ה- Web Part 'פעילויות צוות'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ניתן להוסיף את פעילויות צוות Web Part אל דף Web Part מותאמים אישית ב- Microsoft Office Project Web Access. עם Web Part זה, באפשרותך להציג משימות שהוקצו מאגר הקצאות צוות. אם אתה חבר בצוות זה, באפשרותך להקצות לעצמך לפעילויות אלה באמצעות דף זה.

כאשר פעילויות צוות זמינות כ- Web Part, באפשרותך לא רק להתאים אישית מאפיינים שונים של הדף כך שיכילו רק את המידע הדרוש, אלא גם להפוך את תצוגת פעילויות הצוות לזמינה למשתמשים ממיקומים אחרים מתוך Office Project Web Access.

בטבלת פעילויות צוות:

  • באפשרותך לסקור פעילויות שהוקצו לצוות שלך. באפשרותך לקרוא הערות אודות הפעילות ולראות את תאריכי ההתחלה והסיום המתוזמנים. באפשרותך גם לראות את מחוון ההתקדמות.

  • באפשרותך למיין את המידע בטבלה לפי כל אחת מכותרות העמודות על-ידי לחיצה על שם הכותרת.

  • באפשרותך להקצות פעילויות צוות לעצמך על-ידי בחירה בתיבת הסימון לצד שם הפעילות ולאחר מכן לחיצה על לחצן הקצה פעילות לי.

מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part 'פעילויות צוות'

הטבלה הבאה מתארת מאפיינים ייחודיים עבור ה-Web Part ' פעילויות צוות ', שבו באפשרותך להציג או לשנות לאחר הוספת ה-Web Part לדף. בתפריט עריכה של ה-Web Part ' פעילויות צוות, לחץ על שינוי Web Part משותף. מאפיינים אלה זמינות במקטע Project Web Access.

מאפיין

תיאור

הצג שם פרוייקט

בחר תיבת סימון זו כדי להציג את שמות הפרוייקטים עם ההקצאות מפורטות בתצוגה. נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר שמות פרוייקטים. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

הצג פעילויות נוכחיות בלבד

בחר תיבת סימון זו כדי להציג הקצאות המתרחשות במהלך תקופת הזמן הנוכחית. נקה תיבת סימון זו כדי להציג את כל ההקצאות בעבר ובעתיד. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

פריטים לדף

הזן את מספר ההקצאות שיש להציג בכל דף. כברירת מחדל, מוצגים 30 פריטים לדף.

רוחב הסטת קבוצה פנימה

הזן את שטח ההסטה פנימה של הקצאות המקובצות תחת קטגוריה. כברירת מחדל, קיבוצים מוסטים פנימה 30 פיקסלים.

תבנית משך

בחר ביחידת הזמן המועדפת עבור משך; לדוגמה, שעות, ימים או שבועות. כברירת מחדל, תבנית המשך היא ימים.

תבנית עבודה

בחר ביחידת הזמן המועדפת עבור עבודה; לדוגמה, שעות, ימים או שבועות. כברירת מחדל, תבנית זמן העבודה היא ימים.

תבנית תאריך

בחר את התבנית המועדפת עליך עבור תאריכים, לדוגמה, תאריך קצר/שעה או יום בשבוע/תאריך. כברירת מחדל, תבנית התאריך היא תאריך קצר.

הצג את שורת התפריטים

בחר תיבת סימון זו אם ברצונך להציג את שורת התפריטים של ה- Web Part אשר כוללת את התפריטים פעולות, מעבר אל, הגדרות ותצוגה כמו גם את לחצן הקצה פעילות לי. נקה תיבת סימון זו אם ברצונך להסתיר שורת תפריטים זו. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

הצג סרגל כלים

בחר תיבת סימון זו אם ברצונך להציג את סרגל הכלים של ה- Web Part. נקה תיבת סימון זו אם ברצונך להסתיר סרגל כלים זה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו ריקה.

כתובת URL של Project Web Access

אם Web Part זה יהיה בשימוש מחוץ להקשר של Project Web Access, הזן את כתובת האינטרנט עבור Project Server המכיל את הנתונים עבור Web Part זה.

מאפיינים משותפים של Web Parts

לכל רכיבי ה- Web Part יש מערכת משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה ומאפיינים מתקדמים.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

  • כדי לראות את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

  • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים בהמשך במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

  • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציינים את כותרת ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את גובה ה- Web Part.

רוחב

מציין את רוחב ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. כברירת מחדל, מצב הכרום מוגדר כרגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת וגבול מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה-Web Part גלוי לעין כאשר משתמש פותח את דף ה-Web Part. אם תיבת הסימון אינה מסומנת, ה-Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף ומכילה הסיומת (מוסתר) מצורפת לכותרת.

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר באמצעות חיבור Web Part, אך אינך מעוניין להציג את ה- Web Part.

כיוון

מאפיין זה מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף ה- Web Part שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף ה- Web Part אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור‏.

אינדקס אזור

מאפיין זה מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד ימין של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק להזמין מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 1. בעת הוספת Web Part השני לחלק התחתון של האזור, אינדקס אזור שלו הוא 2. כדי להזיז את ה-Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 1ולאחר מכן הקלד 2 עבור ה-Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מציין אם ניתן להסיר את ה- Web Part מדף ה- Web Part.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם Web Parts אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מאפיין זה מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מציין את רמת הנתונים המותר לייצוא עבור Web Part זה.

כתובת URL של כותרת

מאפיין זה מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה משמש כאשר אתה מחפש רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים בגלריות Web Part הבאות: אתר, שרת וירטואלי ודף Web Part.

כתובת URL של עזרה

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה עבור ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין את אופן תצוגת תוכן העזרה עבור Web Part.

בחר באחת האפשרויות הבאות:

  • מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני החזרה לדף האינטרנט.

  • ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. משתמש אינו חייב לסגור חלון זה לפני החזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

  • ניווט פתיחת דף אינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של Windows SharePoint Services 3.0 נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה במקרה שיש בעיה ביבוא ה- Web Part.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×