 2016, הכרזנו על שינויים מסוימים בתוכניות של Project Online שיהיו זמינות לך, מכיוון שתוקפן של חלק מהתוכניות פג בסוף 2016 ותוכניות חדשות הפכו לזמינות. ייתכן שרבים מכם יצטרכו לחדש את התוכניות של Project Online שהוצאו משימוש ולהעביר את המשתמשים לתוכניות החדשות הזמינות.

עבור רוב הארגונים, תהליך חידוש הרשיון עבור Project Online יכול לעזור לך בתהליך הרכישה וההקצאה מחדש של רשיונות למשתמשים שלך. עם זאת, אם עליך לחדש 3000 רשיונות Project Online או יותר, עליך להקצות מחדש את רשיונות המשתמשים בעזרת השלבים המתועדים במאמר זה. להלן השלבים:

  1. שלב 1: לדעת אילו רשיונות ומשתמשים נוכחיים נמצאים ברשותי

  2. שלב 2: לקבוע לאילו יחידות SKU חדשות של Project Online אתה זקוק עבור המשתמשים שלך

  3. שלב 3: לקנות את יחידות ה- sku של Project Online הנחוצות לך

  4. שלב 4: להקצות את הרשיונות החדשים למשתמשים שלך

  5. שלב 5: לוודא שהעברת את המשתמשים שלך ליחידות ה- Sku החדשות

לשם כך תזדקק ל- Windows PowerShell

להליכים במאמר זה, יהיה עליך להפעיל קבצי Script שידרשו ממך להתחבר ל- Office 365 מ- Windows PowerShell. יהיה עליך להתקין את הפריטים הבאים:

לקבלת מידע נוסף, ראה התחברות ל- Office 365 PowerShell.

לאחר השלמת ההתקנה, פתח את מודול Windows Azure Active Directory עבור Windows PowerShell בשולחן העבודה שלך והקלד את השורה הבאה בבקשה:

Connect-MsolService

פעולה זו מאפשרת לך להזין את האישורים הדרושים כדי להתחבר ל- Office 365.

שלב 1: לדעת אילו רשיונות ומשתמשים נוכחיים נמצאים ברשותי

כשלב ראשון, עליך לדעת אילו רשיונות של Project Online קיימים ברשותך ולאילו משתמשים הם הוקצו. כך תוכל לקבוע אילו רשיונות חדשים של Project Online נחוצים להם.

אנו מציעים להשתמש בקובץ ה- Script ניהול רשיונות Office 365 שלך שניתן להוריד מ- Microsoft Code Gallery. קובץ Script זה מאפשר לך ליצור דוח מקיף של יחידות sku שהוקצו ותוכניות שהופעלו שיודפס לקובץ CSV. אנו יכולים גם להשתמש בו כדי להחליף את יחידות ה- sku שהוקצו למשתמשים שלך, פעולה המתוארת בהמשך מאמר זה.

הקפד להפעיל את Get-Help בקובץ ה- Script כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ודוגמאות.

לאחר הורדת הקובץ Manage-MSOLLicense.ps1 המכיל את ה- Script, פתח את מודול Microsoft Azure Active Directory עבור Windows PowerShell, היכנס והזן את רכיב ה- cmd הבא כדי להפעיל את קובץ ה- Script:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

פעולה זו תגרום להסכמה לכתב הוויתור, ליצירה של קובץ יומן רישום בשם MyReport.log ולשמירתו במיקום הנוכחי וכן ליצירת קובץ CSV של דוח רשיון ושמירתו במיקום ברירת המחדל.

פלט שמתקבל מהפעלת ה- Script Manage-MSOLLicense.

אם תפתח את קובץ יומן הרישום, הוא יכיל את הפלט המוצג במודול בעת הפעלת ה- Script.

אם תפתח את קובץ ה- CSV של דוח הרשיון ב- Excel, תראה רשימה של המשתמשים שלך ויחידות ה- SKU שהוקצו להם:

דוח רשיונות

לדוגמה, באיור שלעיל, אפשר לראות שלכל משתמש הוקצה sku מסוג Project Online Premium ו- Office 365 Enterprise E5. MOD385910 הוא המזהה הארגוני.

ניתן להשתמש במסנני העמודות ב- Excel כדי לקבץ בקלות משתמשים שהוקצו להם רשיונות ספציפיים. לדוגמה, ניתן לגלות אילו משתמשים עושים שימוש ביחידות Sku מסוג Project Lite,‏ Project Online ו- Project Online עם Project Pro for Office 365.

מחרוזות SKU ב- Project Online

הטבלאות הבאות מפרטות את מחרוזות ה- Sku האפשריות של Project Online שתראה בתוצאות ה- Script. ניתן להשתמש בטבלה הבאה שתעזור לך לקבוע אילו יחידות sku של Project Online מבוססות על מחרוזות Sku.

מחרוזות Sku שהוצאו משימוש

שם Sku

PROJECTONLINE_PLAN_1

Project Online Plan 1

PROJECTONLINE_PLAN_1_STUDENT

Project Online Plan 1 Student (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTONLINE_PLAN_1_FACULTY

Project Online Plan 1 Faculty (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTONLINE_PLAN_2

Project Online Plan 2

PROJECTONLINE_PLAN_2_STUDENT

Project Online Plan 2 Student (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTONLINE_PLAN_2_FACULTY

Project Online Plan 2 Faculty (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTCLIENT

Project for Office 365

PROJECTCLIENT_FACULTY

Project Pro for Office 365 (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Pro for Office 365 (עבור מוסדות חינוך)

PROJECT_ESSENTIALS

Project Lite

תצטרך גם לדעת מה פירוש מחרוזות ה- sku החדשות של Project Online כאשר יהיה עליך להקצות אותן למשתמשים שלך בהמשך מאמר זה.

מחרוזות Sku חדשות

שם Sku

PROJECTPREMIUM

Project Online Premium

PROJECTPROFESSIONAL

Project Online Professional

PROJECTESSENTIALS

Project Online Essentials

PROJECTPREMIUM_STUDENT

Project Online Premium Student (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTPROFESSIONAL_STUDENT

Project Online Professional Student (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTESSENTIALS_STUDENT

Project Online Essentials Student (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTPREMIUM_FACULTY

Project Online Premium Faculty (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTPROFESSIONAL_FACULTY

Project Online Professional Faculty (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTESSENTIALS_FACULTY

Project Online Essentials Faculty (עבור מוסדות חינוך)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Online Desktop Client Student (עבור מוסדות חינוך)

שלב 2: לקבוע לאילו יחידות SKU חדשות של Project Online אתה זקוק עבור המשתמשים שלך

כעת, לאחר שאתה יודע אילו יחידות Sku הוקצו למשתמשים ספציפיים, עליך לקבוע לאילו תוכניות חדשות של Project Online לחדש אותן. תחילה עליך להכיר את התוכניות החדשות של Project Online ואת היכולות שלהן. הבט במשאבים הבאים על מנת לקבל מידע נוסף ולגלות מה הדרך הטובה ביותר לבחור את יחידות ה- Sku של Project Online עבור המשתמשים שלך:

משאב

תיאור

מידע חשוב עבור לקוחות Project Online לגבי שינויים בתוכנית

השתמש במאמר זה כדי לקבל סקירה כללית של תוכניות Project Online החדשות ותוכניות Project Online שהוצאו משימוש, ולגלות לאיזו תוכנית סביר להניח שתעבור אם אתה מעוניין באותה פונקציונליות הקיימת בתוכנית הקודמת שלך.

תיאורי שירות של Project Online

השתמש במאמר זה כדי לקבל פירוט יכולות של כל אחת מהתוכניות של Project Online במונחים של תכונות ופונקציונליות.

תוכניות ותמחור של Project Online

השתמש באתר זה כדי לראות מחירים והשוואה ברמה גבוהה של פתרונות מבוססי ענן של Project.

אם אתה מעוניין לספק למשתמשים שלך פונקציונליות דומה לזו שסופקה להם ביחידת ה- SKU של Project Online שהוצאה משימוש, טבלה זו מעניקה לך כמה הנחיות כלליות, אך עליך לעיין במשאבים שצוינו לעיל לקבלת פרטים נוספים:

אם השתמשת בתוכנית זו בעבר

סביר להניח שתצטרך

Project Lite

Project Essentials

Project עבור Office 365

Project Online Professional

Project Online

Project Online Premium

Project Online with Project Pro for Office 365

Project Online Premium או Project Online Professional

שלב 3: לקנות את יחידות ה- sku של Project Online הנחוצות לך

כעת, לאחר שאתה יודע מה אתה צריך, תוכל לרכוש את מספר הרשיונות הנחוץ לך עבור כל יחידת Sku חדשה של Project Online. ניתן לעשות זאת באמצעות מרכז הניהול של Office 365 דרך דף נושאי החיוב. מומלץ לקנות רשיונות ולהקצות אותם למשתמשים במועד מאוחר יותר.

שלב 4: להקצות את הרשיונות החדשים למשתמשים שלך

לאחר רכישת יחידות ה- Sku של Project Online הנחוצות לך, כעת עליך להקצות אותן למשתמשים שלך. לשם כך ניתן להשתמש ב- Script‏ Manage-MSOLLicense שהפעלת קודם לכן, אולם יידרשו לכך פרמטרים נוספים.

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU orgID:NewSKU -ExistingSKU orgID:ExistingSKU

orgID

NewSKU

ExistingSKU

שם התחום שלך ב- Office 365.

ה- Sku שאתה מקצה למשתמש.

ה- Sku שאתה מחליף.

דוגמה 1

בדוגמה פשוטה ביותר, החברה שלך (Contoso) מעוניינת להקצות יחידות Sku חדשות של Project Online Essential לכל המשתמשים שלה שמחזיקים כעת ביחידות Sku של Project Lite. הייתי מפעיל את ה- Script באופן הבא:

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTESSENTIALS -ExistingSKU CONTOSO:PROJECT_ESSENTIALS

לאחר אכלוס המשתנה ‎$users במשתמשי Office 365 שלך בדייר, קובץ ה- Script מסכים תחילה לכתב הוויתור, מגדיר את המיקום של קובץ יומן הרישום ולאחר מכן מגדיר את יחידת ה- Sku החדשה בתור Project Online Essentials (PROJECTESSENTIALS)‎ עבור כל המשתמשים שיש להם את יחידת ה- Sku הישנה של Project Lite‏(PROJECT_ESSENTIALS‏).

דוגמה 2

בדוגמה נוספת, נניח שבחברה Contoso, ברצונך לעדכן את כל המשתמשים שבמחלקת משאבי אנוש שלך, להחליף את רשיונות Project Online Plan 2 הישנים שלהם ולהקצות להם רשיונות חדשים של Project Online Premium. עם זאת, ישנם כמה משתמשים במשאבי אנוש שכבר הוקצו להם רשיונות Project Online Premium ואנחנו לא מעוניינים לבצע שינויים אצל משתמשים אלה. במקרה כזה עליך להפעיל את ה- Script הבא:

C:\PS>$users=Get-MSOLUser | where {($_.Department -like “*HR”) -and ($_.Licenses.accountskuid -notlike “*PROJECTPREMIUM”)}
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTPREMIUM -ExistingSKU CONTOSO:PROJECTONLINE_PLAN_2

פקודה זו מקריאה את כל המשתמשים הנמצאים במחלקת משאבי אנוש ושאין להם עדיין יחידת Sku של Project Online Premium (PROJECTPREMIUM)‎. קובץ ה- Script מסכים לכתב הוויתור, מגדיר את המיקום של קובץ יומן הרישום ולאחר מכן מגדיר את יחידת ה- Sku החדשה בתור Project Online Premium עבור כל המשתמשים שיש להם את יחידת ה- Sku הישנה של Project Online Plan 2.

הערה: כפי שצוין קודם לכן, הפעל את הפקודה Get-Help כדי לעיין במידע מפורט אודות השימוש ודוגמאות נוספות. היא גם תספק לך מידע אודות שימושים נוספים של קובץ ה- Script שאינם נחוצים במאמר זה.

שלב 5: לוודא שהעברת את המשתמשים שלך ליחידות ה- Sku החדשות

לאחר סיום הקצאת יחידות ה- Sku של Project Online למשתמשים שלך, עליך לוודא כי לא הוקצו עוד למשתמשים שלך יחידות Sku ישנות של Project Online. ניתן לעשות זאת פשוט על-ידי הפעלה חוזרת של ה- Script כדי ליצור דוח רשיון חדש:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

לאחר הפעלתו, פתח את דוח הרשיון החדש שנוצר ב- Excel וחפש אחר כל המופעים של יחידות ה- Sku הישנות של Project Online.

אם יש לך יחידות Sku ישנות של Project Online שלא הוקצו, הקפד גם לבטל אותן במרכז הניהול של Office 365 בדף נושאי החיוב. ניתן לחפש אחר יחידות Sku שהוצאו משימוש פשוט על-ידי חיפוש מופעים בקובץ הכוללים מחרוזות sku של Project Online שהוצאו משימוש.

אם אתה נתקל בבעיות בניסיון לעבור ליחידות ה- sku החדשות שלך ב- Project Online, פנה לתמיכה של Office 365 לקבלת סיוע.

נושאים קשורים

בלוג התמיכה ב- Project של בריאן סמית': כיצד לטפל בשינויי sku ב- Project Online

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×