חיבור אתר צוות של SharePoint חוויה קלאסית לקבוצה חדשה של Office 365

מנהל אוסף אתרים יכול לחבר אתר צוות קיים של SharePoint לקבוצה חדשה של Office 365. חיבור זה עוזר לשפר את הפרודוקטיביות של הצוות באמצעות התוכן והמשאבים של קבוצת Office 365. משאבים אלה כוללים את הפרטים הבאים:

 • תיבת דואר משותפת לשימוש עבור שיחות קבוצתיות ב-Outlook

 • לוח שנה משותף שבו באפשרותך לעקוב אחר תאריכי יעד, אירועים וחופשות צוות

 • כלי ניהול משימות הזמינים ב-web part של המתכנן החדש

 • האפשרות להוסיף צוות עם Microsoft Teams לקבלת צ'אט מתמיד בזמן אמת

 • זהות קבוצתית משותפת אחת עם מחזור חיים משויך ומדיניות על-פני משאבי Office 365

מנהל אוסף אתרים

מנהל אוסף אתרים יכול לחבר אוסף אתר צוות קיים לקבוצת Office 365. הדבר כולל תבניות קלאסיות קלאסיות, כגון התבנית הקלאסית של אתר הצוות (STS 0) והתבנית ' אתר קהילה ' (קהילה מס ' 0), אולם קיימות תבניות שאין באפשרותך להתחבר לקבוצה של Office 365, כולל: 

 • BICENTERSITE 0

 • BLANKINTERNET 0

 • ENTERWIKI 0

 • SRCHCEN 0

 • SRCHCENTERLITE 0

 • POINTPUBLISHINGHUB 0

 • POINTPUBLISHINGTOPIC 0

כמו כן, לא ניתן לחבר אתרי משנה או את האתר "/sites/ContentTypeHub" לקבוצות Office 365 חדשות. לאחר ההתחברות לקבוצה, אתר הצוות הקיים שומר את אותה כתובת URL, הגדרות והרשאות. לאחר מכן, מנהל המערכת יכול להוסיף בעלים וחברים אחרים לקבוצה המחוברת.

עצה: באפשרותך להשתמש בכלי ' מוכנות מודרניזציה ' כדי ליצור דוח אודות אוספי האתרים בדיירך, כולל מידע אודות האתרים המוכנים לחיבור לקבוצות Office 365. בנוסף, הדוח יזהה אוספי אתרים אלה שעשויים להזדקק לתשומת לב לפני שתחבר אותם לקבוצות Office 365.

חשוב: אם מנהל SharePoint שלך מאפשר תכונה זו, בעלי האתר יכולים להתחיל את התהליך להתחבר לקבוצת Office 365 חדשה. לקבלת מידע נוסף, ראה התרה או מניעה של מנהלי אוסף אתרים לחבר אתרי צוות קלאסיים לקבוצות חדשות של Office 365.

כאשר אתר צוות קיים של SharePoint מחובר לקבוצה חדשה של Office 365, כתובת ה-URL, ההגדרות וההרשאות שלה אינם משתנים. משמעות הדבר היא שבעלי האתר, החברים והמבקרים יכולים להמשיך לעבוד ללא הפרעה. כאשר עמודים קיימים אינם מתעדכנים באופן אוטומטי, באפשרותך להתחיל למודרנית את אתר הצוות שלך. משמעות הדבר היא שהדפים הקיימים אינם משתנים, אך דף הבית של אתר צוות מודרני חדש נוסף. קישור לדף הבית הקודם נוסף לניווט של האתר תחת ' בית ' בסרגל הניווט הימני. קישור זה לדף הבית הקודם שלך נמצא שם אם ברצונך להעביר התאמות אישיות לדף הבית של אתר הצוות המודרני החדש. בנוסף, באפשרותך ליצור עמודים חדשים ואף לבצע אחד מהעמודים החדשים בדף הבית של האתר שלך.

לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה טובה יותר ביחד עם אתרי צוות של SharePoint 365 שילובי יישומים ולמד אודות קבוצות Office 365.

כדי לחבר אתר קיים לקבוצה חדשה של Office 365   

 1. פתח את תפריט הגדרות בכותרת הניווט של הסוויטה העליונה ולחץ על התחבר לקבוצה חדשה של Office 365.

  תמונה זו מציגה את תפריט סמל גלגל השיניים והאפשרות התחברות לקבוצה חדשה של Office 365.
 2. חוויית יצירת הקבוצה מופיעה. באופן אופציונלי, עדכן את שם הקבוצה ואת כינוי הדואר האלקטרוני, ובחר את הפרטיות והסיווג של הקבוצה (אם היא זמינה בדייר שלך). לאחר מכן לחץ על הקבוצה חבר. לקבלת מידע נוסף אודות יצירה והגדרות של קבוצה, ראה קבלת מידע אודות קבוצות Office 365.

  זהו הדף החדש של מאפייני קבוצת O365.

  הערה: כאשר קיימות קבוצות אבטחה באתר הצוות שאתה מתחבר לקבוצה של Office 365, מופיעה אזהרה המציינת שעליך להוסיף כל חבר בנפרד לחברי הקבוצה החדשה. פעולה זו מספקת לחברים אלה גישה לעומסי עבודה אחרים של קבוצה.

  תמונה זו מציגה את המסך הראשון של אשף היצירה החדש של Office 365.
 3. החלונית ' הוספה והקצאה של אנשים ' מופיעה. זוהי רשימה מוצעת של בעלים וחברים, בהתבסס על בדיקה של האתר הקיים שלך. באפשרותך להוסיף בעלים וחברים חדשים, או להסיר אנשים מהרשימות המוצעות. לחץ על סיום לאחר שתסיים.

  הוסף בעלים וחברים נוספים לקבוצה החדשה O365.
 4. דף הבית החדש של האתר מופיע.

  דף הבית המודרני החדש שלך כולל את הפרטים הבאים:

  • קישור לדף הבית הקודם בסרגל הניווט הימני תחת ' בית '

  • קישור ל' שיחות ' בסרגל הניווט הימני שמנווט לתיבת הדואר של Outlook בקבוצה

  • web part של פעילות אתר שמציג את השימוש הנוכחי הקיים באתר

  • פריסת עמוד מודרנית שניתן לשנות בקלות לצרכים המתאימים

  • מידע קבוצתי בכותרת העליונה, כולל פרטיות, סיווג (אם הגדרה) ותמונות מחברות

  באפשרותך לנהל את החברות של הקבוצה החדשה בכל עת.

  פעולה זו מציגה את אתר הצוות לאחר שחיברת קבוצה חדשה של Office 365 וכוללת קישורים לאתר הצוות הישן שלך.

הרשאות אתר וחברות בקבוצה

הרשאות אתר וחברות בקבוצה מנוהלות בנפרד. לחברי קבוצה תמיד יש גישה לאתר הצוות, עם זאת, ניתן לשתף את אתר הצוות עצמו עם משתמשים נוספים שאינם חברים בקבוצה.

לאתרים ולקבוצות יש סוגים שונים של הרשאות. הרשימות הבאות מציגות את קשר הגומלין בין הרשאות אתר לבין חברות בקבוצה:

אוסף אתרים   

אלה הן קבוצות ההרשאות המשמשות כברירת מחדל (עם רמות ההרשאות המוגדרות כברירת מחדל) עבור אוסף אתרים:

 • בעלי אתר צוות (שליטה מלאה)

 • חברי אתר צוות (עריכה)

 • מבקרים באתר הצוות (קריאה)

קבוצות אלה תומכות בחברות מקוננות, כגון קבוצות Azure Active Directory או קבוצות אבטחה של Office 365.

Office 365 קבוצה   

אלה הם תפקידי הקבוצה (עם רמות ההרשאה שלהם):

 • בעלי קבוצה (שליטה מלאה)

 • חברי קבוצה (עריכה)

תפקידים אלה אינם תומכים בחברות מקוננות, כגון תכלת קבוצות של Active Directory או קבוצות אבטחה של Office 365. בעת הוספת משתמשים לתפקידים אלה, הם מתווספים באופן אוטומטי לקבוצות ההרשאות של אוסף האתרים הקשורים: בעלי קבוצה הופכים לבעלים של אתרים וחברי הקבוצה הופכים לחברי האתר.

חיבור קבוצה לאתר קיים    

כאשר אתה מחבר אתר צוות קיים לקבוצה חדשה של Office 365, השינויים הבאים מתרחשים:

 • מנהל אוסף האתרים המחבר את אתר הצוות לקבוצה חדשה הופך לבעלים של הקבוצה.

 • SharePoint Online יציע משתמשים להתווסף לבעלים של הקבוצה ולקבוצת חברי הקבוצה בהתבסס על המשתמשים הנוכחיים של האתר. אם קבוצות הרשאות האתר מכילות קבוצות אבטחה או קבוצות Azure Active Directory, SharePoint Online אינו מצליח להציע חברי קבוצה בהתבסס על התוכן של קבוצות אלה-עליך להוסיף משתמשים אלה לקבוצה באופן ידני.

 • כל חברי הקבוצה החדשה שתציין נוספים לקבוצות ההרשאות המשויכות לאוסף אתרים-בעלי קבוצה נוספים לקבוצה ' בעלי אתר צוות ', וחברי הקבוצה נוספים לקבוצה ' חברי אתר צוות '.

  שינויים אלה מתבצעים ברמת אוסף האתרים. אם יש לך אתרי משנה והעברת הרשאות בירושה, מודל ההרשאות שלך נשאר ללא שינוי. המסנן ' הרשאות ' כלפי מטה מרמת אוסף האתרים בהתאם למודל שיצרת, כולל בעלי הקבוצה והחברים החדשים.

 • אם תגדיר את רמת הפרטיות של הקבוצה החדשה לציבורי, כל המשתמשים בארגון שלך-למעט משתמשים חיצוניים-יהיו בעלי גישה לחבר בקבוצה.

למידע נוסף

אפשר למשתמשים לחבר אתרי צוות קלאסיים לקבוצות חדשות של Office 365

מהו אתר צוות של SharePoint?

יצירת אתר צוות ב- SharePoint Online

ניהול הגדרות אתר הצוות של SharePoint

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×