ה- Web Part תצוגת רשימה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לא קיים Web Part בשם תצוגת רשימה. בעת יצירת אתר חדש מתבנית אתר, רכיבי Web Part נוספים באופן אוטומטי לדף הבית של האתר. לדוגמה, אתר צוות כולל הכרזות, לוח שנה ורכיבי Web Part של קישורים. רכיבי Web Part אלה הם מופעים של ה- Web Part של תצוגת רשימה, המשתמשים בתבנית רשימה שתצורתה נקבעה מראש להצגת נתוני רשימה.

בדומה, בעת יצירת רשימה או ספריה באתר שלך, ייווצר באופן אוטומטי Web Part של תצוגת רשימה בעל שם זהה לרשימה או לספריה. לדוגמה, אם יצרת רשימה הנקראת 'חוזים', Web Part של תצוגת רשימה הנקרא 'חוזים' יהיה זמין בגלריית שם אתר. ה- Web Part יציג באופן אוטומטי את הנתונים הכלולים ברשימה או בספריה שיצרת.

בנושא זה

דרכי השימוש ב- Web Part של תצוגת רשימה

התאמה אישית של התצוגה של רשימה או ספריה ב- Web Part

חיבור Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר

סוגי רשימות נתמכים שניתן לחבר

סוגי עמודות רשימה נתמכים שניתן לחבר

מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part של תצוגת רשימה

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

דרכים לשימוש ב- Web Part תצוגת רשימה

ניתן להשתמש ב- Web Part תצוגת רשימה כדי להציג ולערוך נתוני רשימות או ספריות באתרך וכדי להתחבר ל- Web Parts אחרים, לרבות Web Parts אחרים מסוג תצוגת רשימה. רשימות הן מידע שאתה משתף עם חברי הצוות ומציג לעתים קרובות בתבנית טבלאית. תצוגות רשימה מציגות מידע זה בדרכים שונות למטרות שונות, כגון סינון, מיון, בחירת עמודות מסוימות.

באפשרותך להציג את מרבית הרשימות ורכיבי ה- Web Part מסוג תצוגת רשימה באחת משתי תצוגות טבלאיות: תצוגה רגילה, הזמינה לכל משתמש, ותצוגת גליון נתונים. תצוגת גליון נתונים דורשת תוכנית או פקד שתואמים את Microsoft Windows SharePoint Services, כמו Microsoft Office Access 2007, ותמיכה בפקד ActiveX.

באפשרותך להשתמש ב- Web Part תצוגת רשימה כדי לבצע את הפעולות הבאות:

 • הצגת נתוני רשימה בדף Web Part בתבנית טבלאית לשם מיון, סינון, בידוד ועדכון של נתונים במהירות.

 • הצגה ב- Web Part מסוג תצוגת רשימה את המסמכים המוכנים לבדיקת הצוות או את המסמכים בהם הצוות שלך משתמש לעתים קרובות.

 • מעקב אחר נתוני פרוייקט ב- Web Part תצוגת רשימה וסינונם או מיונם לפי עמודה המכילה שם או הקצאת תפקיד מעמודה תואמת ב- Web Part מחובר מסוג תצוגת רשימת אנשי קשר.

 • מ- Web Part מסוג תצוגת רשימה של נתוני עובדים המכיל שמות עובדים ומספרי זיהוי, בדוק מידע מפורט אודות העובד, כגון אפשרויות להטבות, מצב משפחתי וכיסוי ביטוח רפואי, ב- Web Part מחובר מסוג תצוגת רשימה של פרטי עובדים.

 • בחינת הזמנה שלמה של לקוח בשני רכיבי Web Part מחוברים של תצוגת רשימה: Web Part של תצוגת רשימת הזמנה המכיל את מידע ההזמנה ו- Web Part של תצוגת רשימת פרטי הזמנה, המכיל את כל פריטי השורה עבור הזמנה זו.

 • שיפור חזותי של מידע בסיסי אודות אדם ב- Web Part מסוג תצוגת רשימת אנשי קשר, על-ידי הצגת תמונה של אותו אדם ב- Web Part תמונה מחובר או הצגת מפה של כתובתו העסקית ב- Web Part מפה מותאם אישית ומחובר.

חפש קישורים למידע נוסף אודות התאמה אישית של סוגי Web Parts שונים בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

התאמה אישית של התצוגה של רשימה או ספריה ב- Web Part

לאחר הוספת Web Part של תצוגת רשימה לדף Web Part, באפשרותך להתאים אישית את התצוגה כך שתציג רק את המידע שברצונך להציג בדף. עריכת התצוגה הנוכחית מתבצעת מדף ה- Web Part.

בנוסף, באפשרותך ליצור תצוגות מותאמות אישית של רשימה או ספריה, שבהן ניתן להשתמש כדי להציג ערכות מידע שונות במופעים שונים של ה- Web Part עבור רשימה או ספריה זו. באפשרותך ליצור תצוגות מותאמות אישית של רשימה או ספריה באמצעות תפריט תצוגה תפריט 'תצוגה' ברשימה או בספריה שברצונך להתאים אישית. ניתן למצוא קישורים למידע נוסף אודות יצירת תצוגות מותאמות אישית של רשימה או ספריה בסעיף למידע נוסף.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. לחץ על תפריט ה- Web Part ‏ תפריט Web Part של ה- Web Part שברצונך להתאים אישית ולאחר מכן לחץ על שינוי Web Part משותף.

 3. בחלונית הכלים, לחץ על ‎עריכת התצוגה הנוכחית‏.‎

 4. במקטע עמודות, באפשרותך להציג או להסתיר עמודות על-ידי בחירת תיבות הסימון המתאימות. לצד שם העמודה, הזן את המספר עבור סדר העמודה בתצוגה.

 5. במקטע מיון, בחר אם וכיצד ברצונך למיין את המידע. באפשרותך להשתמש בשתי עמודות עבור המיון, כגון תחילה לפי המחבר ולאחר מכן לפי שם הקובץ עבור כל מחבר.

 6. במקטע סינון, בחר אם ובאיזה אופן ברצונך לסנן את המידע. תצוגה מסוננת מציגה בפניך מבחר קטן יותר, כגון פריטים שנוצרו על-ידי מחלקה ספציפית או קבצים במצב 'מאושר'.

 7. במקטע קיבוץ לפי, באפשרותך לקבץ פריטים בעלי אותו ערך במקטע נפרד, כגון מקטע הניתן להרחבה עבור מסמכים שנכתבו על-ידי מחבר ספציפי.

 8. במקטע סכומים, באפשרותך לספור את מספר הפריטים בעמודה כגון המספר הכולל של נושאים. במספר מקרים ניתן לסכם או לזקק מידע נוסף, כגון ממוצעים.

 9. במקטע סגנון, בחר את סגנון התצוגה הרצוי, כגון רשימה מוצללת שבה כל שורה שניה מוצללת.

 10. אם לרשימה או לספריה שלך יש תיקיות, באפשרותך ליצור תצוגה שאינה כוללת את התיקיות. תצוגה זו נקראת לעיתים תצוגה שטוחה. כדי להציג את כל פריטי הרשימה באותה רמה, לחץ על הצג את כל הפריטים ללא תיקיות.

 11. אם הרשימה או הספריה שלך גדולה, באפשרותך להגביל את מספר הקבצים שניתן להציג ברשימה או בספריה או את מספר הקבצים שניתן להציג באותו הדף. במקטע מגבלת פריטים, בחר את האפשרויות הרצויות.

 12. אם אתה מתכנן להציג את הרשימה או הספריה במכשיר נייד, בחר את האפשרויות הרצויות במקטע נייד.

 13. לחץ על אישור.

לראש הדף

חיבור Web Part תצוגת רשימה ל- Web Part אחר

באפשרותך להציג את מרבית הרשימות ורכיבי ה- Web Part מסוג תצוגת רשימה באחת משתי תצוגות טבלאיות: תצוגה רגילה, הזמינה לכל משתמש, ותצוגת גליון נתונים. תצוגת גליון נתונים דורשת תוכנית או פקד שתואמים את Microsoft Windows SharePoint Services, כמו Office Access 2007, ותמיכה בפקדי ActiveX.

באמצעות תצוגה רגילה או תצוגת גליון נתונים, ניתן לחבר Web Part תצוגת רשימה ל- Web Part אחר, לספק לו נתונים ולשנות את האופן שבו מוצגים הנתונים ב- Web Part האחר, לרבות ב- Web Part אחר מסוג תצוגת רשימה.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part ולאחר מכן הצבע על חיבורים.

 3. הצבע על ספק שורה אל או על קבל מיון/סינון מ ולאחר מכן לחץ על שם ה- Web Part שאליו ברצונך לקשר.

פקודות מרכזיות בתפריט המשנה חיבורים

פקודה בתפריט המשנה

תיאור

ספק שורה אל

באפשרותך לחבר את ה- Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר על-ידי העברת שורה נבחרת של נתונים ל- Web Part האחר. בהתאם לאופן שבו ה- Web Part האחר נוצר ומקבל את הנתונים, ה- Web Part האחר עשוי להציג את נתוני השורה או להשתמש בנתוני השורה כמסנן או כערך פרמטר.

בתצוגה רגילה, עמודה בשם בחירת פריט המכילה לחצני אפשרויות מצורפת באופן אוטומטי כאשר אתה מחבר את ה- Web Part של תצוגת רשימה, כך שבאפשרותך לציין איזו שורה להעביר ל- Web Part האחר. באפשרותך לבחור רק שורה אחת בכל פעם בתצוגה רגילה. עמודות מסוימות, כגון העמודה עריכה, אינן זמינות לשימוש בחיבור Web Part.

בתצוגת גליון נתונים, באפשרותך לבחור שורות מרובות, אך רק שורה אחת תועבר ל- Web Part האחר. אם נבחרו שורות מרובות, השורה שמכילה את התא הפעיל מועברת ל- Web Part האחר, וכל השורות האחרות אינן מועברות. אין אפשרות לספק נתונים בשורת סכום או שורה חדשה ל- Web Part האחר.

באמצעות סוג חיבור זה, באפשרותך לחבר יותר מ- Web Part אחד ל- Web Part של תצוגת רשימה.

ספק נתונים אל

באפשרותך לחבר את ה- Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר שעובד עם נתוני רשימה. במקרה זה, ה- Web Part של תצוגת רשימה הוא מקור הנתונים עבור ה- Web Part האחר.

בתצוגה רגילה ובתצוגת גליון נתונים, רק הנתונים שבתצוגה מסופקים ל- Web Part האחר.

באמצעות סוג חיבור זה, באפשרותך לחבר יותר מ- Web Part אחד ל- Web Part של תצוגת רשימה.

קבל מיון/סינון מ

בתצוגה רגילה ובתצוגת גליון נתונים, באפשרותך לחבר את ה- Web Part של תצוגת רשימה ל- Web Part אחר שיכול לספק לו את המידע הבא:

 • זוג אחד או יותר של שם עמודה וערך של נתונים, שלפיהם מסוננים נתונים ב- Web Part של תצוגת רשימה.

 • עמודה של נתונים שלפיהם מסוננים נתונים בסדר עולה או יורד ב- Web Part של תצוגת רשימה.

באמצעות סוג חיבור זה, ניתן לחבר רק Web Part אחד אחר ל- Web Part של תצוגת רשימה.

כל רכיבי ה- Web Part של תצוגת רשימה באתר שלך זמינים לרוב בגלריית שם אתר. בעת הוספת Web Part של תצוגת רשימה לראשונה מגלריית Web Part לדף ה- Web Part, דף ה- Web Part מציג את תצוגת הרשימה המהווה ברירת מחדל ב- Web Part. כדי להציג את הנתונים הרצויים ב- Web Part של תצוגת רשימה בנוסף ל- Web Part המחובר האחר, ייתכן שיהיה עליך לערוך את התצוגה של הרשימה. לדוגמה, ייתכן שתרצה לסנן, למיין או לקבץ נתונים בדרך אחרת או להציג עמודות אחרות.

ניתן לשנות את תצוגת הרשימה מהמקטע מאפיינים מותאמים אישית של תצוגות רשימה של חלונית הכלים באחת משתי דרכים:

 • בחר בתצוגה אחרת מהמאפיין בחר תצוגה.

 • לחץ על עריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית.

בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

נקוט בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית, ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

לראש הדף

סוגים נתמכים של רשימות הניתנות לחיבור

למרות שניתן להציג את כל סוגי הרשימות ב- Web Part של תצוגת רשימה, רק סוגים מסוימים של רשימות נתמכים בעת ביצוע חיבור Web Part. באופן כללי, סוגי רשימות המציגים נתונים בתבנית טבלאית, כגון 'אנשי קשר', נתמכים. רשימות המציגות נתונים בתבנית לא טבלאית, כגון בתצוגת תיקיה, אינן נתמכות. סוגי הרשימות הנתמכים והלא נתמכים מפורטים ברשימה הבאה.

סוגי רשימות נתמכים

סוגי רשימות שאינם נתמכים

 • הודעות

 • אנשי קשר

 • אירועים

 • בעיות

 • קישורים

 • משימות

 • רשימות מותאמות אישית

 • רשימות המכילות נתונים שיובאו מגיליון אלקטרוני

 • ספריות מסמכים

 • ספריות טפסים

 • תצוגת לוח שנה של רשימת ארועים

 • לוחות דיונים

 • סקרים

 • ספריות תמונות

 • קטלוגים של תבניות אתרים ותבניות רשימה

 • גלריות Web Parts

 • מקורות נתונים

לראש הדף

סוגים נתמכים של עמודות רשימה הניתנות לחיבור

למרות שניתן להציג את כל סוגי עמודות הרשימה ב- Web Part תצוגת רשימה, רק סוגים מסוימים של עמודות רשימה נתמכים בעת ביצוע חיבור Web Part. סוגי עמודות הרשימה הנתמכים והלא נתמכים רשומים ברשימה הבאה.

סוגי עמודות רשימה נתמכים

סוגי עמודות רשימה שאינם נתמכים

 • שורת טקסט בודדת

 • בחירה

 • מספר

 • מטבע

 • Date and Time

 • היפר-קישור או תמונה (להתאמת עמודות)

 • בדיקת מידע

 • כן/לא

 • מחושב

 • היפר-קישור או תמונה (לסינון)

 • מספר שורות טקסט

 • עריכה

לראש הדף

מאפיינים מותאמים אישית של Web Part תצוגת רשימה

המאפיינים המותאמים אישית של ה- Web Part תצוגת רשימה, רשומים ברשימה הבאה.

הערה: אין באפשרותך להציג או לערוך אף אחד מהמאפיינים המותאמים אישית האלה בתצוגה אישית.

מאפיין

תיאור

תצוגה נבחרת

נקוט בזהירות בעת מעבר לתצוגה שונה מהתצוגה הנוכחית. אתה עלול למחוק שינויים שביצעת בתצוגה הנוכחית ולהפוך חיבורי Web Part שתלויים בעמודות בתצוגה הנוכחית, ללא זמינים. תתבקש לאשר מעבר בין תצוגות.

ציון תצוגת רשימה להצגה ב- Web Part. ניתן לבחור באחת מהתצוגות הבאות:

 • כל שם הרשימה או כל המסמכים     מאפיין זה מציג את כל העמודות ברשימה או בספריה, בהתאם לסוג הרשימה.

  הערה: לפני שתלחץ על אישור או על החל, בחר באפשרות <תצוגה נוכחית> כדי לחזור לתצוגה האחרונה בה השתמשת וכדי להתעלם משינויים שלא נשמרו שנערכו בעותק של מידע עיצוב תצוגת הרשימה. לאחר שלחצת על אישור או על החל, השינויים שביצעת חלים על התצוגה הנוכחית החדשה ונשמרים עם ה- Web Part תצוגת רשימה.

 • תצוגת סייר     מאפיין זה מציג את התוכן של ספריית מסמכים באמצעות סמלים בלבד, בדומה ל- Windows Explorer. תצוגה זו זמינה עבור ספריות מסמכים בלבד.

 • <תצוגת סיכום>     מאפיין זה מציג את תצוגת הסיכום של הרשימה. תצוגה זו משתנה בין סוגי רשימות.

 • תצוגות נוספות של רשימה    מאפיין זה מציג תצוגות מוגדרות על-ידי המשתמש או תצוגות ברירת מחדל אחרות, בהתאם לסוג הרשימה.

עריכת התצוגה הנוכחית

בחר בעריכת התצוגה הנוכחית כדי לערוך את התצוגה הנוכחית המשמשת ב- Web Part, לרבות העמודות המוצגות, סדר המיון והמסנן שישמשו בתצוגה, הבחירה בהצגה או אי הצגה של סכומים וגבול הפריט.

בכל פעם שאתה בוחר או עורך תצוגת רשימה, עותק של מידע עיצוב הרשימה נוצר מעיצוב הרשימה המקורי של האתר ונשמר עם ה- Web Part תצוגת רשימה. עם זאת, נתוני הרשימה נשארים זהים.

סוג סרגל כלים

ציון אופן ההצגה של סרגל הכלים של הרשימה או אם הוא מוצג בכלל. בחר באחת מבין שלוש אפשרויות:

סרגל כלים חלקי     אפשרות זו מציגה את סרגל הכלים החלקי עבור תצוגת הרשימה הנבחרת הנוכחית. זהו ערך ברירת המחדל עבור רוב סוגי הרשימות, מלבד רשימות מותאמות אישית.

סרגל כלים מלא     אפשרות זו מציגה את סרגל הכלים במלואו עבור תצוגת הרשימה הנבחרת הנוכחית. זהו ערך ברירת המחדל עבור רשימות מותאמות אישית.

ללא סרגל כלים     לא מוצג כל סרגל כלים.

לראש הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

לכל רכיבי ה- Web Part יש מערכת משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה ומאפיינים מתקדמים.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי לראות את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים בהמשך במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציינים את כותרת ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את גובה ה- Web Part.

רוחב

מציין את רוחב ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. כברירת מחדל, מצב הכרום מוגדר כרגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת וגבול מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר באמצעות חיבור Web Part, אך אינך מעוניין להציג את ה- Web Part.

כיוון

מאפיין זה מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף ה- Web Part שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף ה- Web Part אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור‏.

אינדקס אזור

מאפיין זה מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד ימין של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מאפיין זה מציין אם ניתן להסיר Web Part מדף ה- Web Part.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם Web Parts אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מאפיין זה מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מאפיין זה מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מאפיין זה מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה משמש כאשר אתה מחפש רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים בגלריות Web Part הבאות: אתר, שרת וירטואלי ודף Web Part.

כתובת URL של עזרה

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה עבור ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין את אופן תצוגת תוכן העזרה עבור Web Part.

בחר באחת האפשרויות הבאות:

 • מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני החזרה לדף האינטרנט.

 • ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. משתמש אינו חייב לסגור חלון זה לפני החזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

 • ניווט פותח דף אינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של Windows SharePoint Services 3.0 נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה במקרה שיש בעיה ביבוא ה- Web Part.

לראש הדף

האחרון המעודכן 2014-6-16

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×