התחלה מהירה של Skype for Business ב- Windows

הורדה והתקנה

התחלה מהירה של Skype for Business ב- Windows

Skype for Business מאפשר לך ליצור קשר ולשתף פעולה בקלות עם עמיתים לעבודה ועם שותפים עסקיים ברחבי העולם:

 • הפעל שיחות בהודעות מיידיות ושיחות קול או וידאו.

 • ראה מתי אנשי הקשר שלך זמינים במצב מקוון.

 • קבע פגישות והצטרף אליהן.

 • הצג את המסך שלך במהלך פגישות, או תן לאחרים שליטה.

אם אתה משתמש ב- Skype for Business במחשב Mac, ראה התחלה מהירה של Skype for Business ב- Mac.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הורדה / התקנה

Skype for Business מותקן בדרך כלל עם Office 365. אם יש לך Office 365, אבל עדיין אין לך Skype for Business ואתה צריך להתקין אותו, ראה:

צילום של Skype for Business פועל במחשב נישא.

כניסה ל- Skype for Business

 1. הזן את פרטי החשבון שלך בעבודה או בבית הספר.

 2. הזן את הסיסמה שלך.

 3. בחר בתיבת הסימון שמור את הסיסמה שלי אם ברצונך ש- Skype for Business ישמור את הסיסמה שלך, כדי שלא תצטרך להזין אותה בכל פעם שתיכנס.

 4. בחר היכנס.

צילום מסך של מסך הכניסה של Skype for Business.

הגדרת התקן השמע

 1. מתוך אפשרויות חץ הצג תפריט ב- Skype for Business. בחר:

  כלים > הגדרות התקן שמע.

 2. מתחת להתקן שמע, בחר את ההתקן הרצוי והתאם אישית את ההגדרות:

  • רמקול - בחר באפשרות הפעלה הפעל וגרור את המחוון כדי להתאים את עוצמת הקול.

  • מיקרופון - דבר כדי לבדוק את עוצמת הקול, וגרור את המחוון עד שפס ההתקדמות יגיע לאמצע אזור הבדיקה.

  • צלצול - בחר באפשרות הפעלה הפעל וגרור את המחוון כדי להתאים את עוצמת הקול.

 3. בחר באפשרות בדוק את איכות השיחה ופעל לפי ההנחיות כדי להקליט הודעה קצרה ולהשמיע אותה.

 4. התאם את הגדרות השמע ובחר אישור.

הגדרות מותאמות אישית – רמקול, מיקרופון וצלצול – עבור התקן שמע

הגדרת התקן הווידאו

 1. מתוך אפשרויות חץ הצג תפריט ב- Skype for Business. בחר:

  כלים > הגדרות התקן וידאו.

 2. תחת התקן וידאו, בחר את המצלמה הרצויה.

 3. התאם את זווית המצלמה כדי למרכז את התמונה בחלונית התצוגה המקדימה.

 4. בחר בהגדרות מצלמה אם ברצונך להתאים את מעבד הווידאו או את פקדי המצלמה.

 5. בחר חתוך ומרכז את הווידאו שלי בפגישות כדי למקד ולהגדיל את התצוגה על הפנים שלך במהלך שיחות ועידה בווידאו.

 6. בחר אישור.

צילום מסך של דף 'התקני וידאו' של תיבת הדו-שיח 'אפשרויות' ב- Skype for Business.

חיפוש והוספה של איש קשר

התחבר לאנשים בארגון שלך או לחברים שיש להם חשבון Skype.

 1. בכרטיסיה אנשי קשר, בקבוצה חפש מישהו, הקלד שם או כתובת דואר אלקטרוני.

 2. בתוצאות החיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פרטי איש הקשר שברצונך להוסיף ובחר באפשרות הוסף לרשימת אנשי הקשר.

 3. בחר את קבוצת אנשי הקשר שאליה ברצונך להוסיף את איש הקשר, אם יש לך קבוצות אנשי קשר מוגדרות.

כשאתה מוסיף איש קשר לרשימת אנשי הקשר שלך, הוא מקבל הודעה. אנשי קשר חיצוניים צריכים לאשר את ההזמנה, ורק לאחר מכן תוכל לראות מידע על הזמינות שלהם.

צילום מסך של חלון Skype for Business בעת חיפוש איש קשר להוספה.

התחלת הודעה מיידית

 1. בכרטיסיה אנשי קשר, הצבע על התמונה של איש קשר ולאחר מכן בחר שלח הודעה מיידית שלח הודעה מיידית לאיש קשר .

  כדי להוסיף עוד אנשים, בחר באפשרות הזמן עוד אנשים הזמן אנשים נוספים בפינה השמאלית העליונה.

  עצה: כדי להעביר הודעות מיידיות לאנשים מרובים, באפשרותך גם להקיש Ctrl ולבחור כל אחד מאנשי הקשר. לאחר מכן לחץ על לחצן העכבר הימני ובחר באפשרות שלח הודעה מיידית.

 2. הקלד את ההודעה.

 3. בחר באפשרות שלח שליחה או הקש Enter.

התפריט המהיר של Skype for Business עם סמל הודעה מיידית פעיל.

התחלת שיחה קולית או שיחת וידאו

התחל שיחה במהירות עם כל איש קשר מקוון.

 • הצבע על התמונה של איש קשר ובחר באפשרות התקשר התקשר לאיש קשר או התחל שיחת וידאו התחל שיחת וידאו עם איש קשר .

 • כדי להוסיף קול או וידאו לשיחה קיימת, בחר התקשר שיחה או שיחת וידאו שיחת וידאו .

הערה: אם אין לך מצלמה, האפשרויות של שיחת וידאו לא יהיו זמינות.

התפריט המהיר של Skype for Business עם סמל שיחה פעיל.

קבלת שיחה

בחר אפשרות:

 • בחר באפשרות ענה כדי לקבל את השיחה.

 • בחר באפשרות התעלם כדי לדחות את השיחה ולהפנות אותה לדואר הקולי, אם ישנו.

 • בחר באפשרויות ולאחר מכן בחר:

  • השב באמצעות הודעה מיידית כדי לדחות את השיחה ולהתחיל הפעלה של הודעות מיידיות עם המתקשר.

  • הגדר ל'נא לא להפריע' כדי לדחות את השיחה ולשנות את המצב שלך.

  • תשובה עם שמע בלבד כדי לענות לשיחת וידאו בלי לשלוח או לקבל וידאו.

סיום שיחה

 • בחר נתק נתק או הקש Ctrl+Enter.

הערה: כדי לסיים הודעה מיידית, סגור את חלון השיחה.

צילום מסך של הודעת שיחה עם תפריט האפשרויות פתוח.

שיתוף שולחן העבודה או תוכנית

בחלון שיחה או בחלון העברת הודעות מיידיות:

 1. בחר שתף תוכן שיתוף תוכן ובחר אפשרות:

  • שתף את שולחן העבודה שלך כדי להציג את כל התוכן של שולחן העבודה.

  • שתף חלון ולחץ פעמיים על התוכנית או החלון שברצונך להציג.

   כעת יוצגו הכרטיסיה משתף כעת וגבול צהוב מסביב לתוכן המשותף.

 2. בסיום, בחר הפסק שיתוף.

צילום מסך של תפריט 'שיתוף תוכן' הפתוח.

שליחת קובץ בהודעה מיידית

 • גרור את הקובץ מסייר הקבצים אל חלון השיחה, או

 • העתק את הקובץ או התמונה שברצונך לשלוח והדבק אותם בחלון השיחה.

  כל המשתתפים בשיחה יקבלו הודעה, שהם יוכלו לקבל או לדחות.

שליחת קובץ כאשר אינך משתתף בשיחה

 1. בחר את אנשי הקשר מרשימת אנשי הקשר שלך.

 2. גרור את קובץ אל הבחירה.

  אנשי הקשר שבחרת יקבלו הודעה, שהם יוכלו לקבל או לדחות.

צילום מסך של חלון הודעות מיידיות עם קובץ מצורף נכנס.

שינוי מצב הנוכחות שלך

מצב הנוכחות שלך מוגדר באופן אוטומטי בהתבסס על לוח השנה שלך ב- Outlook. כדי לשנות אותו באופן ידני:

 • בחר את חץ המצב המופיע מתחת לשם שלך.

 • בחר את מחוון הנוכחות שברצונך להציג.

 • כדי לבטל זאת, או כדי ש- Skype for Business יעדכן את המצב שלך באופן אוטומטי, בחר איפוס מצב.

לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי מצב נוכחות ב- Skype for Business.

צילום מסך של חלון Skype for Business עם תפריט מצב פתוח.

הצטרפות לפגישה ב- Skype for Business

יש דרכים רבות להצטרף לפגישה ב- Skype for Business:

 • בחלון Skype for Business, בחר בסמל פגישות ולאחר מכן לחץ פעמיים על הפגישה כדי להצטרף.

 • בבקשה לפגישה של Outlook, בחר הצטרף לפגישת Skype.

 • בתזכורת לפגישה של Outlook, בחר הצטרף באופן מקוון.

צילום מסך של הכרטיסיה 'פגישות' בחלון של Skype for Business.

תזמון פגישה ב- Skype for Business

ב- Outlook או ב- Outlook Online:

 1. פתח את לוח השנה של Outlook.

 2. בחר בית > פגישת Skype חדשה.

 3. מלא את הבקשה לפגישה.

עצה: לפני שתשלח את הבקשה לפגישה, הגדר אפשרויות, כגון מי יכול להיכנס לפגישה ישירות, ומי צריך להמתין בחדר ההמתנה הווירטואלי. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת פגישה של Skype for Business ב- Outlook.

תזמן פגישה ב- Skype for Business

קבלת עזרה עבור Skype for Business

 1. מתוך אפשרויות חץ הצג תפריט ב- Skype for Business. בחר:

  עזרה > עזרה של Skype for Business.

 2. בתיבת החיפוש, הקלד את הנושא שבו אתה זקוק לעזרה.

 3. בחר חפש לחצן חיפוש דו-מצבי באתר התמיכה של Office. .

צילום מסך של תוצאות חיפוש של אנשי קשר של Skype For Business באתר התמיכה של Office.
שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×