התחלת מספור העמודים בהמשך המסמך ב- Word for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לעתים לא מומלץ מספרי העמודים המוצגים הכותרת העליונה או בכותרת התחתונה להיות זהה מספרי העמודים הממשיים של המסמך.

בחר התרחיש הדומה ביותר מה ברצונך לעשות:

אינך מעוניין שיופיע בדף הכותרת שלך מספר עמוד, אך ברצונך העמוד השני להצגת "עמוד 2".

 1. בכרטיסיה הוספה, לחץ על כותרת עליונה > ערוך כותרת עליונה (או כותרת תחתונה > ערוך כותרת תחתונה ).

 2. בכרטיסיה ' כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלי עיצוב ', בחר כותרת עמוד ראשון שונה.

  בעת לחיצה כפולה על אזור הכותרת העליונה או התחתונה, Word מציג ' כותרת עליונה וכותרת תחתונה '.

  הערה: ניתן להחיל עמוד ראשון שונה לעמוד הראשון של כל מקטע במסמך שלך, ולא רק את העמוד הראשון מאוד.

 3. באזור הכותרת העליונה או התחתונה, אתה אמור לראות תווית בעמוד הראשון שלפיה עליונה של עמוד ראשון. בחר את מספר העמוד כדי לסמן אותו והקש Delete.

 4. לחץ על סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה, או הקש Esc כדי לצאת.

עמוד שער הוא העמוד הראשון של המסמך, הוא העמוד השני של תוכן עניינים, וברצונך העמוד השלישי להצגת "עמוד 1".

כדי להתחיל את מספור העמודים במיקום מאוחר יותר במסמך, תחילה עליך לחלק את המסמך למקטעים, לבטל את הקישור ביניהם ולהוסיף מספרי עמודים.

 1. לחץ במסמך במקום שבו ברצונך להוסיף מעבר מקטע.

 2. לחץ על פריסה > מעברים > העמוד הבא.
  בכרטיסיה 'פריסה', האפשרות 'העמוד הבא' מסומנת

  (ודא אל תלחץ על עמוד; פעולה זו תוסיף עמוד חדש ריק במסמך שלך.)

 3. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה שבו ברצונך להציג את מספרי העמודים. פעולה זו תפתח את הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 4. לחץ על קשר לקודם לביטול ולביטול הקישור של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מהמקטע הקודם.
  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', האפשרות 'קשר לקודם' מסומנת

 5. לחץ על מספר עמוד > מספר עמוד ולאחר מכן בחר את היישור והמיקום הרצויים.

 6. לחץ על מספר עמוד > עיצוב מספרי עמודים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח תבנית מספור עמודים.

 7. כדי להתחיל את המספור ב- 1, לחץ על התחל ב, והקלד 1 (אחרת, Word ישתמש במספר העמוד בפועל).
  בתיבת העיצוב 'מספר עמוד', 'התחל מ' = 1.

 8. לחץ על אישור.

 9. כשתסיים, לחץ על סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או לחץ פעמיים במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה.
  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', האפשרות 'סגור' מסומנת

אתה עובד עם ערכת מסמכים והמסמך הראשון שלך מתחיל ב- "עמוד 1" ומסתיים ביום "52 הדף". אתה מעוניין העמוד הראשון במסמך השני הגדר כדי להתחיל עם "53 הדף", מכיוון שהיא מהווה המספר עוקבים הבא.

 1. לחץ פעמיים באזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה של עמוד במסמך שלך.

  Word נפתח בכותרת העליונה או התחתונה לעריכה ומציג ' כותרת עליונה וכותרת תחתונה '.

  בעת לחיצה כפולה על אזור הכותרת העליונה או התחתונה, Word מציג ' כותרת עליונה וכותרת תחתונה '.
 2. אם המסמך שלך אינו כולל עדיין מספרי עמודים, לחץ על ' מספר עמוד ' בכרטיסיה ' כותרת עליונה ותחתונה ' ולאחר מכן לחץ על מספר עמוד.

  בכרטיסיה ' כותרת עליונה וכותרת תחתונה ', לחץ על מספר עמוד בתפריט ' מספר עמוד ' כדי להוסיף מספר עמוד.

  Word מציג מספרי עמודים, שבו באפשרותך לבחור את המיקום ואת היישור של מספרי עמודים ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להוסיף אותם למסמך שלך.

  מספרי עמודים, הגדר את המיקום ואת היישור של מספרי עמודים.
 3. לחץ על מספר עמוד > עיצוב מספרי עמודים.

  כדי לעצב את מספרי עמודים, לחץ על מספר עמוד בכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה ולאחר מכן לחץ על עיצוב מספרי עמודים.
 4. תבנית מספור עמודים בתיבת הדו-שיח, בחר התחל מ ולאחר מכן הקלד המספר הרצוי בתור מספר העמוד הפותח עבור המסמך.

  כדי להגדיר את מספר עמוד ראשון, בחר באפשרות התחל מ ולאחר מכן הזן מספר.
 5. לחץ על אישור.

 6. כדי לסיים את העריכה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, לחץ על סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או לחץ פעמיים במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה.

  כדי להפסיק את העריכה בכותרת העליונה או התחתונה של המסמך, לחץ על ' סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

בחר התרחיש הדומה ביותר מה ברצונך לעשות:

אינך מעוניין שיופיע בדף הכותרת שלך מספר עמוד, אך ברצונך את העמוד השני להצגת "עמוד 2".

 1. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 2. נקה את תיבת הסימון הצג מספר בעמוד הראשון.

  הערה: אם המסמך מחולק למקטעים, בחר את המקטעים שבהם ברצונך להסתיר את מספר העמוד בעמוד הראשון של המקטע.

עמוד שער הוא העמוד הראשון של המסמך, הוא העמוד השני של תוכן עניינים, וברצונך העמוד השלישי להצגת "עמוד 1".

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על טיוטה.

 2. לחץ במקטע שבו ברצונך להתחיל את מספור העמודים.

  אם המסמך שלך אינו מכיל את כל מעברי מקטע, הוספה, מחיקה, או שינוי של מעבר מקטע שבו ברצונך להתחיל את מספור העמודים. בתפריט הוספה, הצבע על מעבר ולאחר מכן בחר את סוג מעבר המקטע המתאים.

 3. בתפריט תצוגה, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 4. לחץ על אזור הכותרת העליונה בחלק העליון של העמוד, או באזור הכותרת התחתונה בחלק התחתון של העמוד.

 5. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 6. לחץ על עיצוב.

 7. בתיבה התחל מ, הזן 1, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  עצות: 

  • באפשרותך למספר כל מקטע במסמך באופן עצמאי.

  • כדי להעלים את הדפסת מספר העמוד בעמוד הראשון של מקטע, נקה את תיבת הסימון הצג מספר בעמוד הראשון בתיבת הדו-שיח מספרי עמודים.

אתה עובד עם ערכת מסמכים והמסמך הראשון שלך מתחיל ב- "עמוד 1" ומסתיים ביום "52 הדף". אתה מעוניין העמוד הראשון במסמך השני הגדר כדי להתחיל עם "53 הדף", מכיוון שהיא מהווה המספר עוקבים הבא.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 3. לחץ על עיצוב.

 4. בתיבה התחל מ, הזן מספר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות: 

  • אם המסמך מחולק למקטעים, לחץ במקטע שבו ברצונך לשנות את מספר העמוד הפותח.

  • באפשרותך למספר כל מקטע במסמך באופן עצמאי.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

הוספה או הסרה של מספרי עמודים

הוספת מספרי עמודים לכותרת עליונה או כותרת תחתונה קיימת

מספר עמוד X מתוך Y למסמך של הוספה

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×