חיבור או חיסור של תאריכים

נניח שברצונך להתאים תאריך לוח זמנים של פרוייקט על-ידי הוספת שבועיים כדי לבדוק מה יהיה תאריך הסיום החדש, או שברצונך לקבוע כמה זמן תימשך פעילות בודדת ברשימת משימות של פרוייקט. באפשרותך לחבר או לחסר מספר ימים מהתאריך באמצעות נוסחה פשוטה, או להשתמש בפונקציות גליון עבודה שמיועדות במיוחד לעבודה עם תאריכים ב- Excel.

במאמר זה

הוספת ימים לתאריך או החסרת ימים ממנו

הוספת חודשים לתאריך או החסרת חודשים ממנו

הוספת שנים לתאריך או החסרת שנים ממנו

הוספת שילוב של ימים, חודשים ושנים לתאריך

הוספת ימים לתאריך או החסרת ימים ממנו

נניח שעליך לאזן את אחד מחשבונותיך ב- 8 בפברואר 2010. ברצונך להעביר כספים לחשבון העו"ש שלך כך שהם יגיעו לחשבון 15 יום לפני אותו תאריך. בנוסף, ידוע לך שמחזור החיוב בחשבון הוא בן 30 יום וברצונך לקבוע מתי עליך להעביר כספים עבור החיוב של מרץ 2010 כדי שהם יהיו זמינים 15 יום לפני אותו תאריך.

 1. בתא A1, הקלד 8/2/10.

 2. בתא B1, הקלד ‎=A1-15‏.

 3. בתא C1, הקלד ‎=A1+30‏.

 4. בתא D1, הקלד ‎=C1-15‏.

תאים A1 ו- C1 מציגים את תאריכי היעד (08/02/10 ו- 10/03/10) עבור היתרות של פברואר ומרץ בחשבון, ותאים B1 ו- D1 מציגים את התאריכים (24/01/10 ו- 23/02/10) שעד אליהם יש להעביר את הכספים עבור תאריכי יעד אלה.

הוספת חודשים לתאריך או החסרת חודשים ממנו

באפשרותך להשתמש בפונקציה EDATE כדי להוסיף מספר ספציפי של חודשים לתאריך או להחסיר אותם ממנו במהירות.

הפונקציה EDATE דורשת שני ערכים (הנקראים גם ארגומנטים): תאריך ההתחלה ומספר החודשים שברצונך להוסיף או להחסיר. כדי להחסיר חודשים, הזן מספר שלילי בתור הארגומנט השני (לדוגמה, ‎=EDATE("2/15/08",-5)‎). נוסחה זו מפיקה את התאריך 15/09/09.

באפשרותך לציין את ערך תאריך ההתחלה באמצעות הפניה לתא שמכיל ערך תאריך, או על-ידי הזנת תאריך במרכאות, כגון "15/02/10".

לדוגמה, נניח שברצונך להוסיף 16 חודשים לתאריך 16 באוקטובר 2009.

 1. בתא A5, הקלד 16/10/09.

 2. בתא B5, הקלד ‎=EDATE(A5,16)‎‏‎.

  הפונקציה משתמשת בערך בתא A5 בתור התאריך.

 3. בתא C5, הקלד ‎=EDATE("16/10/09",16)‎‏‎.

  במקרה זה, הפונקציה משתמשת בערך תאריך שהזנת ישירות, "16/10/09".

  התאים B5 ו- C5 אמורים שניהם להציג את התאריך 16/02/11.

  הערה: בהתאם לעיצוב התאים המכילים את הנוסחאות שהזנת, Excel עשוי להציג את התוצאות בתור מספרים סידוריים; במקרה זה, 16/02/11 יוצג בתור 40590.

  תאריכים ב- Excel מאוחסנים כמספרים סידוריים רציפים כך שניתן יהיה להשתמש בהם בחישובים. כברירת מחדל, 1 בינואר 1900 הוא המספר הסידורי 1, ו- 1 בינואר 2010 הוא המספר הסידורי 40179 מכיוון שהוא חל 40,178 ימים לאחר ה- 1 בינואר 1900.

 4. אם התוצאות מופיעות כמספרים סידוריים, בחר את התאים B5 ו- C5 והמשך לשלבים הבאים.

 5. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על עיצוב ולאחר מכן לחץ על עיצוב תאים.

 6. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, לחץ על הכרטיסיה מספר.

 7. תחת קטגוריה, לחץ על תאריך ולאחר מכן לחץ על אישור. הערך בכל אחד מהתאים אמור להופיע כתאריך במקום מספר סידורי.

הוספת שנים לתאריך או החסרת שנים ממנו

ייתכן שיהיה לך קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.

כיצד ניתן להעתיק דוגמה?

 • בחר את הדוגמה במאמר זה. אם אתה מעתיק את הדוגמה ב- Excel Web App, העתק והדבק תא אחד בכל פעם.חשוב אל תבחר כותרות שורות או עמודות.

  בחירת דוגמה מהעזרה ב- Excel 2013 עבור Windows

  בחירת דוגמה מהעזרה

 • הקש CTRL+C.

 • צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

 • בגליון העבודה, בחר בתא A1 והקש CTRL+V. אם אתה עובד ב- Excel Web App, חזור על ההעתקה וההדבקה של כל תא בדוגמה.

 • חשוב כדי שהדוגמה תפעל כראוי, עליך להדביק אותה בתא A1 בגליון העבודה.

 • כדי לעבור בין הצגת התוצאות להצגת הנוסחאות שמחזירות את התוצאות, הקשCtrl+` ‎‎‎‎‎‎ (סימון הטעמה מסוג Grave); לחלופין, בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה ביקורת נוסחאות, לחץ על לחצן הצג נוסחאות.

 • לאחר שתעתיק את הדוגמה לגליון עבודה ריק, תוכל לשנות אותה בהתאם לצרכיך.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

תאריך

שנים להוספה (או להחסרה)

09/06/09

3

02/09/09

‎-5

10/12/10

25

נוסחה

תיאור (תוצאה‏)

‎=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2))‎

הוספת 3 שנים ל- 09/06/09‏ (09/06/12)

‎=DATE(YEAR(A3)+B3,MONTH(A3),DAY(A3))‎

החסרת 5 שנים מ- 02/09/09 (02/09/04)

‎=DATE(YEAR(A4)+B4,MONTH(A4),DAY(A4))‎

הוספת 25 שנים ל- 10/12/10‏ (10/12/35)

כיצד פועלת הנוסחה

בכל אחת משלוש הנוסחאות, מספר השנים שצוין בעמודה B נוסף לערך השנה הנגזר מהתאריך בעמודה A.

לדוגמה, בתא A6, הפונקציה YEAR נמצאת בשימוש בתאריך בתא A2 ‏(09/06/09) ומחזירה את 2009 בתור השנה. לאחר מכן, הנוסחה מוסיפה 3 (הערך בתא B2) לערך השנה, כאשר התוצאה היא 2012. באותה נוסחה, הפונקציה MONTH מחזירה את הערך 6 והפונקציה DAY מחזירה את הערך 9. לאחר מכן, הפונקציה DATE משלבת את שלושת הערכים הללו לתאריך שחל שלוש שנים לאחר מכן - 09/06/12.

באפשרותך להשתמש בנוסחה דומה כדי להוסיף חודשים לתאריך. לדוגמה, אם תשתמש בנתונים בדוגמה הקודמת, תוכל להוסיף 9 חודשים לתאריך 09/06/09 באמצעות הנוסחה הבאה: ‎=DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)+9,DAY(A2))‎‏. נוסחה זו מחזירה את התאריך 09/03/10.

הוספת שילוב של ימים, חודשים ושנים לתאריך

ייתכן שיהיה לך קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.

כיצד ניתן להעתיק דוגמה?

 • בחר את הדוגמה במאמר זה. אם אתה מעתיק את הדוגמה ב- Excel Web App, העתק והדבק תא אחד בכל פעם.חשוב אל תבחר כותרות שורות או עמודות.

  בחירת דוגמה מהעזרה ב- Excel 2013 עבור Windows

  בחירת דוגמה מהעזרה

 • הקש CTRL+C.

 • צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

 • בגליון העבודה, בחר בתא A1 והקש CTRL+V. אם אתה עובד ב- Excel Web App, חזור על ההעתקה וההדבקה של כל תא בדוגמה.

 • חשוב כדי שהדוגמה תפעל כראוי, עליך להדביק אותה בתא A1 בגליון העבודה.

 • כדי לעבור בין הצגת התוצאות להצגת הנוסחאות שמחזירות את התוצאות, הקשCtrl+` ‎‎‎‎‎‎ (סימון הטעמה מסוג Grave); לחלופין, בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה ביקורת נוסחאות, לחץ על לחצן הצג נוסחאות.

 • לאחר שתעתיק את הדוגמה לגליון עבודה ריק, תוכל לשנות אותה בהתאם לצרכיך.

1

2

3


4


5

A

B

תאריך

09/06/09

נוסחה

תיאור (תוצאה‏)

‎=DATE(YEAR(A2)+3,MONTH(A2)+1,DAY(A2)+5)‎

הוספת 3 שנים, חודש אחד ו- 5 ימים ל- 9/6/2009 ‏(14/7/2012)‏

‎=DATE(YEAR(A2)+1,MONTH(A2)+7,DAY(A2)+5)‎

הוספת שנה אחת, 7 חודשים ו- 5 ימים ל- 9/6/2009 ‏(14/1/2011)‏

הנוסחאות שבדוגמה כוללות את הארגומנטים שלהלן (ארגומנט הוא ערך המסופק לפונקציה).

נוסחה להוספת תאריכים

נוסחה להוספת תאריכים

תמונת לחצן start_date: תאריך או הפניה לתא המכיל תאריך.

הסבר 2 ‏add_year: מספר השנים שיש להוסיף.

תמונת לחצן add_month: מספר החודשים שיש להוסיף.

הסבר 4 ‏add_day: מספר הימים שיש להוסיף.

כיצד פועלת הנוסחה

בכל אחת מהנוסחאות, מספר שנים, חודשים וימים שצוין, נוסף לתאריך שנמצא בתא A2.

לדוגמה, בתא A5 (בנוסחה השנייה), הפונקציה YEAR נמצאת בשימוש בתאריך בתא A2 ‏(9/6/2009) ומחזירה את 2009 בתור השנה. לאחר מכן, הנוסחה מוסיפה 1 לערך השנה, והתוצאה שמתקבלת היא 2010. הפונקציה MONTH מחזירה את הערך 6 ולערך זה נוספים 7 חודשים. מכיוון שהסכום של 6 חודשים ו- 7 חודשים הוא 13 חודשים, הפונקציה DATE מוסיפה שנה אחת לערך השנה, והתוצאה שמתקבלת היא 2011. לאחר מכן, הפונקציה DATE מחסרת 12 מערך החודשים, כך שערך החודש המתקבל הוא 1. הפונקציה DAY מחזירה את הערך 9 ו- 5 ימים נוספים לו, כך שהתוצאה שמתקבלת היא 14. לבסוף, הפונקציה DATE משלבת את כל שלושת הערכים הללו (2011, 1 ו- 14) לתאריך שמתקיים בעוד שנה אחת, שבעה חודשים ו- 5 ימים - 14/01/2011.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×