התחלת מספור עמודים בהמשך המסמך ב- Word עבור Mac

לעתים, ייתכן שתרצה שמספרי העמודים המופיעים בכותרת העליונה או התחתונה לא יהיו זהים למספרי העמודים במסמך בפועל.

בחר את התרחיש הדומה ביותר לפעולה שברצונך לבצע:

אינך מעוניין שיופיע מספר עמוד בעמוד הכותרת, אך ברצונך שבעמוד השני יוצג "עמוד 2".

 1. בכרטיסיה הוספה, לחץ על כותרת עליונה > ערוך כותרת עליונה (או על כותרת תחתונה > ערוך כותרת תחתונה).

 2. בכרטיסיה כלי עיצוב של כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בחר עמוד ראשון שונה.

  כאשר תלחץ פעמיים באזור כותרת עליונה או כותרת תחתונה, Word יציג את הכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'.

  הערה:  ניתן להחיל עמוד ראשון שונה על העמוד הראשון של כל מקטע במסמך, לא רק על העמוד הראשון עצמו.

 3. באזור הכותרת העליונה או התחתונה, אתה אמור לראות תווית בעמוד הראשון המציינת כותרת עליונה בעמוד ראשון. בחר את מספר העמוד כדי לסמן אותו ולאחר מכן הקש Delete.

 4. לחץ על סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או הקש Esc כדי לצאת.

העמוד הראשון של המסמך הוא עמוד שער, העמוד השני הוא תוכן העניינים ואתה מעוניין שבעמוד השלישי יוצג "עמוד 1".

כדי להתחיל את מספור העמודים במיקום מאוחר יותר במסמך, תחילה עליך לחלק את המסמך למקטעים, לבטל את הקישור ביניהם ולהוסיף מספרי עמודים.

 1. לחץ במסמך במקום שבו ברצונך להוסיף מעבר מקטע.

 2. לחץ על פריסה > מעברים > העמוד הבא.
  בכרטיסיה 'פריסה' האפשרות 'העמוד הבא' מסומנת

  (הקפד לא ללחוץ על עמוד; פעולה זו תוסיף עמוד ריק חדש למסמך.)

 3. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה שבו ברצונך להציג את מספרי העמודים. פעולה זו תפתח את הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 4. לחץ על קשר לקודם לביטול ולביטול הקישור של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מהמקטע הקודם.
  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', האפשרות 'קשר לקודם' מסומנת

 5. לחץ על מספר עמוד > מספר עמוד ולאחר מכן בחר את היישור והמיקום הרצויים.

 6. לחץ על מספר עמוד > עיצוב מספרי עמודים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח תבנית מספור עמודים.

 7. כדי להתחיל את המספור ב- 1, לחץ על התחל ב, והקלד 1 (אחרת, Word ישתמש במספר העמוד בפועל).
  בתיבה 'עיצוב מספר עמוד', התחל ב- ‎= 1.

 8. לחץ על אישור.

 9. כשתסיים, לחץ על סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או לחץ פעמיים במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה.
  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', האפשרות 'סגור' מסומנת

אתה עובד עם קבוצת מסמכים. המסמך הראשון מתחיל ב"עמוד 1" ומסתיים ב"עמוד 52". אתה מעוניין שהעמוד הראשון במסמך השני בקבוצת המסמכים יתחיל ב"עמוד 53", מאחר שזהו המספר העוקב הבא.

 1. לחץ פעמיים באזור הכותרת העליונה או התחתונה של עמוד במסמך.

  Word יפתח את הכותרת העליונה והכותרת התחתונה לעריכה ויציג את הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  כאשר תלחץ פעמיים באזור כותרת עליונה או כותרת תחתונה, Word יציג את הכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'.
 2. אם המסמך שלך לא כולל עדיין מספרי עמודים, לחץ על מספר עמוד בכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה ולאחר מכן לחץ על מספר עמוד.

  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', לחץ על 'מספר עמוד' בתפריט 'מספר עמוד' כדי להוסיף מספר עמוד.

  Word יציג את מספרי עמודים, כך שתוכל לבחור את המיקום והיישור של מספרי העמודים ולאחר מכן ללחוץ על אישור כדי להוסיף אותם למסמך.

  בשדה 'מספרי עמודים', הגדר את המיקום והיישור של מספרי העמודים.
 3. לחץ על מספר עמוד > עיצוב מספרי עמודים.

  כדי לעצב את מספרי העמודים, לחץ על 'מספר עמוד' בכרטיסיה 'כותרת עליונה ותחתונה' ולאחר מכן לחץ על 'עיצוב מספרי עמודים'.
 4. בתיבת הדו-שיח תבנית מספור עמודים, בחר התחל מ, ולאחר מכן הקלד את המספר הרצוי עבור מספר העמוד ההתחלתי של המסמך.

  כדי להגדיר את מספר העמוד ההתחלתי, בחר באפשרות 'התחל מ' ולאחר מכן הזן מספר.
 5. לחץ על אישור.

 6. כדי להפסיק לערוך את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, לחץ על סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או לחץ פעמיים במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה.

  כדי להפסיק את עריכת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה של המסמך, לחץ על 'סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה'.

בחר את התרחיש הדומה ביותר לפעולה שברצונך לבצע:

אינך מעוניין שיופיע מספר עמוד בעמוד הכותרת, אך ברצונך שבעמוד השני יוצג "עמוד 2".

 1. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  הכרטיסיה 'רכיבי המסמך', הקבוצה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 2. נקה את תיבת הסימון הצג מספר בעמוד הראשון.

  הערה: אם המסמך מחולק למקטעים, בחר את המקטעים שבהם ברצונך להסתיר את מספר העמוד בעמוד הראשון של המקטע.

העמוד הראשון של המסמך הוא עמוד שער, העמוד השני הוא תוכן העניינים ואתה מעוניין שבעמוד השלישי יוצג "עמוד 1".

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על טיוטה.

 2. לחץ במקטע שבו ברצונך להתחיל את מספור העמודים.

  אם המסמך שלך אינו מכיל מעברי מקטע, הוסף, מחק או שנה מעבר מקטע במיקום שבו ברצונך להתחיל את מספור העמודים. בתפריט הוספה, הצבע על מעבר, ולאחר מכן בחר בסוג מעבר המקטע המתאים.

 3. בתפריט תצוגה, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 4. לחץ על אזור הכותרת העליונה בחלק העליון של העמוד, או באזור הכותרת התחתונה בחלק התחתון של העמוד.

 5. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  הכרטיסיה 'רכיבי המסמך', הקבוצה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 6. לחץ על עיצוב.

 7. בתיבה התחל מ, הזן 1, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  עצות: 

  • באפשרותך למספר כל מקטע במסמך באופן עצמאי.

  • כדי להעלים את הדפסת מספר העמוד בעמוד הראשון של מקטע, נקה את תיבת הסימון הצג מספר בעמוד הראשון בתיבת הדו-שיח מספרי עמודים.

אתה עובד עם קבוצת מסמכים. המסמך הראשון מתחיל ב"עמוד 1" ומסתיים ב"עמוד 52". אתה מעוניין שהעמוד הראשון במסמך השני בקבוצת המסמכים יתחיל ב"עמוד 53", מאחר שזהו המספר העוקב הבא.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  הכרטיסיה 'רכיבי המסמך', הקבוצה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 3. לחץ על עיצוב.

 4. בתיבה התחל מ, הזן מספר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות: 

  • אם המסמך מחולק למקטעים, לחץ במקטע שבו ברצונך לשנות את מספר העמוד הפותח.

  • באפשרותך למספר כל מקטע במסמך באופן עצמאי.

למידע נוסף

הוספה או הסרה של מספרי עמודים

הוספת מספרי עמודים לכותרת עליונה או כותרת תחתונה קיימת

הוספת מספר עמוד בסגנון 'X מתוך Y' למסמך

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×