חיבור Web Part של מסנן ל- Web Part של תצוגת רשימה בדף קלאסית

חיבור Web Part של מסנן ל- Web Part של תצוגת רשימה בדף קלאסית

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

You can configure a SharePoint filter Web Part to pass a value to a List or Library, and then change the view of data in the list based on the value. For example, when you select from a list of product orders in a Choice Filter Web Part, an adjacent List can display the products that correspond to that order.

In this article you'll see List View Web Part mentioned. This refers to a list or library that you add to your home page as a Web Part. Once added, you can then connect filter Web Parts to customize the view.

Updated March 13, 2017 thanks to customer feedback.

Connect a Text Filter Web Part to a List View Web Part for SharePoint 2016, and 2013

הערה:  The following procedure assumes you are creating a page on a team site. Commands and instructions can vary on other sites.

To edit a page you must be a member of the Members SharePoint group for the site.

The List Web Part described here needs to be created first before you can add it to your page. To create a list, see Create a list in SharePoint. To add columns, see Create a column in a SharePoint list or library

Once you have a list to work with return to these steps to insert the list into the home page as a web part.

 1. מתוך הדף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הכרטיסיה ' דף ' עם לחצן ' ערוך ' מסומן

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, ייתכן שאין לך הרשאות לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 2. Click the page where you want to insert a Text Filter Web Part and List View Web Part.

 3. In the ribbon, click the Insert tab, and then click Web Part.

  הוסף את רצועת הכלים בדף Wiki

 4. Under Categories, click Apps, under Web Parts, click the List View Web Part you want, and then click Add. The new Web Part appears on the page.

  הערה: If you don't have a list, you'll need to create one. To do that, see Create a list in SharePoint.

 5. Click the Web Part menu down arrow for the List View Web Part, and then point to Edit Web Part.

  תפריט עריכת Web Part מסומן
 6. In the Web Part tool pane on the right, edit the custom Web Part properties by doing the following:

  תצוגת הרשימה עריכת מאפיינים, המקטע תצוגות רשימה
  • In the List Views section, to change the default view of the list, select a different view from the Selected View list box. For example, you may want to filter, sort, or group data a different way or display different columns. Alternatively, click Edit the current view to edit the current view of the list.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • To change the toolbar, under ToolBar Type, select one from the list box:

   בחר סוג סרגל כלים
   • סרגל כלים מלא

   • סרגל כלים חלקי

   • ללא סרגל כלים

   • Show Toolbar

 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. If not still open, click the Insert tab, and then Web Part.

  Under Categories, click Filters, under Web Parts, click Text Filter, and then click Add. The new Web Part appears on the page.

  בחירת ה-web part של מסנן טקסט
 9. To configure the Text Filter Web Part, do one of the following:

  • In the Web Part, click Open the tool pane.

  • Point to the Web Part, click the down arrow, and then click Edit Web Part. The configuration tool pane appears.

 10. In the tool pane, type a name in the Filter Name box to identify the Web Part.

  You can also use the name as a label or a brief instruction to the user. For example, you can use Filter Reports By: as a label to tell users they can filter the view of a Reports list.

 11. Optionally, in the Advanced Filter Options section, do one or more of the following:

  • To limit the number of characters, enter the number in the Maximum number of characters text box. The maximum length of a text value is 255 characters.

  • To enter an initial value in the Text Filter Web Part text box, enter a default value in the Default Value box. This default value is then used to display the initial list of values in the List View Web Part when the page first appears.

  • To display a message that reminds the user to make a choice to filter the data, select the Require user to choose a value check box.

  • In the Control width in pixels text box, enter a number indicating the width of the text box as the number of pixels, or an empty value or "0" to automatically size the text box. Because the value entered by the user appears in this text box, you probably want to make it wide enough for the largest possible value.

 12. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 13. To connect the Text Filter Web Part, point to the Text Filter Web Part, click the down arrow, point to Connections, point to Send Filter Values To, and then click the name of the List View Web Part to which you want to connect.

  הערה: If you don't see Connections on the menu, click Edit Web Part to open properties, and then click the down arrow again. You can open properties on either the filter or the list web parts.

 14. In the Configure Connection dialog box, under the Connection Type, click Configure, set Consumer Field Name to the column that you want to filter the List View Web Part by, and then click Finish.

  הערה:  In the browser, you may need to enable pop-ups from this site to view the Configure Connection dialog box.

 15. When you are done configuring the connection, in the Page tab, click Save & Close to save and view the page.

To dynamically change the results that appear in the List View Web Part, enter some text in the text box for the Text Filter Web Part. Ensure that the text exactly matches a value in the column that you specified in the connection you made in step 14. After you enter the text, press ENTER to see the results. To redisplay all the values in the List View Web Part, clear the text box, and then press ENTER.

הערה:  The Text Filter Web Part does not recognize wildcard characters. If a user enters a wildcard character, such as an asterisk (*) or a percent sign (%), the character is interpreted as a literal character.

לראש הדף

Connect a Date Filter Web Part to a List View Web Part for SharePoint 2016 and 2013

הערה:  The following procedure assumes you created a page on a team site. Commands and instructions can vary on other sites.

To edit a page you must be a member of the Members SharePoint group for the site.

The List Web Part described here needs to be created first before you can add it to your page. To create a list, see Create a list in SharePoint. To add columns, see Create a column in a SharePoint list or library

Once you have a list to work with return to these steps.

 1. מתוך דף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך .

  הכרטיסיה ' דף ' עם לחצן ' ערוך ' מסומן

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, ייתכן שאין לך הרשאות לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 2. Click the page where you want to insert a Date Filter Web Part and List View Web Part.

 3. In the ribbon, click the Insert tab, and then click Web Part.

  הוסף את רצועת הכלים בדף Wiki

 4. Under Categories, click Apps, under Web Parts, click the List View Web Part you want, and then click Add. The new Web Part appears on the page.

 5. Click the Web Part menu down arrow for the List View Web Part, and then point to Edit Web Part.

 6. In the Web Part tool pane, edit the custom Web Part properties by doing the following:

  • To change the default view of the list, select a different view from the Selected View list box. For example, you may want to filter, sort, or group data a different way or display different columns. Alternatively, click Edit the current view to edit the current view of the list.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   הערה: בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • To change the toolbar, under ToolBar Type, select Full Toolbar, Summary Toolbar, or No Toolbar from the list box.

   בחר סוג סרגל כלים
 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. תחת קטגוריות, לחץ על מסנני, תחת רכיבי Web Part, לחץ על מסנן תאריכים ולאחר מכן לחץ על הוסף. Web Part של מסנן תאריכים החדש יופיע בעמוד.

 9. To configure the Web Part, do one of the following:

 10. In the Web Part, click Open the tool pane.

 11. Point to Web Part, click the down arrow, and then click Edit Web Part. The configuration tool pane appears.

 12. In the tool pane, type a name in the Filter Name box to identify the Web Part.

  You can also use the name as a label or a brief instruction to the user. For example, you can use Filter Reports By: as a label to tell users they can filter the view of a Reports list.

 13. To enter an initial value in the Date Filter Web Part text box, select Default Value, and then do one of the following:

 14. Select Specific Date, and then enter a specific date.

 15. בחר את היסט מהיום, הזן את מספר הימים בתיבת הטקסט ימים (הערך המקסימלי הוא 999) ולאחר מכן בחר באפשרות אחרי היום או לפני היום.

  ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר הדף מציג תחילה.

 16. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את התאריך, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

 17. כדי לשמור את השינויים, בחלק התחתון של חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 18. כדי לחבר את ה-Web Part של מסנן תאריכים, הצבע על ה-Web Part של מסנן תאריכים, לחץ על החץ למטה, לחץ על חיבורים, לחץ על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך להתחבר.

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על עריכת Web Part כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 19. בתיבת הדו-שיח בחירת חיבור, בחר את סוג התוכן, לחץ על קבע תצורה, הגדר שם שדה צרכן העמודה שלפיה ברצונך לסנן Web Part של תצוגת רשימה על-ידי ולאחר מכן לחץ על סיום.

 20. לאחר שתסיים קביעת התצורה של החיבור, עמודהכרטיסיה, לחץ על שמור וסגור כדי לשמור ולהציג את הדף.

כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות המופיעים ב- Web Part של תצוגת רשימה, הזן תאריך או לחץ על לחצן בורר תאריכים, ולאחר מכן הקש ENTER. הערך שאתה מזין צריכה להיות תואמת ערך בעמודה שציינת בשלב 15. כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, עליך לנקות את התאריך מתוך תיבת טקסט, ולאחר מכן הקש ENTER.

הערה: הזן את התאריך בתבנית תאריך קצר עבור ההגדרה אזוריות הנוכחית המשמשת את האתר SharePoint משתמש צריך. תבנית התאריך הקצרה יכול להשתנות בהתאם להגדרות האזוריות של האתר או המחשב. לדוגמה, עבור אנגלית (ארצות הברית) השתמש mm/dd/yyyy והשתמש עבור צרפתית (צרפת) dd/mm/yyyy. המשתמש יכול גם להשתמש בורר התאריכים כדי להבטיח ערך התאריך הנכון.

לראש הדף

חיבור Web Part של מסנן אפשרויות ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2016 ו- 2013

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שיצרת דף באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

 1. מתוך הדף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הכרטיסיה ' דף ' עם לחצן ' ערוך ' מסומן

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, ייתכן שאין לך הרשאות לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part של מסנן האפשרויות של ו- Web Part של תצוגת רשימה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על ה-web Part.

  הוסף את רצועת הכלים בדף Wiki

 4. תחת קטגוריות, לחץ על רשימות וספריות, תחת רכיבי Web Part, לחץ על Web Part של תצוגת הרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 5. לחץ על תפריט Web Part חץ למטה עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

 6. בחלונית הכלים Web Part, לערוך את המאפיינים המותאמים אישית של Web Part על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של הרשימה, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות. לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית של הרשימה.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   הערה: בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   בחר סוג סרגל כלים
 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. תחת קטגוריות, לחץ על מסנני, תחת רכיבי Web Part, לחץ על מסנן האפשרויות ולאחר מכן לחץ על הוסף. Web Part של מסנן האפשרויות חדש מופיע בדף.

 9. כדי לקבוע את תצורת ה-Web Part, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Web Part, לחץ על פתח את חלונית הכלים.

  • הצבע על ה-Web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part. חלונית הכלים תצורת מופיעה.

  • בחלונית הכלים, הקלד שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

   עצה: באפשרותך גם להשתמש השם תווית או הודעה קצרה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

  • הזן את רשימת הערכים ותיאור אופציונלי הרצוי משתמש לאפשר למשתמשים לבחור מתוך תיבת הדו-שיח בחירת מסנן ערכים שמופיע כאשר משתמש לוחץ על לחצן סנן. לדוגמה, אם יש לך רשימה של לקוחות עם עמודת מצב, באפשרותך להזין את רגיל, מועדף ו- Elite כרשימת ערכים, כל ערך בשורה נפרדת. ערכים אלה משמשות מכן כך שיתאימו לערכים המופיעים בעמודה מצב של ה-Web Part של תצוגת רשימה כאשר משתמש מזין ערך מקיש על ENTER.

   עבור כל ערך בכל שורה, באפשרותך גם להוסיף תיאור חלופי שמופיע בתיבת הדו-שיח בחר ערכים מסנן במקום הערכים כאשר המשתמש מסננת את הנתונים. לדוגמה:

   תקן; לקוח רגילה עם דירוג אשראי הממוצע

   מועדף; לקוח רגילה עם דירוג גבוהה אשראי

   Elite; לקוח בנפח גבוה עם דירוג גבוהה אשראי

   הערה: רשימת האפשרויות חייבת להכיל אפשרות אחת לפחות ולחץ חייב להיות ייחודי. הערך ואינו התיאור עשוי לחרוג 255 תווים. המספר המרבי של אפשרויות הוא 1000.

 10. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • בתיבת הטקסט רוחב הפקד בפיקסלים, הזן מספר המציין את הרוחב של תיבת הטקסט כמספר פיקסלים, או ערך ריק או "0" כדי לשנות גודל של תיבת הטקסט באופן אוטומטי. מכיוון שהערך שהוזן על-ידי המשתמש מופיע בתיבת טקסט זו, כנראה הרצוי להפוך אותו רחבה דיה עבור הערך הגדול ביותר האפשריים.

  • כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את הנתונים, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

  • כדי להזין ערך התחלתי בתיבת הטקסט Web Part של מסנן האפשרויות, הזן ערך ברירת מחדל בתיבה ערך ברירת מחדל. ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר הדף מופיע תחילה.

  • כדי לאפשר למשתמשים לסנן לפי ערך null, בחר את הערך "(ריק)". לדוגמה, משתמשים שייתכן שתרצה לראות כל הלקוחות במצב לא מוגדר.

  • כדי להפעיל את ניקוי של מסנן כך שלא משתמשים יכולים לראות את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, לבחור בחירות מרובות לאפשר. במקרה זה, בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים מציג תיבות סימון, במקום לחצני אפשרויות.

   הערה: לא ניתן להשתמש בתכונה זו כדי להציג את התוצאות המסוננות הבחירות שניים או יותר, מכיוון Web Part של תצוגת רשימה אינו תומך בחירות מרובות. אם משתמש בוחר בחירות מרובות, נעשה שימוש רק הבחירה הראשונה.

 11. כדי לשמור את השינויים שערכת, בחלק התחתון של חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 12. כדי לחבר Web Part של מסנן האפשרויות, הצבע על ה-Web Part של מסנן בחירה, לחץ על החץ למטה, לחץ על חיבורים, לחץ על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך להתחבר.

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על עריכת Web Part כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 13. בתיבת הדו-שיח בחירת חיבור, בחר את סוג התוכן, לחץ על קבע תצורה, הגדר שם שדה צרכן העמודה שלפיה ברצונך לסנן Web Part של תצוגת רשימה על-ידי ולאחר מכן לחץ על סיום. לאחר שתסיים קביעת התצורה של החיבור, עמודהכרטיסיה, לחץ על שמור וסגור כדי לשמור ולהציג את הדף.

כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות ב- Web Part של תצוגת רשימה, ב- Web Part של מסנן האפשרויות, לחץ על Filter, לחץ על ערך ולאחר מכן לחץ על אישור. אם בחרת את המאפיין בחירות מרובות לאפשר, כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, עליך לנקות את כל תיבות הסימון בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים, ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

חיבור Web Part מסנן המשתמש הנוכחי ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2016 ו- 2013

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

 1. מתוך הדף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הכרטיסיה ' דף ' עם לחצן ' ערוך ' מסומן

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, שאין לך הרשאה לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת...

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part מסנן המשתמש הנוכחי ו- Web Part של תצוגת רשימה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על ה-web Part.

  הוסף את רצועת הכלים בדף Wiki

 4. תחת קטגוריות, לחץ על רשימות וספריות, תחת רכיבי Web Part, לחץ על Web Part של תצוגת הרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 5. לחץ על תפריט Web Part חץ למטה עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

 6. בחלונית הכלים Web Part, לערוך את המאפיינים המותאמים אישית של Web Part על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של הרשימה, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות. לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית של הרשימה.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   בחר סוג סרגל כלים
 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. תחת קטגוריות, לחץ על מסנני, תחת רכיבי Web Part, לחץ על המשתמש הנוכחי ולאחר מכן לחץ על הוסף. Web Part של מסנן האפשרויות חדש מופיע בדף.

 9. כדי לקבוע את תצורת ה-Web Part, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Web Part, לחץ על פתח את חלונית הכלים.

  • הצבע על ה-Web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part. חלונית הכלים תצורת מופיעה.

 10. בחלונית הכלים, הקלד שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

  באפשרותך גם להשתמש השם תווית או הודעה קצרה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

 11. תחת בחר ערך שיש לספק, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסנן לפי שם המשתמש, בחר את שם המשתמש הנוכחי.

  • כדי לסנן לפי ערך אחר בפרופיל של המשתמש הנוכחי של SharePoint, בחר ערך הפרופיל של SharePoint עבור המשתמש הנוכחי ולאחר מכן בחר פריט מתוך תיבת הרשימה.

   תיבת הרשימה מאוכלסת רשימת כל מאפייני פרופיל SharePoint שיש להם מדיניות הפרטיות של כל האנשים.

   היא דרך קלה כדי לראות רשימה של פרופילי משתמשים באתר שלך כדי להציג את הלשונית MyProfile בתוך ' האתר שלי ', ולאחר מכן ערוך את הפרטים.

 12. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר למשתמשים לסנן לפי ערך null, בחר באפשרות שלח ריקה אם קיימים ערכים ללא. לדוגמה, ייתכן שתרצה אם לא הוזן ערך הפרופיל עבור משתמש זה בעמודה.

  • כדי להחליט כיצד לטפל ערך יותר מרשומה אחת, תחת בעת טיפול בערכים מרובים, בצע אחת מהפעולות הבאות: בחר באפשרות שלח את הערך הראשון בלבד כדי להעביר ערך אחד בלבד באמצעות חיבור Web Part, בחר באפשרות שלח את כל הערכים להעברת שניים או יותר ערכים באמצעות חיבור Web Part, או בחר לשלב אותם לערך יחיד והפרדה עם ולאחר מכן הזן תו אחד או יותר בתיבת הטקסט כדי להעביר לפחות שני ערכים מופרד באמצעות חיבור Web Part.

  • להוסיף קידומת ערך לערך מאפיין Web Part כדי לוודא התאמה לעמודה ברשימת SharePoint, הזן את הטקסט בתיבת הטקסט טקסט להזנה לפני ערכים.

  • כדי להוסיף ערך בסוף ערך המאפיין Web Part כדי לוודא התאמה לעמודה ברשימת SharePoint, הזן את הטקסט בתיבה טקסט להזנה אחרי ערכים.

 13. כדי לשמור את השינויים, בחלק התחתון של חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 14. כדי לחבר Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי, הצבע ל- Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי, לחץ על החץ למטה, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על השם של Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך להתחבר.

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על עריכת Web Part כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 15. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את העמודה שברצונך לסנן ב- Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 16. לאחר שתסיים קביעת התצורה של החיבור, עמודהכרטיסיה, לחץ על שמור וסגור כדי לשמור ולהציג את הדף.

כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות ב- Web Part של תצוגת רשימה, פשוט עבור אל הדף. מאחר ש- Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי מסנן באופן אוטומטי את המידע בהתבסס על פרופיל המשתמש, נדרש ללא קלט משתמש.

לראש הדף

חיבור Web Part של מסנן רשימה ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2016 ו- 2013

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

 1. מתוך דף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הכרטיסיה ' דף ' עם לחצן ' ערוך ' מסומן

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, שאין לך הרשאה לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת...

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part של מסנן רשימה SharePoint ו- Web Part של תצוגת רשימה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על ה-web Part.

  הוסף את רצועת הכלים בדף Wiki

 4. תחת קטגוריות, לחץ על רשימות וספריות, תחת רכיבי Web Part, לחץ על Web Part של תצוגת הרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 5. לחץ על תפריט Web Part חץ למטה עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

 6. בחלונית הכלים Web Part, לערוך את המאפיינים המותאמים אישית של Web Part על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של הרשימה, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות. לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית של הרשימה.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   בחר סוג סרגל כלים
 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. תחת קטגוריות, לחץ על מסנני, תחת רכיבי Web Part, לחץ על מסנן רשימה של SharePoint ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 9. כדי לקבוע את תצורת ה-Web Part, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Web Part, לחץ על פתח את חלונית הכלים.

  • הצבע על ה-Web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part. חלונית הכלים תצורת מופיעה.

 10. בחלונית הכלים, הקלד שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

  באפשרותך גם להשתמש השם תווית או הודעה קצרה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

 11. כדי לציין רשימה של SharePoint, הזן את כתובת ה-URL של רשימה בתיבת הרשימה, או לחץ על עיון לצד תיבת הטקסט וחפש הרשימה שהרצויה.

 12. באופן אופציונלי, כדי לבחור בתצוגת רשימה שונות, בחר פריט מתוך תיבת הרשימה תצוגה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

 13. בחר עמודה מתיבת הרשימה שדה ערך. העמודה ערך מציגה את העמודות הנתמכות מהרשימה. מספר עמודות שאינן נתמכות, כגון כותרת, החישוב שורות טקסט מרובות.

  חשוב: כאשר אתה הופך את החיבור בין ה-Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part של מסנן רשימה של SharePoint, ודא שאתה בוחר עמודה בעלת ערכים תואמים למאפיין שדה ערך.

  הערה: SharePoint Web Part של מסנן רשימה יש מגבלה של 100 פריטים.

 14. באופן אופציונלי, בחר עמודה מתיבת הרשימה שדה התיאור. העמודה תיאור משמש כדי להציג ערך חלופי בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים, אשר מציגה כאשר משתמש לוחץ על לחצן סנן. לדוגמה, אם יש לך עמודה חודש מספר המשתמשים ברכיבי במספרים 1 זאת 12 כערכי חודש, אתה יכול להשתמש בעמודה שם החודש כעמודה תיאור כך בינואר זה מוצג במקום 1, פברואר במקום 2, וכן הלאה.

 15. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • בתיבת הטקסט רוחב הפקד בפיקסלים, הזן מספר המציין את הרוחב של תיבת הטקסט כמספר פיקסלים, או ערך ריק או "0" כדי לשנות גודל של תיבת הטקסט באופן אוטומטי. מכיוון שהערך שהוזן על-ידי המשתמש מופיע בתיבת טקסט זו, כנראה הרצוי להפוך אותו רחבה דיה עבור הערך הגדול ביותר האפשריים.

  • כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את הנתונים, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

  • כדי להזין ערך התחלתי בתיבת הטקסט Web Part של מסנן רשימה של SharePoint, הזן ערך ברירת מחדל בתיבה ערך ברירת מחדל, ערך שאינו תואם לאחד הערכים בעמודה בדרך כלל שצוין בשלב 13 או שלב 14. ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר הדף מופיע תחילה.

  • כדי לאפשר למשתמשים לסנן לפי ערך null, בחר את הערך "(ריק)". לדוגמה, משתמשים שייתכן שתרצה לראות את כל הערכים בעמודה המכילים ערך לא. כדי להפעיל את ניקוי של מסנן כך שלא משתמשים יכולים לראות את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, לבחור בחירות מרובות לאפשר.

   הערה: בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים מציג תיבות סימון, במקום לחצני אפשרויות.

   למשתמש אין אפשרות להשתמש בתכונה זו כדי להציג את התוצאות המסוננות הבחירות שניים או יותר, מאחר Web Part של תצוגת רשימה אינו תומך בחירות מרובות. אם משתמש בוחר בחירות מרובות, נעשה שימוש רק הבחירה הראשונה.

 16. כדי לשמור את השינויים, בחלק התחתון של חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 17. כדי לחבר את SharePoint Web Part של מסנן רשימה, הצבע על ה-Web Part ' מסנן רשימת SharePoint, לחץ על החץ למטה, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך להתחבר .

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על עריכת Web Part כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 18. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את העמודה שברצונך לסנן ב- Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 19. לאחר שתסיים קביעת התצורה של החיבור, בכרטיסיה דף, לחץ על שמור וסגור כדי לשמור ולהציג את הדף

כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות ב- Web Part של תצוגת רשימה, ב- SharePoint Web Part של מסנן רשימה, לחץ על Filter, לחץ על ערך ולאחר מכן לחץ על אישור. אם בחרת את המאפיין בחירות מרובות לאפשר, כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, עליך לנקות את כל תיבות הסימון, ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

חיבור Web Part של מסנן טקסט ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2010

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

 1. מתוך הדף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הכרטיסיה ' דף ' עם לחצן ' ערוך ' מסומן

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, ייתכן שאין לך הרשאות לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part של מסנן טקסט ותואר Web Part של תצוגת רשימה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על ה-web Part.

  הוסף את רצועת הכלים בדף Wiki

 4. תחת קטגוריות, לחץ על רשימות וספריות, תחת רכיבי Web Part, לחץ על Web Part של תצוגת הרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 5. לחץ על תפריט Web Part חץ למטה עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן הצבע על עריכת Web Part.

 6. בחלונית הכלים Web Part, לערוך את המאפיינים המותאמים אישית של Web Part על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של הרשימה, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות. לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית של הרשימה.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   בחר סוג סרגל כלים
 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. תחת קטגוריות, לחץ על מסננים, תחת רכיבי Web Part, לחץ על מסנן טקסט ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 9. כדי לקבוע את תצורת ה-Web Part של מסנן טקסט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Web Part, לחץ על פתח את חלונית הכלים.

  • הצבע על ה-Web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part. חלונית הכלים תצורת מופיעה.

 10. בחלונית הכלים, הקלד שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

  באפשרותך גם להשתמש השם תווית או הודעה קצרה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

 11. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להגביל את מספר התווים, הזן את המספר בתיבת הטקסט מספר מרבי של תווים. האורך המרבי של ערך טקסט הוא 255 תווים.

  • כדי להזין ערך התחלתי Web Part של מסנן טקסט בתיבת הטקסט, הזן ערך ברירת מחדל בתיבה ערך ברירת מחדל. ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר הדף מופיע תחילה.

  • כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את הנתונים, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

  • בתיבת הטקסט רוחב הפקד בפיקסלים, הזן מספר המציין את הרוחב של תיבת הטקסט כמספר פיקסלים, או ערך ריק או "0" כדי לשנות גודל של תיבת הטקסט באופן אוטומטי. מכיוון שהערך שהוזן על-ידי המשתמש מופיע בתיבת טקסט זו, כנראה הרצוי להפוך אותו רחבה דיה עבור הערך הגדול ביותר האפשריים.

 12. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 13. כדי לחבר את ה-Web Part של מסנן טקסט, הצבע על ה-Web Part של מסנן טקסט, לחץ על החץ למטה, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על השם של Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך להתחבר.

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על עריכת Web Part כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 14. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את סוג חיבור, לחץ על קבע תצורה, הגדר שם שדה צרכן העמודה שלפיה ברצונך לסנן Web Part של תצוגת רשימה על-ידי ולאחר מכן לחץ על סיום.

  הערה: בדפדפן, ייתכן שתצטרך להפעיל פריטים מוקפצים מאתר זה כדי להציג את תיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור.

 15. לאחר שתסיים קביעת התצורה של החיבור, בכרטיסיה דף, לחץ על שמור וסגור כדי לשמור ולהציג את הדף.

כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות המופיעים ב- Web Part של תצוגת רשימה, הזן טקסט בתיבת הטקסט עבור ה-Web Part של מסנן טקסט. ודא כי הטקסט תואם בדיוק ערך בעמודה שציינת שבשלב 14 בחיבור. לאחר הזנת הטקסט, הקש ENTER כדי לראות את התוצאות. כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, נקה את תיבת הטקסט ולאחר מכן הקש ENTER.

הערה: ה-Web Part של מסנן טקסט לא יזהה תווים כלליים. אם משתמש מזין בתו כללי, כגון כוכבית (*) או סימן אחוז (%)), התו תתפרש כתו מילולי.

לראש הדף

חיבור Web Part של מסנן תאריכים ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2010

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שיצרת דף באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

 1. מתוך דף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך .

  הפקודה 'ערוך' בכרטיסיה 'עריכה'

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, ייתכן שאין לך הרשאות לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף של Web Part של מסנן תאריכים ו- Web Part של תצוגת רשימה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על ה-web Part.

  הפקודה Web Part

 4. תחת קטגוריות, לחץ על רשימות וספריות, תחת רכיבי Web Part, לחץ על Web Part של תצוגת הרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 5. לחץ על תפריט Web Part חץ למטה עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

 6. בחלונית הכלים Web Part, לערוך את המאפיינים המותאמים אישית של Web Part על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של הרשימה, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות. לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית של הרשימה.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   הערה: בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   בחר סוג סרגל כלים
 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. תחת קטגוריות, לחץ על מסנני, תחת רכיבי Web Part, לחץ על מסנן תאריכים ולאחר מכן לחץ על הוסף. Web Part של מסנן תאריכים החדש יופיע בעמוד.

 9. כדי לקבוע את תצורת ה-Web Part, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 10. ב- Web Part, לחץ על פתח את חלונית הכלים.

 11. הצבע על ה-web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part. חלונית הכלים תצורת מופיעה.

 12. בחלונית הכלים, הקלד שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

  באפשרותך גם להשתמש השם תווית או הודעה קצרה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

 13. כדי להזין ערך התחלתי בתיבת הטקסט Web Part של מסנן תאריכים, בחר ערך ברירת מחדל ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 14. בחר תאריך מסוים, ולאחר מכן הזן תאריך ספציפי.

 15. בחר את היסט מהיום, הזן את מספר הימים בתיבת הטקסט ימים (הערך המקסימלי הוא 999) ולאחר מכן בחר באפשרות אחרי היום או לפני היום.

  ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר הדף מציג תחילה.

 16. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את התאריך, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

 17. כדי לשמור את השינויים, בחלק התחתון של חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 18. כדי לחבר את ה-Web Part של מסנן תאריכים, הצבע על ה-Web Part של מסנן תאריכים, לחץ על החץ למטה, לחץ על חיבורים, לחץ על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך להתחבר.

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על עריכת Web Part כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 19. בתיבת הדו-שיח בחירת חיבור, בחר את סוג התוכן, לחץ על קבע תצורה, הגדר שם שדה צרכן העמודה שלפיה ברצונך לסנן Web Part של תצוגת רשימה על-ידי ולאחר מכן לחץ על סיום.

 20. לאחר שתסיים קביעת התצורה של החיבור, עמודהכרטיסיה, לחץ על שמור וסגור כדי לשמור ולהציג את הדף.

כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות המופיעים ב- Web Part של תצוגת רשימה, הזן תאריך או לחץ על לחצן בורר תאריכים, ולאחר מכן הקש ENTER. הערך שאתה מזין צריכה להיות תואמת ערך בעמודה שציינת בשלב 15. כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, עליך לנקות את התאריך מתוך תיבת טקסט, ולאחר מכן הקש ENTER.

הערה: הזן את התאריך בתבנית תאריך קצר עבור ההגדרה אזוריות הנוכחית המשמשת את האתר SharePoint משתמש צריך. תבנית התאריך הקצרה יכול להשתנות בהתאם להגדרות האזוריות של האתר או המחשב. לדוגמה, עבור אנגלית (ארצות הברית) השתמש mm/dd/yyyy והשתמש עבור צרפתית (צרפת) dd/mm/yyyy. המשתמש יכול גם להשתמש בורר התאריכים כדי להבטיח ערך התאריך הנכון.

לראש הדף

חיבור Web Part של מסנן אפשרויות ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2010

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שיצרת דף באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

 1. מתוך הדף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הפקודה 'ערוך' בכרטיסיה 'עריכה'

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, ייתכן שאין לך הרשאות לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת שלך.

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part של מסנן האפשרויות של ו- Web Part של תצוגת רשימה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על ה-web Part.

  הפקודה Web Part

 4. תחת קטגוריות, לחץ על רשימות וספריות, תחת רכיבי Web Part, לחץ על Web Part של תצוגת הרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 5. לחץ על תפריט Web Part חץ למטה עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

 6. בחלונית הכלים Web Part, לערוך את המאפיינים המותאמים אישית של Web Part על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של הרשימה, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות. לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית של הרשימה.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   הערה: בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   בחר סוג סרגל כלים
 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. תחת קטגוריות, לחץ על מסנני, תחת רכיבי Web Part, לחץ על מסנן האפשרויות ולאחר מכן לחץ על הוסף. Web Part של מסנן האפשרויות חדש מופיע בדף.

 9. כדי לקבוע את תצורת ה-Web Part, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Web Part, לחץ על פתח את חלונית הכלים.

  • הצבע על ה-Web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part. חלונית הכלים תצורת מופיעה.

  • בחלונית הכלים, הקלד שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

   עצה: באפשרותך גם להשתמש השם תווית או הודעה קצרה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

  • הזן את רשימת הערכים ותיאור אופציונלי הרצוי משתמש לאפשר למשתמשים לבחור מתוך תיבת הדו-שיח בחירת מסנן ערכים שמופיע כאשר משתמש לוחץ על לחצן סנן. לדוגמה, אם יש לך רשימה של לקוחות עם עמודת מצב, באפשרותך להזין את רגיל, מועדף ו- Elite כרשימת ערכים, כל ערך בשורה נפרדת. ערכים אלה משמשות מכן כך שיתאימו לערכים המופיעים בעמודה מצב של ה-Web Part של תצוגת רשימה כאשר משתמש מזין ערך מקיש על ENTER.

   עבור כל ערך בכל שורה, באפשרותך גם להוסיף תיאור חלופי שמופיע בתיבת הדו-שיח בחר ערכים מסנן במקום הערכים כאשר המשתמש מסננת את הנתונים. לדוגמה:

   תקן; לקוח רגילה עם דירוג אשראי הממוצע

   מועדף; לקוח רגילה עם דירוג גבוהה אשראי

   Elite; לקוח בנפח גבוה עם דירוג גבוהה אשראי

   הערה: רשימת האפשרויות חייבת להכיל אפשרות אחת לפחות ולחץ חייב להיות ייחודי. הערך ואינו התיאור עשוי לחרוג 255 תווים. המספר המרבי של אפשרויות הוא 1000.

 10. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • בתיבת הטקסט רוחב הפקד בפיקסלים, הזן מספר המציין את הרוחב של תיבת הטקסט כמספר פיקסלים, או ערך ריק או "0" כדי לשנות גודל של תיבת הטקסט באופן אוטומטי. מכיוון שהערך שהוזן על-ידי המשתמש מופיע בתיבת טקסט זו, כנראה הרצוי להפוך אותו רחבה דיה עבור הערך הגדול ביותר האפשריים.

  • כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את הנתונים, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

  • כדי להזין ערך התחלתי בתיבת הטקסט Web Part של מסנן האפשרויות, הזן ערך ברירת מחדל בתיבה ערך ברירת מחדל. ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר הדף מופיע תחילה.

  • כדי לאפשר למשתמשים לסנן לפי ערך null, בחר את הערך "(ריק)". לדוגמה, משתמשים שייתכן שתרצה לראות כל הלקוחות במצב לא מוגדר.

  • כדי להפעיל את ניקוי של מסנן כך שלא משתמשים יכולים לראות את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, לבחור בחירות מרובות לאפשר. במקרה זה, בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים מציג תיבות סימון, במקום לחצני אפשרויות.

   הערה: לא ניתן להשתמש בתכונה זו כדי להציג את התוצאות המסוננות הבחירות שניים או יותר, מכיוון Web Part של תצוגת רשימה אינו תומך בחירות מרובות. אם משתמש בוחר בחירות מרובות, נעשה שימוש רק הבחירה הראשונה.

 11. כדי לשמור את השינויים שערכת, בחלק התחתון של חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 12. כדי לחבר Web Part של מסנן האפשרויות, הצבע על ה-Web Part של מסנן בחירה, לחץ על החץ למטה, לחץ על חיבורים, לחץ על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך להתחבר.

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על עריכת Web Part כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 13. בתיבת הדו-שיח בחירת חיבור, בחר את סוג התוכן, לחץ על קבע תצורה, הגדר שם שדה צרכן העמודה שלפיה ברצונך לסנן Web Part של תצוגת רשימה על-ידי ולאחר מכן לחץ על סיום. לאחר שתסיים קביעת התצורה של החיבור, עמודהכרטיסיה, לחץ על שמור וסגור כדי לשמור ולהציג את הדף.

כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות ב- Web Part של תצוגת רשימה, ב- Web Part של מסנן האפשרויות, לחץ על Filter, לחץ על ערך ולאחר מכן לחץ על אישור. אם בחרת את המאפיין בחירות מרובות לאפשר, כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, עליך לנקות את כל תיבות הסימון בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים, ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

חיבור Web Part מסנן המשתמש הנוכחי ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2010

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

 1. מתוך הדף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הפקודה 'ערוך' בכרטיסיה 'עריכה'

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, שאין לך הרשאה לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת...

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part מסנן המשתמש הנוכחי ו- Web Part של תצוגת רשימה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על ה-web Part.

  הפקודה Web Part

 4. תחת קטגוריות, לחץ על רשימות וספריות, תחת רכיבי Web Part, לחץ על Web Part של תצוגת הרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 5. לחץ על תפריט Web Part חץ למטה עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

 6. בחלונית הכלים Web Part, לערוך את המאפיינים המותאמים אישית של Web Part על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של הרשימה, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות. לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית של הרשימה.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   בחר סוג סרגל כלים
 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. תחת קטגוריות, לחץ על מסנני, תחת רכיבי Web Part, לחץ על המשתמש הנוכחי ולאחר מכן לחץ על הוסף. Web Part של מסנן האפשרויות חדש מופיע בדף.

 9. כדי לקבוע את תצורת ה-Web Part, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Web Part, לחץ על פתח את חלונית הכלים.

  • הצבע על ה-Web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part. חלונית הכלים תצורת מופיעה.

 10. בחלונית הכלים, הקלד שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

  באפשרותך גם להשתמש השם תווית או הודעה קצרה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

 11. תחת בחר ערך שיש לספק, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסנן לפי שם המשתמש, בחר את שם המשתמש הנוכחי.

  • כדי לסנן לפי ערך אחר בפרופיל של המשתמש הנוכחי של SharePoint, בחר ערך הפרופיל של SharePoint עבור המשתמש הנוכחי ולאחר מכן בחר פריט מתוך תיבת הרשימה.

   תיבת הרשימה מאוכלסת רשימת כל מאפייני פרופיל SharePoint שיש להם מדיניות הפרטיות של כל האנשים.

   היא דרך קלה כדי לראות רשימה של פרופילי משתמשים באתר שלך כדי להציג את הלשונית MyProfile בתוך ' האתר שלי ', ולאחר מכן ערוך את הפרטים.

 12. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר למשתמשים לסנן לפי ערך null, בחר באפשרות שלח ריקה אם קיימים ערכים ללא. לדוגמה, ייתכן שתרצה אם לא הוזן ערך הפרופיל עבור משתמש זה בעמודה.

  • כדי להחליט כיצד לטפל ערך יותר מרשומה אחת, תחת בעת טיפול בערכים מרובים, בצע אחת מהפעולות הבאות: בחר באפשרות שלח את הערך הראשון בלבד כדי להעביר ערך אחד בלבד באמצעות חיבור Web Part, בחר באפשרות שלח את כל הערכים להעברת שניים או יותר ערכים באמצעות חיבור Web Part, או בחר לשלב אותם לערך יחיד והפרדה עם ולאחר מכן הזן תו אחד או יותר בתיבת הטקסט כדי להעביר לפחות שני ערכים מופרד באמצעות חיבור Web Part.

  • להוסיף קידומת ערך לערך מאפיין Web Part כדי לוודא התאמה לעמודה ברשימת SharePoint, הזן את הטקסט בתיבת הטקסט טקסט להזנה לפני ערכים.

  • כדי להוסיף ערך בסוף ערך המאפיין Web Part כדי לוודא התאמה לעמודה ברשימת SharePoint, הזן את הטקסט בתיבה טקסט להזנה אחרי ערכים.

 13. כדי לשמור את השינויים, בחלק התחתון של חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 14. כדי לחבר Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי, הצבע ל- Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי, לחץ על החץ למטה, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על השם של Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך להתחבר.

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על עריכת Web Part כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 15. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את העמודה שברצונך לסנן ב- Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 16. לאחר שתסיים קביעת התצורה של החיבור, עמודהכרטיסיה, לחץ על שמור וסגור כדי לשמור ולהציג את הדף.

כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות ב- Web Part של תצוגת רשימה, פשוט עבור אל הדף. מאחר ש- Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי מסנן באופן אוטומטי את המידע בהתבסס על פרופיל המשתמש, נדרש ללא קלט משתמש.

לראש הדף

חיבור Web Part של מסנן רשימה ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2010

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

 1. מתוך דף, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך.

  הפקודה 'ערוך' בכרטיסיה 'עריכה'

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, שאין לך הרשאה לערוך את הדף. פנה למנהל המערכת...

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף Web Part של מסנן רשימה SharePoint ו- Web Part של תצוגת רשימה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על ה-web Part.

  הפקודה Web Part

 4. תחת קטגוריות, לחץ על רשימות וספריות, תחת רכיבי Web Part, לחץ על Web Part של תצוגת הרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 5. לחץ על תפריט Web Part חץ למטה עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

 6. בחלונית הכלים Web Part, לערוך את המאפיינים המותאמים אישית של Web Part על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של הרשימה, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות. לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית של הרשימה.

   חלונית המאפיינים של תצוגות רשימה

   בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  • כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   בחר סוג סרגל כלים
 7. בתחתית חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 8. תחת קטגוריות, לחץ על מסנני, תחת רכיבי Web Part, לחץ על מסנן רשימה של SharePoint ולאחר מכן לחץ על הוסף. ה-Web Part חדש מופיע בדף.

 9. כדי לקבוע את תצורת ה-Web Part, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Web Part, לחץ על פתח את חלונית הכלים.

  • הצבע על ה-Web Part, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על עריכת Web Part. חלונית הכלים תצורת מופיעה.

 10. בחלונית הכלים, הקלד שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

  באפשרותך גם להשתמש השם תווית או הודעה קצרה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

 11. כדי לציין רשימה של SharePoint, הזן את כתובת ה-URL של רשימה בתיבת הרשימה, או לחץ על עיון לצד תיבת הטקסט וחפש הרשימה שהרצויה.

 12. באופן אופציונלי, כדי לבחור בתצוגת רשימה שונות, בחר פריט מתוך תיבת הרשימה תצוגה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

 13. בחר עמודה מתיבת הרשימה שדה ערך. העמודה ערך מציגה את העמודות הנתמכות מהרשימה. מספר עמודות שאינן נתמכות, כגון כותרת, החישוב שורות טקסט מרובות.

  חשוב: כאשר אתה הופך את החיבור בין ה-Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part של מסנן רשימה של SharePoint, ודא שאתה בוחר עמודה בעלת ערכים תואמים למאפיין שדה ערך.

  הערה: SharePoint Web Part של מסנן רשימה יש מגבלה של 100 פריטים.

 14. באופן אופציונלי, בחר עמודה מתיבת הרשימה שדה התיאור. העמודה תיאור משמש כדי להציג ערך חלופי בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים, אשר מציגה כאשר משתמש לוחץ על לחצן סנן. לדוגמה, אם יש לך עמודה חודש מספר המשתמשים ברכיבי במספרים 1 זאת 12 כערכי חודש, אתה יכול להשתמש בעמודה שם החודש כעמודה תיאור כך בינואר זה מוצג במקום 1, פברואר במקום 2, וכן הלאה.

 15. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • בתיבת הטקסט רוחב הפקד בפיקסלים, הזן מספר המציין את הרוחב של תיבת הטקסט כמספר פיקסלים, או ערך ריק או "0" כדי לשנות גודל של תיבת הטקסט באופן אוטומטי. מכיוון שהערך שהוזן על-ידי המשתמש מופיע בתיבת טקסט זו, כנראה הרצוי להפוך אותו רחבה דיה עבור הערך הגדול ביותר האפשריים.

  • כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את הנתונים, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

  • כדי להזין ערך התחלתי בתיבת הטקסט Web Part של מסנן רשימה של SharePoint, הזן ערך ברירת מחדל בתיבה ערך ברירת מחדל, ערך שאינו תואם לאחד הערכים בעמודה בדרך כלל שצוין בשלב 13 או שלב 14. ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר הדף מופיע תחילה.

  • כדי לאפשר למשתמשים לסנן לפי ערך null, בחר את הערך "(ריק)". לדוגמה, משתמשים שייתכן שתרצה לראות את כל הערכים בעמודה המכילים ערך לא. כדי להפעיל את ניקוי של מסנן כך שלא משתמשים יכולים לראות את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, לבחור בחירות מרובות לאפשר.

   הערה: בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים מציג תיבות סימון, במקום לחצני אפשרויות.

   למשתמש אין אפשרות להשתמש בתכונה זו כדי להציג את התוצאות המסוננות הבחירות שניים או יותר, מאחר Web Part של תצוגת רשימה אינו תומך בחירות מרובות. אם משתמש בוחר בחירות מרובות, נעשה שימוש רק הבחירה הראשונה.

 16. כדי לשמור את השינויים, בחלק התחתון של חלונית הכלים, לחץ על אישור.

 17. כדי לחבר את SharePoint Web Part של מסנן רשימה, הצבע על ה-Web Part ' מסנן רשימת SharePoint, לחץ על החץ למטה, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך להתחבר .

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על עריכת Web Part כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 18. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את העמודה שברצונך לסנן ב- Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 19. לאחר שתסיים קביעת התצורה של החיבור, בכרטיסיה דף, לחץ על שמור וסגור כדי לשמור ולהציג את הדף

כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות ב- Web Part של תצוגת רשימה, ב- SharePoint Web Part של מסנן רשימה, לחץ על Filter, לחץ על ערך ולאחר מכן לחץ על אישור. אם בחרת את המאפיין בחירות מרובות לאפשר, כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, עליך לנקות את כל תיבות הסימון, ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

חיבור Web Part של מסנן טקסט ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2007

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף Web Part באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

הכן את דף ה-Web Part   

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור דף Web Part, תפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על צור ולאחר מכן לחץ על דף Web Part.

   לקבלת מידע נוסף, ראה מבוא להתאמה אישית של דפים באמצעות Web Parts.

  • כדי לערוך דף Web Part, לחץ על פעולות אתר תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על ערוך דף.

   דף Web Part מוצג במצב עריכה.

 2. באזור ה-Web Part שבו ברצונך להוסיף את ה-Web Part, לחץ על הוסף Web Part.

  מופיעה תיבת הדו-שיח הוספת רכיבי Web Part.

 3. הוספת ה-Web Part של מסנן טקסט ו- Web Part של תצוגת רשימה אל דף Web Part.

  לקבלת מידע נוסף אודות אופן הוספת Web Part לדף, ראה הוספה או הסרה של Web Part.

  התאמה אישית של ה-Web Part של מסנן טקסט:   

  ב- Web Part של מסנן טקסט, לחץ על הקישור פתח את חלונית הכלים.

  ה-Web Part של מסנן טקסט נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

 4. עריכת מאפייני Web Part מותאמים אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. הזן שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

   באפשרותך גם להשתמש השם תווית או הודעה קצרה למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

  2. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

   • כדי להגביל את מספר התווים, הזן את המספר בתיבת הטקסט מספר מרבי של תווים. האורך המרבי של ערך טקסט הוא 255 תווים.

   • כדי להזין ערך התחלתי Web Part של מסנן טקסט בתיבת הטקסט, הזן ערך ברירת מחדל בתיבה ערך ברירת מחדל. ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר מופיע תחילה דף ה-Web Part.

   • כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את הנתונים, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

   • בתיבת הטקסט רוחב הפקד בפיקסלים, הזן מספר המציין את הרוחב של תיבת הטקסט כמספר פיקסלים, או ערך ריק או "0" כדי לשנות גודל של תיבת הטקסט באופן אוטומטי. מכיוון שהערך שהוזן על-ידי המשתמש מופיע בתיבת טקסט זו, כנראה הרצוי להפוך אותו רחבה דיה עבור הערך הגדול ביותר האפשריים.

  3. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

   התאמה אישית של ה-Web Part של תצוגת רשימה:   

   1. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה, ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

    ה-Web Part של תצוגת רשימה נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

   2. עריכת מאפייני Web Part מותאמים אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

    1. כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של הרשימה, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

     לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית של הרשימה.

     הערה: בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

     פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

    2. כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   3. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

    חיבור שני רכיבי Web Part ולאמת את התוצאות:   

   4. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור ה-Web Part של מסנן טקסט, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך לקשר.

   5. הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על שינוי Web Part משותף כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

    בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את העמודה שברצונך לסנן ב- Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

   6. כדי לצאת ממצב עריכה והצגה של הדף, בחלק העליון של דף Web Part, תחת התפריט תמונת לחצן פעולות אתר, לחץ על צא ממצב עריכה.

   7. כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות המופיעים ב- Web Part של תצוגת רשימה, הזן טקסט בתיבת הטקסט עבור ה-Web Part של מסנן טקסט. ודא כי הטקסט תואם בדיוק ערך בעמודה ב- Web Part תצוגת רשימה שציינת שבשלב 10 בחיבור. לאחר הזנת הטקסט, הקש ENTER כדי לראות את התוצאות.

    הערה: ה-Web Part של מסנן טקסט לא יזהה תווים כלליים. אם משתמש מזין בתו כללי, כגון כוכבית (*) או סימן אחוז (%)), התו תתפרש כתו מילולי.

    כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, המשתמש חייב לנקות את תיבת הטקסט, ולאחר מכן הקש ENTER.

לראש הדף

חיבור Web Part של מסנן תאריכים ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2007

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף Web Part באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

הכן את דף ה-Web Part:   

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור דף Web Part, תפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על צור ולאחר מכן לחץ על דף Web Part.

   לקבלת מידע נוסף, ראה מבוא להתאמה אישית של דפים באמצעות Web Parts.

  • כדי לערוך דף Web Part, לחץ על פעולות אתר תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על ערוך דף.

   דף Web Part מוצג במצב עריכה.

 2. באזור ה-Web Part שבו ברצונך להוסיף את ה-Web Part, לחץ על הוסף Web Part.

  מופיעה תיבת הדו-שיח הוספת רכיבי Web Part.

 3. הוסף את ה-Web Part של מסנן תאריכים ו- Web Part של תצוגת רשימה אל דף Web Part.

  לקבלת מידע נוסף אודות אופן הוספת Web Part לדף, ראה הוספה או הסרה של Web Part.

  התאמה אישית של ה-Web Part של מסנן תאריכים:   

 4. ב- Web Part של מסנן תאריכים, לחץ על הקישור פתח את חלונית הכלים.

  ה-Web Part של מסנן תאריכים נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

 5. עריכת מאפייני Web Part מותאמים אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. הזן שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

   באפשרותך גם להשתמש את השם התווית או הוראות קצרות למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

  2. כדי להזין ערך התחלתי בתיבת הטקסט Web Part של מסנן תאריכים, בחר ערך ברירת מחדל ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • בחר תאריך מסוים, ולאחר מכן הזן תאריך ספציפי.

   • בחר היסט מהיום ולאחר מכן הזן את מספר הימים בתיבת הטקסט ימים. הערך המרבי הוא 999.

    ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר דף Web Part מציג לראשונה.

  3. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את הנתונים, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

  4. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

   התאמה אישית של ה-Web Part של תצוגת רשימה:   

   1. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה, ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

    ה-Web Part של תצוגת רשימה נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

   2. עריכת מאפייני Web Part מותאמים אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

    1. כדי לשנות את רשימת ברירת המחדל, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

     לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית.

     הערה: בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

     פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

    2. כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   3. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

    חיבור שני רכיבי Web Part ולאמת את התוצאות:   

   4. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור ה-Web Part של מסנן תאריכים, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך לקשר.

    הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על שינוי Web Part משותף כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

   5. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את העמודה שברצונך לסנן ב- Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

   6. כדי לצאת ממצב עריכה והצגה של הדף, בחלק העליון של דף Web Part, תחת התפריט תמונת לחצן פעולות אתר, לחץ על צא ממצב עריכה.

   7. כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות המופיעים ב- Web Part של תצוגת רשימה, הזן תאריך או לחץ על לחצן בורר תאריכים, ולאחר מכן הקש ENTER. הערך שאתה מזין צריכה להיות תואמת ערך בעמודה ב- Web Part תצוגת רשימה שציינת שבשלב 10 בחיבור.

    הערה: צריך המשתמש להזין את התאריך בתבנית תאריך קצר עבור ההגדרה הנוכחית האזוריות המשמשות את אתר SharePoint. תבנית התאריך הקצרה עשויה להשתנות בהתאם לאופן מהמחשב שלך או של שרת אתר להגדרות האזוריות. לדוגמה, עבור אנגלית (ארצות הברית) השתמש mm/dd/yyyy והשתמש עבור צרפתית (צרפת) dd/mm/yyyy. המשתמש יכול גם להשתמש בורר התאריכים כדי להבטיח ערך התאריך הנכון.

    כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, המשתמש חייב לנקות את התאריך מתוך תיבת טקסט, ולאחר מכן הקש ENTER.

לראש הדף

חיבור של Web Part של מסנן האפשרויות ל- Web Part עבור SharePoint 2007 של תצוגת רשימה

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף Web Part באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

הכן את דף ה-Web Part:   

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור דף Web Part, תפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על צור ולאחר מכן לחץ על דף Web Part.

   לקבלת מידע נוסף, ראה מבוא להתאמה אישית של דפים באמצעות Web Parts.

  • כדי לערוך דף Web Part, לחץ על פעולות אתר תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על ערוך דף.

   דף Web Part מופיע במצב עריכה.

 2. באזור ה-Web Part שבו ברצונך להוסיף את ה-Web Part, לחץ על הוסף Web Part.

  מופיעה תיבת הדו-שיח הוספת רכיבי Web Part.

 3. הוספת ה-Web Part של מסנן אפשרויות ו- Web Part של תצוגת רשימה אל דף Web Part.

  לקבלת מידע נוסף אודות אופן הוספת Web Part לדף, ראה הוספה או הסרה של Web Part.

  התאמה אישית של ה-Web Part של מסנן אפשרויות:   

 4. ב- Web Part של מסנן האפשרויות, לחץ על הקישור פתח את חלונית הכלים.

  Web Part של מסנן האפשרויות נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

 5. בצע את הפעולות הבאות:

  1. הזן שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

   באפשרותך גם להשתמש את השם התווית או הוראות קצרות למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

  2. הזן את רשימת הערכים ותיאור אופציונלי הרצוי משתמש לאפשר למשתמשים לבחור מתוך תיבת הדו-שיח בחירת מסנן ערכים שמופיע כאשר משתמש לוחץ על לחצן סמל מסנן הוחל מסנן. לדוגמה, אם יש לך רשימה של לקוחות עם עמודת מצב, באפשרותך להזין את רגיל, מועדףו- Elite כרשימת ערכים, כל ערך בשורה נפרדת. ערכים אלה משמשות מכן כך שיתאימו לערכים המופיעים בעמודה מצב של ה-Web Part של תצוגת רשימה כאשר משתמש מזין ערך מקיש על ENTER.

   עבור כל ערך בכל שורה, באפשרותך גם להוסיף תיאור חלופי שמופיע בתיבת הדו-שיח בחר ערכים מסנן במקום הערכים כאשר המשתמש מסננת את הנתונים. לדוגמה:

   תקן; לקוח רגילה עם דירוג אשראי הממוצע
   מועדף; לקוח רגילה עם דירוג גבוהה אשראי
   Elite; לקוח בנפח גבוה עם דירוג גבוהה אשראי

   הערה: רשימת האפשרויות חייבת להכיל אפשרות אחת לפחות ולחץ חייב להיות ייחודי. תיאור ואינו ערך עשוי לחרוג 255 תווים. המספר המרבי של אפשרויות הוא 1000.

  3. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

   • בתיבת הטקסט רוחב הפקד בפיקסלים, הזן מספר המציין את הרוחב של תיבת הטקסט בחירה כמספר פיקסלים, או ערך ריק או "0" כדי לשנות גודל של תיבת הטקסט באופן אוטומטי. מכיוון שהערך שהוזן על-ידי המשתמש מופיע בתיבת טקסט זו, כנראה הרצוי להפוך אותו רחבה דיה עבור הערך הגדול ביותר האפשריים.

   • כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את הנתונים, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

   • כדי להזין ערך התחלתי בתיבת הטקסט Web Part של מסנן האפשרויות, הזן ערך ברירת מחדל בתיבה ערך ברירת מחדל, ערך שאינו תואם לאחד הערכים שהוזן בשלב 2 של שלב 5 בדרך כלל. ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר מופיע תחילה דף ה-Web Part.

   • כדי לאפשר למשתמשים לסנן לפי ערך null, בחר את הערך "(ריק)". לדוגמה, משתמשים שייתכן שתרצה לראות כל הלקוחות במצב לא מוגדר.

   • כדי להפעיל את ניקוי של מסנן כך שלא משתמשים יכולים לראות את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, לבחור בחירות מרובות לאפשר. במקרה זה, בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים מציג תיבות סימון, במקום לחצני אפשרויות.

    הערה: לא ניתן להשתמש בתכונה זו כדי להציג את התוצאות המסוננות הבחירות שניים או יותר, מכיוון Web Part של תצוגת רשימה אינו תומך בחירות מרובות. אם משתמש בוחר בחירות מרובות, נעשה שימוש רק הבחירה הראשונה.

  4. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

   התאמה אישית של ה-Web Part של תצוגת רשימה:   

   1. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה, ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

    ה-Web Part של תצוגת רשימה נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

   2. עריכת מאפייני Web Part מותאמים אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

    1. כדי לשנות את רשימת ברירת המחדל, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

     לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית.

     הערה: בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

     פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

    2. כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

   3. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

    חיבור שני רכיבי Web Part ולאמת את התוצאות:   

   4. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור Web Part של מסנן האפשרויות, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך לקשר.

    הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על שינוי Web Part משותף כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

   5. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את העמודה שברצונך לסנן ב- Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

   6. כדי לצאת ממצב עריכה והצגה של הדף, בחלק העליון של דף Web Part, תחת התפריט תמונת לחצן פעולות אתר, לחץ על צא ממצב עריכה.

   7. כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות ב- Web Part של תצוגת רשימה, ב- Web Part של מסנן האפשרויות, לחץ על מסנן סמל מסנן הוחל , לחץ על ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.

    אם בחרת את המאפיין בחירות מרובות לאפשר, כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, המשתמש חייב לנקות את כל תיבות הסימון בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

חיבור Web Part מסנן המשתמש הנוכחי ל- Web Part של תצוגת רשימה של SharePoint 2007

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף Web Part באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

הכן את דף ה-Web Part:   

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור דף Web Part, תפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על צור ולאחר מכן לחץ על דף Web Part.

   לקבלת מידע נוסף, ראה מבוא להתאמה אישית של דפים באמצעות Web Parts.

  • כדי לערוך דף Web Part, לחץ על פעולות אתר תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על ערוך דף.

   דף Web Part מופיע במצב עריכה.

 2. באזור ה-Web Part שבו ברצונך להוסיף את ה-Web Part, לחץ על הוסף Web Part.

  מופיעה תיבת הדו-שיח הוספת רכיבי Web Part.

 3. הוספת Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי ו- Web Part של תצוגת רשימה אל דף Web Part.

  לקבלת מידע נוסף אודות אופן הוספת Web Part לדף, ראה הוספה או הסרה של Web Part.

התאמה אישית של Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי:   

 1. ב- Web Part מסנן המשתמש הנוכחי, לחץ על הקישור פתח את חלונית הכלים.

  Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

 2. עריכת מאפייני Web Part מותאמים אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. הזן שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

  2. תחת בחר ערך שיש לספק, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לסנן לפי שם המשתמש, בחר את שם המשתמש הנוכחי.

   • כדי לסנן לפי ערך אחר בפרופיל של המשתמש הנוכחי של SharePoint, בחר ערך הפרופיל של SharePoint עבור המשתמש הנוכחי ולאחר מכן בחר פריט מתוך תיבת הרשימה.

    תיבת הרשימה מאוכלסת רשימת כל מאפייני פרופיל SharePoint שיש להם מדיניות הפרטיות של כל האנשים.

    היא דרך קלה כדי לראות רשימה של פרופילי משתמשים באתר שלך כדי להציג את הלשונית MyProfile בתוך ' האתר שלי ', ולאחר מכן ערוך את הפרטים.

  3. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

   • כדי לאפשר למשתמשים לסנן לפי ערך null, בחר באפשרות שלח ריקה אם קיימים ערכים ללא. לדוגמה, ייתכן שתרצה אם לא הוזן ערך הפרופיל עבור משתמש זה בעמודה.

   • כדי להחליט כיצד לטפל ערך יותר מרשומה אחת, תחת בעת טיפול בערכים מרובים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להעביר ערך אחד בלבד באמצעות חיבור Web Part, בחר באפשרות שלח את הערך הראשון בלבד.

    • כדי להעביר שני ערכים או יותר באמצעות חיבור Web Part, בחר שלח את כל הערכים.

    • להעביר לפחות שני ערכים מופרד באמצעות חיבור Web Part, בחר לשלב אותם לערך יחיד ואת הפרדה עם ולאחר מכן הזן תו אחד או יותר בתיבת הטקסט.

   • להוסיף קידומת ערך לערך מאפיין Web Part כדי לוודא התאמה לעמודה ברשימת SharePoint, הזן את הטקסט בתיבת הטקסט טקסט להזנה לפני ערכים.

   • כדי להוסיף ערך בסוף ערך המאפיין Web Part כדי לוודא התאמה לעמודה ברשימת SharePoint, הזן את הטקסט בתיבה טקסט להזנה אחרי ערכים.

  4. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

התאמה אישית של ה-Web Part של תצוגת רשימה:   

 1. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה, ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

  ה-Web Part של תצוגת רשימה נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

 2. עריכת מאפייני Web Part מותאמים אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. כדי לשנות את רשימת ברירת המחדל, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

   לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית.

   הערה: בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  2. כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

 3. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

חיבור שני רכיבי Web Part ולאמת את התוצאות:   

 1. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך לקשר.

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על שינוי Web Part משותף כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 2. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את העמודה שברצונך לסנן ב- Web Part של תצוגת רשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 3. כדי לצאת ממצב עריכה והצגה של הדף, בחלק העליון של דף Web Part, תחת התפריט תמונת לחצן פעולות אתר, לחץ על צא ממצב עריכה.

 4. כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות ב- Web Part של תצוגת רשימה, להציג את דף Web Part. מכיוון ש- Web Part של מסנן המשתמש הנוכחי הוא הקשר Web Part, התוצאות יציגו באופן אוטומטי ללא קלט משתמש.

לראש הדף

חיבור Web Part של מסנן רשימה ל- Web Part של תצוגת רשימה עבור SharePoint 2007

הערה: ההליך הבא מבוסס על ההנחה שאתה יוצר דף Web Part באתר צוות. פקודות והוראות יכול להשתנות באתרים אחרים.

כדי לערוך דף עליך להיות חבר בקבוצת SharePoint חברים עבור האתר.

הכן את דף ה-Web Part:   

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור דף Web Part, תפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על צור ולאחר מכן לחץ על דף Web Part.

   לקבלת מידע נוסף, ראה מבוא להתאמה אישית של דפים באמצעות Web Parts.

  • כדי לערוך דף Web Part, לחץ על פעולות אתר תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על ערוך דף.

   דף Web Part מופיע במצב עריכה.

 2. באזור ה-Web Part שבו ברצונך להוסיף את ה-Web Part, לחץ על הוסף Web Part.

  מופיעה תיבת הדו-שיח הוספת רכיבי Web Part.

 3. הוספת ה-Web Part של מסנן רשימה של SharePoint ו- Web Part של תצוגת רשימה אל דף Web Part.

  לקבלת מידע נוסף אודות אופן הוספת Web Part לדף, ראה הוספה או הסרה של Web Part.

התאמה אישית של ה-Web Part ' מסנן רשימה SharePoint:   

 1. רשימת מסנן Web Part של SharePoint, לחץ על הקישור פתח את חלונית הכלים.

  Web Part של מסנן רשימה של SharePoint נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

 2. עריכת מאפייני Web Part מותאמים אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. הזן שם בתיבה ' שם מסנן ' כדי לזהות את ה-Web Part.

   באפשרותך גם להשתמש את השם התווית או הוראות קצרות למשתמש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש מסנן דוחות על-ידי: כתווית הורה למשתמשים שהם יכולים לסנן את התצוגה של רשימה דוחות.

  2. כדי לציין רשימה של SharePoint, הזן את כתובת ה-URL של רשימה בתיבת הרשימה, או לחץ על עיון לצד תיבת הטקסט וחפש הרשימה שהרצויה.

  3. באופן אופציונלי, כדי לבחור בתצוגת רשימה שונות, בחר פריט מתוך תיבת הרשימה תצוגה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

  4. בחר עמודה מתיבת הרשימה שדה ערך. העמודה ערך מציגה את העמודות הנתמכות מהרשימה. מספר עמודות שאינן נתמכות, כגון כותרת, החישוב שורות טקסט מרובות.

   חשוב: כאשר אתה הופך את החיבור בין ה-Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part של מסנן רשימה של SharePoint בשלב 10, הקפד שלבחור עמודה בעלת ערכים תואמים למאפיין שדה ערך.

   הערה: Web Part של מסנן רשימה SharePoint יש מגבלה של 100 פריטים.

  5. באופן אופציונלי, בחר עמודה מתיבת הרשימה שדה התיאור. העמודה תיאור משמש כדי להציג ערך חלופי בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים, אשר מציגה כאשר משתמש לוחץ על לחצן סמל מסנן הוחל מסנן. לדוגמה, אם יש לך עמודה חודש מספר המשתמשים ברכיבי במספרים 1 זאת 12 כערכי חודש, אתה יכול להשתמש בעמודה שם החודש כעמודה תיאור כך בינואר זה מוצג במקום 1, פברואר במקום 2, וכן הלאה.

  6. באופן אופציונלי, במקטע אפשרויות סינון מתקדמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

   • בתיבת הטקסט רוחב הפקד בפיקסלים, הזן מספר המציין את הרוחב של תיבת הטקסט כמספר פיקסלים, או ערך ריק או "0" כדי לשנות גודל של תיבת הטקסט Web Part של מסנן רשימה של SharePoint באופן אוטומטי. מכיוון שהערך שהוזן על-ידי המשתמש מציגה בתיבת טקסט זו, קרוב לוודאי תרצה להפוך אותו רחבה דיה עבור הערך הגדול ביותר האפשריים.

   • כדי להציג הודעה שתזכיר המשתמש כדי לבצע בחירה כדי לסנן את הנתונים, בחר את תיבת הסימון דרוש מהמשתמש לבחור ערך.

   • כדי להזין ערך התחלתי בתיבת הטקסט, הזן ערך ברירת מחדל בתיבה ערך ברירת מחדל, ערך שאינו תואם לאחד הערכים בעמודה שצוינה בשלב 4 של שלב 5 בדרך כלל. ערך ברירת מחדל זה משמש כדי להציג את רשימת הערכים הראשוני ב- Web Part של תצוגת רשימה כאשר מופיע תחילה דף ה-Web Part.

   • כדי לאפשר למשתמשים לסנן לפי ערך null, בחר את הערך "(ריק)". לדוגמה, משתמשים שייתכן שתרצה לראות את כל הערכים בעמודה המכילים ערך לא.

   • כדי להפעיל את ניקוי של מסנן כך שלא משתמשים יכולים לראות את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, לבחור בחירות מרובות לאפשר.

    בתיבת הדו-שיח בחר מסנן ערכים מציג תיבות סימון, במקום לחצני אפשרויות.

    הערה: למשתמש אין אפשרות להשתמש בתכונה זו כדי להציג את התוצאות המסוננות הבחירות שניים או יותר, מאחר Web Part של תצוגת רשימה אינו תומך בחירות מרובות. אם משתמש בוחר בחירות מרובות, נעשה שימוש רק הבחירה הראשונה.

  7. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

   התאמה אישית של ה-Web Part של תצוגת רשימה:   

 3. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור ה-Web Part של תצוגת רשימה, ולאחר מכן הצבע על שינוי Web Part משותף.

  ה-Web Part של תצוגת רשימה נכנס למצב עריכה, וכעת מופיע בחלונית הכלים Web Part.

 4. עריכת מאפייני Web Part מותאמים אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. כדי לשנות את רשימת ברירת המחדל, בחר תצוגה אחרת מתוך תיבת הרשימה תצוגה שנבחרה. לדוגמה, ייתכן שתרצה מסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

   לחלופין, לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית.

   הערה: בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

   פעל בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

  2. כדי לשנות את סרגל הכלים, תחת סוג סרגל כלים, בחר סרגל כלים מלא, סרגל הכלים של סיכום או ללא סרגל כלים מתוך תיבת הרשימה.

 5. כדי לשמור את השינויים, לחץ על אישור בתחתית חלונית הכלים של Web Part.

חיבור שני רכיבי Web Part ולאמת את התוצאות:   

 1. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part עבור Web Part של מסנן רשימה של SharePoint, הצבע על חיבורים, הצבע על שלח ערכי מסנן אל ולאחר מכן לחץ על שם Web Part של תצוגת רשימה שאליו ברצונך לקשר.

  הערה: אם אינך רואה חיבורים בתפריט, לחץ על שינוי Web Part משותף כדי לפתוח מאפיינים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה שוב. באפשרותך לפתוח מאפייני המסנן או את רכיבי web part רשימה.

 2. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של חיבור, בחר את העמודה שברצונך לסנן ב- Web Part של תצוגת רשימה בתיבת הרשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 3. כדי לצאת ממצב עריכה והצגה של הדף, בחלק העליון של דף Web Part, תחת התפריט תמונת לחצן פעולות אתר, לחץ על צא ממצב עריכה.

 4. כדי לשנות באופן דינאמי את התוצאות ב- Web Part של תצוגת רשימה, ב- SharePoint מסנן Web Part של רשימה, לחץ על מסנן סמל מסנן הוחל , לחץ על ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אם בחרת את המאפיין בחירות מרובות לאפשר, כדי להציג מחדש את כל הערכים ב- Web Part של תצוגת רשימה, המשתמש חייב לנקות את כל תיבות הסימון ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

למד אודות חיבור Web Part של מסנן ל- Web Part של תצוגת רשימה

סעיף זה דן הדרכים כי באפשרותך לסנן Web Part של תצוגת רשימה ומסנן שיטות עבודה מומלצות בעת עיצוב ועריכה של דף Web Part המכילה חיבורים בין רכיבי Web Part ורכיבי Web Part של תצוגת רשימה.

כיצד לסנן עבודה רכיבי Web Part

באופן כללי, חיבור Web Part של מסנן ל- Web Part של תצוגת רשימה פועל באופן הבא:

מבט כולל על חיבור Web Part של מסנן

1. חבר Web Part של מסנן ל- Web Part של תצוגת רשימה כדי להציג קבוצת משנה של נתונים.

2. ה-Web Part של המסנן מספק ערך.

3. ערך המסנן מועבר לעמודה ב- Web Part של תצוגת רשימה באמצעות חיבור Web Part.

4. ה-Web Part של תצוגת רשימה מציג רק את העמודות התואמות ערך המסנן.

לראש הדף

דרכים לסינון Web Part של תצוגת רשימה

באפשרותך להתחבר ל- Web Part של תצוגת רשימה Web Part של מסנן כך משתמש יכולים לסנן פריטים לפי ערך בעמודה בדרכים הבאות:

 • מסנן טקסט    ערך טקסט שאינו יכול להיות כל מחרוזת, כולל אותיות, תווים ומספרים.

 • מסנן תאריכים    ערך תאריך של חודש, יום ושנה. משתמש, באפשרותך גם להזין את התאריך המדויק על-ידי לחיצה על לחצן בורר תאריכים.

 • סינון בחירה    רשימה מוגדרת מראש של ערכים ותיאורים אופציונלי, כגון קודי מוצר או מצב.

 • המשתמש הנוכחי    שם המשתמש הנוכחי, או מידע אחר בהתבסס על פרופיל המשתמש הנוכחי, כגון שם המשתמש, מחלקה או יום הולדת. Web Part זה הוא הקשר Web Part, ומשמעות הדבר היא כי הוא לא גלוי למשתמש של דף Web Part והתוצאות מופיעות באופן אוטומטי ללא קלט משתמש.

 • רשימת SharePoint    רשימה של ערכים ייחודיים ותיאורים אופציונלי, כגון קודי מוצר או מצב, שיוצר מעמודה ברשימה SharePoint. Web Part זה דומה התנהגות ל- Web Part של מסנן האפשרויות ולאחר שימושית כאשר יש לך רשימה של ערכים העשויים להשתנות עם הזמן וברצונך דרך קלה יותר כדי לשמר את הרשימה מבלי לשנות את מאפייני ה-web Part.

  הערות: 

  • תיבת הדו-שיח הוספת רכיבי Web Part או של גלריית Web Part, אינך רואה את המונח, "Web Part של תצוגת רשימה". במקום זאת, תראה SharePoint רשימות וספריות שבאפשרותך להוסיף בדף ה-Web Part כ- Web Part של תצוגת רשימה.

  • באפשרותך לחבר Web Part של מסנן ל- Web Part של תצוגת רשימה בתצוגת רשימה רגיל בלבד, ולא בתצוגת גליון נתונים.

  • באפשרותך להעביר ערך אחד בלבד בכל פעם ל- Web Part של תצוגת רשימה. באפשרותך להגדיר חיבור אחד בלבד בכל פעם בין Web Part של מסנן ל- Web Part של תצוגת רשימה. עם זאת, באפשרותך להוסיף מופעים מרובים של Web Part של תצוגת רשימה באותו דף Web Part ולאחר מכן קביעת תצורה של חיבור אחר כל Web Part של תצוגת רשימה. אם ברצונך לקבוע תצורה של חיבורים שניים או יותר בכל פעם עבור Web Part, שקול להשתמש ב- Web Part של תצוגת נתונים. חפש קישורים למידע נוסף בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

שיטות עבודה מומלצות עבור עיצוב ותחזוקה של דפי Web Part

להלן כמה שיטות עבודה מומלצות להפעלת כפי לעצב ולתחזק SharePoint דפי Web Part:

 • בחר תבנית דף Web Part שלך בקפידה    באפשרותך להזיז רכיבי Web Part על דף Web Part למקם אותם בכל סדר ובתצוגת כל אזור Web Part הרצוי. עם זאת, לפני יצירת דף Web Part, חשוב בזהירות התבנית שבחרת כך באפשרותך לפרוס את המסנן ואת רכיבי Web Part תצוגת רשימה באופן שהרצוי לך. בעת שימוש בדפדפן אינטרנט, אין באפשרותך לשנות את התבנית שבחרת לאחר שיצרת את דף ה-Web Part. אם יש לך תוכנית עיצוב אתרים כגון Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך להמשיך לשנות את המבנה של דף Web Part.

 • הסרת חיבורים מאפייני Web Part לא זמין    בדף במצב עריכה, באפשרותך לראות אילו רכיבי Web Part מחובר כעת ומסנן האופן שבו הם מחוברים על-ידי הודעה המוצגת מתחת ה-Web Part של המסנן.

  במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להסיר את החיבור כדי לבצע שינוי מאפיין Web Part של מסנן לא זמין. אם זהו המצב, בחלונית הכלים תראה את ההודעה הבאה כדי להזכיר לך:

  "עליך להסיר את החיבור בין רכיבי Web Part שינויי מאפיינים לא זמין".

 • הסרת Web Part קריטי מתוך דף Web Part    אם בטעות לסגור Web Part, במקום למחוק אותה, ה-Web Part נשאר בדף כ- Web Part מוסתרים. כדי למצוא את רכיבי Web Part מוסתרים, למצוא דף Web Part בספריית המסמכים שבה הוא מאוחסן, הצבע על שם הקובץ של ה-Web Part, לחץ על החץ שמופיע, לחץ על ערוך מאפיינים ולאחר מכן לחץ על הקישור פתח דף Web Part בתצוגת תחזוקה. לקבלת מידע נוסף אודות שמירה על רכיבי Web Part, ראה התאמה אישית של רכיבי Web Part.

לראש הדף

אנחנו מקשיבים!

האם מאמר זה היה שימושי? אם כן, ספר לנו על כך בתחתית הדף. אם הוא לא היה שימושי, ספר לנו מה היה מבלבל או חסר. ציין את גירסת ה- SharePoint, מערכת ההפעלה והדפדפן שברשותך. אנו נשתמש במשוב שלך כדי לבדוק שוב את העובדות, להוסיף מידע ולעדכן מאמר זה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×